BOLSWARD (Rijkstelefoonkantoor)

(Burgwerd)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en feestdagen van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

  18    Baarda & Co., Fa., Engroshandel in rijwielen en naaimachines, Appelmarkt
  23    Bakker, J.A., Meelhandel
  14    Beekhuis, H., Arts, Appelmarkt
  25    Bervoets, Gebrs., Heeren- en kinderkledingmagazijn
  38    Boer, Fa. P.J., Grossier in koffie, thee en kol. Waren, gemalen Java-rijst, Kleine Dijlakker

    4    Cuperus Azn., Fa. B., Uitgever, Stoomdrukkerij, Dijkstr.

  31    Eerdmans, M.B., Sigarenhandel
  17    Eisma, Gebrs., Steenfabr. Broerestr. (Fabr. "de Tijdgeest")

  33    Falkena, Bzn., K., Boekhandel en Sigarenmag., Polstr.
  35    Feenstra, T.B., Rijwielhandelaar en autoverhuurder, Harlingerstr.

  27    Gemeentebestuur
    1    Gemeente-gasfabriek
  32    Groot & Eerdmans, Fa. de, Sajetfabriek

    6    Haagsma, P., in Aardappelen, groenten, fruit, visch, enz., Kl. Dijlakker
  30    Hiddema, O.A., Graanmolenaar
    2    "Hollandia", Holl. fabr. v. melkproducten en voedingsmiddelen, Harlingerweg
    9    Hôtel Wiebes, Leo Hettema, eigenaar

  12    Jong, P. de, Boekh. en Uitgever, Gr. Markt
  13    Jongh, I. de, voorh. Bölger & Zn., Grossiers in kolon. waren en bakkersart.

  15    Kingma, Gebrs., Kassiers
  [id]    Kingma, J.H., Corr. Ned. Bank
  21    Kingma & Co., Fa., Olieslagerij en graanhandel
  22    Kon. Ned. Mij. van Kaas- en Roomboterfabr.

  10    Lunter, Fa. P., Manufacturier, Appelmarkt

  42    Meulen, R. v.d., IJzerhandel, Sneekerweg
    5    Meulen, Th.H. v.d., IJzerh., Dijkstr.
    7    Mispelblom Beijer, Gebrs., Kassiers, Marktplein
  34    Mulder, Wed. H., Stoomwasch- en strijkinr., "Florence"

    7    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passageagentuur, Gebrs. Mispelblom Beijer, Marktplein

  11    Oosterbaan, Fa. Herman, Modeart., garen en band, Appelmarkt

  17    Philantroop, Alg. Verz. Mij.
  41    Plantinga & Zn., K., Wijnhandel, Dijkstr. 150
  26    Praamsma, S.J. Meubelfabrik., Bagijnestr.

    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  29    Rijkszuivelschool en Zuivelschool

  24    Schoonhoff, J., Houthandel (8-9, 12-1 en 6-9)
  39    Stockmann, Fa. Jul., Manufacturier
  16    Stoomkoffiebranderij "de Ster", Fabrikant v. gemalen Java-rijst

    ..    Telegraafkantoor (°)
  20    Terhenne, D., in Kol. en bakkerswaren
    8    Tijdens, H., Adm. v.d. Hollandia
  28    Tramw. Mij., Nederl., Station

  37    Vries, Jan A. de, Dakpannen- en draineerbuizenfabr., in bouwmaterialen en brandstoffen
  36    Vries, L.J., de, Rijwielhandel Burgwerd

    3    Werf Gzn., D. v.d., in Bouwmaterialen
  40    Westerbaan & Pekema, Fa., Boekhandel en drukkerij, Appelmarkt

top


BOMMEL (DEN) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  4    Gent, H. v., Beurtschipper, Voorstr.

  3    Haga, W.R. v., Arts

  1    Jongeling, B., Commissionair, Kaai

  5    Mast, J.P., Motordienst op Rotterdam

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  2    Rossum, H.C. v., Commissionair, Voorstr.

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


BONNERMOND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11 vm. (1), van 12.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
(1) Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

  2    Koster, R. Constructie- en machinefabr.

  1    Mulder, O., Graanhandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


BOORNBERGUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Coöp. Vereen. tot het drijven van eene stoomzuivelfabriek

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 187

Transcriptie door: Sake Wagenaar


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net