Ontvangsten bij begrafenissen te Scheemda 1713-1760 (1)

bewerkt door J.Th. Tjadens (), destijds gepubliceerd in het Jaarboek Gruoninga jaargang 37 (1992), p. 53-77 


Een aantal bladzijden ontbreekt in het diaconieboek, waarin de onderstaande ontvangsten voor de begraafgelden zijn aangetekend over de periode 5 mei 1713 tot 14 januari 1760. De gegevens uit de ontbrekende periode konden deels worden aangevuld met gegevens betreffende de lakenhuur, in het overzicht aangegeven met (LH). In een aantal gevallen is een kleine toelichting gegeven, die tussen rechte haken is geplaatst. Waar functies of beroepen in het origineel aan de naam voorafgaan, zijn deze in de bewerking tussen haakjes geplaatst.

I  N  D  E  X

op deze pagina:  A - B - D - E - F - G - H - I  | op de vervolgpagina:  J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W

 

datum: begraven:

ontvangen:

gl. st. pl.
A  
27 febr. 1750 Aeldert Jans kint 10 7
26 mei 1736 Alderk Geers Nigten kint 8 5
19 mei 1744 Aelderick Geerts 1 1 1
29 okt. 1723 Aeldriks kind 1 2 5
2 apri. 1734 Aeldrik Tjaers kint 5 1
4 juni 1742 Aeldrik Tjaarts dochter 1 8 2
18 juni 1742 Aeldrik Tjaarts vrouw 1 6 7
1 mrt. 1748 Aeldrik Tjaarts kint 11 3
3 febr. 1722 Aeltjen Foppes 5 1
13 juni 1758 Aaltje Hindriks 6 1
7 nov. 1758 Aaltjens kint 3
6 aug. 1715 Abraham Houwinck kint 1 10 7
15 nov. 1728 Abraham Houwink 2 14 1
15 febr. 1753 Abram Luitjes, een schipper 1 7
27 mei 1718 Adam Joris kint 13
13 mrt. 1722 Adam Joris kint 12 8
16 juni 1728 Adam Joris kint 1 1 2
15 sept. 1738 Adam Joorijs kint 7 7
7 okt. 1740 Adam Jorijs kint 11 2
20 nov. 1753 Adam Joris 1
17 mrt. 1730 Adam Timmermans vrouw 1 12 5
15 jan. 1720 Adde Jans 8 2
21 jan. 1718 Aiko Geerts vrouw 3 1 1
10 juni 1718 Aike Geerts kind 1 8 7
30 apr. 1734 Aeilko Jurrijns kint 15
22 febr. 1743 Aeilko Jiurjens kind 8 2
13 apr. 1743 Aeiko Juirjens kind 13 4
22 mei 1744 Aeiko Jurjens kint 10 1
20 juli 1744 Aeilko Jurjens kint 11 4
24 juni 1751 Aeilko Jurjens kind 12 1
10 sept. 1722 Aijolt Wijghmans vrou 4 6 2
31 aug. 1729 Albert Baas kint 9 4
19 apr. 1742 Albert Baas 11 1
9 mei 1742 Albert Baas kind 5 1
23 aug. 1730 Albert Edes nighte 2 10 4
30 mrt. 1737 Albert Edes Snider, diens knegt 14
22 febr. 1744 Albert Edes k[n]eght 1 3 2
11 mei 1753 Albert Edes vrouw 3 2 1
8 sept. 1750 Albert Edes vrouw [GDW 3343] 48
