DALEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Essing, J., Slager  

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Veenstra, K., Dir. Zuivelfabr. "Dalen"

top


DALFSEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Eshuis & Co., Uitgevers, Koffiestr.

2    Feijen, Th., Stoom- en Windkorenmolen en Lijnkoekenfabr.

3    Rae, J.J. te, Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


Dantumadeel zie onder Murmerwoude

top


Dantumawoude zie onder Dokkum en Murmerwoude

top


DEDEMSVAART (Rijkstelefoonkantoor)

(Avereest)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Alteveer, J., In gedistilleerd

12    Berendsen, J.A., Notaris

  7    Dedemsv. Stoomtramw. Mij., Administratiegebouw, Avereest (9 -- 12, 1 -- 5 1/2)

  2    Gelderman, Fa. G.J., Uitgever Dedemv. Courant

  9    Haar, J. ter, Hôtelhouder
  8    Hiemstra, P.J., Hôtel "Steenbergen"
11    Hulshof & Co., Groot- en kleinhandel in kunstmest

10    Linde, L.A., Koopman

  3    Meesters Jr., J., Stoom Boek en Handelsdrukkerij

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  5    Ruijs, R., Kon. kweekerij "Moerheim"

  ..    Telegraafkantoor (°)
  1    Trip, G., Schelpkalkfabr.

top


DEDEMSVAART SLUIS VI (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

103    Balkema, Aug., Houthandel

102    Minke, B.M.
105    Minke, Fa. Gebrs.
104    Minke-Keizer, Wed. J.G.

101    Naaml. Venn. Kon. Ned. Kweekerij "Tottenham"

106    Pepping, E., Dir. Coöp. Stoomzuivelfabr., "Op hoop van zegen"

    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

    ..    Telegraafkantoor (°)

top


DEEST (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

1    Gelder, P. en A. v., Scheepsbouwers

2    Naaml. Venn.  Dericks & Geldens, Steenfabr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


DEIL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Jager Gzn., W. G. de, Koopman

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Veldkamp, M. J. D., IJzervlechtwerkfabrik.

top


DELDEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 5.30 nm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10    Baum. G.A.H.J., Dir. v. Gens & Loos
  9    Bitter, W.J., Rentmeestershuis
12    Bussink, J., Koopman, Molenstr.

  3    Ficker & Wap, Fabrikanten, Vossenbrink

11    Gemeente-Secretarie, (9-12)

  6    Hemmelder, A.F., Hôtel "de Zwaan", Langestr.
  8    Hiebendaal, J.J., Notaris
  4    Hobbelink, J., Graanhandel, Zwanesteeg

  5    Kluvers, w.A., Hôtel, Carelshaven.

  2    Nijland, A., Graanhandel, Langestr.

  7    Puttemeijer & F. Schweigman, Gebr., In manufacturen, Molenstr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Schröder, Schneider, Tijert & Co., Fa., Fabrikanten

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


DELFT (Rijkstelefoonkantoor)

(Hof van Delft, Rijswijk en Vrijenban)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2. Waaggebouw.

 

403    Aarts, H., Mr. Zeilmaker, Zuideinde
  30    Adam, A., Leerlooier, Kantoorgr.
510    Alg. Assurantie Kantoor, Chr. W. J. Alsemgeest, Oosteinde 43
485    Alg. Handel in natuurboter, v/h. J. P. de Lange Wzn., Voorstr.
547    Alsemgeest, C. W., grooth. in lompen, enz., Zuiderstr.
510    Alsemgeest, Chr. W. J., Algem. assur. kant. Oosteinde 43.
  48    Ankersmit, O. A., Eig. der fa. P. J. Kipp & Zonen, J. W. Giltay, Opvolger, (8 v.m. - 7 n.m.)
350    Arbeidsbeurs, Gem., Verversdijk (8½ - 9½ vm., 8 - 9 n.m.)
577    Aronstein, Mevr. Wed. Prof. Dr. L., Haagweg
353    Ashmann, Fa. J. M., in Huish. art., Voorstr.
342    Assen, J. v., Geneesheer-Dir., Oude Delft

503    Beek & Zonen, v., Stoomolieslagerij "Mercurius" Hoornscheweg, Hof v. Delft
  21    Berckel, P. E. G. v., Distill., Westvest.
  44    Berckel, W. E. v., Notaris, Oude Delft
387    Berg, L. W. C. v. d., Burgemeester, Oude Delft
603    Bertels, N. V. Gebr., Manufacturenhandel, Wijnhaven
374    Bervoets, Gebrs., Heeren en Kinderkleeding, Wijnhaven
  89    "Bethel" Ziekenhuis, Oude Delft
274    Beveren, A. v., Warmoezier, Delftgauwscheweg
  91    Bierbrouwerij "de P.", Voorstr.
119    Bierhuizen, N. S., Broodbakkerij, Oude Langendijk
  52    Bijl, A. W. G., Houttuinen
513    Bijl, H. A., Installatiebur., Koornmarkt
292    Blaauw, J. W., v. Leeuwenhoeksingel
229    Bladergroen, J. P., Oude Delft
195    Blok, W. F., Boekbinderij, Voorstr.
243    Blom, Fa. H., Apotheker, Binnenwatersloot
311    Boer, P., Gedipl. instrumentmaker en electrotechn. Bur., Oude Delft
496    Boer, Wed. P. A. den, Kanaalweg
    3    Bok, H. P., Not., Koornmarkt
451    Bokhoven, A. C. v., Boekbinderij en Cartonnage- en lijstenfabt., Koornmarkt 77
457    Boo, A. J. de, Motordienst, Goederenvervoer en scheepmakerij, Vrijenban
232    Boode, Fa., Verhuren v. schuiten, Achterom
281    Boom, As. v. d., In Bouwmat., Koornmarkt
217    Boombergen, A. A., Comm. v. Politie, Oude Delft
246    Boon, B., Aardappelenh., Koornmarkt
349    Boot, C., fa. H. Boot & Zonen, Scheepsbouw, Hertog Govertkade
542    Bosch, K. v. d., brood- en koekbakkerij, Achterom
283    Bosschaart, Jr., A. A. J., Rijwielh., Oude Delft
206    Bousquet & Co., L., N.V. Stoomzeepfabr., Voorstr.
177    Braake, Maison ter, Banketbakker, Binnenwatersloot
  56    Braat, F. W., Zinkfabr., Hooikade
237    Braat Jr., F. W., Hooikade
207    Braat, W. C., Koornmarkt
174    Brico & Co., T. H., Grossier en kruidenier, Molslaan
538    Brink, H. I. M. v. d., Mantelmag. "de Duif", Choorstr.
435    Brinkers, B., Goud, zilver, naaimach. en meubelen 1e en 2e hands, Markt
459    Broek, J. J. v. d., Techn. stud., Oude Delft
    1    Brokx, Gebr, Smederij, Mag. v. kachels en huish. art., Lange Geer
  32    Brouwer & Co., "Nieuwe Delftsche Courant", Molslaan 121
271    Brouwers, Jr., A. J., Smederij, Geer h. Breestr.
580    Brouwers, Jr., A. J., Keukeninr., haardem, kachels en fornuizen, Bagijnenstr.
612    Brückman, H. W. L., Conservator Nat. en Electr. Laboratorium der T. Hoogeschool, v. 
           Leeuwenhoeksingel
213    Brugge, F. v. d., Broodbakker, Doelenstr.
635    Brugwachterslokaal Koepoort, Provinciaal, Oosterstr.
  99    Bruigom, G. J., Comestiblesh., Binnenwatersloot
    6    Bruigom, S., Houttuinen
166    Bühler, J. L., Café Rest., Houttuinen
478    Buisman, Ds., Noordeine
450    Bult Dr, K. J., Arts. Noordeinde
236    Bur. v. h. Burgerl. Armbestuur, Oude Delft 169
588    Bur. Comdt. 15e Regt. Infie. en garnizoenscomdt., Breestr.
587    Bur. 3e Baton. 15e Regt. Infie., Markt
344    Burg, A. v. d., Kantoor- en teekenbehoeften, Choorstr.
593    Burgh, P. J. J. v. d., Vleeschhouwer, Gasthuislaan
  67    Buuren, Gebr. F. & J. v., Expedit., Zuideinde
143    Idem, Loods H. IJ. S. M.
418    Buyzen, H. J. J. v., Notaris, Hypolitusbuurt

