BORCULO (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1,-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

17    Ardesch v. Hamel, N., Rijksontvanger

  7    Bakker, G., Hôtel- en Caféhouder, Markt
12    Bloemers, H.P.J., Burgemeester

19    Coöp. Landbouw-Vereen. "Geesteren-Gelselaar", Admin. J. Philipse

  5    Dassen, F.W. v., Sigaren- en tabaksfabr.

11    Elzas & Zonen, N., Fabr., Goudstr.

  6    Gemeentehuis, Burgemeester en Secretarie

23    Hartog, J., Slager
14    Heijmans, S., Exportslager

  1    Jong, Gebrs. de, Exportslachterij

  4    Kingma, E., Notaris
16    Kobus, H., In manufacturen, meubelen, enz.
10    Kulsdom, Gebrs., Slagers en varkenshandelaars

15    Meijer, A., Exportslachterij 
20    Meijer, H., Slager, Steenstr.

12    Naaml. Venn. Electr. Mij. "de Berkelstreek", C.J. Hugenholtz. Ingenieur

  9    Peters, H., Café en Stalhouderij, Voorstad

22    Repko, P.G., Boekdrukker
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

24    Siebers Azn., A., In koloniale waren en eieren  
  2    Swart, A., Dir. Boterfabriek

  ..     Telegraafkantoor (°)
21    Tijdink H. Fzn., H.J., Groothandel in landbouwwerktuigen

13    Visser, A.H., Electro-techn. installatie bureau

  8    Weggelaar, A.H., Hôtelhouder   
21    Weijers, J.,  Hôtelhouder 

top


BORGER (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Bergen, L. v., Rijksveearts

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


BORN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.30 vm., van 1 2.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Op den Kamp, G., Steenfabrikant

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


BORNE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Evenwel kunnen op Werkdagen interlocale en internationale gesprekken worden gewisseld van 8.-- vm. tot 9.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder HENGELO.

top


BORSSELEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het perceel van den heer M.P.N.M. de Kunder, Jorjaneweg 186a.

 

  4    Kunder, M.P.N.M. de, Publiek telefoonstation, Jorjaneweg 186a

  3    Pfeiffer, W.F., Med. Doct. Arts

  5    Regt Nz., M. de, Koopman in aardappelen
  2    Regt, W. de, Koopman in aardappelen 
  1    Richel, J.L., Burgemeester

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


BOSKOOP (Rijkstelefoonkantoor en lokaal Rijkstelefoonnet)

(Alphen (Z.H.) en Hazerswoude)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. (*)  Bovendien alléén voor lokaal: van 15 Febr. tot en met 30 April en van 16 Sept. tot en met  15 Dec.: van 7.30 vm. tot 10.-- nm. (*).  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
(*) Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

 

128    Akerboom, J.C., Scheepsbouwer, Motorbooten, Barendstr. 21
137    Akerboom Zonen, Jac., Boomkweekers, Reineveld B26

  91    Bie & Co., Fa. A. v.d., Boomkweekers, Zuidwijk
  85    Blaauw, J. Fa. J. Blaauw & Co., Boomkweekers, Achterkade 43
  49    Blaauw & Co., J. Boomkweekers, kantoor
146    Blonk, J.G., Rijwielhandel, Achterkade 41
  44    Boer, Wz., I., Boomkweeker, Kantoor, Biezen
    6    Boer, P., fa. Ravensburg & Boer, Rozenkweeker, Biezenweg 3
  76    Boer, Gzn., P., Fa. Jan Boer, Wz & Zn, Reijerskoop 4
  33    Boskoopsche Bank, de, Bootstr. 8
    8    Broek, C.J. v.d., fa. v.d. Broek, Ramp, Boomkw, Biezen 16
  81    Broek, J. v.d., Mr. Smid, Zijde 8
135    Broek Ramp, Fa. v.d., Kantoor, Biezen 5a
113    Bruin, B. de, fa. M. Koster & Zonen, Boomkw., Dorpstr. OZ 1
  67    Bruyn, Jan de, Schilder, Achterkade 61
117    Bruyn, J.C. de, Secretaris der Pomologische Vereen. en der P.O.C. der Tuinbouw-Onderlinge,
           Rozenlaan 13

  45    Carsjensboot, Agent der, Achterkade 229
147    Colpa, J.H., Dorpstr. W.Z. 14
  87    Controleurs der Pythopatholog. dienst, Biezenweg 9

