BAARLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

1    Elenbaas Jozzn., P., Aardappelhandel

....  Rijkstelegraafkantoor (°)

....  Telegraafkantoor (°)

top


BAARLE-NASSAU (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

4    Colhorn, P., Landbouwer

3    Gemeente-Secretarie, (9--12.30, 2--5)

....  Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Swart, A.C. de, Agentuur en Commissie

....  Telegraafkantoor (°)
1    Tilburg, M. v., Koopman

top


BAARN (Rijkstelefoonkantoor)

(Soest en Soestdijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. -- 2. Centraal Bureel van het locale telefoonnet. -- 3. Bij M. Sukkel, Rijksstraatweg A 129 te Soest.

 

  27    Ambrosius, A.G.J., Stalhouder, Amalialaan
391    Ambulance Roode Kruis, Villa "Peking", Pekinglaan
310    Amerongen G.Azn., N.V. Handels venn. voorb. W. v., Laanstr. D 128
141    André de la Porte, Mr. L.L.F., Beukenlaantje D 48b
382    Asch v. Wijck, Jhr. F.F.F.Z. v., Villa Medan, Middenlaan 11
206    Asch v. Wijck, Jhr. M.M. v., villa Dalzicht, Heemstralaan
302    Assendelft de Coningh, Mr. A.D. v., Bothalaan G 90c
  14    Astro, Dr. P.V., Arts, Sophialaan C 88g
  55    Astro, Dr. Ws., villa "Refugium", Wilhelminalaan
  35    Aulnis de Bourouill, F.F. Baron d', Burgemeester, Eemnesserweg

271    Baarnsche Begrafenisvereen., Dir. W.F. Daniëls, v/h. J.D.F. v.d. Veen, Laanstr. 28a
    1    Bad-Hôtel, Dir. N.G. v. Doornik
285    Idem, Auto-Garage Prinses Marielaan " 't Paviljoen"
113    Idem, Stal, W. Korthals
200    Bakker, G., Weteringstr. 65c
237    Bakker, G., Baarnsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, Laanstr. 42
170    Balen's Koffie en Thee, J.G. v., Filiaal, Laanstr. F 83a
238    Balke, C., Sophialaan 86g
360    Barends, J.F., Makelaar, Teding v. Berkhoutlaan F. 14
268    Beeke, W.C., in Sigaren en Sigaretten, Sophialaan G 147a
224    Beer, Fa, H. de, Rijwielhandel, rep. en verhuurinr., Brinkstr. 15
  69    Beets, A., Notaris, Utrechtscheweg 202
367    Belser Wzn., G.T., Cantonlaan
301    Beuken, H., Behangerij, Stoffeerderij, Meubileerinr., Laanstr. 14
304    Bibo, B.H., Vleeschh. en Varkenssl., Nieuwstr. F 104
  45    Bicker Caarten, A.J., Villa "San Remo", Pr. Hendriklaan
137    Bierhaalder, D., Apotheker, Nieuwstr.
  99    Birnie, Otto, villa Colenso, Eemnesserweg
294    Blanken, Dr. J.W., Molenweg M 65
107    Blokker, Jb., Vleeschh., Varkenssl. en fijne vleeschw., Brinkstr. 100c
  40    Blom, J., Vleeschhouwer, Laanstr. 96
239    Boele v. Hensbroek, A.W., Stationsweg
  25    Boer, H.J. den, Boekhandel, Laanstr. F 36
368    Boissevain & J. Loreij, Dames W.C., Villa "Meezenhofje", Steijnlaan 12
  64    Bonger, C., villa "Alcaber", Spoorweglaan
  74    Boon, W.G., Kapper, Laanstr. 45
  28    Boon Hartsinck, A.A.H., Wilhelminapark
165    Boon Hartsinck, Ch., "De Grift", Lage Vuursche
293    Bosch, E.J.L. v.d., Ferd. Huijcklaan 272
308    Bosch, J.A.L. v.d., Hooge Vuursche
123    Bosch, J.C. v.d., Villa Madeleine, Molenweg 117
132    Bosch Veeckens, H.J., Villa Eureka, Nassaulaan
292    Bouvin, Dames H.A.M., villa "Frida", Hertog Hendriklaan
363    Braat, H., "Svea", Spoorweglaan G187
256    Brand Lzn., H., Aann., Nassaulaan 44a
  61    Brandeler, Jhr. A. v.d., Villa Colorama
372    Brandeler-Greve, Douair.Jhr. L.C. v.d., "Eiken Huize", Wilhelminalaan 7
  63    Brauw, Jhr.Mr. E.N. de, Huize "Buitenzorg"
182    Breij, J.A., Electr. Zuivelfabr. en Melkinr., Nieuwstr. 103
  23    Brink, W. v.d., Vleeschhouwer, Eemnesserweg
253    Bronkhorst, G. v., Architect, Kampstr. C 289a
  98    Bruidegom, D., Bloemist, Nieuw Baarnstr. C 12
158    Bruinwold Riedel, J., Algem.Secr. der Mij. tot Nut v.'t Algemeen, Wilhelminalaan C 273
306    Brulleman, G.J., in fruit en groenten, Leerstr. D 54a
  96    Bunge-Cruijs, Mevr., Huize "Voor-Eng", Eemnesserweg
338    Bunk, Dames, Prinses Marielaan A 89