609    Canters, J., Civ. Ingenieur, N. Plantage
451    Cartonnagefabr. "Delft", Koornmarkt 77
638    Centraal Kleeding Magazijn, Oude Delft
346    Chardon, Mr. J.P., Adv. en Proc., Oranje Plantage
700    Chef-Telefoniste, Centr. Bur.
537    Chijs, Mr. W. v.d., Adv. en proc., Oude Delft
250    Chijs Handel Mij., N.V. v.d., thee cacao, alg. export, Breestr.
507    Cloux, J.Ch. du, Hooikade
315    Constructie-Werkplaatsen, Hooikade
453    Coöp. Broodbakkerij en Vervruiksver. "Vooruit", Geer
436    Coö. Centr. Middenstands-Credietbank, Koornmarkt
409    Cottaar, J.H., Koffiebranderij, koloniale w., broodbakkerij, Verwersdijk
362    Croin, E.E., Notaris, Noordeinde
394    Croon & Co., Electrotechn. Install. bur., Hypolitusbuurt
484    Croon, W., v/h. G. Lortzer, Mag. Heerenmodeart., Peperstr.

  14    Dekker Jr., J., Houtkooper, Oude Delft
125    Delftsche Aardewerkfabr., "de Porceleyne Fles", voorh. Joost Thooft & Labouchere, Oosteinde
131    Delftsche Courant, Verversdijk
185    Delftsche Distill. en Roomgistfabr., voorh. Vlek & Co., Brab. Turfmarkt 17
181    Delftsche Groentenveiling, Westvest
439    Delftsche Groentenveiling
328    Delftsche Machinefabr., Haagweg
569    Delftsche Motorenhandel, Kolk 3
554    Delftsche Steenhouwerij, Guisse & Delhaile, v/h. J. v. Marksveldt, Oude Delft
601    Delftsche Woninggids, v/h. J.H. Stigter, Oude Delft
161    Dijkxhoorn, Prof. J.C., Rotterdamscheweg 76
  21    Distilleerderij "De Papegaai", v/h. v. Berckel & Co., Westvest
309    Dobbelman, Jos., Oude Delft
425    Dolk, C.P.M., Villa Joanna, Haagweg
536    Dongen&Co.. v., Zuivelbereiding en Melkinr. "de Landbouw", Kolk
514    Doorduin, L., Aardappelen en Groenten, Breestr.
158    Doorne, C.J. v., Boek- en steendrukker, Hypolitusbuurt
431    Dop, Ferd. J. v., Gross. in kol. en gruttersw., Voorstr.
159    Dop, L.H., v., Groenten, Fruit, enz., Hypolitusbuurt
202    Dordtsche Bank, Binnenwatersloot 9
  79    Drayer, Fa. J.H., Kon. Ned. Tasbak en Sigarenfabr., Electr. Koffiebr., Theehandel, engros, Oude Delft 68
428    Drift, A.J.M. v.d., drukkerij, Koornmarkt
611    Droppert Hzn., A., Warmoezier, Delftgauwscheweg, Vrijenban
154    Drukkerij v. Marken, Agnetapark
289    Duynstee, J.H.A., Kassier en comm. in eff., Wijnhaven

510    Eerste Onderl. Bond v. Landbouwers v. verz. v.h. Arbeidscontract, Oosteinde 43
262    Eijck Bijleveld, Mevr. J.A. v., Oude Delft
406    Eijk, P. v.d., Spekslager, Molenstr.
552    Electriciteitsbedrijf, Gem., Centrale, Nieuwe Laan
383    Idem, kantoor, Nieuwe Laan
382    "Electrostoom", N.V., Electriciteits Mij., C.J.J. Sanders v. Well, Annastr. 31b
168    Emeis, Fa. H., Verhuren v. schuiten, Lange Geer
  58    Es & Judels, v., Gas- en waterleiding, Choorstr.
630    Etten, P. v., Electr. Smederij, Oosteinde
357    Everdingen, D.H. v., Hoofdbeambte Lijm- en Gelatinefabr. "Delft", Nieuwe Plantage, Vrijenban
330    Everts, Prof. S.G., Nieuwe Plantage

  12    Fangman, Erven Wed. P., Oude Delft
302    Feldman, C., Hoogleeraar, T.H.S., Rotterdamscheweg
  82    Fischer, S.J., Apotheker, Koornmarkt
123    Flesschenfabr. "Delft", Kant. Haagweg
444    Fliehe, B.G., Schoenwinkel, Brab. Turfmarkt
445    Fliehe, B.G., Schoenfabrik. Oosteinde
294    Franco, Prof. J., Rotterd. weg
132    Freitag, B., Markt
631    Frouwein, L., voorh. J.C. Oprust, Vleesch., Vrouwjuttenland
215    Funnekotter & Co., B.G.J., Roomboterhandel, Oude Delft

