Ontvangsten bij begrafenissen te Scheemda 1713-1760 (2)

bewerkt door J.Th. Tjadens (), destijds gepubliceerd in het Jaarboek Gruoninga jaargang 37 (1992), p. 53-77 


[ naar het begin van deze lijst ]

I  N  D  E  X

op de vorige pagina:  A - B - D - E - F - G - H - I  | op deze pagina:  J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W

 

datum: begraven:

ontvangen:

gl. st. pl.
 
  J      
13 feb. 1726 Jacob Everwins 1 0 5
14 apr. 1741 Jacob Glaasemakers 2 kinder 2 11 1
13 okt. 1744 Jacob Glasemakers kint 1 9 4
19 jan. 1753 Jacob Hindriks 1 13 2
25 sept. 1730 Jacob, kneght van Jan Berens 1 8 4
26 okt. 1723 Jacob Eppes kind 1 8 5
3 febr. 1733 Jacob Eppes 3 3 5
25 juni 1737 Jacob Eppes dogter 2 13 7
28 aug. 1742 [Jacob] Knijpinga [Docter] vrouw 28 9 7
22 okt. 1756 Knijpinga [Doctor] 13 1 6
29 sept. 1728 Jacob Memmes wed. 2 1 7
19 febr. 1723 Jacob Mennes 4 18 5
15 dec. 1732 Jacob Nannes 3 18 6
2 nov. 1733 Jacob Nannes wed. 2 11 1
14 apr.1749 Jacob Sierts kint 9 3 4
27 aug. 1750 Jacob Sierts kind 6 8 5
30 mrt. 1751 Jacob Sierts vrouw [GDW 3343A] 51 18
10 nov. 1713 Jacop Tiddes 10 7
13 nov. 1753 Jacobtjen, wed. van Filippes 7 1
6 jul. 1731 Jan Albers vrou 17 4
22 aug. 1732 Jan Albers kint 19 4
30 okt. 1736 Jan Albers vrou 13 5
11 apr. 1715 Jan Alders 7 1 7
12 juni 1744 Jan Arens vrouw 10 7 5
5 jan. 1720 Jan Baes en Peter Naps kindt 8
28 okt. 1732 Jan Baes wed. 1 11 1
17 apr. 1740 Jan Banincks kint 7 3
11 juli 1740 Jan Banincks kint 12
8 juni 1742 Jan Baanings vrouw 1 18 5
24 mei 1750 Jan Baanings kint 13 4
11 mrt. 1720 Jan Berens vrou [GDW 3327] 24 10 4
14 juni 1721 Jan Berens soon 13 1 0
12 sept. 1732 Jan Beerens [GDW 3327] 40 15 3
14 sept. 1758 Jan Beerents vrouw 1 2 5
24 mrt. 1730 Jan Bonkes doghter 12 5 7
8 ap. 1748 Jan Doekes kint 11 7
20 nov. 1720 Jan Dranck 5 0
19 nov. 1717 Jan Egberts kint 1 11 1
10 dec. 1717 Jan Egberts kint 1 16 1
8 okt. 1728 Jan Egbers Mulder 5
29 nov. 1728 Jan Egbers Mulders wed. 4 3 4
11 jan. 1731 Jan Egbers soon 2 5 3
8 aug. 1742 Jan Ekkes kind 7 1
4 sept. 1759 Jan Ekkes 2 9 2
9 apr. 1751 Jan Eltjes kind 4 6
30 apr. 1753 Jan Eltjes 12 3
17 mrt. 1744 Jan Emes kint 1 0 2
17 sept. 1753 Jan Eemes kint 18 3
14 mei 1747 Jan Emmen [maand ws. juli. Zie ook GDW 3342] 27 16
4 sept. 1721 Jan Eppes kint 1 0 4
31 juli 1727 Jan Eppes vrouw 3 1
20 aug. 1727 Jan Eppes kint 11 6
27 apr. 1714 Jan Filippes kindt 1 12 7
16 febr. 1718 Jan Filippus beide kinder 1 12 2
25 apr. 1720 Jan Filjppus knecht knecht 5 5
26 jan. 1730 Jan Philippus soon 3 15 4
12 okt. 1723 [Jan] Froonshofs (Monsr.) kind 3 4 2
22 okt. 1723 J. Froonshofs (Monsr.) vrow 21 6 6
2 mei 1726 J. Froonhof moeder 7 17 3
27 febr. 1727 J. Froonhof 6 17 3
16 sept. 1714 Jan Geers 18 2
6 okt. 1716 Jan Geerts vrou 1 7
19 aug. 1734 Jan Geers zijn kint 14 6
16 febr. 1740 Jan Geers Wulkers kint 6 5
8 mei 1749 Jan Geerts Wal zijn vrou 9 7