257    Calkoen, Ch., Amsterd. Straatweg h. Jac. v. Lennepstr.
259    Canters v. Doodewaart, W., Villa "Zandbergen", Eemnesserweg H 10
100    Chef-Telefoniste, Centraal Bur.
122    Cordes, geb. J.M. Brants, Mevr., Particuliere, Sanatoriumweg 69
381    Costa Sr., A. da, Nassaulaan 30
119    Cramers'Behangerij en Meubileerinr., N.V., Laanstr. 11

355    Daams, G., Veearts, Hoofdstr. C 145
  37    Dapperen, Fa. Wed. E. v., Comestibles en Kol. Waren, Hoofdstr. C 129
353    Deijs, Jan, Groentenhandel, Oosterstr. 230
  94    Dekker Gzn., J., Mineraalwaterfabr., in wijnen en gedistilleerd, Brinkstr. C 101
311    Dekkers, C.J., villa "Caroli", Cantonlaan h. Faas Eliaslaan
168    Derksen, H.R., manufacturen, gem. goederen, Laanstr. 35B
296    Dicke, W.H.J., villa "Brenta", Amst. Straatweg 223
209    Dijen, G.J. v., Brood- en beschuitbakkerij, Laanstr. D 112
148    Dijs, Wed. H., Poelier, Laanstr. 77
351    Dijs Tzn., P., in Groenten, aardapp. en fruit, Oosterdwarsstr. E. 135
199    Ditzhuijzen, F.P.E. v., Notaris, villa Lommeroord, Eemnesserweg
217    Dop, W., Makelaar, taxateur, assuradeur, Turfstr. F. 141
  22    Dorp, J.D. v., Oranjeboom
106    Druijvesteijn, Mej. C., Alcmaria, Boschstr.
145    Drukkerij Oranje-Nassau, Bur. Baarnsch Nieuwsbl., Laanstr. h. Baarnstr.
207    Dunnewold H.Tzn., G.H., Pr. Hendriklaan G 171, Villa Rozenburg
291    Duijs, Matthias, Lid der firma J.L.H. Smits en Co., Villa "Het Terras", de Beaufortlaan
266    Duursen, H.J. v., Cafe-Rest., Stationsgebouw, Holl. IJz. Spoorw. Mij.
298    Dyserinck, Dr. Joh., Mollerusstr. 88

325    Ede, P.G.D.G. v., Assur. en Hypotheken, v. Wassenaerlaan 135
  62    Eijken Sluijters, Mevr. Wed. L., villa Noorder Eng., Soestdijk
  48    Electr. verlichting "Baarn", Centraal-Station, Gaslaan
341    Engelenburg, W., Villa Bel Sito, Eemnesserweg
214    Enschedé, J.J., villa Pretoria, Amalialaan
130    Enthoven, Emile, Koningsweg
242    Epen, J.C. v., Architect, Julianalaan
  85    Esser, W.R., "Sparrenkopje", Hertog Hendriklaan
  54    Esser, Mevr. de Wed. W.Th., Wilhelminalaan G 235

173    Faassen Jr. H., Drogist, Huis- en Decoratieschilder, in verfw., enz., Boschstr. 274
358    Faber, E.D.W., Amsterd. str.-weg G. 234
366    Fabius, J., Gep. Luit.-Kolonel, Oranjestr.
  91    Ferwerda, J.D., Villa "Beau Lieu", Heemstralaan
273    Fockema, Mej. S., Frisia State, Amalialaan G 194
386    Francken, Mr. J.W.D., Villa Nellij-Marie, Zandvoortweg 101-103
  31    Frese, R.L.W.A., Vleeschhouwer, Nijverheidstr. 16

