DELFZIJL (Rijkstelefoonkantoor)

(Farmsum)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm, van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

 

17    Berg, Fa. Joh., Scheepswerf en Machinefabr., Farmsum. (Kant. 8 -- 12, 2 -- 6)
20    Blaauw, B., Agent der Scheepvaart- en Steenkolen Mij., kolen- en turfstrooiselhandel, Farmsum
27    Boerema, D., Burgemeester
45    Brouwers, N. de, Havenmeester
25    Buuren, J.E. v., Grossier, Landstr.

29    Coerts & Zn., Fa. K., Distilleerderij 2e kl., likeurstokerij en wijnhandel, Landstr.

48    Dam, J.R. v., Banketbakker, Markstr.
39    Delken, H., IJzerhandel
  2    Dijk, A. v., Cargadoor, Landstr.
28    Drukker, F.J., Arts, Markstr.

23    Eissens, E., In scheeepsvictualiën, enz., Oude-Schans
19    Electrische Centrale
  7    Evers, B., Scheepsbevrachter en transportondernemer

34    Gemeentehuis

  9    Hassel, G. v., Hôtelhouder, Markstr. A 285
46    Havenkantoor
31    Hemmes, N.H., in Bouwmaterialen en brandstoffen, Farmsum
16    Höltke, J., Caféhouder, Oude Schans
10    Hôtel "de Beurs", Wed. P.J. Smit
38    Houwerzijl, J., scheepsmakelaar en expediteur
12    Houwing, A., Waterstr.

35    Kappen, F., Logement en Cafe, Waterstr.
22    Klasens, K., Hôtel "Emden", Architect, Waterstr.
47    Kolk, D., Notaris, Landstr.
11    Koops, Jacob, Scheepsmakelaar, Nieuweweg B 163, Farmsum

33    Naaml. Venn. Scheepsbouw Mij. "Farmsum", voorh. Gebrs. Niestern, Farmsum
15    Nijhoff, J., Hout- en Steenhandel, Farmsum
  6    Nolden & Bulder, Fa., Machinefabr. "Dok", Kroonstad.
  2    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, A. v. Dijk, Landstr.

50    Oosterhuis, Dr. G., Arts, Landstr.
36    Oosting, Wed. S., Scheepsvictualiën, verfwaren en machinekamerbehoeften

42    Pais, Joz., Scheepstagerijn
49    Pais, L., in Scheepsbenoodigdheden, Markstr.
51    Pels v. Cleeff, In manufacturen en confectie, Oudeschans
26    Poppens, J., Hotel Noord-Ooster
41    Post, H., Autogarage

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  3    Roggenkamp Jr., & Co., Fa. E.H., Landstr.
14    Roggenkamp & Co., R.W., Houthandel, Farmsum
13    Rottinghuis, Fa. G.C.M., Hout- en bouwmaterialenhandel, aannemer, Oudeschans

18    Schoonhoven, B., Caféh., Farmsum
30    Schut, E., Café-Rest., "Tivoli"
21    Sleutelberg, C., Vleeschhouwer
43    Stenger, J., Arts, Markstr.

44    Teerling, M., Scheepsvictualiën, Oude Schans
....    Telegraafkantoor (°)

  5    Vos, J.P., Scheepsmakel., Landstr.

  8    Wagenborg, E., Scheepsbevrachter Waterstr., Wijk A No. 180
40    Werff, M. v.d., Zeilmakerij, Farmsum
87    Wierenga, F., In groenten, fruit en visch
  1    Wijnne & Barends, Scheepsmakel. en stoombootagenten, Markstr.
32    Wortelboer & Co., Fa., Scheepsbouwers

  4    Zuilman, H.J., Hôtel Wilhelmina
24    Zwart & Frater Smid, Expediteurs, Cargadoors, sleepdienst en assurantiën


DENEKAMP (Hulptelefoonkantoor)

(Losser)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

10    Albrink, G.J.B., Preparateur en Veeverloskundige

  4    Blokhuis, Wed. G.J., In kruideniersw. en manufact.

12    Elkus, H., Export-slagerij en veehandel

  9    Hofland, A.H., Horlogeriën, goud- en zilverwerken

  1    Hondelink, Dr. A.J., Arts, Grootestr. (8.-- vm. tot - 9 nm.)
  8    Hôtel van Blanken, H.J. Hermelink, Grootestr.
  7    Hôtel "Veldman", J.B.P. Veldman, Grootestr.

  5    Morsink, G.H.J., Koopman

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  6    Roessingh Udink, J.A.

  3    Snoeyink, J.H.J., Fledderstr.

....    Telegraafkantoor (°)

  1    Vreemdelingen-Verkeer (8 - 10 v.m.)

  2    Wulfften Palthe, D.W. v., Partic. (Borg Beuningen), Losser

11    Ziekenhuis


DEURNE (Rijkstelefoonkantoor)

[achtergrondinformatie]

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

 

  2    Baars, J.A. v., (Joh. v. Baars), Hôtelhouder en handel in steenkolen en bouwmaterialen
  3    Bestuur v.d. Boerenbond Deurne

  5    Crobach, P.J.H., Arts, Rozenberg

  6    Gemeentebestuur

  9    Linders, Ch., Station

  4    Lohe, J., Stroohulzen- en hakselfabr.
13    Loon, Arnold v.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

12    Smeelen, A., Fruithandelaar en paardenkoopman, Molenstr.
  7    Smeth v. Deurne, Baron de, Kasteel
  1    Swinkels, E.J., fa. W. Swinkels, Fabr.

....    Telegraafkantoor (°)
10    Tielens, Jos.

  8    Willems de Koning, A., Steenfabrik.

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder GRIENDTSVEEN


DEVENTER (Rijkstelefoonkantoor)

(Diepenveen, Terwolde, Twello en Wilp)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Centraal Bureel van het locale telefoonnet

 

420    Abbema, A., Singel
286    Aberson, J.W., Machine Smederij, Smedenstr.
    9    Ackerstaff, W., v/h. R.G. v. Enter, Tabak, Sigaren en sigaretten, L. Bisschopstr.
626    Acket, G.F., Dir. Telegraafkant., woning, Zwolscheweg
326    Acquoy, Mr. J., Keizerstr.
  73    Adelaar, M., Grossier in garen, band, modeart., enz., Gr. Overstr.
301    Alberts, L., Graaf v. Burenstr.
186    Alberts, Fa. B. & G., Achter de Muren
318    Alberts, G., Huize "den Dernhorst", Twello
636    Algem. Installatie Comp., in electr. artik., Smedenstr.
  80    Alink, W., Menstr.
281    Ambachtsschool, Dir. P.C. Bagchus, Diepenveenscheweg
164    Ankersmit, Alb., Huize "Beekwolde", Twello
289    Ankersmit, B., Dir. Sallandsche Bank, a/d Muren
162    Ankersmit, Dr. H.J., Diepenveenscheweg
335    Ankersmit, J.H., Zwolschestr.
315    Ankersmit, H.J.D., "Jachtrust", Diepenveen
465    Ankersmit, H.J.L., Worp
250    Ankersmit & J. Goossens, Fa. H.J.L., Tabakswal 1
287    Ankersmit Wzn., J.H., Boterhandel, Nieuwe Markt
  63    Ankersmit & Co., Deventer Katoen Mij. voorh., Fabr. Lange Zandstr.
344    Apken, P.J., Boek- en kunsthandel, Nieuwstr.
347    Arbeidsinspectie, bur. Brinkgreverweg, v. 12 -- 1.30 na en 5 u. nm. Tel. No. 298
627    Assendorp, D.J., Nieuwstr.
631    Assendorp, H.A., Menstr.
270    "Auping", Eerste Ned. Fabr. v. Stalen Gezondheidsmatrassen, Diepenveenscheweg (9 -- 5)
523    Automobiel- en Rijwielhandel, voorh. Jos. Hardonk, N.V., Zwolschestr.