  36    Gasfabr. en Waterleiding, Gem., kant. Aschvest
186    Gasfabr. en Waterleiding, Dir. Gem., kant. Aschvest
110    Gasthuis, Oude- en Nieuwe, Brab. Turfmarkt
  54    Geers & Zn., H.H., Aannemer en Timmerman, Oosteinde
  59    Gemeenschap, Eigendom N.V., Agnetapark
  93    Idem, Winkelvereen., Choorstr.
408    Gemeentehuis, Vrijenban, Nieuwe Plantage
    9    Gemeentebestuur, Burgemeester, Raadhuis
184    Gemeente-Ontvanger, (Mr. A.A. Kűller), kant. Markt (9 - 12½; 1½ - 4)
  28    Gemeente-Rein., Delftgauwschelaantje
634    Gem.-secretaris, Raadhuis, Markt
197    Gem. Secretaris, Raadhuis, Markt
113    Gemeentewerken, Oude Delft (1½ - 5)
  96    Gend & Loos, v., Expeditie, Koornmarkt
621    Gerz, A.A., in rijwielen en motoren, Brab. Turfmarkt
293    Gillemans, J.C., Vleesch. en speksl. Vlamingstr.
572    Giltay, J.W., Nieuwe Plantage, Vrijenban
449    Gijsberti Hodenpijl, C.F., N. Plantage
  49    Gist- en Spiritusfabr., Ned.
187    [Idem]
521    Goudriaan, J.C., Hof v. Delft
392    Goudriaan, M.J.J.,  IJzermag., Peperstr.
604    Idem, Afd. Constructiewerkpl., Beestenmarkt
272    Graaf, G. de, Rijwielh., Rotterdamscheweg
  43    Gräfe, Fa. F., Stoom- Boek- en Steendrukkerij en zincogarfie, Oude Delft 173
637    Graeff, Jhr. J. de, Hôtel Wilhelmina, Noordeinde
    7    Grelle & Co., M. le, Effectenh. en Incasso's, Koornmarkt
424    Greveling. M., in Rijwielen en jachtart., v. Leeuwenhoeksingel
628    Grisuigt, R.A., Machinerieën en metalen, Spoorsingel
  61    Groenendaal Jr., J., Civ.-Ingen., Spoorsingel
493    Groentenveiling V. E. Delft, Binnenwatersloot hoek Phoenixstr.
208    Groenheid, J., Dames Modeart., Jac. Gerritstr.
223    Groot. J., Hertog Govertkade
  97    Groot, Fa. B. de, Intveld & de Groot, Scheepsbouwwerf, "de Toekomst", Rott. weg.
275    Groot, C. de, Hoofdman der reddingsbrigade, Oranje Plantage
  37    Groot, Mej. de, Koornmarkt 32
479    Gruijter, P. de, Oude Langendijk
447    Gruwel, H.W., Café-Rest., Oude Delft
  18    Gussenhoven, J.T., Banketbakker, Binnenwatersloot

446    Haan, P.J. de, Lood- en zinkwerker, Vlamingstr.
252    Haanepen, Wed. J.W., Chocolade, Koffie en thee, Binnenwatersloot
568    Haas, Prof. Dr. M. de, Voorstr.
608    Handelsvereen., Delftsche, Afd. Informatie en Schuldinv., Binnenwatersloot (11½ - 12½, 6 - 8)
  33    Hanssen en Nijdam, Apoth., Burgwal
  20    Hartman, C.J., Speksl., Hypolitusbuurt
  19    Hasenkamp, G., Steenkolenh., Oostpoort
242    Hattem Jr., Fa. A. v., Behanger en stoffeerder, Oude Delft
254    Havenbeambte, Binnenwatersloot
  47    Havenbeambte, Noordeinde
  77    Havenbeambte, Oostpoort
    4    Havenkantoor, Rott. poort
494    Heederik, P.J.L., Lood- en zinkwerk, Raadhuisstr.
261    Hees, C.A. v., Arts, Oude Delft
183    Hees & C0., Peperstr.
  36    Heide, C. v.d., Banketbakkerk, Hypolitusbuurt
395    Heide, C. v.d., Oude Delft.
191    Heide, P. v.d., Phoenixstr.
288    Heide, S. v.d., Kanaalweg
  55    Heide, gebr. H.E. & J. v.d., In ijzerw., Jacob Gerritstr.
534    Heijden, J.M.W. v.d., fa. A. v.d. Heijden, in kruidenierswaren, Oude Delft
629    Heijse, E.A., W.I., Spoorsingel
  46    Heijst, Mevr. Wed. A.B. de Vries v., Spoorsingel
354    Heimbach, J.K.W., Hypolitusbuurt 12/14
188    Heitman & Zn., G., Zee- en riviervischh. Neptunus, Hypolitusbuurt
237    Helbers, Fa. Wed. T., Kantoorboekhandel, Oude Kerkstr.
402    Heul, F.W. v.d., Vrachtrijder, N. Schoolstr. h. Poolstr.
396    Heumen, Mej. M.E. v., Spoorsingel, Hof v. Delft
335    Hiemstra, Manege, West Vest
  87    Hillen's Sigaren- en Tabaksfabr., A., Crommelinlaan
367    Hillen's Sigarenmag., A., Oude Delft 82 b.d. Peperstr.
265    Hillen's Sigarenmag., A., Kolk hoek Oude Delft
193    Hioolen, C.N.J., Dir. A. Hillen's sigaren- en tabaksfabr., Spoorsingel
527    Hyppolitusstichting, St., Oude Delft
295    Hoefman, E.G.J., Phoenixstr.
284    Hoek, A.N. v., Brab. Turfmarkt.
481    Hoek, G.I.M. v., Piano- en orgelmag., Oude Delft
  83    Holl. IJz. Spoorw. Mij., Vrachtgoederenkant., Station
377    Holl. Spoorw. Mij., Bestelgoederenkant., Leeuwenhoeksingel
487    Hoog, J.J. de, Groentenexport, Hugo de Grootstr.
218    Hoogenraad, G.J., Motordienst op den Haag, Kant. Water, Vest
176    Hoogeveen & Dros, Olieslagers, Wateringschevest
220    Hoogheemraadschap, Delfland, O. Delft 167
325    Hoop, E.E. v.d., Spoorsingel
336    Hoppe, Th.P.J., Notaris, Koornmarkt
291    Hordijk, Jac., Noordeinde
515    Horst, D. v.d., Adj. Dir. der v. Deventer's Glasfabr., Hooikade
  69    Hosman, H.J., Speksl., Oude Delft
627    Hosman, J.L., Bakker, Oude Delft
  63    Hôtel "De Bolk", Stalhouderij, J.R. Vos, Buitenwatersloot 1
146    Hôtel Wilhelmina, J.H. Rippe, Nieuwe Plantage
142    Hôtel Central, G.M. van de Seyp H.Czn., Wijnhaven
107    Houtzager, H.J., fa. J. Houtzager & Zn., Huisschilder, Adj.-Opperbrandm., Choorstr. 12
525    Houtzager, H.L., Dir. Alg. Verz. Mij. "Hollandia", Oude Delft
384    Huisman, Gebr. K.D. & A., Ramen en kistenfabr., Scheepmakerij
270    Huisman, J., Steenkolenhandel, kant. Oude Delft
320    Huisveld, Th., Café Rest. "Bellevue", Zuidwal
506    Hulsmeijer, J.E., Graanhandel, Willemstr.
126    Huurman, Jr., D., Metselaar, aannemer en assuradeur, Vlamingstr.
423    Huurman, D., Opper-Brandm., Noordeinde
221    Huurmn, J., Gasornamenten en huish. art., Hypolitusbuurt
327    Hygiënisch Laboratorium, Techn. Hoogeschool, Prof. Sleeswijk, Phoenixstr. 18

