BERGEN OP ZOOM (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoon)

(Halsteren)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  136    Adriaansen, Fa. J., Behangerij, Kremerstraat E302
  143    Albada Jelgersma, Fa. A.F., Katoenen, wollen garens en ondergoederen, Kremerstraat 307
    79    Algem. Burger Gasthuis, v. Dedemstraat I.306
      5    Algem. Suiker Mij., Fabriek Wittouck
  116    Ambachtschool, Aveneu Prinses Wilhelmina 1
  197    Ambulancedienst Roode Kruis, St. Aloyisiusschool
    50    Ansjovis Mij. "de Schelde", Antwerpschestraat
  119    Aspergekweekerijen Ïsidorus", Paralelweg K280
      8    Asselbergs & Zonen, Arnoldus, Fabr., kant. Lindebaan (8-8.30, 9.30-12, en  1.30-7)
      9    Asselbergs, Fa. Arnoldus, Mag., Lievevrouwenstraat (9-7½)
    63    Asselbergs, Fa. A., Lompenmag., Wassenaarstraat
      1    Asselbergs Wzn., C.l., Adm. Suikerfabr. Wittouck v.d. Alg. Suiker-Mij. Antwerpschestraat
  140    Asselbergs, E.J., Banketbakker, Fortuinstraat A38
  115    Asselbergs, Fa. P.J., Stoomwasscherij "de Zoom", (9-12, 2-4, 5-7) Moerstraatschelaan
  159    Asselbergs v Heijst & Co., Bierbrouwerij.(kant. 9-12, 2-7)
  162    Asselbergs de Meulmeester, W., Stationstraat
  144    Asselbergs - Meuwese, Jacq.P., Stationstraat L7
    48    Asselbergs - Simons, A.A., in ijzer-, lood- en zinkwerken, Molstraat A48
  140    Asselbergs v, Wees, Alph., Industrieël, Hoogstraat I.8
  125    Asselbergs - Wiegerinck, J.P.J., Engelenstraat F43

    76    Bakx, Cornelis, Koffiehuis "de Kroon", Boschstraat I.303
    96    Bakx, Thomas, Paarden- en rijtuigenverhuurder, Meubelvervoer. Z.Z.Haven C121
  105    Bastiaansen.J.J., Vleeschhouwer, Zuivelstraat 13
    89    Becht & Zonen, Fa. Wed.C.J., Wijnhandelaren, importeurs van cognac, likeurstokers, Korte Meestraat 4
  141    Beckers, H.C., Kachelfabrikant, Zuivelstraat 173
  167    Beckum, K.J.B.v., Dir. Groenten- en fruitverkoopsver. "Noord-Brabant", Antwerschestraat
    68    Beer, P.J.de, Kruideniers- en Vleeschwaren,  Lievevrouwenstraat B17
    81    belderbos, C.J.A., Kreeftenhandel "Wihelmina", Halsterscheweg 138c, Halsteren
    69    "Belgica", Rijwielfabr.
    27    Bergen op Zoomsche Brikettenfabr., voorheen Asselbergs & Co., Geertruidsplein
  149    Bernaards, A., Voerman, Koepeldwarsstraat 328
  154    Bernaards, L.J., Voerman en rijtuigenverhuurder, Z.Z. Haven
  157    Beuken & Zn., Fa. Wed. F., IJzerhandel, Antwerpschestraat
  174    Bie, A.F. de, Aannemer, Auvergnestraat M81
    46    Bogaert, A.v.d., Wijnhandelaar en assuradeur
    42    Bond v Beetwortelsuikerfabrikanten, Koevoetstraat H84
  112    Borghouts & Zonen. Fa. J.L., Brandstoffen, Auvergnestraat M73
    93    Boschman Stoop, Th., Groenten- en fruithandel, Blauwehandstraat G40
    98    Boxsel, M.v., Vleeschhouwer en veehandel. Steenbergscheweg B189
  110    Boxsel, C.J.v., Slagerij, Vischmarkt E126
    47    Brandt, Fa.C.v.d., (A, d'Herripon), Koopman, Fortuinstraat A39
  152    Brasser, J.P., Luitenant Veld Art., Hoogstraat
  177    Brekel & Zonen Jac.v.d., Mag. v. Heeren- en kinderkleeding, Zuivelstraat
  139    Broodfabr., Graan- en meelhandel. Fa. P.Loose en Zn., Vischmarkt E200
  107    Bruijn, C.de, Groenten- en fruith. Boutershemstraat M164
      2    Bruijn, H.de, Asperges en fruith., Vischmarkt E76
    62    Bruijn, J.de, Aspergeskweeker en aardappelhandel
  145    Bruin, Fa.S. en M.de, Fabr.v. Borstelwerken, import en export, Kremerstraat E314