  96    Baerselman Klopman, Fa., Gr. Poot
127    Bakhoven, Dr. L. Leignes, Arts, Brinkpoortstr.
614    Bazar "Brink", Brink 78
453    Beckman, B.D., Deventer Woning Bureau, Kl. Overstr.
181    Beek, G.J. v., Twelloscheweg
402    Beitsma, P., Stoomboekdrukkerij "Davo", Uitg. v.h. advertentieblad "Davo", Polstr. 56 -- 58
510    Beld, G.J.A. v.d., Kol. waren, N. Markt
  47    Beld, J.G. v.d., fa. Wed. Demmers & Zn., L. Bisschopstr.
483    Beltman, D., Bergstr.
  81    Beltman, Gebr., Timmerman en Metselaar, Op den Keizer
  42    Beltman, H.H., Steenhouwerij, Handelskade
  13    Beltman, J. Wzn., J., Handelskade
542    Berends, J., Aannemer, Bouwondernemer, Zwolscheweg
509    Berg, A. v.d., Hoofdopz. Gem. werken, Singelstr.
296    Bergman, B.A., Beestenmarkt
399    Beukenhorst, Mevr., Singel
316    Beurs", Mag. "De, Brink
115    Beusekamp, J.W., Fijne vleeschw., Brink
393    Bieckmann, Aug., Versche en gerookte vleeschw., Assenstr.
274    Bieleveld, H., Hofstr.
191    Bieleveld, Herman, in Brandstoffen, Haven
101    Binnensocieteit de "Hereeniging"
556    Birnie, D., Brink
348    Bisschop, D., Zwolscheweg
342    Blecourt, B.W. de, Aannemerskeet, terrein Staatsspoor
247    Bloemendal, Arn., Tandarts, Brinkpoortstr.
211    Bloemendal, J., Raambrug
339    Bloemink, C., Kaas- en Vischh., Brink
    8    Blom, N.S., Graaf v. Burenstr.
375    Bodefée, J.J., deurwaarder, Assenstr.
290    Boer, A. de, Stoomsmederij, Golstr.
419    Boer, A. de, Graaf v. Burenstr.
421    Boer, Mr. H.F. de, Keizerstr.
391    Boerboom, J., Galanteriën, pendules, kristal en huish. art., L. Bisschopstr.
490    Boks, J.W., Melksterstr.
376    Boon, H.A., Neus-, keel- en oorarts, Brinkpoortstr.
189    Borst & Co., Drukkerij "de IJsel", Schurenstr.
360    Botercontrôlestation v. Gelderland en Overijssel, Dir. C.M. Visman, Duymaar v. Twiststr. h.
           Ceintuurbaan
617    Bovenkamp, P.J. v.d., Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij, Sijsenbaan
  31    Braakman, v. Bommel, Mevr., v. Twickelostr.
117    Brans, W.A.A., Fa. Stallinga, Kaash., Stroomarkt
585    Breebaart, C., Werkt. Ing., Zwolscheweg
180    Breman, C., Gr. Overstr.
526    Breshamer, M.J., Gr. Overstr.
577    Brink, W.F., Nieuwstr.
291    Brinkgreve , Fa., Boekh., Nieuwstr. 43
502    Brinkmann, Gebr., Brink (Kant. gesl. 12.30 -- 2)
202    Broekhuis, Jr., E., Brink
431    Broekhuis, G.J., Brink
610    Broekhuis, J.A., In brandstoffen, Achter de Muren
472    Broekhuis Azn., Fa. W., Behangerij en stoffeerderij, L. Bisschopstr.
522    Broekhuis, W.C., Brink
295    Broens, H., Bur. Woninggids, Sandrassteeg
536    Brouwer, A., Manufacturen, Gr. Kerkhof
438    Bruggen, J.J. v., Arts, Diepenveen (dorp)
480    Bruggen, J.J. v., Arts, Spanjaardsdijk, Schalkhaar
572    Brussel, H. v., drogist, Gr. Poot
114    Bunschoten, Fa. D.J., Rijkmanstr.
  33    Bunschoten, J.D., Wijnh., Rijkmanstr.
  82    Burgerlijk Armbestuur, Hagensteeg 3
261    Burgers, G.J.B., Burgers rijwielen, Graaf v. Burenstr.
215    Burgers, G.W., L. Bisschopstr.
    1    Burgers filiaal, L. Bisschopstr.
351    Burgers, J.A., Broederenstr.
  14    Burgers, E.N.R., Rijwielenfabr., Rozegaarderweg 57
329    Burgerweeshuis, W.P.A. Dijkgraaff, Bagijnenstr.
380    Burgh, J.J. v.d., Drukkerij "de Auto", Stroomarkt
337    Bussemaker & Zn., H., v. Groningen & Co., Geert Grootestr.
102    Bussink, Jb., L. Bisschopstr.

109    Cate Hoedemaker Jr., Dr. H. ten, L. Bisschopstr.
334    Cate Hoedemaker Jr. H. ten, Onder den Linden
363    Cate Hoedemaker, L. ten, Arts, Huize "Hameland", Twello
  92    Cath & Zn., Groote Overstr.
700    Chef-Telefoniste, Centr. Bur.
388    Chemische fabr. "Davo", woonh., Pauwelandstr.
397    Chemische fabr. "Deventer", N.V., Lagestr.
  91    Chemische Industrie, Hoogstr.
368    Coelingh & Zonen, N.V. Dev. Koek- en suikerwerkfabr. v/h. J.P., Assenstr. (Kant. 9 --12; 1 1/2 -- 7; Zat.
           9 -- 1)
  84    Cohen, Gebr., L. Bisschopstr.
501    Coldewey, C.J., Twelloscheweg
102    Coldewey, J.A., L. Bisschopstr.
484    Coldewey, S., Brinkpoorterstr.
545    Coöp. Vereen. Ons Belang, Afd. Slagerij, Zwolschestr.
549    Idem, Bestuur en Afd. Kruidenierswinkel, Smyrnastr. 
    2    Cost-Budde, A.J., huize "het Zand", Wilp
427    Cost-Budde & Mr. J.C.Th. Resius, Mr. W.H., Adv.-Proc., Keizerstr.
116    Costermans-Rotteveel, Fa. H.W., L. Bisschopstr.
149    Cramer, W.D., Twello
148    Credietver. "Amsterdam", Agentschap Deventer, J.W. v. Wilpe, Stroomarkt
235    Crommelin van de Latmer, Mr., Wilp

