Roermond, (aanvragen van) nieuwe burgers in de
Handelingen van de Magistraat 1596-1796

Bron: A.F. van Beurden, Limburg's jaarboek 1903, p. 11-238; 1904, p. 261-306;
1905, p. 231-268; 1906, p. 194- 261; 1907, p. 3-55; 1908, p. 46-60
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


1598

12-2 Philip Saedelmaecker het burgerschap vergunt voor 1 pd. groot en 2 brandemmers.

1600

2-3 Gerart Fabricius zal een apotheek vestigen, en krijgt het burgerschap, vrij van krijgslasten.
22-6 Aan Lambert den Bussenmaker wordt het burgerrecht verleend ter gemoetkoming in de schade geleden, door dat zijn vertrek op de Swalmekerstraat in Hambachs huis bij Juffer Baerlo's huis getrokken is.
22-12 Den Pestmeester Jurien Huijbrechts het burgerschap geschonken; hij zal de wacht betrekken als de andere chirurgijns. 

1605

1-9 Andries van Bornevelt, musicus in de Hoichkerk, krijgt het burgerschap.

1606 

7-12 Aan Jan Claessens van Swaemen leidekker, wordt het burgerschap verleend, op conditie dat hij behalve de geleverde lederen emmers, zes dagen in stadsdienst zal werken; evenzoo aan Peter van Leven coeldreger.

1607

13-9 Ruth van Tits zal den eed als burger doen.

1610

14-1 Verzoek van Seger Schoncken, om afslag van Burgergeld.
4-3 Het burgerschap verleent aan Hans Lochmeier.

1613

7-2 Merten Vuermans vraagt het burgerschap.

1615

5-9 Willem van Eijck verzoekt het burgerschap.

1616

4-2 Jan van Hingen verzoekt het burgerschap.
10-3 Henrich Schonck verzoekt het burgerschap; hij moet attestatie van Venlo overleggen.
Aan Johan van Hingen Jansz. wordt een burgerbrief en het schipperampt geschonken.
7-4 Coen Wimmers krijgt het burgerschap en het snijderampt.
22-12 Tonen Potdor vraagt het burgerschap.

1617

13-4 Henrick Janssen Conincx tot een burger aangenomen, dus aan hem het burgerschap verleend.
23-7 Bartholomeus Crauw tot burger der stad aangenomen.
16-11 Jan van Neel, stoeldraaier, verzoekt het Burgerschap.

1618

4-1 Nelis van Hensberg, genaamd Soetermans, het burgerschap.
18-1 Des Nagelsmids vader wordt het burgerschap verleend.
8-3 Ruth van Leut verzoekt het burgerschap.
19-7 zie Roermond, schippers vermeld in de Handelingen van de Magistraat 1596-1796
22-11 Geurt Becker, goltsmid, het burgerschap.

1619

7-3 Aan Jan Boxmes, snijder, wordt het burgerschap verleend.
24-4 Jacob van Elmpt verzoekt het burgerschap.
13-6 Wymmer van Uffelt verzoekt het burgerschap.
30-10 Jan van den Aesterberch, smid, verzoekt het burgerschap.
28-11 Joist Janssen, leiendekker, verzoekt het burgerschap.

1620

12-11 Jan van Wechberch, hoefsmid wordt op attestatie van den Pastoor van Melick en Herkenbosch het burgerschap toegestaan voor 2 goudgl. en 2 emmers.
31-12 Jan Viten van Swaenenberg en Jaxken Cupers sijn huisvr. het burgerschap verleend, mits gevende 2 emmers.

1622

21-4 Aan Peter Boyen de Jonge, wordt wijl zijn vader de scheepvaart verlaat, een burgerbrief verleend.

1640

17-10 Aan Willem Janssen het burgerschap verleend, mits betalende 2 leeren emmers.

1642

23-1 Balthasar Baeck, drucker, wordt als burger aangenomen.

1650

13-7 Het burgerschap der stad geschonken aan Aert Heus en Lina Boisot.

