Gegevens van de personen die zijn opgenomen in het kohier van de verponding in de polder De Schermeer,
vastgesteld voor dijkgraaf en heemraden op 25 januari 1749.

 


Dit archiefstuk wordt bewaard bij het Regioarchief in Alkmaar en is te vinden in het Waterschapsarchief De Schermeer; destijds aldaar opgenomen als inv.nr. 655 (dit archief is inmiddels opnieuw geordend; de nieuwe inventarisaanduiding is mij onbekend).

De aanhef van dit kohier luidt als volgt: "Quohier waar na geinnet werd de maandelijkse taxe off quote over de bedijkte Schermeer ter remplacement der afgeschafte pagten, volgens publicatie van haar Ed:groot mog: de dato 26 July 1748; geformeert volgens de lijste der brootcedullen".

 

Toelichting op de onderstaande lijst:

Nr. =

volgnummer in het kohier

Naam/(evt. beroep) =

de letterlijke vermelding volgens het kohier

J =

aantal personen jong (4-10 jaar oud)

O =

aantal personen oud (ouder dan 10 jaar)

Bedrag =

maandelijks te betalen bedrag: de aanslagen minus de aftrekposten

Opmerkingen =

letterlijke aanduidingen staan tussen ""; mijn opmerkingen staan tussen [ ]

Gebruikte afkortingen voor de aanslagen: gem = gemaal; beest = beestiaal; zeep = zeepen; brandew = brandewijn; koff = koffy; zegel = zegels

 

 

Nr: Naam / (evt. beroep):

J

O

Bedrag: Opmerkingen:
001 Jan de Ruyter

-

2

- "is arm"
002 Hendrik Jansze, arbeydsman

-

1

0-6-8 gem-turf-bier
003 Hendrik Jansze, arbeydsman

-

2

0-11-2 gem-turf-bier
004 Corn[elis] Hollander, tuynman

-

2

0-11-2 gem-turf-bier
005 Pieter Braak, tuynman

-

4

1-1-10 gem-turf-bier
006 Meijndert de Vries, tuynman

-

4

1-1-10 gem-turf-bier
007 Zymen Dirksze, timmerman

-

2

1-9-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
008 Cornelis Verwer

-

3

1-12-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew
009 Dirk Jonker

-

5

3-10-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
010 De kinderen van Willem Punt

-

4

2-1-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
011 De wed[uwe] Maarten Dekker

3

4

2-7-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
012 De boer op de plaats van Dus: Kloppenburgh

-

2

1-17-12  gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew
013 Jacob Fransze

-

5

2-13-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-redemptiegeld
014 Jan Boon

1

4

2-3-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
015 Jan Hoek

-

3

2-2-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
016 Arien Steenepoort

-

3

1-9-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
017 Jan Vroon

2

6

2-12-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
018 Pieter Adriaansze Schipper

-

3

1-10-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
019 Arien Swart

-

1

  "is arm"
020 Arien Hoek

3

4

2-7-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
021 De wede: Claas Fijn

-

3

1-8-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
022 Jan Witt

-

1

0-12-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew
  Gerrit Blaay

-

2

0-18-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew
023 Jan Klaver

3

4

2-2-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
024 Claas Velthuys

-

3

1-15-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
025 Corn[elis] Vis, herbergier

3

3

2-13-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
026 Zymen Jacobsze, arbeydsman

1

3

1-2-0 gem-turf-bier-beest-zeep-zegel-brandew
027 Willem Florisze, arbeydsman

1

3

1-2-0 gem-turf-beest-zeep-zegel
028 Jan Schooneveld, schoolmeester       "is vertrokken"
029 De kinderen van Arien Olbrantze

-

3

2-0-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
030 Albert Cornelisz, molenaar

