BUNNIK zie onder ZEIST


BUREN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Beekman, A., Bondshôtel en paardenhandel

  2    Everdingen, H.G. v., Notaris Roodeheidestraat

  5    Naaml. Venn. Burensche Kistenfabr., Dir. J. v. Beusekom

  6    Omzeele, M.Th., Secr. penningm. Vereen Ned. baksteenfabrikanten

  3    Pitlo, J.A., Molenaar en graanhandelaar

  1    Quirujns, J.Q., de Burensche steenfabriek

...    Rijkstelegraafkantoor (°)

...    Telegraafkantoor (°)

top


BURG, (DEN) (Texel) (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.--nm. tot 2.-- nm
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  13    Boekel, E,S., Rijwielhandel

  14    Dikkers, G,J.O.D., Notaris, Westerstraat   
    3    Dros, Gebrs., in Kol. waren en eieren
    5    Dros & Co., Graan- en kunstmesthandel
    6    Duinker & Co., Poeliers en eierhandelaars

  12    Eelman, S.C., Hooi- en stroohandel

    7    Hôtel Texel, P.J. Kikkert & Zonen

    8    Keesom, H.W., Veehandelaar
    4    Keijser & Co., Fa. C.R., Graan- en Kunstmesthandel
    1    Kikkert & Zn., Jac., Agentuur- en Commiesiehandel
  15    Kikkert & Zn., P.J., Stalhouderij    
  17    Koning, S.J., Graanhandel, Warmoesstraat
  10    Kuijper, M.A., in Rijwielen en ijzerwaren

  11    Langeveld & de Rooij, Fa., Uitgevers

    5    Ned. Schelpkalkbranderij
  18    Nieuwe texelsche Courant, W.C. Reij
    5    Noord-Ned. Grint- en Keislag Industrie "Flevo"

  21    Raadhuis
    ..    Rijkstegraafkantoor (°)

  19    Schraag, T., Manufactrier
    5    Stoomboot Mij. "Texel"

    ..    Telegraafkantoor (°)
    9    Ter Horst, S., Hôtel "de lindeboom"
  22    Texel's Eigen Stoomboot Onderneming

  20    Vlessing, P,H., Manufacturier
    2    Vlessing, Wed. E.S., in Meubelen, lompen enz.

  16    Wagemaker, A., Arts

top


BURGWERD zie onder BOLSWARD

top


BUSSUM  (Rijkstelefoonkantoor)

('s Gravenland, Huizen, Laren en Naarden)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.,  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm. van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. 2. Centraal Bureel van het locale telefoonnet

 

515    Aarden, H., "Frisia", Stationsweg 6
457    Aertnijs, M.W., Dir. Benz & Co., Huize Benkenrode, Amersf. straatweg 36
487    Amerongen, G.Azn., W. v., Kruidenier, Nassaulaan 24a
299    Andriessen, C.J., Dir. Machinefabr. Ceuvel & Co., Nieuwe Englaan 16
498    Apeldoorn, A.W. v., Inr. v. Heilgymnastiek en massage, N. Hilversumscheweg 9
260    Apotheek "het rode kruis", Verband- en Ziekenverpleging art., Havenstraat 7
294    Au Bon Marché, Nassualaan 24c

459    Baaij, H.Kzn. v. Eijnhoven, Mevr. Wed. P., N. Hilversumscheweg 11
106    Bahlmann, W., Candid.-Not., Maria-Hoeve, Wichmanlaan 27
206    Bahlmann, Dames, N. 's Gravenlandscheweg 55
  35    Bakker, A.J., villa "Laarderhoogt", Laren
157    Bakker, P., Albrechtlaan 2
379    Bakkerij Vereen. "Walden", Hamerstraat 9
177    Banis, J., Besteldienst en transportonderneming, Meentweg 4
415    Bartet, Sabine H., Arts, " 't Akkertje", Parklaan 31
144    Bazel, K. de, Architect, Meentweg 38
414    Bedijn, F.A., Sandtmannlaan 172 Naarden
331    Beer, S.B., Villa sophia, Sandtmannlaan, Naarden
422    Beijerman, Dr., Arts, Middenlaan 4
384    Benner, Job.P.C., Kunstschilder, Gr, Hertoginnelaan 28
    1    Bensdorp & Co., Holl. Cacao- en chocoladefabr., v.h.
224    Bensdorp & Co., Holl. Cacao- en chocoladefabr., v.h.
 