636    Ingenieur v.h. Gem. Electriciteitsbedrijf., A.C. Couwenhoven, Brab. Turfmarkt
483    Itjeshorst, J., Kruidenier, Markt

602    Jansen, A., Opz. woning Mij., Pootstr.
293    Jansen, voorh. fa. G. Wiegman, D.C.M., in Wijnen en gedistill., Oude Langendijk
404    Jedeloo, C.E., Tabak en sigarenfabr., koffie en theehandel, Binnenwatersloot
276    Jedeloo & Zn., H.C., Markt
518    Jeltes Jr., C.H., Oude Delft 24
455    Jense, G.C., Rijwielmag., electr. installatie's, Koornmarkt
345    Jong, J. de, Boter- en kaashandel, Gasthuislaan
114    Joris Gasthuis, (Binnen), st., Portier en Geneesheer-Dir., Ambten. v. Adm., huismeesters, 3e Geneesh.
           Dr. Numans, Koningsplein
475    Idem, Geneesh.-Dir., Koningsplein
476    Joris Gasthuis, (Buiten), St., Portier, 2e Geneesh., woning Dr. Marcus, Hoofd der keuken, Kanaalweg
247    Judels Jr., B., Boek- en Handelsdrukkerij, Choorstr.

573    Kabelfabr., N.V. Nederl., Schieweg
109    Kammeijer, Christ., Spekslager, vleeschhouwer, Spoorsingel
543    Kampen, J. v., Warmoezenier, Delftweg
545    Kampen Jr., S.J. v., Buitenwatersloot
502    Kanter, Ph. de, Haagweg
  38    Kaptein, N., Vleeschh., Kolk
282    Karper, J.Th., Drogist, Wijnhaven
138    Kat, R.J.W.H. de, Dir. Woning mij., Phoenixstr.
589    Kazerne, Paardenmarkt
578    Kersbergen, C.J.L., Koornmarkt
497    Kessel, F.A. v., Grossier, kruidenier, Oosteinde
245    Keulen, Dr. M.L.V.C., arts, Spoorsingel, Hof van Delft
624    kiela, G., Au Figaro, Kapper, Oude Delft
  68    Kipp, Fa. W.A., Apotheker, chemic., verbandst., O. Delft
  48    Kipp & Zonen, P.J., J.W. Giltay opvolger, Voorstr. 71-73
437    Klapwijk, H.Ph.J., Rott.weg.
190    Idem, Granen en kaas, Beestemarkt
550    Idem, pakhuizen, Rotterdamschewijk
429    Kleij, L.J. v.d., IJzerhandel, Markt
239    Klerk, A. de, Koornmarkt
255    Klinkhamer, J.F., Hoogleeraar, Noordeinde
596    Kloeg, J.F., Heerenart., Jac. Gerritstr.
  76    Knaap, B.A. v.d., Vleeschhouwer, Buitenwatersloot
427    Knetemann, Fa., Stucadoors, Phoenixstr.
316    Knoester, Job., Buitenwatersloot
491    Knuttel, G., Phoenixstr.
228    Koeslag & Zn., Fa. T., Bleomist, Koningsplein
633    Koevoets, Jr., A.J., Bakker, Brab. Turfmarkt
581    Koevoets, G.A.M., Boterhandelaar, Oude Delft
632    Koevoets, W.C., Koffie- en Theehandel, Brab. Turfmarkt
386    Koning, A.G. de, Café de Koning, Oude Delft
584    Koningen, H., Rijwielen en motoren, Brab. Turfmarkt
486    Koolhoven, A., in Garen, band, handwerken, Oude Delft
549    Koolhoven & Zn., Wed. J., manuf., heerenmodes, Oude Delft
369    Koomen, A., Banketbakker, Oude Delft h. Schoolstr.
480    Koopman, J.F.H., Ingenieur, Spoorsingel
  85    Kooy, Fa. P. v.d., Melkproducten, Geerweg h. Annastr.
615    Koumans, J.C. & R.H.C., Poortlandlaan
539    Koumans, J.D., Nieuwe Plantage
334    Koumans, S.P.A., Boekbinderij, Koornmarkt
153    Kouwenhoven, Gebr., In anthraciet en verfwaren, Verversdijk
  94    Kouwenhoven & Zn., J.E., Grooth. in vensterglas, verfw. en borstelwerk, Choorstr.
  26    Krame & Smits, voorh. Vermaes, Stoomkistenfabr., Ezelsveldlaan
322    Kreymborg & Co., A., Kleedingmag., Markt
432    Krimpen, Dr. W. v., Arts, Oude Delft
351    Kroll & Zn., O.P., Kisten- en Speelgoedfabr., Delftweg
471    Krüse, A., Vleeschhouwer, Voldersgr.
  17    Kruif, K. Stationskoffiehuis, Oude Stationsplein
175    Kruithuis, Schieweg
522    Küller, Mr. A.A., woonh., Phoenixstr.
585    Kuiper, B.G., Sigarenhandelaar, Oude Delft
  90    Kuyser & Zonen, J. de, Agent Stoomv. Mij. Rott. Lloyd, Stoomv. Mij. Nederland, Oude Delft

