COCKSDORP (DE) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Barends, J., Wagenmaker en stroohandel
4    Buis, Gez.,  Hôtel "de Hoop"

1    Dros, J.P., Koopman
5    Dros & Co., Molenaar J. Witte, In granen

 ..   Rijkstelegraafkantoor (°)

 ..   Telegraafkantoor (°)
2    Timmermans, L.J., Landbouwer, Hoeve Labora

top


COEVORDEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

27    Aardappelmeelfabr., Centrale Coöp., Gramsbergerstr.

12    Benes & Co., Kassiers
44    Bulthuis Smeman, Fa., Koopman

35    Café Abels, (J.A. Abels), Markt 20
42    Coevorden, Gebr. J. & D., Exportslagers
  8    Coevorder Kunstmesthandel, fa H. Spijkman & Co., Opslagplaatsen Spoorhaven
18    Cohen, S., Slager
22    Coöp. Vereen. Drentsch-Overijlselsche Strookartonfabr.

19    Danneboom-Kan, Fa. C., Eieren en exporth., Tramstr. 1
39    Drent, H., Bierhandelaar en mineraalwaterfabriek
45    Driesens, F.J.J., Stroocartonfabrikant, Stationstr.
  8    Duyn & Hemmes, Kassiers

  3    Exportslachterij, Coöp.

15    Feijen, B., Grossier in suikerwerken, Zuidvruchten, enz.

36    Gemeentehuis, Secretarie

  5    Haeringen, A. v., Brood- en Banketbakker, v. Heutszsingel
  8    Hemmes Jz, J., Goudsmid
10    Hemmes Jz, J., Goudsmid 
47    Hilarius Wzn, W., Uitgever Nieuwe Coevorder Courant
  4    Homan, J.C., Arts
  7    Hôtel Baving, Th.J. Holterman

23    Joolen, Fa. Gebr. v., Machinefabr., Spoorkade

37    Ketting, M., Arts
34    Koster & Co., Fa. Hommo, IJzerhandel
31    Kramer, J.G., Meubelmag., Markt 14
  2    Krikke, M., Caféhouder
29    Kropveld, M., Coevorder Pettenfabr., Stationstr.

14    Levie, Gerson, Graanhandelaar

17    Messel, A. v., Dir. Coöp. Exportslagerij

28    Naaml. Venn. Drentsch-Overijselsche Houthandel
43    Naaml. Venn. Stoomzuivelfabr. "Coevorden"
21    Neep, A.C., Groentenhandel, Bentheimerstr. 5
33    Nijhuis, W.J., In Bouwmaterialen, Haven

40    Ontvanger der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen

32    Polak, J.N., Winkelier en grossier in winkelwaren, Frieschestr. 43

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
46    Roos Cz., I., Confectiefabrikant

  9    Santen, E. v., Hôtel en Café
  1    Spijkman, H., Grossier in koek, banket en suikerwerken
25    Staatsspoorstation, Noord Ooster Lokaal spoorweg Mij.  
26    Station der Dedemvaartsche Stoomtram
11    Steenhuis, H.H., Turfstrooiselfabrik. en agenturen

....    Telegraafkantoor (°)
24    Thijssen, Th., Confectiemag., Gasfrabrik., Bentheimerstr.
16    Trip, J.A.J., Hout- en steenhandel, schelpkalkfarbr.

  6    Vos Jzn., S., Koopman, Stationstr.
38    Vries, J. de, Geheelonthouderscafé en logement

20    Wely, A. v.,  Hôtel- en Café-Restaur., Stationsplein
30    Wieringa, G., Architect, v. Heutszpark

13    Ziekenhuis, De Aleida Kramerstichting

top


COLIJNSPLAAT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

 8    Drift, J. v.d., Arts

 7    Hôtel "de Patrijs", M.G. Riemens

 2    Kole Czn., A., Graanhandel en stoombootonderneming

 5    Looff, J. de, Café "Dorpszicht"

 1    Mul. J.C. de, Graanhandel

  ..   Rijkstelegraafkantoor (°)

 6    Schikker, M.A., Hôtel "Zeelandia"

 ..   Telegraafkantoor (°)

 3    Weele, P. v.d., Comm. in aardappelen, hooi, enz.

top


COTHEN ( alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- nm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

Zie voor nummers aansluitingen onder DOORN

top


CULENBORG (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

41  Albrecht, L. E., Noorderdreef
20  Ausems, A. J. Heerenconfectie, Markt
45  Ausems, Th. A. Apotheker, Markt A 277

  3  Barbara Gesticht, St., Overste W. J. te Poel
51  Beekum, P. M. v., Arr.-deurwaarder en Secr.-Rentmeester v.h. Algem. Burgerl. Armbestuur, Kattenstraat
22  Blijenburg Jr., A., Fruithandel, Kattenstraat
  9  Bonhof, D., Stoommaalderij en koffiebranderij, koloniale waren enz., Tollensstr.
  8  Bonhof, H. C., Arts, Varkensmarkt 43

30  Dresselhuijs, A. M. J., Varkensmarkt C 51
12  Dresselhuijs & Nieuwenhuijsen Kon. Sigarenfabr.
24  Dresselhuijs, W. B., Villa "Casa Blanca"

