DORDRECHT (Rijkstelefoonkantoor)

(Alblasserdam, Dubbeldam, Hendrik Ido Ambacht, Puttershoek en Zwijndrecht)

[achtergrondinformatie]

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm., Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. (°)
Het locale telefoonnet is Dag en Nacht geopend.

Een openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.

(°) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare Rijksspreekcel.

 

       7    Aangevoort, Fa. H.R., H. Th. Schenau, Voorstraat 139 en Wijnstr. 62
  476    Aardenne Jr., A.W. v., Opzichter der Gem. werken, Toulonschelaan 31
  489    Aardenne, A.W.V. v., Arts Prinsenstr. 31
  606    Aardenne, D. v., Schilder, Nieuwe Haven 69
1018    Aardenne, H.G.W.V., Dir. fa. Penn en Bauduin, Singel 190
  453    Aardenne, P.J. v., In hulpmeststoffen,Prinsenstraat 34
  544    Aardenne, P.J. v., Magazijnen, Handelskade
  834    Aardenne, J.P., w.e.i., Dir. der fa. Penn en Bauduin, Singel 284 
  339    Aarnoutse, Jr. J., Visch- en zalmhandel, Varkenmarkt 48
1171    Aarnoutse Sr. J., Reeder, Mart. Steijnstraat 68
  826    Agent der Nederl. bank, (J.S.J. Vriesendorp), Wolwevershaven 25
1094    Ahaus & Co., Fa. Wed. J., in Wijnen en gedistilleerd, Riedijk 55
1261    Aken, J. v., Steenkolenhandel, Nieuwe Haven 9
  686    Akkerman, J.N., Banketbakker, Voorstraat 82
  391    Akkerman Tzn., Fa. P.W., (A. de Korte), kok en banketbakker, Voorstr. 244
  925    Albers Creameries Limited., Directie en Administratie, Wilgenbosch 6
  182    Idem, Expeditie
  458    Albers Fzn., W.G., Villa Ivy Home, Burgemeester de Raadtsingel 23
  404    Algem. Bestelhuis v.d. Zwijndr. Waard, E. Struiksma, Buitenwalvest 20h
1117    Algem. Beton-Mij. Naaml. Venn., Dir. P.A.H. Hornix, kantoren Wijnstr. 87, Administratie
1217    Idem, Techn. afd.
  712    Algem. Ned. Verbond, Wijnstr. 81
1256    Altena, Fa. C.W., Poppenkliniek, Bazar, Voorstraat 162
  565    Andel, Wed. G., brandstoffenh., Voorstraat 349
  107    Anker, Jan v.d., in Kol. waren en comestibles, Wijnstr. 118
  923    Antoni, A., Speksl., en fijne vleeschw., Voorstr. 2
  790    Arbeidsbeurs der gem. Dordrecht, Nieuwstr. 38
  332    Archiefgebouw, Grootekerkspl. 1
  126    Arenout Jr., P., Expedit. en agent van stoombooten, Merwedekade 26
1441    Aremenraad., Nieuwstr. 38, (kant. v. 2-4)
  456    "Armenzorg", Vereen., Lange Breedstr. 14
  645    Arr. Rechtb., Steegoversloot 40
  388    Artes, J.E., in manufact. en Agent Brand- en levensverz., Vrieseweg 29a roos
    18    Asperen, J.C. v., Broos- en Kleingoedbakkerij, Vriesestr. 112
  485    Augustijn, A.H.P., Werktuigk. Ingen., Sumatrastr.
  408    Automaat, "Mij. tot detailverk. v. Petroleum en benzine," De, Sumatrstr. 18rood
  504    Baan, J., in Fruit, groenten en wijnen, Singel 114
  938    Baars, J., Winkelier, Prinsenstr. 20
1182    Baas, A., in Rijwielen, Motoren, Landbouwwerkt. enz., C. 118, Zwijndrecht
  595    Bachman, E., Agent der Rijksverzekeringsbank, Willemstr. 3
  827    Bahlman, & Co., Manufacturen, mantels en costumes, Voorstr. 300
1009    Bakker, H.J., Scheukundig ingen., Rozenhof 23
  647    Bakker, R., in kol. waren, comestobles, porselein, glas en aardewerk, Spuiweg 49
1196    Bandt, Mej. A.L. den, St. Jorisweg 43
  553    Bandt, J.A. den, Van Strijsingel 217b
  135    Bandt, J.H. den, Assuradeur, Steegoversloot 47
  961    Barendregt, N.R., Dir. D.M.I., St. Jorisweg 39
1128    Basalt Mij., (terrein Staart) 
  692    Batenburg, D.H., Vleeschh., Vrieseweg 11
1262    Bax, J. Notaris, Wijnstr. 116
1267    Beemt, J. v.d., Sigarenfabrik., Voorstr. 14 en 72
  821    Beesten Jr., D. v., Rijwielen, machinerieën, enz., Vriesestr. 75
  314    Begrafenis-Vereen., Kon. Wilhelminastr. 28
  108    Behrtel, P.J., Opz. der Ned. Bell Teleph. Mij., Koningin Wilhelminstr. 11 rood
  106    Bekkers & Zn., Wed. J., Dordr. Metaalwarenfab., Dubbeldamscheweg 34
  269    Bemolt-Vaarzon Morel, Dames, Joh. de Wittstr. 27
1070    Benedictus, H., lid der fa. Zadoks & Co., Kassiers en comm. in eff., Voorstr. 252
  455    Benjamins, J.J., Arts, Nieuwe haven 67c
  188    Berekamp, N.V. de, Brood- en beschuitfabr., Voorstr. 38
  837    Bergeyk, J. v., Comm. in granen en lourage, St. Jorisweg 8
  494    Bergh, D. v.d., In machineoliënverpakkingen en gummiwaren, Voorstr 66 (Kant. v. 7-12, 1.30-8)
  722    Bergh, J. v.d. lid der da. D. v.d. Bergh, Oranjelaan
  706    Bergh, L. v.d., lid der fa. D. v.d. Bergh, In Machinekamerbehoeften en techn. art., Voorstr. 61
  473    Bergman, J.A., fa. Jan Morks & Zonen, Vrachtrijder en Transporteur, Stek 23rood
  681    Bergsma, R., in Bieren, min. wateren, wijnen en likeuren, Draai 6
  243    Berkhout, W., Singel 189
1167    Berlage, Fa., Manufact., Tapijten enz., Voorstr 24-26-28
  445    Besemer Gzn., A., Dordrechtsche Melkinr., Prinsenstr. 5
  236    Besemer, J.H., voorh. Wed. Brand, Expedit., Bomkade 16
  574    Besemer, P., Melk-, Natuur-, Boter- en Kaash., Vlak 17
1145    Besteldienst, Algem., A. Stempels, Boogjes 15
1117    Beton-Mij., Naaml. Venn. Alg., Dir. P.A.H. Hornix, kantoren, Wijnstr. 87, Administratie
1217    Idem, Techn. Afd.
  915    Bezemer, P., Sleepdienst, Hellingen 21
    20    Bibo, N.C., fa. T.J.B. Schroots, speksl., Voorstr. 65
    65    Bierbrouwerij "de Gekroonde Valk"
  582    Bieren, Aug., Stoomwasscherij, glansstrijkinr., ververij, chem. wasscherij "de Lelie", Korte Kromhout
            16 (8-12, 2-7)
     ....    Bijvoet, J.J.W., Ingenieur woonh. Voorstr. 93 (Werf tfn. no. 871, woonh. tfn. no. 742)
1013    Bilderbeek, B. v., Architect, Buiten Walevest 4
  172    Bilderbeek, W.H. v., Huize "Croonenburch", Nieuwbrug, woonhuis
  176    W.H. v., Notaris, Groenmarkt 8, kantoor
  695    Bilderbeek, W.H. v., Koetshuis, Varkenmarkt 50
1235    Bisschof, Gebrs., Heerenkl.- en modemag., Voorstr. 286-288
  618    Biscuitfabr. "Victoria", (Dordrecht-Brussel), Lage Bakstr. 9
1023    Bisschop (eigenaar H.J. Roobol), in drogerijen en verfw., Voorstr. 127
  576    Bisschop, Pzn., Fa. A., in Chemicaliën, Voorstr. 97
  810    Bisschop, A., lid der fa. A. Bisschop Pzn., Corn. de Wittstr. 33
  919    Bisschop, Fa. P., Apotheker, Voorstr. 137     