1

3

1-2-12 gem-beest-zeep
031 Jan Jansze Moll, molenaar

-

1

0-4-10 gem
032 Jan Gerritse Blom, molenaar

-

2

0-9-4 gem
033 Zymen Greeuwert, molenaar

-

4

0-18-4 gem
034 Pieter Tymonsze, molenaar

-

1

0-24-10 gem
035         "is een met nr 34"
036 Meyndert Jansze, molenaar

-

1

0-4-10 gem
037 Corn[elis] Jansze, molenaar

-

2

0-9-4 gem
038 Engel Jansze, molenaar

1

2

0-11-8 gem
039 Dirk Zymensze, molenaar

-

3

0-13-12 gem
040 Corn[elis] Gerritse, molenaar

-

3

0-13-12 gem
041 Jacob Jansze Moll, molenaar

-

1

0-4-10 gem
042 Jacob Jansze Velsen, polders timmerbaas

-

4

2-15-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
043 Claas Boll, molenaar

-

4

0-18-4 gem
044 Cnelis Meyndertse, molenaar

-

4

1-5-2 gem-beest-zeep
045 Corn[elis] Maartensze, molenaar

2

4

1-2-14 gem
046 Yff Maartensze, molenaar

1

3

0-16-0 gem
047 Willem Claasze, molenaar

-

3

0-17-8 gem
048 Jacob Cornelisze, molenaar

-

2

0-12-14 gem-beest
049 Jan Sneyer, boer

-

5

2-4-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
050 Hend[rik] Pietersze Wortel

-

4

2-7-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
051 Corn[elis] Jacobsze

-

2

  "is arm"
052 Jannetje Heertjes

-

1

  "is arm"
053 Jan Gerritsze  

1

  "is arm"
054 Corn[elis] Willemsze, molenaar

1

3

0-16-0 gem
055 Dirk de Reus, molenaar

1

2

0-18-2 gem-beest-zeep
056 Cryn Dirkse, boer

2

5

3-1-8 gem-turf-bier-beest-boter-koff-zegel-brandew
057 Jan Maars

-

4

3-0-2 gem-turf-bier-beest-zeep=boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
058 Pieter Dirksze, arbeydsman

-

2

  "is arm"
059 De kinderen van Corn[elis] Kieft

1

3

2-1-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
060 Arien Pleysier

-

3

2-2-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
061 Zymen Dirkse

-

3

2-0-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
062 Jacob Jansze

2

5

1-7-6 gem
063 Corn[elis] Pieterse

-

2

1-5-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
064 Wiggert Willemse, bullooper

2

4

  "is arm"
065 Frederik Dirksze

-

4 2-19-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
066 Jacob Jansze Gleynis

-

5 2-0-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
067 Jan Blaaij

-

2 1-2-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
068 Pieter Reyntjes

-

3 1-14-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
069 Dirk Wybitsze

-

2

6-2-0 gem
070 Arien Jansze Koster

-

4

12-4-0 gem
071 Jan Collis

-

3

2-10-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
072 Pieter Slap

1

3

2-0-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
073 Jacob Pietersze

-

2

1-3-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
074 Claas Corelisze

1

2

1-7-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
075 Frederik Jansze

-

4

2-19-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
076 Leendert Willemsze