210    Dagsanatorium voor tuberculoselijders, Verl. Spijkerpad
513    Dam, Joh.E. v., Juwelier, K. Bisschopstr.
543    Dam, P.N.W. v., Zwolscheweg
333    Delden Pzn., Dr. J. v., Arts, L. Bisschopstr.
275    Delden M.Ezn., S. v., Brinkpoortstr.
222    Demmers, L., Hôtel "Keizerskroon", Stroomarkt
218    Denekamp & Peteri, Gr. Overstr.
105    Deventer Boek- & Steendr., vroeger Fa. J. de Lange, Uitg. Deventer Courant, Bergsingel 3
272    Deventer Capsulenfabr., Kant. Berg 4
  88    Deventer Dagblad "de Koerier", Vleeschhouwerssteeg
  24    Deventer IJzergieterij en Machinefabr., voorh. J.L. Nering Bögel & Co.
600    Deventer IJzergieterij en Machinefabr., voorh. J.L. Nering Bögel & Co.
  63    Deventer Katoen Mij. voorh. Ankersmit & Co., L. Zandstr.
213    Deventer Matrassen- en ledikantenfabr., voorh. A.J. Holtkamp, fabriek Rijstenborgherweg
253    Deventer Stoomb.-Mij., Pothoofd
336    Deventer Stoomwasch-, Bleek- en Strijkinr., de, C. Wijckerheld Bisdom, Dir., Bergsingel 2
232    Deventer Stroohuizenfabr., Pothoofd
  21    Diak. d. Ned. Herv. Gem., (Concierge), Singel
563    Dijckmeester Dumker, E.G.H., Stroomarkt
  45    Dijk, G.A. v., Inr. v. geneesk. gymnastiek en massage, Graaf v. Burenstr.
449    Directiekeet, terrein Staatsspoor
217    Dixon, Ch., Boekhandel, Korte Bisschopstr.
  27    Doesschate, G.J.H. ten, Brink
508    Donk, P., Huize " 't Weterman", Diepenveen
576    Doorninck, Dr. A. v., Brink
573    Doorninck, M. v., Twelloscheweg
550    Doorninck, P.W. v., Huize "Oxerhof", Colmschate
463    Doyer, A.A., Binnensingel
338    Doyer & Co., D.A., Achter den Broederen (Kant. 9-7)
591    Dubbe G. Jzn., Fa. J., Huis- en kachelsmederij, Smedenstr.
175    Dwars, Fa. G.J., Broederenstr.

612    E.D.M.E.R., Gr. Overstr.
270    Eerste Ned. fabr. v. Stalen Gezondheidsmatrassen "Auping", Diepenv.weg (9-5)
  14    Eerste Ned. Rijwiel- en Machinefabr. voorh. H. Burgers, Rozengaarderweg 57
  61    Egmong Bz., B. v., Worp
  94    Egmond Bz., B. v., Bloemist, L. Bisschopstr. 32
155    Egmond & Co., v., Expediteurs, Stoomb.-ondernemers, Pothoofd
  26    Eijkelenkamp, A.J., Twetsche Bierhandel, Waterstr.
198    Eilander, Fa. Wed. G.J., Kantoorboekh. en Boekbinderij, Brink
284    Eldik, Fa. J.F. v., Behangerij & meubelmakerij, K. Bisschopstr.
328    Eldik Sr., J.F. v., Zwolschestr.
505    Electriciteitsbedrijf, Gem., Radstakeweg
306    Eltrink, Fa. H.&L., dames, heeren, kindermodemag., Korte Bisschopstr.
240    Elfrink, L., fa. H.&L. Elfrink, K. Bisschopstr.
596    Elfrink's Lingerie Industrie, L. Bisschopstr.
455    Emmericher Dampoelfabr., Zwolscheweg
321    Emstermate, Hoofdkantoor der fabr. v. Melkproducten, Papenstr.
183    Engel, M. v., Gr. Overstr.
620    Engelbregt, C.A., Keizerstr.
  46    Enter, B.J. v., L. Bisschopstr.
144    Everts, Mr. H.H., Twello

466    Feberwee, A.H., N. Markt
379    Feltz, Mr. A.C. Baron v.d., Dijkhof, Twello
142    Feltz, Freule v.d., Twello
595    Fesevur, H.J.Ph., Artks, Pikeursbaan
629    Fifis, Jean.M., K. Bisschopstr.
443    Fischer, Dr. A.J., Brinkpoortstr.
324    Floors, A., Bierhandel, Brink
285    Fontaine Verweij, G.H.C. de la, Nieuwe Markt 42
487    Frank, Jakob, Handelsagent, Welle
266    Frankfort, Em., Walstr.
317    Frankfort, S., Visch- en fruith., Spijkerboorsteeg
533    Fransen, C.L., Rijwielh. en repar. inr., K. Bisschopstr.
622    Fricht, A.P. v., Inspect. v. Politie, Pikeursbaan
374    Frijlinck, C.M., Ingenieur, Zwolscheweg 37

  89    Gantvoort, H.J., Bakker, Kl. Overstr.
158    Gantvoort, J.D., Polstr.
446    Gantvoort, L., Worp
425    Ganzeboom, Fa. Wed. G., Leusensteeg
499    Ganzeboom, H.J., Zwolscheweg
  30    Gasfabriek
565    Gasfabriek en Waterleiding, Kant. Directeur
562    Gazendam, A.J., Spiegels, enz., L. Bisschopstr.
474    Gebouw "de Post", Mag. v. Gebrs. Cohen, Kl. Overstr.
297    Gelder, H., fa. M.L. Oppenheim & Co., Smedenstr. 36 (kant. 8-1, 1.30-8)
394    Gelderman, A.W.E., Ritmeester, Boedekerstr.
192    Geldersche Crediet-Ver., H. Portheine Tzn., Keizerstr. 28
  86    Geldersche-Overijselsche Stoomtram-Mij., Station, Pothoofd 45
423    Gelhard, Fa. M.P., Wijnh., Kant. Graaf v. Burenstr. (9-12; 2-7)
340    Idem, Filiaal, Engestr.
493    Gem. Arbeidsbeurs, Dir. J. Lemstra, Klooster
361    Gemeentebouwmeester, Kant. Polstr. 12
505    Gem. Electriciteitsbedrijf, Radstakeweg
    5    Gemeentehuis, Burgemeesterkamer en Politiebur., Gr. Kerkhof
389    Gemeentehuis Diepenveen, Riele, Schalkhaar
143    Gemeentehuis Voorst te Twello
  54    Gem. Keuringsdienst, Dir. H.W. de Kruyff
178    Gem. Mestplaats, Snipplingsd.
118    Gem. Reiniging, Klooster
  43    Gend & Loos, v., Brink
173    Gerrevink, Fa. A.J. v., Brink
  36    Gerrevink, G. v., Groote Overstr.
174    Gerrevink, L. v., Walstr.
322    Glas Mij., v.h. J. Pouwels Coelingh, Handelskade (niet voor locale gesprekken)
630    Idem, (alleen voor locale gesprekken)
623    Goede en de Mol, C. de, Kl. Oeverstr.
  50    Goederenbur. Staatsspoor
257    Goedhuis, Dr. J., Chirurg en Vrouwenarts, Keizerstr.
320    Goldenberg, C.A., Noordenbergsingel
  68    Gooszen, Dr. H.G., Onder de Linden
221    Gosschalk, S., Noordenbergstr.
359    Graaf, A.J. de, Fruit im- en exporteur, Sandrasteeg (Kant. 8-12, 1.30-7)
479    Graaf, J.F. de, Fruit- en groentenhandel, Spijkerboorsteeg
209    Groningen, Mr. J.W. v., Singel
428    Groningen, P.H. v., Dir. Deventer Capsulefabr., Zwolscheweg
202    Groote Societeit, Polstr.
190    Groote & Voorster-Gasthuis, Bagijnenstr.