1152    Bisschop, L., lid der da. A. Bisschop Pzn., Mij. Dordrechtstr. 1
  351    Bloembergen, E., Dir. d. Intern. Guano- en Superphosphaatwerken, Langeweg 221, Zwijndrecht
1231    Blom, P.A., Fruit- en vischhandel, Voorstr. 98
  296    Blussé & van Braam's Boekhandel, N.V., Dir. F.A. Verbeek Jr., Voorstr. 212
  521    Blussé v. Oud-Alblas, Mr. P., Wolwevershaven 37
  386    Blussé v. Oud-Alblas-Crena, de Iongh, Mevr. Wed. Mr. A., Steegoversloot 31
1125    Bode, S., gruttersw. en peulvruchten, Voorstr. 37
  992    Boden, J.G.P., Drogisterij "Het Groene Kruis", Beverwijkstr. 3
  492    Bodes & Lemkes, Tuinbouwinr. "Rozenlust", rozen, enz. Achterweg (8-7)
  768    Boele Sr., Fa. W.G., Sigarenfabr., Voorstr. 224
  882    Boer, J. de, Sleepdienst, Noordendijk 82 H
1148    Boer, C. den, Sleepdienst "Broedertrouw", B71. Zwijndrecht
  139    Boerman, S.A., in fijne vleeschwaren, comest. en kol. waren, Bagijnhof 26
1119    Boers Azn., A., Architect, Weeshuisstr. 27
  591    Boers, Mr. Simon, Nicolaas Maessingel 163h
1061    Bogaerdt, W.A., Onder-Dir. W. Smit & Co's Electromotorenfabr., Toulonschelaan 83
  705    Bond v. Sleepbooteigenaren, Kuipershaven 54
  262    Bondt, J. de, Zoutzieder, Zwijndrecht A 40
  673    Bont, Eduard de, Banketbakket, Bagijnhof 2               
  123    Bonten, Nicolaas, Scheffersplein 210
  532    Bonten Nzn., W., Theehandel en stoomkoffiebranderij, Voorstr. 165
  348    Boonen Elias, Vice-Consul v. Denemarken, "Merwe Hoeve", Vriezeweg
      3    Boonen & van Hoogstraten & Zn., Noordendijk 29a
  280    Boonen & Vriesendorp, Assuradeurs, Groenmarkt 70 (9-5)
  943    Boot, W., Motorbooten en motoren, Voorstr. 69       
  957    Borrie, L.J., Drogerijen, Verbandart. enz., Vrieseweg 49
  419    Borsje & Zn., Fa. Wed. T., Scheepsbevrachters, Boomstr. 21
  704    Bos Pzn., A., Gors de Staart, Biesbosch
  399    Bos Pzn., A., Nieuwehaven 31
  444    Bos, Dr. G.A., Homoepath. geneesh., Singel 140
1216    Bos, P. v.d., Singel 56a rood
  587    Bos, P.J., Wolwevershaven 21
  115    Bos & Zn., M., Machinekamer & Scheepsbehoeften, Bleijenhoek 4-6
  693    Bos, Gebrs., A. & C.H., Vertegenw. Sleepdienst, Wed. C. Bos, Kuipershaven
  305    Bosch, A.H. v.d., Agent sleepdienst, Merwekade 16
  767    Bosch, G.C., Tandarts, Wijnstr. 53
1207    Bosloper, Dr. J.C.J., Nieuwstr. 23
1067    Bosman, G.J., Ingenieur, Dubbeldamscheweg 16 
  757    Bosman, J., Hoofdbedienaar der Begrafenisvereen., Nieuwstr. 67rood
  818    Bosman & Co., Spiegel- en lijstenfabr., Voorstr. 358
  396    Bosson, A.J.A. de, Singel 59
  171    Bosson, K.G.W. de, Apoth., chemicaliën, drogerijen, enz., Groenmarkt 49-51
1109    Bot, L.J.G. de, Expert, Wilhelminastr. 25
  819    Bothof, Fa. Gebr., Bloemisterij, Kasperspad 40
    72    Bouman, G., Agent Binnenl. schroefstoomboot-Mij., Wolwevershaven 47rood
  484    Bouman Jr., J.A., Loodgieter en gasfitter, Lange Kromhout 160
  985    Bouman, W.P., Sleepdienst naat Duitschland en België, Boomstr. 21
1044    Bouman & Zonen, J.H., stoomhoutdraaierij en zagerij, Vest 68 (kant. 6-12, 1.30-8) 
    30    Bouvy, J.J.B.J., Kon. Nederl. Glasfabr., kant. Schrijverstr. 18     
1190    Bouvy, J.J.B.J., Kon. Nederl. Glasfabr., kant. Schrijverstr. 18  
  439    Bouvy, J.J.B.J. Jerôme, Glasfabrik., Singel 146 (huis)
    48    Bouvy, Nic., Glasfabrik., Wolwevershaven 35 (huis)
  921    Bouw- en Woningtoezicht., bur., Nieuwstr. 38
1193    Bouwhuijs, W., Vleeschhouwer, Noordendijk 45b
  862    Bouwman, A., Groothandel in kaas en boter, Hendrikstr. 49-51
  268    "Bouwmaterialen", voorh. M. Luijten, kantoor Bomkade 2
  593    Bovenkamp, Fa., G.W. v.d., Apotheek, Voorstr. 83
  422    Bozua, J.H., Loodgieter, Electr. Install. bur., Stoofstr. 28
  786    Brake, G. te, Rijwielh., reparatie- en  verhuurinr., Lange Breestr. 4
  289    Brakel Jr., G. v., Makelaar, Singel 214
  289    Brakel & Co., v., Koopl. en comm., Singel 214
      6    Brakel & Zn., Simon v., Voorstr. 1
    98    Brakel & Vos, Dames v., Leuvebrug 3
1218    Brand Fzn., A., Stukadoor, Bleekersdijk 4
    34    Brand, Wed. A.H., Voorstr. 78
  104    Brand & Zn., Fa. Wed. A., IJzerh., Buiten Kalkhaven 15 rood, Achterhakkers 28
  247    Brand Azn., Daniël, Oranjepark
  142    Brandeler, Jhr. K.J. v.d., 1e Luit. b.h. korps Pontonniers, Buitenwalenvest 8g
  259    Brandverz.-Mij. "Holland", Wijnstr. 112
  486    Braun, G.F., Speksl., fijne vleesschw., Voorstr. 256
  899    Breeden, G.M., Scheepsbouwk., Emmastr. 23
  909    Breemer, H., Kleedingmag., Voorstr. 32
  972    Bremekamp, Adriaan, Koopman, Hooge Nieuwstr. 27
  622    Brinkmann & Niemeijer, in Landbouwwerktuigen, Dir. L. v. Meer, Binnenkalkhaven 41
  986    Broek, C.L. v.d., Predikant b.d. Ned. Herv. Gem., Vrieseplein
  728    Broekema, George, Tandarts, Voorstr. 170
1263    Broekhuijsen, Joh., Boek- en Muziekhandel, Piano's en Orgels, Voorstr. 347
  401    Broeksmit, Dr. C., Langeweg A 124z, Zwijndrecht
1053    Brouwer, Joh. C., Modiste, Joh. de Wittstr. 13
  152    Brouwerij "de Sleutel", Varkenmarkt 64 (kant. gesloten van 12-2)
  428    Bruggen, A.C. v., Arts, Nicolaas Maessingel 163g
  852    Brugman, Gideon M., Fotograaf, Voorstr. 102
1258    Bruijn, A., de, in Kolon. waren, Hendrikstr. 74
  320    Bruijn, R.E.M. de, fa. Frans v.d. Hoogen & Co., Wijnhandel, Buitenwalevest 8a
  966    Bruijs en R., de Groot, Jacq., Binnen- en Buitenl. Sleepdienst, Riedijk 65
  533    Brummen, D.J. v., Boekhandel, Handelsdrukkerij, Uitgever, Groenmarkt 12
1088    Brunklaus, B.H., Groenmarkt 3
  190    Buijtink, J., Behanger- en stoffeerder, Voorstr. 254
  691    Buijtink Jzn., J., Huis- en sieraadschilder, v. Beverwijksplein 20
  202    Bur. der Gem. werken, Korte Kromhout 17
  472    Buren, M.J. v., Arr.-deurwaarder, Steegoversloot 68
    23    Burg. Maison Joh. v.d., Banketbakker en Kok, Vriesestraat 114
   240   Burgemeester Merwestein
  225    Burgemeester Zwijndrecht, Veerplein A5, Zwijndrecht
1228    Burgel. Armbest., Hof 11
  297    Busch-de la Cour, Mevr. Wed. J.P., Johan de Wittstr. 23
  965    Bustin, G.S.A., fa., G.I. Bustin-Metaalwarenfabr., Voorstr. 105