1652

7-2 Jan Coupée krijgt het burgerschap.
15-3 Jacobus de Bloyen van Dornick en Herman Jacob IJsvogel van den Bosch vragen het burgerschap.
12-9 Jan Rahiga vraagt het burgerschap.
5-12 Jan Pauwels Delmans van 's Hertogenbosch het burgerschap verleend. Id. Joost Claessen, Seijldreijer.

1653

9-6 Anna Hiel, weduwe wijlen Herman Bolck, secretaris der stad Vianen verkrijgt het burgerschap.
18-9 Andeas Bouillet verzoekt het burgerschap.
6-11 Jan Huberts krijgt het burgerschap.

1654

9-4 Aan Maaijken Philips het borgerschap verleend.
9-7 Jacob van Doijn krijgt het burgerschap. Hij kwam van Richelle onder Daelhem.

1656

7-1 Aan Laurens Wolters het burgerrecht. Idem aan Michiel Frooms.
2-5 Aan Michel van de Venne het burgerschap verleend.
3-6 Aan Laurens Marceles het burgerrecht verleend.
12-10 Aan doctor Gerardus Pauli het burgerschap verleend.
14-12 Aan Jan Gilissen het burgerschap verleend.

1657

26-1 Aan Melchior Leemputh het burgerrecht geschonken.
15-2 Aan Gerardt Swillen het burgerschap verleend.
11-10 Het burgerrecht wordt verleend aan GerardtSchrijners. Id. aan Petronella Engels.
18-10 Het burgerrecht verleend aan Mr. Peter Bastiaan. Id. aan Peter Goris.
22-11 Id. aan Gerardt Lenarts.

1658

15-4 Aan Michiel Rebrecht wordt het burgerschap verleend.
8-8 Aan Lenardt Boiscot het burgerrecht verleend.

1659

13-3 Aan Gerardt Bormans het burgerrecht verleend.
4-9 Aan Hendrik van Biggeler het burgerrecht.

1660

8-1 Aan Jacob Duijcker het burgerrecht verleend.
8-7 Metgen van Vucht vraagt het burgerschap. 
21-11 Aan Antoin Faselino het burgerrecht verleend.

1661

12-5 Het burgerrecht verleend aan Gerardt Haesen. 
22-9 Hans Peter van Marcken (van Nuijs) krijgt het burgerrecht.
3-11 Aan Peter Roeders van Dremmen, het burgerrecht.

1662

12-1 Hans van de Steenwech krijgt 't burgerrecht.
27-4 Frans Meijs vraagt het burgerrecht.
31-5 Aan Cornelis Besouwen het burgerrrecht verleend.
7-12 Cornelis Janssen van Montfort vraagt 't burgerrecht, die hij 12 December krijgt.

1663

1-2 Aan Gavert Janssens alias Tarcx het burgerrecht verleend.
7-6 Gillis Hodage krijgt het burgerrecht.
19-7 Aan Jan Elinger het burgerrecht verleend.
7-8 De wed. Sibert Looyen krijgt voor zich en hare kinderen het borgerschap.
6-9 Gielis Schairnagel op de Steenenbrugge wonend zal het burgerrecht krijgen.
11-9 Wed. Lambert van der Maezen het burgerrecht verleend.
15-11 Aan Willem Muyzers het burgerrecht verleend.

1664

13-3 Aan Jan Ramakers het burgerrecht. Aan wed. wijlen Lambert Vermaesen het burgerrecht.
11-6 Alphonse Hipper het burgerrecht verleend.
3-10 Jan van Kirckraey vraagt het burgerrecht, krijgt het 13 November.

1665

12-3 Aan Peter Engelen het burgerrecht verleend.
4-7 Aan Joris Meijers, tingieter, het burgerrecht verleend.
13-7 Aan Gerardt Zeller, glasmaker en glasschrijver te Venlo het burgerrecht verleend.
9-7 Aan Thomas Hertkens het burgerrecht verleend.
23-7 Aan Johan Jonckel het burgerrecht verleend.
17-9 Aan Peter Schreurs het burgerrecht verleend.
1-10 Aan Johan van Gelder het burgerrecht, mits hij een bequaeme woning approprieere.
Evenzoo Cornelis van den Ancker en Antoin Mottini.
22-10 Het burgerrecht zal onder voorwaarden verleend worden aan Areth de Munnick, idem aan Jan Vogels.
10-12 Aan Willem Rijns het burgerrecht verleend.
30-12 Aan Niclaes Calber het burgerrecht verleend.