518    Haar Romeny, Dr. H.A. ter, Arts, villa "Welgelegen", Apeldoornsche straatweg, Twello
456    Habbema, H.T., Chem. ing., Zandpoort
264    Hanegraaff, W., Dir. v. Gem. werken, Zwolscheweg
197    Harmsen & Vervoort, ten, Hofstr.
514    Harmsen, Campanjen, L., Noordenbergsingel
224    Harte, H. v., Zwolschestr.
279    Harte, Herman v., Keizerstr.
382    Harte, M. v., Architect, Assenstr.
350    Hasselo, Mevr. Wed. P., Kr. Kerkstr.
599    Have, Fa. K. ten, Koffie, thee en tabak, Brink
524    Havenmeester, Kantoor, Wille
303    Heemann, I.C., Mag. v. modeart. en forn., L. Bisschopstr.
  68    Heemstra, W.H.F. baron v., Zwolscheweg
  49    Heering, J., Bolwerkhof
187    Heering, Fa. I., Nieuwstr. 16
482    Heijden, A. v.d., Vleeschconservenfabr., Raamstr.
  85    Helm & Hengeveld, v.d., L. Bisschopstr.
258    Hendriks, A.C., K. Bisschopstr.
101    Hereeniging, Binnensocieteit de
120    Heux, Gebr. le, Gr. Overstr.
  39    Hoetink, J.E., K. Bisschopstr.
356    Hoeve, G., Spekslagerij en Poelier, Nieuwstr.
136    Hövell, C.A.A. baron v., Twello
226    Hofman, H.J., Opzichter der Landerijen, Zwolscheweg
234    Hogenkamp, Fa. Wed. F., Groote Kerkhof
593    Holder, W.Th. ten, Wijnhandel, Broederenstr.
620    Holl. Societeit v. Levensverz., Gen. agentsch., Keiserstr.
  52    Holl. IJz. Spoorw. Mij., Station
119    Idem, Vrachtgoederenbur.
229    Idem, Station, Twello
645    Holsboer, F.Th., Hoofdredacteur Deventer Dagblad, St. Jurienstr.
268    Holterman & ten Hove, K. Bisschopstr. (v. 8 tot 8)
450    Holterman ten Hove, J., Singel
213    Holtkamp, A.J., Fabr., Rijstenborgherweg
214    idem, Huis, Nieuwstr. 22
527    Hoogenboom, Joh., Architect, K. Bisschopstr.
283    Hoopen & ten Zijthof, Ten, Graan- en meelh., Bokkinghang 1 (Haven)
362    Hôtel Café Rest. C.J. Claassen, Gr. Kerkhof
  15    Hôtel "de Engel", (W.J.A. Bruijns), Gr. Kerkhof
370    Hôtel Dnym & Co, Keizerstr.
396    Hôtel de Keizer, (Th.A. v. Tellingen), Keizerstr.
    4    Hôtel "de Moriaan", (L.H.J. Becking), Gr. Kerkhof
640    Houwink, C., Architect, Worp
632    Hove, H. ten, Keizerstr.
409    Hove Jr., H.W. ten, Brink
385    Hove Jzn., H.W. ten, Sigarenmag., Brink
493    Hove Jzn, Fil. H.W. ten, Zwolscheweg
516    Hove, J.B. ten, Keizerstr.
  23    Hove, Gebr. ten, Kant., Bergpoortstr.
495    Hove, Gebr. ten, Bergpoortstr.
404    Hove van Assen, M.H. ten, Noordenbergsingel
534    Hubers & Co., Zwolscheweg
429    Hübeher, Joh., Comm. v. Politie, Gr. Kerkhof
  72    Hulscher, R.A., Welle
  55    Hulscher, R. & J.W., Sijzenbaanplein
403    Hulscher's Chocolademag., Hofstr.
161    Hunink, Anton, Fijne vleeschwaren en conservenfabrieken
256    Hunink, Anton, Fijne vleeschwaren en conservenfabrieken
  83    Idem, Filiaal Broederenstr.
280    Idem, Filiaal 2de Pauwelandstr.
541    Idem, Filiaal Noorderstr.
445    Husselman, H.J., Singel
589    Hutten & Zn., Fa. Wed., Slagerij, Gr. Overstr.
592    Huurman, J.W.G., Polstr.

242    Immink, N., Notaris, Brinkpoortstr.
262    Import Mij. "Djember", Graaf van Burenstr.
511    "Isala", N.V. Deventer Metaalwarenfabr., Veenweg

185    Jeukens, Theod., Bierbottelarij, depôt Zuid-Holl. Bierbrouwerij, Menstr.
364    Jeukens, Theod., Bierhandel
417    Jordens, H.J., Papenstr.
405    Jordens, Mr. Dr. H.W., Adv. en Proc., Brinkpoortstr.
478    Jozefgesticht, St., Nieuwstr.