17    Bercum, Jr., J. v., Café Moderne, Vlietlaan 22
374    Berg, C.H.E.C. v.d., Kruidenier, Heidelaan 2a
431    Bergh, B. v.d., Huis- & Decoratieschilder, behanger, Kapelstraat 29-31
  29    Berghuijs, Mevr. de Wed.W.H., villa "Ruimzicht", Koningslaan
325    Bessie, Louis, Dennehoeve, N. 's-Gravenlandscheweg
  18    Bestelgoederenbur., Naarden-Bussum
230    Bevier de Fouw, Mevr., Stargardlaan 7, "pretty Home"
354    Biegel, Herman, Koopman, Parklaan 15
    5    Biegel, J.H., Gooilandscheweg 1
249    Bienfait, J., Dir. Automobielfabr. Trompenburg, Amsterdam, "Bikbergen", Blaricummerstraatweg Oud
           Bussum
274    Bijl, J., Werktuigundige, Koedijklaan 2
257    Bijl, H. v.d., Koningslaan 18
428    Bijvoet, W.F., Arts, Verloskunde en vrouwenziekten, N. Hilversumscheweg 7
254    Blaaderen, G.W. v., "Villa de Maerle", Huizen
516    Blaas, W., rijwielhandel, Landstraat 42a
160    Blömer, F.A., Agent in Manufacturen, Prins Hendriklaan 6
307    Boer, P.A., Koffiemakelaar, Middenweg 1 
201    Bogaard, W., Varkensslachterij Öud-Holand", Nassaulaan 5
  49    Boissevain, Charles, Huize "Drafna", Naarden
551    Bonebakker, W.G., "den Hul"' Amersfoortsestraatweg 833, Naarden
542    Boneschansker, H., Bussumsche Auto Centrale, Prinsenstraat 8
191    Boom, dhr. H., Arts, Spiegellaan 24
190    Boom, J., Kol. en grutterswaren en comestibles, Brinklaan 56 en 58
183    Boor Pzn., H., vischhandel, Spiegelstraat 2
420    Bos, H.J., Stalhouder, brandstoffenhandel, verhuizingen, schoolstraat 164 Naarden
429    Bos Janszen, J., Koningslaan 24
532    Bosboom, H., v. Suchtelen v.d. Haerelaan 12
  94    Bouwman, L.C., Amsterd. Bazaar, Nassaulaan 14
  11    Bouman & Zonen, D., schilders en makelaars, Nassaulaan 39 en 18
509    Box, A.C. de la Rive, Villa Benvenuta, Vlietlaan 10
  93    Brake, L.A. ter, Oranjelaan 4
438    Brand, Paul, Uitgever, Prinsenstraat 10
  82    Brandts, W.J., Leeraar H.B.S. Amsterdam Noord, 's Gravelandscheweg 44
112    Brodie, A.F., heidezicht,  Brinklaan 168
517    Broeck, P. v.d., in boter, kaas, eieren, wild en gevogelte, Raadhuisstraat 14
523    Broeckman, A.M., Koedijklaan 10
357    Broek, W.A. v.d., Willemslaan 17
  30    Broekman, henri, Dir. der Bouw Mij. "Nieuw-Bussum", 's Gravelandescheweg
170    Brom, Q., Makelaar, fa. Stockhuijzen & Brom, Brinklaan 143
256    Bruchner & E. Bruchner Jr., E., Casa Cara, Wilhelminapark, Naarden
122    Brug, S. ten, Sigarenmag., "Padang"' Stationsweg 2
316    Brul, Mevr. Wed. P. v.d., Hoog Bussum, Boschlaan 19
  70    Bruns, Joh.M., Horlogemaker en goudsmid, Nassaulaan 11
  92    Buijs-Middelhoven, G., Villa "Rozenhof", a/d Meerweg
212    Bundels, E., Broodbakker, Brediusweg
499    Bunt, H. v.d., Kruierij, Alg. Dienstverrichting, Meentweg 12d
  43    Bur. Eerstaanw. Ingen., Naarden
  52    Bur. Waterleiding, Nassaulaan 12
290    Burgemeester, 's Gravelandscheweg 31
450    Burger, A., Kruidenier, Voormeulenweg 34
277    Burger, J.N., Waldecklaan 2
278    Burgerhoudt, A.P., Nieuwe Englaan 12
346    Busing, B.M., Rijksveearts, Vrouwenstraat 103, Naarden
    8    Buwalda, C., Stalhouderij, Brinklaan 84
  13    Buwalda, C., Stalhouderij b.h. Hôtel Nieuw-Bussum, Koningslaan 1c

535    Cammann, J.C.O., Architect, graaf Florislaan 21
539    Cate, Mr. H.G. ten, Wethouder, Koninglaan 75i
  34    Ceuvel & Co's, Machinefabriek, Bussumervaart, Naarden
  60    Chef-telefoniste, Centraal Bur.
  32    Chemische Fabriek "Het Gooi", stofwerende vloerolie Astra, ant. Graaf florislaan 18 (9-5½)
165    Chemische Fabriek 'Naarden."N.V., Huizerstraatweg Naarden
134    Christiaans, fa, Strating & Co., in steenkolen, Villa "Christina"' Meentweg 6
145    Christiaans, fa. Strating & Co., in steenkolen Zwarteweg
275    Christiaans, L.J., Galgenweg 842, Naarden
497    Clausing, Mej. J.E., Boschlaan 6
241    Cocaïnefabriek "Cheiron", N.V., Mecklenburgerlaan 11
113    Concordia, Gebouw, Wichmanlaan
519    Cininck Westenberg, M.M., Boschlaan 31
211    Cordemeijer, B., Agent in manufacturen, Koningslaan 12
412    Cornelissen, L., Expert, Taxatiebur. en in assur., Voormeulenlaan 22
491    Cornélissen, M.A., Scheeps- en werktuigkundig Ingenieur, Huis Öp Honck". Wichmanlaan 15
383    Coultre, J.A. le, Arts, Gasthuisstraat 379, Naarden
460    Coultre, J.A. le, Arts, Zwarteweg
303    Craamer, Bern., Werkt. constr. werk, spoorwegen matrieel, Koningslaan 6
180    Craandijk, W.m., Assuradeur, Mecklenburgerlaan 6
381    Cramer, .P., prinses Magrietlaan 1
336    Creemers, J.D., fa. W.J. Cremers 7 Zn., Amsterdam, Brinklaan 131
263    Croes & Co., Import van automobielen, motorrijwielen, enz., regentesselaan 13 (kant. 9 - 5)
328    Croll, Jr., D., Groot Hertoginnelaan 34

149    Daelmans, J., Arts, villa "Quatre Bras"' 's Gravelandscheweg 44
451    Dam Ham Jr., F.J.C. ten, Wladimirlaan4
495    dankelman, Jan, fabrikant, Vlietlaan 12
133    Dannenfelser jr., W.F., Comm. in Eff. Koningslaan 35
433    Delters, Bernh., Koopman, Albrechtlaan 9
403    Deterding , P.J.L., Kon. Emmalaan 19
469    Dickhout, Julius, reclamebur., Sandtmannlaan 153
373    Diehl, J.C., Arts, Lindelaan 3
396    Dieperink, Jr., B.E., partic., Schwerinlaan 1
397    Dieperink, H.B., partic., Rostocklaan 20
185    Disch, J., Café "Gooische Boer", Amersf.Straatweg 2
255    Dishoeck, C.A.J. v., Uitgever, Wichmanlaan
481    Doijer, Lulof, Julianalaan 83, Naarden
136    Dombach, J.G.Ferd., villa 'Sorento"' Stadhouderslaan2
    9    Doorenbos, Dr. J.M. Clinge, Huizerweg 3
  75    Doorenbos, M.J., Dir. v. Nederl. der Ooster. Phönix, Meerweg 4
196    Dorp Jr., W.A. v., "Klein Rubroeck"' Naarden
387    Dorp Jr., A.W. v., Adj.-Dir. N.V. Chem.fabr. "Naarden"' Zwarteweg onder Huizen
213    Drees, Mevr. F., Villa "Gooioord"  Naarderstraatweg 4
121    Dreesmann, A., fa. Vroom & Dreesmann, Brinklaan, villa "Loversbos"
268    Driest, D. v., Makelaar, woningbur., Generaal de la Reijlaan 39
210    Dronsberg, v.d. Linden, A.F., Klein Kruisbergen, 's Gravelandscheweg
411    Drontmann, J.H., Handelsagent, Brediusweg 23
  53    Dudok van heel, A.E., Villa "de Viersprong", Huizerweg, Huizen
  51    Dudok van Heel, J.P., "Berghuis", Straatweg, Huizen
419    Duinker, P.,  Nieuwe "s Gravelandscheweg 28
424    Dwars, P., Meerweg 6