264    Gaarlandt-v.d. Voort, Mevr., Pension "Sweet Home" Mollerusstr. C 300
375    Garage v. W. Korthals Altes, Eemnesserweg
313    Garritsen, W.J., v/h. A.K.G. Hendriks, Kruideniers- en gruttersw., Verl. Dalweg 5
  59    Gautzsch, Carl, Villa "Karlsruhe", Parkstr
197    Geleijns & Zn., Th.J., Dames-, Heeren- en kinderkl., Laanstr. F41
  90    Gemeente-Architect, woning Eemnesserweg
  71    Gemeente-Gasfabr., Kant.Dir.
  12    Gemeentehuis
287    Gemeren, A. v., in rijwielen, Nijverheidsstr. D 18
  57    Gend & Loos, Fa. v., H. Colignon & Co., Oranjestr. D 107
276    Geuchiès, E., Meubelmag. en reparatie-inr., Brinkstr. 107
208    Gielen, H., Hoef-, huis- en rijtuigsmederij, mag. v. huish. art., N. Baarnstr. 166a
157    Gijn, Mr. S. v., Villa Clara, Nassaulaan
  20    Gilissen, Theod., Villa "Favorita", Spoorweglaan
  49    Gogh, Mevr. v., Amalialaan G 251
225    Gouda, Henri, Wilhelminapark G 251
251    Graaf, Hendrik de, Timmerman, metselaar, aann. en makelaar, Sophialaan G 87
324    Greidanus, A., Molenweg M 116 108    Greidanus, Dr., Geneesheer, Villa "Dalhoff", Dalweg
280    Groenhuijzen, P., Kruier H.IJ.S.M., verhuizingen, Zandvoortlaan 26
  95    Groenhuizen Jr., Jan, Brandstoffenh., Terrein H.S.M. (kant. 8--6)
240    Groenhuizen Jr., Jan, Huis, Eemnesserweg 161a
362    Groneman, F.G., villa Florentia, Nassaulaan 8
345    Guyot, Mej. F.S.M., Villa "Gruno", Kroningslaan G 281

376    Haag, IJ.H., Villa "Courbe Voie", Eemnesserweg 97
  46    Hacke, Mr. H.C., Villa "Foresta", Oranjeboomlaan
370    Hageman, E.Th., Pension Veltheim, villa "Veltheim", Dalweg
210    Hageman, Wed. H.C., Pension, Boschstr. 261
213    Hak, H., Brandstoffenhandel, Eemstr. C 163
187    Haks, Wed. D., Stalh., verhuizingen en transp., alg. begrafenisondern., Rijksstraatweg 41k,Soestdijk
303    Hall, J. v., Schoenmagazijn, Nieuwstr. F 108
299    Hanlo, Wed. Dr. J.G.M., villa Maria, de Beaufortlaan
307    Hartog, J., Stalhouder en melkinr., Heemstralaan I 53
174    Hartog, J. & E., Bouwkundigen, Aannemers, Makelaars, enz., Dir. Alg. Begrafenis Vereen., Dalweg 200
258    Heiden, Gebrs. v.d., Stalhouderij en verhuizingen, N.Baarnstr. G 164
  87    Heijbroek-v.d. Vijsel, Mevr.Wed. C.W., Villa "Eikenhorst", Spoorweglaan
179    Heijer Jr. & Zn., Filiaal v.d. Fa. J.H., Decorateurs-Schilders, Nijverheidsstr. 17d
347    Heijn, Albert, Kol. waren , Laanstr.
175    Heineken Jr., A.G., Parkstr. D 79
120    Henning, A.J., Stalhouder, Eemnesserweg C 298
343    Hertogh, Adolf, Manufacturen, mode-art., enz., Oranjestr. hoek Laanstr.
  18    Herwaarden, H. v., voorh. Lamfers, Bloemist, Laanstr. h. Spoorstr.
283    Hessels, H., Installateur en mag. Laanstr. F 8
156    Hesterman, Mevr.Wed. Dr., Pension Villa "Emma", Cantonlaan hoek Faas Eliaslaan
112    Heybroek, Rud., Med. Docts., Arts, Nieuw Baarnstr. h. Nassaulaan
229    Hilhorst, C., Dames- en heerentailleur, Brinkstr. 102a
  36    Hofstede "Oud Bussem", N.V. Melkerij, Eemnesserweg 49
332    Holf-Fortanier, Mevr.Wed. L.J. v., Beaufortlaan
    5    Holl.IJz.Spoorw.Mij., Station
212    Holleman, Mevr. de Wed., Molenweg 63
125    Holtzman-Heemskerk, Mevr. de Wed. A., Villa Dennenheuvel, Spoorweglaan
  19    Honert, H.C. v.d., villa "Kisowan", Zuiderlaan
101    Hooglandt Azn., J.D., Villa "Dennenzicht", Spoorweglaan
255    Hoonhout, F., Rijwielhandel, Teding v. Berkhoutstr. F 22
103    Hoop v. Slochteren, Mevr. G. v.d., Villa Sunny Home, Hertog Hendriklaan
144    Hoornsveld, H., Bloemist, Eliaslaan
  42    Horsman, A., Comestiblesh., Oranjestr. D 132b
365    Horsman Jr., A., Makelaar in vaste en roerende goederen, handel in wijnen, enz., Mollerusstr. 1
198    Horsman, J.C., Villa "Schoonoord", Faas Eliaslaan
  66    Hôtel en Cafë Rest. "de Pauw", N. Verbeek, Stalhouderij, Eemnesserweg
  82    Hôtel de la Promenade, Casper v.d. Bergh
110    Hôtel " 't Huis Groeneveld", (A.J. Coerman), Amsterd. straatweg
184    Hôtel Trier, Soestdijk
  10    Hôtel Centrale, v.h. Hotel Velaars, Brink
  44    Hôtel Zeiler, fa. Wed. C.F. Zeiler, Amaliapark G 189
295    Hovius, G., fa. A. Boer, Fotograaf en in foto art., Teding v. Berkhoutstr. 20
326    Hubers, C., "De Dennenhof", Amsterdamsche straatweg
334    Huisman, W., hoefsmid, grof- en fijnsmederij, Schoolstr. 181b
388    Hulshof Sr., G.R.H., Sigarenmag. "Prins Hendrik", Pr. Hendriklaan 1
  39    Hulst, Mej. M.G. v., villa "Castanea", Eemnesserweg h. Veldstr.