323    Kagel, E., Ontvanger der Gem. Zandpoort
422    Kakebeeke, Mr. J.C., villa Vicarie, Twello
624    Kaljel, G., Hôtel en Lunchroomhouder, Brink
255    Kapelle, G., Walstr.
355    Kate, D. ten, Rijwielmag., Reparatieinrichting, Graven
172    Kate, H. ten, Bloemist, Twelloscheweg
468    Kate, H.J. ten, Raamstr.
135    Kate, J. ten, Papenstr.
100    Kazerne Maréchaussée
  93    Kazerne Militaire
184    Keijzer & Zn., Fa. Wed., Graven
378    Kemper, J.A., Deventer Koekbakkerij, Stroomarkt, Graven
165    Kemper, W.A.W., L. Bisschopstr.
457    Keuken, Centrale, Nieuwe Markt
195    Kieftenbelt, G., Voerman en Meubeltransport, Pothoofd
  37    Kiewiet de Jonge, J.R.C., Brink
123    Kijzer, J., Bergschild
433    Kilsdonk Jr., G.W.J., Dir. der Eerste Ned. Rijwiel- en Machinefabr. voorh. H. Burgers, Broederenstr.
  95    Klaassen, J., L. Bisschopstr.
643    Klein Beernink, J., Boekh., Gr. Overstr.
171    Klein Haneveld & Smits, Snippeling
401    Klein Kouwenberg, R., De Poort v. Cleve, Nieuwe Markt
395    Kleverkamp, J., Kol. waren en comestibles, Gr. Poot
551    Kloeze, G.W. te, Graven
407    Kloos, Dr. J.P., Zwolscheweg
  96    Klopman-Baerselman, Gr. Poot
177    Klopman-Baerselman, H., Nieuwstr.
194    Kluwer, A.E., Polstr.
451    Knuttel, W.P.C., Bouwk. Ingen. Architect, Ceintuurbaan
  87    Kobus, H., in Vleeschw., Nieuwstr.
613    Koekkoek, Fa. G., N. Markt
205    Köler & Ankersmit, Kl. Overstr.
  38    Koerier, Deventer Dagbl. de, Kleine Overstr.
571    Koetsier, J., Café Rest. de Zon, Nieuwe Markt
282    Kolkert, W.Jzn., J.H., N.V. Stoom-Waalsteenfabr. "de Vooruitgang", Boedekerstr. 8 (na 6 u. nm. Tel. No.
           437)
437    Idem, Steenfabrik. woonh., Boedekerstr.
410    Kolkman, G.J., Stalhouderij en Sleeperij, Boterstr.
554    Kolkman, H.J., Golstr.
    B    Koning, J.J., (Niet voor locale gesprekken. Aangesloten a.h. loc. tel.-net onder no. 110)
110    Idem, Gr. Overstr.
145    Kon. Stoomvleeschwarenfabr., B. Linthorst & Zonen, Wilp
246    Kon. Tapijtfabr., Smyrnastr.
552    Kornet, K.W., Noordenbergschild
515    Korteling Wzn., Gebr., Steenhouwerij, polijsterij, Diepenveenscheweg
530    Kraaijensang, H.J., Grossier in fruit en zuidvruchten, Papenstr.
639    Kraf, C.F., Sleepdienst, Welle
121    Krankzinnigengesticht, (binnen), Bagijnenstr.
104    Krankzinnigengesticht, (buiten), "de Brinkgreve", Brinkgeverweg
  90    Kronenberg, Dr. A.J., Assenstr.
557    Kronenberg, Mr. H., Graaf v. Burenstr.
383    Kronenberg, Mr. H.G., Singel
327    Kroon & Zn., T., Kant., Assenstr.
546    Krooshof, W., Graven
311    Krudde, W.J., Eierhandel, Papenstr. (9-12, 2-5)
574    Kruijff, H.W. de, Dir. Gem. Keuringsdienst, Zwolscheweg
489    Kruithof, B., in assur., Brink
452    Kuijers, Gez., Drogisterij, verband- en verplegingsart., fotoart., K. Bisschopstr.
454    Kuipers, Dr. A., Röntgen-inr., Zwolscheweg
441    Kuit, G., Gem. Secret., Brinkgreverweg

473    Lammers & Wagenvoorde, Zadelmakersart., Meustraat
170    Landbouwschool, Mil. Kol., (Dir. Dr. H.D. Tjeenk Willink), Brinkgreverweg
  35    Lande, J.C.L. v.d., Brink
176    Lande, J.C.L. v.d., Brinkgreverweg
  10    Lange, P. de, L. Bisschopstr.
581    Lange, Willem de, N. Markt
304    Langenberg, A.B.W., fa. v. Nooten, Brink 106
  56    Laurillard, I.C.F., Ingenieur, Zwolscheweg 76
561    Leeuw & Zn., B.H. de, Linoleumfabr., Papenstr.
504    Leijdesdorff, I., Comm. in Vee, St. Jurrienstr.
  98    Leusen, G.J. v., L. Bisschopstr.
129    Leusen, J. v., fa. J.A.W. Nijenhuis, IJzerwaren, N. Markt 40
179    Liesker, D., Smedestr.
238    Liesker, Fa. Wed. C., Brink
507    Linthorst G. Jzn., B.F., partic., Bolwerkslaan
145    Linthorst & Zonen, B., Kon. Stoomvleeschwarenfabr., Wilp
206    Linthorst, G.J., Pothoofd
353    Lokin & Zn., Wed. G., Stoomvleeschw. fabr., Wilp
520    Lucassen, Th. H., Notaris, Stroomarkt
312    Lugard Jr., H.H. v., Twickelostr.
  34    Lugard, G.J., Melksterstr.
254    Lugard, H.H., Kon. Fabr. v. Zuivelprod. Alg. export, Dir. G.J. en H.H. Lugard Jr., Pothoofd
309    Lugard, H.H., Kon. Fabr. v. Zuivelprod. Alg. export, Dir. G.J. en H.H. Lugard Jr., Pothoofd
469    Lugard, W.J., Redactiebur. Kampioen, "Nieuw Emstermate", Twello

319    Maaldrink, & Zn., J.C., Geert Grootestr.
476    Mij. tot Expl. v. Sigarenmagazijnen, Hagenbeek, fil. chef, Nieuwstr.
  65    Machinefabr. "Deventer", Langerandsfr. (8-12, 1½-6)
635    Makkink, B.W., Tandarts, Keizerstr.
298    Male, J.J. v., Kerkstr.
100    Maréchaussée Kazerne
582    Maren, N.H. v., Floris Hadewijnstr.
406    Marle-Cost Budde, Wed. Mr. C.E. v., 't Schol
346    Marrée, H.C. de, Dir. v.h. Postkant., Nieuwstr.
  70    Meer voorh. Fa. zür Kleinsmiede, J.J. v.d., Bloemenmag. "Iris", K. Bisschopstr. 5
371    Meer v. Kuffeler, V.C. v.d., Pothoofd
259    Meindersma, W., fa. E. Dull, Nieuwe Markt
512    Mensen, H.J., Kleine Poot
387    Mensink, H.J.J., Binnensingel
325    Meüter, Fa. Varenbrink, Koffie, thee, comestibles, kol. waren, Keizerstr.
619    Mouton, J.G., Binnensingel
486    Muller, E.A., Borgelerhof, Diepenveen
486    Muller, R.J.P., Dir. Vroom & Dreesman, Brink
642    Mulder, Fa., Kapper, L. Bisschopstr.
  16    Muller & Co., A.E., (voorh. A.J. Verweij & Zn.), Schurenstr.