116    Eek & Turfboer, Techn. Bur. v., Parklaan 11
356    Edelmann, G.A., Koopman, Villa sonnewende, Kon. Emmalaan 9
285    Eeden's Electr. Bakkerij "Walden" N.V. Dr. F. v., Nieuwe 's Gravelandscheweg 54   
317    Eeghen, C. v., "de Duinen" bij Valkenveen, Huizen
391    Electr. Bakkerij "Walden"filiaal. Heerenstraat 1a
226    Emmer. C., Loodgieter, Nassaulaan 8c
156    Emons, Fred.W.H., Accountant, villa Tonny, Boschlaan 13a
231    Engelberts, A.C., 's Gravelandscheweg hoek Koningslaan
342    Engelblik. W., Kapper Havenstraat 2a
  72    Engeler. H.J.A.M., Ingenieur Holl. Electr. Mij., Pater Wijnterlaan, Naarden
462    Esser, J.G., "Sonnehoeck" Stargardlaan
557    Evers, J., Willemslaan 12

273    Faassen, Jac. v., Atelier v. moderne fotogr. Heerenstraat 5a
  91    Faber, P.H., Koningslaan 27
  97    Faber & Co., Uitgever "Nieuwe Bussumsche Courant" Stoomdrukkerij, Thierenstraat 1
467    Fabius, Dr. G.H., Dir. Gooische H.B.S., woohuis Kon. Emmalaan 7a
  98    Felderhof, H.W., Comm. in eff., Fortlaan 7a
361    Fels & de Vries, Boekhandel, Nassaulan 13a
148    Flier, D.J. v.d., Bloemenmag., Brinklaan 81
  15    Flier, Wed. L.A.B., Fa. Dijkhuis & Co., Mineraalwaterfabriek, Likeurstokerij, Nassaulaan
108    Flines, E.W. de, Graaf Florislaan 6
217    Franke, J.A., Brinklaan 48
461    Fremery, H.N. de, redacteur, Groot Hertoginnelaan 36
109    Fruyt, P.H., Generaal de la Reylaan 16
527    Funke, G.L., Stargardlaan 18

165    Gaastra, S., procuratiehouder van de Chemische Fabriek "Naarden"
494    Galen Last, L. v., Schoenenmagazijn, Kerkstraat 24
547    Geer, A. v.v., stalhouderij, Nieuwe Spiegelstraat 16
158    Geerts, G., Boschlaan 4
  58    Gelder, L.D. v., Vleeschhouwer, Wilhelminapark 1
  16    Gemeente, Architect en Bouw- en woningtoezicht
  40    Gemeente, Gasfabriek en electriciteitsbedrijf
    4    Gemeente, Keuringsdienst en Politiebureau
111    Gemeente, Secretarie
292    Gemeente, Ziekenbarak 
127    Gem. Brandweer, Opperbrandmeester
229    Gem. Brandweer, Ass.- Opperbrandmeester
  44    Gemeentehuis, Naarden
142    Genemans, P.J.H., Wijnh., importeur v. gedistill., Brinklaan 55
117    Glasius, J.C., Brediusweg 29
  14    Godzen, A.J., (fa. Brondgeest & Zn., Amsterdam), Nieuwe Hilversumscheweg 4
306    Godzen, W.G., villa "Loonge" Spiegellaan 17
436    Gooische Electrotechn. bur., Strates & Mulder, Sint Vitusstraat 138
213    Gooische Bank, N>V., Wilhelminaplantsoen 3
385    Gooische Hoogere  Burgerschool m. 5-j. cursus, Const. Huygenslaan
479    Gorel, G.A., Handel in groenten, Nieuwstraat 15
427    Gorter, Dr.H., Nieuwe 's Gravelanscheweg
509    Gras, B., in modes, Nassaulaan 9
242    Greeuw-Hoon, Mevr. de Wed. P.J. de, Brinklaan 184-186
216    Griffioen, J.G., Amst. Varkensslahterij, Kerkstraat 2b
227    Groeneveld, P., industriëel, Landstraat 56i
550    Groenhuijzen, fa. Jansen, Smederij, Haarden, kachels en Rijwielen, heerenstraat 21
  63    Groenou, A. v., Vleeschhouwer, Heerenstraat 39
120    Guépin, F.P., Groot Hertoginnelaan 30
295    Guy de Coral, J.J.M., Albrechtlaan 1