29 mei 1749 Jan Geerts Wal vrous suster 9 7
3 juli 1750 Jan Geerts vrou 9 10 4
11 aug. 1750 Jan Geerts 5 11 3
3 juli 1713 Jan van Gre 7 6
29 sept. 1719 Jan Harms soon 1 2 7
20 okt. 1719 Jan Harms vrou 19 4
25 juni 1720 Jan Harms dochter 11 6
7 okt. 1729 Jan Harrems 1 4 3
15 dec. 1741 Jan Harms 1 4 6
11 dec. 1730 Jan Heijnders vrou 1 0 1
17 juli 1720 Jan Hertoghs 1 2 3
3 sept. 1714 Jan Hindricks, een bij hem versturven kneght 7 4
9 juni 1716 Jan Hindricks Roecks kint 2 13 2
16 mrt. 1717 Jan Hindricks kint 1 4
3 dec. 1717 Jan Hindricks vrouw 17 4
12 jan. 1720 Jan Hindricks kint 18 6
19 juni 1720 Jan Hindricks 11 6
12 juni 1723 Jan Hindriks 11 1
13 sept. 1728 Jan Hindriks Groots kint 14
1 febr. 1736 Jan Hindricks Groots zijn soon 2 2 2
16 mrt. 1744 Jan Hindricks kint 2 15 5
31 mei 1745 Jan Hindricks vrou 8 4 4
21 sept. 1745 Jan Hindricks kint 2 16 7
9 mei 1746 Jan Hindriks Roek 5 11 3
16 mrt. 1753 Jan Hindriks 1 7 5
30 apr. 1753 Jan Hindriks Kuipers vrouw 2 8 6
19 juli 1759 Jan Hindriks 2 9 3
10 jan. 1727 Jan Holsckers kint 16
8 juli 1757 Jan Jacobus soon 9 3
30 sept. 1754 Jan Jans Slard 14 9
17 sept. 1717 Jan Joestens kint 10 6
26 mrt. 1717 Jan Juriens vrou 2 3
15 mrt. 1720 Jan Jurjens vrou 14 0
28 mrt. 1720 Jan Jurjens kindt 4 7
7 febr. 1721 Jan Jurijens kint 6 2
30 juni 1721 Jan Jurjens vrou 12 1
20 sept. 1728 Jan Jurjens kint 6 7
23 juni 1732 Jan Jurjens 20 2 6
28 apr. 1733 Jan Jurjens kint 6 4
12 dec. 1737 Jan Juriens 4 5
18 dec. 1739 Jan Jurjens kint 10
31 dec. 1739 Jan Jurjens vrouw 2 5
30 nov. 1736 Jan Klaasens kint 13 1
2 apr. 1739 Jan Klaasens broer 1
19 okt. 1742 Jan Klaasens vrouw 1 3 4
19 mrt. 1745 Jan Clasens kint 1 3 4
4 okt. 1753 Jan Klaassens kint 1 1
11 juli 1738 Jan Koers 3 0 5
24 febr. 1744 Jan Koers wed 12
27 febr. 1726 Jan Coerts doghter (LH)
7 juni 1748 Jan Kuppers kint 8 7
11 juni 1748 Jan Kuppers kint 16 0
19 sept. 1727 Jan Menses kint 9 7
29 mei 1732 Jan Menses kint 7 6
23 apr. 1738 Jan Menses 9 6
24 aug. 1722 Jan Mulders kint 13 1
7 sept. 1733 Jan Mulders kint 19 6
30 juni 1758 Jan Mulders dogter 2 6 7
1 mrt. 1737 Jan Oldenburgers kint 7 0
26 juli 1719 Jan Oostvriese vrouw 13 7
28 mrt. 1720 Jan Oostfriese 13 4
30 nov. 1731 Jan Peters Smokers 7 3
28 febr. 1735 Jan Pieters Snijder, een kneght bij hem 9 4
15 juni 1739 Jan Pieters kint 8
18 juni 1739 Jan Pieters vrouw 19 1
22 juni 1739 Jan Pieter kint 8 5
20 jan. 1747 Jan Pieters kint 11 7
22 mei 1748 Jan Pieters Wolthuis 51 6 6
13 jan. 1757 Jan Pieters Mulder 3 3
18 jan. 1715 Jan Reinders kindt 1 4 3
17 dec. 1717 Jan Reinders kint 1 3
8 juni 1718 Jan Reinders wed. 2 3 1
6 juni 1721 Jan Reinders kint 8 0
12 jan. 1731 Jan Reijnders kint 11 3
6 nov. 1736 Jan Reinders soon 10 5
12 mei 1747 Jan Reinders 10 6
18 jan. 1718 Jan Scheltes kint 2 1 5
13 okt. 1730 Jan Schelts kint 2
21 dec. 1736 Jan Scheltes soon 1 17 5