    40    Cahen & Co., M., Winkeliers, Lievevrouwstraat hoek Steenbergschstraat
  104    Carpreau & Burton, Mantelmag. "de Duif", Kremerstraat E311
  126    Centrale Potaschraffinaderij
    72    Coebergh, J.W.W., Med. Docts. Arts, Hoek Hoogstraat
    28    Commissaris van Politie, woonh.
  142    Crusio, A., Fruit en comest., Kremerstraat
  176    Crusio, A., Fruit en comest., Lievevrouwenstraat

  138    Damme, H.J.v., Banketbakker, Steenbergscheweg B55
    19    DaverveldtH.Ezn., Fa. J.A., Grossiers in Kolon.waren, Boschstraat I.305
  169    Deleij, Ant., Mach. houtbewerking, Koevoetstraat
  109    Dietvorst - Belet, H., in Visch, Lievevrouwestraat B4
  171    Dietvorst, Jan,J., In uurwerken, rijwielen, luxe- en huish. art/. Boschstraat 290
  146    Dijck Petit, Fa. A.v., Steenhouwers en aannemers, Stationstraat L6
    91    Drogisterij "Het Groene Kruis",  Fortuinstraat 73

  138    Egeraat, C.L.v., Voerman en paarden- en rijtuigverhuurder, Z.Z.Haven 134
  166    Egeraat, W.v., Voerman en rijtuigenverhuurder, Z.Z.Haven  C131
    36    Eijnden, L.v.d., In steenkolen, veevoeders, granen en zaden, Zuidzijde Haven

    57    Filz, L.Ch., Halsterscheweg 12, Halsteren
    34    François, P., Hôtel "François", Stationstraat L2

    49    Gasfabriek
    29    Geers & Zn., C., Stoom- Kachelfabriek en IJzergieterij, (7½-12 en 1-8)
  158    Geers, W.J.M., Brood- en Banketbakkerij
  113    Geijsen, C., Kolenhandel, agent meelfabr. Fa. Kakebeeke, Moeregrebstraat B149
    66    Geluk, A., Handelsagent en assuradeur, Bredaschestraat
    78    Geluk, Dr. M.A.J., Huis "Lievenshof", Wijk K198
    32    Gemeentehuis
  133    Gemeentesecretarie
    45    Gend & Loos, van, H. Collignon & Co., Expediteurs
  155    Genk, Ch., W.F.v., Fruit en Comestibles, Wouwschestraat
  122    Ginneken - v. Loon, M.v., Grossier in suikerwerken, Handel in spreekmachines, Beursplein B62
  163    Graauw Jr., P.de, Handelsagent, Antwepschestraat 453
  120    Groenteveiling, Lange Parkstraat

    56    Hagenaars, Bois & Co., Fa., IJzer- en kopergieterij, Zuid-singel 
    59    Harte, Fa. P., (D.v.Dobbenburgh), Boekhandel, Lievevrouwstraaat
    14    Hartog, Mr. M.H., Adv. em proc., Antwerpschestraat
  163    Hasselt, Louis v.,Wethouder, Oranje Nassaustraat D269
  161    Havermans, Adr., Aannemer en handel in bouwmaterialen, Antwerpschestraat
  124    Heijden - de Ham, Mevr. M.v.d., Hoogstraat 4
  170    Heijman, J.A., Bacterioloog, Zoomweg
    80    Henning & Smout, Assurantiën en Passage, Hoofdkantoor, Antwerpschstraat 456
    99    Hijwig, Fa., Spekslagerij, Lievevrouwestraat B11
    13    Hoorn, S.A.v.d., fa. v.d. Kuijl & Gorter, Kasier, Zuivelstraat H166 (9-5)
  132    Horsten, Fa. H.J., Bouwmat. handel, aannemers, Blaauwehandstraat G8
  160    Horsten Pzvn., Q.J., Architect, voorz. v.d. gezondheidscomm. Arn Asselbergsstraat L479
    25    Hôtel -Rest. "de Draak", J.W. Giesbers - Trimbos, Grote Markt
    26    Hôtel "de Gouden Leeuw", A. Teitsma, Fortuinstraat 72
      7    Hôtel "de Hollande", Eig. Tj. Teitsma, Zuivelstraat H18
    41    Hôtel 'de Prins van Luik",Theo Simons, Steenbergschestraat L2
    83    Hulshof, B.J., Burgemeester, Steenbergschestraat 173a

