BEESD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Akkermans, Gebr., Bloemisten

2    Kroezen, G., Handelaar en Commissionnair

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


BEESEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Loo-Janssens, Mevr. Wed. v.d.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)
2    Thijssen, Ant., Koopman en kassier der Boerenleenbank

top


Beetgum zie onder Berlikum (Fr.)

top


BEETSTERZWAAG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 1,-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

3    Agentschap, Ned. Tramweg-Mij., Hôtel "de Klok."

5    Beckeringh Lankhorst, A., Groothandelaar

6    Corneliastichting, Lijndenstein

8    Gemeentehuis

1    Harinxma thoe Slooten, Mr. B. Ph. Baron v., Villa "Harinxma State"
4    Hôtel "de Herder"

2    Lijcklama á Nijeholt, Jhr. J. A. A. C. S.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

9    Sandberg v. Boelens, Jhr., Huize Olterterp
6    Schaatsenfabr. Faber

..    Telegraafkantoor (°)

top


BEILEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- n.m. tot 2.-- n.m.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

2    Brunsting Hzn., A., In eieren en kolon. waren

4    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Beilen"

1    Gemeentehuis

3    Hôtel Bosman

6    Jager, G. G., Hôtel-Café-Rest., Stalhouderij, Stationstr.

5    Molen, J.Hzn., H.v.d., Graanhandelaar en Lijnkoekenfabrik.
7    Mulder, L., Caféhouder en Commissionair

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)
8    Thies, W., Commissionair

top


BELFELD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

3    Jacobs, J., Dakpannenfabr.
1    Jansen Dings, Fa., Stoompannenfabr.

2    Nederl. Gresbuizenindustrie", Naaml. Venn. "de

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


BELLINGWOLDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 12.-- m., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst. (Ook op Nieuwjaarsdag.)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Addens, F., Landbouwer en handelaar in aardappelen
1    Addens, G. N., Landbouwer

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


BEMMEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Het aanvragen van gesprekken voor dit kantoor wordt ook in de sluitingstijd daarvan beproefd.

 

4    Dumont, J.G.M., Kweekerij "Huize Bemmel"

5    Jansen, M., Slager en vrachtrijder

3    Nas, J.J.R., stalhouder en commissionair, Loostr.

2    Raadt, J.H. de. stalhouder, Aan den Dijk
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Schueren, K.A.M. Ridder de van der, Burgemeester

..    Telegraafkantoor (°)

6    Verweijen, H.N., Fruithandel
7    Verweijen, W., Boerenbond

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Nijmegen.

top


BENNEBROEK (Hulptelefoonkantoor)

(Heemstede en Vogelenzang)

Diensturen: Werkdagen: van 1 Juli tot 30 Sept.: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 7.30 nm.; van 1 Oct. tot 30 Juni: van 8.-- vm. tot 1.-- nm.; van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  7    Bakker, Fa. Gebrs., "Flora"
29    Barnaart, Douair. A.E., Huize Kuilenburg, Vogelenzang
  8    Bille, C., Vleeschhouwer, Bennebroekerlaan
23    Boreel, Jhr. L.G., Huize "Vogelenzang", Vogelenzang
40    Bos, P.,  Stalhouder, Leidschevaart, Vogelenzang
26    Braam, Th.M.J., (fa. M. v. Lent), Schoollaan 41

35    Cordemans, L., Huize Woestuin, Vogelenzang

30    Eldering, P.M.J., Bloembollenkweeker, Heereweg
27    Elst, H. v.d., Huis- en rijtuigschilder, Binnenweg 510
48    Es, C. v., Behangerij en stoffeerderij

  1    Gemeentehuis

32    Hoogenstein&Zonen, J., Bloemisten, Bennebroekerlaan
31    Hoop, S.M.S. v.d., Huize Duinzicht, Vogelenzang
19    Horst, G. v.d., Bloembollenkweeker

  3    Ittersum, A.J.E. Baron v., Huize "Bijweg"
  4    Ittersum, A.J.E. Baron v., Kant. v.d. General Bulb. Cy., Leidschevaart

16    Jansen Hendriks, J.G., Bloemist, Glipperweg, Heemstede

20    Köhler, L., Vleeschhouwer, Rijksstraatweg
42    Kollerie, J., Lood- en zinkwerkerk, Rijksstraatweg
41    Koper, A., Bloemenmag., Rijksstraatweg
  6    Kouwenaar, Dr. A., Arts, "Quatre Bras"
44    Kramer Gz., J.N., Bloemist, Prinselaan 21, Heemstede
37    Kramer&Koenderman, Bloemisten, Heemstede

  9    Laan, J.C. v.d., Bloemkweeker, "Welgelegen"
17    Lierop&Zonen, W., Bloemisten, Middenlaan
21    Lucassen geb. v. Benthe v.d. Bergh, Vrouwe A.M.C., Denneheuvel, Heemstede

  2    Marmelstein, H.C.G.B., Villa "Bosch- en Duinzicht" 

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
13    Roozen&Zonen, Fa. Nie., Bloembollenkweeker, Rijksstraatweg
33    Ruigrok, Gebr., Auto- en rijwielhandel, Leidschevaartweg

18    Smidt v. gelder, P., de Hartekamp, Heemstede
39    Smit, K.G., Loodgieter en aanleg centrale verwarming
12    Stam, G., Wagenmaker en Smids, Binnenweg
38    Station Vogelenzang-Bennebroek

45    Talma, A.S., Predikant, Schoollaan
15    Teixeira de Mattos, Jhr. H., Bankier, Teijlingerbosch, Vogelenzang
....    Telegraafkantoor (°)

28    Vas Visser, G., Huize "Rust, Roest", Vogelenzang
25    Vernooij, J.A., Stalhouder, Bennebroekerlaan 137
10    Verschuur, M.E., Reek
22    Voûte, M.P., Casa Nuova, Vogelenzang

14    Waller, H.F., Huize "Gliphoeve", Glipperweg, Heemstede
11    Willink v. Bennebroek, Mevr. Wed., Huis "te Bennebroek"

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Haarlem.

top


BENNEKOM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Juli tot  31 Aug.: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.00 nm., van 6.-- nm. tot 8.30 nm. 1 Sept. tot 30 Juni: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Bothof, G., Rund- en Varkensslager

10    Elst, B.G. v., Stalhouderij

  6    Grootbeest, J. v., In koloniale waren

  8    Hendriks, A., Vleeschhouwer en spekslager

  7    Nachenius, J.H., Partic. "Oud-Vossenhol"

  3    Otto-Waal, Mevr. Wed. C.K., Pension Groenewoud

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

9    Sängers&v. Alst, Zusters, herstellingsoord Frédérique
5    Selterskamp"
1    Silfhout Bzn., G. v., Kleermaker
2    Silfhout Bzn., Joh. v., Grossier in koloniale waren

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Wageningen.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 176 / 177

Transcriptie door: Marco Schelling / T. Janse


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net