288    Naaml. Venn. Cacaofabr. Deventer, Handelskade
544    Nanninga, Dr. A.W., Zwolscheweg
208    Ned. Bank, Agentschap der, Kleine Poot 9
  56    Ned. Gresbuizen-Industrie, Zwolscheweg 76
471    Ned. Heide-Mij., opz. A. Verhagen, Sallandstr.
411    Nering Bögel, J.A.C., Kapjeswelle
106    Nering Bögel, J.L., Lindenstr.
111    Nering Bögel, J.L., Zomerverblijf, Twello
  24    Nering Bögel & Co., IJzergieterij en Machinefabr.
600    Nering Bögel & Co., IJzergieterij en Machinefabr.
560    Nieuw Engeland, heeren- en kinderkl. modemag., Gr. Poot, h. Bisschopstr.
503    Nieuwenhuis, B.J., Opz. S.S., Brinkgeverweg
358    Nieuwenhuis & Zn., Wed. J., Banketbakker en Kok, Nieuwstr.
241    Nieuwlaat, G., Handelskade
196    Nijbroek, Jac. J., Kapper, L. Bisschopstr.
408    Nijenhuis, J., Poelier, Pontsteeg
536    Nijhof, A.J., accountant, Dir. Handelsschool, 1e Pauwelandstr.
277    Nijverheidconsulent v.h. N. en O. des lands, Brinkpoortstr.
207    Nikkels, Fa. G.H., Brink
243    Nikkels Gzn., G.W., Vischpoort
583    Nikkels, J.P., Zwolscheweg
313    Noach Jr., A.S., in Lompen, vellen, metalen, zakken, enz., Noordenbergstr.
569    Noorduijn, J.M., Zwolschew.
304    Nooten, v., Kassier en comm. in eff., Brink 106
    A    Noury & v.d. Lande, Fa., Brink, Kant., interlocaal (Niet voor locale gesprekken. Aangesl. a.h. loc. tel.-net
           onder No. 44)
  44    Idem, Brink
131    Idem, Handelskade

477    Offerhaus, Dr. H.K., Chirurg-gyneacoloog, Brinkpoortstr.
  99    Olden, P. v., Zwolscheweg
310    Olthof, Fa. Gebr. J.J., L. Bisschopstr.
440    Ommen, B. v., Scheepsagent, Kant. a.d. Welle (9.30 - 12.30, 3-6, 8-9, Zondags gesl.)
267    Ommen, C.J. v., Behangerij, Brink
418    Ommen, Fa. H. v., Engestr.
531    Ontvanger der Gemeente, Kantoor Raadhuis
151    Oostelaar, Adr., dames modeart., Spijkerboorsteeg
538    Oosterum, J. v., Sigarenmag., Vleeschhouwersteeg
199    Oosterwijk, Fa. M.W., Handelsagent, Boedekerstr.
276    Oostrom Meyjes, J.W. v., Binnensingel
297    Oppenheim & Co., Smedenstr. 36 (Kant. 8-1, 1.30-8)
    7    Otterbeek Bastiaans, Fa. R.A. v., Polstr.
628    Oudegeest, Mr. A., Kantonrechter, Pikeursbaan
470    Overbeek, fa. G.J., Mag. v. manufacturen, Gr. Poot
578    Overbeek & Co., Agentuur-commissie, 2e Pauwelandstr. (kant. 9-12, 2-5)
  62    Overijsselsche Hypoth. bank, Mr. J.P.S. Gualthérie v. Weezel, Keizerstr.
506    Overijsselsche IJzergieterij en Machinefabr., N.V., Zutfenscheweg
293    Overijsselsche Steenfabrieken, Direct. B. Jan Stegeman, o.d. Linden
534    Overveldt, R.G.B. v., Kolonel der Huzaren, Gr. v. Burenstr.

103    Park Brabant
611    Pavoordt, G.W. v.d., N.V., Kunstateliers, Assenstr.
598    Peereboom, M.N., Noordenbergsingel
432    Peet Jr., A.C., Agentschap der Kon. Ned. Beijerschbierbr., Menstr.
314    Perry Magazijn, L. Bisschopstr. 28
108    Peteri, Fa. H., L. Bisschopstr.
  71    Peters, H.J., St. Jurrienstr.
442    Peters, H.J., Mechanische Tapijtweverij, (kant. v. 9-12 en 1.30-6.30) Zandweersweg
237    "Petra", Steenfabr.
590    Pluim, Jurriën, Graaf v. Burenstr.
112    Pluim, Jan, Gr. Overstr. (8-12, 1-7½)
634    Poelvoorde, E.A. v., Zwolscheweg
156    Pohlmann, J., Noordenbergsingel
269    Polder, H.J., Brink
219    Politiebur., Groote Kerkhof
330    Poorten & Co., Fa. v., Café Rest. "Neuf", Brink 99
467    Portheine, Mevr. H., Deventersingel
192    Portheine Tzn., H., Geldersche Crediet-Ver., Keizerstr. 28
346    Postkantoor
491    Postma, Zwolscheweg
384    Pottinga, P.H., Nieuwstr.
424    Pouwels Coelingh, J., Dir. Dev. Glas Mij., Singelstr. 20
637    Putten, Bern. v., Engestr.

587    Radeeke, A. v., Brink
134    Rademaker, W.J., Bierh. en mineraalwaterfabr., Nieuwe Markt
548    Rauitz, de, Ingenieur S.S., Stationsweg
  48    Ras, B.D., Hunderen, Twello
373    Rattink, W., Bierhandel, Langestr.
204    Rattink & Hagelaar, Bierbottelarij, Zwolscheweg
203    Rebel, Dr. J., Keizerstr.
530    Reerink, H., Onder de Linden
  69    Reesinck, J.C., Hofphotogr. Keizerstr.
113    Reesinck, Mej. G.W., Singel
163    Regterschot, D., Bergschild 14
201    Regterschot, G., Hofstr.
  75    Reinders & Co., W., Brink
641    Reudink, J., v. Twickelostr.
  22    Reudink & Ten Zeldam, Kassiers en comm. in effecten, Brink
462    Ribbius, E.C.C., Brinkpoortstr.
225    Ribbius, H., Makelaar in Eff., Assenstr.
223    Riele Gz., W. te, Architect, Rijkmansstr.
547    Rienks, A., Ceintuurbaan
553    Riesebos, Fa. H.W., Behanger en Meubelmaker, Zandpoort
   ....    Rijkstelegraafkantoor (°)
357    Rikkert, H.A., Hôtel-Café-Rest., Brink
497    Robert & Klein, Glas, porcelein en aardewerk, L. Bisschopstr.
169    Roelofsen, C.H., K. Bisschopstr.
390    Rommelaar, B., Schoenenmag., Broederenstr.
308    Romunde, G., L. Bisschopstr.
386    Roos, W. de, in Brandstoffen, Rozenstr.
434    Rouwendal, Fa. H.J., Mag. v. Heeren en Kinderkleeding, Engestr.
345    Rozendaal, J.A.C., Tandarts, Assenstr.
104    Rütte, Dr. Le, Zenuwarts, Brinkgreverweg 146
426    Ruibing, A., In witte goederen en luiermand-art., L. Bisschopstr.
  88    Rutering, A.W. Hovenaar, Kleine Overstr.
563    Rutgers, J.H., Fotograaf, Nieuwstr.