  73    Daniel, Jan Mac., Smid, Achterkade 113

    4    Ebbinge & v. Groos, Boomkweekers, Zuidwijk 1a
149    Endtz & Co., L.J., Boomkweekers, Achterkade
  51    Endtz, v. Nes & Co., Achterkade 205

    9    Felix & Dijkhuis, Boomkweekers, den Ham
  52    Fredts & Zonen, C., Boomkweekers, Achterkade 26

109    Geelen. H.G. v., Timmerman, Voorkade 23
101    Gelderen, G.W. v., Reijerskoop 53
126    Gelderen, G.W. v., Kweekerij "den Ham"
127    Gemeentebedrijven, Gasfabr. en Waterleiding (8½ - 12, 1½ - 5)
  56    Gemeentehuis, Dorpstr. 3
  23    Geurs, Gebrs. v.d., Manufacturiers, Dorpstr. O.Z. 16
  66    Gijzenij, Piet, Loodgieter, Achterkade 79
  13    Goedewaagen & Zn, Fa. T., Kassiers, Reijerskoop 17
  17    Goemans, P.C., Winkelier, Voorkade 2
  94    Goudkaade, Kzn., P., Schilder, Zijde 2
  97    Grootendorst, F.J., Fa. F.J. Grootendorst & Zn., Achterkade 22
  70    Grootendorst & Zonen, Fa. F.J.,  Boomkweekers, Laag Boskoop 12
  78    Guldemond & Zonen, Fa. D., Boomweekers, Reijerskoop 46

136    Hamburger, J., Arts, Ham
  69    Hardijzer, H.M., Boomkweeker, Achterkade 44
    3    Hardijzer, Joh.H., Boomkweeker, Reijerskoop 87
145    Heiningen, P.J. v., fa. v. Heiningen Bros & Co., Laag Boskoop
  30    Hof, K. van 't, Nanning & Co., Boomkweeker, Nieuwstr.69
  79    Hooftman & Co., Fa. F.J., Boomkweekers, Reijerskoop 6
  60    Hooftman, T.Azn. Jan, Fa. Koster-Hooftman, winkelier, boomkw., Dorpstr. Westzijde10
142    Horneman, Jac. S., In fijne vleeschw., Achterkade 51
  18    Horneman, M.P., Vleeschhouwer, Voorkade 25
  37    Houtman, André, Boomkweeker, Dorpstr. 15
  99    Houtman, Czn.G., Brandstoffenhandel, Bootstr. 17

  89    Jong, G. de, Boord- en Banketbakker, Dorpstr. 12
  42    Jong, Joh. de, Slager, Laag-Boskoop 5

125    Kallen, H. v.d., fa. Kallen & Lünnemann, boomkweekers, Reijerskoop 3
129    Kallen Lünnemann, Fa., Zijde (loods)
  14    Kamp, J. v.d., Manufacturier, Reijerskoop 5
  19    Klaassen, Hôtelhouder, Dorpstr. O.Z. 17
  72    Kleef, Gebr. v., (A. v. Kleef) Boomkweekers, Laag-Boskoop
  64    Kleef & Co., Fa. v., Boomkweekers, Zijdeweg 16
108    Kleef & Co., C. v., Boomkweekers, Nieuwstr. 97
  93    Kleef & Zonen, Fa. W. v., Boomkweekers, Zijde 14
  77    Klijn, C., Boomkweeker, Biezenweg 24
  11    Koenekoop, C., Timmerman, Dorpstr. 23
106    Koerts, Jan, Timmerman, Laag Boskoop 10
110    Kok, J. in Rijwielen, haarden, kachels, enz., Dorpstr. O.Z. 22
144    Koolbergen, H. v., Boomkweeker, Zijde 42
  62    Koolbergen & Sliedrecht, Fa. v., Boomkweekers, Zijde
112    Koster, D.A., Boomkweeker, Achterkade 55
  39    Koster, D.A., Boonkweeker, Zijde
  95    Koster, Hugo, Zijde 19
  12    Koster, M.H., fa. M. Koster & Zn, Reijerskoop 21
  47    Koster, P.M. fa. Koster & Co., Boomkweeker, Achterkade 211
  43    Koster & Co, "Hollandia", Boomkweekers, Laag Boskoop 1
  36    Koster & Zn., M., Boomkweekers, Zijde 19
116    Koudijs, J.C., Timmerman, Achterkade 43
  84    Kranenburg, W., Aannemer, Achterkade 53
103    Kranenburg, W. Cementsteenfabr., Zuidkade
  21    Kreling, J., Vleeschhouwer, Nieuwstr. 40