16 jan. 1748 Albert Geerts kint 5 5
2 apr. 1754 Albert Geerts kint 7 5
3 sept. 1750 Albert Hinderks kind 1 3 4
20 nov. 1750 Albert Hinderks kind 9
11 okt. 1757 Albert Hindriks kind 1 11 2
16 mei 1758 Albert Hindriks vrouw 2 2 6
10 juli 1750 Albert Jacobs 1 18
23 dec. 1717 Albert Jans kint 2
31 aug. 1719 Albert Jans 6
29 nov. 1719 Albert Jans kint 3
8 okt. 1720 Albert Jans kint 1 6
13 juli 1735 Albert Jans Supsijtuit 3 1 6
19 apr. 1748 Albert Kloosters kint 9 6
10 aug. 1718 Albert Cock 5 5 1
7 apr. 1734 Albert Menses kint 10 4
14 sept. 1745 Albert Menses kint 1 2 3
1 okt. 1720 Albert Niemeijer 8 2
15 mei 1733 Albert Reints, soon van Reint Albers 2 12 4
6 febr. 1722 [Albert] Swanevelts kint 15 5
27 aug. 1715 Albert Tipkes kint 1 8
24 febr. 1719 Albert Tipkes vrouw 3 5 1
16 juni 1719 Albert Tipkes kint 14 6
18 jan. 1720 Albert Tipkes kint 1 1 5
28 sept. 1722 Albert Tipkes 4 5 1
4 aug. 1751 Aldert Haikes kind 18 7
14 jan. 1760 [Albertus Petrus?] Land (Comijs) sijn soon 7 19 3
14 mei 1759 Andries Knopmakers kind 1 17 7
13 juni 1735 Andries Korre zijn vrou 7 3
29 aug. 1720 Andries Pijr 1 8 4
5 mei 1728 Andries Sissings kint 2 8 3
10 mrt. 1739 Sissingh kint 19 2
22 jan. 1746 Andries Sissings kint 16 1
29 febr. 1748 Andries Sissinks kint 13
25 nov. 1723 Andries Weevers kind 19 3
2 mei 1723 Angels kind 9
26 nov. 1729 Angel Ebbels vrouw 12 4
6 dec. 1729 Angel Ebbels 12
5 juni 1714 Angel Naps kindt 4 1
3 aug. 1719 Angel Naps kindt 6 4
20 nov. 1737 Anie Jans Miemans 7 3 1
9 aug. 1745 Anje moeij 2 16 2
10 okt. 1719 Anke Peters 17 7
11 dec. 1739 Anna Hindriks 8 2
9 juni 1738 Anna Wevers moeder 18
24 juli 1741 Anna Weeversche 1 4 6
16 febr. 1754 Anneke Moddermans 14 4
30 nov. 1751 Antje Baas 1
27 dec. 1727 Antje Menkes 9 3
6 jan. 1728 Antje Menkes kint 6 3
7 aug. 1738 Antje Migghels en haar beijde kinderen 1 14 5
7 febr. 1715 A: Emmen kindt 9 19 6
19 juni 1719 Anthonius Emmens kint 8 10 4
28 mei 1731 Emmens meijt 16 5
11 okt. 1743 Antoni Emmen [GDW 3337] 38 3 4
10 mei 1713 Antoni de Muncks kindt 6 15 3
4 juli 1713 Antoni de Muncks kindt 2 11
24 juli 1723 Munks (Mr.) doghter 10 14
6 sept. 1742 Antoni De Muinck soon 18 15
7 aug. 1749 Antonie D Munck 21 11 2
16 mei 1751 Muinck, vrouw 27 4
28 aug. 1758 Antonia Boeles kint 6 4
5 mei 1714 Arent Jans 5 4
26 juni 1744 Ave Luppes kint 3 4
 