1024    Café Rest. N.A.B. (Heeringa), Steegoversloot 37
1185    Café "de Zwarte Ruiter", Vischstr. 1
  648    Cahen, O., Med. Doct., Arts, Singel 180
  675    Camerling, A., Hoeden-, Petten- en Pelterijenmag., Voorstr. 204
  707    Camerling Sr., A., Singel 129
    76    Centraal Café-Restaurant, J. v. Waalwijk Odoorn, Scheffersplein 216
 1234   Centraal Woningbur., Schudi & Bax, Steegoversloot 4
  466    Chamot, Fa. J.A., In lingerieën en gebreide goederen, Voorstr. 259
    50    Chef-Telefoniste, Centraalbur.
1213    Cohen, Jos., Koopman, Voorstr. 12
  321    Colombijn, Mr. L.W.A., Singel 294
  932    Comité voor Belg. vluchtelingen, Villa "Noordhove", Groenendijk
  228    Comité voor Werkverschaffing, Vest 38
  133    Constant, J., Kievits % Co., Ltd., ('s avonds na 6 uur), Buitenwalevest 8 E
  244    Constant, J., Kievits & Co., Ltd., Industr. Mij., Vlak 1
1056    Coöp. bakkerij "Vooruit", Varkensmarkt 47
  982    Coöp. IJsfabr. "De Noordpool", Achterom 39
1146    Coppers, G.W., au corset gracieux, Voorstr. 289
1223    Cramer, H.P., Controleur grondbelasting, v. Strijsingel 283
    15    Crediet-Ver. te Amst., Agentschap Dordrecht, Voorstr. 57 (9-5)
  507    Crena de Iongh, Daniël, Groenmarkt 15
  551    Crena de Iongh Dzn., S., Groenmarkt 17
  823    Crena de Iongh A.Czn., S., Nic. Maesstr. 163j
  900    Croon & Co., N.V. v/h. Filiaal v. H., Instl. Bur. v.d. Siemens Schuckertwerke, Vrieseweg 20F.