31 jan. 1749 Jan Scheltes 5 17 5
11 febr. 1721 Jan in de Schuijre sijn kindt 4 2
7 jan. 1729 Jan Sergies vrouw 8 6
24 nov. 1728 Jan Sibolts kint 8
22 dec. 1734 Jan Sijbels kint 13 3
12 sept. 1736 Jan Sijbels 18 0
28 jan. 1746 Jan Sijbolts wed. dochter 17 7
5 juli 1736 Jan Slarts vrou 1 2 3
7 febr. 1759 Jan Slards weduwe 5 3
15 mei 1733 Jan Snijders kint 5 4
16 dec. 1740 Jan Snijders Geeske Kindt 8 7
17 jan. 1720 Jan Spijrs 2 6
3 mei 1720 Jan Spijrs kint 3 5
14 sept. 1720 Jan Spijrs kint 2 0
29 nov. 1721 Jan Timmermans vrou 7 17 1
30 nov. 1724 Jan Timmermans knecht (LH)
8 mei 1748 Jan Uil kint 9 4
25 aug. 1716 Jan Waldricks soon 16 5
2 mei 1723 Jan Waldrix wed: 16 4
12 juni 1721 Jan Wessels vrouwe 2 16 6
28 mrt. 1732 Jan Weevers kint 14 2
26 aug. 1748 Jan Weevers doghter 15 2
4 sept. 1743 Jan Willems kind 15 4
21 mei 1717 Jannes Byrsema 9 1
26 juli 1753 Jannes Doekes kint 8 5
25 jan. 1714 [Jannes] Jaikens (Mr.) kindt 2 3 4
8 febr. 1714 Haikens (Mr.) kindt 1 17
30 apr. 1716 Jannes Haijkens kint 1 3 1
26 febr. 1717 Jannes Haikens kint 1 16 2
14 dec. 1717 Haikes (Cornet) kint 1 6
17 dec. 1717 J. Haickes (Mons.) kint 2 13 2
28 aug. 1719 Haijkes (kornet) kindt 12 5
18 jan. 1731 Haijkens kint 3 9
5 juni 1751 Jannes Haikens 6 6 2
29 aug. 1751 Haikens (raadsheer) 5 17 1
8 jan. 1752 Haeikens, vrouw 4 16 3
2 dec. 1753 Jannes Huizings vrouw 10 5
26 mei 1758 Jannes Jansens vrouw 1 6 2
23 jan. 1716 Jannes Leertouwers kint 4
28 apr. 1727 Jannes Meijers kint 4 1 1
21 jan. 1729 Joh: Meijers knegt 15 7
26 jan. 1731 Jan Roelfs 15
15 mei 1731 Jans Timmermans kint 17 0
20 aug. 1731 Jans Timmermans kint 19 4
18 juli 1740 Jans Timmermans kindt 12 1
12 aor. 1748 Jannes Timmermans doghter 9 5
7 aug. 1750 Jantjen Aaldriks 9 5
2 dec. 1747 Jezel 2 5 7
24 okt. 1720 Jochum Epkes 7 3 5
7 mrt. 1746 Jochem Epkes wed. (LH)
15 jan. 1731 Joggem Geers kint 1 13 6
4 nov. 1756 Jochgum Geerts 2 3
20 mei 1733 Joghem Schoemakers kint 1 12 3
9 mei 1758 J[ohannes[ Mejers (Mons.) vrouw 64 19 3
17 mei 1759 J. Meijer (Mons.) 108 14 2
25 juni 1736 [Johannes] Pilasies (Domenies) kint [= Ds. Joh. Placius] 6 15 3
1 juli 1750 Joost Henderks vrouw 1 5 1
14 sept. 1751 Joest Hinderks 1 14 1
1 aug. 1713 Joest Jans vrou 18 4
16 okt. 1752 Joest Jurjens kint 13 5
15 febr. 1754 Joest Jurjens kint 1 1
18 juli 1719 Jurjen Aijelkes vrouw 4 18 1
9 febr. 1728 Jurjen Ailkes 2 4 4
24 juli 1747 Jurien Alberts vrouw 4 1 4
14 juni 1748 Jurien Albers Substituit 3 13 6
1 mei 1732 Jurjen Davijts 19 2
6 sept. 1729 Jurien Drent 3 2
24 juli 1730 Jurjen Dries wed. 22 19 5
13 nov. 1744 Jurjen Evers kint 5 6
7 aug. 1715 Jurien Pieters vrou 2 7 7
7 aug. 1753 Jurjen Wessels, twie kinder van hem 1 5 4
  K      
7 okt. 1737 Kafomeesters smidts kint 6 0
4 juni 1742 Kaarel Davijdts vrouw 15
4 sept. 1744 Carel Davijds kint 6
21 febr. 1751 Kaarel Davijds kind 4 5
