ANNERVEENSCHEKANAAL (Alleen Hulptelefoonkantoor)

(Spijkerboor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij W.B. Jipping te Spijkerboor.

top


ANTHONIS (St.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- nm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.--nm. Tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Coop. Stoomzuivelfabr. “de Eendracht”

..     Rijkstelegraafkantoor (°)

..     Telegraafkantoor (°)

1    Wijnands, H., “Groote Stank”

top 


APELDOORN (Rijkstelefoonkantoor)

(Beekbergen, het Loo)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., 1.--nm. tot 2 nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend, met die beperking, dat de dienst zal zijn gesloten des Zondags van 9.--vm. tot 12.-- m., van 2.--nm. tot 6.--nm. en van 8.--nm. tot 11.-- nm. Met uitzondering voor gesprekken met de politie, de brandweer en voor geneeskundige hulp bij dringende noodzakelijkheid.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. – 2. Gemeentehuis (Ingang rechts). – 3.Spoorwegstation Apeldoorn. – 4. Spoorwegstation het Loo.

 

452    Achterberg, H. v., Brandstoffenhand., Hoogstr. 4
479    Albarda, Mr. J., Kanaalstr. 2
123    Albers, P.E., Loolaan
292    Ament, Mr. T.D.S.A., Mr. v. Rhemenlaan
488    Apeld. Arbeidsbeurs, Nieuwstr. 61
163    Apeld. Fabr. v. melkprod. “Mariëndaal.” Oosterdwarslaan
412    Apeld. Effecten- en Wisselkantoor, Paschlaan
221    Apeld. Machinefabr. en Metaalgieterij v/h. Loog Landaal, Brink en Orden
371    Apeld. Stoomzuivelfabr. en Melkinr. “Holland”, J.F. Welle, N. Marktplein
495    Apeld. Voetbalvereenig. “Robur et Velocitas”, Secretaris, Deventerweg 22
  34    Architect, Gem., Korte Nieuwstr.
210    Architect, Gem., Gemeentehuis (9—12 vm.)
425    Auto- en Taxidienst “Apeldoorn”, B. Boekhoudt, Deventerstr. 2
212    Automobielen K. Limborgh, Deventerstr. 41

440    Barbiers & Zn., Fa., Stoelenfabr., Oosterlaan
465    Bartels, H.W., Meubelmaker, Korenstr.
392    Bas Backer, Jhr. D., Marialaan
201    Bas Backer, Jhr. W., Notaris, Kerklaan
241    Bas Backer, Familie, Marialaan 48
267    Beekman, T., Kruidenier, Asselschestr.
268      Idem, filiaal Soerenscheweg
363    Beeuwkes, W.K., Behanger, Kweekweg
120    Belt, G.W. v.d., Architect, Bouwk. bur., Swietenlaan
  83    Bennink, G.C.P., Banketbakker en kok, Dorpstr.
169    Bennink, W.R., Slager, Dorpstr.
326    Bennink & Hoogenboom, Fa., Grossiers in behangselpapier, Asselschestr. 11
314    Bentinck, Baronesse M.C.C., Wilhelminapark
136    Berends v. Loenen, J., Deventerstr.
400    Berghorst-Weeshuis, Looscheweg
366    Bergmans Glazenwasscherij en Algem. Dienstverr., Rustenburgstr.
237    Berkenbosch, W., Opper-Boschwachter, Koninklijk Park
359    Bervoets, P.J., Schoenenmag., Dorpstr. 24
140    Bervoets, Gebr., Dorpstr. 129
101    Beuker, J.M.B., Zwolscheweg
124    Beyer, P.H., Amersf. straatweg
408    Beyman, H., Koopman, Korenstr.
492    Biewenga Ido, In kolon. waren en Comestibles, Dorpstr. 29
461    Bijlsma, P., Rund- en varkensslagerij, Sprengenweg 23
293    Blaeser, P., Winkelier, Dorpstr.
176    Blans, J.Th., Kol. Waren en comesr., Dorpstr.
489    Bleckmann v.d. Bosch, Mevr. M.C., Mariannalaan 6
  52    Blommenstein Powalkij, Fa. v., Fabrikante, Brinklaan
386    Boecop, Baron P.E.H.V.L. v., Wilhelminapark
472    Boele, C.J.W., Emmalaan 25
478    Boer & Boorsma, Fa. de, Fabr. v. houtbewerking, Beekstr. 15
204    Boerderij Koninklijk Park
273    Bold, H. v.d., In brandst., aannemer v. verhuizingen, Asselschestr.
360    Boltjes, Mej. G., v. Rhemenslaan
471    Bood & Terpstra, Fa., Vleeschhaouwerij, Nieuwstr. 33
161    Bos, J.G., Stalhouder, Sprengenweg
132    Bosch, T. ten, Instrumentmaker, Dorpstr. 135
211    Bosch, Jonkvr. J.C.C. v.d., Loolaan
104    Bosscha, Mej. H.C.E., Vonderlaan 21
152    Bouwmeester Wzn., Fa. B.J., Brandstoffenh., Nieuwendijk
279    Bouwmeester Wzn., Mevr. De Wed. B.J., Kalverstr. 1
351    Brantsen, J.C.J. Baron, Hoenderloo, F 2011
297    Breman, Wed. A., Winkelierster, Dorpstr.
298    Brero, A. v., Fabrik., Asselschestr.
171    Briët, W., Zenuwarts, Sanatorium “Boschrust”, Loolaan
491    Brink, D.J., Caféhouder, Stationsplein 1
311    Broekman, G., Koopman, taxateur, Brinklaan
  97    Broodfabr., Apeld. Luxe, Sophialaan
343    Brouwer, A., Fruit- en groentenhandel, Molenstr.
256    Bruin, F.H. de, Boekhandel, Dorpstr.
226    Bruins, G.J., Kapper, Dorpstr.
328    Bukowsky & Co., Fa., Cocostapijt- en mattenfabr., Pelikaanlaan
330    Burg, K.B. v.d., fa. Wed. R. v. Gerrevink, in gedist. en wijnen, Nieuwstr.
139    Burgerhout, G.C., Hôtel Apeldoorn, Stationsplein 5
430    Buwalda, C.W., Ugchelen E 169
214    Buwalda, N., Hôtel-Pension “de Moriaan”, Stalhouderij, Deventerstr. 30

