Roermond, burgerboek 1562-1793

Bron: A.F. van Beurden, Limburg's jaarboek 1910, p. 19-46
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


1562

Johan Bongartz
Kanters
Gielis van Scheel
Coen Becker van Ruer
Thonis van Bracht, d'smitt
Lambrecht van Nehr
Peter van Bellevager
Johan Hoet van Arssen
Gerit van Elmpt
Sander van Daelen
Johan Karis van Gangelt
Boeschhegge
Peter van Niell des Baeden Sohn
Leonart van Breberen d'smitt

1572

Goddart Rembolt van Erkelentz
Jan Becker van Melick
Henrick van Kerken
Keer van Heele
Lambrecht van Sittart
Johan van Peij
Gerhart Moll
Martin van Asselt
Gerrit Mareel

1579

2-10 Vair van Dilzen
1-11 Reinier Geritz van Wessem

1580

15-1 Johan Doirnix van Wessem
7-3 Johan Visschers

1581

23-2 Willem van den Plasz
Clais Matels van Elsoo
Steffen Thomas van Welsenbach

1583

15-12 Jacob Kremers van Montfort

1584

12-1 Johan Wijnen van Elsoo
Syb Grave van Oell
4-2 Reinier van Melick
4-2 Mewis Simons
4-2 Seger sein soen
16-2 Johan Dickart van Elmpt
3-5 Hans Wintz van Furstenbergh
3-5 Borchart Hopff van Coutzenhusen

1586

14-6 Hubert Soeren van Mierloe

1587

12-2 Herman Gerhartz van Oell
Johan van Holtuelen, natuerlich

1588

24-9 Godart van Lotum
30-7 Derick van Heerle
4-8 Jan van Neer, kremer
6-9 Winant van Swalmen
3-9 Gerhart Spee
3-9 Corst Formenmeker
3-9 Henrick van Waltniel
3-9 Jaick Raitzen 
3-9 Peter Caris
3-9 Albert van Lottum
3-9 Herman Gerlings van Horn
13-9 Frans Rouvers
13-9 Jacob van Wiert
23-9 Derick van Velden
23-9 Simon Kuper
23-9 Gerart Sadelmeker
23-9 Gielis Homss van Wiertt
23-9 Johan Klein der Vleischhouwer
23-9 Goert van Mulbracht, pelser
23-9 Derick van de Lieck
23-9 Merten Lamekers van Nehr
23-9 Gerart van Oell, nrouwer
23-9 Huib. Cruders
23-9 Simon Hoeners, van Brucht
23-9 Johan van de Lieck
23-9 Mathis van Meckelenburgh mit Clairken Keisers seine stiefdochter
8-10 Tijsz Silvernagell, van Alost
8-10 Eustace de la Saulx, van Luick
8-10 Thijs Kolen, der Vleischhouwer
8-10 Johan Tubben
8-10 Joist Vergusen, van Mulbracht
8-10 Huibe Vleischheuwer
8-10 Aret van den Berg, glaismecker

1589

13-1 Martin van Hinsbergh, der smitt
18-2 Peter van Tizt
15-6 Jacob Grouwels, van Tricht

1590

11-7 Areth Vresen, van Mulbracht
6-8 Gerrith Ruth Linssensoen van Merom
23-12 Jacob Mevissoen
17-8 Peter le Feure, buertigh van Romen
9-9 Goert Cluijten van Kirckhoven

1591

22-1 Peter van Hoirne van Maisbracht
22-1 Wijnant Sadelmeker
26-1 Derick Hijszelberge van Swalmen
26-1 Willem Stockmans van Bezeil
31-1 Aloff van Oell, d. Becker
16-2 Johan Cruider
8-4 Renier Kersten van Breberen
10-6 Johan van Oell
26-6 Johan Snider van Wiertt
22-11 Heinrich van Melick

1592

24-3 Rein Boden van Wessem
17-4 Corst Hermans van Ooll
2-5 Tisz Alartz
8-7 Derick Voigts
19-9 Toenis van Overkirchen
16-10 Korst van Oell, slottmaker
10-11 Johan Henssen van Alssprett
4-11 Claes Kuileman van Virrsen
9-12 Christian van Asz, buertigh van Erame bie Bruessel
28-12 Vaes van Horne
30-12 Johan Hensen van Alsperen

1593

12-3 Johan Coenensoen van Lierop
2-6 Pauls Lindemans van Maisbrachtt
12-7 Roeloff Coenings van Mellick
23-7 Johan Cornelissen van Grave
13-9 Willem Tielen van Elssloe
18-12 Heinrich Laurens de Selle

1594

8-7 Willem Bongartz, buertigh van Cleve
8-7 Cornelis 2 Janssen, buertigh van Gorcum