328    Insinger-v.d. Stadt, Mevr. A.E., "De Viersprong", Pr. Hendriklaan

    8    Janssen, Aug., Villa "Canton", Cantonlaan
    3    Janssen, Mevr. de Wed. P.W., Oranjeboomschestraatweg
  73    Jiskoot, W., "Rusthoek", Eemnesserweg
114    Jong, Jacob de, Boter, kaas, eieren, Laanstr. D 94
  60    Jongert, P., Banketbakker, Eemnesserweg 155
  16    Jongh, G.J. de, Rund-, kalfs- en varkenssl., Laanstr. 40a
111    Jorissen, Fred. A., Agentuur en Commissieh., Sophialaan 1
263    Juchem, Zuster v., "Hooggelegen", Krugerlaan 16
136    Julius, Mej. M.E., Apotheker, Laanstr. F 5

373    Kellen, Mevr.,Wed. H. v.d., Eemnesserweg 81
228    Kempen, Dames E. & M. v., Villa "Adinda", Eemnesserweg
127    Kempen, Mevr. van, Sanatoriumweg
350    Kerkhoven, H.R., Huis- en decoratieschilder, Eemnesserweg 186b
201    Klaarwater, B.J. v., Timmerman en aannemer, Kerkstr. C 91
    4    Klatte, S.C., Villa Alta, Nassaulaan
218    Knuttel, Dr., Villa "Diana", Amsterd. Straatweg G 224
  72    Köhler, F.B., Poelier, Sophialaan 74
138    Köhler, N.M., Kapper, Laanstr. D 113
155    Koelewijn, A., in zee- en riviervisch, Laanstr 41
254    Koelewijn, G., Bouwkundige, metsel- en timmerw., centr. verw., Brink C 283
219    Koenen-de Graaf, Mevr.Wed. Mr. H.J., Krugerlaan 76
151    Kofoed, Hendrik, Suikermakelaar, Eemnesserweg H 6
312    Koning, C.J. de, in Kruideniersw., Nieuwstr. 105
191    Korthals Altes, A.J., Ingenieur, Villa "Casa Netta", Stationsweg D 42
  65    Korthals Altes, M., villa "Liliana", Wilhelminalaan
181    Korthals Altes, W., villa " Vita Nusva", Sophialaan G 91
135    Kroes, W., Aardappelenh., Nieuwstraat
289    Kuhn, J.H., villa Didsbury, Faas Eliaslaan 2
  41    Kuijken, G., fa. K. Kuijken & Zn., in kol. waren, wijnh. Laanstr.
344    Kuiper, H., Broodbakkerij, Laanstr.
115    Kuipers, J.E., Emmalaan 7