117    Cate, C. ten, Dorpstr.
217    Cinquoline Mij., Epo’s, Marktplein
291    Coerts, J., Loodgieter, Beekstr.
391    Companjen, Mevr. A., v.d. Houven v. Oordtlaan
382    Conradi, C., Emmalaan
327    Coöp. Aankoop Ver. v. voederart., enz., Stationstr. 50--52
460    Coöp. Winkelvereen. “de Veluwe”, Badhuisweg h. Sprengenweg
    9    Crediet-Vereen., Geldersche, Deventerweg
    6    Crediet- en Handelsbank, De Groningsche, Bijbank, Paschlaan 16
431    Crol, Mr. G.A., Adv. & Proc., Tutein Noltheniuslaan

157    Daendels, C.J.H., Loolaan
134    Damsté, P.J.B., het Loo
159    Dantzig, M. v., Winkelier, Dorpstr.
278    Dekker, D., Fruit-, groenten- en aarsappelenhandel, Asselschestr.
188    Dekker & Heinen, in Kolon. waren, Dorpstr.
145    Delden, G.C. v., Mag. v. Manufacturen en Mantels, Deventerstraat
487    Delden Johnz., Joh. v., Slager, Dorpstr. 55
309    Denekamp, Dr. E., Soerenscheweg
381    Dijk, D. v., in Behanselpapier en verfwaren, Deventerstr. 16
282    Dijk, Fa. J.P.W. v., in granen, Dorpstr.
    7    Dijk & Zn., Fa. v., Kassiers, Dorpstr.
490    Dijkgraaf, G.J., Grossier in koloniale waren en Comestibles, Nieuwatr. 28
419    Dijs, A., Verkade's koek- en beschuithandel, Dorpstr.
468    Dirks, J.C., Dir. Papierfabr. v. Gelder & Zonen, Ugchelscheweg
110    Dixon, C.M.B., Boekhandel, Dorpstr. 170
196    Doorgangshuis "Hoenderloo", Hoenderloo F 26
450    Driekleur", "de, Lak-, vernis- en verffabr., Dir. W. Mair Sr., Chr. Geurtsweg
401    Driendijk, Dr. W., Arts, Zwolscheweg AA 86
118    Driessen, J.F.K., Poelier, Dorpstr.
113    Driessum, A. v., Architect, Bas Backerlaan 4

239    Eijk, J.A. v., Wilhelminapark
302    Eikendal, Gebr., Smederij en Rijwielfabr. Dorpstr.
164    Ekhart, G., Dorpstr.
437    Engbers, H.J.H., Fa. Gebrs. Engbers, Leder- en Drijfriemenfabr., "de Veluwe", Brinklaan 131
413    Engels-Kruijs, Mevr. J.J., Vijverlaan
396    Es, G. v., Zadel- en koffermakerij, Dorpstr.
236    Esmeijer, J., Deventerweg

223    Fabery, de Jonge, J., Goud, zilver en horloges, Dorpstr. 133
358    Ferguson, G., Werktuigk. Ingenieur, Emmalaan
463    Flacs, H., Gep. Hoofdambtenaar, Arnh. weg 66
417    Fontijn, K.F.J., Slager, Dorpstr.
146    Forellenkweekerij "Zwaanspreng", Fa. Hasselbach & Metz, (Eenig firmant A.J.G. Metz.)
230    Franken, Dr. G., Arts, Bosweg
  61    Frickers, C.J., Dorpstr.

