DODEWAARD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 1 Juni  tot 30 Nov. van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 9.-- nm. 1 Dec. tot 31 Mei: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: 16 Juni tot 15 Oct. van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. 16 Oct. tot 15 Juni van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Geurts, Gebrs., Fruithandel en Conservenfabr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Vink & Zonen, J.F., Fabr. v. appelgelei en jams

top


DOESBURG (Rijkstelefoonkantoor)

(Angerlo, Bingerden en Giesbeek)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet -- 3. Te Angerlo -- 4. Bij W. Soethof te Giesbeek.

 

50    Ailly, J. d', Arts, Koepoortstr. A. No. 20
39    Ambachtsschool
31    American Petroleum-Company, Depôt v.d., Gasthuisstr. A 184
54    Arriëns, W.C., Burgemeester, Angerlo

12    Beker, H.J., Koepoortdijk A7
48    Bier Hzn., Fa. P., Hoofdagent Naumans Germania rijwielen, Goud- en Zilverwerken, Gasthuisstr. A 190
28    Blits, G.H., Slager, Kerkstr. A 58
10    Bloemendaal, H.C., Architect en Aannemer, Boekholtstr. A 242
64    Bloemendaal, H.C., Woonh., Koepoortstr. A 16
27    Boterfabr. "Angerlo-Eldrik", Angerlo
46    Boterfabr., Geldersche, C.P. Simonsz, Contre Escarpe D 23
75    Bouman, H.L., Makelaar, Koepoortstr. A 11 (kant. 10--3)
45    Brand, Dr. J., Arts, Beitelstr. D 192
30    Brantsen v. Wielbergen, Douair. Baronesse, Huize "Wielbergen", Angerlo
67    Breukink, J.G., Doesb. Draadvlechterij, Meipoortstr. B 10
36    Brus, A.J., Granen, kolon. waren, Korte Kerkstr. B 3

32    Clemens, J., Zadelmaker, Stalh., Ooipoortstr. C 117
20    Coops, L., Banketbakker en Kok, K. Kerkstr. C 126

52    Ditzel, E., Smederij, rijwiel- en Kachelmag., Kerkstr. C 251
14    Doesb. Courant, Uitgever H.G.J. Becking, Kerkstr. A 49
76    Doesb. Draadvlechterij, J.G. Breukink, Fabriek, Plantsoen
26    Doesb. IJzer- en Metaalgieterij, B. Ubbink & Co., Kalverbosch C 45
22    Donderwinkel, G.J., Stoomrijtuigfabr. en Auto Carosserie, Meipoortstr. B 25

57    Eggink, G., Ooipoortstr. C 91
58    Elisabeth's Gesticht, St., Koepoort A 32
61    Engelsman, K., Zand- en grindhandel, Ooipoortdijk C 69

55    Fauchey, G.R., Koepoortstr. D no. 196
69    Flierman, Fa. Wed. L., Varkensslagerij, Boekholtstr. A 241

  7    Geldersche Stoomtramw.-Mij, Personenverkeer, Bestelgoed, Koepoortstr. D 218
29    Geldersche Stoomtramw.-Mij, Havenverkeer, Vrachtgoed, Haven C 48
  4    Gemeente-Gasfabriek, Contre Escarpe D 29
34    Gemeente Schipbrug, Koepoort A 1
  7    Gend & Loos, v., Expeditie, Koepoortstr. D 218
18    Germs, E.P.F., Boek- en Kunsthandel, Korte Kerkstr. C 129
42    Germs F. Hzn., H., Drukkerij, Uitgever, Beitelstr. D No. 189
62      Idem, Woonhuis, Paardenmarkt A 160
49    Gerritsen & Zn., W.A., (W.G.Th. Gerritsen), Bergstr. A No. 87

31    Haaff & Zn., S v. 't, Grossiers, Gasthuisstr. A 184
68    Hagenberg, J.A., Meubileerinr., behangerij en stoffeerderij, Kerkstr. A 43
  2    Heeckeren v. Kell, Mr. W. Baron v., Kasteel "Bingerden", Angerlo
43    Hendriks, H.J., Slager, Ooipoortstr. C No. 16
65    Hendriks & Zn., H.J., Bierbottelarij en in minerale wateren, Veerpoortstr. D 5
  3    Hengel, G.H. v., Dir. Doesb. Telef.-Mij., Koepoortstr. A 19
25    Hengel & Lensvelt, v., Fabrik., Ooipoortstr. C 85
19    Heun, Wed. G. v., IJzerh., Naaimachines, enz., Ooipoortstr. C 118
73    Hoogeboom, J.J., Kapitein der Infanterie, Veerpoortstr. C 288
  7    Hôtel "Hof Gelria", Eigenaar C.N. v. Zadelhoff, Koepoortstr. D 218