16 apr. 1753 Karel Davits kint 4 1
11 nov. 1758 Karel Davidts kind 16 2
22 febr. 1754 Karel Wever, een knegt van hem 5 2
16 mrt. 1750 Karsien Jans 9 16 5
18 mrt. 1718. Casper Dercks kint 4 6
12 apr. 1728 Casper Derks vrouw 1 3 7
16 mrt. 1742 Kasper Dercks 13 2
11 febr. 1715 Kasper Wevers kindt 6
18 okt. 1726 Kasper Weevers maagt 7 1
24 apr. 1732 Kasper Weevers kint 8 5
17 febr. 1738 Kate Breisters cint 2 19 3
19 aug. 1757 Klaas Klasens Wever 1 15 7
3 juli 1722 Klaes Kupers kint 1 0 5
11 mrt. 1733 Klaes Kuper 1 14 2
26 nov. 1738 Klaas, Mammo van Letten sijn soon 2 6 5
3 febr. 1718 Claes Melles kint 13 7
8 mrt. 1729 Claas Melles kint 11 5
28 mei 1731 Claes Melles kint 1 14 3
4 aug. 1735 Klaas Melles kint 15 3
14 dec. 1744 Claes Melles vrou 4 13 3
2 jan. 1728 Klaas Potjer kint 11 7
17 jan. 1733 Klaes Pottiers kint 1 5 3
... aug. 1757 Klaas Reints kindt 9 2
6 okt. 1758 Klaas Sniders kint 6 7
29 juni 1729 Claas Tjackes kint 13 1
24 nov. 1719 Klaes Ubbes 10 5
3 apr. 1731 Claes Ubbens wed. 6 9 1
3 okt. 1719 Klaes Wessels wed: 16 2 6
2 mrt. 1717 Koert Harmens 3 11
6 dec. 1720 Koert Harms dochter 15 4
28 juni 1715 Koert Uipkens 9 17 4
20 okt. 1721 Cocks kint 16 0
23 mrt. 1722 Conraet Handijcks vrou 10 5
21 febr. 1726 Conraats kint 6 3
18 nov. 1729 Conraat Handijcks kint 6
24 juni 1730 Conraet Handijcks 12 1
30 mrt. 1736 Knellies van Dijcks kint 8 7
26 sept. 1738 Knellies van Dijks kint 5 2
29 jan. 1740 Knellijs van Dijk sijn kint 9 5
12 okt. 1743 Cornelis van Dijk kind 7 4
28 mrt. 1750 Kornelis van Dijk zijn kint 1 7
13 dec. 1718 Cornelius Fockes vrouw 2 16 1
9 mrt. 1723 Cornelis Fokkes kind 5 6
26 apr. 1723 Kornelis Fokkes kind 16 1
26 aug. 1729 Cornelis Fockes kint 18
27 jan. 1730 Cornelis Fockes 5 4 4
17 apr. 1730 Cnellijs Fockens wed. 2 6 7
17 apr. 1741 Knellijs Gerrijts kindt 1 13 4
16 febr. 1745 Cornellijs Gerrijs vrouw 5 8 4
5 okt. 1745 Cornellijs Gerrijs meijt 1 5
29 nov. 1747 Cornellis Gerrits 9 15 3
17 feb. 1748 Cornellis Gerrits knegt 1 19 7
9 sept. 1739 Knellijs Harms 9 4
4 jan. 1740 Knellijs Harms vrouw 7
29 juli 1719 [Cornelius Hermannus] Swijghuijsens dochter 25 2 4
5 nov. 1743 Swijghuisens (Dominij) kind [GDW 3336?] 9 3 3
11 febr. 1744 Swijhuisens (Dominij) vrouw [GDW 3339] 35 13 3
19 dec. 1722 Kristjaen Saelmaker 11 1
1 juni 1722 Kruijdenjers vrou 23 2 0
21 apr. 1738 Kur Hikke 8 6
  L      
6 okt. 1730 Leendert [datum ws. 06-11] 1 1 3
19 jan. 1731 Leffert Buffingaes kint 2 13 3
2 dec. 1727 Lisabet Druk veering 11 7
21 okt. 1746 Lisabeth moeij 5 16 2
8 juli 1715 Lauwo Wildricks kindt 16
23 mei 1718 Lauwo Wildricks kint 4 2
6 juni 1719 Lauwo Wildricks vrouw 19 3
18 juli 1719 Lauwo Wildricks kint 11 5
23 dec. 1720 Louwo Wildricks 11 5
22 sept. 1714 Louwe Schipes kindt 1 5 7
18 juli 1752 Lubbert Jans 1 1 7
18 nov. 1745 Lupke moeij 5 9 4
11 febr. 1724 Luppe Eppes 17 4
31 mrt. 1741 Leppe Geeske kind 3 5