1595

??-?? Huyb. Van Besell
19-2 Henrich van Elmpt
19-2 Goert van St. Joest
20-2 This van Bezell
31-5 Johan Wiertz van Hinsbergh
12-7 Jacob van Hall van Elslo
10-11 Willem Jochums van Cruchzn, ongehilicht

1596

3-2 Heinrich Reinkens ketelboeter
21-2 Heinrich Sillen van Vlodrop

1598

13-10 Lins van Mulken van Maestricht

1599

19-3 Nelis van Wassenberch
30-3 Roloff van Geilekirchen
27-9 Mr. Johan van Ryckenoy

1600

25-2 Winant Corff van Gulick
7-6 Peter van der Specken offt van Bruggen
28-6 Lambert Martens van Mulbracht
6-7 Tewisz Huijben van Millich
24-7 Renier van Geriedt
24-7 Leonart van Lierop
24-7 Tisz van Baerloe
6-8 Willem van Bree
6-8 Paul van Gulick
6-8 Jacob van Munster Eiffelt
6-8 Arert Lassen van Bergelen

1601

14-1 Jan van der Linden van Neer
17-5 Hendrik van Landstein
5-6 Arnoldt van der Muelen van Diest
25-9 Thonisz Dircxsen van Harten

1603

27-4 Claes Nipesz van Maeseyck, juravit
17-10 Johan Janssen van Buggenum, juravit, ongehillicht
24-10 Dirck Beren van der Nieustadt, juratus

1606

12-1 Melchior Dircks Pauskens, juratus
12-1 Heuben Coenincx van Maestricht hebbende getrouwt Jan Visscher, dochter van Johan Visscher, gewesene burger alhijr
13-2 Guert Guertsen, getrouwt hebbende, die dochter van Jan Hueben, burger alhijr
8-8 Sybert Kruijckler van Hinsbergh
9-12 Peter van Leven, burtich van Swaemen
9-12 Johan Claessen van Swaemen
14-12 Jacob van Swaemen

1607

4-1 George Lambert, buertich van Hetesie heeft betaelt 6 phlen und 2 eemers juratus
18-3 Mr. Johan Pleunis, chirurgijn heeft gelevert 2 emers
21-3 Nicolas Ragona - 2 c.
13-9 Ruth van Tits - 2 c.
24-10 Hendrick Tichelbecker - 1 goltg. 2 c.
24-11 Claes van Haelen - 3 gl. 2 st. - 2 c.
20-12 Sybert van Ray van Neer geburtich schrinewercker 1 dobbele phlps 2 lederen emmers

1608

26-2 Willem Laemen van Sittart burtich, 2 emmers en aenstaende Pinksteren 1 dobbele philipsdaalder
24-4 Johan Essich van Hinsberch glaesmaeker enz.

1609

20-11 Hendrick van Daelen, scheemeker enz.
12-3 Nys Claessen van Vrohlentss (sic)
30-10 Hans Eeckgelt van Lennep smidt

1610

26-2 Loys Ciceram
26-8 Jan Cremer van Roltum
13-10 Jan van der Horst

1611

18-2 Dirick van der Donck, een kinkten wyns 2 emmers
24-4 Hans Visscher van Lutsenborch
17-6 Michel Reneijx, uijt de Renbach
27-6 Peeter Fellarts
28-8 Willem Claer van Hinsberch
20-8 Heinrich Goch van Rut Nielen van Lierop
15-9 Jan Daemen van Eysden
28-11 Jan Dillen van Maesbracht

1612

10-2 Peeter Visschers van Wassenberch
14-8 Peeter Haenen van Maestricht
11-10 Herman Tellarts van Tongeren
25-10 Derick Haes van Geertruijdenberch

[1613]

14-2 Johan van Hinsberch leydecker, omdat hy van jonck af alheyr syn handtwerck geleert ende oick geboren
14-2 Merten Evermans, seeldraijer
28-3 Andreas Groenheck Maeseijck
24-7 Andries Lannerts van Nehr 2 dobbele philipsdaler aan de Capelle in 't Zandt
24-9 Jan Mascule van Bavigaij uyt het Hertochdom Limborg
14-6 Heinrich Lannerts van Graef
18-9 Willem Mols leydekker 2 emmers en tien dagen voor de stad werken