  B      
29 juni 1744 Bartelt Gosselaers kint 3 2 4
6 febr. 1749 Bartelt Gosselars kint 1 3 7
13 apr. 1750 Bartelt Gosselaar 5 19 6
3 juni 1745 Bastiaen 6 6
5 aug. 1740 Beerte Moeij 2 19 4
3 sept. 1751 Benjamin Frerks kind 11 5
9 juli 1757 Benjamin Freerks soon 17 3
9 dec. 1741 Beerent, een kneght 6 4
28 sept. 1739 Beerent Auties 11 1
16 juni 1716 Beeren Beerents vrou 2 6 4
22 febr. 1720 Berent Berens kint 5 7
28 okt. 1745 Berent broeder op de Swaegh sijn kint 11 6
5 sept. 1742 Beerent Emgers kind 1 2 4
11 mei 1743 Beerent Emgers kind 1 2 2
7 aug. 1719 Berent Engbers kindt 13 5
14 jan. 1721 Berent Engbers vrou 19 5
20 sept. 1746 Beerent Engberts zoon 1 13 7
2 apr. 1717 Beerent Fockes 1 11 7
27 apr. 1719 Berent Harrems vrouw 5 1
17 jan. 1727 Beerent Harms in Scheem:meer 7 7
30 mrt. 1727 Beerent Harms weduw 8 3
26 aug. 1727 Beerent Harms kint   2 3
4 mei 1742 Beerent Hamrs vrouw 4 3 4
8 okt. 1746 Beerent Harms kint 16 5
24 okt. 1751 Beerent Harms 1 7 6
2 sept. 1756 Beerent Hindriks kint 16 6
17 aug. 1734 Beerent Jans 21 7
15 juni 1736 Beerent Jans Kreemers suster 17 1
2 aug. 1737 Beerent Jans kint 16 5
18 nob. 1739 Beerent Jans vrouw 10 2
11 mei 1753 Berent Jans kint 9 7
5 dec. 1759 Beerent Jans Snijder 2 8 4
31 dec. 1759 Beerent Jans kind 8 2
5 juli 1715 Beerent Klasens kindt 1 15 4
10 aug. 1719 Berent Klasens 4 7 5
8 sept. 1758 Beerent Malanes kint 11 5
6 mrt. 1759 Beerent Rindelts kind 1 8 6
30 jan. 1731 Berent van Swedens kint 13 5
1 mei 1750 Beerent Toukers kint 11 2
29 jan. 1743 Beerent Touwslagers kindt 8
1 febr. 1743 Beerent Touwslagers kindt 12 4
25 nov. 1744 Beerent Touwslagers kint 16 3
20 apr. 1745 Berent Touslagers suster (LH)
28 dec. 1745 Berent Touslagers kint 6 5
5 febr. 1750 Beerent Touslagers vrouw 3 3 7
16 febr. 1754 Berent Touwslager 17 2
4 jan. 1746 Berents vrou 17 1
23 dec. 1759 Betje dogter 10 5
5 juli 1734 Bijlke moe 7 7 2
30 juni 1728 Boele (Mr.) kint 1 14 6
5 sept. 1719 Boele Jans kint 1 7
25 apr. 1742 Boelo Jans 2 12 5
29 dec. 1734 Boele Luidolts kint 1 13 3
3 dec. 1737 Boelle Luidolf 2 8 5
3 mei 1715 Bonne Olijnius 13 5
12 mei 1717 Bouwe Heres 11 219 3
4 mei 1731 Broeder Geers kint 1 13
7 mei 1747 Brugt (Meester) zijn dogter [maand ws. onjuist] 19 1
 
