BERLICUM (Fr.) (Hulptelefoonkantoor)

(Beetgum)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30vm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen alsmede op Nieuwjaarsdag: Geen dienst *
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
* Het aanvragenvan telefoongesprekken voor dit kantoor wordt op Zon- en Feestdagen alsmede op Nieuwjaarsdag beproefd van 8-9 vm.

 

    3    Braaksma, M.R., (fa. P. & M. Braaksma), Aardappel- en groentehandel

    7    Haan, A.S. de, Aardappel- en groentehandel
    4    Hettema, H., Aardappel- en groentehandel, Beetgum

    6    Meij, D.L. v.d., Houthandel
    5    Meij & Co., A. v.d., Oliefabr.

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)
    2    Runia, A.L., fa. Gebr. Runia, Aardappel- en groentenhandel
    8    Runia, P.L., Aardappel- en groentenhandel

    1    Stoomzuivelboerderij "de Volharding"

  ....    Telegraafkantoor (°)

top


BESOIJEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.--vm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in sluitingstijd daarvan beproefd

 

    2    Maréchaussée-kazerne

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ....    Telegraafantoor (°)

    1    Verwiel, C.G., Burgemeester leerlooierij, schors- en lederhandel

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder  Waalwijk

top


 BEST (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 8.30 vm.,  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

    3    Gemert & Zn., Wed. H.M. v.

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ....    Telegraafkantoor (°)

    1    Wert, Wed. A. de, Boterfabr.
    2    Willems, de Koning, A.C.,

top


BEUGEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ....    Telegraafkantoor (°)

    1    Wijze, S. de. Exportslager

top


BEUNINGEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

    3    Litjens, M.C., Fruithandel

    1    Naaml. Venn. Verstraaten's Bierbrouwerij, Gelelfabr. en Fruithandel "de Asdonck"

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ....    Telegraafkantoor (°)

    2    Verstraaten - Bolsius, H., Bierbrouwer

top


BEUSICHEM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.00 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

top


BEVERWIJK (Rijkstelefoonkantoor)

(Velsen, Wijk aan Zee en Wijk aan Zee en Duin)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Te Beverwijk is een hulpbureel gevestigd van het locale telefoonnet Velsen. (Geopend:werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.)
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor te Beverwijk, 2. Post- en telegraafkantoor te IJmuiden, 3. Post- en Telegraafkantoor te Velsen, 4 Centraal bureel te Velsen, 5. Rijksvischhal te Velsen, 6. Raadhuis te Beverwijk.

 

  510    Aalst, C.J.K. v., Huize Scheij-Beeck
  560    Apeldoorn, J.L. v., Makelaar, Woningzaken, Zeestraat 126

  531    Beverw. Conservefabr., Dir. F.W. Dekker, Bloksteeg 33 (kant. 9-12, 1.30-5, 6-7)
  572    Boom, G.O., Ingenieur der Kennemer Electriciteit Mij., Zeeweg 108
  708    Bosch  - Herings, Mevr., Pension Westerduinen, Rijkerts Aertsweg 56P, Wijk aan Zee (²)
  527    Bragt, A. v., Bloenbollenhandel, Breestraat 146
  608    Braun & Zn., V.Ph., Breestraat 14
  532    Breukelaar, H., fa. H.v. Doorn & Co., Meerstraat 116
  576    Bureel v.d. Comandant v.h. IIe Bat. 2e Reg. Vesting-Art., Fort Aagtensdijk
  565    Burg, W.J. ter, Breestraat 1
  538    Bus, D., Makelaar, Wijkerweg  L¹, Velsen

  577    Café " 't Hof van Holland", Meerstraat 76
  558    Cassers, J.J. de, fa. M. Davidson Lzn., Meubelfabr., Behangerij, Stoff., Breestraat 73
  513    Chemische Fabr. "Velsen", Velsen
  541    Cool, C. & J., Fabr. v. marmerwerken, a/d Pijp

  557    Dalmeijer, D., Brood- en banketbakkerij, Zeestraat 2
  705    Dépendance der badhotels, Duin, Wijk aan Zee (²)
  574    Dierx, Jr., Jac., Fruithandel. Koningstraat 21
  556    Dingler, C., fa. Antonijsen, Alg. boek- en papierh., Breestraat 52
  512    Docter, Gebrs,m Fruit en groenten engros, Beverwijksche molen
  537    Donker, Aug.A., Apotheker, Breestraat 61
  524    Donker, M., Notaris, Dr. Schuitstraat

  558    Eck, Fa. P.v., Vleeschh. en varkenssl., Nieuwstraat 13
  703    Eck. Joh.v., Rund-, Kalfs- en varkenssl. Oude Kerkweg, wij aan Zee (²)
  710    Eerhart, J.W., Alg. Informatie- en woningbur., "Wijk aan Zee", Bur. Badcourant, Zwaanstraat 66 Wijk
             aan Zee (²)
  577    Eijking, J., Café " 't Hof van Holland", Meerstraat 76

  547    Fenenga, B., Houthandel, Hoflanderweg 8 (kant. 8.30-12; 1.30- 6.30)

  536    Gasfabriek
  596    Gelder Zonen, v., Papierfabriek, Velsen
  525    Gemeentehuis
  571    Gonnermann. H.R., N.V. Holl. Plaatwellerij en Pijpenfabr., voorheen J.D.B. Olie & Gonnermann, Velsen

  514    Hattum, M.J. v., Velserweg 10 (kant. 9-12, 1.30-7.30)
  529    Idem, Civ. Ingenieur., woonhuis, Velserweg 10
  555    Hoff, J.v.'t, Vleeschh., Bagijnestraat 13  
  503    Holl. IJz. Spoorweg Mij., Station
  706    Hôtel Rijekaerts, Wij aan Zee (²)
  539    Huijer, W., Stalh. Kennermerland 2