  638    Dalebout, P., Veth & Co.'s Werkplaatsen en smederij, Varkenmarkt 2
  468    Dalmeijer, W.H., Broodbakkerij, Lange Breedstr. 12
  114    Dantzig, J. v., Manufacturen, mode- en huish. art., Vriesestr. 63-65
  397    Degens Johzn., J., fa. Jan Degens & Zn., Timmerlieden en aannemers, Voorstr. 101
  974    Degens Hzn., Wed. H., Vrieseweg 6
  861    Degens & Co., Effecten- en wisselkant., Gr. Kerksbuurt 39
  274    Déking Dura, F.C., v. Hoogstratensingel 77
  299    Dekkers, A., Mag. v. manufact., bedden en dekens, Voorstr. 169
  448    Dekkers, N.H., Boekhandel, Boekdrukkerij, Binderij en Perforeerint., Vriesestraat 39            
  346    Delhez, Dr. F., Arts, Groenmarkt 43
  798    Derks, Joh.W.A., Schilder, verfmal. "Electra", Prinsenstr. 7
  577    Deursen & Zoonen, J.C. v., in Machinekamer- en Scheepsbehoeften, Voorstr. 30
  611    Deutekom, M., Werktuigk., Oranjelaan
  555    Diaconessenarbeid, Vereen. v., Oudenhovenstr. 18
  731    Dicke, A.H., Comm. in eff., Singel 271
  563    Dicke, Mej. J.M., Matthijs Balenstr. 5rood
  557    Dicke, Mr. W., Adv. en Proc., Nicolaas Maessingel 157
  720    Dicke, Gebr., Kol. waren, Petroleum, Gedistill. en Wijnen, Prinsenstr. 8
  505    Diemen, C.M. v., Vaandels en Zijden Vlaggen, Voorstr. 195    
  649    Dijckmeester, H., Oogarts, Aelbert Cuijpsingel 199
  988    Dijk, C. v., Sleepdienst, Lange Kromhout 77rood
1038    Dijl, C.F. v., Sinalco Werke, Singel 23
  739    Dijl, D.F. v., Stoomtabakskerverij, Koffiebranderij, Kol. waren, enz., Voorstr. 311
1266    Dijl, Frans v., woonh., Toulonsche Laan 17
  317    Döbken, J.H., fa. Jurgens & Co., Stucadoor, Groote Kerksbuurt 6 (kant. v. 6-12; 1.30-6)
  863    Idem, woonhuis Corn. v. Beverenstr. 3
    89    Dolk & Zn., P., in Spiegel- en vensterglas, Knolhaven 10
  469    Dongen, H. v., Metselaar en aannemer, Wijnstr. 60
  951    Dongen, K. v., Mr. metselaar en aannemer, Voorstr. 403
  531    Dongen, S. v., Banketbakket, Bleekersdijk 2b
  732    Donkelaar, J. v., Kol. waren en comestibles, Singel 191
  464    Donkelaar J., J. v., Garen, band en modeart., Depôt ververij Palthe, Muijs v. Holijstr. 2
  304    Dooren, Willem, Speculaas- en Banketbakkerij, Steegoversloot 71
  173    Dooren, W.N. v., Houttuinen 10
  996    Dordrechts Museum, Schilderijen, Museumstr., A 24
1155    Dordrecht Vrij-Entrepot, H. Nieuwstr. 65
  192    Dordr. Asphaltfabr., Naaml. Venn., voorh. Roodenburg & Co., kant. Singel 249 (9-12, 2-7)
  976    Dordr. Bioscope Theatre, Directir Silvius, Visschstr. 6
    67    Dordr. Courant, "De Dordr. Drukkerij en Uitgevers-Mij", Gr. Kerksplein 3
    66    Dordr. Drukkerij en Uitgevers Mij., De, Dordr. Courant, Gr. Kerksplein 3
  879    Dordr. Footballclub "D.F.C.", Markettenweg
1032    Dordr. Hypotheekbank, Groenmarkt 76
1246    Dordr. Lawn Tennisclub, Achterweg
    85    Dordr. Melkinricht., Dir. N.R. Barendregt, Korte Kromhout 7-9
  467    Idem, Melksalon, Bagijnhof 1
  759    Idem, Winkel, Bagijnhof 5a
  946    Idem, Kiosk, Blauwpoortspl.     
  106    Dordr. Metaalwarenfabr., v/h. Wed J. Bekkers & Zn., Dubbeldamscheweg 34
    51    Dordr. Nieuwsbl., Bagijnhof 58
  177    Dordr. Onderl. Credierverrn., Dir. Mr. F.N. Sickenga & C. Vriesendorp Jzn., Groenmarkt 76
  548    Dordr. Polikliniek, de, Stationsweg 1
  517    Dordr. Snuuew- en IJsclub, Noorderdijk     
  163    Dordr. Steenhouwerij en Marmerhandel, N.V., v.h. A.P. Schotel Gzn., Houttuinen 1rood
1136    Dordr. Suikerfabr., Weeskinderendijk 47a
  195    Dordtsche Bank, Groenmarkt 47
  971    Dordtsche Bank, Groenmarkt 47
  525    Dordtsche Industrie- en Huishoudschool, Steegoversloot 44
  389    Dordtsche Kunstmest Mij., Magazijn, 's-Gravendeelsche dijk 41
  628    Dordtsche Kunstmest Mij., Direct. H.C. van Asperen en J.A. van Heck, Binnenkalkhaven 9
  925    Dordtsche Plantenboterfabr., Willigenbosch 6
1174    Dordtsche Rijwiwlen Compagnie, Voorstr. 203
  461    Dordtsche Siroopfabr., N.V., v/h., W. Monfrooy & Co., Noorderstr. 17-19
1200    Dordtsche Steenkolenhandel, N.V., Kuipershaven 28-30-32
    37    Dordtsche IJzerh., v/h Veth & Co., in Bouwmat., Gereedsch., huish. art., Nieuwstr. 1-3-5-
    25    Dorsser & Terhorst, N.V. Machinefabr. en Constructiewerkpl. v/h v., Merwedestr.
  886    Dosch, J., Chef Machinist United Soap Works, Ltd., Langeweg B 220/63, Zwijndrecht
    35    Douw v.d. Krap, Mr. K.K., Adv. en proc., kant. Vest 36, (kant. v. 9-12 en v. 1-5)
  465    Dozy, Dr. F., Arts, Veerplein B 3, Zwijndrecht
1118    Driel, A. v., Firmant der fa. P. v. Driel, aannemer, Mij. Dordrechtstr. 21
  218    Driel, P. v., Spuiweg 53
1205    Driel, P. v., Mij. Dordrechtstr. 29
  285    Dronkert, Adr., in Koffie en Thee, Voorstr. 350
  991    Dronkert, P., in Comestibles, Vrieseweg 29 D.E.
  550    Dronsberg v.d. Linden, J.R., Singel 300
  584    Drooge, Mr. J. v., Adv., wethouder, Stadhuisplein 5
    97    Drooge, Wed. C. v., (A. v. Drooge), Meubelfabr. en Stoffeerderij, Voorstr 308
1040    Drucker, D., Electrotechn. Ingenieur, Leeraar a/d M.T.S., Singel 288
  267    Duijnen, F. v., Merwekade 20
  155    Duijtsen, A. & J. den, Hooikade 2a, Goederenverv. Industrie I-V, Kant. Maartensgat 15
  534    Duijtsen, C.J. den, Brandstoffenhandel, Dubbeldamschweg 5a
  620    Duijtsen, C.J. den, in Brandstoffen, Oranjepark 12
1210    Duijvendijk Lzn., J. v., Scheepsbouwk. der N.B. Werf de Noord, woonh. Alblasserdam
  516    Duits, S., Agentuur en comm. handel, Voorstr. 4rood
  990    Dukel & Elzelingen, Schilders, Lijnbaan 136