233    Haakman, Wed. K., Manufacturen, Mode-art., Nassualaan 2
320    Haakman & Slegten, Fa., Heeren-Mode-art., Nassaulaan 24b
234    Haan, D. de, Bode op Amsterdam, Kapelstraat 21b
540    Haan, S.m., in Bouwwerken en tennisbanen, Nieuwe 's Gravelandscheweg 63
536    Haan, Zuster D.A. den, Herstellingsoord, Meerweg 20, villa Lindehoeve
189    Haanebeek, J.H., Fa. haanebeek & Co. te Amsterdam, Willemslaan 9
110    Haantje's Stoombierbr., Depôt, Landstraat 46
168    Hafkenscheid, F., Manufacturen magazijn "de Vlijt", Brinklaan 79
  32    Hagedoorn, H.B.J., Graaf Florislaan 18
447    Hanedoes, C., Arts, Meentweg hoek Parklaan, villa " 't Puntje"
163    Hanou, J., Kruidenier, Kapelstraat 11
104    Hansen, H., 's Gravelandscheweg 11
204    Harshagen, F.W.P., Deurwaarder, Brinklaan 123
310    Haselhoff Lich, M.L., Villa "de Bannick"  Koningslaan 9
251    Hattum-Schram de Jong, Mevr. de Wed. v., Nieuwe 's Gravelandscheweg 7
533    Haust, J.H., Eslaan 4
549    Haverkamp, F., Parklaan 39
222    Heels Condensed Milk Cy. v., Galgesteeg, Naarden (9-11½, 1½-3½), tusschen 11½ en 1½ en na 3½,
           tel. No. 53 oproepen
  72    Heemaf  Bouwbedrijfbureau, Naarden
347    Heijer Jr., J.H., partic., Regentesselaan 33
155    Heijer, Jr., J.H., Schoonoord, Koningslaan 5
541    Heijn, Albert, Winkelier, Havenstraat 21
126    Heineken, D., Industrieel, Villa    "Nirvana" Prins Hendrikpark 5
402    Heins, H.N., Rijwielhandel, Havenstraat 3
252    Hennings, C.F., Gudelastraat 3
410    Helling, Fa, Jn, in Rijwielen, verhuur- en repratieinrichting, filiaal Raadhuisstraat 20
264    Heringa, Mr. A.R., Adv. % Proc. Wethouder, Koningslaan, Naarden
279    Heslenfeld, C.P.W., Koopman Spoorlaan 1
  12    Heslenveld, W.H.M., fa. Buising & Heslenveld, Villa rustoord, Brinklaan
526    Heslenvelt, H.B., Stalhouderij, Kerkstraat 20
552    Hestra, A.L., Gep. Luitenant-kolonel, Amersfoortscheweg, Naarden
340    Hesterman Jr., D.F., in Fruit, visch en zuurwaren, Brinklaan 109
314    Hesterman J. Mzn., N.C.H., (M.G. Hesterman), Makelaar in tabak, (fa. Nienhuijs & Hesterman,
           Amsterdam)
           Villa "Columbia" 's gravelandscheweg 25
321    Henkelom, Mr. H.P. v., Huize Silvia Amersfoortscheweg
345    Heuser, Erich, Koningslaan 44                      
308    Heuvel, R.M. v.d., Schoonmaker, Nasaulaan 6a
    6    Hienen, J.A. v., Schoenmaker en winkelier, Brinklaan109b
276    Hijmans, Mevr. S., Villa "Rusthoeve" Oranjelaan 2
375    Hilhorst, J., Winkelier, Nassaulaan 13b
124    Hillebrant, J.J.H., Commeniuslaan 38
247    Hillen's Gooische Beschuitfabriek, Spiegelstraat
  68    Hilten, Mevr. Wed. G. v., Parklaan 1a
199    Hoekstra, Æ., Julianalaan 920, Naarden
262    Hoekstra, G., Lindenrode, Lindelaan 14a
313    Hoekstra, J.Ph., willemslaan 16
139    "Hofstede Oud Bussem", N.V. Melkerij, Kantoor
  59    Hogenbirk, W., Vleeschhouwer, Brinklaan 68
324    Holdert Hzn, A.H., Villa Menado, Parklaan 10
332    Holdorp. L., Bussumsche Glazenwasserij, Hoogeweg 21
    1    Holl. Cacao- en Chocoladefabriek voorheen Bensdorp & Co.
224    Holl. Cacao- en Chocoladefabriek voorheen Bensdorp & Co.
501    Holl. Electriciteits Mij., Pater Wijnterlaan 52, Naarden
  72    Holl. Electriciteits Mij., Electr. Centrale, Pater Wijnterlaan, Naarden
548    Holl. Fabr. v. Wasproducten N.V., Huizerweg 46
115    Holl. Huiden- en Leder Mij., Huizerweg
195    Holl. IJz. Spoorweg Mij., Vrachtgoederenloods
456    Holt, Th., Nieuwe 's Gravelandscheweg
512    Honders, J.J., Boschlaan 2
448    Hondius Boldingh, G., Willemslaan 30
472    Honert, J. v.d., Huize "Flevorama", Naarden
261    Hoog, Bernard de, Kunstschilder, Nieuwe Hilversumscheweg 8b
  86    Hoogendijk, H., Koningslaan 15
399    Hopman, H.J., Pension lindenoord, Lindenlaan 8
165    Hornoid-Fabriek, Nederl., Huizerstraatweg, Naarden
270    Hôtel-Pension 'Huize Beerenstein", Beerensteinlaan 73
315    Hôtel 'Het Bosch van Bredius", Naarden
153    Hôtel "de Rozenboom", C. Majoor, Brinklaan 86
  96    Hôtel Pension-restautant "Nieuw-Bussum"'A.C. v. Hardevellt vh. Fa. Wed. U.R. Buwalda, 's
           Gravelandscheweg
  18    Hôtel "Vlietlaan"'(E.H. Oosterwijk voorh. De Boer), Vlietlaan 18
138    Hôtel "Zandhoeve"'J.C. v. Aken
198    Hôtel en Stalhouderij "Het Vliegend Hert"'J. Reek Pzn., Vrouwenstraat 27, Naarden
164    Houtman, K., Inr. v. compl. meubel., Nassaulaan
137    Huien H.G., Winkelier, Heerenstraat 35
440    Huisman Sr., G.J., Behagerij & Stoffeerderij, Spiegelstraat 6-8 
270    Huize Beerenstein, (Hôtel Pension), Beerensteinlaan 73
171    Hulshoff Pol, J., Regentesselaan 19
  69    Huygens, W.A., Reeder, Willemslaan 32

426    Ihie, J.J.H., Auto's, Landstraat 3a
282    Insinger, L.A., Kon. Emmalaan 18
123    Inspecteur van Politie, woonhuis, Singel 20a

359    Jaarsma, T., Sigarenmagazijn "Trio" , Stationsweg 8
290    's Jacob, Mr. H.Th., Burgemeester, 's Gravelandscheweg 31
172    Jager, de, Brandstoffen- en grinthandel, Heerenstraat hoek Nieuwe Spiegelstraat
228    Jansen, C.H., Generaal de la Reylaan 4
335    Jansen, P.J., Smederij, rijwielhandel, reparatieinrichting en autogarage, Heerenstraat 23a
479    Jansen, Fa., Taxistand, Lindenlaan
  89    Jansen, C.W., Villa Dennenoord, Oud Bussum, Naarden
537    Jansen, Hendrik W.A., Bloemist, Handelskweeker, Meerweg 11
192    Jenster, A.J., Varkensslachterij, Kapelstraat 10
200    Jong, Dr. J.V. de, Gasthuisstraat 365, Naarden
  87    Jong, Dr. J.V., de Arts, Prins Hendrikpark 18
208    Jong, R.M. de, Tandarts, heerenstraat 77
214    Jong, W. de., Banketbakker en kok, Stationsweg 14
432    Jong, W. de., Banketbakker en kok, Nassaulaan 7 en Stationsweg 14
  78    Jongeneel, N.V. "Houthandel", voorheen P.M. & J., Landstraat