  71    Leeuwen, D. v., Timmerman, Achterkade 285
131    Loef, Az., P., Voorz. Coöp. Boerenleenbank, Voorkade
  35    Lünnemann, B., Boomkweeker, Zijde 23
  32    Lünnemann, C.B. , Boomkweeker, Barendstr.2

  15    Maarschalk, H. L., Notaris, Dorpstr. 15
115    Mathot, A.J., Boekhandel, Achterkade 17
  48    Mathot, H., Boskoopsche Handelsdrukkerij, Achterkade 13
140    Mesman, Wzn., K., Reijerskoop 187
  82    Mesman & Zn., Fa. W., Boomkweekers, Biezenweg 2
  55    Mohr, J.H., Metselaar, Achterkade 7
118    Mossel, J., Boomkw., Zuidwijk 

  63    Nes, Adr. v., fa. Endtz, v. Nes & Co., Boomkw., Achterkade 48
119    Nes, Azn., P. v., Boomkweeker, Reijerskoop 15
102    Nes, Azn., fa. P. v., Reijerskoop
  65    Nes, J.H. v., Boomkw., Fa. C.B. v. Nes & Zonen, Achterkade 52
  16    Nes, C.Bzn. Kl. v., Architect, Woonh, Dorpstr. W.Z. 20
  57    idem Fabriek Zuidkade
  90    Nes, D.v., Boomkweeker, Reijerskoop
  49    Nes & Zonen & J. Blaauw & Co., C.B. v., kant. Achterkade 24
  58    Nijhof, Gebr., voorh. A.v. Heiningen, Zuidkade 196

104    Oosthoek & Co., P.J.C., Boomkw., huis, Reijerskoop 39
107    idem, kantoor op de kweekerij
134    Osnabrugge, J.H. v., Gem. Bouwkundige, Achterkade
  96    Otto, J.H., fa. Otto-Hardijzer, Reijerskoop 26
  50    Ottolander, P.A., Boomkweeker, Achterkade 205
  59    Ottolander & Hooftman, Boomkweekers, Achterkade 10a
  28    Ouden, Jac. den, Boonkweeker, Biezen 70
  25    Ouden, P. den, fa. H. den Ouden & Zn, Jaagpad B40, Alphen (Z.H.)
  68    Ouwerkerk, Wed. Adr., Achterkade 36

  98    Pannebakker & Zonen, G., Reijerskoop 54
148    Pol & Co., P.J. v.d., Boom- en rozenkweekers, Reijerskoop

    7    Ramp, Mzn., fa. v.d. Broek-Ramp, Boomkweekers, Biezen 3
  27    Ravensberg, Jr. P., Fa. Ravensberg & Boer, Rozenkweeker, Reijerskoop 79
  26    Ravensberg & Boer, Fa., Rozenkweekers, Groeneweg
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
    2    Rijkstuinbouwwinterschool, Reijerskoop 38
133    Rooij, A. de, Smederij en rijwielhandel, Boorstr.
  46    Rosbergen & Zn., K., Boomkweekers, Achterkade 155

  61    Schreuder Loef, Voorkade 52
    1    Schultetus Venema, W., Boomkweeker, Reijerskoop 20
120    Spek, J., Boomkweeker, Zijde 57
  88    Spruyt, Jac., Sigaren- en rijwielmag., Dorpstr O.Z. 2
  83    Stam Azn., G. v.d., Boomkweeker, Reijerskoop 173
  31    Stam, F.E. v.d., Hôtel "Neuf", Barendstr. 11
105    Stolker, J., Melksalon, "Welgelegen", Reijerskoop 1
124    Stoomboot-Mij. Boskoop-Waddinxveen--Gouda, De, Dir. C. v. Nes Dz., Achterkade 219
143    Stoomboot-Mij. "Vooruitgang", Ham 2
  74    Stutvoet & Offenberg, Fa., Boomkweekers, Reijerskoop 62