-

3

3-1-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
077 Dirk Huybertsze

-

2

1-2-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
078 Jan Cornelisze  - 2 1-1-4  gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
079 Trijn Dirks, molenaresse - 2 0-9-4 gem
080 Pieter Miessen, molenaar 2 3   "is arm"
081 Hend[rik] Willemsze, arbeydsman - 2 0-9-4 gem
082 Teunis Cornelisze, molenaar - 5 1-9-8 gem-beest-zeep
083 Jan Jansze, molenaar - 3 0-13-12 gem
084 Jacob Claasz, molenaar - 1 0-8-4 gem-beest
085 Jan Cornelisze, molenaar 1 2 0-15-2 gem-beest
086 Corn[elis] Bloothooft, molenaar 3 2 0-16-0 gem
087 Jan Visser, molenaar 2 2   "is arm"
088 Gerrit Visser, molenaar - 3 0-13-12 gem
089 Leendert Jansze, molenaar 3 4   "is arm"
090 Jan Willemsz van der Sluys, polders timmerbaars - 4 3-16-8  gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
091 Dirk Willemsze - 2 1-11-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
092 Jan Hoogland - 4 2-19-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
093 Claas Slap - 2 1-3-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
094 De kinderen van Claas Bloothooft, molenaar - 3 1-0-8 gem-beest-zeep
095 Jacob Willemsze, molenaar - 2 0-16-0 gem-beest-zeep
096 Claas Smitt, molenaar 1 4   "is arm"
097 Corn[elis] Garmentsze, molenaar 1 4   "is arm"
098 Jan Pietersze, molenaar - 1 0-4-10 gem
099 Maarten Pietersze, molenaar - 2   "is arm"
100 Pieter Visser, molenaar - 2 0-9-4 gem
101 Jan Verlaaten, molenaar - 1 0-8-6 gem-beest
102 Pieter Besteman - 3 1-16-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
103 Maarten Koster 1 6 3-1-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
104 Jan Spruyt 1 4 1-0-10 gem
105 Gerrit Florisze, knegt op de zaagmoolen - 2 0-14-12 gem-turf-beest-koff-zegel-brandew
106 Bouwe de Groot - 1 0-11-6 gem-turf-bier-zeep-zegel-brandew
107 Jan Pietersze Kleeff - 4 1-17-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
108 Arien Kraamer - 3 0-12-12 gem
109 Cornelis Bortse Velserboer - 7 4-15-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
110 Volkert Koopman - 5 2-18-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
111 De wed[uwe] Arien Ariensze 1 4 1-4-4 gem-beest
112 De wed[uwe] Dirk Claasze - 4 1-16-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
113 Dirk Symonsze - 5 2-0-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
114 Nan Claasze - 4 3-4-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
115 De wed[uwe] Jacob Jacobsze - 5 2-0-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
116 Gerrit de Groot - 4 2-5-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
117 Maarten Jansze - 4 2-5-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
118  Joost Ariensze - 3 2-6-8

gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew

119 Klaas Nap - 4 2-7-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
120 Jan Admiraal - 4 4-8-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
121 Jan Fransze 1 2 1-5-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
122 Cornelis Pietersze - 3 1-9-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
123 Jasper Paulusze - 5 2-5-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
124 Pieter Albertsze, werkman 1 4 1-0-10 gem
125 Pieter Koningh - 2 0-9-4 gem
126 Pieter Jansze 3 4 2-13-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
127 De Heer Pieter de Fremery - 2 2-1-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
128 Jacob Jansze - 4 2-1-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
129 Teunis Pietersze - 4 2-9-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
130 Pieter Valk, arbeydsman - 2 0-9-4 gem
131 Jacob Luijtjes - 2 1-12-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
132 Arien Dirksze 2 3 1-12-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
133 Hendrik Gerritsze 1 2 1-10-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
134 Baasz Pietersze - 5 2-14-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
135 Gerrit Schaap, molenaar op de papiermoolen 3 5   "is onder de stad alkmaar beschreeven"
136 Jan de Witt, arbeydsman 3 4   "is arm"
137 Tijs Fransze en Claas Jansze

-

4

2-8-0 Gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew
138 Geesje Gerrits, werkster