458    Saag, P.H. v.d., Notaris, Brink
521    "Salland", N.V. Chocolade- en Suikerwerkenfabr., voorh., Joseph Cohen & Zn.
366    "Salland", Nieuws- en Advertentieblad, N. Markt
182    Sallandsche Bank, Hofstr.
212    Sarink, J.A., Nieuwe Markt
244    Idem, Fil. Zwolscheweg
    6    Schaap, P.O., Gr. Poot 10-12
216    Scheeffer, in Ass. fa. Tiggelaar & Scheeffer, Polstr.
193    Schekman, G.J., Binnensingel
  64    Schilfgaarde, Mevr. v., Park Braband
460    Schoemaker, Ant. J., Twelloscheweg
125    Schoemaker, H.J., Fouragehandel, Polstr.
239    Schoemaker Jr., H.J., Brink
597    Schoemaker & Zonen, A.J., Grossiers in kolon. waren, Zeeppoederfabr., Graven
230    Scholten, B.G., Vischpoort
  28    Scholten, Fa. B.J., voorh. Alphen Jansen, Nieuwstr.
436    Schouwburg-Restaurant, J.J. Schaly
414    Schräder, Fa. J., in Manufacturen en damesconfectie, Engestr. 2-4
575    Schröder, A., Woning Mij. "de Eendracht", Enkstr.
251    Schutte, Fa. Wed. S., Apotheek, Mineraalwaterfabr., Nieuwstr.
614    Servaas Smits, P.F., Brink 78
447    Singer Mij., Kl. Overstr.
367    Slichtenbree, E.J., Graaf v. Burenstr.
415    Slichtenbree, G., L. Bisschopstr.
416    Slichtenbree & Co., Chernae, kant. looierij v. 9-12, 1.30-4, Smedenstr.
271    Sluijter, Gebrs., Loodgieters, Broederenstr.
307    Smaal, A., Bloemist, Nieuwstr.
130    Smissaert, Jhr. O., Diepenveen
496    Smit, Herman, Heerenmodemag. Indische uitrustingen, K. Bisschopstr.
616    Smit, H.J., Pettenfabr. en in Hoeden, Pelterijen en Parapluies, L. Bisschopstr.
171    Smits, M.A., Snippeling
101    Societeit De Hereeniging, Binnen-
  60    Societeit de Hereeniging, Buiten-
  32    Son & Co., P. v., Bergsingel
526    Sonnenberg, B., Singel
  74    Sonnenberg, J., Smedenstr.
137    Sonnenberg, L., Noorderplein
615    Spaarbank, Gem., Brink hoek Assenstr.
555    Spanier, Keizerstr.
200    Spanier, H., Damescostumes en Confectie, L. Bisschopstr.
400    Speldekamp, H., Steenkolenhandelaar, Schoutenweg
188    Spiegel, A. v., Nieuwe Markt
  57    Spiegel, M. v., Twello
  67    Spiegel, M. v., Nieuwstr.
147    Spiegel, V. v., Twello
141    Spijker, B. v. 't, Café Rest. "Het Wapen van Deventer", Worp
459    Spoel, R. v.d., N.V. Deventer Zand-, grint- en bazalthandel, Lagestr.
475    Station Staatsspoor
384    Stegeman, Fa. A.A., Nieuwstr.
293    Stegeman, B. Jan, Dir. "Overijselsche Steenfabr.", o.d. Linden
132    Stegeman Jr., B.J., Onder de Linden
133    Stegeman & Co., L.J.P., Zandpoort
  20    Stegeman & Co., L.J.P., Diepenveen
567    Stegeman & Co., L.J.P., In fijne vleeschw., fil. Brinkgreverweg
126    Stegeman, Wed. J.K., K. Bisschopstr.
245    Stenvers, Fa. J., Polstr.
159    Sterling, F., Kaas-, visch- en fruith., Zwolscheweg
481    Stockum, H.C.J.C., 1e Luit. Adj. 4e Regt. Huzaren
249    Stoffel, B., IJsselhof, Worp
  19    Stoffel Czn., P., Boterstr.
  59    Stoffel Czn., P., Zaagmolen
168    Stoffel Czn., P., Brandmeester
  58    Stoffel, W., Kapjeswelle
260    Stok, G.R., Gr. Overstr.
430    Stok, P.J., Zwolscheweg
633    Stolk, C.E., Kapitein Infanterie, Zwolscheweg
273    Stoomb. dienst Salland, Pothoofd
138    Stratenus, G.J.Th. Baron, Diepenveen
228    Straver, Joh., Hôtel Café-Rest. "de Wereld", K. Bisschopstr.
377    Struik & Zn., H., Brandstoffenh., Scheepsbevrachting, Haven
  38    Stuurman, A.A., Brink
124    Stuurman, A.A., Fil. Zwolscheweg
153    Styrier, H.L.J., Lindenstr.

369    Tammenga, G., Speksl., Broederenstr.
  76    Teeuwsen, A.G., Zwolschestr.
  ....    Telegraafkantoor (°)
  51    Tellingen, Th. A. v., Dependance Hôtel de Keizer, Keizerstr.
  17    Theehuis & Melksalon, Wed. Dagelet, L. Bisschopstr.
444    Tienhoven, G. v., Luitenant-mitrailleurafd., Geert Grootestr.
588    Tieskens, Gebr., Molenmakers, Davostr.
618    Tilman, J., Onder Dir. v.d. N.V. Industr. Mij. v/h Noury & v.d. Lande, Brink
265    Timan, Gebr., K. Bisschopstr.
537    Tjeenk Willink, Dr. H.D., Dir. Mid. Kol. Landbouwschool, Ceintuurbaan
566    "Trio", Naaml. Venn. Stoomdrukkerij, Graven
139    Tromp de Haas, H.J., Alex Hegiusstr.
341    Tyenk, G., Banketbakker, L. Bisschopstr.

638    Unia Steija Parvé, Veenweg
504    Urbach, S., Koopman, Rielerweg

302    Vegte, W.L. v.d., Insp. 's Rijks belast., v. Twickelostr.
299    Velde, L. v.d., Handelsagent, Papenstr.
  97    Velderman, J.W., Gr. Kerkhof
517    Velders, Fred., Kapp., Kl. Overstr.
236    Velders, H.W., Assenstr.
349    Veldhoen, Fa. T., Achter de Muren
558    Vereeniging tot verbetering v.d. woningtoestand, Directiekeet, Tabakswal
160    Vermeer, Mr. C., Welle
248    Vermeer Johz., G., Polstr.
570    Vertholen de Salve de Braneton, H.W.K., Frieswijk
197    Vervoort, Ten Harmsen &, Hofstr.
539    Verweij, J. Zandpoort
125    Vilsteren & Schoemaker, v., Polstr.
  23    Visser, E., Bergschild
294    Visser, H., Vleeschh. en veehand., Nieuwstr.
305    Visser, Jan, Engestr. 5
  79    Visser, Wed. L., L. Bisschopstr.
412    Vlaskamp, J., Rijks-veearts, Gem. Veearts v. Deventer, Nieuwe Markt
233    Volders, P., Brink
535    Voorthuysen v. Heurn, J.E.L., v., Ceintuurbaan
398    Vorster, J.T., Binnensingel
227    Vos, G., Smedenstr.
300    Vries, Johan de, Hoflever., Gr. Poot
140    Vries, J.A. de, Graven
  40    Vroom, Mevr. A.A., Singel
354    Vroom & Dreesmann, N.V. Deventer Manuf. handel, Brink
529    Vuijck, Dr. L., Park Braband, Diepenveen