  30    Gardenier, C.M., Ingenieur, Loolaan 20
    2    Gasfabr., Kantoor, Stationstr. 60
  16    Gasfabr. Woning Dir., Kanaal
266    Geen, F.M.L. Baron v., Waldeck Pyrmontlaan
  51    Gelder Zonen, Fa. v., Eendracht
209    Geluk, A.J., Gen. v. Swietenlaan
  70    Gemeentehuis, Kamer Buregemeester, Marktplein
  26      Idem, Controleur Gemeentebelastingen
294      Idem, Bodekamer
303    Gerdes-Oosterbeek, T., Gep. Majoor--Intendant, Emmalaan
142    Gerrevink, Gebr. V., Handelaren, Nieuwstr.
100    Gerrevink & Co., G. v., Dorpstr.
 
24    Geuken, Dr. H.C., Loolaan
436    Gogh, J.J.A. v., Deventerstr. 86
  59    Graaf, Mej.  J. de, Korenstr.
435    Greve, A., Slager, Nieuwstr. 41
  56    Grevestuk, M.R., Drogist en verffabr., Dorpstr.
259    Groeneboom, Dr. J.W., Loolaan
265    Groot Hzn., J. de, Aannemer, Kanaalstr.
451    Groot, W.P. de, Aannemer, Soerenscheweg 86
414    Grotendorst Bzn., J., Bloemist, Nieuwstr.
  49    Grotenhuis, A.W., Dorpstr. 81
143    Grotenhuis Sr., W., Koperslager, Dorpstr. 110

473    Haalmeijer, A.Th.J., Waterlooscheweg 34
172    Haan, W. den, Hôtel-Pension, Amersfoortscheweg 34
310    Haas & Co., Tailleurs, Dorpstr.
272    Haas, K. de, Fabrikant, Dorpstr.
254    Haas & v. Brero, Fa. de, Fabrik. V. zeeppoeder en gloor, Waterlooscheweg
182    Haersma de With, Mevr. Douair. J.P. v., Marialust
441    Hangest, Baron d’Yvoy v. Mijdrecht d’, Loolaan
  87    Hansma, L., Boekdrukker, Bur. Nieuws- en Adv. Blad., Marktplein
349    Hartsen, Jonkvr. H.S., Hoofd v.h. “Uniehuis”, A2, Beekbergen
147    Hasselbach & Metz, Fa., Vischkweekerij “Zwaanspreng”. (Eenig firmant A.J.G. Metz.)
235    Heerden, D.N. v., Behanger en stoffeerder, Dorpstr.
405    Heerden, J. v., Meubelmaker, Kerklaan
264    Heijmeijer, L.J., voorh. Apeldoornsche Cocosfabr., Kanaal
263    Heijnen, M., Bier- en Wijnh., Stationsstr.
299    Heins, G.J., Banketbakker en kok, Dorpstr.
308    Heintz, Dr. A.J.W., Arts, Loolaan
375    Hempenius, Gebr., Metaalwarenfabr., Sprengenweg
  42    Hermanides, Dr. R.S., Stationstr.
319    Hermsen, W.T., Caféhouder, Dorpstr.
251    Heskes, J., Tandarts, v. Rhemenslaan 5
444    Hoboken, W. v., Sigarenmag., Dorpstr.
153    Hoefer, Dr. E., Deventerstr.
129    Hoegen Dijkhof Jr., H., Stalhouderij “de Hoef”, Frederikslaan
286    Hoffstedde, Fa. Gebr. Ter, Winkeliers, Marktplein
126    Holk, C. v., Kanaalstr. 1
128    Holl. IJzeren Spoorw. Mij., Bur. Inspecteur v/h. Vervoer, Deventerstr. 21
  77      Idem, Woning Insp. V/h. Vervoer, Kerklaan 2
200      Idem, Bur, Insoecteur v.d. weg, Stationsplein
317      Idem, Woning Inspecteur v.d. weg, (E. Huizinga), v. Swietenlaan
  79      Idem, Station
261      Idem, Vrachtgoederenbur.
  36      Idem, Bestelgoederenkant.
456    Holmberg de Beckfelt, Mevr. Douair., Oranjelaan 2
458    Holmberg de Beckfelt, Jonkvr. E.C., Loolaan 73
385    Honig, J., Bloemkweeker, v. Hasseltlaan
333    Honong, D.H., Dir. V.d. Textiel Industrie Mij., Tutein Noltheniuslaan 34
432    Hoogenboom, J., Loolaan
121    Hoogendijk, E., Korenstr.
402    Hoppenbrouwers, P., Koopman, Korenstr.
238    Hordijk, K.G.A., Arts, v.d. Houwen v. Oordtlaan 6
  71    Horst, I. de, Loolaan
  65    Hôtel v.d. Burg, Dorpstr.
  33    Hôtel “De Keizerskroon”, Erven J.H. Röge, J. Postema, Koningstr., het Loo
  81    Hôtel “de Nieuwe Kroon”, voorh. W. Bloemink, Dir.-beheerder H. v. Wijk, Loolaan 1
144    Hôtel “Oranjepark”, Regentesselaan
208    Hôtel “Zeelandia”, Dorpstr.
195    Hout, I. in ‘t, in IJzer- en verfwaren, Deventerstr. 10
376    Hove, Fa. H.W. ten, Sigarenmag., Dorpstr.
186    Hugenholtz, J.B., Vijverlaan 20
  22    Hugenholtz & Co., Fa., Algem. Brandstoffenh., Brinklaan 5
246    Huiskamp, A., IJzerhandel, Dorpstr.
245    Hulshof & Co., Groothandel Kunstmest, Kanaalstr.
154    Huyskamp, H., Mr. v. Hasseltlaan