1614

22-10 Franck Kehren
5-2 Merten Smietgens van Sevenum, sal in de keucken van 't raedhuys noch bestellen eenen vischketel van 6 of 8 quart groet
19-2 M. Andries Esbach van Collen 2e. en een half dosijn fijn tiene schotelen ad 1 ½ u. en twe tienne luchters
12-3 Jan Mathieu Bordenwercker 2 emmers in handen van Adolph v.d. Smitsen
2-4 Jan van Swalmen Duisterjans
29-5 Jan van Mulbracht, boekbinder
27-6 Dirick Willems van Venloe, naegelsmidt, wijl hij een jongman ende weijnich middels hadde; oeck sijnes handtwerck eener alhyer noedich, die burgerschap, mits der conditie, dat hij sijnen vader va nhijer solde halden.
6-8 Gerardt van Cruchten woenende op den Canjel. 1 emmer en 12 dachwerken
6-8 Hans Peffer van Heggene, 1 emmer en 12 dagen wercken.
6-8 Hans Gressers van Kutsingen idem
17-9 Jan Koening van Kerckhoven
24-9 Thomas die Geijse
23-10 Werner Lynssen vantgen Raetgen, mullerknecht

1616

6-2 Jan Cregers, geboren van Elmpt
26-2 Jan Clomp van Erckelandt
6-3 Gabriel Thielen
27-10 Peeter Heraij hier geboren ende getogen

1617

24-1 Thomen du Potdor, uyten Lande van Luyck
30-1 Jean Mouchon, barbier van Tilleur
30-3 Conraedt Wymers, burtich van Arsbeeck, snijder
1-7 Henrich Jansz Coning van Elsloe
18-7 Bartholomeus Craurs, schipper
20-7 Egidius Vleckeros van St. Gereons Wijler boeckprijnter
27-7 Jan Visschers van Eijsden
31-8 Johan Pauwels Stassert van Eijsden
12-10 Reyner Lener
23-11 Johan Janssen Conincx, schipper van Elsloe
14-12 Henrick Reulles corffmeeker van Hinsbeek
29-12 Johan Lambertsz Stocx van Elslo

1618

14-1 Goetsen Dericx van Obbicht
19-3 Rut Henrix van Leut
22-3 Wilhelm Roberts van Seffliek
22-3 Johan Mols, burger, wijl hij zich in brandsnoot dapper getoont

1619

3-1 Aret Claessen van Erckelandt
5-1 Henrick Wilmsz van Oel
10-1 Thijs Burlandts van Bulemborn
7-3 Jan Wormes, snijder
2-5 Jacob van Elmpt, kooldrager
28-6 Tilman Slootmeekers van Gerderath
26-7 Henrick Meyer, van Hinsberch, spiesemaker
5-9 Wilhelm Botz van Nunhem, schoenm.
31-10 Jan Derix van Elmpt, kooldrager
7-11 Jan van den Aesterberch, hoffsmidt
28-11 Wijmmer van Effelt, daghuijer
19-12 Joist Janssen leydekker geboortig van bij Camerijck. Hij zal de stad 6 dagen dienen.

1620

14-5 Herman Brousten van Gerae snyder

1621

14-5 door voorsprelen des Heeren van Hilleraedt Jan Viten van Swaenenberg
14-1 Elisabeth van Vliet van Amsterdam, haar man Abraham van Vliedt zal hier, omdat hij van eene andere religie is, somwijlen eenige dagen aen en afgaen mogen, ten waere dan (als men hoopt) hij sich wurde bekeren
6-5 Gerardt Groisz van Menss, zal behalve de gerechtigheid 8 dagen voor de stad met de schuppe werken
16-12 Johan Reiners, van Herkenbosch

1622

3-2 Johan Daemen van Swaenenbergh wever
3-3 Lenart Brentgens van Maesbragt
7-4 Dries Cuijper, van Cleijnen Glabbech
2-8 Merten van Cruijtsberch van Gerae. Burger ten respecte van den Kanselier Uwens
25-8 Henrich Lenardts, van Maeseyck
20-10 Jan Saeckels van Wechberch hoefsmit
7-12 Johan van Vlodrop, snijder, omdat de burgerschap vroeger aan zijne huijsvrouw Maryken van Edinge gegeven is
5-1 Jan op 't Horrewech, gebortich van Borr. Zal acht dagen voor de stad werken
9-12 Claes Janssen schipper van Eysden
4-5 Jan Cuypers van Kerckhoven zal acht dagen voor de stad werken
6-7 Houbert Pflipsen, van Wassenberg gewandtmeecker
20-7 Jan Beijerts van Cuyckhoven, snijder
5-12 Peter Blanckaerts, schipper

1624

4-1 Gerardus van Acken, zoon van Reiner van Acken scheeptimmerman, omdat hij na 't afsterven van zijn vader in 't Gasthuys opgetogen en door de liberaliteijt het smidampt geleert, en overmidts hy geine middelen heeft, wordt burger
11-1 Peeter van Elmpt, tymmerman, in consideratie syner onvermogentheijt 8 dagen werken

1616 [sic!]