1666

23-9 Jan Martijn vraagt burgerrecht, moet attestatie bijbrengen.
7-10 Aan Gijsbert Peter burgerrecht verleend.
21-10 Aan Jan Libotte het burgerrecht verleend.

1667

13-1 Derick Janssen, muijrer, het burgerrecht verleend.
27-1 Aan Guilliam Bongart het burgerrecht verleend.
3-3 Joannes Antonius Fohgmer het burgerrecht verleend.
17-11 Aan Hieronymus van Kerckhoven het burgerrecht verleend.

1668

12-1 Aan Robert Bovens het burgerrecht verleend; id. Hendrick van Goor; id. Herman Duijsborgh van Erkelens; id. Christiaen Herwegh.
19-7 Servaes Huberts vraagt burgerrecht; wordt 24 Juli verleend.
6-9 Jan Cornelis van Thoor, het burgerrecht verleend, id. Peter van Oist, id. Herman Louijs.
31-10 Goswijn van Thoor vraagt het burgerrecht.
6-12 Jan Totté het burgerrecht.

1669

24-1 Aan Johan Carbox het burgerrecht verleend.
15-6 Hybert Rurmundt krijgt burgerrecht.

1670

23-1 Jacq. Merlo en Jacob Huysters het borgerschap vragende, zullen doen blijken van hun catholieke religie.
6-2 Aan Jacq. Merlo het burgerrecht verleend.
21-4 Mr. Gerart Gruter, uurwerker, krijgt het burgerrecht.
8-5 Reinier Deursen wordt het burgerrecht verleend.
4-6 Arnolt Lamboen verkrijgt het burgerrecht.
28-8 Aan Peter van Horck het burgerrecht verleend.
30-10 Aan Lennardt Wynandt het burgerrecht verleend.

1672

13-4 Aan Jan Thijssen het burgerrecht verleend.
10-9 Jan Elias wordt het burgerrecht geweigerd; aan Lambert Lemmers, voerman van Maeseyck verleend, ook aan Francois de Spas en Jenneken van den Bergh zijne huisvrouw.
8-10 Aan Jan Jaspers het burgerrecht verleend, borg voor hem Seger van Winkelmeulen.
17-10 Aan Franciscus Arnoldus Cocx wederom het burgerrecht verleend.
1-12 Jan Bachus vraagt het burgerrecht.

1673


26-1 Aan Marcelus Henssen het burgerrecht verleend, borg voor hem Hendrik van Linderen, wever.
6-4 Joost Tant het burgerrecht velreend, borg Hendrik van Linderen, dat Joost Tant binnen zes jaren niet zal vertrekken.
4-5 Aan Peter Fortaine het burgerrecht verleend.

1674

16-4 Aan Lowys Seres het burgerschap verleend.
8-11 Bernardt Daemen vraagt burgerrecht.
29-11 Peter Vullers krijgt het borgerschap.

1675

1-8 Aan Thomas Corbay, hoedemaker wordt het burgerrecht verleend.
31-10 Aan Gillis Timmermans wordt het burgerrecht verleend.
6-12 Phlips Essers, schoenmaker krijgt het burgerrecht.
24-12 Aan Jan Leijsden het burgerrecht verleend.

1676

9-1 Jan Elias verkrijgt burgerrecht.
23-1 Goossen Lenarts krijgt burgerrecht; Id. Coes Weren; Id. Lambert Ubach.
30-1 Petrus Tielen verkrijgt burgerrecht.
6-2 Hendrick Ramen verkrijgt burgerrecht; id. aan Peter In de Quack; idem Goort Peters.

1677

7-4 Jan Marla vraagt burgerrecht.
28-5 Aan Jacob Lennardts het burgerrecht verleend. Aan Henri Richart het burgerrecht verleend.
1-7 Aan Peter Sterckmans het burgerrecht verleend.
14-10 Aan Francis Ruban het burgerrecht verleend.
9-12 Aan Derick Gijsen, kuiper het burgerrecht verleend. 