  85    Kaiser, Fa. Paul C., Broodbakker, Heerenstraat 1b
370    Kaiser, A.J.B., Nassaulaan 20
  28    Kalff, G., Graaf Florislaan 24
480    Kalff, J.M., Kon. Emmalaan 32
480    Kalff- van Hasselt, M.J. C., Kon. Emmalaan 32
119    Kalksteenfabriek, Naarden
518    Kamphuijs, P.W.M., in granen en meel, Kerkpad `197, Naarden
312    Karssemeijer, G., Expeditie kantoor G. Birkhoff, Generaal de la Reijlaan 33
176    Kat, F., Notaris, Turfpoortstraat 392, Naarden
521    Kat, A. de, Kapitein der art., Stargardlaan 9
  41    Kazerne 'Weeshuis", Oud Molen, Naarden
221    Keijzer, W.H.C.G., Arts, Kattenhaagstraat 45, Naarden
508    Keizer, G.C., Parklaan 12
525    Keizer & Co., N.V., voorheen Ned. Naamplaten- en Kunstemailleerfabriek, Veldweg 2
  66    Keppler, Dzn., J.S., Vleeschhouwer Nassualaan 27
209    Kerkkamp, A.A., Kapper Stationsweg 10
520    Kesteloo, G.J.K., Electrische Smederij, 4e Peperstraat 270, Naarden
131    Keune, J.H.J.M., Tandarts, Brinklaan hoek Englaan
    4    Keuringsdiens, bureau
267    Kijl & Co., Oliegoederenfabfiek 'Het Anker'' Laardeeerweg 57
393    Kinderen J.Gzn., T.H. der, Regentesselaan 21
407    Kirchner, Oskar, Leeraar Duitsch, beëdigd Translateur, Breedeweg 19
327    Klasema, W.J., Banketbakker en Kok, Nassaulaan 24
490    Klaver, N., Lederwaren, koffers, reisartikelen, enz., Brinklaan 64
484    Kleisen, J., Kleermaker en confectiemagazijn, Brinklaan 75   
560    Klemkerk's Kolenhandel, Parallelweg
238    Klene, A., Uitgever, Brinklaan 54c
362    Klooster, A. van 't, in brandstoffen, Schoolstraat 1a
297    Klück. J., Stoomsmederij, huis- en kachelsmederij,  Kapelstraat 30
235    Knoppers Waarenhaus, Nassaulaan
223    Kok, P.H., Lood- en zinkwerker, Brinklaan 80   
406    Kolk, F.J. v.d., fa. F.W. v.d. Kolk, in steenkolen, Gooilandscheweg 4
463    Kolk, N.H. v.d., Makelaar in koffie, Gudelalaan 6
  79    Konijn, W.J., Banketbakker, Heerenstraat 7
258    Koning & Mooij, Apothekers, Chem. Bacteriologisch. Laboratorium, kerkstraat 1a
  36    Koning & Mooij, C.J., Apothekers, Chem. Bact. Laboratorium, Stationsweg 4
207    Koning, C.A., Oud Bussum
363    Koning, C.J., Scheikundige en Bacterioloog, "Microcosmus"  Brediusweg 17
232    Koops, H., Vleeschhouwer en spekslager, Heerenstraat 31-33
  37    Kort, G. de, Timmerman en makelaar, agent brandass. Kapelstraat
444    Koster C.Jzn., C.J., uitgever, Mariaheuvel, Heuvellaan 10
445    Koster, Hugo, Blaricummerstraatweg 795, Naarden
359    Koudijs, D., rijwielmagazijn "Gooiland"; Brinklaan 70a
378    Koudijs, D., rijwielmagazijn "Gooiland" Marktstraat 118, Naarden
545    Krabbé, H.M., Kunstschilder, Brediusweg 48
178    Kreunen, A., kruidenier, Nassualaan 10
302    Krijnen, W., kruidenierswaren en comestibles, Kapelstraat 42
246    Kruijsmulder, B., directeur der Chemische fabriek "Naarden" , huize "de Sparren", Laren
103    Kruijt- Perkins, Mevr. J.H., Villa 'Groot delte" Wichmanlaan
377    Kruisweg, C.J., Architect, Nieuwe Hilversumscheweg 10
174    Kuhn, H.W., Amersfoortschestraatweg 820
  51    Kuhn & Co., Kon. Beetwortelzaadcultuur, kantoor "Berghuis" Straatweg, Naarden
437    Kwast, G. v.d., Vleeschhouwer Heerenstraat

458    Laag, L.W., ter, Directeur Verzekeringsbank, "Victoria" Middenlaan 6
  57    Labouchère, C.H., "Bantam" 's Graveland
409    Laer, G.W.A. van, Brediusweg 27
311    Laguna, B.J. Lopes de Leaö, Meerweg 3a
  21    Langerhuizen, P., Huize Crailoo, Huizen
151    Langhout Gzn., W., Architect, Amersfoortschestraatweg
  71    Latorf, Frits, comm. in eff., Generaal de la Reijlaan 8
360    Latum, H. van, Stationskoffiehuis en handel in brandstoffen, Stationsweg 28   
513    Lau, J.J. La, in fijne vleeschwaren, commestibles, enz., Nassaustraat 4
350    Laurillard, A., " t Klaphek" Gudelalaan
349    Leeuw, A.J. de, Expediteur, Kon. Emmalaan 1
287    leeuwen Boomkamp, P. van, Huize "de Beek" Oud Bussum, Naarden
  83    Legult, P.C., Gooische Varkensslager, Landstraat 45
166    Lensvelt, G.W., Koopman, Wichmanlaan 11a
143    Leur, Johs., 's Gravelandscheweg 9
225    Levendag, H.W., Opz. Ned. bell. telefoon Mij.
193    Leikeles, Oebles Dzn., Behanger en stoffeerder, Nassaulaan 131 [huisnummer moet onjuist zijn]
240    linden & G. van leeuwen, B. van de, Stalhouder, goederenvervoer, verhuizingen en transporten,
           Landstraat 18
  61    Linden Tol, C.F. van, oud gezagvoerder oningklijke parketvaart Mij., villa Insulinde" Eslaan 18
253    Lingeman, J., Huizerstraat hoek Valkenveenschelaan, Huizen
524    Loggen- Kloosterman, Wed. H., glas, porcelein, aardewerk, huishoudelijke artikelen, Kapelstraat 24
446    Loman, W.F.,  Wladimirlaan
  39    Looman, H.J.B., 's Gravenlandscheweg 22
162    Lootsteen, A., in Visch, fruit, zuurwaren, comestibles en limonades, Raadhuisstraat 10
311    Lopes de Leaö Laguna, B.J., meerweg 3a
146    Los Fa. R., Boekhandel en boekdrukkerij, Nassaulaan 23
343    Louman, J.C., Ameublementen, behanger, stoffeerder, Heerenstraat 10
493    Lucas, F.W., Stargardlaan 11