6-3 Johan van den Bergh, als gewesene mr. van het snijderampt, en dat wegens ingegoldene amptsgezellen twee lederne eemmers.
2-5....Mr. Cornelis van Dale, franchoise schoolmr.
26-9 Jan Simons van Bergen, voerman
31-10 Peter Turfhoep, ein Cock seines hantwerks
2-11 Niclaes Quyrin Janszn, geb. van 't Groete Rychains in 't Hertochdom van Limborch laeckenmaecker 
7-11 Peter Bammelroy van Venlo
14-11 Stoffel Ruyter, scholtes heerlijkheid Asselt ende landschriver des ampts Montfort

1625

9-1 Reiner Linnarts van Millen, pellewever
16-1 Jan Spiegel van Erclents
16-1 Peeter van Rathum, bussemaker zal ons zijne onvermogentheyt de dobbel haecken eens in 't jaer schoonmaken
16-1 Paulus Swartart van Maesbracht
21-1 Luis Simons, schrinewercker van Herten
13-2 Johannes Symons, vassbijnder, van Bracht
9-10 Gillis Vogel van Luyck
18-12 Jan van Wechberch, ein Cup seines hantwerks

1626

16-10 Peter Saerkens van Cuyckhoven

1627

21-1 Jan Engelen, van Ool, caeldraeger
20-5 Peter van Koulen, van Maeseyck, verver van allerhande coleuren, zes dagen voor de stad
2-6 Henrich Pflippen van Postert
9-7 Derich van Vucht
24-11 De meesters van het Wennekerampt 4 lederen emmers wegens nieuw ingekomen amptsgezellen Johan Douboin van Neer Veiler in Brabant tusschen Loeven en 
Tienen, bekker

1628

13-1 Lenardt Dasz, eenen salm te leveren van 16 pont op Sint Peters avont te leveren
3-2 Christina van Millen wed. Hendrik van den Broeck, in aensieninge dat sy met veele kinderkens belaeden
21-6 Thomas Peters van Venloe, bildensnyder
4-8 Peter Recking, van Lutzenborch, biltsnyder ende steynhouwer
20-12 Johan Schreurs, van Maesniel, brouwer

1629

15-2 Jores Boecx, diener van wed. van cancelier Gilkens
22-3 Mr. Marcus Broetbyl, Uhrwerkmaker
5-4 Wilhem Wilhemsz van Venloe, potbecker geene andere pottenbakkers zullen in twaalf jaar toegelaten worden
17-5 Wolter Peters, van Blerick, snijder
28-5 Johan van Berck, snijder
12-7 Philips van Weerdes, schilder. Hij zal het schoorsteen of mantelbret op de gerichtscamer schilderen
29-11 Hendrick Cremer, schrynewercker, burger en inwoender van Waltniel

1630

22-8 Laurens van Solms, burger van Maestricht
20-8 Areth Pouwels, van Maestricht pullewevers
31-10 Lambert Meuwis, van Luyck, Maesschipper
7-11 Nelis van Swalmen, caeldrager
5-12 Nelis Kharren, man van wijsmoeder Truytgen

1631

13-3 Johan Hooffmans van Lotringen
27-3 Hans Wolff Bremer nagelsmidt
2-5 Johannes Goymel
15-5 Peter Chaimoin, coopman uit Savoijen
22-5 Michiel Vincken, lademaecker
24-7 Henrick Heymbergen, saedelmaecker
25-9 Willem Wijhers, van Eijsden, Maesschipper
21-12 Jan Op den Haell, schipper

1632

12-2 Thomas Daemen, van Stetternich
26-2 Jacob van der Horst, van Antwerpen, heuckenmaker
21-5 Claes Francot, van Luyck, Maesschipper
27-5 Jan Mewis
14-6 Agnes de Jass, weduwe Nicolas de Jass
9-12 Houb Dorrenkamps van Karken
31-12 Jan Boonebecker 
31-12 Jean de Lamaigne, Luick, pasteybeeker

1633

10-1 Alexander Edol uit Engeland, cremer
2-3 Reijner Wilhelms, van Merhum
8-4 Jan Janssen Visschers, wed. Hub. Coninx
8-7 Arendt Goesen, Velbereide

1634

4-8 Piron Waetlee, van Weeset schipper
30-3 Gelis Driessen, van Melick
30-3 Jan Michiel Janssen Conincx, schipper
5-8 Arendt Laemen

1635

4-5 Willem Becker, van Monsain, velbereider
14-3 Jacob Schroers, van Melick, brouwer
14-5 Mathis Hardevoust, van Gennep, wever
24-5 Jacob Breylelingen
7-7 Ruth Smaberts, van Kempen
14-12 Adam van Hetteren