104    Laan, C.J., Villa "Boschrand", Kettingweg
192    Lacunes, J., Koperslagerij en herstelplaats v. werktuigen, Nieuw Baarnstr. G 64
  17    Laer-de Jong v. 't Woud, Mevr. F.C.L. toe, Villa "Florence Grove", Sanatoriumweg 68
378    Lagerwey, Fa. Gez., Naaistersfourn., damesmodemag., Nieuwstr. 18
186    Lange, Dames A.A. & A.J., Pekinglaan E 97
244    Ledeboer, D.P.C., Kettingweg
166    Leeuwen, H.J. v., Behanger en Stoffeerder, Verhuizingen, Sophialaan
369    Lengers, C.G., Smederij, huish. art., kinderwagens, Boschstr. 3
162    Lengers, J.M., Smid, Kerkstr. C 8
309    Letter, K., Fruithandel, Leerstr. D 56
177    Lindenberg, J., Masseur, Inr. v. heilgymn. en badinr., Spoorstr. 30
143    Lub, Mevr.Wed. C., villa "de Beuk", Amsterd. straatweg
202    Ludwig, F.H.J., Wald. Pyrmontlaan 2
  97    Lund, Dames A. & M., huize Murmanda, Nassaulaan

318    Man, Jzn, P., Banketbakker en Kok, Burgem. Grothestr. 53, Soestdijk
337    Marken, J.V. v., Hertog Hendriklaan
278    Meijer, Dames, Eemnesserweg 69
105    Mendes, J.E., Nieuwenhoek, Soestdijk
160    Mercier, W.F., Koningsweg 8
247    Mercier, J.P.L., Villa Rozenhoef, Eemnesserweg
290    Merkesteijn, P.D. v., Meubelmaker, Stoffeerder, Boschstr. C 266
234    Mersch-v. Hoorn, Mevr. v.d., villa "Dennenoord", Kettingweg
216    Messing, A.J., Automobielen, verhuur en rep. inr., Eemnesserweg F 179
385    Metten, H., Rund-, Kalfs- en Varkensslachterij, Nieuwe Baarnstr. 16
  93    Metz, Mevr.Wed. Jac.S., Villa "Renée", Hoek Amsterd. straatweg en Emmapark
    2    Meursing, Mej. A.E., Villa "Hoogerwerf", Wilhelminalaan
356    Miedema, F., Sigarenmag. "Het Hoekje", Parkstr. 80
  75    Mill, C.M. v., Vleeschh., Kerkstr. 33
178    Miolee, H.G., villa "Salisbury", Nassaulaan 32
267    Molenaar, Mr. Isaäc., Oud-Notaris, A. Paulownalaan G 299
129    Moltzer, Barend, Amsterd. straatweg
248    Moltzer, J.N., Cantonlaan
252    Moltzer, Mej. B., Burgem. Grothestr., Soest
  51    Muijsken, C., Javalaan 37
  58    Muijsken, Dr. F.P.A., Arts, Pr. Hendriklaan D 51
185    Mulder Jr., W.Z., Agent Palthe, Ververij en chem. wasscherij, Sophialaan G 135

111    Naaml.Venn.Meubileer-Inrichting, "de Adelaar", voorh. Jorissen & Co., N. Baarnstr. 41
319    Naessens, W., Hillgrove, Soest
189    Nahuijs, H.A. v., in Steenkolen, enz., Villa Boschwijk, Praamgr., Soestdijk
176    Nefkens, Fa. Gebr., in Automobielen, Laanstr. 128
364    Neut, A.G. v.d., v/h. J. Boering, hoefsmid, buis- en kachelsmederij, Dijkweg h. Zandvoortweg
279    Nienhuijs, Mej. J.W., Prins Hendrikpark A 47
300    Noort, Jhr. L.P.D. Op ten, huize "De Harscamp", Wilhelminalaan
339    Numan, H.A., Vredenhofstr. 26a, Soestdijk
  15    Numan & Hansen, Nieuwstr.
169    Numan, J. Harbrink, Villa "Pera", Eemnesserweg H 11

  21    Oerlemans, A.B., voorh. Stadermann, Boekhandel, Nieuwstr. 109
314    Okhuijzen, Jos., Heeren mode- en hoedenmag., Laanstr. F 9b
262    Oldenborgh Jr., J. v., Villa "Insulinde", Prins Hendrikl. 50
126    Ooik, T. v., in gedist. en wijnen, tabak en sigaren, Brink 282
342    Op ten Noort, Jhr. C., " 't Spijker", Krugerlaan
300    Op ten Noort, Jhr. L.P.D., Huize "de Harscamp", Wilhelminalaan
  36    Oud Bussem", N.V. Melkerij "Hofstede, Eemnesserweg 49
243    Overduin, J.C., Med. doctor, Mondarts, De Brink