1678

9-9 Aan Alexander Simonis burgerrecht verleend.
8-11 Aan Jan Robberts het burgerrecht verleend, id. aan Caspar Corbé, hoedemaker.

1679

18-5 Lennert Hoeff krijgt burgerrecht.
20-7 Aan Peter Peters burgerrecht verleend; id. aan Carel Janssen.
16-11 Aan Thomas Ebels het burgerrecht verleend.
29-11 Aan Strous het burgerrecht.

1680

28-3 Aan Hubert German, coopman en Maasschipper te Luik het burgerrecht verleend.
16-5 Aan Peter Melo wordt het burgerrecht verleend.

1681

17-4 Aan Theodoor Fixens het burgerrecht verleend. Id. aan Jurgen Staden.
3-7 Aan Andries Drousé het burgerrecht verleend.

1682

30-4 Aan Guill. Le Jeane burgerrecht verleend.
21-5 Aan Denis Jacue, Maasschipper het burgerrecht verleend.
27-8 Aan Martinus Dandenalle het burgerrecht verleend.

1683

17-9 Aan Jan de Meuse het burgerrecht verleend.

1684

18-5 Aan Mathijs Smeets het burgerrecht verleend.
31-8 Aan Jacob Sweets, borger tot Lutzenborgh, het burgerrecht verleend.
6-10 Aan Peter Mela het burgerrecht verleend.
14-12 Aan Arnoldt Potdor het burgerschap verleend.

1685

8-1 Aan Arnolt Draers het burgerschap verleend met last hier te resideeren en open winkel te houden. Aan Lennard Nannaij het burgerschap op conditie, dat hij in de stad en niet in de voorstad een huis zal huren en winkel houden en attest van Luyck zal brengen.
10-2 Albertus Saesen krijgt het borgerschap mits hij in de stad open winkel houde. Id. Peter Clompen.
1-3 Aan Caspar Melser het burgerrecht verleend.
15-3 Aan Andries Drousen wordt het burgerrecht verleend.
5-4 Aan Nicolaas Casters wordt het burgerrecht verleend.
17-5 Aan Augustus Thomas het burgerrecht verleend.
17-7 Aan Francois Colson borger en backer der stadt Luijck wordt het burgerschap verleend, mits hij zich binnen 8 dagen kwalificeere.
9-8 Aan Lambert Reinkens het burgerrecht verleend.
18-10 Aan Louis Paque het burgerrecht verleend.
15-11 Adriaan van den Heuvel betaalt burgerschapsgerechtigheid.

1686

26-9 Jacob Garbay krijgt burgerrecht. Hij kwam van Huy.

1687

23-1 Cornelis Jansen Cnop en Margaretha Geeraerdts eheluyden vragen burgerrecht.
13-3 Aan Arnoldus Slangen het burgerrecht geschonken.
4-9 Martin Fabis krijgt burgerrecht.

1688

8-1 Aan Joseph Riban du Roy wordt het burgerschap verleend.
10-6 Aan Hieronimus Roolants wordt het borgerschap verleend.
23-6 Stefanus Rasiga vraagt Burgerrecht. Hij kwam van het hertogdom Milaan.

1689

18-5 Aan Alexander Ruel wordt het burgerrecht verleend.
14-7 Gielis Leemans vraagt burgerrecht. Id. Reinier Misson.

1690

11-5 Johan Leonard Manskirsch, goudsmit van Wirtzburg krijgt burgerrecht.
20-7 Aan Reijnier Heijmans, borger der Stad Grave, op attestatie van Pater Vincentius Geld, capucijn te Velp, aan Arnold Verheijen en Ludolph de Haen wordt het burgerschap verleend.

1692

10-7 Aan Joannes Franciscus Rosseau, peruquier wordt burgerrecht verleend.

1693

16-4 De marktschipper Michel van Boven, krijgt het burgerrecht.
10-9 Aan Frans Janssen het burgerschap verleend.
12-11 Aan Jan Hendrick van Horck wordt het burgerrecht verleend.
19-11 Willem Willems vraagt burgerrecht.