448    Wagenvoort, W., Nieuwstr.
129    Wagner's Bierhandel, Smedenstr.
  41    Watertoren
461    Weert, A.W. de, Kok en banketbakker, Kl. Overstr.
413    Wegterholt-Husselman, Fa., in Goud en Zilver, Vleeschhouwerstr.
263    Wethouderskamer in het Stadhuis (NIet bestemd voor interc. aansl.)
  53    Werle & Zn., Handelskade
331    Werle, W., Singel
154    Wernink, A.L.J., Pothoofd
494    Wernink, A.L.J., woonh., Gr. Overstr.
559    Wezenberg, A., Smederij, Smedenstr.
381    Wiegerink, Fa. Wed. J.W., Kopersl., Blik Emballagefabr., Noordenbergschild
621    Wiggers, W., Sleeper en Landbouwer, Bergstr.
336    Wijckerheld Bisdom, C., Bergsingel 2
    3    Wijers-Jordaan, Wed. G., Brink
  13    Wijers, Fa. G.A., in IJzerw., Korte Assenstr.
231    Wilbers, H., "de Bruggenbosch", Twello
252    Willigen, Dr. V.S.M. v.d., Assenstr.
220    Wilmink, T.M., Brinkgrever
148    Wilpe, J.W. v., Agentsch. Credietvereen. "Amsterdam", Stroomarkt
525    Wilterdink, D.J., Boek- en muziekhandel, Gr. Poot
107    Winkel, A.H. ten, Gr. Overstr.
439    Witte, J.M. de, fa. C.A. Pauly, Schoenenmag. "de Hoop", Broederenstr.
365    Witteveen, H.J., Sandrasteeg
372    Woerd Jzn., Fa. E. v.d., in Bouwmst., Boterstr.
625    Woerdman, A.R., Hôtel Restaurant, Diepenveen
464    Woldijk, Jan, Agentuur- en commissieh., 2e Pauwelandstr.
540    Woldijk, Wed. H., Sigarenmag., Engestr.
  77    Wolff, J.W., L. Bisschopstr. 31
152    Worp, G.J. v.d., Visch- en fruith., Lange Bisschopstr.
644    Wüstefeld, Carl, Kleeding Mag. "de Matador", Nieuwstr.

519    Ysfabriek "Nova Zembla", Langestr.
435    Yssel de Schepper, J.P.A., Zwolscheweg
146    Ysseldijk & Zn., G., Twello

157    Zandvoort, J.W., Voorstad
330    Zant & Zonen, Fa. Wed. J. v.'t, Touwslagerij, L. Bisschopstr. 35
343    Zeldam, C.J. ten, Twelloscheweg
332    Ziekenfonds v.d. Arb. Stand, Hofstr. 8
166    Ziekenhuis, Singel
  29    Zijthoff & Zn., Fa. F. ten, Op de Werf
352    Zoer-Eites, Wed. H.J., Zwolscheweg
594    Zwarts, R., Kaas, visch, fruit, Brink
167    Zweden, F. Hes v., Zwolschestr. 19-21
  78    Zwet, A.F. v., Engestr.

top


DIDAM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

6    Didamsche Roomboterfabr.

5    Huijbers, B.J.J., Arts

3    Janssen, G.F.H., Hôtelhouder en stalhouderij

2    Reijers, & Zn. Fa. J.G., Hammenzouterij en vleeschwarenfabr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
4    Roozen, H., Winkelier

..    Telegraafkantoor (°)
1    Terlaak, J.J., Molenaar

top


Diemen (zie onder Amsterdam)

top


DIEMERBRUG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1    Coöp. Vereen. "Ons Voordeel", Graanmaalderij

5    Israël. Begraafplaats, Bewaarder M. Verduin

2    Kaskens, P., Makelaar

3    Naaml. Venn. Ned. Betonijzerbouw, Dir. Dr. Ing. L.A. Sanders, Opslagplaats

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

8    Vervetjes, P.J.B., Pulpagenturen en in landbouwwerktuigen
6    Vervetjes, W.J., Oud-Diemerlaan
4    Vogel, Jan, Hartveldscheweg

top


Diepenveen (zie onder Deventer)

top


DIEREN (Rijkstelefoonkantoor)

(Ellekom)

Zie onder het locale Rijkstelefoonnet RHEDEN

top


DINTELOORD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal-, interlocaal- en internationaal verkeer is gevestigd in het perceel van C. Aarsen, Dintelsas D No. 140.

 

  6    Aarsen, C., Dintelsas D Nr. 140, Publiek Telefoonstation

10    Herselman, D.C.F., Boekdrukker en uitgever

  1    Klerck, J. de, Secretaris der Coöp. Beetwortelsuikerfabr. "Dinteloord"

  7    Merbel, C. v.d., Hôtel en stalhouderij

  5    Molendijk, C.H., Veearts

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  3    Snelleman, A.E., Beurtschipper, West Voorstr.
  4    Snelleman, L., Graanhandel

....    Telegraafkantoor (°)

  2    Visser, L. de., Beurtschipper en Graanhandelaar
  8    Vogelaar Lzn., J., Zaadhandel
  9    Vroon, D.C.F., Meelhandel, Grossier in kolon. waren

top


DINXPERLO (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  8    Beernink, H.J., Dir. Coöp. Stoomzuivelfabr., Heurne
  6    Beil, H.A., Bijenhouder
  1    Boland, G., Hôtelhouder
17    Boland, Th.E., Exportslager
  2    Boland, W.A.

15    Coöp. Boerenleenbank, Kassier der

  5    Deventer Tapijtfabriek, De, Maurits Prins

14    Gemeentehuis
  9    Grooters, J.W., Koopman en winkelier

18    Heilbron, A., Veenhandelaar en slager
11    Heilbron, L., Veehandelaar en slager

16    Jagerink, F.A., Exportslagerij

12    Pagrach, M., Veehandel en slager
  3    Prins, B., Fabrikant
  4    Prins, Ph., Fabrikant

10    Ressing, J.H., (fa. Ressing), in Granen en meel
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

13    Station v.d. Lokaal Spoorw. Mij. Dinxperlo-Varsseveld

....    Telegraafkantoor (°)

  7    Verbeek, Mr. H.J., Adv. Proc.

top


DIRKSLAND (Rijkstelefoonkantoor.)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  5    Both & Zonen, Fa. Wed. C., Landbouwers en Kooplieden, Kade
  6    Bruin Pzn., C. de, Koopman en Hôtelhouder

  3    Doel, H. v.d., voorh. Brooshooft, Hôtel

14    Gaanderse, J., Café, Molendijk
11    Graaf, C. de, Rijksveearts
10    Graaff, M.G. de, Beurschipper en Koopman

  7    Kassel, C. v., Koopman
  1    Kooman, H., Koopman, Hoogeweg

  9    Linde Jr., W. v.d.., Straatdijk

13    Mijnders, D., Comm. in veldvruchten

  4    Penning, A.G., Comm. in eff., Voorstr.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  8    Sluijs, L.v.d., Notaris, Voorstr.

....    Telegraafkantoor (°)

15    Vreeswijk, A., Caféhouder en comm. in veldvruchten
  2    Vroegindeweij, J., Koopman en landbouwer

12    Zaaijer, Mr. A., Advocaat en Procureur

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 214-215 / 216-219 / 220

Transcriptie door: Luuk Keunen / Peter Klunder / Yvette Hoitink


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net