  D      
31 dec. 1722 Davijt Berens 14 3
16 jan. 1736 Derk (Mester) zijn kint 7 1
25 aug. 1752 Derk, Fieje Marie zoon 1 4 2
17 okt. 1736 Derk Beerens kint 13 4
21 mei 1744 Derck Phijlips kint 15 1
25 apr. 1749 Derck Filippes kint 1 8 7
22 sept. 1743 Derk Harms [datum kan ook 12 sept. zijn] 6 3
4 jan. 1751 Derk Hindr. kind 13 4
25 jan. 1751 Derk Hinderks vrouw 1 13 1
3 aug. 1753 Derk Hindriks kint 9 3
21 mei 1756 Derck Hindriks kint 5 6
3 mei 1757 Derck Hindriks kind 5 6
4 juni 1748 Derck Lippis kint 1 5 7
21 dec. 1751 Derk Lippes kind 1 3 2
10 aug. 1753 Derk de Muinks kint 8 12 7
20 nov. 1759 Muniks (Mons.) kind 15 5 6
16 apr. 1720 Derck Peters Soet 16 5
9 jan. 1714 Derck Wieldreijers kindt 17 4
27 juni 1719 Derck Wieldrajers (M.) kint 6 5
8 mei 1721 Derck Wieldreijers kint 16 5
9 jan. 1722 Derck Wieldreijers kint 6 0
29 mei 1726 Derk Wieldreiers kind 8 5
2 dec. 1726 Derk Wieldreiers vrouw 1 10
13 juni 1731 Derck Weeld[r]eijers kint 6 7
2 febr. 1735 Derk Wieldreijers kint 6 2
25 sept. 1739 Derk Wieldreijers kint 5 1
7 okt. 1740 Derck Wieldreijer kindt 4 6
12 sept. 1757 Dijko Harms kind 12 6
24 juli 1759 Dijke Harms kind 8 1
1 nov. 1720 Dicke Jans dochter 5 7
12 dec. 1721 Dicke Jans kint 10
10 mei 1720 [Doedo] Roukema (Mester) vrou 3 0 7
9 aug. 1730 Doedo Roukema 1 11 7
 