1694

1-7 Hendrik Herman, steenhouwer krijgt burgerrecht. Sebastiaan Baekelmans id.
22-7 Jan Francois Robert zadelmaker krijgt burgerrecht.
29-7 Jan Eloy krijgt burgerrecht.

1695

22-6 Aan Christiaen Jacobs gehuwd met Marie Tendaer krijgt het burgerschap.
23-9 Arnold de Lambermont van Séraing sur Meuse bij Luyck krijgt het borgerschap.
16-12 Aan Joseph Mauritz wordt het burgerrecht verleend.

1696

24-5 Aan Martinus Helman van Sichem wordt het burgerrecht verleend.

1697

7-3 Joës Ham vraagt het borgerschap.
5-9 Aan Philippus Meens wordt burgerrecht verleend. Id. aan Joes van Dommelen. Id. aan Jan Bouvij.
28-11 Niclaes Ten Dohren krijgt burgerrecht.

1698

22-4 Aan Carel Ferdinand d'Arts, chirurgijn, wordt het burgerrecht verleend.

1699

11-6 Aan Lamber Falaise het burgerrecht verleend.
1-10 Aan Anthoin den Blauwen en Jacob Scheren het burgerrecht verleend. Zij zullen hunne lakenen in 't gros verkoopen.

1700

14-1 Aan Jacques La Haye burgerrecht verleend. 
30-7 Joës Francis Aert krijgt burgerrecht.
25-8 Aan Geurt Maessen, wordt burgerrecht verleend.

1701

5-2 Jan Joseph Tambourin, krijgt het burgerschap, mits leverende ten behoeve der stad de gewone lederen emmers, maar ook 12 geslagen tinnen tailloren.

1702

3-9 Aan Anthoin la Haije wordt burgerrecht verleend.

1703

21-6 Lenardt van Dilsen, geboortig van Posterholt krijgt burgerrecht.
14-9 Aan Etton Errauby het burgerrecht verleend.
11-10 Aan Albert Meutter van Swalmen wordt burgerrecht verleend.
25-10 Aan Caspar Pinet wordt burgerrecht verleend.
15-11 Aan Mathijs Lahmen wordt burgerrecht verleend.
12-12 Aan Joannes Florinus Phiper het burgerrecht verleend.

1704

26-1 Giël de Meus krijgt burgerrecht.
15-3 Conrardt Rubrecht wordt het Burgerrecht verleend.
14-8 Aan Hendrik Coelmont het burgerschap verleend.
13-11 Aan Pierre Chatale het burgerrecht verleend.
17-12 Aan Henderick Hendericx het burgerrecht verleend.

1705

30-4 Aan Andries Lijssens het burgerrecht verleend.
15-6 Jean Lourwaert krijgt het burgerrecht.
10-9 Jean Mela krijt het burgerrecht. Jasper Jacquet, maasschipper, idem. 

1706

18-2 Aan Andries Gerard van Laer het burgerrecht verleend.
6-5 Aan Charles Francotte burgerrecht verleend.
27-5 Marten Cnips krijgt burgerrecht.
9-9 Jan Peters alias Derix krijgt burgerrecht.
14-10 Martin La Haije krijgt burgerrecht.
28-12 Aan Dionis Vermaesen, schipper, het burgerrecht verleend.

1707

27-1 Hendrick van Bedber, zilversmid krijgt burgerrecht. 
14-4 Aan Joannes Beeckman het burgerrecht verleend.
12-5 Maria Gertruydt Thyssen en hare kinderen krijgen burgerrecht.
19-5 Aan Jacobus Mullenaers burgerrecht verleend.
1-6 Guillaume Baudewin vraagt burgerrecht.
7-7 Hendrik Hoeberghs, alias Willems, verkrijgt burgerrecht.
17-11 Joannes Gerardts verkrijgt burgerrecht.
17-11 Joannes Roosen zal het vak van gruijtenmulder uit mogen oefenen en krijgt burgerrecht.

1708

19-1 Henri Henne krijgt burgerrecht.
24-5 Aan Abraham Andreas Franssen het burgerrecht verleend. Evenzoo aan Johan Joseph Tamborini.
7-9 Aan Paulus Scheiffers het burgerrecht verleend. Evenzoo aan Steven Clechrin. Evenzoo aan Peter Kervers.