1 mrt. 1724 Luppe Jans Soett 4 5 1
26 febr. 1722 Luppe Udema 2 16 3
7 mei 1731 Luppo Udemaes dogter 5 6
23 apr. 1742 Luppo Udema wed. 6 4
4 juli 1720 Luttie Berens kindt 2 5
21 jan. 1721 Luttie Berens kint 3 3
27 dec. 1721 Luijrt Eltjes vrou 1 16 2
29 nov. 1721 Luijrt Fockes kint 10 5
6 juni 1733 Luirt Schippers kint 11 5
  M      
30 mrt. 1719 Maike 1 9
14 juli 1719 Mammo van Lettens kint 14 1
23 juni 1723 Mamme (Mr.) kind 1 5
6 sept. 1723 Mamme (Mr.) kind 1 4 2
5 juni 1734 Mamme (mester) zoon 3 5 4
18 aug. 1738 Mammo van Letten 4 13
23 sept. 1738 Mammo van Letten zijn vrouw 2 14 6
17 juni 1735 Mannes Frikkes vrouw 14 5
11 sept. 1736 Mannes Frickes zijn kint 3 4
4 dec. 1744 Mans Fricks kint 4 7
8 mrt. 1746 Mans Fricks vrou 17 7
9 mei 1747 Mannus Frix doghter [mnd. ws. onjuist] 11 3
6 nov. 1747 Mannus Frickes kint 6 5
29 apr. 1749 Mannes Frickes zijn vrou 1 1 4
2 aug. 1751 Mans Friks kind 4 3
23 nov. 1751 Mans Frickes 16 1
27 apr. 1752 Markus Meijer 28 9 7
15 febr. 1745 Marten Tjapkes kint 5 2
23 mei 1758 Marten Tjapkes kint 7
21 aug. 1744 Martjen Roelfs 1 7 3
19 juli 1728 Matthias Tjackes kint 4 10 4
31 dec. 1748 Mattieus Tiackens vrouw 23 8 1
30 mei 1733 Meindert Brongers kint 2 18 1
4 okt. 1734 Meindert Brongers kint 1 14 4
19 juni 1742 Meindert Brongers vrouw 6 10 6
30 mrt. 1743 Meindert Brongers 6 4
18 mei 1722 Meijnt Jacobs 20 6 2
27 mrt. 1722 Meiske Nies 13 3 2
24 dec. 1715 Menko kint 6 4
17 mei 1720 Mencke Jans vrou 14 2
4 juli 1727 Menke Jans, het kint van die man in zijn huis 12 2
31 dec. 1728 Menke Jans soon 18 2
8 juli 1730 Menko 16 1
23 apr. 1750 Meenko Jans 1 11 4
27 febr. 1728 Menne Eppes kint 14 7
11 okt. 1728 Menno Eppes kint 14
31 mei 1730 Menno Eppes vrou 1 5 1
23 okt. 1732 Menne Eppes 1 9
23 febr. 1732 Mettje kindt 8 2
19 juli 1748 Mettien Mestiengh 78 7 6
27 febr. 1716 Meuke Remmers 15 2
28 apr. 1728 Michaelis (Mr.) vrouw 3 14 5
  N      
20 aug. 1720 N.N., 'mijn arbeider' 4 2
27 febr. 1722 N.N., 'mijn kindt' [ws. van A. de Muinck] 1 2 7
10 dec. 1726 N.N., 'het kint' [mogelijk van Derk Wieldreier] 12
17 juli 1727 N.N., 'onse Sarris kint' 6 2
14 dec. 1730 N.N., 'een kneght van de diaken van Westerbroek' 10 3
5 juli 1732 N.N., 'een scippers kint' 17 2
9 febr. 1736 N.N., 'tmande kints kint' 4 4
5 sept. 1748 N.N., 'vrouw van de man van Kuipslant op Swagh' 2 4
10 jan. 1752 N.N., 'de convoeimester' 3 7 6
14 jan. 1757 N.N., 'kind van de schoolmeester' 1 7 5
27 jan. 1758 N.N., 'kindt van de schoolmeester' 1 2 3
13 apr. 1759 N.N., 'kind van de schoolmeester' 1 11 4
26 nov. 1714 Nancko Edzers kindt 3 8
7 apr. 1716 Nanko Edzarts vrou 20 16 2
25 mei 1717 Nanneko Edzarts 20 1 2
15 dec. 1731 Nanno Elties 10 6 4
5 juli 1741 Nanno Eltjes wed. 28 0 2
27 dec. 1759 Nelke moej 5 11 6
30 juli 1724 Nijs Hindricks wed., haar zoon (LH)
20 febr. 1727 Nies Henderks weduw [zie ook GDW 3326] 13 16 1