24    Ketjen, W.C., Particulier, Koepoortstr. D 237
40    Knoop, J.J., Stoombootdienst op Amsterdam, Haven C 49
71    Knoppers, C.E., Bloemisterij "Kweeklust", Zandbergstr. B 275
51    Kok, K., Loodgieter, Ooipoortstr. C 4
72    Kolk, D.H. v.d., voorh. Wilmerink en Beker, Drogist, Kerkstr. A 56

15    Langeler, Wed. J.E., Gedistilleerd, wijnen, enz., Meipoortstr. B 8
37    Lubbers, E.J., Granen, Kunstmeststoffen, Meipoortstr. B 33

  1    Nederlandsche Bank, Correspondentschap 1e klasse, Koepoortstr. D 234

  9    Pennink, Mr. H.A.J. v. Hanswijk, Adv. en Notaris, Gasthuisstr. A 187
33    Politie-Bureau, Roggestr. D 210
56    Publieke Spreekcel, Giesbeek

  5    Reijers, A.P.C., Graanh., Koepoortdijk A 6
35    Reijers, P.J.Th., Graanh., Beitelstr. D 193
21    Reijers, Gebr., Graanh., kant. Ooipoortstr. C 8
17    Remmelink, Jac., Stalhouderij, Café "de Arend", Meipoortstr. B 228
16    Revelman, Wed. B., Behangerij en Stoffeerderij, Meipoortstr. B 13
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
47    Roelofsen, H.W., Sleeper, Agent v/d. Deventer Stoomb. Mij., Contre Escarpe C 52

  1    Schattenkerk & Co., J. v., Kassiers, Corresp. Nederl. Bank, Koepoortstr. D 234
53    Scheffer & Zn., J.H., Kleedermakerij en Heeren mode art., Meipoortstr. B no. 11
11    Schmitt & Zn., J.H., Kruideniersw. en Petroleum, Roggestr. D 181
66    Schönstedt, W.C., Luit.-Kolonel der Inf., Paardenmarkt A 161
  2    Sleijster, H., Rentmeester, Bingerden
41    Stein & Zonen, Politoerfabr., Lindewal A No. 12
  8    Stooter & Siemens, Graanh., Koepoortstr. A 22

  ..    Telegraafkantoor (°)
59    Teubner, C.A., Woonhuis, Paardenmarkt A 101
60    Teubner & Zonen, C.A., Wijnhandel, Kerkstr. A 51

23    Ubbink, B., Fabrik., Ooipoortstr. C 81
70    Ubbink, W.H., Fabrikant, Veerpoort D 7

44    Veen, M. v.d., Accountant, Leeraar Boekhouden, Koepoortstr. A 33
29    Vermeulen, C.J., Stoombootdienst op Rotterdam, Haven C 48
  6    Voorhorst, J., Notaris, Koepoortstr. B 196

38    Willemsen, G.W., Timmerman, Angerlo
63    Winterink, Fa. B.J., Heerenkleedingmag., Groenmarkt C 258

26    Yzer- en Metaalgieterij, B. Ubbink & Co., Doesb.

  7    Zadelhoff, C.N. v., Hôtel Hof Gelria, Koepoortstr. D 218

top


DOETINCHEM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm . Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

52    Besseling, J.R.B., Loodgieter, Waterstr.
42    Blom & Zn., Fa. M.W., Stoomfabr. v. verduurz. levensmiddelen
47    Bosman, Fa. F.A. Boekhandel
31    Briët, Ds. C.M., Pastorie, Markt
44    Bruil, B., Hôtel Emma, b.h. Station H.S.M.
45    Bulten, B., Rijwielhandel

39    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Oude IJssel"
  1    Coops, A., Hôtelhouder, Hamburgerstr.
35    Coops, Anton, in Gedist., Waterstr. 163
38    Coops, Mr. J.P., Adv.-Proc., Secr. der Gezondheidscommissie, kant., Keppelscheweg

56    Doetinchemsch Algem. Assurantiekantoor
22    Doetinchemsche IJzergieterij, fa. Snoeck & Boon

24    Enst & Co., voorh. v., N.V. Likeurstokerij en Distilleerderij, Houtkamp

23    Gasfabriek, Gaswal
  5    Geldersche Credietvereen., Agensch., Keppelsche weg
34    Geldersche Stoomtramweg-Mij.
18    Gemeentehuis, Stad Doetinchem, Burgemeesterskamer
19    Geurden H., Hôtelhouder en aannemer, Grutstr.
13    Gorkom, Mr. J.J. v., Notaris, Keppelscheweg
54    Goulmy & Baar, Fa., Sigarenfabrikanten
46    Groeskamp, J.T., Stationskoffiehuis en Hôtel
28    Groot v. Embden, E.G.C. de, Burgemeester v. Stad Doetinchem, Plantsoenstr.