1709

17-1 Aan Thijs Lutters het burgerrecht verleend. Aan Joannes Wolters burgerrecht verleend.
1-8 Aan J.C. Cortemund, apotheker, het burgerrecht verleend.
20-9 Aan Theodorus Jonckbloed het burgerrecht verleend.
29-11 Aan Wilhelmus Fontain wordt burgerrecht verleend.

1710

6-2 Aan Anthonius ter Lewen het burgerrecht verleend.
8-5 Joannes Martinus Pacquet krijgt het burgerrecht.
30-10 Aan Conrardus Laumen wordt het burgerschap verleend.
27-11 Aan Jean Herman Destordeur het burgerschap verleend.

1711

19-2 Daniël Dupuis krijgt het burgerrecht.
9-3 Aan Daniel Bodenbergh het burgerrecht.
21-3 Aan Johan Courten wordt het burgerrecht verleend.
17-6 Aan Joannes Nicolaus Lossesandt burgerrecht verleend.
25-6 Aan Willem Willems het burgerrecht verleend.
24-9 Aan Niclaes de Rieu wordt het burgerrecht verleend.

1712

14-4 Francois Smeijers, fonteynen en pompenmaker krijgt burgerrecht. Idem aan Hendrik Thijssen.
17-11 Aan Peter Hermans wordt burgerrecht verleend.
15-12 Aan Martijn Poulissen wordt burgerrecht verleend. Aan Jean Gobi wordt burgerrecht verleend.

1713

2-3 Aan Andries Robert het burgerrecht verleend.
23-3 Aan Jean Carlier wordt het burgerrecht verleend. 
18-5 Aan Hendrik Matheď het burgerrecht verleend.
1-6 Aan Joannes Segers, uit de Meyery van den Bosch wordt het burgerrecht verleend.
14-9 Aan Bartholomeus Keufgens wordt burgerrecht verleend.
5-10 Aan Martinus Annen het burgerrecht verleend.
12-10 Aan Petrus Peyrega wordt burgerrecht verleend.
6-11 Aan Deodatus Henricus de Looz wordt burgerrecht verleend. Id. aan Jacob Frederick landtmeeter. 

1714

30-4 Aan Petrus Theijssen wordt burgerrecht verleend. Johs. Peters en Jan Segers van Balckum vragen burgerrecht.
2-5 Aan Wilhelm van de Weghe wordt burgerrecht verleend.
7-6 Aan Sybert van der Voeren wordt het burgerrecht verleend.
25-10 Aan Leonard Lepelmans wordt het burgerrecht verleend. 

1715

19-6 Aan Wilhelmus Antonius Leonardus van der Horst wordt het burgerschap verleend, met de permissie om publiecke schole oft Silentium voor deser stadt jonckheyt te houden.

1716

23-4 Theodorus Clout krijgt het burgerschap.
25-4 Hendrik Lenardts, rademaker krijgt het burgerschap.
29-5 Ootto Weltingh krijgt burgerrecht.

1717

2-9 Willem Schaep vraagt het borgerschap.

1718

28-4 Petrus van Zoenst krijgt het burgerschap. Id. Mathijs van den Bergh.
15-9 Daniel Griffin vraagt het burgerrecht. Hij krijgt dot 6 October 1718.

1719

30-3 Aan Peter Vreulinghs wordt burgerrecht verleend.
17-5 Aan Jan Baptist Potdansque het burgerrecht verleend. [muzikant]
20-12 De magistraat verleent het burgerrecht aan Francis Versmissen.

1720

17-10 Goswin Pelsers krijgt burgerrecht.

1721

21-4 Joannes Olers krijgt burgerrecht.
25-9 Andries Lennardts vraagt burgerrecht.
10-11 Andries Linnerts wordt burger.

1723

14-10 Pierre Jonjon en Jacob Crous worden burger.
17-12 Isack Eylers wordt burger.

1724

23-3 Thomas Wenssels wordt burger.
5-10 Joes van Lith wordt burger.

1725

26-4 Jacob Tambourinni wordt borgher.
5-7 Peter Ludowick Coenen wordt burger; hij wordt gecontinueerd als jonkmeester van het schoenmakersampt.
1-8 Joannis Bermers wordt burger.