17 nov. 1727 Nijne dogter 1 4 3
  O      
4 okt. 1714 Ocko Aapkes kindt 4 2 6
29 aug. 1715 Ocko Aepkens kint 3 3 6
22 febr. 1720 Ocko Aepkes kint 1 11 1
1 nov. 1723 Okko Aapkes kint 9
29 mrt. 1729 Ocko Aapkes 5 14 4
5 mrt. 1742 Ocke aapkes weduwe 1 3
14 sept. 1719 Ocko Eijlders kindt 2
22 nov. 1720 Ocko Ejlders 6 0
14 mei 1729 Ocko Eilders wed. dogter 8 3
27 jan. 1751 Ocko Geerts 2 3
1 aug. 1741 Octie kindt 4 7
25 febr. 1728 Olde Eilke 10 4
9 nov. 1736 Oldie Engel Muie 1 1 5
2 sept. 1722 Oljvier Jans 13 5
15 sept. 1719 Otte Freercks kindt 1
5 mei 1738 Otto Sarijs kint 7 5
11 febr. 1743 Otto Worms kind 3 4 4
  P      
29 apr. 1729 Ph[oebus] Themmens (pastor) soon 13 7 3
11 apr. 1737 Themmen, pastoor 23 6 4
1 mrt. 1718 Peter Angels kint 4 4
24 nov. 1728 Pieter Angels 9 5
1 juni 1719 Peter Everts vrouw 18 1 7
11 nov. 1734 Piet[er] Evers kint 6 3 4
13 sept. 1736 Pieter Evers vrou 28 8 6
12 nov. 1732 Pieter Hartogs kint 9 2
18 jan. 1740 Piter Hartogs kint 9 4
13 febr. 1748 Pieter Hittjes 10 2
18 febr. 1746 P[eter?] Ipes vrouw (LH)
13 juni 1716 Pieter Jans 12 5
6 juni 1726 Pieter Jans Roo sijn kint 3 3
28 juni 1715 Pieter Joesten 4 2
23 feb. 1732 Peter Parties vrous suster 6 4
7 mei 1736 Pieter Mulders kint 4 13
28 sept. 1736 Pieter Mulders kint 4 14
8 mrt. 1737 Pieter Mulders vrou 7 12 1
17 nov. 1713 Peter Naps kindt 2 3
5 jan. 1720 Peter Naps kindt [zie Jan Baes]
27 dec. 1738 Pieter Pieters 2 11
5 juli 1718 Peter Prins kint 7 2
19 mei 1719 Peter Prins kint 7 4
21 juli 1719 Peter Prins kint 5 7
19 jan. 1720 Peter Prins vrou 1 4 0
12 aug. 1720 Peter Rindels soon 1 7 7
19 jan. 1735 Pieter Rindels weduw 1 3 5
17 febr. 1734 Pieter Roelfs kint 10 3
18 mei 1751 Pieter Roelfs vrouw 1 2 3
18 febr. 1721 Peter Sarrijs vrou 7 6
31 dec. 1717 Pieter Scheltes 4 4 6
13 apr. 1733 Pieter Schoemaker 1 6 2
21 okt. 1723 Pieter Smids kind 2 1 4
16 aug. 1726 Pieter Smits kint 1 16 5
9 mrt. 1733 Peter Smits vrou 7 12 4
14 febr. 1728 Pieter Snijders kint 1
22 febr. 1715 Peter Tol 17 3
14 mei 1737 Pieter Tomes kint 1 3 4
11 juni 1742 Pieter Thooms vrouw 3 15 4
23 juni 1742 Pieter Thomes 2 13 3
10 juli 1750 Pieter Vet zijn kint 6 7
8 aug. 1713 Peter Wevers Grietie kint 12 3
30 jan. 1726 Pieter Weverts wed. doghter (LH)
6 apr. 1729 Pieter Wevers wed. 1 7 4
27 apr. 1722 Prins Doetje 2 1 0
  R      
10 jan. 1741 Reinder Jans 12
23 juni 1751 Reinder Jans wed. 6 6
27 nov. 1744 Reinder Koens kint 12 2
16 juli 1751 Reinder Kuens kind 17 7
13 sept. 1754 Reinder Keuns kint 6 6
9 jan. 1714 Reindt Albers soon 2 15
25 mei 1718 Reindt Alberts vrouw 1 13 7
23 mrt. 1720 Reijrt Albers maeght haer kindt 7
17 dec. 1723 Reind Alberts kind 7 7
5 okt. 1735 Reindt Albers vrou 9 2
14 nov. 1737 Reint Albers 7 6
18 nov. 1729 Reitse Reinties wed. 2 13 5
5 jan. 1728 Remke Derks weduw 8 7
22 mei 1742 Remko Emmes kind 4 1
24 apr. 1744 Remko Emmes kint 8