352    Pater, H., Rijwielhandel, Laanstr.
149    Patijn, D.W.H., Villa "Ekebij", Heemstralaan
269    Patijn, Mevr.Wed. Mr. J.G., villa "de Zwaluw", Hertog Hendriklaan
340    Peet, H., in Aard. groenten en fruit, Laanstr. F 23
204    Pension Wiederhold, Boschstr. C 262
221    Piepers, Mej. E., "Sonnevanck", Wilhelminalaan
231    Pierson, A., Ferd. Huycklaan
    7    Pierson, J.L., Spoorbrug
270    Pijl, Mej. C.P. v.d., Chef-Telephoniste, Kerkstr. 21
  70    Pit, Mr. A.A., Adv., Emmalaan G 223
380    Pleiter, J.M., Villa "Heuveloord", Eemnesserweg 58
    9    Politiebur., Station
    2    Politiepost op Groeneveld, 138
141    Porte & Co., la, Kassiers en comm. in eff., Beukenlaantje D 48b
  78    Pos, G.A., Villa "Johanshoeve"
249    Post, L., Loodgieter, zinkw., enz., Nieuwstr. 12
335    Puper, J., Fabr. en Reparatie-inr. v. rieten meubelen, mandenwerk, enz., Schoolstr. 171c

235    Quesne v. Bruchem, Mr. J.P.T. du, Adv. en Proc., villa Edgardina, Dalweg F 197

374    Raadersma, S.P., Banketbakker en kok, Laanstr. 68
  88    Raadhuis, Soest
142    Rademaker, C.H., brandstoffenh., terrein Centraalspoor, (kant 7--6, overigen tijd tel.277)
277    Rademaker's Brandstoffenh., Kerkstr. C98
  30    Rebel, J.F., Civiel-Ingenieur, Hilversumscheweg F 28
109    Rebel Jr., Mevr. de Wed. W., Villa "Euxina", Pr. Hendrikpark, Westeinde 66
128    Rector, N., Kapper, Nieuwstraat F 112
183    Reenen, Jhr. G.C.J. v., Primrose Cottage, West Einde
  79    Reith, H. Th., Loodgieter, Laanstr. F 33h
167    Rheinick Leijssius, Jhr. H.Th. v., Villa "Rozenhagen", Emmapark
  ....     Rijkstelegraafkantoor (°)
  13    Roëll, Jhr. C., Villa "Zeerust", Pr. Hendrikpark
161    Roëll, Jhr. H.W., Beukenhof G 220
153    Rohling, J.L.F., Gen.v.Heutszlaan 33a
194    Romijn, G.J., Drogerijen en chemicaliën, Nieuwstr. h. Laanstr.
220    Roskamp, J., Brood- en beschuitbakkerij, Eemnesserweg H 100
  53    Ruijter, Fa. P. de, Banketbakker en kok, Brinkstr. 17
  83    Ruiter & Co., L. de, Brandstoffenh., Laanstr. 100
274    Ruiter & Co., L. de, in brandst., kunstmeststoffen, Land- en tuinbouwart., ijzerw. mag., terrein Centr. spoor, Zuiderkolenpark
163    Rutgers v. Rozenburg, Jhr.Mr. J.W.H., Adv. en Proc., Sanatoriumweg A 87
172    Rutgers v. Rozenburg, Jhr. L., Wilhelminapark G 232