-

2

0-9-4 Gem
139 Joris Kleyboer, werkman

1

3

0-16-0 Gem
140 Vegter Mosch

-

3

1-16-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
141 Jan Pietersze

-

2

0-16-0 Gem-beest-turf-koff
142         "(ledig)"
143 Pieter Lammertsze

-

2

0-16-10 Gem-turf-bier-beest-koff
144 Jan de Haan

2

3

  "is arm"
145 Grietje Jans - 4 2-6-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
146 Jan Jansze, arbeydsman 1 2 0-11-8 gem
147 Jan Ariensze - 3 0-13-12 Gem
148 Pieter Corn: Dral - 5 1-2-14 gem
149 Pieter van der Veer 2 3 0-18-4 Gem
150 Cornelis Gorter - 3 0-13-12 gem
151 Jan Pietersze 2 2 0-13-12 Gem
152 Anthony Vikke 1 2 0-11-8 Gem
153 Dirk Cornelisze, molenaar - 5 1-2-14 Gem
154 Arien Kaas, boer - 4 2-12-14 Gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
155 Dirk Evertsze - 4 2-12-4 Gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
156 De wede Jan Steen 1 4 2-8-12 Gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
157 Baart Maartensze 2 2 1-19-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
158 Pieter Byll - 3 2-9-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
159 Cornelis Volger, molenaar 3 4   "is arm"
160 Jan Stroomer - 3 1-12-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
161 Cornelis Beek 1 4 2-6-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
162 Evert Jansze - 5 3-6-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
163 Jan Ariensze - 3 2-5-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
164 Arien Stroomer - 3 2-1-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
165 Dirk Pietersze Zijp 2 5 2-4-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
166 Jacob Cornelisze 1 2 2-0-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
167 Corn: Maartensze - 3 2-9-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
168 Mr Arien Smitt - 3 2-10-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
169 Jan Huybertsze - 4 3-2-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
170 Jan Koedijk - 3 2-3-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
171 Dirk Koene 2 2 1-9-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
172 Jan Roelofsze, molenaar - 3 1-0-8 Gem-beest-zeep
173 Corn: Bakersze, werkman - 2 0-9-4 Gem
174 Joost Swaan - 2 1-17-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
175 Albert Jansze - 3 1-15-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
176 Jan Brasser 1 4 2-9-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
177 Frederik Dirksze 3 5 4-4-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
178 Jan Driksze de Jonge 1 5 2-15-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
179 Maarten Kalis - 6 2-12-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
180 De wede Jacob Zijmonsze 2 3 2-11-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
181 Willem Claasze 2 2 1-7-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
182 Maarten Klaas, werkman - 2 0-9-4 Gem
183 Dirk Dirksze 2 4 2-10-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
184 Dieuwertje Jacobs - 2   "is arm"
185 De wede Pieter Claasze - 3 1-7-10

gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew

186 Pieter Klaasze 2 4 3-12-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
187 De Heer Cornelis Bouw - 2 4-5-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
188 Pieter Jansze - 2 0-13-2 Gem-beest-zegel
189 Gerrit Spruyt, werkman - 2 0-13-2 Gem-beest-zegel
190 Corn: de Groot de Jonge 1 4 1-14-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
191 Jacob Ariensze, molenaar 1 4 1-0-10 gem
192 Gerrit de Groot - 5 2-6-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
193 De wede Gerrit Wortel - 3 1-6-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
194 Zymen Cornelisze - 5 3-6-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
195 Corn: Dirksze - 3 2-5-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
196 Abram Cornelisze - 7 2-4-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
197 Pieter Wagemaker - 4 2-6-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
198 Jacob Willemsze, werkman 2 2 0-13-12 Gem
199 Arien Dirksze 2 3 1-12-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
200 Jacob Steenepoort 4 4 2-16-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
201 Jan Stam - 3 1-16-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
202 Cornelis Gerritsze, molenaar 1 4 1-0-10 Gem
203 Jacob Huybertsze - 4 2-14-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
204 Hendrik Cornelisze - 2   "is onder No 39"
205 Cornelis Admiraal - 3 2-0-14 gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew
206 Pieter Klooster - 3 2-0-2 gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew
207 Michiel Warnaarsze - 4 1-14-6 gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew
208 Corn: Cornelisze Bakker 1 3 1-8-2 gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew
209 Cornelis Jacobsze - 2 0-9-4 gemaal
210 Jan Harmensze 3 2   "is arm"
211 Paulus Cornelisze

-

3

1-10-2 gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew
212 Jan Quantes, schoolmeester