235    Laan, K. v.d., Horlogem., Oude Delft
116    Labouchere, A., "Huis te Werve", Rijswijk
312    Lagerwij, F.E.J., Coll. Staatslot. en Ass., Binnenwatersloot
400    Lammers, N.V. Schoenhandel en Maatschoenmakerij, Th., Peperstr.
319    Landheer, H., Nieuw Plantage
214    Langemeijer, C., Koopman, Hypolitusbuurt
380    Langen, Joh. H., v.d. Lood- en zinkwerker, Verversdijk
120    Lans, D.C., Leerlooier, Oude Delft
441    Lans, J.L., Lederfabrikant, Hertog Govertkade
  51    Lans & Zn., W.O.A., Lederfabr., Oostsingel
  95    Lans, W.O.A., Oude Delft
305    Lebens, P.A., Administratiekant. "Delfia: , Oude Delft
264    Lee, Anton v.d., Archit., Hertog Govertkade
595    Leeflang, Dames, Oude Delft
566    Leendertz-Bruijn, Techn. Stud., Koornmarkt
548    Leeuwen, J. v., kunstsmeedwerk, en ijzerconstructie, Houttuinen
  10    Leeuwen, J.A.J. v., Anthraciet- en steenkolenhandel, Achterom
343    Leeuwen, W.A. v., Galanterieën glas, porcelein en aardewerk, Hypolitusbuurt
606    Leeuwenburg, I.P., Huize "Pasgeld", Jaagpas
  64    Leipsig, Th. v., Kantoorboekhandel, Drukkerij, Lederwaren, Reisart., Wijnhaven
512    Lely, Kees v.d., Kleermakerij, Oude Delft
216    Lensveld, C., v.h. Diederik, vleeschh. en Speksl., Buitenwatersloot
519    Levie, A., Vleeschh., Oosteinde
532    Liebregts, P., In fijne vleeschw. en comest., Brab. Turfmarkt
106    Lijm- en Gelatinefabr. Delft, Rotterdamscheweg
280    Lijm- & Gelatinefabr. Delft, kant. Haagweg
149    Lindenman, Fa. H.J., Vleeschh., Hypolitusbuurt
  22    Lint, Fa. A.N. de, Bouwmat., Oude Delft
366    "Litium", Ned. Fabr. v.h. Hout- en Metaalpreserve, Rott. Straatweg
323    Loenen-Martinet, F.P.G. v., Dir. Gem. Electr. bedrijf, Rotterdamscheweg
417    Logegebouw, Cloustr.
561    Lohr, J.A., Mijningenieur, Achterom
454    Lonzième, Fa. F.W., Vlamingstr.
  29    Lorrewa, J.B., Blik-Emballagefabr., Koornmarkt
413    Lubbe, J.P. v.d., Bloemist, O. Delft
371    Lubbers, J.J., Manufact., O. Langendijk
378    Lugtigheid, G., Spoorsingel

163    Maarel, L. v.d., Boter, Kaas, enz., Voorstr.
391    Maatje Czn., C., Motorbootdienst op Rotterdam, Voorstr.
111    Machinefabr. "Reineveld", Haagweg
551    Mangert, W.H., Gedipl. Drogist, Voldersgr.
260    Mannetje, J. 't, Schroefbootdienst op Rotterdam, Kethelstr.
203    Marel, S. v.d., voorh. Y. v. Woerden, Boterm Kaas, enz., Choorstr.
154    Marken's Drukkerij Vennootsch., v., Agnetapark
202    Martens, F.J., Plaatsel. Dir. Dordtsche Bank, Binnenwatersloot 9
196    Mater, Wed. J.F., Stalhouderij, "'t Fontein", Houttuinen
464    Mater, P., Brandstoffenhandel, Houttuinen
134    Mauser, H.W., Spoorsingel
535    Meer, Th. v.d., horlogemaker, in goud- en zilverw., Voorstr.
157    Meeuws, H., fijne vleeschw. en delicatessen, Oude Delft
169    Meijden, C.H. v.d., veehandelaar, Gasthuislaan
287    Meijer, Voldersgr.
523    Meijer Jr., H., in Rijwielen, Geer
458    Meijer, P., Hoogleeraar T.H.S., Spoorsingel
  73    Meijers Mzn., G.J., voorh. Mels Meijers, Mr. Metselaar en Aannemer, Zuiderstr.
160    Meinema, W.D., Boek- en kunsthandel, Hypolitusbuurt
463    Mensert Pzn., C., mag. v. gas- en sanitairart., Oude Delft
192    Meulen, H. ter, Oude Delft
244    Meurs, J.B., Amer. Petroleum Cy., Depôt, Noordeinde
  35    Meyer, C.W., Vleesch., Oude Delft
620    Middenstandsbank, De, Coöp. Spaar- en Credietbank, Binnenwatersloot
361    Mierlo&Zn., F.J. v., Aannemer, Nieuwe Langendijk 21
166    Mol v. Otterloo, A.Six, G.C. & H. de, Burgwal
616    Molenaar Jr., K., Kleermakerij, Voorstr.
467    Molengraaff, Dr. G.A.F., Hoogleeraar T.H.S., Voorstr.
269    Most, A. v.d., Behangerij en Stoffeerderij, Oude Delft
426    Mostert, A., Schipper op Rotterdam, Koornmarkt
277    Muller & Zn., P.A., Markt 47
307    Mullum, Z. v., Café "Het Huis ter Lucht", Verhuizingen en Goederenvervoer, Rotterd.weg
614    Mustert, G.Ph.M., Eierenhandel, Rietveld

530    Naaktgeboren, Jacob, Timmerman en Aannemer, Molslaan
510    Naaml. Venn. Alg. Delftsche Credietbank, Oosteinde 43
579    Nadorp, A.J.J., Electr. Meubel- en Lijstenfabr., Brab. Turfmarkt
443    Nadorp, J.M., Schoenhandel, Choorstr.
488    Ned. Gist- en Spiritusfabr.
  49    Ned. Gist- en Spiritusfabr., Haagweg
187    [Idem]
  57    Ned. Gist- en Spiritusfabr., (fabr. "De Postduif"), Buitenwatersloot
103    Nederl. Verf- en Chemicaliënfabr., Kanaalweg 1
433    Neyzen, P.J., Arts, Noordeinde
607    Niekerk, W.J. v., fa, Fremeijer, Banketbakker en Kok, Choorstr.
258    Nienhuis, D.C., Behanger en stoffeerder, Choorstr.
306    Nienhuis & Zn., & Co., J., Grooth. in koffie en thee, Schoolstr.
304    Nieuwland, H., Electr. brood-, koek- en beschuitbakkerij, Achterom
  71    Nijveld, W., voorh. D. v.d. Valk, Kruideniersw. Comestibles, Markt
321    Nolthenius, H. Tutein, N. Plantage 80
201    Noord-Holl. Landbouwcrediet te Alkmaar, Agentsch. Delft, Koornmarkt
461    Noordam, M.J., Oude Delft