28 juni 1748 Remko Emmes kint 7 7
29 aug. 1753 Remke Emmes kint 8 9
7 mrt. 1757 Remko Jans kind 1 2 4
6 dec. 1758 Remke moej 3 17 7
22 dec. 1758 Remko Mulder 1 6
25 jan. 1759 Remko Mulders kind 12 1
31 dec. 1748 Remke Ruiters kint 3 5
18 sept. 1758 Remke Ruiters kint 15
20 dec. 1758 Remke Ruiters vrouw 18
9 mrt. 1759 Remke Ruiters kint 9 1
4 apr. 1752 Remmert Geerts 5 2
27 nov. 1736 Remmert Tiarts zijn vrou 1 1 3
27 mei 1743 Remmert Tjarcks kind 17 2
25 mrt. 1756 Remmert Tjarks 13 5
23 mrt. 1725 Renske Everts [suster van Frouke Everts] (LH)
4 mrt. 1715 Richt Brouwers kindt 13 3
18 apr. 1719 Richte Loerts vrouw 6 8
9 juni 1719 Richte Loerts kint 1 3
18 nov. 1746 Riemen Everts 36 7 5
29 febr. 1736 Rindelt Pieters kint 8 3
29 apr. 1738 Rindelt Pieters kint 11 1
28 juni 1754 Rindelt Pieters dogter 1 8 5
25 nov. 1718 Rode Jans wed. 8 3
5 dec. 1719 Roelf Eppes dochter 2 8 4
31 dec. 1720 Roelf Eppes 3 10 0
22 jan. 1721 Roelf Eppes weduwe 1 9 7
25 mrt. 1721 Roelf Eppes soon 7 4
11 dec. 1730 Roelf Geers kint 1 6 5
29 okt. 1732 Roelf Geers kint 8 7
4 juli 1740 Roelf Geerts dochter 2 3 5
17 mei 1720 Roelf Harms vrou 2 6 3
29 dec. 1726 Roelf Harrems Snatie 19 1
29 nov. 1726 Roelf Jochums kint 1 4
26 apr. 1742 Roelf Jochgums 3 2 1
12 jan. 1736 Roelf Klekter zijn kint 1 1 5
3 jan. 1737 Roelf Klekter 4 1 3
30 juni 1716 Roelf Korthuis kint 10 3
9 apr. 1714 Roelof Wevers vrou 1 16 7
22 aug. 1714 Roelof Wevers kindt 10 6
31 dec. 1720 Roelf Wevers soon 12 0
18 dec. 1728 Roelf Wevers wed. 9 1
24 juli 1730 Roelof Wevers soon 9 4
26 nov. 1748 Rotger Jans vrouw 5 1 3
3 jan. 1736 Rotger Reinders zijn vrou 3 11 1
23 nov. 1745 Rotger Reinders 5 3 5
30 okt. 1742 Ruebbo Ruebes 11 4
  S      
29 nov. 1758 [Sasper] Spithos kind 1 19
14 sept. 1739 Sijben Nijster 11 4
29 nov. 1715 Sijbelt Edzkes vrou 1 19 2
19 okt. 1719 Sijbolt Etskes kindt 5 3
21 mrt. 1727 Sijbolt Haans kint 10 4
3 sept. 1728 Sibolt Edzkes kint 8 5
29 apr. 1731 Sijbelt Haens kint 9 2
27 dec. 1748 Sijbolt Etzkes 2 4 2
13 sept. 1720 Sijbolt Heddes 1 4 0
.. aug. 1757 Sijbolt Jans kindt 14 5
11 aug. 1727 Sijwert Geerts kint 2 3 6
18 mei 1729 Siwert Geerts vrouw 3 17 5
22 juni 1733 Sijwert Geerts dogter 3 8 1
1 mrt. 1737 Sijwaart Geers kneght 2 2
24 mrt. 1742 Sijmon Dercks 18 3
3 mei 1748 Sijmen Jans Smidt kint 1 1 6
26 mrt. 1737 Sijmen Kuppers swaager 1 2 7
... aug. 1757 Sijmon Otegum zijn vrouw 9 5
15 sept. 1757 Sijmon Otegums kind 8 4
2 mei 1752 S. Stheemans (wedman) vrouw [GDW 3344] 30 17 1
31 dec. 1750 Sijpko Stheman kind 10 7 1
15 juli 1720 Sputters Geertruijt 1 0 2
10 juni 1729 Stendesche Geerts kint 18 5
24 okt. 1730 Stense Geers kint 1 2 7
26 febr. 1734 Stense Geerts kint 14 5
19 apr. 1736 Stensie Geerts kint 8 5
28 mrt. 1741 Stense Geert 17 6
29 aug. 1727 Steven Jans, kerkv: 20 16 3
13 jan. 1752 Stijne Claasens 5
  T      
26 mei 1722 Talje 1 19 1