  19    Idsinga, D.H., Emmalaan
337    Immink, F.W.R., Gem. Ontvanger, Boschweg
    3    Industria, N.V. fabr. v. Bouwmaterialen, Kanaal
287    Intern. Hypotheekbank, Dir. Mr. C. Bakker, Dorpstr.
212    Ittersum, Mevr. de Douair. Baronnesse v., Marialaan

296    Jacobs, L.M., Begrafenisondernemer, Kerklaan 51
130    Jansen, B., fa. Jansen Co., in Assurantiën, Dorpstr
175    Jansen, H., Hôtel Bellevue, Loolaan 77
481    Janssen, A.C.W., Oud-Off. Der Artillerie, Kerklaan 27
  85    Jong, D. & S. de, Marktplein 40
224    Jong, G. de, Kapper, Deventerstr. 12
227    Jong, M. de, Meubelmag., Dorpstr. 82
269    Jong, P. de, Kerklaan
  10    Jong, Fa. R.W. de, Mag. v. Manuf. en Mantels, Deventerstr. 7
177    Jong, S. de, Meubelfabr., behangerij en stoffeerderij, Dorpstr. 134
178    Jongepier & Reijnierse, Stoomtimmerfabr., 1e Wormenscheweg
285    Jordaan, J.D., Arts, Mr. v. Hasseltlaan

243    Kaaij, Willem v.d., Kruidenier, Stationstr.
215    Kaijser, C.C., Stationstr. AA571
348    Kalkzandsteenfabriek, “Alba”, Beekbergen C 95
173      Idem, Kantoor Dir., Stationstr. 51
  84    Kallenbach, Dr. F.W.O., Wilhelminapark
249    Kamp, C., Chef v. h. Hoofdkant. der N.C.G.O.V., Arnh.weg
378    Kamphuis, W., Begrafenisondern., Nieuwstr.
428    Karthaus, F.A., Arts, Amersf.straatweg 11
185    Keller, M.A., Dir. V/h. Apeld. Incasso- en Informatiebur., Wilhelminaweg
135    Kerkhoven, A.E., Loolaan
325    Kerkhoven, Mevr. A.J., Boschweg
179    Kerkhoven, J.A., Soerenschew.
407    Kienstra, J.J.G., Vleeschh. en speksl., Brinklaan 244
158    Kisjes, J., Brugwachter, Deventerstr. 52
219    Kleekamp, P., Kruidenier, Asselschestr. 37
342    Kleiboer, E.J., Stalhouder en Brandstoffenhandel, Molenstr.
466    Klein Lankhorst, W.J., Secr. der Afd. Apeldoorn der G. O. M. v. L., Deventerweg
165    Klein-Obbink, E.J., Groenten- en fruithandel, Brinklaan
344    Koldenhoven, W., Boom- en bloemkweeker, Julianalaan
335    Koldewijn, A.G., Grooth. in steenkolen, Badhuisweg 73
329    Koninkl. Houtvesterij., Bur. Opper-Houtvester, het Loo
331    Koninkl. Huis, Villa v. H.M. de Koningin, het Loo
332    Koninkl. Huis, Villa v. H.M. de Koningin, Waldeck Pyrmontlaan
    A    Koninklijk Paleis, Kamer v. Z.K.H. den Prins der Nederlanden, het Loo, (alleen voor interl. en intern.
           gesprekken)
109    Koninklijk Paleis, het Loo
284      Idem, Paleiswacht (alleen nachtdienst)
107      Idem, Bureau Hofmaarschalk, het Loo
324      Idem, Kamer F.M.L. Baron v. Geen, het Loo
108      Idem, Bur. Intendant, het Loo
  28      Idem, Bur. v.d. Secr. der Intendance, het Loo
232    Koninklijk Park, Jagershof
125    Koninklijke Stallen, het Loo
449    Konkelenberg, H.J. v., Amersf.weg 25
276    Koogh, Mej. V.d., Dir. “Nieuw Veldzicht”, Amersfoortschew. 37
362    Kool, G., Drogist, Asselschestr.
189    Kop, C., Vertegenw. der stoomzuivelfabr. “Emstermate”, Nieuwstr.
  37    Koppel & Co., J., Kassiers, Marktplein
410    Kortebein, Joh., Rijwielhandel, Brinklaan
352    Kraal, B., Drogist, Dorpstr.
271    Krankzinnigengesticht, Centr. Isr., woning Geneesheer, Zutph.straatweg
367    Krijgsman, L., Kruidenier, Korteweg
262    Kroeseklaas, D.A., Boekhandel en drukker, Kerklaan
122    Krom, A.L., Korenstr.
229    Kunstkring, Voorz. v.d. Vereen. Apeldoornsche, Mariannalaan