49    Hartog, A.M. de, Fa. Wijers, Kruidenier, Grutstr.
  6    Hendriks, H.A., Stalhouder en expediteur, Stationsweg
11    Horsting, G.J., Houthandel, Keppelsche weg

41    Jacob, M., Veehandel, Hamburgerstr.
21    Jacobs, Fa. Wed. S., (J. Frank), Manufact., dames- en heerenconf. Markt

40    Kan & Co., Fa., Gummiwaren
40    Kan, H.L., Leder- en schoenmakersfournituren en gros
36    Koning, Dr. N.G., Geneesheer

16    Liewes, J., Combinatie Kreijmborg Co., Heerenconfectie

33    Maréchausséekazerne, IJsselkade
50    Martens & Zonen, G., Brandkasten- en kluisdeurenfabr.
30    Meijer, H., Stalh., Hezenstr.
43    Meijers & Zonen., Metaal-, Gummi- en zakkenhandel
  3    Misset, C., Boekdr. en Uitgev. IJsselkade
20    Mogendorff, M., Koopman en winkelier, Boliestr.

55    Ned. Heide Mij., Hoofdopz. … Knake
32    Nijhuis & Co., Fa., Kassiers, Plantsoenstr.
27    Nijland, Fa. J.A., Horlogemakers

37    Ovink, Joh. H.W., Steenfabrik. en handel in bouwmaterialen, Grutstr. 298

53    Perebolt, G., Rijwielhandel, Hezenstr.
  9    Perlstein & Zn. Ph. v., Likeurstoker, Waterstr.
48    Polderman, J.J., Accountant, Huize Slingevliet
19    Politiebureau, Stad Doetinchem

17    Raadgeep, W.J., Boek-, Muziek- en Kunsth., Hamburgerstr.
  7    Reichenberger, Themans, Fa., Manufact., Hamburgerstr.
14    Rijksopvoedingsgesticht "de Kruisberg"
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  4    Sachtleven, J., Winkelier, Waterstr.
26    Snoeck, J.G., Fabrik.
25    Station der H.IJ.S.M.
  8    Straten & Mooij, v., Stoomboek- Courant- en Handelsdrukkerij "de Vlijt"

  ..    Telegraafkantoor (°)
29    Tramweg Mij. Zutphen-Emmerik, Directie (Kantoor 9-12, 1½-5)

12    Wielenga, A., Boekdrukker, Hofstr.
51    Wolf, M., Veehandelaar
  2    Wolff, L.L. de, in huiden
56    Woningbureau "de Graafschap"

15    Zadelhoff, Fa. Gebr. v, Speksl., Grutstr.

top


DOKKUM (Rijkstelefoonkantoor)

(Aalsum en Dantumawoude)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Bijl, J. Hôtel Lijbering

  8    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Dokkum en omstreken", Betterwird

  4    Fockema & v. Kleffens, Kassiers en Comm. in eff., Koningstr.

12    Gang, W.W. & H.B. v.d., Bedveerenfabr., Aalsum, (9-12, 1-5)
13    Gemeentehuis

  6    Helder Pzn., Fa. J., (P. Helder Jzn). Zuivelfabr. en Steenfabr.
11    Holwerda, M.A., Oranjewal

15    Meij & Co., v.d., 1e Ned. fabr. t.h. vervaardigen v. asbestcement

  7    Oberman, D.P., Houth. en Stoomzagerij, Dantumawoude

18    Postma, A., Aardappelhandel, Aalsum 

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
16    Ronner & Zn., K., Manufacturen, Confectie, enz.
  2    Rosingh, J.P., Kassier en Comm. in eff.

10    Schaafsma, B., (fa. A. Schaafsma), Diepswal 
  5    Sipkes, H.E., In petroleum, zeep, vet, margarina, enz.

  ..    Telegraafkantoor (°)
  9    Tramstation, Nederl. Tramweg Mij.

  3    Veen & Zn., Fa. J. v.d., (J.H. v.d. Veen), Wijnhandel en distill.
17    Vries, P. de, Deurwaarder

14    Würst & Zn., L., Importeurs v. Chineesche en Japansche matten, tapijten, enz.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 221 / 222

Transcriptie door: Luuk Keunen / A.J. Elsenaar


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net