1636

17-1 Thijs Bastmans, van Vorst, cremer
13-2 Jan Hermans, van Mullem, wever
8-5 Cornelis Scherens
15-5 Peter Aenwinckel
16-5 Jan Hermans van Einden

1637

30-4 Lambert Gillen, van Dilsen, schipper
24-9 Arent Sadelmecker, van Hinsbergh
25-9 Anthoin Mustre, einen Savoiart

1638

4-3 Joannes Reipken, apotheker
25-10 Engel Stootbanck
12-10 Maes OpgenBroeck

1640

21-3 Herman van Leeuwen
23-3 Henrick Kampen, van Halen
29-11 Martyn Paradijs

1641

3-1 Mathys Blankerts
3-5 Lambert van der Vooren
24-10 Cornelis Aengen Haeff
21-11 Mathis Peters

1642

21-3 Willem van Rekem
18-6 Wolter Cupers, van Waltniel
12-7 Gerardt Willems, van Wasschenberch
19-9 Jan Nacken
25-9 Gerardt Lenssen, van Dulcken, wever
3-10 Peter Scherkens, van Dulcken, wever
9-10 Tilman van Bree, kaeldraeger
9-10 Gerridt Henricx, van Swalmen, wever
4-12 Jan Bruijn, van Prümmeren

1643

8-8 Olivier Francot
17-9 Jan Willemsen Backers, Maesschipper
17-9 Corst van Oist
22-10 Johan Commers, van Bits
3-12 Peter Clouns, Maesschipper

1644

6-8 Henric Goris, borgerschap vereeert
10-11 Gisbert Focx

1645

26-4 Adam van Estwijler, schrijnwerker

1646

26-4 Hendrick Jacobs van Douveren
21-3 Derck Kininck

1647

18-7 Willem Willemsen, van Susteren
15-7 Johs. Daemen, van Sittard
30-10 Stas Janssen
9-12 Paulus Peters, timmerman

1648

30-1 Jan Nelissen van Asenray
17-9 Simon van Mutshagen

1649

12-11 Jacob van Eijll
3-3- Derck Damen, snijder
20-5 Herman Heuckers, getrouwt met Guertgen Balthus

1650

15-2 Cornelis Tabel
17-2 Lenard Boonen
23-7 Arendt Hens, seemsbereider
20-10 Lenardt Borson
29-10 Jacob Corffs
3-11 Daen Beenen
10-11 Jacob Wouters
17-11 Thijs van Voorst

1651

26-1 Peter Amers
3-3 Johan Paul, gewezen cock van den stadhouder Baron de Ribaucourt
27-4 Heiliger Randach, geboren uyt den lande van Luyck
13-7 Jan Corsten van der Velde
20-7 Joost van Impen
22-9 Dirck Slootmaker
19-10 Peter de Tant, lijnewercker
23-11 Herman van Heythuysen

1652

21-6 Wynandt Symons, van Gladbeck, lynewever
14-8 Jacob Robert, van Brainlalieu
12-9 Jean Rasiga, geboren Italia
5-12 Jan Pauwels Delmans, van 's Bosch

1653

21-8 Jan Claessen schoenmaker, geboren te Meian in Henegouwen
4-9 Glaude Maré
27-11 Gosen Tysen

1654

12-2 Michel Henricx
9-7 Jean Boudewyn
17-7 Jan Blondau
30-7 Henrick van Weyswyler
17-9 Berndt Henricx

1655

14-1 Peter Muyrers Cupers
8-7 Jan Mullenaers, jonghman van Maseijck, goutsmit
8-7- Lambert Camerlinck

1656

14-9 Maximiliaen de Pouille
13-10 Doctor Gerart Pauli

1657

25-1 Anthoin Meo
25-1 Melchior Leemputh
15-2 Gerardt Swillens
24-5 Jan Gelissen
11-6 (nog eens) Melchior van de Leemputh
11-10 Gerardt Schryvers
18-10 Peter Goris
13-11 Gerardt Lenarts

1658

14-2 Anthoin Roubracht
16-4 Michaël Rubracht
28-8 Paulus Scheuffens

1659

14-3 Gerart Boumans
11-9 Henr. Van Biggeler
9-12 Pierre Bastien, steenhouwer

1660

15-1 Joes Michiel Adenauw
30-1 Lenart Bisschops
30-1 Peter Smeets
15-5 Volquin Fiebus
20-5 Helena Massart

1661

31-1 Anthoin Favilino
15-6 Joh. Bapt. Bottelers
23-9 Hans Peter van Marcken

1662

12-1 Hans van den Steenwech
5-5 Peter Roders
25-5 Frans Meys
22-9 Frans van Bree
12-12 Cornelis Janssen van Montfort