1726

14-3 Antoin Manuel krijgt burgerrecht.
11-7 Johan Adam Nuslein krijgt burgerrecht tegen 1/3 deel der rechten.

1727

5-6 Joost de Vet krijgt burgerrecht.
11-12 Joannes Scheepers, kuirer, vraagt burgerrecht, krijgt dit 8 Jan. 1728.

1728

17-6 Michiel van Straelen krijgt burgerrecht

1729

1-4 Joannes Michiels krijgt burgerrecht. Hiacinthe Arpainpont, schouwveger, krijgt burgerrecht.

1731

19-7 Lambertus Vigoureux, tingieter, krijgt burgerrecht.

1732

27-3 Mathijs Thijssen krijgt burgerrecht.

1733

5-3 Joannes Victor krijgt burgerrecht.

1734

11-2 Lambert Vigoureux krijgt burgerrecht. [sic, vergelijk 19-7-1731]
22-7 Wi;helmus Rosbender en Anna Voesen, eheluijden, krijgen burgerrecht. Id. Mathijs Peters.

1735

31-3 Mathieu Philippaert, koolschiper krijgt burgerrecht.
25-8 Joannes Engelen en Barbara Gelis echtelieden krijgen burgerrecht.
16-9 Hendrik lennarts krijgt burgerrecht.

1736

11-10 Anthoin Evers krijgt burgerrecht, Theodorus van Blanck krijgt burgerrecht.

1737

24-1 J. Van Waegennigh krijgt burgerrecht.
21-2 Andries Cuijpers krijgt burgerrecht.
27-6 Michiel Kastenmüller krijgt burgerrecht.

1739

16-2 Aan francis Griffing het burgerrecht.

1740

8-4 Joannes Coumans krijgt burgerrecht.

1742

25-5 Aan Franciscus Corsten het burgerrecht.
1-5 Christiaen Smeets, metselaar krijgt burgerrecht.
12-10 Hendik Quiten krijgt burgerrecht.

1743

26-4 Joannes Cremers krijgt burgerrecht.

1744

26-3 Aan Johan Severijns en Catharina Hendrix, eheluijden, wordt het burgerrecht verleend, mits 300 gl. Borg gesteld worde.
30-7 Jean Jacques Cuvelier krijgt burgerrecht.
13-8 Jacob Syller krijgt burgerrecht.

1747

9-2 Joannes Baptista Stechelings, geboortig van Vraesingen in 't land van Waes, krijgt burgerrecht.

1748

7-11 Natalis de Ruijr wordt burger der stad.

1749

23-1 Toussaint de Foret gewantmaker krijgt het burgerschap.
7-2 Wijnand Helmerraedt wordt burger met een borge van 100 ducatons, en betalende de lederen emmers.
31-7 Joannes Tijssen wordt burger.

1750

19-5 Math. Pinders krijgt burgerrecht. Id. Jan Ceulemans. Peter van der Meijden krijgt burgerrecht.
22-12 Michiel Clingen wordt burger.

1751

28-1 Mathijs Schoncken, geboortig van Walvucht zal burger worden, wordt dit 4 Febr. 1751.
15-2 Joes Page, Perruquiere, wordt burger.

1752

16-11 Peter Smits wordt burger.
23-11 Areth Janssen wordt burger.

1754

31-5 Guillaume Goffe, geboortig van Luijck in de parochie de St. Veronne Sur Varoy, reperateur van pontens en schepen, krijgt het burgerrecht.

1755

2-8 Conradus Maas, tingieter, krijgt burgerrecht.

1756

22-7 Aan L. Painsmay wordt het burgerrecht gratis verleend mits betalende de lederen emmers. Hij was schipper en kolenkoopman.

1757

13-1 Theodorus Weerts wordt burger.

1759

15-11 Thomas Corthoef wordt burger.

1760

12-9 Daniël Dupont, in Brabant geboren, van jonhsaf hier, wordt als degelijk pompenmaker geauthoriseert hier te werken, wijl hij ook sinds 1743 het halve ampt heeft. Hij krijgt nu het volle burgerschap.