507    Maassen, T.J., in wijnen en likeuren, Spiegelstraat 5
132    Märckelbach, Fa. Wed. G.M., uitgever, Kapelstraat 19
  81    Magazijn 'de Amstel" fijne vleeschwaren en comestibles, Nassaulaan 22
478    Majoor, J., Manufacturenmagazijn "de Duif" Brinklaan 140
202    Man, H. de, stalhouder, Peterslaan 1
366    Marissing, W. vam, Koperslager en loodgieter, Brinklaan 152
418    Marie Jr., H.W., van, "Swaenenburgh" 's Graveland
452    Matla, pension & restaurant, Brinklaan 149
382    Meeth, J.P., koningslaan 19
147    Meeuwis, W., Schoenenmagazijn, Nassaulaan 25
  26    Meijer, Alex, Villa "Roseneck" Koningslaan 15
  47    Meijer, A., Kruidenier, Nassaulaan 15
364    Meijer, Azn., Gottfr., Mecklenburgerlaan 64
367    Meinesz, A., Koningslaan 39
483    Meulen, G. van de, Handel in groenten en tuinder, Havenstraat 19
296    Meuring, Joh.F., Graaf Florislaan 2
368    Meursing, Jan F., Boschlaan 15
473    Michelsen & Co., Boomkweekers, (kantoor alleen werkdagen van 8-6 ), Naarden
    2    Mijs Azn., Jan, Villa "Omega" 's Gravelanscheweg
150    Militair Hospitaal, Gansoordstraat 488, Naarden
447    Mispelblom Beijer, A.J., villa  "Eijkenrode" Nieuwe Hilversumscheweg 3
  95    Moes, Fred., Nieuwe  's Gravelandscheweg  hoek Koningslaan
129    Moes, P.E., Koningslaan bij de 's Gravelandscheweg 60
197    Molema, S., Kassier en makelaar, Brinklaan 61
323    Molewater de la rive Box, B.M., Breedeweg
266    Mols, C., rijwielhandel, Kerkstraat 4
  64    Momma, W.F.C., Nieuwe "s Gravelanscheweg 24 "Dennekamp"
482    Monslou, H. ban, Assuradeur, Hamerstraat 76
135    Mooienburgh, Mr. A., partic., Nieuwe Hilversumscheweg 2
510    Mulder, H.A., Kapelstraat 1
394    Muller A.J., Lijstenfabriek, Naasaulaan 1
322    Munnikhuizen, G.A., gemeente ontvanger, Brinklaan 151

  55    Naaml. Venn. Mij. "Nederland' tot het aannemen van werken
  62    Nagtglas Versteegh, C.D., Ingen., Villa "Christina" Nieuwe Parklaan 20
553    Nederlandsche Vereeniging "Het Roode Kruis"  afdeling Bussum (de Teekenschool)
344    "Neerlandia" fil. v.d. fabriek van melkproducten te Weesp, Raadhuisstraat 12
338    Nesenberend, K., Borstel- en Huishoudwaren. Nassaulaan 17
179    Nierop, Ph. van, Nieuwe 'sGravelanscheweg
105    Noack, Fa. E., fijne vleeschwaren en comestibles, Kerkstraat hoek Brinklaan
430    Noordman, Bern., Heeren- en kinderkleeding, hoedenmagazijn, Brinklaan hoek Havenstraat
284    Norren, fa. A.J.A. van, E.C. van Norren, kruidenier, Peperstraat, Naarden
404    Norren, fa. C. van Aann. en makelaar, Iepenlaan 19

  10    Onselen, P. van, Vleeschhouwer, Kerkstraat 12
  31    Oostveen, Wed. C.W.R. van, 'Sinaia" Oranjelaan
  20    Osieck, Joh., "The Hall" 's Gravelandscheweg
107    Osieck Lambrechts, Mevr. de wed. H.F., villa "de Werve" Wichmanlaan bij de Kastanjelaan
503    Oskamp, G., In koloniale waren en comestibles, Spiegelstraat 2a
  46    Otto, J.H., Bloemenmagazijn, Heerenstraat
139    "Oud Bussem" N.V. Melkerij "Hofstede" Kantoor
528    Overwijn, Mevr. Wed. Dr. G., Parklaan 14

365    Paauw, Jn., Slager, Laarderweg 13a
245    Paine Stricker, B.H., Graaf Florislaan 13
352    Peck, H.J.A., Meerweg 13a
    3    Peij, A.H., in Bouwmaterialen, Landstraat 69
540    Pension "Bosch en Hei",S.M. de Haan, Nieuwe 's Gravelandscheweg 63
270    Pension Huize Beerenstein, Beerensteinlaan 73    
298    Plaats, T. van de, in Uurwerken, goud, zilver, enz., atelier v. rep., Nassaulaan 6
    4    Politiebureau en bureau keuringsdienst
  54    Pompstation Waterleiding
236    Postma, S.F., Arts, Nieuwe Hilversumscheweg 6
194    Povel, H.A., Gooilandscheweg 20
244    Proost, Jac., 's Gravelandscheweg 6 "Sparwou"

161    Ranke, D., Vleeschhouwer, Nassaulaan 13d
330    Reddingius, J.H.W., Willemslaan 6a
130    Reeskamp, G.A., fa. B. van de Bergh, Drogist, raadhuisstraat 22
  88    Reijners, E.M.W., "Nieuwburg" 's Gravelandscheweg 12
530    Reiman, J., Kruideniers en Grutterswaren, Cereslaan 25
237    Reinders, D., Arts Lindelaan 17
293    Rietmeijer, F.W., Willemslaan 34
369    Rijckevorsel, W.F.H., c.i. Insp. v.h. Vervoer H.IJ.S.M., Pater Wijnterlan 57, Naarden
    ..    Rijkstelegraafkantoor, (°)
502    Rijswijk, C., Behanger en stoffeerder, Spiegelstraat 2b
  38    Rikmenspoel, Dames, Generaal de la Reylaan 2
534    Rivière, J.J. van de, Administrateur Hollandsche Bank van Zuid- Amerika, "Silombra" Meerweg 2
239    Roekel, E. van, akelaar, "Zonneheuvel" Breedeweg
219    Roelofsz, J.H., Comm. in eff., Majoor Franslaan 8
556    Roes, H.M., assuradeur, Koningin Emmalan 3
319    Roesche Jr., J.F., Beerensteinlaan 40c
485    Rogmans, E., koopman, Nieuwe Hilversumscheweg 8
553    Roode Kruis, Ned, Vereen. Het,  afd. Bussum (De Teekenschool)
514    Roodhuijzen Jr., D.N., Suikermakelaar, Nagtglaslaan 144, Naarden
398    Roodhuijzen de Vries, P., middenlaan 2c
  34    Roord, W.J., Schoenwinkelier, Kerkstraat 2c
266    Roonboterfabriek, "Gooiland" Naarden
334    Roomsch-Kath. wijkverpleging, Iepenlaan
386    Rossum, G.A. van, Boomkweeker, E 20a, Naarden
531    Ruegg, J., Smederij en IJzerhandel, Brinklaan 62