464    Laer, W.A.C. v., Villa Klarenbeek, Waterlooscheweg 52
403    Lammerts v. Bueren, Mej. E., Villa “Arcadia”, Boschweg
150    Lang, H.B. de, Bloemenmag. “Iris”, Dorpstr.
206    Leeuwen, Mej. C.A. v., Vijverlaan
457    Lennep, E.D. v., Kassier, v. Rhemenslaan 11
274    Levison, Fa., Brood- en banketbakker, Dorpstr.
162    Levy, Gebr., Dorpstr.
316    Licht & Zn., H., Winkeliers, Dorpstr.
112    Limborgh, K., Automobielen en Rijwielen, Deventerstr. 41
354    Loenen, C. v., Opzichter v. “Het Apeldoornsche Bosch”, Zutph.weg E 12
443    Looijen, L., Loodgieter en brandstoffenh., Arnh.weg 28

470    Mair Sr., W., Lak-, vernis- en verffabr. “Driekleur”, Klarenbeekscheweg 74
462    Maks, L., Boomkweeker, Deventerstr. 141
426    Maréchaussée, Depôt Comm., Dangerman Grootepas, Pr. Mauritslaan
427    Maréchaussée-kazerne, Depôt, Zwolscheweg 6
345    Marius, J.C.Th., Burgem. Tutein Noltheniuslaan
119    Meeder, C.L., Pensionhouder, Vonderlaan
231    Meelboom, E.M., Directrice Doorgangshuis “Boschzicht”, Pr. Mauritslaan
247    Meij, J.W. v.d., Juwelier, Marktplein 2
133    Meijer, W.F., “Maison de Blanc”, Dorpstr.
374    Mensing, Th.C.M., Chemischefabr., (Mensing & Co.), Badhuisweg 53
184    Methorst & Masson, Koper, Lood- en Zinkwerkers, Korenstr.
147    Metz, A.J.G., Eenig firmant der fa. Hasselbach & Metz, Vischkweekerij “Zwaanspreng”
  57    Metzlar, Dr. C., Marialaan
373    Middelbeek Jr., E.J., Banketbakker, Deventerstr. 2
447    Minderman, M.J., Kunsthandel, Marktplein 6
364    Molemaker, R., Kleedermakerij, Dorpstr. 190
  18    Mollerus, Jhr. Mr. G.W., Regentesselaan
  21    Mollerus, Jhr. G.W.H., Wilhelminapark
453    Moorrees, K.M.N., Landgoed “Hohenheim”, Deventerweg
160    Mouw Hzn., G., Kinsbergenstr.
253    Mouw Hzn., T., Hôtelhouder, Marktplein 11
  90    Mouw Hzn., W., Stalhouder, Loolaan 4
192    Mouw Mzn., A., Stalhouder, Molenstr.
  55    Mulder, J.A., Kruidenier, Korenstr.
420    Mulder, J.C., Slager, Beekstr.
275    Mulder, J.C.E.C.N., Houtvester b.d. Ned. Heide Mij., Emmalaan
320    Muller, H., Deurwaarder, Vijverlaan

155    Naaml. Venn. Nieuwe Apeld. Courant., Administratie, Dorpstr.
233    Naaml. Venn. Nieuwe Apeld. Courant, Redactie, Kanaalstr.
446    Naeff, J., Villa “Laag Buurlo”, Deventerweg
270    Neelmeijer & Co., Fabrikanten, Stationstr.
137    Neerlandia-Drukkerij., Boekdrukkerij, Zwolscheweg 246
151    Nes Gzn., D., Vleeschh., Korteweg
370    Nes & Zonen, Fa. K. v., Boomkweekerijen, Stationstr. h. Sophiapark
305    Nettenfabr. en Weverij, Machinale, voorh. von Zeppelin & Co., Spoorstr.
448    Neumann Vosmaer, Mevr. J.A., Welgelegenweg 48
199    Nieuwenhuizen, H.M., Winkelier, Dorpstr.
361    Nijenhuis, D.J., Smid en machinefabrik., Brinklaan
301    Noordraven, Joh., Hôtel “Mon Repos”, Loolaan
260    Notarishuis, Het, Stationsstr.
  96    Noteboom, J., Spekslagerij en vleeschhouwerij, Deventerstr. 14
  62    Noteboom, Gebrs., Dorpstr. 142
202    Nuijken, J.H.A., Mede Dir. Mach. Nettenfabr. en Weverij, voorh. von Zeppelin & Co., Deventerweg 38

