BRESKENS  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  8    Besemer, F.J.J., Koffiehuishouder, Haven
  5    Bruijnooge, L., Koopman

10    Kazerne der Maréchaussée
  2    Klaaijsen, F., Fouragehandel, Haven

  3    Luteijn Azn. W., Fabr. v., drops- en suikerwerken, Schelpenpad

  6    Melle, I. v. Dropsfabr., Achterweg

  9    Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, Kant. v. d.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Stoomtramweg Mij. Breskens-Maldeghem, Directie

  ..    Telegraafkantoor (°)

14    Tol, T., In granen en vlas, Dorpsstr.

12    Valk, J.H., In granen en steenkolen
13    Verdegem, E.M.,  Hôtel-Restaurant
  7    Vuijst, S.M. de, Hôtel "Stoombootveerhuis", Haven

  4    Weijkman & Schippers, Fa, Graanh., Dorpsstr.

11    Zuijen, D.H. v., Burgemeester

top


BREUKELEN  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.30 nm. tot 3.30 nm., van 6.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

11    Blankenheijm, C.J.M., Villa "Vrede en Rust"

15    Ekris, G. v., AutomobielenGarage

16    Gemeentehuis
  6    Griffioen, W., Riviervischhandel

  7    Hoekstra, C.G., Roomboterfabriek, "Insulinde"

  5    Kasteleijn, Gebrs., Graanhandel
  2    Keijzer, Dr. Joh., Arts
12    Kempen, J., Villa "Boom en Bosch"

  8    Ligt, E. de,  Commissionnair in kaas

  1    Matthes, J.A., Huize "Groeneveld"
  5    Matthes, J.A., Houthandel, Effecten, Assurantiën, Fruitkweeker. (Kantoor 8-5, na 5 uur tel. no. 1)

14    Onnes v. Nijenrode, M., Kasteel Nijenrode

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
17    Roosendaal, J., Slager

  9    Schippers, Sr., Jac., Kaashandel
  3    Spiering, Mr. W.F.E., Kantonrechter
10    Steeden, G.J. v.,
Hôtel "Het Statewapen"

  ..    Telegraafkantoor (°)

19    Verbiest, P.G.B., Huize "Nieuw Hoogerlust"
13    Voskuil, F., Kruidenier

18    Willink v. Collen, H.D., Kasteel "Guntersteijn"

top


BRIELLE  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Beaumont, K.W. v., Hotelhouder, Turfkade
  4    Beukelman, J., Stalhouder, Voorstr.
25    Blink, Fa. A. v.d., Zaadhandel
  6    Blink, J.&C. v.d., Granen- en steenkolenhandel
17    Blink, L.P. v.d., Notaris, Voorstr.
13    Burgemeester, Raadhuis, Groote Markt

12    Commandant Korps Torpedisten, Politiewacht, Langstr.
  3    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eersteling", Scharloo

  8    Egter van Wissekerke, Mr. F.D.J.C., Voorstr.

22    Gemeente Gasfabr., Directeur

21    Knape, J.A., Nobelstr.
  2    Knoop, Gebrs. v.d., Graanhandelaars, Scharloo
15    Kriensen Az., A., Stalhouder en ondernemer v. verhuizingen, Noordeinde 37

19    Lette, N.J.C.S.H., Burgemeester, Woonhuis

26    Mol, A., Varkensl., Koopmanstr. 

18    Oudgaarden, A. v., Kassier en comm. in eff., Voorstr. (Kant. van 9-1 en 2-4)
14    Overbeek, J.K., Uitg. en boekdr., Voorstr.