496    Salen, J.W.F., Heuvellaan 2
543    Samuel, S., Nieuwe Hilversumscheweg 8a
  74    Schaars, H.B.P., voor heen C.C. och, manufacturenmagazijn "de Zon" Nassaulaan 8
  65    Schaick, Maison A. van, Banketbakkerij en Kokerij, Brinklaan 86a
182    Scheffelaar, Klots, S., Notaris, Eslaan 2
    7    Schermer, J., Apotheker, Brinklaan 146
154    Scheuer, J.H., Prins Hendriklaan 37
  23    Schevichaven, Dr. S.R.J. van, Villa Tudesca, Graaf Florislaan 10
417    Schimmel, Mevr. Wed. H.J., Meerweg 5
304    Schipper, P., Loodgieter, geysers, keukenbenoodigheden enz., Vrouwenstraat 20, Naarden
  22    Schipper, R., fa. Wm. Schipper, Aannemer en Makelaar , woningbureau, Stationsweg 18a
289    Schipper, Fa. W., Aannemers en Makelaars, Kantoor, Heerenstraat 49
348    Schirman, O.H.F., Bier- Wijnhandel, mineralwaterfabriek, Lambertus Hortensiuslaan 25, Naarden
188    Schoenmaker's, C., Piano- en Orgelhandel, Kerkstraat 6
474    Schönthaler, F.B., Majoor Franslaan 1
  24    Scholten Azn., G., Nieuwe 's Gravelandscheweg
186    Scholtens, S.C., voor heen de Blank & Bieren, in verfwaren, chem, enz., Brinklaan 52
  99    Schoonderbeek, Johan, "Vita Nuova" Comeniuslaan 811, Naarden
  56    Schoute, Dr. J., Leeraar, Oude 's Gravelandscheweg
114    Schoute, Joh., Heerenmodemagazijn, Brinklaan 86b
546    Schröder, L., Koningin Sophielaan 3
538    Schröder, Wilhelm, Breedeweg 17
434    Schueler, Dr. Jur.G., Directeur Sumatra Cocos Cultuur Mij., Willemslaan 19
390    Schuurmans, J.W., Lood- en zinkwerker, Electr. Install. enz., Havenstraat 24
353    Scott, Mr. C.L., Villa Tsjido, Eslaan 14
486    Selee, D., Koffiehuishouder, Vlietlaan4
203    Sepp, Mej. C.E., villa Eikenhorst, Huizerweg
333    Sibinga Mulder, J., Karang Winangolm, Meerweg 9
439    Siegenbeek van hekelomn Mr. R., Huize "De Papaver" Breedeweg 7
  77    Sikking, A., Brood- en Banketbakker, Beerensteinlaan 16
416    Simoons, H., (Firma Simoons en Oosthoek), Comm. in eff., Willemslaan 14
175    Slaap, J., Amsterd. Drogisterij, Verband- Verplegings- en Huishoudelijke artikelen, Brinklaan 101
215    Slaghek, Egbert N., "s Gravelandscheweg 11
511    Sligting, W.J., Torenlaan 13
  33    Smits & Co., Jac., Boomkweekers, Lambertus Hortensiuslaan, Naarden
128    Smitskamp, G., fa. G. Smitskamp & Co., Kooplieden in Tabak te Amsterdam, Vlietlaan 14
505    Soest, G.H. van, in nieuw zilver, staalw. en huisvlijtbenoodigdheden, Brinklaan 94
318    Son, H.J.A. van, Lui. der Art., Willemslaan 15
  27    Stalhouderij A.J.P. Spoon, Stationsweg
488    Starke, J.F.W., Bloemenmagazijn, Vlietlaan 4a
489    Steeden, A.G. van, ingenieur, Koningslaan 17
475    Steuerwald, Catharina, Eikenlaan 5
173    Stienstra, Jobs., Schoenmaker en winkelier, Havenstraat 29
492    Stok, J.A. van de, Ambtenaar Stoomv. Mij. 'Nederland"Hooftlan 15
436    Strates & Mulder, Gooisch Electrot. bur., Sint Vitusstraat 138, Naarden
376    Suir, J., Café 'De Kroon" Stationsweg 12

435    Tattersall, Rijtuigenhandel, H. van Zalinge & Zn., Eslaan 20
116    Techn. Bureau van Eck & Turfboer, Parklaan 11
     ..    Telegraafkantoor (°)
442    Tersteegh, D.F., tuinarchitect, Lambertus Hortensiuslaan 35, Naarden
401    Theebe, P., Mag. van Kachels, gasornamenten, huidh. art. enz., Spiegelstraat 40
  73    Thiel, J. vam, in Assurantiën, Eslaan
389    Thienen, Ph. van, 2e Machinist der Bussumsche Waterleiding Mij., Achter de Kalksteenfabriek 858,
           Naarden  
392    Thole, Louis, Nieuwe 's Gravelandscheweg 26
265    Thus, A.J., Loodgieter, baden, Keukenbenoodigdheden, enz., Heerenstraat 12
371    Tjabring, Huize Lamberta, Naarderstraatweg
417    Top Pzn., L., Vlietlaan 12
  76    Top, Mej. M.S., Albrechtslaan 12
443    Trier, C., julianalaan 68, Naarden

453    Ubbink, H.A., fa. G.C. Bergman & Co., in tabak, Zwarteweg 67
504    Uijldert, Emil, Dir. N.V. Ned. Amer. Fruitteelt Mij. 'Virginia"Brinklaan 178
281    Ulrici, J.C.H., Assur., Lindenlaan 15