  40    Tak, H. v.d., Arts, Dorpstr. W.Z. 5
    ..    Telegraafkantoor (°)
111    Tol Pzn., M. v., fa. P. v. Tol Mzn., Boomkweeker, Biezen 23
  10    Tol Azn., M.G. v., Boomkweeker, Biezen 64
  29    Tol Jr., P. v., Boomkweeker, Biezen 21
132    Toorn, W.P. v.d., Kassier Coöp. Boerenleenbank Rozenlaan
  92    Turkenburg & Cie., D., Bootstr. 4

138    Veer, A.L.J. v.d., Manufact., heeren- en kinderkleeding, depôt Chem. Wasscherij, Achterkade 45
  34    Veerman Jr., D., fa. A.M. Wentink & Co., Boomkweekers, Biezen 5
141    Vereeniging Wijkverpleging, Nieuwstr. 19--21
  53    Vermeulen Fzn., J.C., Koopman, Achterkade 103
114    Vermeulen, J.C., Slager, Reijerskoop 55
122    Visser, J.C., Boter- en Kaashandel, assurantiën, Voorkade 33
123    Vreeburg, A.G., Timmerman en aannemer, hei en fundeerwerken, Biezen 44

  20    Weijer - v. Gemeren, Fa., Boomkweekers, Bootstr. 7
    5    Wentink, A.M., Boomkweeker, Biezenweg 1
139    Wezelenburg, C., Fa. C. de Vos, Boomkweeker, Hazerswoude
  75    Wezelenburg Zn., Fa. K., Hazerswoude
  86    Wiegand Bruss, D.G., fa. v.d. Weijden & Co., Boomkweekers, Dorpstr. O.Z. 2a
  22    Wiegand Bruss, M.A., Boekhandel, Dorpstr. 26
  38    Wilde, F.G. de, Arts, Dorpstr.
  41    Wilgen, D. v., Boomkweeker, Laag-Boskoop 15
121    Willik, K. v.d., Timmerman, Zijdeweg 34

  80    Zaal, N., Banketbakker, Dorpstr. O.Z. 3
  24    Zwaard, J.v.d., Slager, Nieuwstr. 1

top


BOVEN-HARDINXVELD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Boon, B. de, Vischafslager

5    Gemeentehuis en Politie

2    Jong Jzn., C. de, Aannemer

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

4    Schoehuizen, J., Burgemeester
6    Stasse Pzn., G., Vischhandel
1    Swets, J.A., Hoepelfabrik. en aannemer

..    Telegraafkantoor (°)

top


BOVENKARSPEL (Hulptelefoonkantoor)

(Enkhuizen en Grootebroek)

Diensturen: Werkdagen: van 1 Juni tot 31 Aug. van 8.-- vm. tot 9.-- nm., van 1 Sept. tot 31 Mei: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 1 Mei tot 14 Juni en van 15 October tot 14 December:  van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 15 Juni tot 14 October en 15 December tot 30 April: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  9    Bakker, P., Café Hof v. Holland, Broekerhaven
15    Bakker Dzn., S., Houthandel
11    Berkhout, K., Hôtel "het Roode Hert"
  1    Boon Jbzn., C., Burgemeester, woonh.
  2    Boon Jr., Jb., Groentenhandel
  7    Boos, C.J., Kruidenier, Westeinde

  3    Canoy, W.B.C.H., Arts

  5    Eecen, P., Groentenhandel

17    Gemeente Gasfabriek
  4    Gemeentehuis

16    Haakman, J.C., Manufacturier
20    Havenmeester, Broekerhaven

21    Kleeff, C. v., Aardappel- en groentenhandel, Grootebroek
12    Koedooder, Th., Handel in kunstmest, Enkhuizen

14    Lammertsma, J., Koopman en winkelier, Broekerhaven

18    Marktvereeniging "de Tuinbouw", Grootebroek

  6    Oud, Jb., Aardappel- groentenhandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

13    Veen, Azn., B., Koopman en winkelier
19    Visser Sr., D., Koopman

  8    Zel, J. v.d., Koopman en comm. in groenten, aardappelen en fruit, Broekerhaven

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Enkhuizen

top


BOVENKARSPEL-GROOTEBROEK

In het Bijkantoor voor den Rijkstelegraafdienst te Bovenkarspel-Grootebroek is, in aansluiting met het Rijkstelefoonkantoor te Enkhuizen, eene openbare Rijksspreekcel voor het interlocale en internationale verkeer gevestigd. Deze spreekcel is van 15 Juni tot 15 October geopend.
Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.

top


Bovensas zie onder Steenbergen

top


BOXMEER (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en feestdagen van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Een publiektelefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het perceel van Mej. Wed. E. Straatmans geb. Thijssen, Bakelgeest C. 199.17    Driebergen,J., Opzichter Ned. Heide-Mij.