  E      
25 okt. 1714 Ebbo 8 3
7 mrt. 1721 Ebel Aijses kint 1 12 0
7 juni 1726 Ebel Eises kint 3 12 4
1 juli 1740 Edo Doedes kint 3 7
19 febr. 1754 Eede Doedes 9
26 nov. 1750 Edo Edes vrouw 6 1 4
18 dec. 1753 Eede Eedes vrouw 2 8
5 juli 1729 Edo Jans kint 6
26 nov. 1726 Edzert Henderks kint 1 6
13 apr. 1742 Edzert Hindriks vrouw 3 3 1
7 mei 1742 Edzert Hindriks soon 12 2
10 dec. 1744 Egbert Harms kint 2 11 7
30 okt. 1758 Egbert Harms kint 9 19 1
9 mei 1713 Egbert Jans kindt 12 4
24 aug. 1714 Egbert Jans kindt 7 7
3 okt. 1714 Egberdt Jans 7 2
4 mrt. 1718 Egbert Jans kint 19 3
14 okt. 1721 Egbert Jans 19 5
28 mei 1745 Egbert Jans Mulders kint 2 8 3
7 juli 1746 Egbert Jans kint 2 5 1
31 mrt. 1720 Egbert Juriens (LH)
13 dec. 1720 Egerke Geeske 2 2 4
24 sept. 1744 Egoo Ockes 9 2
12 mei 1731 Eijlke mue 18
27 apr. 1751 Eilder Sniders kind 16 1
7 mrt. 1726 Elske Edes (LH)
23 nov. 1759 Eltjen 8 1
5 juni 1753 Eltjo Mienders kint 1 12 7
27 sept. 1757 Eltjo Meinders dogtertje 3 19 1
21 mei 1740 Eltjo Vos 10 7
23 nov. 1714 Egbert Berens 3 5 6
18 juli 1719 Engbert Berents kint 13 6
6 dec. 1720 Engbert Berens weduwe 1 6 5
4 juli 1753 Engel, de wed. van Reube 5 6
4 dec. 1737 Engels Samuls vrou midt 3 kinder 1 8 6
10 dec. 1737 Engel Samuls kint 7 1
23 dec. 1737 Engel Samuls kint 9
29 sept. 1738 Engel Samuls twie kinder 15 5
17 febr. 1747 Engel Samuels kint 6 6
17 aug. 1724 Eppo Drieus (LH)
13 apr. 1748 Eppo Jacobs kint 11 4
15 juli 1751 Eppo Jacobs vrouw 2 18 1
26 juli 1751 Eppo Jacobs kind 10 4
18 mrt. 1721 Eppe Jans weduwe 2 14 2
21 febr. 1731 Eppijn, Jacob Memmes doghter 1 12 4
16 dec. 1719 Erenst Jans: zie Evert Filippus
20 febr. 1751 Ette Beerents 8 4
22 aug. 1740 [Everhardus Petrus?] van der Swagh, soon
[GDW 3334]
13 10 1
15 mrt. 1715 Evert bij de lane, de knegt die daar is verst 13 4
16 dec. 1719 Evert Filippus en sijn neve Erenst Jans 15 3
17 juni 1723 Evert Hindriks 1 14 2
29 juli 1718 Evert Jans kint 10 4 7
29 juni 1719 Evert Jans kint 6 7
28 nov. 1721 Evert Jans kint 9 8 5
4 juli 1729 Evert Jans kint 10 10 7
14 juli 1730 Evert Jans kint 6 17 4
13 febr. 1731 Evert Jans Hoendermis kint 4
28 jan. 1733 Evert Jans arbeiders soon 7 2
1 febr. 1749 Evert Jans 12 0 4
6 febr. 1749 Evert Jans soone 1 8 2
18 apr. 1753 Evert Jans vrouw 18 5
27 apr. 1741 Evert Meijer 31 17 3
15 dec. 1750 Evert Meijers wed. 40 12
 