28    Philpse, Jac., Muziekonderwijzer
28
    Philipse, J.C., Café-Restaurant

16    Rademakers, L., Agent Z.H. Mij. Redding van Schipbreukel., Voorstr.
  9    Reijden, P.A.J. v.d.,
Hôtel de Nymph, Voorstr.
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  7    Rotterdamsche Tramweg Mij., Station

29    Snaijer, M. de, Agent Stoombootmij. "Maasnijmph"
27    Stoel, W.F., Ingenieur van den Waterstaat
  1    Stoomschelpenzuigerij en Schelpkalkbranderij, Naaml. Venn.,  Kalkzandsteenfabr. "den Briel"

  ..    Telegraafkantoor (°)
11    Trouw, Mr. L., Advocaat, Zuideinde I 54 

23    Verschoor, J., Dir. der Groenten- en Fruitveiling

20    Wallen, P.F. v.d., Maarland
10    Welman, Gebrs., Fabrikanten, Zuid-Einde I 57
24    Welman & Co., Jamfabr. "Kenau" en  "Voornsche Jamfabr."

top


BROEK IN WATERLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1   Heijloo Sr., P., Antiquair

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


BROEK OP LANGENDIJK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.--nm., van 2.--nm. tot 9.-- nm. Bovendien voor gesprekken met sommige Duitsche kantoren en met Amsterdam gedurende de maanden Juli, Augustus en September van 7.-- tot 8.-- vm. Zon- en Feestdagen: van 8.--vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

15    Bak, S., Aardappelen- en groentenhandel
13    Bak, W., Groentenhandel en zuurkoolfabriek
14    Balder, C., Groentenhandel
   6    Boer, A. de, Café Welgelegen

25    Dirkmaat Jz., Jb., Groentenhandel
26    Dirkmaat J.Wzn., J., Bloembollenhandel
20    Dirkmaat, W.Jz., Marktbetaalmeester

18    Holl. Spaar-, Deposito- en Commissiebank
12    Hoogland, J., Aardappelen-, groenten- en fruithandel
  5    Houtkooper, H.J., Dir. Eerste Holl. Groentenexport Mij.

 24    Kamp, A., Groentenhandel
   7    Kreijger, J., Groentenhandelaar, Sluiskade
   3    Kuiper, C.,  Café Marktzicht, Logement Dorpstr.

 10}   Marktgebouw, (Geopend gedurende de veiling)
 11}    idem
   9    Molen, K. v.d., Groentenhandelaar

 21    Naaml. Venn. Kistenfabr,  "de Tijdgeest"
 22    Naaml. Venn. Het Landbouwkant. "Noord-Holland", Afd. Broek op Langendijk,
          beheerder W.v.d.Molen

 23    Ploeg, J., Groentenhandel 

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

 16    Schoorl, C.v.d., Motorschipper en scheepsbevrachter
   2    Slot, Rens, Groentenhandel
 10    Slot, Reijer, Groentenhandel
 13    Stins, G., Zaad- en groentenhandel

  ..    Telegraafkantoor (°)

  8    Waard, N. de, Logementhouder, Kerkplein
  1    Wagenaar, J.H., Groentenhandelaar

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder ZUID-SCHARWOUDE

top


BROUWERSHAVEN  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 8.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

2    Brouwersche Inmakerij, Dir. K,v,d,Linde, Haven

1    Kloet, J.A., Hôtelhouder en Schilder

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


BRUINISSE (Rijkstelefoonkantoor)

(Zijpe)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij C.Zoeter te Zijpe

 

1    Berg, Wzn., D.v.d., fa.D.v.d.Berg & Zn., Oester- en mosselhandel, Noordstr.
2    Berge, Johs. v.d., Beurtschipper, Kerkstr.
5    Berge Mzn., A.v.d., Comm. in aardappelen, uien, enz.

4    Geluk, K., Comm. in aardappelen, uien enz. en bietenagent

3    Jumelet, Fa. Gebr., Oester- en mosselhandel

8    Rijkshavenmeester, Zijpe

 ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

 7    Zoeter, G., Agent van stoombooten, Publiek Telefoonstation Zijpe

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 197 / 198

Transcriptie door: Fokke Zwaan / Gertie van Lienen-Visser


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net