368    Oel, Fa. W.G. v., Zuideinde
115    Oliefabr. Calvé-Delft, Jaagpad
144    Oliemans, S., v/h. fa. W.A. de Wilde, Steenkolenh., Buitenwatersloot
505    Olthuis, G., Ingenieur, G.E.B., Mijnbouwstr.
473    Oosten, P.F.M. v., Behanger en Stoffeerder, Markt
376    Oosten, W.F. v., Kruideniers- en gruttersw., Hooikade
407    Opzichter v.h. Gem. Electriciteitsbedr., A. Klut, Nieuwelaan
511    Osendarp, Gebrs., Vischandel, Verversdijk
338    Osselen, P.J. v., Rijwielh., Oude Delft
249    Ouwerling, G. & H., Meubelfabr., Choorstr.
127    Oversluys, A.L., Apoth., Oude Delft

205    Pannevis, Fa. C.W., Zaadhandel, O. Langendijk
570    Pastorie, Burgwal
412    Pastorie, R.K., Voorstr.
  16    Penning, L., Hôtel Café-Rest. "de Phoenix", Oude Langendijk
508    Pennink v. Oudeland, J.R.K., Haagweg
622    Peterse, Fa. H.C., Banketbakker, Jac. Gerritstr.
591    Petit, J.J., Heeren modemag., Hypolitusbuurt
605    Pinke, H.E., Dames- en Heerenkleermakerij, Hypolitusbuurt
234    Pletterij v/h. L.I. Enthoven & Cie., Jaagpad, Hof van Delft
  27    Poelman, J.D.A., Vleeschh., Molslaan
559    Polder, B.J.M. v.d., Houttuinen
  80    Politiebur., Markt
326    Pool, Mej. M., Hooikade
340    Poot, C.H., In meubelen, enz., Brab. Turfmarkt
401    Poppink, J.J., Grooth. in vensterglas, verfw. en drogerijen, Binnenwatersloot
  70    Post, A.H.F., Agent Beiersch Bierbr. "de Amstel" en Wijnh., de Geer
150    Post, C., Fijne vleeschw., Noordeinde
  92    Post, J.T., Hoofdagentsch, der Brouwerij d'Oranjeboom en Heinekens Brouwerij Mij., Kant. 
           Vrouwjuttenland
102    Post, W.J., Rietveld
220    Post v.d. Burg, Secretaris-Rentmeester Delfland, Oude Delft 167
152    Postkantoor
355    Post Uiterweer, A.D.M.,  Notaris, Oude Delft
170    Prins, A.J., Papierh., Choorstr.
625    Prins, B.W.G., Metselaar en aannemer, Rietveld
442    Prins, F., Mach. Houtbew., Jalouziën, Vlaminstr.

347    Raadhuis, v. Hof v. Delft, Raadhuisplein 1, Hof van Delft
256    Ramaer, Mevr., Koornmarkt
  50    Recourt, J., Stalhouder, H. Geestkerkhof.
490    Reedijk, K., Fruit, groenten en aardapp., Buitenwatersloot
626    Reichert, Fa. A., Manufact., Dames- en kinderconfectie, Gr. Markt en Camaretten
124    Reijnders, W.A., Delftsch Aardewerk, Markt
225    Renaud, J., Kristal, glas en aardewerk, Noordeinde
233    Renaud, Fa. Wed. A., Smederij, Molenstr.
133    Reuter & Zn., R.F., Delftsche Vernis- en Verffabr., Haagweg
354    Revermann, Fa. H., Damesconfectie, Hypolitusbuurt 12/14 (8½ v.m. - 9 n.m.)
  31    Richter, Fa. J., in Haarden en Kachels, Oude Delft (v. 1 Maart - 31 Augs. 8½ -12, 1½-6, 1 Sept. - 28
           Febr. 8½-12,1½-7½, 's Zaterd. tot 5 u.)
129    Idem, Privé, adres, Oude Delft (niet voor intercom. verkeer)
303    Richter, J., Kachelopslagplaats, Stationsemplacement (Interloc. tel. No. 31)
571    Richter, Gez., Mag. v. Houtwaren en huish. art., Oude Delft
526    Rieke, H.H., Vischhandel, Peperstr.
460    Rijken, P.G., Oude Delft
182    Rijkmans, T.B., voorh. J. v.d. Donk, Brandstoffenh., Phoenixstr. 40a
358    Rijksmuseum "Huis Lambert v. Meerten", Oude Delft
......     Rijkstelegraafkantoor (°)
600    Rijkstelegraafkantoor, Openbare spreekcel en directeur. (Alleen voor locaal verkeer)
619    Rijkstelegraafkantoor, Directeur, Voorstr.
533    Rijksvoorlichtingsdienst, ten behoeve v.d. Rubberhandel en de Rubbernijverheid, Oude Delft
285    Rijn, J. v. , Aannemer, Dirklangenstr.
  39    Rijn, v. Veen & Co., V., Kassiers, Voorstraat
495    Rodenburg, Nicolaas, Aannemer, Koornmarkt
122    Roeivereenig. "Laga", Ezelsveldlaan
594    Roeloff, J., Uitstoomerij, Oude Delft
370    Roelofs Hejermans, Mr. H.H.R., Oude Delft
165    Roes, H.H., Oranje Plantage 1
482    Roes, Mr. J.J., Brab. Turfmarkt
  34    Roes, R.H.L.J., Oude Delft
135    Roes, Th.S., Fabr., Rott.weg
297    Roes&Zonen, H.H., Lederfabr., Kanaalweg
    8    Roeters v. Lennep, C.F., Wijnh., Koornmarkt (Kant. 9-12, 1-5 en 6-8)
313    Idem, Huis
204    Romijn, J.F.J., Secr. v.d. Directie N.G.&S.F., Spoorsingel
  53    Romijn & Co., H., Mag. v. ijzerw., Oude Delft
339    Roo, Gebr. J. & P.A. de, timmerlieden, aannemers, jaloesieën, enz., Noordeinde
259    Rooker, J.G.F., N. Plantage
251    R.C. Leesvereeniging, Voldersgr.
610    Rosenthal, E.J. Bosch ridder v., Poortlandlaan 62
528    Rossum, G. v., Graan- en Meelhandel, Wateringscheweg, Hof v. Delft
529    Rossum, J.Th. v., Architect, Hugoplein, Hof v. Delft
555    Rot, Jan, behangerij, Choorstr.
468    Ruigrok, A., Broodbakkerij, Oosteinde
582    Ruis, M., Vrachtrijder, Buitenwatersloot
136    Ruys, A., Scheikundig ingenieur, Nieuwe Plantage