250    Oldenhof, D., Smederij en kachelmag., Piet Joubertstr.
  32    Oldenhof, J., Stalh., Looscheweg 148
222    Oldenhof, J.A., Wasch-, Mangel- en Strijkinrichting “Aurora”, Wenum L 4
131    Oldenhof, J.W., Korenstr.
216    Olifiers, C.M., Apotheker, Nieuwstr.
102    Ommen, A. van, Nieuwstr.
191    Oosterbroek, G., Fruit-, groenten- en aardappelenh., Nieuwstr.
190    Oosterbroek Jr., H., Fruit-, groenten- en aardapp. handel, Parkweg
283    Oosterhuis, J., In koloniale en drogistwaren, Langeweg 31
141    Opzichter, Gem., Griftstr.
193    Os, G.D. v., Landbouwer, Wormen
  80    Otten, T.H., Stationstr.
  91    Oudermeulen, E. v.d., Loolaan
166    Overdijking, Wed. D.H., Koningstr.

  67    Park Tivoli, Schouwburg, B.K. de Roos, Nieuwstr.
387    Pieters, J., Boschweg
257    Plaatsman, D.P., Redacteur v/h. vrijz. Weekblad v.d. Veluwe, Asselschestr.
  92    Ploegman, Fa. Wed. J.A.F., Sigarenhandelaar, Dorpstr.
394    Pol, Fa. J.H. v.d., Mag. v. manufacturen en mantels, Dorpstr. 95
  94    Politie, Bureau
  88      Idem, Woning, Hoofdinspecteur, Asselschestr. 26
170      Idem, Wachtpost, Loolaan
313      Idem, Wachtpost a.h. Station
180    Poll, J.H. v.d., Notaris, Kantoor Marktplein 1
304    Poll, J.H. v.d., Notaris, Mr. v. Rhemenslaan 7
424    Portengen, H., Hôtel “de Veluwe”, Dorpstr. 21
  29    Pot, L., Arts, Loolaan 71
106    Pruijs, Gebr., Dorpstr.
220    Pull, Fa. T.D.H., Bur. der Apeld. courant, Dorpstr
277    Put Jr., E., Bloemisterij “Emmapark”, Zwolscheweg

288    Raether, A., Dir. v.d. Champignonkweekerij “de Weezenhof”, Arnh.weg 40
476    Rauws-Beukman, Mevr. M.L., 2e Beukenlaan
389    Reekum, A. v., Loodgieter en koperslager, Nieuwstr. 25
455    Regeling, W., Huis- en decoratieschilder, Beekstr.
321    Regteren Altena, Mr. J.Q. v., Loolaan
398    Regteren Altena, M.A. v., Marialaan
339    Reigersberg Versluis, Jhr. H.A. v., Ordonnans Officier van H.M. de Koningin, Loolaan
454    Reijers-Moorrees, Mevr. Wed. C., v. Heutzlaan 10
484    Resink, G.W., In kolon. Waren, Soerenscheweg 22
353    Rijen, Fa. J.H.C. v., in Bouwmaterialen, Kanaal
    ..     Rijkstelegraafkantoor (°)
187    Rijwiel- en Machinefabr., de Eerste Nederl., voorh. H. Burgers, Deventerstr. 11
350    Risseeuw, A., Heelkundige en vrouwenarts, v. Heutzlaan 7
127    Robard, J.J.A., Arts, v. Heutzlaan 7
138    Rodenhuis, R.C., Dorpstr.
194    Rodenhuis Jr., Y., Paschlaan
  35    Rodijk, G.H., Schoenmaker en begrafenisondernemer, Dorpstr.
    8    Roelants, P.J.J., Arnhemscheweg
  78    Roëll-Stratenus, Mevr. de Dourair., Regentesselaan 26
  60    Roelse, Fa. J.A., Apotheker, Dorpstr.
388    Roeterdink, D.W., Vleeschh., Asseltschestr. 27
281    Roeterdink, J., Sigarenh., Stationsstr. 3
  75    Roeterdink, M., fa. Gebr. Roeterdink, Luxe-bakkerij, Dorpstr. 77
167      Idem, Banketbakkerij en Lunchroom, Dorpstr. 90
203    Romijn, P.G., Stationsstr.
  47    Romiln & Zn., Fa., Apothekers, Dorpstr.
  86    Roock, Fa J.F. de, (A.A. Bonema), Kerklaan
115    Roos, M.K. de, Mineraalfabrikant, Beekstr.
322    Roos, R.K. de, Hôtel “Eik en Dal”, Hoog Soeren 28
434    Roosenboom, K., Industriëel, Ugchelscheweg E 43
    1    Roosmale Nepveu, Mr. W., Burgemeester, Loolaan 37
372    Rot, L.W., Kruidenier, Loolaan 51
496    Russen, H. v., fabrik., Paschlaan 27
422    Rutte, J.A.L. Le, Boschweg