2

6

  "geëxcuseert"
213 Pieter Kroon, herbergier - 3 1-16-6 gem-turf-bier-beest-zeep-wijnen-koff-zegel-brandew
214 Anne Jans 2 2   "is arm"
215         "(ledig)"
216         "(ledig)"
217 Albert Heertjes, smit 1 5 3-8-8 gem-turf en koolen-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew
218 Cornelis Pietersze, wagemaker - 3 1-5-14 gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew
219 Corn: Smit, biersteeker - 3 2-6-10 gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew
220 Gerrit Cruyenaar, werkman - 2 0-9-4 gem
221 Klaas Krad, werkman - 2 0-9-4 gem
222 Frederik Bakker, brootbakker - 6 4-7-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
223 Pieter Joosten 2 3 1-16-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
224 Arien Mak 1 4 2-6-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
225 Cornelis Corn:, molenaar - 2 0-9-4 gem
226 Jurgen Harmensze, sneyer - 2 0-9-4 gem
227 Jan Klomp, sneyer - 2 0-9-4 gem
228 Jan Pietersze Tromp - 4 2-0-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
229 Zymen Kaasboer (zie voor meer info: genealogie De Wit) 2 5 3-12-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
230 Egbert Hendrikse, werkman - 2 0-9-4 gem
231 Corn: Dirksze, werkman 2 3 0-18-4 gem
232 Harmen Harmensze, werkman - 3 0-13-12 gem
233 Klaas Gerritsze - 4 2-6-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
234 Arien Nieuwboer - 3 1-15-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
235 Jan Gerritsze 1 5 2-12-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
236 Corn: Claasze 2 3 1-14-12 gem-turf-bier-beest-boter-koff-zegel-brandew
237 Mattheus ter Hart, werkman 1 2 0-11-8 gem
238 Jan Claasze - 2 1-17-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
239 Zymen Fekesze - 4 2-19-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
240 Gerrit Corn:, molenaar 2 3 1-9-12 gem-turf-beest-zeep
241 Pieter Pietersze, werkman - 2 0-12-14 gem-beest
242 Antje Sivers - 4 2-6-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
243 Lijsbeth Heertjes, molenaarster - 1 0-4-10 gem
244 Jacob Paulusze, knegt by uts: [= nr 243] - 1 0-4-10 gem
245 Jan Dirksze, molenaar 2 4 1-2-14 gem
246 Jan de Reus, molenaar - 3 0-13-12 gem
247 Corn: Claasze, molenaar 1 3 1-9-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff
248 Arien Cornelisze Goede - 4 2-3-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
249 Jacob Ysbrantsze - 3 2-2-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
250 Anne Corn: Goede, molenaar       "is aangetekend op nș 248"
251 Pieter Pietersze Vlaar - 2 1-10-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
252 Otto Jansze, werkman - 1   gem
253 Zymen Korver - 6 3-13-10

gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld

254 Baart Pietersze, werkman 1 2 0-11-8 gem
255 Corn: Teunisze, molenaar 2 4 1-9-8 gem-beest-zeep
256 Arien Hendriksze Watervis - 4 2-19-8

gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld

257 Corn: van Wyngaarden - 3 2-6-0

gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew

258 De wed: Gerrit Lambertsze - 3 1-13-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
259 Wouter Ariensze - 2 1-1-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
260 Antje Blom - 3 1-13-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
261 Claas Mooij 1 4 3-1-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
262 Cornelis de Groot - 4 2-8-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
263 Zimon Mourisze, moelnaar - 3 0-13-12 gem
264 Jacob Kesjes - 3 1-18-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
265 Gerrit Hoogland 1 4 3-16-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
266 Pieter Dirksze Schuur - 5 1-16-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
267 Dus: Paulus van der Plas - 5 4-5-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
268 Tryntje Teunis - 3 2-12-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
269 Jacob Koningh 1 3 1-18-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
270 Jan Tobiasze 1 3 1-8-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
271 Pieter Jansze, werkman - 1 0-4-10 gem
272 Dirk Jansze - 2 1-8-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
273 Pieter Muussen - 5 3-10-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
274 Claas Leendertse, molenaar - 3 0-13-12 gem
275 Jan van 't Hoff, werkman 1 3 0-16-0 gem
276 Zymen Gerritsze 1 2 1-5-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
277 Jan Meynsze - 2 1-6-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
278 Zakel Swertsze, werkman - 2 0-9-4 gem
279 Willem Akker

-

3

1-15-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
280 Jan Cornelisze Leek

