's-Heerenberg, houders van haardsteden ca. 1500

 


Bron: A.G. van Dalen, 'Gilden en Schutterijen in de Graafschap Bergh', 1971, pag. 68-70

 

OPMERKING VOORAF: de auteur blijkt in dit boekje hier en daar slordig om te zijn gegaan als gelet wordt op volledigheid en nauwkeurigheid en het dus extra van belang voorzichtig te zijn bij het gebruik van gegevens op deze pagina !

 

 

 

Henrick Visser

Reyntken Reymers

Thonyss Rademeker

Johan van Rechen

Henrick Kech

Gerit Greve Janss

Kathryn Schulten

Geertken Fobben

Derick Schroeder

Reyner Poir

Herman Wegh van Kasenhuys

Item van Berntz van Syeck

Herman Duve

Joryss van Lennep

Henrick Kech

Rutger Dueve

Meyster Henrick die Kaick

Derick Schult

Lambert upt Loit

Bernt Ribbe

Johannes die Coster

Arnt ten Cruyss heel, ind die kameren elck halff

Ludolph van Egheren heel ind die kamer halff

Gerit Bitter

Henrick Wullenwever

Steven ten Ailde velde

Derick Wolbertz

Henrick Wetingh

Alydt Wetingh heell

Gerit Wetingh heel

Claas die Wever

Derick Pelgrom ind syn kamer nu beyde heell

Johan Myrenberch

Johan Klomp

't Hoff to Heell [bezit van het grafelijk Huis]

idem voir Jan van Dongeraidt ij vuyrsteden

Gerit Kreyenvenger

Johan Greve voir Tylman Smyt

Item van Zaldelmekersche

Item van Gerritzken ter Werff

Item JohanVysschersch

Item die Munte

Barnabas van Raebens erff van Schrieck

Item voir Peter van Lyt

Item voir her Derick Doyss

Bilrebeeck

Johan van Isemb van den Hekerss

Daem upt Lott

Mesken van Weell

Johan van Gyess

item Gerit Coster

item Johan Lapp

item Henrick van Beyen

Derick Peyss van Kluytenhuyss

idem van syn seffs erff

Idem van Lemme Komans erff

Bernt Schaefft

Johan ter Hoeven

Heer Geysbert

Joncker Adam [van den Bergh]

Gyeskens Kinderen

Vrouw Louwermans van Assenbergh

Tengnagels kinderen nu Bernt Ribbe

Evert Thuyss

Kun Volckinx

Johan to Stall

Johan van Schrieck

Steven Louwermans

Wilhem Sweers

Johan Wolberts

Heer Hermanschen

Bernt Ribbe

Henrich to Averdonck van Nicol Henrichs

van Claes Hettersche

Warnerij huyss

Heer Gerit van der Kornhorst

Johan Huyrman

Item syn leemhuiss wat bewont wort heel

Bylantz kinder

Claes van Egher

Heer Goessen van Huyst

Heer Derik Doyss

Heer Evert upt Lott

Heer die pastoir van Etten [doe een vicarie met huis in de stad had]

Lambert van Rechen

Zeell Heymen

Item van Reyntken Poirs

Henrick van Ringelberch

Item Henrichs Kamer dair syn moder inne wont

J. Wetick

Johan Spaen

Joffer Greven

Die here van Homoit van den ailden pastorie

Item van Kamphuisen

Item Gerretz van 't Hoeven

Alydt Pastoirs schuer

Steven Kaemer

Meyster Gerit

idem van dat Huysken in dat Straetken alle wegen heell

Her Derick Poirss

Gaerdt van Thoeven

Johan Splinter

Heer Daem van Groenen

Baege meker

Gerit van Ham

Tylman Smyt

Willem van Ham

Reyner Hopert

 

Gerit Bitters Leemhuis

Steven Louwermans schuyr

Henrick to Averlaick

Henrick van Ringelberch, dair syn moeder inne wont

Barnabas van den Berghe ij vuyrstede

Johan die Greve ij vuyrstede

Johan Huyr

Geryt Peyss

Hilleken Kort

Cracht van Bruckhese

Evert Ywerss

Henrick ten Haeff

Johan Kluyth

Gerberich Heer Goessen Maicht van Huyst

Heze Vyssers

Hinschede[?] Syck

Vrawe Smonters

 


Als webpagina opgemaakt door Herman de Wit, december 2006
Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net