12    Esser, Ph.J.H., Hôtelhouder, Steenstr.

  6    Gemeentebestuur
  5    Grollenberg, H.A., Notaris, de Biest

  9    Hendriks, E., Koopman in granen en aardappelen
  7    Hengst. C.F.J.H., Burgemeester, Elsendonk
10    Heuvel, Th.M.A. v. d., Banketbakker, Steenstr.

18    Jacob, A., Slager en Veehandelaar

16    "Lactaria", Dir. J.B.A. Thuis

15    Nuijens, W.J.F., Arts

  3    Pechtold, C.A., Expl. der acetyleen gas fabr., electricien, ijzerh., koper- en zinkwerkerij, Steenstr.

11    Reusing. J.H., Varkensslager, Steenstr.
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  8    Schoth, Fa. F., Uitgever, Kantoor, Steenstr.

  ..    Telegraafkantoor (°)

  4    Verheijen, van Estvelt, Mr. A.J.T., kantonrechter, het Zand
  2    Verkuijl, B.E.A., Sigarenfabr., Bukelgeert

  1    Weijers, W., fa. J. -Lion-Löwenberg. Exportslagerij
13    Weijers. W., Veehandelaar, Steenstr.
14    Wijze, A. de, Rundslager en veehandelaar

top


BOXTEL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen. van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor locaal en interlocaal verkeer, is gevestigd in het station.

 

 21    Bluijssen's Compagnieschap, Fa., In consumptie-artikelen
   9    Bogaerts & Co., H., Kunstschilders, (9-11.45, 1-5.45)

 16    Clercx, B.H, Stationsstr.
 26    Crols & Zn., A., Fabr. v. linnen, pellen en damast, Rechtestr.

   2    Eerden, H.F. v. d., Nieuwstr.
   4    Eerden, A.A. v. d., fa. W. v. d. Eerden, Fabrik., Nieuwstr.
 29    Electr. Koffiebranderij "Hollandia", Stationsstr.
 20    Eupen, W. v., Stationsstr.

   7    Gemeentebestuur, Markt

   1    Hoek, Dr. P.M.
 24    Hoogerwou, Jac. v., Houtkooper
 19    Hoogerwou & Zonen, W.J. v., Ossenpad
   5    Hôtel "de Kei", K.W. Wollerich

   3    Leeuw & Zn., M. de, Da mastweverij, Nieuwstr.

 33    Mahie, Mevr., Kasteel Stapelen
 11    Merks, Wed. H., Grand Hôtel Boxtel en stalhouderij

 31    Niemann, J.H.J., Notaris, Rechterstr.

 22    Oerle, Gebr. v., Bandfabr., Molenstr.
[id.]   Oerle & Zn., J. v.. Damastfabr.

14    Pakhuis v. d. N.-B. C. Boerenbond, Afd. Boxtel

19    Ribbe, W.A., Ossenpad
  8    Rijckevorsel v. Kessel, Douair. A.E.M. Jhr. v., Burgakker
28    Rijckevorsel & Co., Fa. v, Brugstr.
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

12    Rooijen, C.M. v., Rijksveearts

  6    Spierings, L.A., Recbterstr.
15    Stappaerts, C.J., Stationsstr.
18    Susante & Co., H. Jos., Sigarenfabr. (fabriek)

  ..    Telegraafkantoor (°)

13    Velsen, J.H.
25    Ven, H.J.C. v. d., Linnenfabrikant

27    Windstosser. G., Koopman, Huize "den Eikenhorst"
17    Wösten, Dr. K.E.L., Stationsstr.

top


BRAKEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst (ook op Nieuwjaarsdag).
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Dalen, S. v., Burgemeester
3    Dalen, T.A. v., Comm. in aardappelen en andere landbouwproducten

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Sustronk, C.F., In aardappelen en fruit

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 188 / 189 / 190 / 191

Transcriptie door: Jan Wissink / Ine van den Munckhof / Joop Kuijntjes / Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net