1663

1-2 Gouwert Janssen
19-4 Jan Janssen, zeeldraaier
19-7 Gielis Houdaigue
7-9 Matthieu Loyen
27-9 Gillis Harnaegel

1664

20-3 Jan Raeymaeckers
20-3 Willem Muijrers

1665

12-3 Peter Ingelen
25-7 Thomas Hercken
14-8 Gerardt Zeller, glaesmaecker
7-9 Joris Smeijers
16-9 Peter Schroers
3-10 Mevis Caris
16-10 Jan van Gelder
11-12 Willem Biels
28-12 Hr. Mottini
30-12 Niclaes Crebber

1666

22-4 Daem Adams
8-10 Gysbert Peters
27-10 Jan Libotte

1667

27-1 Guilliam Bongarts
30-3 Dirrick Janssen

1668

14-2 Harrit van der Winden
20-2 Hieronimus van den Kerckhoven
19-4 Herman Duisborgh
26-4 Goswinus van Welde
25-6 Mr. Christiaan Herwech van Breda
17-8 Servaes Huberti
17-9 Peter Oost
13-12 Herman Louijs

1669

28-3 Jan Carbocx
4-4 Mr. Gielis
20-4 Mr. Pasmans van Haren
11-7 Rubertus Rumundt
21-11 Johan Vlander

1670

7-2 Jaecq Merlo
29-5 Jacob Huijberts
1-9 Hieronimus van Kelff
1-9 Peter van Horck, wever
20-11 Abraham Scherkens
20-11 Leinnardt Wynardts

1671 ontbreekt

1672

3-3 Vincent Willems
3-3 Arnoldt Lambot
3-5 Henrich Raessen
19-5 Jan Tijssen
8-10 Jan Jaspers, seyldreijer
17-10 Franciscus Arnoldus Cocx
27-10 Lambert Severijns

1673

31-1 Meuwis Lenssen
2-3 François Despa
20-4 Joost Tant

1674

16-4 Louis Seres
5-12 Peter Vullers

1675

31-10 Gillis Timmermans
24-12 Jan Leisen

1676

24-1 Goossen Lenarts
24-1 Coen Werents 
30-1 Petrus Tielen
7-2 Peter in de Quack
7-2 Coen Peters
23-4 Gerardt Tiernagan
12-10 Jan Elyas

1677

24-7 Jacob Lennardts
14-8 Jean Loyschier
21-10 François Ruban

1678 

13-1 Derrick Gysen
10-11 Jan Roberts 

1679

4-5 Mr. Hans Willems Pachtwijck
26-5 Linnaerdt Haeff
6-7 Willem Aengen Nabet
27-7 P. Peeters schoolm.
27-7 Carel Janssen
25-8 Hubert van der Heyden

1680

29-3 Hubert Gennon
4-4 Ruter Nijssen

1681

24-4 Theodore Sisenne
8-5 Jurgens Staden
7-8 Andries Drouse

1682

6-3 Jaspar Jacques

1683

23-6 Guill. Le Jeune

1684

16-3 Adriaan Willems van den Heuvel, clompenmaker
28-9 Jan Schoenmaeckers tingieter
17-10 Peeter Mela

1685

8-1 Arnoldus Draets
11-1 Lennardt Mannay
8-2 Arnoldt Potdor
10-2 Hubert Sassen
12-2 Peeter Clompen
10-5 Jaspar Melchiors
24-5 Gelis Gelissen
24-5 Augustinus Thomas
28-7 François Colson
11-8 Lambert Reynckens
16-8 Adriaens van Heeswijk
16-8 Louis Paque

1687

15-5 Arnoldus Slanghen

1688

3-6 Charles Morice
16-6 Hieronimus Roelandts
9-7 Martin Fabis

1689

11-8 Peeter op den Gracht

1690

11-5 Mr. Johan Lenard Manskirch, goutsmit van Wurtzburg
24-5 Hendrik van der Heijden
27-7 Reynier Heymans tin en loodgieter
20-11 Arnold Brouwers

1691

31-5 Geurt Janssen, winkelier
31-5 Mr. Alexander Ruel, stoffierder
28-6 Joris Klinghen, winkelier
27-9 Peeter Peulinx

1692

24-1 Joannes Smiets, metseler
24-7 Jean de Rousseau, perucuier van Mastricht

1693

6-3 Stoffer Janssen
18-3 Joachim Rouchus van Swalmen, timmerman
18-4 Michiel van Boven, merktschipper
10-9 Frans Janssen
19-11 Johan Hendrick van Horrick, linnewever

1694

15-1 Willem Stoops, linnewever
29-7 Jean Francis Robert, zadelmaker gehuwd met Johanna Claudina Serrurier vulgo Slotmaeckers
30-7 Hans Niedermeyer geboortigh van Frysingh in Beyeren, draaier in houtwerk

1695

11-4 Hendrik Janssen
17-6 Jean Clay, man en momber van Margriet Elias
28-7 Michiel Daemen zadelmaker
24-9 Albert de Lambermont van Seraing
17-12 Joseph Mauritz, schoenmr.