  119    Isidorus, Fa., Versche en geconserv. groenten en vruchten, Parallelweg K280

    53    Janssen, G.J.A.M., Boekhandel, Fortuinstraat
    54    Juten, Gebr., Stoomdrukkerij, Dagblad "de Avondster", Engelschestraat (7½-12, 1½-4, 5-7½)

  128    Kalmhout, P.C.J.v., Apotheker, Zuivelstraat 3
    74    Keuss, E.J.H., Arts, Parade 133
    24    Klijn, E.de., Automobielverhuurder en garage, Potterstraat I 94
    23    Kok, G.M., fa. J. Kok & Zonen. Zoutzieder, Wittoucksingel (9-12, 2-5)
  156    Koopman, Fa., Grossier in koloniale waren, Potterstraat
    91    Kreeftenhandel "Wilhelmina", C.J.A. Belderbos, Halsterscheweg 138e, Halsteren
    52    Kroon, H.G.v., Apotheek en Drogisterij, Kortemeestraat

  117    Laane Ernest, Grote Markt
      4    Laane, W., Bankier en Comm. in eff., Hoogstraat (9-5)
  151    Lammeren, G.P.v., Stoomsmederij, N.Z. Haven D56
  131    Langemeijer en Stöcker, Dames modeart. Kremerstraat E4
    92    Laurijsse, J.B.A., Deurwaarder, Blaauwehandstraat G157
    64    Leeuw, SDR. Leo de , Visscherij Bestuur Zeeuwsche Stroomen
    95    Liefbroer, P.A. Stalhouder, brandstoffenhandel, N.Z.Haven D24
  184    Loon, A.C.F.v., Kassier, Wassnaarstraat
    10    Luijkx v. Hasselt, Kassier en comm, in eff., Engelschestraat

  123    Mansfeld, F.v., Adviseur, R.K.Boerenbond, Wilhelminastraat 13
    97    Nasfeld, P.C.M.v., Winkelier en agent in assurantiën, Vischmarkt E27
  101    Maréchausséekazerne, Glimesstraat M279
    84    Martens, W.A., Graanhandel, Z.Z.Haven 85
  134    Mechelen, A.v., Bakker en winkelier, Boschstraat I 288
  100    Mechelen, P.J.v., Stoomsmederij, rijwielh., Boschstraat 286
    77    Melsen, G.F., Graan- en meelhandel, Potterstraat I 95
    67    Merison, J., Grossier, Kortemeestraat 14
  168    Meulemeester, Fa. Gebr.de, Wijnhandel, Moeregrebstraat B129 (kant. 9-12, 1-5)
  178    Meulemeester, Mevr. Wed.de, Steenbergschestraat
    61    Meulen. Mr. J.H.v.d., Adv. en proc., Secr. der gezondsheidscommissie, Stationstraat 37
  102    Milders, J.W.C. Halterscheweg D136
    38    Moerbeek, M.P., Stalhouder, Arn. Assenbergsstraat L459
  111    Mulock Houwer, J.A., fa. G.A.M. Wittermans, fabrik. v. drainneerbuizen en Bergsch aardewerk,
             Dubbelstraat D89
    97    Muskens, Dr. A., Arts, Avenue Prinses Wilhelmina 11

      3    Nederl.Mij. voor kunstmatige oesterteelt, voorheen o.d. fa. C.L. de Meulemeester & Co., Stationsstraat
            L22
    43    Nerincx, Alex., Machinefabr., ijzer- en metaalgieterij, constructiewerkplaats, Z.W. SIngel M445
    15    Nijs & Co., Fa. C.de, In bouwmaterialen, Oostsingel