288    Veen, H. van, Kruidenier, Beerensteinlan 34
141    Veerman's Kolenhandel, Landstraat
291    Vegte & Co., H. van de, techn. Handels- en Agentuurbureau, Hooftlaan 5
421    Vehmeijer, L., Wichmanlaan 20
380    Veiligheidsdienst en Contrôle, Gooische Bewaking Mij. Veerstraat 19
408    Ven, J. van de, Heeren-Modeart. Havenstraat 5
272    Verbeek, J.G.H., Brinklaan 50
337    Verbeet, W.R., in Motoren en rijwielen, Vlietlaan 16a
125    Verdonk, W.J., Koningslaan 10
351    Verhoef, Nic., in Fourage en grutterswaren, Heerenstraat
167    Verkoren, J.G., voorheen Buijs, winkelier, Nassaulaan 18
449     Verleur, W.J., Zwarteweg 65
300    Verloop, Joh., Beurtschipper op Amsterdam, Landstraat 67
283    Vermeij, J.A.W., arts, Meerweg 4
269    Verschuur, C., Fotograaf, Veerstraat 18
400    Verschuur, W., Kolenhandel, Veerstraat 2
184    Versteegh, J., Gezagvoerder, huize "Sumatra"Nieuwe "s Gravelandscheweg 33
476    Verstijnen, D., Kolon. en grutterswaren, Kerkstraat 2a
522    Verstoep, G., Visch, fruit en comestibles, Havenstraat 17
305    Veth, Leonard, Prins hendriklaan 31
243    Vies, Zuster H.G. van de, villa "t Mouwtje" Amersfoortschesraatweg 15
309    Vinke, W., Ämalia" Meerweg 13
504    "Virginia" N.V. ned.Amer. Fruitteelt Mij., Dir. Emil Uijldert, Brinklaan 178
205    Vis, Jacob J., Meerweg 13
454    Vogelsang, P.M., Luit. Ko., Albrechtlaan
  45    Volker, A.L.J., Industrieel, Brinklaan 133
  55    Volker, Mevr. de Wed. L., Villa 'Hessen-Cassel" Vlietlaan
  55    Volker, L.J., Tuinarchitect,   Villa 'Hessen-Cassel" Vlietlaan
  55    Volker, Max., Dir. N.V. Mij. Nederland t.h. aannemen van werken, Villa 'Hessen-Cassel" Vlietlaan
  25    Vollers, J., Banketbakker en Kok, Brinklaan 144
259    Voorduin, Dr. J.C., Prediknt bij de Ned. Hervormde Gemeente, Lambertus Hortensiuslaan 778 II, huize
           Irene, Naarden
441    Voort, H.G. van der, timerman, winkelier in parapluies, Nassaustraat 8
423    Vorstman, Mr. F., Mecklenburgerlaan 14
140    Vos, Floris, Oud Bussum, Naarden
425    Vredenburg & Co., Gebr., Brinklaan
159    Vreedenberg, A.C.J., Villa Echolust, Zwarteweg 804, Naarden
169    Vries, E. de, Hoofdagent Z.H. Bierbrouwerij Landstraat 56g
  67    Vries, G. de, Makelaar, Lindenlaan 7
355    Vries, S. de, Heuvellaan 14
100    Vroom, H.J., fa. Vroom & Co., Amsterdam, Kerkstraat 1
465    Vroom, J.H.M., villa "Rosalia" Middenlaan 3
506    Vuure, L.N. van, Rijwielhandel, Kapelstraat 18

102    Waalwijk, D.A. van, Villa vreeburg, Parklaan 37
  42    Wachterswoning, legerplaats, Laren
455    Waesberge, C.J. van, Agent Stoonv. Mij. "Rotterdamsche Lloyd", Lambertus Hortensiuslaan 98,
           Naarden
137    Wansink, fa., Varkensslager, Brinklaan 72
101    Warmolts, L., Visch, fruit, gevogelte, comestibles, Nassaulaan
529    Wattez, Constant, Boomkweeker, regentesselaan 31
  90    Weitjens, H.J., Aannemer, Houthandelaar, Brinklaan A9
329    Welsch, H., voorheen J.J. Hagoort, in kruidenierswaren en comestibles, wijnen, Markt 186, Naarden
393    Westermann, Chem. techn. Laboratorium, Meentweg 41
463    Wijck-Gevers Deijnoot, Douaire, Jhr. T.J. v.d., Spiegellaan
339    Wijkzuster, "Ziekenzorg" Prinsenstraat 5
280    Wijnands & Co., Timmerfabriek, 'Trio" Landstraat 64
181    Wijnbeek, D., Koningslaan 16
152    Woensel Kooij, Mevr. van, "De Limiten", Huizen
466    Wolff, G.B., Chem. producten en metalen, Graaf Florislaan 23
248    Woud, A.G., voorheen M.Beemsterboer 'De Hoop" Grutterswaren en Kol. waren en fourageh., Brinklaan
           Hoek Veerstraat
250    Woudenberg Jr., J. van, Boschlaan 17
220    Wouterslood, J.P.M., drogerijen, chemicaliën, fotart., Brinklaan 77b

435    Zalinge & Zn., H. van, Rijtuighandel Tattersall, Eslaan 20
464    Zantvoort, W.G., Scheepsbouw- en werktuigk. Spiegellaan
217    Zee Jr, D. van der, Koningslaan 8
413    Zoo de Jong & van Ophoven, v.d., Kassiers, Heerenstraat 2
  30    Zwaardemaker - v.d. Stadt. Mevr. Wed. G., Nieuwe 's Gravelandscheweg 18

top


BUURMALSEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd
Zie voor nummers van aansluiting onder Geldermalsen

top


BUURSE ( Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.-- nm. van 6.--nm. tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Sieverink, H.A., Bakker en winkelier

..    Telegraafkantoor (°)

top


 CAPELLE a.d. IJSSEL ( Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Berghege, W., Arts, 's Gravenweg

5    Naami. Venn. Rietindustrie, systeem Krebs

1    Raadhuis
..     Rijkstelegraafkantoor (°)

..     Telegraafkantoor (°)  

2    Vuijk & Zonen, A., Scheepsbouwermeesters, Werf 2

zie voor de nummers van aansluiting ook onder Kralingscheveer en  Rotterdam

top


CASTRICUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  8    Benthem, Ant, van, Castr. Exportveiling van Groenten en fruit

10    Gemeentehuis (9-12, 2-4)

  6    Haas, M. de, grossier in Kolon. waren, Dorpsstraat

  4    Koopman, J.B., Hôtel
  1    Krankzinnigengesticht '"Duin en Bosch" Commissie van Bestuur van het Provinciaal
  5    Kuijs, Pz., P., Zaadhandel, Groentenexport, Dorpstraat

11    Liefting, E., Handel in eieren, wild en gevogelte
12    Liefting, Th., Bloembollenhandelaar en Commissionair
  9    Lith, A.H. van, Bloenbollenhandel

  3    Res, B.A.,
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  7    Schotvanger, P., Hôtel "de Harmonie"

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Valkering, P.J.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Transcriptie door: Ineke Smit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net