's-Heerenberg, huizen ca. 1650

 


Bron: A.G. van Dalen, 'Gilden en Schutterijen in de Graafschap Bergh', 1971, pag. 70-72

 

OPMERKING VOORAF: de auteur blijkt in dit boekje hier en daar slordig om te zijn gegaan als gelet wordt op volledigheid en nauwkeurigheid en het dus extra van belang voorzichtig te zijn bij het gebruik van gegevens op deze pagina !

 

 

 

Christiaen Lemminck

Wed. Verstegen

Jacob van Zalingen

Derick Abelens

Rutger Hendrix

Jacob Bock

Lambert Weeninck

Willem Laecks

Sirnon Everts

Hendryck Brose

Lucas Nyenhuis

Michael Engelen -huurder-

Coenraet Metten -huurder Jan van Landeren -

Wessel Nierman

Gerrit den Snyder

Schepen Jan van Westhaven

Evert Claessen

Derick van Hall -huurder Henderyck Janssen -

het Gasthuis

Jan Belt

Jan Rademaeker

Steven Swerinck

Van der Pulman, huurders Casper Boecker und Jochem de Metseler

weduwe Everwyns

Jan Wyers

Cornelis Jansen

Jan Willemsen

Gaert Bentinck

Joncker Visschers erfgenamen

Lambert Bemminck

de herberg "den Ruyter" van Wilhelm te Waeter

Jan van Gelen

Henderick ten Bergh

Andries Loeths

Jan Fockinck

Wilhem Schremkes - huurster Gertruyt van Lengel - Berndt van Keppel

Matthys Ruyren

burgemeester ten Bergh

de Boetzelaersborch

wed. van Landeren

wed. toe West

Evert Hommen

erfg. van Hessken van die Cornhorst - huurder Sweer ten Campe - Henderick Lengels

Henderyck Scheper

Gossen Scholten

Hendrick van Bergell

Garrit Abelen

Wed. Thomas Smit

de Hof van Hedel

toebehorend aan Wed. Thomas Smit, verhuurd aan Evert van Ewyck

huisje toebehorend aan de kerk, huurder Jan die Bour

twee huizen toebehorend aan Jurrien Valender, één verhuurd aan Magnus Judde

Evert en Gertruyt van Ewick, huurder Otto Tengnagel

Alphert Steck

Wed. Arndt Nietten, huurder Wed. Krouwel, en een kamer verhuurd aan Coopman Jode

Floris Sollingius

Daern Herberts

Wed. Herinx

een huis van de kerk, bewoond door de wed. van de schoolmeester

een huis van de graaf van den Bergh "bij het Hoff gehorende", staat leeg

Evert Gyskens, huurder Herman Grossier (koetsier) van "oir gen. Douagière ter Borch"

Gerritgen van Schrieck en Grietgen Gruisen

"Amptman Herten", huurder licentiaat Mockink

Christoffel Engelsman

Gerrit Kersties, huurder Jan Alberts

Arndt Philipsen, huurder van de Waell

huis door de predikant bewoond

huis door de schoolmeester bewoond

van de kerk

de Munt

toebehorend aan de graaf van den Bergh, verhuurd aan landdrost Knoppert

Wed. Jaspar Hoyers

Stadtholder Gronen [waar nu de R.K. pastorie is, in 1965 afgebroken]

Goris van der Cornhorst

Matthys Ruyben

Jan Wessels

de Morriaen

herberg van vrouwe van Duyven

Wed. van de Landschryver

Herman ten Berghe

Wed. Raesfelt

vijf woningen door de Wed. Raesfelt verhuurd

Hr. Peter Derrix en Hendrick Tip

Johan van Gaelen en Caspar van Reys

Hendrick van Castrop

Claes Bodde, huurder Herman Volmers

Wessel Willernse

Jochurn Wetselaer, huurder Arndt Knockert

Bernt die Judde

Jan Daerns

Claes Driessen

de scholt van Zeddam

Schepen Derick Arntsen

Hendrick Herberts

Scholt van Zeddam, huurder Berndt van Keppel

Jan Bockagie

Sander Bongerts en de erven ten Cruys

Grietgen Verhorst

Hendrick ten Brouwhuys

Wed. Jan van Loerien - onbewoond - licentiaat Wylick

Jan Hiddinck

Wed. Bruynincx

Steven ten Ham

Anna Veltscherders

Jan die Schoenlepper

Geurt van Westeryck

Wed. Werinck

huis en brouwerij van Derck ten Haegen

huis en brouwerij van Wed. Wolter Gyskens

Herman ter Horst

Trientgen Bartels, huurder Jan die cuiper

Court Reyers

Derick van Warthuysen

Jacob die Judde

HilIeken Poren

Eendken Oisewolts

Ernst Jansen

Gerrit Jansen Smit

Lambert Scholten, huurder meyster Hendrick de Swaeb

Grietgen Meybooms

Wed. Herman van Goor

Willem de Water, huurder Roloff Smyt

Hendrick van Braembt

Aeltien van Braembt

Joannes Doth, huurder Abraham de Cuiper

Jan Usmans smidt

twee huizen van Wed. Derick van Schrieck, een verhuurd aan Gert die Joddinne

Gerrit Nyenhuis

Engel Kersties, huurder Jan te West

Derick Rutten

Beth Visschers, huurder Heymen die Judde

Hendrick Boshuysen

Jan van Westhaven, huurder Derick Nijenhuis

Gerrit Engelen

"huis voir die poirte" van Engelbert de Muller

hut van Jan van Harwarden

huis de Hagdorn van Jacob Wetselaer

 


Als webpagina opgemaakt door Herman de Wit, december 2006
Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net