  711    Israel. Vacantie- en herstellingsoord, Relweg, Wijk aan Zee

  578    Jespers, H., Gep. Officier, Zeestraat 42
  707    Jong - Saakes, Wed. R.J. de, villa "Lobia", Wijk aan Zee (²)

  575    Klomp, A., Zuidwijkermeerpolder bij de brug toegangsweg naar Beverwijk
  522    Kochx, P.H., Breestraat 53
  565    Koopman, W.Th., Hôtel "de Zon", Café-Rest., Breestraat 47
  561    Kuiper, J., Hôtel de Prins, Wijkeroog, Velsen

  507    Lamme, M., Kassier, Dr. Schuitstraat
  533    Lamme, M., Kassier en comm. in eff., kantoor, Meerstraat 54
  546    Leeuwen, J.F.v., Rund- en Varkenssl., Breestraat 85

  535    Majoor, Gebrs. Sigarenfabrik., Breestraat 68 (kant. van 9-12. 1.30- 4.30 en van 6-8)
  544    Marees & Zn., fa. Zuivelfabr., Alkmaarscheweg 67-69
  562    Melkinr. "Velsen", N.V., Rijksstraatweg L7
  518    Mello, M.D., Meubelfabr., handelaar in metalen, Zeestraat 11
  530    Moens, C.H., Notaris, Breestraat 102

  571    Naaml. Venn. Holl. Plaatwellerij & Pijpenfabr., voorheen J.D.B. Olie & Gonnermann, Velsen

  713    Pension "Trio", M. Marchand Jr., Gérant, Tramweg A10, Wijk aan Zee (²)
  511    Priester, H., Bloemist, Spersielaan
  552    Priester, v.d. Berg & Maters, Fruitexport "Beverwijk", Zeestraat 76

  554    Raadhuis, Wijk aan Zee en Duin
   ......    Rijkstelegraafkantoor (°)
  566    Roer & Co., v.v., Kassiers & Comm. in eff., Meerstraat 48
  579    Rot Czn., K., Aannemer, In betonwerken, Alkmaarscheweg 47

  521    Sant, C., Cuisenier, Delicatessenh., Breestraat 21
  712    Schipper, C., Café "Duinlust", Stalhouder, Wijk aam Zee (²)
  709    Schotvanger, P., Vleeschh. Voorstraat 103/104, Wijk aan Zee (²)
  714    Sillem. E., "Duinrode", Tramweg 1a, Wijk aan Zee (²)
  543    Slagt, G., Brood- en Banketbakkerij, Breestraat 34
  701    Slagt, G., Banketbakkerij, lucnhroom, Tramweg 61, Wijk aan Zee (²)
  504    Slotboom, Fa. D.S., Boek- en steendr., bur. Nieuws- en advertentieblad "Kennermerland", Breestraat
             49
  515    Spruijt, Corns., Aardappelen, groenten, fruit, engros, Zeestraat 51
  540    Steijn, Th., Kamerplanten en snijbloemen, Groenelaan
  568    Stoutenbeek, Fa. Wed. W., Manufacturen, Breestraat 65-67
  520    Strick v. Linschoten, J.C.W., Zeestraat 27

  526    Teer, M., Kassier en comm. in eff., Breestraat 95
  534    Tegel, W.J., in Luxe- en huish.art., enz., Breestraat 42
  ......     Telegraafkantoor (°)
  567    Tieleman & Dros, Meerstraat 90
  509    Thijssen, N., Café "de Groentenbeurs", Adres v. versch. commissiehandelaren in groente en fruit,
             Meerstraat
  517    Tuindersvereen. Kennermerland, Zestraat 6

  519    Veldhuijzen v. Zanten, L., Parklaan2
  563    Velser Bouwmaterialenh, voor heen H.J. Slenters, N.V., (kant. a/h Noorderkanaal v 6vm. - 7 nm.),
             Velsen
  706    Vereenigde Badhôtels, Wijk aan Zee (²)
  569    Ver. Vrije groenten- en fruitveiling, Meerstraat
  545    Verzendhuis Fa. Uiling & Reussen, kantoor, Zeestraat 48
  570    Vries & Blom, de, Bloemkweekers en handelaars, Creutzberglaan, Wijk aan Zee en Duin

  704    Waard, M.J. de, Arts, Reykerk, Aertsweg A65e, Wijk aan Zee (²)
  702    Waterschoot v.d. Gracht, Mr. W.S.J. v., Nieuwe straatweg A31, Wijk aan Zee (²)
  516    Wicherink, H.W., Breestraat 39
  564    Wijngaarden, Fa. P.v., Brandstoffen, Koudenhorn 3
  553    Wijnnobel, J., Café, Meerstraat 80
  573    Witkamp, G., Manufacturen en Modes, Breestraat 19
  528    Witkamp, M., Kennemer Machinefabr. en Constrctiewerkplaats, Breestraat 118

  542    Zaanlansche Waterleiding, Kloosterstraat 2
  523    Zwager, C.A., IJzerhandel, Breestraat  88

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
(²) Deze aangeslotene kan op Zon- en Feestdagen alleen van 1-2 nm. en gedurende het tijdvak van 1 October tot 31 Maart op werkdagen van 8 vm. tot 12 middag en van 3 nm. tot 6 nm. voor interlocale en internationale gesprekken worden opgenomen


Pagina('s) in oorspronkelijke bron:182, 183

Transcriptie door: Ineke Smit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net