346    Sanatorium Beekbergen N.V., Beekbergen A 68
439    Sandberg v. Leuvenum, Jhr. H., Loolaan 50
148    Sannes, H.W.J., Mr. V. Hasseltlaan
357    Sauerbier, R.H., Imker, Deventerweg
397    Schaake, L., Rijwielhandel, Kerklaan
421    Scheuter, D., Assuradeur, Villa “Mary”, Deventerstr.
  64    Schimmel, Wed. H.E., Stalhouderij, Deventerstr. 1b
442    Schoch, J.G.U., Gep. Gen.-Majoor, Oranjelaan 1
486    Schoonhoven, H.A., Soerenscheweg
213    Schouten, J.P., Homeopatisch Arts, Kerklaan 23
228    Schravendijk, B.P., Amerikaansch Magazijn, Dorpstr. 137
  50    Schuld, J.W., Dorpstr.
368    Schurink, J.E., Vleeschhouwer, Zwolscheweg
234    Schut, R., Koperslager en loodgieter, Kweekweg
494    Seijffers, J., huismeester v.h. Apeld. Bosch, Zutphenschestraatweg
493    Sijthoff, J. ten, huize Dennenheuvel, Arnh. Straatweg 54
411    Siteur, Gebr., Kruideniers, Korenstr.
379    Stichting-Houwing & Co., Garage Laurin & Klement, Kerklaan 2
334      Idem, Afd. “het Loo”, Langeweg 20
225    Sluiter, A.A., Kapper, Dorpstr.
485    Smaling & Boot, Fa., Papierwarenfabr. Brinklaan 91
252    Smeele, Q.J., Banketbakker, Korenstr.
116    Smit, K., In fijne vleeschw. en fruit, Dorpstr.
255    Smit, Mr. Dr. M., Adv.-Proc., Mariannalaan 19
341    Smit, S.M., Zwolscheweg
  11    Societeit, Kerklaan 11
  38    Son, S. v., Slager, Dorpstr.
174    Spoor, H.T., Amersfoortscheweg 17
445    Steens, A.M., Manufacturier, Dorpstr. 97
258    Steffens, H., Hôtel “de l’Europe”, Stationsdwarsstr. 12
  43    Steghgers H.Jzn., J.H., Koninkl. Apeld. Snelpersdrukkerij, Kapelstr. 2
295    Stokking, E.J., Groenten- en fruithandel, Kanaalstr.
  93    Stokking, H.J., Groenten- en fruithandel, Piet Joubertstr. 3
377    Straten, R. v., Kleermaker & Begrafenisondern., Brinklaan 14
  76    Stronkman, J., Dorpstr.
  20    Strottmann, V., In mode-art., Dorpstr.
  46    Stutterheim, M., Assuradeur, Korte Kanaalstr.

415    Talens, H., Fabrikant, Deventerstr. 39
289    Talens, M., Fabrikant, Hofstr. 1
290    Talens & Zn., fa. Marten Talens, Fabrikanten, Sophialaan
244    Teixeira de Mattos, Jhr. L.F., D 322 Beekbergen
380    Telefoonbedrijf, Monteur v.h., Langeweg 73
    ..     Telegraafkantoor (°)
483    Telgen, H., Piet Joubertstr.
  14    Teunissen Jr., Alex., Hôtel “Oranjeoord”, Hoog Soeren
  48    Textiel Industrie Mij., Naaml. Venn., Fabriekstr. 28
480    Theunissen, J.S., Ingenieur, Amersfoortscheweg
  44    Tideman, Bruno, Kanaalstr.
  68    Tiethoff en de Bruijn, Fa., Asselschestr.
393    Timrott, Fa. J.C., In mode-art. en handwerken, Dorpstr.
105    Tobbe, H., Arts, Kerklaan
240    Tromp, A.W., Stoomtimmerfabr., Kanaal
323    Tromp-Henny, Mevr. A., Daendelsweg
  82    Tutein Nolthenius, G.E.H., Dorpstr. 179