    71    Oirbans, A.H.C., Aspergekweeker, groenten- en fruithandel, Jozefstraat L277
    55    Ooms, L.P.A., Café-Restaurant "Bergen op Zoom", Stationstraat L40
    39    Opdorp, C.C.A.v., Industrieel, parade
    90    Ouderaa, A.F.J.v.d., Banket- en Chocoladefabr., Zuivelstraat H6

    65    Politiebureau

    94    Ram, Mej., de, Huize "Levenberg", K169
  114    Reemer, G.L., Bioscooptheater, Lieve Vrouwestraat B15
      6    Rijk, P., Kleedingmag., Groote Markt
    ....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  147    Roerich, J., Techn. Adviceur, Blaauwehandstraat 7
    11    Rogier, Nerinx Ricjhter, Naaml.Venn. voorheen Machinefabr. en ijzergieterij (9-12, 2-4 en 5-7)
    30    Rübsaam, J.C., Stoombootdienst op Rotterdam en Amsterdam

    58    Schermer, J.C.L., Notaris, Antwerpschestraat L449
    86    Schouten, H.A., Arts, Engelschestraat F51
  137    Schuurbiers & Zonen, Fa. W., Kremerstraat E305
  150    Serré, L.H., Fotograaf, Bredascheweg L500
    80    Smout, Jac., Bevrachting en Assurantiën, Haven N.Z. 14
    88    Smout, Th. A.J., Veehandelaar, Stationsplein 264E
    60    Sociéteit "de Groote"
    51    Sociéteit "Thalia"
    22    Soesman, L. Fabr. v. goud en zilver, Fortuinstraat 59
    85    Soffers, P.J.C., Winkelier, Comestibles, Fortuinstraat A74
    18    Spiritusfabriek Zuid-Nederland Melasse-, Wittoucksingel 141-143
    44    Staatsspoorw., Mij. tot Explotatie v., Stationsgebouw
    50    Stam & Co., Winh., Ansjovis Mij. "de Schelde", Antwerpschestraat L440
    35    Stevens, Th.A.A., Stalhouder, verhuizingen, Rijkebuurtstraat C11
    82    Stichting "Vrederust", Wijk K 31ij
    12    Stoomtramw. Mij. Antwerpen - Bergen op Zoom-Tholen, Zuidsingel
    73    Stoomzeep- en Zeeppoederfabr. "Rosa", W.Th. Felix, Wassenaarstraat L207
    33    Suikerfabr. voorheen v.v. Linden & Cie., Z.Z.Haven

   ....     Telegraafkantoor (°)
  127    Timmermans, Fa.J., Glaswerk, Engelschestraat 54
    70    Touw, D., Expert, Auvergnestraat
    37    Touw, J., Restaurateur, Station S.S.

    17    Verheul, G.J., Stoomhoutzagerij
    20    Verkerke & Zinen, J., in Aardappelen en spaansch fruit, Dubbelstraat D104
     16    Verlinden, H.P.M., Drukkerij, Boschstraat (9-12 en 1-7)
  168    Videler, C., Aannemer en metselaar, Auvergnestraat
  121    "Vier Winden", Koffiehuis, J.J.v. Loon, Wijk L 448
  129    Vriens, A., Aannemer, handel in bouwmatr., Z.Z. Haven C125

  118    Waterleiding, Dir. C.J. Maenhoudt
  130    Welten, J.C., Avenue Prinses Wilhelmina 12
    21    Westeinde, J.v. 't, in wijnen en gedistilleerd, Fortuinstraat 51
  172    Winter, S. de, Wijnh., Potterstraat I.250
    75    Wittemans, D.L., Vleeschhouwer en spekslager, Krmerstraat E319
      5    Wittouck, Suikerfabr., Alg. Suiker Mij.

  153    Zoutziederij, Naaml. Venn., Gebr. Jutten
  135    Zwijnshoofd", "Café, eigenaar P.C.M. Denissen, Moeregrebstraat B143

top


BERGENTHEIM (Hulptelefoonkantoor)

(Ambt-Hardenberg)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot  1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.


..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Turfstrooiselfabr. en Veemderij Erven v. Roijen, J.v.d. Sanden, N.V. Turfstrooisel Transp. Mij. "Overijssel",
       Ambt- Hardenberg

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 179-180

Transcriptie door: Ineke Smit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net