  F      
17 apr. 1739 Fenne Wijghers 1 4
3 dec. 1731 Fijlippes, een knegt 4 4
21 jan. 1729 Philippus Pieters 13 4
22 okt. 1720 Focko Eltjes 3 0 5
20 sept. 1713 Focko Hindricks vrou 13
3 nov. 1758 Focke Sietes kint 9 2
14 nov. 1729 Focko Sickes 8 16 7
25 jan. 1753 Folkert Hindriks kint 2 10 1
23 mrt. 1753 Folkert Hindriks kint 6 13 2
9 nov. 1722 Folmers kindt 6 5
25 mrt. 1723 Folmers kind 3 2
25 juni 1742 Folmer Hindriks 12 7
2 juli 1742 Folmer Hindriks wed. 10 4
29 mrt. 1737 Foppo Geers soon 10 3
12 aug. 1730 Foppo vrou 1 5 7
5 juli 1723 Freede Koopers kneght 15 5
29 dec. 1738 F[rederik] Reints, sollijsijteur 49 10
14 dec. 1740 F. Reins (schrijver) wed. 41 18 1
15 nov. 1751 Frerk Haikens vrouw 3 3 4
21 dec. 1722 Freerck Menninghs kindt 11 3
4 jan. 1729 Freerk Pieters 1 7
18 okt. 1720 Frieske 1 13 4
4 nov. 1721 Frieske 6 7
7 dec. 1714 Frouke Loers 16 5
5 nov. 1756 Frouwe Luppes kindt 3 4
24 mrt. 1741 Frouwke Moeij 18 3 4
 
  G      
19 febr. 1731 Geert, de weverskneght 1 6
2 sept. 1738 Geert Aadriks kint 12 2
26 mrt. 1750 Geert Beerents kint 4 6 1
30 nov. 1753 Geert Berents kint 4 1
16 juni 1731 Geerdt Broeders kint 15 3
5 mei 1732 Geert Broeders kint 10 1
25 juli 1713 Geert Delmans kindt 5 9
28 febr. 1721 Geert Deleman 9 2
19 mei 1738 Geert Dikboom kint 2 0 2
18 aug. 1738 Geert Dikboom kint 13 4
24 okt. 1743 Geert Dikboom kind 13 2
16 apr. 1748 Geert Dickbooms kint 9 2
4 sept. 1752 Geert Dikbooms kint 20 5
6 apr. 1753 Geert Dikbooms kint 8 3
23 aug. 1757 Geert Harms Dikboom soon 7 1
9 apr. 1723 Geerd Harmens 1 8 3
19 juli 1753 Geert Jans Wolle 8 5
3 aug. 1753 Geert Jans Timmerm. kint 1 4
11 jan. 1729 Geert Keunings kint 1 7 4
31 okt. 1744 Geert Kor 7 1
15 mrt. 1719 Geert Papenborchs kint 11
26 mei 1722 Geert Putters kind 5 3
9 jan. 1720 Geert Reijnts vrou 1 1
17 mei 1737 Geert Reins 10 6
31 mei 1719 Geert Remmers kint 2 6
27 jan. 1744 Geert Remmers 11 2
21 mrt. 1718 Geert Renckes kint 7
17 apr. 1741 Geert Schoemakers kint 1
27 nov. 1732 Geert Smits moeder 2 14 4
20 apr. 1742 Geert Smit 1 1 3
24 apr. 1742 Geert Smit wed. 14
14 juli 1723 Geerd Snijder (Mr.) 2 2 4
28 juni 1716 Geert Wolkemmers vrou 2 13 7
26 okt. 1748 Geert Wolkers weuwe 6 5
20 juni 1713 Geertien Moeu 2 19 5
20 sept. 1735 Geertijn haar kint 6 2
22 febr. 1754 Gesijn Cornelis 2 3
13 jan. 1720 Geeske Foppes 4 6
2 okt. 1750 Geerardus Koers kind 6
13 nov. 1747 Gerardus Coertz knegt 7 3
10 jan. 1753 Gerhardus Koers kint 13 3
24 okt. 1730 Gerlofs kint 5 4
30 dec. 1730 Gerlofs kint 3 6
16 jan. 1731 Gerlofs vrou 15 7
25 jan. 1731 Gerlofs kint 4 7
2 apr. 1729 Gerlof Harrems kint 6 2
6 sept. 1756 Gerlof Jans kint 7 5
..sept. 1724 [Gerrit] Brongers (wedman) kind (LH)
17 aug. 1718 G. Brongers (wedman) kint 5 6
7 jan. 1721 Brongers (weddeman) kint 3 18 5
26 juni 1723 G. Brongers (wedman) kind 4 13 1
19 juni 1728 G. Brongers (wedman) kint 6
4 dec. 1728 G. Brongers (wedman) kint 4 6 2
21 okt. 1729 G. Brongers (wedman) kint 4 7 1
25 aug. 1732 Brongers (wedman) kint 4 9
2 sept. 1734 G. Brongers (wedman) zijn kint 4 7 3
24 sept. 1740 G. Brongers kindt 5 14 7
3 mei 1747 G. Brongers vrouw 14 3 7
18 juli 1759 Brongers (wedman) 9 1 2
24 juli 1758 Gerrijt Lammers kint 1 5
2 aug. 1758 Gerrijt Lammers kint 15 4
13 okt. 1758 Gerrijt Lammers kint 15 4
3 jan. 1738 Goeko Engel muie 4 1 1
17 aug. 1728 Gocko Gockes (Mr.) 3 9 4
6 aug. 1751 Gocko Hinderks vrouw 5 11 3
28 apr. 1728 Gosens (Mr.) vrouw 3 6 6
1 aug. 1721 Gosen Hindricks kindt 1 9 7
14 apr. 1728 Gosen Hindriks soon 1 17 4
29 mrt. 1737 Goosen Stelmaakers moeder 1 5 0
26 juli 1748 Gosen Timmerman 2 5 8
11 aug. 1733 Grietie, mester Tomes dogter 1 14 3
17 aug. 1750 Grietje Aaldriks 5 4
16 apr. 1749 Grietie Jans weuw 6 4
12 apr. 1720 Grjete Koers 1 15 4
1 febr. 1737 Grietie muie, de weene van Hinderk Snider 1 8 0
15 okt. 1759 Griete Rejnders 9 4
28 jan. 1726 Grietie Wevers doghter 1 6 5
5 apr. 1720 Grote Geers kint 4 4
2 juli 1722 Grote Geers kint 6 5
29 juni 1722 Grote Jans Derck 10 1
 