278    Sandhaus, B.H., Manufac. en bedden, Hypolitusbuurt
574    Saraber, F.C., Phoenixstr.
477    Scheikundig Laboratorium, Oude Delft
422    Scheltema, Dr. B.E., Oude Delft
564    Scheltema Bz., M.W., Arts, Oude Delft
360    Scheurkogel, W., Banketbakker, Voldersgr.
200    Scheurleer & Zonen, Kassiers en bankiers, Oude Delft
557    Schilling, J., kleermaker, Oude Delft
324    Schilte & Co., C., Jacob Gerritstr.
415    Schilte & Co., Max M., Tabakhandel, Pakhuizen, Huijtersteeg
416    Idem, Kantoor Spoorsingel
541    Schnitzler, Dr. J.G., Markt
599    Schoot, W.C.C. v.d., Horlogemaker, mag. v. uurwerken, Hypolitusbuurt
128    Schouten, J.L., Spoorsingel
    5    Schouten, J.L., Fabr. v. gebrand glas, Schoolstr.
517    Schram, A., Oude Delft
  24    Schram, Fa., Wild en gevogelte, aardapp., groenten en fruit, Brab. Turfmarkt
317    Schrevel, Hendrik, Groenten exporth. Rotterdam, Houttuinen
373    Schulte, Henri, Houttuinen
374    Schulte, Henri, Heeren- en Kinderkleeding, Wijnhaven
141    Schulten,J.Th., Timmerman en aannemer, Breestr. 33
156    Seijp, Jr., H.M. v.d., Graanh., kant. Koornmarkt
332    Idem, Pakhuis, Geer
118    Seijp, M.L.P. v.d., Mag. v. ijzerw., Brab. Turfmarkt
  81    Senf, H.G., Nieuwe Plantage
393    Seuren & Smit J.Czn., v., Vlouw
405    Sibbes, T., Arr. Deurwaarder, Koornmarkt
583    Siepman, C.W., In aardapp., groenten en fruit, Noordeinde
560    Siepman, G., kapper, Nieuwstr.
398    Siertsema, Prof. Dr. L.H., Oude Delft
171    Sint Anna Gesticht, O. Langendijk
456    Slok, A., Vleeschhouwer, Brab. Turfmarkt
567    Sman, Joh. v.d., Agentuur en commissieh., Spoorsingel
253    Smit, C.N., Sigarenfabr. en importeur, Peperstr.
388    Smits, F.L.D., Nieuwe Plantage
  65    Snel, C.W. v.d., Vleeschh., Koornmarkt
273    Societeit "Eensgezindheid," Voorstr.
  98    Societeit Standvastigheid, Oude Delft
562    Soetekouw, J.H., behangerij, stoff., Oude Delft
466    Spaarbank v/h. Depart. Delft der Mij. tot Nut v.'t Algemeen, Oude Delft
267    Spanjaard, D.R., Oude Delft
617    Spek, C. v.d., woonh., Haagweg
  23    Spek, G. v.d., Sigarenfabr., Jacob Gerritstr.
  49    Spiritusfabr. Ned. Gist- en,
130    Stads Doelen, Verversdijk
308    Stapelmagazijnen, K. Breedstr.
492    Steenhoven, Maarten v.d., Café-Billard, Zuideinde
618    Steens, J.C., Aadministr. v. vaste goederen, Voorstr.
230    Stek, P., fa. Jean Vaessen, fotograaf, Choorstr.
597    Steuijt, P.N. v.d., In borstelwerk en ijzerw., Ged. Burgwal
553    Steur, P.J.P. v.d., Kapt. der Genie op N.A., Architect N.G. en S.F., Spoorsingel
178    Steyger, A.H., v/h. W.P. Wynands, Spekslagerij, Oude Delft
266    Stolk, Mr. R.W. v., Oude Delft
434    Stoorvogel v. Woerden & Co., J., Delfgouwscheweg, Vrijenban
569    Stork, C.Fzn., C.T., Kolk 3
619    Storm, J.C., Directeur Rijkstelegraafkant., Voorstr.
489    Stout, J.J., Boomkweeker, N. Langendijk
145    Straman, J.S., Apoth., Wijnh.
348    Struijf, C. v.d., Warmoezier, Hoornschekade
  66    Studenten-Societeit "Phoenix", Phoenixstr.
  84    Süsholz, K., Vleeschh., Binnenwatersloot
140    Swaay, Prof. G.J. v., Oude Delft
219    Swarttouw, Familie, Burgwal
139    Swarttouw, H., Geïmp. sigaretten engros, sigarenfabr., Molslaan
296    Swers, J.A. v., Grossier in sigaren, import, export, Hypolitusbuurt

137    Technische Hoogeschool, Administratie, Oude Delft
121    Idem, Bacteriol. Laboratorium, Nieuwe laan
381    Idem, Bibliotheek, Oude Delft
104    Idem, Gebouw voor Geodesie, Kanaalweg
414    Idem, Gebouw v. mijnbouwkunde, Mijnbouwstr.
524    [Idem]
310    Idem, Gebouw v. Werktuig en scheepsbouwkunde, Nieuwe Laan
327    Idem, Hygiënisch Laboratorium, Phoenixstr. 18
  11    Idem, Hoofgeb., Oude Delft
341    Idem, Laboratorium voor microscopische anatomie, Oude Delft
352    Idem, Microchemisch & Mettallographisch Laboratorium, Oude Delft
241    Idem, Natuurk. Laboratorium, Kanaalweg
231    Idem, Scheikundig Laboratorium, Westvest
167    Idem, Voormalige Geweerwinkel, Verversdijk
189    Idem, Voormalige Indische Instelling, Oude Delft
......    Telegraafkantoor (°)
600    Telegraafkantoor, Openbare spreekcel en directeur. (Alleen voor locaal verkeer)
438    Thomee, Dr. J., Oude Delft
227    Tonino, Fa. C.P., Fabrik. in goud- en zilverwerken, Markt
279    Trinthamer, Jac., voorh. Jb. Ruis, in machinekamerbehoeften, enz., Gasthuislaan
321    Tutein Nolthenius, H., N. Plantage 80
238    Tutein Nolthenius, Dr. J.R., N. Plantage 64
  60    Tutein Nolthenius, P., N. Plantage