242    Uijtwerf Sterling, Mr. J.J., Adv. en Proc., Loolaan

207    Vaessen, J.M., Hôtel “de Prins”, Dorpstr.
347    Valeton, Wed. I.M.J., Dennenlaan 5
  95    Veeneman, Fa. A., Deventerweg
168    Veeneman, Joh., Stationsstr.
181    Ven, A. v.d., Wilhelminapark
429    Verbeek, A., Rijwielhandel, Zwolscheweg
197    Verbraeck, A., Soerenscheweg
365    Verdonk, J.W.J., Schoenenwinkelier, Dorpstr.
  25    Versteeg, Gebr., Loolaan
340    Vervoort, C.H., Sigarenfabrikant, Bas Backerlaan
  39    Vervoort & Co., Fabrikanten
300    Vervoort, Gebr., Sigarenfabrik., Dorpstr.
205    Vervoort, Gebr., Arnh.weg 47
  41    Vierdag, Fa. Wed. K., Stationstr.
477    Vijge & Wigbold, Kruiers H.Y.S.M. en steenkolenh., Stationsplein 12
147    Vischkweekerij “Zwaanspreng”, fa. Hasselbach & Metz. (Eenig firmant A.J.G. Metz.)
  12    Visscher Gorter, W., Notaris, Deventerstr. 26
474    Vlieger, Mej. M.P. de, Pensionhoudster, v. Hasseltlaan 11
369    Vollema, J., Arts, Emmalaan
  54    Vonk, M.J., Dorpstr.
423    Voogd, A. de, Hôtelhouder, Stationsstr.
  89    Voorthuis, Dr. J.A., Loolaan
459    Vos, W., Stalhouder, Stationstr. 6
399    Vredenrijk Engelenburg, Mr. F.Th., Villa Erica, Wilhelminapark
409    Vries, J.H. de, Sigarenmag., Dorpstr.
  40    Vries, S. de, Restaurateur, Stationsplein

103    Wagenvoorde, B.H., Kweekweg
295    Wagenvoorde, B.H., Bloemenmag. “de Lelie”, Dorpstr.
198    Walree, Mej. M.J. v., Daendelsweg
  63    Walter, W., Dorpstr.
338    Wamel, B. v., Dir. Doorgangshuis “Oud Veldzicht”, Deventerweg
111    Waterleiding, Bur. Administrateur, Dorpstr.
404    Wegerif Gzn., A.H., Architect, Regentesselaan 11
  58    Wegerif, C., Korenstr.
  74    Wegerif-Gravenstein, Mevr. A., Kalverstr.
  53    Wegerif Hzn., G., Beekstr.
336    Weijenberg, G.J., Rijwielhandel, Marktplein 36
    4    Wekker, M. de, Boekhandel, drukker, Dorpstr.
  98    Wennekendonk, T.H., Dorpstr.
  66    Werff, Wed. G., Banketbakker en Kok, Nieuwstr.
146    Werff, W., Deventerstr. 17
315    Wernink, W.C., Hôtel- en Pensionhouder, Loolaan
390    Wesselink, Fa. A., Schilder en makelaar, in assur., Mariastr.
469    Wessels Jr., J.H., Architect, Zwolscheweg 35
482    Westerbroek, A., Slager, Marktplein 34
    5    Wiepking, H.J., Stoombootonderneming, Vlijtscheweg
149    Wiepking, W.G., Timmerman en Aannemer, Paschlaan
114    Wieringen, A.F. v., Dorpstr.
248    Wiersinga, W., Smid, Asselschestr.
183    Wiersma, Mr. W., Adv.-Proc., Paul Krugerstr. 6
  81    Wijk, H. v., voorh. Hôtel Bloemink, Loolaan 1
280    Wijma, G., Houtkooper, Oosterlaan 14
318    Wijma, L.A., Kantoor v.d. Kalkzandsteenfabr. “de Veluwe”, Kanaalstr.
156    Wijn, J.A., Architect, Emmalaan 3
384    Wils, Mevr. Wed. I.C., Huize Berg en Bosch, Soerenscheweg
  39    Winkel & Co., Fa., Arnh.weg
383    Woning- en Pension bureau, D.P. Bonk, Kanaal
416    Workum, Anton S., In kalveren- en biggenmeel, Oud Beekbergscheweg

418    Yzer, D.L. v., 1e Beukenlaan 23

  15    Zaaijer, Dr. A., Paschlaan
307    Zeppelin, Wed. C.G., von, Marialaan
306    Zeppelin, J.J. von, Dir. N.V. Machinale Nettenfabr. en weverij, voorh. von Zeppelin & Co., Deventerweg
  27    Ziekenhuis, Sprengenweg
  31    Ziekenhuis “Mary”, Kinder-, Kon Lodewijklaan
475    Zonderland, G.J., Schoenhandel, Dorpstr. 178
147    “Zwaanspreng”, Vischkweekerij, fa. Hasselbach & Metz, (Eenig firmant A.J.G. Metz.)

top


APPELSCHA (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- nm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30nm. Tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Café Bruinsma
2    Compagnonshôtel, F. Zwart

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 143-146

Transcriptie door: Ruud van Putten


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net