  H      
7 dec. 1728 H. Themmens, juffer 9 3 4
3 mei 1718 Haiko Alders kint 2 2 7
17 dec. 1728 Haijko Alders (Mr.) kint 3 10 4
17 febr. 1730 Haijko Alders (Mr.) kint 2 19 3
10 nov. 1747 Haiko Alders vrouw 4 2
17 apr. 1752 Haiko Alders 3 14 5
28 dec. 1733 Haike Backers kint 9 4
19 okt. 1745 Heiko Perbiers kint 6 1
20 mrt. 1752 Haijke Barbiers vrouw 18 5
27 mrt 1752 Haijke Barbiers kint 8
23 mrt. 1753 Haike Barbiers kint 11 2
2 mrt. 1714 Haiko Tonnis 6 18 1
9 febr. 1747 Haisen Tjes kint 10 5
12 apr. 1747 Haisen Tjes 12
6 febr. 1720 Hans Hindricks dochter 5 3
5 mrt.1720 Hans Hindricks 5 0
22 mrt. 1720 Hans Hindricks kint 8 2
12 juni 1726 Hapke Oomkes 6 9 2
6 jan. 1746 Harm [LH. Geld ontvangen van Albert Edes]
29 sept. 1715 Harmen Berens kneght 13 1
26 mrt. 1721 Harm Dickbooms kint 12 2
11 nov. 1721 Harm Dickbooms kint 11 6
18 aug. 1727 Harm Dikbooms kint 1 4 3
8 sept. 1728 Harm Dikbooms kint 19 5
18 jan. 1731 Harm Dickbooms kindt 1 19 7
17 nov. 1736 Harm Dickboom 3 3 5
18 aug. 1717 Harrem Drost kint 5 3
16 dec. 1717 Harrem Drost kint 3 7
28 juni 1719 Harrem Drost kint 4 4
5 nov. 1720 Harm Drost 3 1
25 febr. 1721 Harm Drost 5 0
17 juni 1733 Harm Geerts kint 1 7 1
27 okt. 1749 Harmen Gosseler kint 2 18 4
9 dec. 1749 Harm Haen zijn vrouw 1 15 6
2 jan. 1720 Harm Harmens 6
19 apr. 1736 Harm Hesse kint 8 16 2
8 mrt. 1743 Harm Hesse vrouw 96 6 2
31 juli 1732 Harm Hindricks vrouw 5 5 7
11 mei 1733 Harm Hindricks kint 1 17 0
16 juni 1743 Harm Hindriks kind 2 2 2
12 jan. 1745 Harm Hindricks kint 2 15 6
6 juli 1746 Harm Hindriks vrouw 3 13 1
28 jan. 1750 Harm Hinders soon 1 13 2
18 juni 1753 Harmen Hindriks kint 12 2
27 juni 1753 Harmen Hindriks kint 1 9 1
4 jan. 1718 Harrem Jacobs Boekholt 11 13 1
24 jan. 1730 Harm Jans Bakkers kint 18 5
1 mei 1750 Harm Jans Bus zijn vrouw 5 0 5
8 juni 1753 Harmen Jans kint 4 5
17 dec. 1756 Harm Jans kindt 4 1
15 aug. 1757 Harm Jans kind 1 12 2
21 aug. 1753 Harm Kloks kint 2 15
17 aug. 1743 Harm Koers 13 2
19 sept. 1757 Harm Roelefs vrouw 6 18 5
16 febr. 1742 Harm Sijbels kint 13 2
1 febr. 1729 Harmen Snijder (Mr.) 1 14 6
7 aug. 1714 Harmen Spitter 1 15 7
1 juli 1717 Harrem Steffens 1 13 3
19 okt. 1718 Harrem Steffens kint 1 17 6
14 juli 1717 Harrem Tonnis kint 11 3
8 mrt. 1719 Harrem Tonnis kint 1 1 5
29 aug. 1750 Harm Udema kind 7 6
3 sept. 1720 Harm Wevers vrou 2 6 4
4 nov. 1723 Harm Wever 19
29 juli 1737 Harm Willems vrou 7 1 1
30 nov. 1742 Harm Willems 5 3 4
6 juni 1713 Harmke Jans Kunst 8 18 3
18 aug. 1728 Hartog Angels kint 18 4
18 sept. 1738 Hartogh Angels kint 14
17 aug. 1745 Hartog Angels soon 1 7 7
29 juli 1738 Hartog Jurjen kint 12 3
17 okt. 1743 Hartogh Snijders kind 12 2
9 sept. 1757 Hartogh Snider 1 19 7
3 okt. 1758 Heike Heijes kint 1 7
18 mei 1753 Helmer Jans 1 2 7
21 aug. 1749 Hemme Geerts 1 4
13 mrt. 1716 Heere Roelfs 11 9 6
28 okt. 1719 Heere Roelfs weduwe 3 11 7
5 juni 1727 H[ermannus] Meijer, pastor [GDW 3329] 65 19 7
21 mrt. 1729 Herman: Meijer 22 12 1
23 apr. 1748 Hermannus D'Munck 24 1 5
27 apr. 1728 Herman: Rotgers kint 1 4
5 mrt. 1714 Hero Luilefs kindt 2 15
7 febr. 1717 Heero Luilfs kint 2 17 6