222    Unger, A.W., Broodb. Markt

337    Valk, L.J. v.d., Bloemkweekerij, aanleggen v. tuinen, enz., Oude Delft
372    Valkenburg Jr., Corn., Vleeschhouwer en spekslager, Gasthuislaan h. Oosteinde
164    Valkenburg, L.M., Vleeschh., Brab. Turfmarkt
250    Van der Chijs' Handel Mij., N.V., thee, cacao, alg. export, Breestr.
148    Veltman, J.C., Vleeschh. en speksl., Breestr.
  78    Ven & Co., N.A. v.d., B.C.M. Vos, Distill, Wijnhaven
419    Venduhuis der Notarissen, Voldersgr.
108    Verbeek Czn., Kethelstr.
430    Verbeek, J., Aardappelhandel, Gasthuislaan
501    Verbeek, H.J., Deurwaarder, Zuidwal 6
563    Verbeek, R.Th., Spoorsingel, Hof v. Delft
520    Verbeek de Waal, Mevr. Wed., Voorstr.
516    Verbruggen, B.H.H., Rijwielh. en motoren, auto verhuurinr., Oude Langendijk
421    Verhoeckx, J., Broodbakkerij, Oosteinde
  13    Verhoeff, C.M., Burgwal
  45    Verhoeff, C.M., Haagweg
359    Verhoeff Lzn., P.L., voorh. Straathof, Leid. Stoomgrutterij, Brab. Turfmarkt
290    Verkade, E.G., Dir. d. Ned. Gist- en Spiritusfabr., Oude Delft
613    Verkade, E.G., Garage, Schoolstr.
211    Idem, woonh. Chauffeur
299    Vermaes, S.J., Hoogleeraar T.H.S., Oude Delft
  42    Veth&Co., B., Delftsche Melkinricht., Dirklangestr. 68
224    Vis jr., J., Boekh., Oude Kerkstr.
586    Visser, L.J., Arts, v. Leeuwenhoeksingel
556    Vlek, Jos. J.M., woonh. Spoorsingel, Hof v. Delft
185    Vlek & Co., Brab. Turfmarkt 17
462    Vliegenthart, L.G., Woonh. Rotterdamscheweg
101    Vliegenthart, L., Olieslagerij, Scheepmakerij
155    Vliegenthart, Fa. L., Oliefabr., Scheepmakerij
474    Vliegenthart Sr., L., Rotterdamscheweg
  40    Voorhoeve & Co., H.G., Koornmarkt
623    Vos, B.C.M., Leeuwenhoeksingel
112    Vos, J.R., Voorstr.
226    Voskuil Lz., A.J., In zuivelproducten, Boterbrug
397    Vredenbregt, Wed. S.L., Vleeschh. en speksl., Verwersdijk
  72    Vreeburg, L.A., Houtkooper, Buitenwatersloot
172    Vries, Dr. S. de, Noordeinde
  15    Vries, H.J. de, In wijnen en gedistill., Oude Delft
540    Vries, L. dé, Oude Delft
173    Vries Broekman, Prof. G.H. de, Oostsingel 65
469    Vrins, H.C.M., "Rietveldsche Toorn", Oosterstr.
504    Vroom & Dreesman, Hypolitusbuurt

465    Walle, Dr. F.B. de, Arts, Oude Delft
375    Waller Jr., A.C., N. Plantage
    2    Waller, F.H., Dir. N.G. en S.F. Oostsingel
576    Waller, H.F., Poortlandlaan
546    Waller v. Marken, Wed. Mr. A.C., N. Plantage
  75    Waltman Jr., J., Boekhandel, Binnenwatersloot
286    Waltman Jr., J., Drukkerij, Koornmarkt
364    Waltman, W., woonh., v. Leeuwenhoeksingel
440    Easzink, J.H., Arts, Noordeinde
  25    Waterreus, C., Banketbakker, Camaretten
180    Weert, J.J. v., Vlamingstr.
411    Wees, J. v.d., Kolenhandel, Gasthuislaan
598    Wees&Co., A. v.d., Goederendienst op Dordrecht, Leiden, Rijnstreek, Warmoezenierstr.
399    Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft, St. Anna Boogerd
333    Well, Gebr. v.d., Schroefbootdienst, kant. West Vest
452    Wens & Zn., Fa. J.H., Mij. tot Detailverk. v. Petroleum "de Automaat", Voldersgr.
390    Westmaas, J., In groenten, fruit en aardappelen, Oude Delft h. Peperstr.
472    Wethouder v. Openb. Werken, Oude Delft
212    Wilde, H.H.M. de, banketbakkerij, Oude Delft
268    Wildeboer, N., Civ. Ingen., Rotterdamerweg
240    Witte, J.C.C., Fotograaf, Coenderstr.
385    Witteloostuijn & Co., J. v., Kaas- en graanhandel, Westsingel h. havenstr.
  74    Woerden, J.C. v., Banketbakker, Buitenwatersloot
  41    Wolf, Erven Wed. A.J. de, Stalhouderij en verhuurinr. v. Auto's, Noordeinde
194    Wolf, Wed. A. de, Stalh., Phoenixstr.
  62    Wolf, H. de, In fourage, Phoenixstr.
318    Wolsky, J.F., Modemagazijn "de Vlijt", Wijnhaven
199    Wolterbeek, Fa. S., in Fijne vleeschw., Wijnhaven

117    Ysclub, Delftsche, Rott.weg

592    Zeepfabriek v.d. Nederl. Coöp. Bond, Haagweg
209    Zellekeus, Eras, Steenkolenh., Hollandsche Spoorweg
  89    Ziekenhuis, "Bethel", Oude Delft
147    Zillesen, F.C., Rust-Roest, Agnetapark
544    Zomer, J.W., Rijwielhandel, Nieuwstr.
470    Zon, Fa. Q.J. v., Spoorsingel

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 208 / 209 / 210-213

Transcriptie door: Luuk Keunen / Marco Schelling / T. Janse


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net