1043    Eck, W.G., Insp. Holl. verz. Mij. Alkmaar, Singel 177
1102    Eddes, Jod., Schilder en glazenmaker, glasassur., Dubbeldamscheweg 42
  459    Eddes, P., Stukadoor, Hooge Nieuwstr. 14
1011    "Eendracht", Coöp Verzendvereen., Nieuwstr. B 15c., Zwijndrecht
  631    Eerste Holl. Paraplufabr., Dir. F.A. Martinot, Kuipershaven 44
  562    Eerste Nederl. Scheepsverband Mij., Wolwevershaven 67
  143    Eijgenraam, F. C.B., Vischhandel, Wijnstr. 48
1265    Eijk, W. v., Sleepdienst, Kortekromhout 3a
    61    Eisen, C.C., Café Rest., Ned. koffiehuis "Zahn", Scheffersplein 137
  116    Ek E. Jzn., Anthonie, Architect-timmerman, Woonhuis, Singel 163
  121    Ek, Gebrs., Spuiweg 8
1025    Electromotorenfabr., W. Smit & Co., Korte Parallelweg
  336    Elk, Fa. H.R. v., Boekh., Drukkerij, Adv.-bur., Voorstr. 163
  424    Elk, D.L. v., Stoomsnelpersdr., Adv.-bur., kantoorboekh., Nieuwstr. 9
  147    Elst & Lebret, v.d., Steegoversloot 10
  793    Engh, Izaak v.d., Administrateur, Spuiweg 32
  503    Epenhuijsen, B. v., Singel 203
  355    Epenhuijsen, C. c., Kant. B83, Woonh. B81, Zwijndrecht, (v. 6 n.m.-9 v.m., Zaterd. ná 2 n.m. en
             Zondag, uitsl. Tel 1163)
1163    Idem, groenten- en fruitafd.
1199    Epenhuijsen, Mevr. Wed v., Albert Cuijpsingel 247
  809    Eras-Lips, Vincent, Groenmarkt 11
    92    Erdelmann, Ed., Dir. der Muziekschool, Adr. v. Bleyenburgstr. 38
1004    Erzey, N.J., Mil. Commissaris, Joh. de Wittstr. 25
  920    Es. L. v., Kant. en schoolbenoodigdh., Steegoversloot 6
  362    Esch, H. v.d., Gem. Architect, Langeweg, Zwijndrecht
    32    Fabrieken der Mij. ter vervaardiging van Gasmeters, enz. Directie en Kantoren, Lijnbaan 77, (9-12;
            14-6 en Zaterdags v. 9-1)
  736    Fabrieken der Mij. ter vervaardiging van Gasmeters, enz. Directie en Kantoren, Lijnbaan 77, (9-12;
            14-6 en Zaterdags v. 9-1)
    59    Gasmeterfabriek, Lijnbaan 79
1204    Gastoestellenfabriek "Wanty", Lijnbaan 11-13
  284    Fangman, Mr. H.W., Oud-Kantonrechter, Huize "Zorgwijk", Hellingen 59
  293    Feiraband, de Wed. H., Houthandel, Hellingen 59
  747    Feiraband, & Co., Kassiers, Comm. in Eff., Groenmarkt 74
    58    Ferwerda & Tieman, Voorstr. 99
  926    Fok, J., Behanger en stoff., Voorstr. 312
    26    Fop Smit & Co, (A.H. Roest), Lichtenschip a.h. Groothoofd
    47    Fortuin, H., Voorstr. 174
  748    François Heijtink Baesjon Stichting (R.K. Ziekenhuis), Gr. Kerksbuurt 15
  780    Frank Rijsdijk's Scheepsslooperij, Kant. en woonh. Dir. Frank Rijsdijk, Hendrik Ido Ambacht
  884    Frank Rijsdijk, Scheepsslooperij, (woonh.) dir. A. Kruijne, Sumatrastr. 6
1133    Franken, L.J., Bontwerker, Voorstr. 348
  671    Franken, P., Loodgieter, Wijnstr. 113
  876    Fransen, F., in oliën, vetten, staal- en touwwerk, Riedijk 69
  368    Fransoo, P., Agent van Politie, Wijk B 95a, Zwijndrecht
  119    Franzen, Heinrich, Rijnsleepdienst en Reederij, Merwekade 4
  160    Franzen, H.S., Reeder, woonh., Buiten Walevest 8d
  621    Fuijk, Wed. P.J. de, Mand-, Borstelwerk en Visscherijart., Boomstr. 26