305    Schaardenburg, W. v., Stationsweg D 37
354    Scholten, G.H., Koopman, Gen. v.d. Heijdenlaan G 112
190    Schoonenbeek, Dr. H.P., Arts, Rijksstraatweg A 116, Soest
146    Schröder, Alfred, "Pine Cottage", Ferd. Huycklaan
226    Schuurman Jzn., G. Elink, Hoofdstr. 152
317    Siegmund, Joh.C.L.M., villa "Flora", Faas Eliaslaan L 9
150    Sijberden, Fa. G., Varkensslachterij en Vleeschh., Laanstr. 28
371    Sitter, H. v., Noord-Brab. schoenwinkel, Bribikstr. 6
215    Smit, G.J., Rijwielhandel en rep.-inr., Nieuw Baarnstr.
116    Smit, G.M.C., Winkelier, Laanstr. F 76b
284    Smit, G.M.C., Bothalaan G 42a
  47    Smith, Roelf D., Banketbakker, Laanstr. 41
117    Socië&teit "De Vereeniging", Stationsplein
    A    "Soestdijk", Particulier Paleis en Domein v. H.M. de Koningin-Moeder, Soestdijk (Alleen voor interl. en
           intern. gesprekken)
  68    "Soestdijk", Particulier Paleis en Domein v. H.M. de Koningin-Moeder, Soestdijk"
  92    Sohl, J.R., Rund- en varkenssl., Boschstr. 9
286    Spoor, W.A., Villa Maria, Bothalaan 2
  84    Stadermann, H.A., Uitgever, Amalialaan 197
357    Stalling en Zn., Fa. J.D., Stucadoors, de Wetstr.
379    Stam, Herm., Handel in en verhuurinr. v. auto's, motoren en rijwielen, Burg Grothestr., Soestdijk
  89    Station Ned. Centraal Spoorw. Mij.
140    Steenwijk, J. v., Bakkerij, Nieuwstr. h. Laanstr.
211    Sterneberg, Alph., Partic., "Emmahoeve", Faas Eliaslaan 1
384    Sterneberg, Louis, Villa Varenne, Kerkstr. 2
260    Stilting, A.J., Dir. der Ned. Bank v. Verz. "Netty's Lust", Jac. v. Lennepstr. 73-74
  76    Stockum v. Akendam geb. Groen v. Waarder, Mevr.Douair C.J. v., Huize Waldheim, Stationsweg 177
232    Stork, I.E., Huize Sewa, Pr. Hendriklaan 172
275    Stous-Sloot, J.W., Javalaan
336    Streefkerk, J.N., tandarts, Eemnesserweg 156
348    Stricker, Ch.W.Fr. Paine, Villa Nieuw-Oord, Amalialaan
321    Strumphler-Diederichs, Mevr. P.J.A., villa Frida, Stationsweg D39
195    Sukkel, M., Rijksstraatweg A 129, Soest
387    Swagerman, E.M., Huize "de Viersprong", Burgem. Grothestr. A 33, Soest
  81    Sweris, C., Architect en Makelaar, Oude Utrechtscheweg (kant van 9--5 1/2)
323    Sweris, C., Architect en makelaar, Soestdijk

152    Taets v. Amerongen, L.R. Baron, Huize "Groeneveld"
346    Tegelberg, E., Villa "de Hoefslag", Soest
121    Tegelberg, P.E., "Yvorne", bij den Nieuwen Vijver
  ....     Telegraafkantoor (°)
377    Tersteeg, H.G., Villa Benvenuta, Kerkstr. 4
  86    Thomas, Dr. A.J.A., Arts, villa "Nova", Koningsweg
383    Tijhuis, H.J., Bakkerij, chocolade art. enz., Nieuw Baarnstr. 10

118    Valk Jr., B., Brood- en banketbakkerij, Eemnesserweg h. Nieuwstraat
230    Vas Visser, D., Kerkstr. E 10
134    Veen, J.C. v.d., in Manufacturen en witte Goederen, Brinkstr.
  77    Veen, J.D.F. v.d., Makelaar, in assur., taxateur en hypotheken, Laanstr., h. Parkstr. (kant 9--2;7--8)
245    Veen & Stein, Fa. v.d., Aannemers en bouwkundigen, Heemstralaan I 50
  38    Veenendaal, A.L., Kruidenier, Laanstr. 129F
359    Veenstra, L.S., Behanger en stoffeerder, Rijtuigbekleeder en Zadelmaker, Brinkstr.
333    Veer, G.H. de, villa Evergreen, Eemnesserweg H. 24
  26    Veerman, J.J., Stalhouderij en meubevervoer, Boschstr. 126
139    Ven's Boekhandel v.d., Nieuwstr. E 92a
  43    Verhoef, W., Mineraalwaterfabr., ijsh., In wijnen en gedist., Nieuwstr. F 150
205    Versluijs, J., Stationsweg
331    Veth, C.G., Villa Tjaco Mahé, Emmalaan
390    Vethake, Th.P., "Villa Overdijk", Eemdijk 1
159    Vethake, Th.P., Makelaar in vaste Goederen, Woningbur. Brink 283b (8--6)
288    Vink, L., manufac., modeart., garen enz., Laanstr. 50
361    Vlaanderen, C.L., spoorweglaan 215
315    Vlietstra, F., Dir. N.V. Baarnsche Galanteriënhandel v/h. F Vlietstra, Laanstr.
171    Voorthuijsen, Dr. W.J., Arts, Parkstr.
  34    Vossenstein, A., in melk, boter enz., Eemstr. E 162
    6    Vriesendorp Jzn., F., Villa "Unna", Spoorweglaan C 214
227    Vriesendorp, Dr. I., Arts, Faas Eliaslaan, C 200 A
133    Vroesom de Haan, Dr. J., Villa Collina, h. Emmalaan en De Beaufortlaan