1696

14-1 Niclaes Bernimolin, brouwer van Luyck
24-5 Martinus Helman van Siegen

1697

9-9 Philippus Meeus, kleermaker
19-9 Joannes van Dommelen verver
6-11 Jan Boms

1698

24-4 Carel Ferdd. d'Arts
20-11 Adam Areths
5-12 Jan Gerardts glasmaker

1699

14-2 Jan Jaqué schipper
26-6 Lambert Falaise
3-11 Joannes van der Puth

[1700?]

14-1 Jacques la Haije, bakker
24-4 Michiel Wijnen, bakker van Sittard
2-9 Geuts Maessen
9-9 Joes Francis Aert, kleermaker

1701

5-2 Joseph Tambourin, tingieter van Milaan
23-11 Jacques de Thollier

1702 ontbreekt

1703

22-3 Areth Erarts
21-6 Gerard van Dilsen
22-10 Albertus Meuter
24-11 Caspar Pinet

1704

19-6 Conrardt Roeprecht, orgelmaker
11-7 Abraham Schrijver
14-8 Hendrik Goelmont
13-11 Pierre Chetal
19-12 Hendrik Henderix

1705

8-4 Jean François Bernimolin
30-4 Andries Leysens van Maastricht
15-6 Jean Louwa, van Luijck 
11-9 Jan Mela
11-9 Jaspar Jacqué

1706

16-2 Andries Gerardt van Laer
7-5 Charles Francotte
22-5 Giel de Meus
5-6 Gerardus Cnips
30-9 Andries Jacqué
30-9 Jan Peters alias Dérrixs
15-11 Mathijs Segers
20-12 Dionijs Vermaesen

1707

28-1 Hendrik van Bebder
16-5 Joannes Beeckman
27-5 Hendrick Hoeberghs, alias Willems
21-11 Joannes Geredts
13-12 Barthel Kolen

1708

26-5 Abraham Andreas Franssen
8-9 Paulus Scheiffer
14-9 Stephen Cleehem

1709

18-1 Nijs Lutters
31-1 Joes Wolteri
14-3 Peter Pinxten
14-3 Anthoin Crijn
20-9 Friedrich Wilhelm Cortemond
12-12 Wilhelmus Fontaine

1710

24-2 Anthonius ter Leeuwen
9-5 Johan Martin Pacquet

1711

25-7 Johan Nicolaes Sessebandt
27-7 Willem Willems

1712

12-4 Hendrik Theyssen
29-4 Mathijs Ramakers
6-10 Nijs Thielen
18-11 Niclas Hermans

1713

10-2 Merten Paulissen
3-3 Andries Robert
13-10 Andreas Keufgens
16-10 Martinus Annen
30-10 Petrus Bernardus Peyrega
9-11 Jacob Friederich, landtmeeter

1714

9-2 Joannes Nederslach
30-4 Peter Theijsen
7-5 Willem van de Weghe
19-7 Jacobus Sitterigh
28-8 Sybert van der Vaeren
16-11 Lenard Lepelman

1715

3-10 Wilhelmus Antonius van der Horst

1716

14-5 Hendrick Leonardts

1717

5-3 Johan Borgart Barsfeldt
29-5 Joseph Tamborini Jan Joszn

1718

13-4 Geurt Jorissen
5-5 Mathys van den Bergh
22-12 Daniel Greffin

1719

13-4 Peter Vullings
22-12 Francis Vermetten

1720 ontbreekt

1721

15-11 Jan Baptiste Postanque
11-12 Andr. Linnerts

[1722 ontbreekt]

1723

15-10 Jacob Crous
15-10 Pierre Lonion
20-12 Isac Eyler

1724

23-4 Thomas Wensels

1725

6-7 Ludovich Coenen
9-8 Joannes Beemers 

1726

18-3 Antoon Manueel
24-7 Adam Nuslein
8-8 Joes Specken

1727

10-6 Joost de Vet

1728

22-1 Joannes Scheppers
28-6 Michiel Verstralen Mathyszoon (van Heel)

1729

5-10 Joannes van Lith
1-4 Joannes Michiels (acte van borgtaal op overdrachtsprotocol)

[1730-1732 ontbreken]

1733

9-3 Joannes Victor

1734

5-8 Mathijs Petersen

1735

31-3 Mathieu Philippar
4-7 Joannes Heunen
1-9 Joannes Engelen
21-10 Hendr. Lennart