    32    Gasmeters, enz., Fabrieken der Mij. ter vervaardiging van, Directie en Kantoren, Lijnbaan 77, (9-12;
            14-6 en Zaterdags v. 9-1)
  736    Gasmeters, enz., Fabrieken der Mij. ter vervaardiging van, Directie en Kantoren, Lijnbaan 77, (9-12;
            14-6 en Zaterdags v. 9-1)
    59    Gasmeterfabriek, Lijnbaan 79
1204    Gastoestellenfabriek "Wanty", Lijnbaan 11-13
  755    Gebruikers Gem. Slachtplaats
  906    Gelder, W.H.M. de, Ingenieur, Rozenhof 30
  475    Gelders, S.B., Hoofd Bouw- en woningtoezicht, Singel 107
  794    Gelissen, L.H., Agent van Sleepbooten, Kuipershaven 2e
1070    Gelissen, Th.A.B., Sleepdienst, Expert, Wijnstr. 55
  637    Gelissen, Wed. H., Scheeps- en machinekamerbehoeften, Kol. waren, Stoomsleepdienst, Boomstr.
             5-7
  395    Gem.-Bouwopzichter, Spuiweg 115
  820    Gem. Electr. Bedrijf, Noordendijk 37
  203    Gem. Gasfabr., Merwekade
  358    Gem. Gasfabr., Zwijndrecht, Bur. Gas- en Waterl., Bovendijks A 67 D, Zwijndrecht
  213    Gem. Slachtplaats, (Dir. H.L. Ellermon), Markettenweg
1065    Gem. Keuringsdienst, Nieuwstr. 38
  479    Gend & Loos, v., H. Colignon & Co., factorij, Staatsspoorw., Expediteurs, Vischstr. 11
  134    Germ. Joh., Bloemist, van Hoogstraten-Singel 86
  342    Germ., Wed. Joh., Bloemensalon, Wijnstr. 90
  501    Idem, Afd. bloemisterij, Burg. de Raedsingel 5
1076    Idem, Afd. Boomkweekerij, Reeweg 80
  287    Geuze & Co's Drukkerij, Naaml. Venn., Groenmarkt 23
1111    Ghijsels, M.J., fa. T. v. Noort, Kolonialew., slijterij, fruithandel, A 80, Zwijndrecht
  814    Giessen, A v.d., Agent der Noord-Brab. Bierb. "De Gekroonde Bel", Noordendijk 61-63
1017    Giessen Jr., N. v.d., Zaad- en fruithandel, fa. Remeeüs & v.d. Giessen, Steegoversloot 4
  409    Gijn, F. Herman v., Kassier en Comm. in eff., Johan de Wittstr. 10
1069    Gijn, N.D. v., Houthandelaar, Binnenkalkhaven 31rood
  684    Gijn, Mr. S. v., Particulier, Nieuwehaven 39
  204    Gijn, S.M.H. v., Achter Hakkers 2
  487    Gijp Barendregt, E. v.d., Landadministrateur, Wolwevershaven 73
  772    Gijp Barendregt, E. v.d., Landadministrateur, Kant. Vest 95
1179    Gijp Barendregt, J.G. v.d., Oranjelaan
1012    Gijsbers, J.R., Hijschbok "Labor", Slooperij, nabij Steenenkamer, H 44, Zwijndrecht
  322    Giltay W. Jzn., P.A., Apoth., A.C. Singel 201
  165    Giltay & Zn., N.V. voorh. J., Boekbinderij, Groote Kerksbuurt 25 (kant. 9-12, 2-6, Za. 9-12)
1215    Gips Pzn., M., Blokmakerij, houthandel, Wolwevershaven 77
  260    Gips' Houtbereiding, N.V., Fabr. 's Gravendeelsche dijk 157a
  261    Gips' Houthandel, N.V., Singel 271c
  117    Gips & Zonen, C., Scheepsbouwmeesters en machinefabrik., Noorderstr. 15
  750    Gips, R. Boest, Singel 161
  541    Glaser, W., in Corsetten, Voorstr. 271
  405    Goederenvervoer "Maria", N.V., Dir. A. v.d. Linden, Nieuwstr. 19a, Zwijndrecht
  442    Goedhart, Mevr., Johan de Wittstr. 10A
  616    Goedhart-Lebret, Mevr. C.J., Singel 296
  554    Goemans, Dr. J.L., Nic. Maessingel 154
  630    Goethem & Neuteboom, v., Restaurat., Burgemeester de Raadtsingel 4
1028    Gordijn, H.J., behanger, stoffeerder, Gr. Spuistr. 16-18
  625    Gort, H., Vleeschhouwer, Voorstr. 327
  718    Gouw, Wed. K., Aannemer en metselaar, B 29, Zwijndrecht
  435    Graaf, H. de., Drukkerij, Wijnbrug 3, gebouw "Rust Roest"
  865    Graaf, D. v.d., Wagenmaker, Gr. Kerksplein 4
  603    Graaf, H.J. v.d., Gérant Café-Rest "Die Porte von Cleve", Voorstr. 205
1098    Graaf, T. v.d., Dir. Coöp. rijsbond, Oudenhovenstr. 12
  977    Graafstal, Fa., Sigarenmag., Voorstr. 221
  506    Gracieuse, Mag. De, C. Pfijffer, Voorstr. 265
  833    Gravendeelsche Veerhuis, 's
  372    Greeff-Slotemaker, A.A.H. Essenius, Spuiweg 45
  446    Griffie v.d. Raad v. Beroep, Wijnstr. 81
  907    Grobben, Hagelverzekering Mij., Corn. v. Beverenstr. 1
  654    Groeneveld, B., Aannemer, Lage bakstr. 5
  962    Groeneveld, B., Aannemer, Dubbeldamscheweg A 308, Dubbeldam
1047    Groeneveld, B., Directiekeel. ziekenverpleging, Reeweg Oost
1106    Groeneveld, K., Aannemer, Dubbeldamscheweg A 328, Dubbeldam    
  914    Groenewegen, Iz., verhuren en verkoopen v. sleepbooten, kant., Buitenwalenvest 20g
  956    Groesbeek, W.F., Spekslager, Vriesestr. 86
  592    Grondhout-Hordijk, Mevr. de Wed. C.E., Vrieseweg 20h
    71    Groot, G.J. de, Poelier, bagijnhof 52
1016    Groot, H. de, c.i. Dir. M.T. School, Singel 290
  330    Groot, P.C. de, Wijnhandel, Wolwevershaven 65
  893    Gruyter & Zn., P. de, Gruttersw., koffie, thee en boter, Vischstr 7
  356    Guanofabr. en Superphosphaat werken, Zwijndrecht. Kant. en fabr. (9-6)
1015    Idem, Kant. (9-6)
  689    Idem, Chef expediteur W. Vogel Wzn., A 67l
  567    Günther, Wilh. B.A., Geneesk. Instrumentenmaker, Opticien en Bandagist, Groenmarkt 50-52
1184    Gunther, Mevr. Wed. W.B.A., Toulonschelaan 9
  959    Gymnasium, Corn. de Wittstr. 34