25 apr. 1739 Hesse (Mons.) kint 4 15 4
11 mei 1722 Hessel Jelles kindt 1 8 1
16 juli 1728 Hessel Jelles kint 2 14 7
19 febr. 1729 Hessel Jelles 8 6 5
4 juni 1729 Hessel Jelles wed. kindt 1 11
13 aug. 1729 Hessel Jelles wed. kindt 1 8 6
23 sept. 1738 Hilko Jans kint 1 5
2 mei 1746 Hilke Jans kint 10 6
25 apr. 1748 Hilko Jans zijn kint 8 5
7 mei 1753 Hilke Jans 1 6 3
9 dec. 1752 Hindrik Alberts zoon 2 15 6
17 mrt. 1728 Henderk Borgers vrouw 1 7 5
15 apr. 1742 Hindrik Borgers 13 1
23 mei 1742 Hindrik Borgers wed. kind 8 4
6 febr. 1743 Hindr. Dercks kind 12 7
13 juni 1739 Hindrik Edses kinder 8 1
24 mei 1736 Hinderk Edzers kint 9
8 juli 1746 Hindrik Edzards kind 10 3
16 sept. 1718 Hindrick Geerts soon 1 2 4
27 aug. 1731 Hindrick Geers vrou 1 12 2
29 juni 1734 Hindrik Geers 1 4 3
31 mei 1741 Hindrick Geerts 6 13 5
27 apr. 1742 Hindrick Geerts wed. 13 4 3
3 dec. 1717 Hindrick Harrems 1 4 3
28 mrt. 1740 Hindrick Harms vrou op Swaagh 1 17 5
24 apr. 1742 Hindrick Harms 1 15 2
15 sept. 1751 Hindr. Harms 6 13
31 mei 1719 Hindrick Hindricks 16 5
28 mei 1715 Hindrick Jans kindt 13 1
25 aug. 1716 Hindrick Jans kint 10 1
23 febr. 1717 Hindrick Jans kint 9 5
27 apr. 1717 Hindrick Jans en sijn soon 4 2 3
28 sept. 1717 Hindrick Jans kint 10 5
12 juli 1723 Hindrik Jans Sondaghs kind 1 10 6
30 jan. 1728 Henderk Jans Timmermans kint 1 15 5
18 mei 1733 Hindrick Jans vrou 1 10
16 juni 1735 Hindrik Jans Kunst zijn kint 5 2
7 sept. 1736 Hinderk Jans kint 9 6
19 nov. 1736 Hinderk Jans kint 13 2
7 dec. 1736 Hinderk Jans kint 2 3
19 dec. 1736 Hinderk Jans zijn vrou 18 6
8 mrt. 1737 Hinderk Jans kint 11 0
7 okt. 1737 Hinderk Jans kint 8 1
13 nov. 1737 Hinderk Jans kint 5 5
2 dec. 1739 Hindrik Jans Kuns sijn vrouw 18
10 sept. 1756 Hindrik Jans dogter 1 1 6
21 aug. 1716 Hindrick Juriens 11 4
8 mrt. 1753 Hindrik Mannes 3 2
16 mei 1721 Hindrick Muddermans kint 11 2
21 mei 1737 Hinderk Muddermans vrou 5 6
29 okt. 1726 Henderk Ockes weduwe 1 10 3
27 jan. 1734 Hindrick Oldenborger 1 3 1
8 juni 1737 Hinderk Oldenborgers kint 10 4
20 dec. 1715 Hindrick Pieters weduwe 14 5
19 sept. 1719 Hindrick van Seuverens kindt 3 4
17 nov. 1719 Hindrick van Seuverens vrou 3 2
22 mei 1729 Hindrik Singers kint 18 5
30 juni 1742 Hindrik Singers vrouw 7 4
20 aug. 1750 Hindr. Singers vrouw 11 5
18 sept. 1750 Hindr. Singers kind 7
17 mrt. 1751 Hindr. Singers kind 6 3
19 mrt. 1714 Hindricus Zissingh kindt 2 7 2
21 sept. 1714 Hindricus Zissingh kindt 2 3 3
14 mei 1716 Hinderijkes Sissinck vrou 10 10 7
13 dec. 1719 Hinderjkus Sissingh 8 3
24 juni 1721 Hindrick Sniders soon 1 15 7
13 juli 1722 Hindrick Soets dochter 6 6
12 mrt. 1725 Hindrick Sondaghs vrou (LH)
27 dec. 1718 Hindrick Sterenborchs vrouw 5 12 2
15 mei 1720 Hindrick Sterenborgh 4 16 5
17 dec. 1731 Hindricktien Fricks 0 14 2
28 aug. 1750 Hitjo moei 2 6
5 juni 1738 Hittio Pieter kint 9 4
2 dec. 1753 Homme Jacobs 2 11 3
 
  I      
6 mei 1721 Ida Saterdagh 7 1
12 dec. 1729 Yke Moij 13 1

[ naar het vervolg van deze lijst ]


Met toestemming van de bewerker voor het internet geschikt gemaakt door Herman de Wit, 2003-2004
 Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net