1736

24-9 Geurt Janssen
12-10 Anthoin Evers
22-11 Theod. Blanck

1737

4-4 Joannes van Waegeningh
27-6 Michiel Kastenmuller

[1738 ontbreekt]

1739

9-4 Franciscus Greffin

[1740 ontbreekt]

1741

15-9 Hendrick Doormans

1742

28-5 Franciscus Corsten

1743

2-5 Joannes Cremers
14-6 Robert Joseph de Lienborch

1744

28-9 Jean Jacq. Cuveler
20-11 Jacob Sijller

1745

8-1 Dominicus Fischer
16-9 Arnoldus Smeets

[1746 ontbreekt]

1747

16-2 Joannes Baptiste Stechelinghs

1748

20-6 Joanne Bodewijn
31-11 Natalis de Rour

1749

29-1 Peter Leyendekkers
29-1 Toussaint Laforce
10-3 Wynand Helmerraedt
14-8 Hubert Quyten
28-8 Joannes Lijssen
22-8 N. van de Weege

1750

14-5 Mathijs Pinders
29-5 Jan Ceulemans
29-5 Joes Bodewijn
11-6 Peter van der Meijden
11-6 Herman van Roer
22-12 Michiel Clingen

1751

5-2 Mathys Schoncken (van Waltvucht)
17-2 Joes Page
8-3 Gerard van Kessel
26-3 André des Amoris (van Verviers)
16-9 Caspar König orgelmaker
26-11 Arnoldus Bosbremers van Asten 

[1752 of 1753]

15-5 Nic. Liez
16-11 Peter Smits
24-11 Areth Janssens

1754

31-5 Guill. Goffette
7-11 Caspar Bloemarts
15-11 Christiaan Essers

1755

2-8 Conrardus Mans

1756

22-7 Lambert Painsmay

1757

20-1 Theodorus Weerts

[1758 ontbreekt]

1759

20-11 Thomas Conshoff

1760

7-7 Joes Keucken
15-10 Daniel Du Pont

1761

9-3 Joannes Janssen van St. Od. berg
18-6 Sebastianis Simon van Zeltingen getrouwd met Marie Joseph Ronig
6-7 Andreas Knippenbergh (van Helden) gehuwd Catha. Schoenmaeckers, geboortig van Leuth
19-12 Laurens Söllner geboortig van Aub in Wurtsburg, getrouwd Maria Christina de Guts

[1762 ontbreekt]

1763

14-4 Barth. van der Heijden

1764

9-2 Peter Claeskens
18-7 Steven Homs (van Maesniel)

1765

14-2 Conrardus Bokenders

1766

14-3 Peter Pereij
20-11 Wilh Steegh (van Horst)

1767

26-11 Joes Hendricx
26-11 Jos. Francis Rousseau
26-11 Joes Linssen

[1768 ontbreekt]

1769

30-10 Joes Fleischman

[1770 ontbreekt]

1771

10-6 Francis Dreumperyen
16-5 Joes Heldens

1772

2-7 Theodorus Leemans

1773

22-4 Joes Leenen
5-8 Joes Meertz

1774

11-4 Henricus Josephus Savelbergh
10-9 Lambertus Jorissen

[1775 ontbreekt]

1776

10-10 Peter Bommels

[1777 ontbreekt]

1778

5-11 F.H. Bader, stokkadoor

1779

14-8 Henric. Coolen

1780

?-? N. Tuberath

1781

11-5 Petrus Dreesens
25-5 Francs, Schrantz

1782

19-7 Michiel Lamberth
13-8 Anthonis Joseph Delgeir

1783

5-6 Johan Bernard Feith
24-10 Joes Arnoldus Compans

1784

15-2 Juffr. Joanna Stercken
26-10 Accoucheur Jos. Welsch

[1785-1786 ontbreken]

1787 

4-1 G. Pex
26-1 S.L. Stappers
5-11 Joannes Goossens

1788

10-3 Henderik van Gulick
17-4 voor zijn huisgezin
22-6 Joseph Mathias Seipgens
27-8 J.J. Graven
27-8 Lambert de Bazel

1790

12-5 Derik Nyssen
12-5 Joannes Evers
17-5 Joannes Gruijters
17-5 Hermanus Pansaert
17-5 Jacobus Minkenbergh
4-6 Jacobus Lucas

1791

17-2 Henricus Bongaerts
1-4 Henricus Bauer
15-9 Jacobus Gubbels

[1792 ontbreekt]

1793

2-5 Martinus Thissen, visscher
24-5 Joannes Cornelissen
13-6 Franciscus de Buggenoms
8-8 Joseph Wildt chirurgijn
28-11 Peter Joseph Teursen

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net