44  Fax Lampenfabriek, Dir. L. E. Albrecht & H. L. Fagel

39  Gaasbeek & van Tiel, Stoelenfabr., Stoomhoutzagerij
  5  Gasfabr., Dir. H. de Liefde
36  Geer, A. v. d., Tielsche Zandweg 1f
28  Gelder, A. v., Café, Markt
27  Geldersche Landbouwbank, Agentsch., Groote Markt
34  Gemeentehuis
33  Gend & Loos, Fa. v., M. J. C. Verkerk
26  Glasfabr., Mij. de Culemburgsche, Dir. D. v. Hoytema. (Kant. 9-12, 2-3 en 7-9)

31  Hocke Hoogenboom, J., Arts, Heerenstr.
38  Hofman, C., Eierhandel, Lange Havendijk D 265.
10  Hoogveld, Willem, Kolen engros, Tollenstr.
49  Hoytema, D. v., Industriëel
26  Hoytema & Co., v., Distillateurs. (Kant. 9-12, 2-3 en 7-9)

53  Jonge v. Zwijnsbergen, Jhr. J. A. de, Rentmeester v. h. Kroondomein

52  Koedam, C., Aardapel- en brandstoffenhandel, Gr. Markt
37  Koes, D., Koopman, Havendijk
  6  Kon. Vereen. v. Ned. Sigarenfabr. "Trio", A. M. J. Dresselhuijs Varkensmarkt C 51 (kant. 9-12 1½-8, gesl.
       zijnde tel. no. 30)
18  Kooij, G. A., In kol. waren, comest. en fijne vleeschw., Varkensmarkt
19  Kruijssen, H. A., Koopman in granen

  7  Laan, C., Sigarenfabrikant
40  Lamalson Bouwer Co., (C. P. E. Gori), Kassiers en comm. in eff. Goilberdingestr.

14  Merkens, J. G. P., Hôtel- en stalhouder
50  Middelbeek, R., Koopman en Winkelier
16  Mierop, C. C. J. v., Notaris, Markt 234

32  Pijselman, N., Hôtel "de Nieuwe Bak"
35  Politiebureau
15  Putten, H. F. J. v. d., Wijnh., Markt

26  Renaud v. Hoytema & Co. Steenfabr. (Kant. 9-12, 2-3 en 7-9)
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

48  Schorer, Jhr. Mr. J. C., Slotstr.
11  Sillevis & Zonen, Fa. L., Kistenfabr., beh. Vennoot. G. A. Benders
25  Sluijter, Gebr., (Wim Sluijter), Rijwielhandel, Zandstr. B 94
  4  Staatsspoor Station

..    Telegraafkantoor (°)
  6  "Trio", Kon. Vereen. v. Ned. Sigarenfabrik., Varkensmarkt C 51. (kant. 9-12, 1½-8, gesl. zijnde tel. no. 30)

  2  Versteegh, P., Arts
  1  Verwoerd, A. S., Houth., Voorburg
47  Verwoerd, A. S., Houth., fabr.
21  Vulto, W., Hôtel en Stalhouderij

42  Waal, J. W. de, Apoth., Marktveld
54  Walg, Gebrs., Veehandelaren en Slagers, Kattenstr. D 16
29  Wijsenbeek & Co., I. A., Vleeschhouwerij en worstfabr., Markt 117
23  Wijzenbeek & Zonen, Fa. E. L., in Manufact.

46  Ziekenhuis, Algemeen

top


CUYK (Rijkstelefoonkantoor)

(Mook)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  6   Bergen, H. J. Chr., v., Not., Provincialeweg
13   Bogaers-Hermans, P., Grossier in tabak, Grootestr.

22   Cruijssen, A., Handel in aardappelen, hooi en stroo, Exportslagerij

  5   Directeur der Coöp. St. Zuivelfabr. St. Maarten, Provinciale weg
  9   Dries, F. C. G. J. B. F. v. d., Arts, Grootestr.
11   Duijnhoven, Wed. P. v., Hôtel "de Korenbeurs", Grootestr.

10   Eijken, G. H. v. d., Molenaar en exportslager, Zandberg
18   Eijken, J. C. v. d., Veehandelaar
20   Electrische centrale

24   Geboers, J., Rijwielmag. en auto-verhuur
15   Grinten, A. v. d., Hôtel-Pension "de Plasmolen", Mook

  1   Heereveld, J. A. J. v.
  4   Hermans, Chr. T., Grossier, Molenstr.
  8   Hoek, N. J. C. v. d., Grossier, Grootestr.
17   Hulten, L. v., Stalhouderij, Maasstr.

23   Joosten, Th., Stalhouder, Grootestr.

21   Kasteel, I., Veehandel.

  7   Lindert, J. J. v., Boekdrukker, Maasstr.

19   Minten, L., in Aardappelen en fourage

  3   Philipsen & Hussen, Fa., Sigarenfabr., Grootestr.

  2   Regouin, M. B., Leerlooier, Grootestr.
..     Rijkstelegraafkantoor (°)

12   Spoorenberg, Wed. J., Hôtel "de Gouden Leeuw", Grootestraat

..     Telegraafkantoor (°)
25   Toonen, F., Bierbrouwerij "de Ster"

14   Vermeulen, G., Hôtel "Bellevue" en Stoombootenveer

16   Wismans, Th. F., Rijksveearts, Grootestr.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 206-207

Transcriptie door: Dick Warrink / Marco Schelling


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net