14 mrt. 1721 Tamme Haijkes 6 7
15 mei 1732 Temmen, juffer (LH)
30 aug. 1759 Tiddo Evers 48 15 2
11 sept. 1722 Tidde Scheper sijn kint 6 6
18 sept. 1722 Tiddo vrou 3 14 1
6 juni 1753 Ties Arbeiders kint 13 6
13 juli 1746 Tietie Pieters 5 13 6
10 juni 1735 Tiatie, doghter van Riemoes 22 6
26 mei 1744 Tia 13 6
25 aug. 1740 Tiaart Beerens wed. 2 2 1
16 sept. 1738 Tjaart Roelfs 19 2
2 dec. 1728 Tjacko Ebels, wedman 28 10 5
27 juni 1729 Tjakko Ebels, wed. 25 1 1
25 juni 1734 Tiapko Martens kint 8 7
7 dec. 1742 Tjapko Martens 14 3
17 aug. 1713 Tomes Peters kindt 12 3
18 dec. 1713 Tomes Peter dochter 1 7 1
3 febr. 1729 Tomas (Mr.) knegt 1 16 1
24 febr. 1730 Tomas Pieters (Mr.) vrouw 2 12 7
12 mei 1738 Tooms Pieters 3 6 6
20 juli 1728 Tone Joris kint 2 9 5
18 jan. 1723 Toncko Egbers 12 2
20 febr. 1732 Tonke kint 9 4
21 jan. 1730 Tonke Luppes kint 14 2
19 febr. 1748 Tonko Udema vrouw 5 17 2
23 apr. 1746 Tonnis Brongers 14 10 4
24 mrt. 1717 Tonnijs Harmens weduwe 1 17 7
3 okt. 1741 Touwslagers kindt 14 5
28 mei 1742 Trijntje Hindriks 3 7 5
10 aug. 174 Trijntje Ockes 10 7
  U      
6 aug. 1722 Ubbe Klasens 4 4
28 febr. 1751 Udo Luppes kind 7 6
24 dec. 1721 Uijtie Oomkes 13 7 7
  W      
10 aug. 1744 Wijbina Emmen [GDW 3340] 29 15 2
30 juli 1736 Wijbrant Geers 3 7 7
29 juni 1740 Wijbrant Onnes 10 17 5
12 mei 1741 Wijbrandt Onnes wed. kindt 4 6
1 mei 1720 Wicher Peters nichte 7
28 jan. 1721 Wicher Schipper 2
5 mei 1713 Wighboldt Koijer 10 2
27 febr. 1731 Wilko Geers vrou1 1 10 1
22 mrt. 1743 Wilko Geerts kind 19 4
19 dec. 1752 Willem, een arme jonge 5 1
13 mrt. 1759 Willem Snijders kind 8
24 okt. 1750 Willem Drost kind 4
23 aug. 1714 Willem Fockes kindt 2 1 3
11 mei 1717 Willem Fockes kint 3 9 1
19 apr. 1719 Willem Fockes kint 1 6 2
4 mrt. 1721 Willem Fockes kint 8
28 mrt. 1721 Willem Fockes dochtertien 16 4
30 jan. 1722 Willem Fockes dochter 1 10 0
7 apr. 1729 Willem Fockes 4 1 8
30 juni 1732 Willem Fockes wed. 1 16 2
28 mei 1748 Willem Harmens Drost kint 6 5
20 mei 1716 Willem Jacops kint 5 1
3 sept. 1726 Willem Jacobs kint 3 7
7 jan. 1738 Willem Jurkes kint 5
1 sept. 1738 Willem Jurkes kint 7 2
6 apr. 1740 Willem Jurkes vrouw 10 5
18 juni 1742 Willem Jurkes 17 1
11 apr. 1732 Willem Oomkes kint 8 17 5
4 mrt. 1738 Willem Oomkes kint 8 15 5
1 aug. 1741 Willem Oomkes kindt 10 1 2
5 apr. 1742 Willem Oomkens vrouw [GDW 3345] 30 12
26 mrt. 1751 Willem Smaals kind 11 1
29 okt. 1753 Willem Sniders kint 10 1
30 juli 1753 Willem Wessels vrouw 1
6 aug. 1753 Willemijna Engels 4 1
3 mei 1723 Wijpke 3 18 1
11 mrt. 1754 Wijpke, een meid 1 4
2 febr. 1714 Wupko Moeu 2 2
2 mei 1731 Wopko doghter 1 4 2
3 mrt. 1744 Wopke Moei 16 6
25 aug. 1719 Wubbo Hiltjes weduwe 17 15 7

Met toestemming van de bewerker voor het internet geschikt gemaakt door Herman de Wit, 2003-2004
 Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net