1091    Haan, G. de, Timmerman en aannemer, Prinsenstr. 15
  945    Haan & Sigtermans, De, Loonstoomhoutzagerij en Houthandel, Mart Steinstr. 36 ('s av. na 7 uur)
  942    Idem, Noordendijk 11
    77    Hageman Jr., A.J., Steenkolenh., Kuipershaven 6
  847    Hageman & Zn., Zeilmakers en dekkleedenverhuurders, Kuipershaven en Wijnstr. 25rood
  201    Haitsma Mulier, J.P., Rijksbetaalmeester, v. Strijsingel 298
  853    Hakkert, D.M., Opz. b.d. Gem. werken, Joh. de Wittstr. 4rood
  749    Handels- en Landbouwbank, Dir. P.D. Schuller tot Peursum, Wijnstr. 121
  174    Handelsvereen., voorh. fa. F. & A. v.d. Linden, Weeskinderendijk 47
    93    Harkema, Gebr., v/h. L. de Hoog & Zn., ijzerwaren, Voorstr. 320
  600    Harshagen, D.W.L., Notaris, Woonh., Spuiweg 88d
  987    Harthoorn, A.M., Dir. N.V. Dordtsche Steenkolenh., Spuiweg 88a
  275    Hartog, T. den, Vleeschhouwer, B 24, Zwijndrecht
1257    Hartog, L. den, Café de Ster, Bleijnhoek 12-14 
    14    Hasselo, Gebr., Sleepdienst naar Rijn en België, Merwekade 6a
  559    Hasselo, Th.J., Agent sleepdienst, Veersteiger 2
    87    Hattem, A. v., Aannemer, Singel 155
  610    Hattem, H. v., Aannemer, Johan de Wittstr. 35
  235    Hattink, R.E., Singel 222
  256    Havenmeester, Kantoor Draai 8
  840    Havenmeester-Onder, Biesboschstr. 7
  829    Heck, W.G.M., Sigarenh., Voorstr. 237
  170    Heck & Zn., G. v., Fruithandel, Varkenmarkt 66
1129    Heck & Zonen, G. v., Inmakerij "Europa", Zwijndrecht
  148    Hecker, P., Luxe- en huish. art., Voorstr. 364, 375, 257
  418    Heeren, Jan v., Metselaar en aannemer, Hendrikstr. 47
  105    Heijden Tarmond, J. v.d., fa. Wed. L. v.d. Heijden & Zn., Scheepsbevrachter, sleepdienst, Merwekade
             22
  231    Hell Ezn., O.G., Sleepdienst Rijn-België, Binnenland, Kuipershaven 8
  832    Hemert, P.A. v., Agentuur & Commissieh., Leuvebrug
  791    Hemert, P.J. v., Drogerijen, verfwaren en Ziekenverpl. art., Tolburgstr. 2
    33    Hemert, J.M. v., fa. Wed. G. v.d. Put, Vleeschh., Voorstr. 152
  513    Hemert & Zn., Fa., W. v., in Leder, drijfriemen enz., Raamstr. 12
  836    Henskens, J., Drukkerij, Voorstr. 283
    77    "Hercules", N.V. Drijvende Bok Mij., A.J. Hageman Jr., Kuipershaven 6
1126    Herngreen, J., Kruideniersw., "Korenschoof", Reeweg 16
1003    Hervormd Bestedelingenhuis, Bagijnhof 21
  542    Herwaarden Wzn., J.W. v., Johan de Wittstr. 29
  651    Herwaarden, L.G. v., Secr. Brandweer, buiten Walevest 8g
  828    Herwijnen, G. v., Techn. Boekwerken en Teekenbehoeften, L. Kromhout 83
  855    Herwijnen, P. v., Mag. v. tapijten en linoleums, enz., behangerij, stoffeerderij, Vriesestr. 27
1273    Heuff, A.J., Commissaris v. Politie, Voorstr. 57
    70    Heuvel, A. v.d., Vischhandel, Knolhaven 22
  345    Hidde Nijland, Prinsenstr. 36
  291    Hiensch, C., Tafel-, Tricot en witte goederen, Voorstr. 248
1191    Heinsch, Johan, Tafel-, Tricot en witte goederen, Voorstr. 336
1012    Hijschbok "Labor", Slooperij J.R. Gijsbers, nabij Steenen Kamer, H 44, Zwijndrecht
    77    Hijschbok, Mij. "Hercules", N.V. Drijvende, A.J. Hageman Jr., Kuipershaven 6
  540    Hillige, H.A., Spekslagerij en fijne vleeschw., St. Jorisweg 13
  524    Hillen, A., fil. Sigarenfabr., Voorstr. 296
1274    Hoebee, B.H., Sumatrastr. 10
1072    Hoebee W.M.J., Scheepsbouwkundige, Vriescheweg 59
1110    Hoebee, J.P., in kaas, boter, eieren, Groenmarkt 41
  158    Hoebee Pzn., P., Scheepsbouwmeester, Godfr. v. Schalckensingel 37
  349    Hoebee Sr., P., Scheepsbouwmeester, Lijnbaan 2
1071    Hoefijzerfabriek "Hippos", N.V. Ned., Maasstr. a.d. Staart
  839    Hoek, G. v., Aannemer, Frederikstr. 46
  112    Hoeven, Fa., A. v.d., G.J. Beljers, Boekdr., Vriesestr. 7
1036    Hoff, J. v. 't, beambte v.d. Bond v. machinisten en stokers, Bleijenhoek 14rood
  869    Hofman, J., Stoomsleepdienstondernemer, Nieuwehaven 35
1103    Hofman, Gebrs., Sleepdienst, Veersteiger 1
  881    Hofman, P.A.C., v.h. C. Loekemeijer, Sigeranmag., Voorstr. 150
  132    Hofwegen, E.A. v., Stoomwasscherij, Hellingen 75
  421    Hogerzeil, C., Vleeschh., Groote Spuistr. 29
 1021   Holland Argentinië Hypotheekbank, Voorstr. 57
  124    Holl. Mij. tot 't maken van werken in gew. beton, Werk en opslagpl., Hendrik Ido Ambacht
1230    Holtmark v. Dijckerhof, E., Voorstr 337
  583    Hombroek, E.A., fa. H., Hombroek, in Brandstoffen, Vest 103
  278    Hooft, G.J. 't, Houth., Kantoor Lijnbaan 71
  266    Hoog & Zn., L. de, in Metalen, Kant. Boogjes 29
1253    Idem, woonh. Reeweg Oost
  320    Hoogen & Co., Frans v.d., Wijnh. (R.E.M. de Bruijn), Buitenwalevest 8a
    19    Hoogenboezem P.A., Drijvend Stoomhijschblok "Simson", Boomstr.9
  234    Hoogenboezem, W.T., sleepdienst, Merwekade-Boomstr. 19
1093    Hoogenbosch, Th. A., Alb. Cuypsingel 202
  854    Hoogenbosch, voorh., Gebr., N.V. Ned. Schoen-Industrie, K. Parallelweg 5
  292    Idem, Filiaal, Voorstr. 276
  509    Hoogere Burgerschool, Oranjepark
  246    Hooghwinkel & Co., Wijnstr. 69
  199    Hoogland & Massee, Vischstr. 4
    94    Hoogstraten & Zn., Gerrit v., B 129, Zwijndrecht
    57    Hoogstraten & Zn., Gerrit v., Zoutzieders, Engelenburgerkade 2
  642    Hoogstraten, J.M. v., Chef van Insp. bij de Levensverz. Mij. "Dordrecht", Springweg 88f
  193    Hordijk, P. & J., Voorst. 408
1117    Hornix, P.A.H., Dir. N.V. Algem. Beton Mij., kantoren Wijnstr. 87, Administratie
1217    Idem, Techn. Afd.
  752    Horst, A.E. ter, Dir. Merwede Bank, Buitenwalenvest 8c
    64    Horst v. Lil, W.H. v.d., Expediteur, comm., assurad., Wijnstr. 73 rood (9-12, 2-8)
  463    Hosson & Zn., B. de, Fabr. v. brandkasten, kachels en keukenart., Wijnstr. 126
  149    Hôtel-Café-Rest. de Pologne, T. Knieriem, Voorstr. 226
  670    Hôtel-Café-Rest. "Het Witte Paard", P.J. Eisen, Veerplein A 1, Zwijndrecht
  774    Hôtel "Central", Café-Rest., Bagijnhof 34
  357    Hôtel A. Heibeek, Burg. de Raadtsingel 13
    60    Hôtel Hendriks, Café-Rest. T.A.V.E.N.U., Vriesestr. 12
   344   Hôtel Oranje, Café-Rest., J.M. Hendriks & Zn., Johan de Wittbrug
   279   Hôtel Ponsen, Dir. G. Mulder, Café-Rest., Burgem. de Raedtsingel 17
   311   Houtbereiding-Inr. Staatsspoorw., Dokhaven
  440    Houten Jzn., Mr. D. v., Secretaris gem. Dordrecht, Joh. de Wittstr. 31
1232    Houwink, H.W., Rijksontvanger, Oranjepark 7
  970    Hoven, J.H. v., Aannemer, Singel 3
  230    Howard & Co., Rijstpelmolen, A 47d, Zwijndrecht
  948    Hoyer, E.C.W., Woonh., Kalkhaven 2a
1252    Hoyer Jr., H.N.F., woonh., Wolwevershaven 19
    15    Hoyer & Zn., Holland-Argentinie Hypotheekbank, Voorstr. 57
  979    Hubers, G.H., Metselaar en aann., Matena's pad 5
  441    Huis v. Bewaring, tevens Hulpstrafgevangenis, Doelstr. 24
  564    Huiske Gzn., Vert. Heineken's Brouwerij, Kuipershaven 26
  125    Huiskens & v. Dijk, Kant. en Machinefabr., Lijnbaan 91
  498    Huisman & Co., Incasso's, informatiën, administratie, assurantie, Bagijnhof 78
  483    Hulpbank, De Eerste Ned., Dir. bijkant. J.J. Constandse, Wijnstr. 10a (2-4, 7-9)
1249    Hulsenbeck, R., Burgem. de Raadtsingel 19a
  154    Hulst Czn., C., Mr. Smid, Prinsenstr. 26
1099    Hulst, Th. v., Broodbakkerij, Singel 279a
  696    Hulten, A. v., Metselaar, Groenmarkt 20
  512    Husen, R., Behanger en stoffeerder, Voorstr. 100

