Schellinkhout, transcriptie dorpsrekening 1765

  Gepubliceerd in: Piet Boon, 'Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout', 1977, pag. 44/45

 (Afschrift: Herman de Wit, 2008)


 

Uitgaven  
Hendrik Wessels voor bier, enz. met het burgemeesters stemmen op Nieuwjaarsdag       8.18.-
De gemenelandsdiender [de dienaar van de ontvanger der belastingen] voor almanakkengeld       1.  4.-
De dorpsdiender dito, kermisgeld en traktement     12.10.-
Ds. Ontijt 1/4 jaartraktement   137.10.-
Aan dezelfde nog 1/4 jaartraktement   137.10.-
Jacob Ham voor 5 ton turf op het raadhuis       3.10.-
Voor de uitleggers tot het nomineren van heemraden     10. --.-
Pieter Sijbrantsz. arbeidsloon       6.18.-
Jacob Genis voor een dennenkist [grafkist] voor een vreemdeling met de vracht       3.  6.-
Anna Klomp voor het oppassen en het doen begraven       3. --.-
Roelof Schuijt voor koperwerk aan de pastorie   165. --.-
Sijmon Voerman voor omroepen       4.10.-
Jan Koelebeek voor sloten en opruimen     10.10.-
Pieter Kamer rijloon voo het ophalen en leggen van de planken op de Blokdijk en elders     31.12.-
Hendrik Wessels voor sjouwen       2.10.-
Cornelis Gorter zijn traktement als koster en voorzanger in de kerk     25. --.-
Aan dezelfde zijn schoolmeesterstraktement     60. --.-
Maarten Oijevaar timmerloon en voorschotten   111.  5.6
Teunis Volkertsz. voor sloten, enz.       7.15.-
Klaas Dekker voor riet dekken aan de pastorie       2.10.-
Jacob Smit voor ijzerwerk     10.15.-
Sijmen Jansz voor verf en glazenmaken aan het schoolmeestershuis en de toren     25.10.-
Secretaris Hein Hemmer zijn traktement en voorschotten     65.  7.-
Sijbrand Klok de klok gesteld       7.  6.-
Floris Duin de straat verleggen     10.  5.-
Langewagen voor het verzoek om ordinantie van remissie     13.16.-
Mekke Preker voor het overpad naar Wijdenes       7.10.-
De gildeknecht voor de broodzettingen       1.10.-
Pieter Visser voor turfmanden       1.  6.-
Jan Limmen voor een nieuwe turfton       4.16.-
Jelmer Groes voor houtwaren   114.17.-
Cornelis Schagen voor een staand ijzer in het schoolmeestershuis       4.15.-
Muus Pietersz. voor puin rijden op de Molenweg [Meeweg] en elders     17.13.-
Hendrik Jansz. voor timmerloon     27.12.-
Wed. Messchaert voor zand en stenen     58. 8.8
Wouter Doos de halve verponding van de wegen      6.15.8
Hendrik Wessels voor bier, enz. met het rechtdag houden en het rekening doen    15.12.-
Hendrik Graaf, kerkmeester, de tekort komende penningen voor de kerk   212. --.-
Pieter Oud te Wervershoof voor de jaren 1761 t/m 1765       3.15.-
Teerkosten en briefport       3.12.-
Het gaarloon voor het ophalen van het landschot     25. --.-
   1382.19.14
Intrest aan de burgemeesters wegens voorschotten      39.11.-
   1422.10.14
   
Ontvangsten  
Waartegen is ontvangen van de dorpswegen, het bodeambt, de bullestiek, de waag, de tienden en de turfton    135.15.14
Daarbij ontvangen over 622 morgen 222 roeden per morgen 1.18.12 1/6  1282.15.-
   1422.10.14

 

Vermoedelijk is door de auteur als bron gebruikt: Westfries Archief, Toegangsnummer 1156 (Stede en gemeente Schellinkhout 1450-1970), inv.nr. 26, register van rekeningen van de dorpsfinanciŽn 1765-1813

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net