1

5

2-12-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
281 Willem Ysbrantsze, molenaar - 2 0-16-0 gem-beest-zeep
282 Corn: Kluyf [?] - 2 0-9-4 gem
283 Corn: Gleijnis - 4 2-15-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
284 Pieter Cornelisze, tuynman 3 4 1-5-2 gem
285 Hendrik Pietersze, uts: [= tuynman] - 3 0-13-12 gem
286 Pieter Jansze Pomp, tuynman 1 3 1-13-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
287 Neeltje Alberts, weefster 1 1 0-6-12 gem
288 Jan Willemsze, tuynman - 4 0-18-4 gem
289 Willem Jansze, tuynman - 1 0-18-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
290 De wed: Barent Gerritsze, tuynster 1 3 0-16-0 gem
291 Jan Jansze, werkman 1 2 0-11-8 gem
292 Fransje Gerrits, werkster - 1 0-4-10 gem
293 Corn: Jacobsze, tuynman - 4 0-18-4 gem
294 Hendrik Hendriksze - 2   "is arm"
295 Corn: de Waart 1 2 0-19-10 gem-turf-bier-beest-koff-brandew
296 Hendrik Dekker - 2 0-17-6 gem-turf-bier-beest-koff-zegel-brandew
297 Arien Wybrantse - 2 0-18-4 gem-turf-bier-beest-boter-koff-zegel-brandew
298 De Wed: Cornelis Willemsze - 3   "is arm"
299 Gerrit Willemsze, werkman - 2 0-9-4 gem-koff
300 De Wed: Arien Mynssen, werkster 2 2 0-13-12 gem
301 Jan Abramse, arbeydsman - 2 0-9-4 gem
302 Dirk Bloothooft, uts: [= arbeydsman] - 1 0-4-10 gem
303 Vegter Claasze 1 2 0-11-8 gem
304 Willem Hofland - 1 0-4-10 gem
305 Wybrand Ariensze, jager aan de dijk 1 2 0-11-8 gem
306 Pieter Koper 2 2   "is arm"
307 De Wed. Jan Bruyn 2 1   "is arm"
308 Feede Abramsze - 5 3-0-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
309 Pieter Gerritsze Hoogland - 3 2-0-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
310 Pieter Maars - 3 2-10-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
311 Cornelis Jansze - 3 2-1-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
312 Fytje Jans - 3 2-14-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
313 Arien Aldertsze 2 4 2-15-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
314 Pieter Cornelisze - 3 2-1-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
315 Pieter van 't Hoog - 4 3-13-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
316 Jan Boukes - 5 2-6-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
317 Arien Jacobsze Mars - 4 3-0-0 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
318 Zymen Krom - 3 1-6-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
319 Harmanus Lubbertsze 1 3 2-9-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
320 Pieter Zuurbier 1 3 2-3-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
321 Arien de Groot - 2 1-16-8

gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew

322 Jan Muussen - 5 3-15-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
323 Cornelis Jansze 1 4 2-4-10 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
324 Cornelis Ceesen, werkman 3 3 1-0-10

gem

325 Jan Kreb, uts: [= werkman] 1 2 0-11-8

gem

326 Cornelis Zeeman - 4 3-5-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
327 Gerrit Pietersze - 4 1-17-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
328 Dirk Otsze - 4 2-15-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
329 Willem Klaver 2 4 1-19-6 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
330 Jan Gras - 3 2-9-2 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
331 Pieter Klaver 2 7 3-6-12 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
332 Hark Bouwens - 3 1-19-6 gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew
333 Jacob Claasze - 2 1-1-0 gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew
334 Dirk Pietersze - 4 2-17-6 gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew-carossegeld
335 Gerrit Koopman - 3 1-10-2 gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew
336 Antje Cornelis - 3 1-10-6 gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew
337 Cos Jansze - 4 2-7-14 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld
338 Gerrit Heyleman - 4 2-13-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
339 Dirk Korver 1 3 1-17-8 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew
340 Klaas Jansze - 2 1-2-4 gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net