193    Wafelbakker, N., Villa Catharina, O. Utrechtscheweg 211
147    Waldorp, A., villa Christina, Krugerlaan M 80
250    Walraven, Th.J., in Wijnen en Sigaren, Brinkstr C. 99
154    Warmolts, J.H., Delicatessenhandel, Laanstr. F. 85a
  80    Warmolts, L., Delicatessenhandel, Nieuwstr.
  56    Wees, J.H. v., in wijnen, gedist.Bronw., enz., Nieuw Baarnstr. 149
  52    Wesselius, H., Particulier, Sophialaan, Villa "Concordia"
281    Wesselius Jr., H., Waldeck Pyrmontlaan (Wilhelminapark)
316    Westeneng, J., in Groenten en aardappelen, Hoofdstr. 13
236    Westerbeek, G., Aannemer, Timmerman, enz., Nassaulaan 49
124    Wezel, A.S. v., Villa "Dennenhorst", Spoorweglaan
204    Wiederhold, Th., Pension, Boschstr. C 262
222    Wieringhen Borski, J.C. v., Villa Violetta, Nassaulaan 40
203    Wijck, Jhr. C.H.A. v.d., Oud-Gouv., Gen. v. N.-I., Wilhelminalaan G 229
330    Wijk, G.J. v., Vleeschh., varkenssl., Nieuw Baarnstr. 49
261    Wijs de Neve, Mevr. de Wed. M.F., Villa "Rubina", Prins Hendrikpark
241    Wijsmuller, Bur., Sleepen, Uitrusten en uitbrengen v. schepen, villa "Salatiga", Hoofdstr. 20
  24    Wöhrmann, R., Makelaar in vaste goederen, assurantiën, hypotheken en taxatiën, Villa Augusta,
           Mollerusstr. D 84
282    Wolterink, G., Fijn- en grofsmederij, Leestr. D57
131    Wolters L.Hzn., G.J., Villa Sparrenwoude, Zuiderlaan
223    Wolters L.Hzn., G.J., Garage, Sanatoriumweg A 73
246    Woltman Elpers, E.W.M., Villa "De Beukenhoek", Faas Eliaslaan 3
265    Woudenberg, G. v., Aardapp., Groenten en Fruit, Laanstr. 40b
  32    Wurfbain, L., de Buiten Rijp

349    Ysfabr., Baarnsche Coöp., Piet Heinlaan

164    Zeeman, A.C., Faas-Eliaslaan 13
  67    Ziekenhuis, Pekinglaan
329    Zweerts Jr., G.F., villa Holland House, Gen. v .Heutslaan

top


BABBERICH (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 


BAKHUIZEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

....  Rijkstelegraafkantoor (°)

....  Telegraafkantoor (°)

1    Zuivelfabr., "Hemelum", Hemelum

top


BALK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10    Boonstra, H., Hôtel-Café-Rest.

  1    Coöp. Stoomzuivelfabr., Harich bij Balk
  3    Coöp. Veevoederfabr. "de Volharding"

  9    Edel, K., Rijksveearts

  6    Hettinga&Zonen, Fa. G.J., Koperslagers

  7    Jong, W.H. de, Stoomboekdrukkerij, Uitgever v.d. Balkster Courant

  5    Koelstra&Dölle, Fa., Fabr. en herstelplaats v. stoom- en landbouwwerktuigen

  4    Moesman, Dr. M.P.M., Arts

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  8    Teernstra, J., Hôtel, Auto-verhuring en stalhouderij
....    Telegraafkantoor (°)
  2    Tromp--Verhoop, Mevr. Wed. Dr.

top


BALKBRUG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

202    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Balkbrug", Dir. Frijlink

201    Kingma, J., Roomboterfabrikant
203    Koiter, L., Café-Rest. "De Viersprong"

204    Rijksopvoedingsgesticht "Veldzicht", Bur. v.d. Directeur
......    Rijkstelegraafkantoor (°)

......    Telegraafkantoor (°)

top


BARENDRECHT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Van 1 Aug. tot 31 Mei: Werkdagen: van 8.-- vm.  tot 1.-- nm., van 2.-- tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm., van 1 Juni tot 31 Juli: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Zondags: Geen dienst.  Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  8    Barendregt, A.A., Veearts

  3    Gemeentebestuur

  7    Huijser, B.C., Landbouwer
  6    Huijser, J.P., Olieslager

10    Meulen, J. v.d., Arts

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  1    Roos, A., Secretaris Gezondheids-Commissie

....    Telegraafkantoor (°)

11    Weerd & v.d. Tholen, de, Fruithandel

  9    Zeeuw, J. de, Stationskoffiehuis, Stalhouderij

top


BARGER-OOSTERVEEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.30 vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm.,  van 2.-- nm. tot 3.--  nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Kamerling, J., Meubelmagazijn

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Smit, A., Hôtel

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 169-172 / 173

Transcriptie door: Joke van Veenendaal / T. Janse


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net