1761

6-2 Sebastianus Simon wordt burger.
5-3 Joes Janssen gehuwd met Maria van Alphen worden burger.
2-7 Andreas Knippenbergh wordt burger.
18-12 Laurens Söllner uit Aub in 't Vorstendom Würzbürg wordt burger.

1762

18-11 Bartholomeus van der Heijden velberijder gehuwd van den Doorn, wordt burger.

1764

19-1 Peter Claeskens wordt burger.
18-2 Franciscus van Houck wordt dansmeester en burger der stad.
18-7 Steven Homs, voerman op Brussel, wordt burger.

1765

13-6 Philippus Machescan wordt burger en richt een fabriek van zijden stoffen en linten op.

1766

30-1 Petrus Perey en Petronella Cruisbergh krijgen burgerrecht.

1767

6-8 J.F. Rousseau krijgt het burgerschap.
19-11 Joes Hendricxs krijgt burgerrecht.
26-11 Joannes Linsen krijgt burgerrecht.

1770

11-5 J.J. de Maes krijgt stadsvrijdom.
8-11 Frans Craunberger wordt burger.

1771

16-5 Joes Heldens krijgt burgerrecht.

1772

30-1 Theodorus Leemans krijgt burgerrecht.
30-1 Johan Alexander Michiels krijgt ordinairen vrijdom.

1773

24-6 De Heer J. Bernard Meert Jonge, krijgt burgerrecht.

1774

8-4 Henricus Josephus Saevelsbergh krijgt burgerrecht.

1775

20-7 Paulus Immer krijgt burgerrecht.
21-12 G. Herbillon krijgt burgerrecht.

1776

26-4 Mathias Ponck wordt burger.

1777

4-5 Aan Vrouwe M.T. Simon stadsvrijdom.

1778

5-11 Franciscus Xaverius van der Veecke wordt burger.

1779

9-4 Aan den Heere Baron de Marck stadsvrijdom.
27-5 Request van Henricus Coolen en Maria Loomans ehelieden om burger te worden; 14 aug. wordt hun dit verleend.

1780

12-3 André Simon, inwoner van Clermont, koopman in lakens, wil hier een lakenfabriek zetten, krijgt gratis burgerrecht.

1781

7-5 Petrus Driessen krijgt burgerrecht, idem H.C. Genters, id. Franciscus Schrantz.
25-10 Adriana Gouck krijgt burgerrecht.

1782

11-7 Michiel Lambert krijgt burgerrecht.
8-8 Antoine Joseph Delgeir, leiendekker van Andenne in Namen krijgt burgerrecht.

1783

5-5 De heer Jan Bernard Teith krijgt burgerrecht.

1786

16-2 Stadsvrijdom wordt verleend aan P. Reggers, aan den advocaat Costerius, aan Made. de Riedt, geboren baronesse de Bock.
26-11 Joannes Janssen, geboortig van Lommel in de Meyerye van 's Hertogenbosch, krijgt burgerrecht.
21-12 Gerard Ignatius Pex wordt burger en richt eene jeneverstokerij op.

1789

25-4 J.M. Seipgens, koopman, krijgt burgerrecht.

1790

8-3 Joannes Gruijters, krijgt burgerrecht.
17-5 Minckenberg krijgt burgerrecht.

1791

14-2 Hendrik Bongaerts krijgt het burgerrecht.
24-3 Henricus Baur en zijne huijsvrouw Sibilla Compans krijgen het burgerschap.
23-4 Joannes Smeeds mag publieke school houden en wordt burger.
16-12 Johan Georg Knittel, coopman, krijgt burgerrecht; ook Joannes Hellecoul en Cath. Hoecks ehel.

1792

30-8 Joés Reijners en Joanna Catharina Boukecremers krijgen burgerrecht.

1793

13-6 Franciscus Buggenoms en Barbara Maria Strens, eheluijden, krijgen burgerrecht.
28-6 Peter Joseph Tórschen, fabrikant uit het land van Gulik zal hier eene blauwververij oprichten en een drukkerij; hij krijgt burgerrecht.
9-9 Aan Peter Vos de borgerschap, id. aan Johannes Kleukers en Maria van de Groenendael ehel.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net