1131    Industrieele Mij. E.D.A.G., motoren- en automobielverhuurinr., C. de Wittstr. 29
1015    Intern. Guanofabr. en Superphosphaatwerken, Zwijndrecht (Kant. 9-6)
  679    Iongh-v.d. Minne, Wed. H. de, Wijnstr. 75rood
  452    Itz, G.N., Koopm. en assurad., Hooikade 6

  896    Janse, C., Schoenh., Maat- en rep. werk, Vrieseweg 37
1048    Jansen & Co., Sleepdienst, Merwekade 6 zwart
  608    Jansen, J.J., Agent Sleepd., Merwekade 12
1116    Jansen, W.L., Café, Toulonschelaan 10
  376    Jegen & v.d. Noort, Sleepagenten, Merwekade 17
  652    Jilleba, C.J., Zadelmakerij, Reisartikelen, Voorstr. 280
1168    Joncheere, A.H. de, Insp. Dir. Belast., K. Engelenburgerkade
  657    Joncheere, J.M.P. de, Ville "Minore", Vrieseweg 22
  709    Joncheere, N.A., de, Stationsweg 2
  573    Joncheere, den Brandt & Co., de, Zeepziederij, Vest 27 (Boogjes)
  866    Joncheere, H.O. de, Singel 196
  607    Jong, Arie de, Arts, Wolwevershaven 67
1064    Jong, A.J. de, Boekhandelaar, Wijnstr. 83
  725    Jong, H. de, Schipper, Nieuwstr. B 16, Zwijndrecht
  784    Jong, H. de, rijtuigsmederij, Varkenmarkt 5    
1153    Jong, S.S.D. de, Dir. ned. Hoefijzerfabr. "Hippos", Vrieseweg 20d
  233    Jong, Dr. W.F., Singel 150
1019    Jong, Feije de, Arts, Dubbeldamscheweg A 342, Dubbeldam
  796    Jongh, A. de, Bodedienst op Rotterdam, Voorstr. 123
  168    Jongh, J.J. de, (fa. G.J. de Jongh), Groote Kerksbuurt 3
  167    Jongh, Hendrik de, Comm., Korte Gelderschekade 1
  179    Jongh, Willem de, Assuradeur, Voorstr. 80
    96    Jongh & Co., H. de, Distillat., Voorstr. 72
  392    Jongkindt, N.P., Notaris woonh. Voorstr. 352
  599    Jongkindt & Harshagen, Notarissen, kant. Voorstr. 352, (9-1, 4-8, v. 1 mei-1 Oct., Zaterd. v. 9-1, buiten
             kant. uren tel. No. 392)
  724    Jonker K.L., Scheepsbouwer, veerweg D 7, Hendrik Ido Ambacht
  724    Jonker & Stans, Scheepbouwers & Gashouderfabr., Veerweg D 18, Hendrik Ido Ambacht
  929    Jonker, P. Hzn., Mr. Johs. Adv. en proc., Wolwevershaven 23
  490    Idem, Kassier en Commiss. in eff., Gravenstr. 14
  765    Jonkers, J. Th., Administr. Vereen. Kunstmin, Dubbeldamscheweg h. Mauritsstr.
1239    Jonkers-Stillebroer, N., Noorderdijk 33 g rood
  947    Joosten, J.H., fa. J. Joosten, Opticien, electricien, verbandart., Prinsenstr. 8
  242    Jorissen, P.C., Van Hoogstratensingel 73
1089    Jorrissen, H.C., Architect, Dir. N.V. "De Klopper", Toulonschelaan 21
1188    Jurgens' Oliefabrieken, Anton, Zwijndrecht

  815    Kaa, H.E. v.d., Secretaris der Gezondheisdcommissie, v. Strijsingel 257
  659    Kalis, H.W., Aannemer, Singel 163b
  933    Kalis, P.H., Aannemer, Magazijn, Gors de Staart
  894    Kalis, P.H., Ingenieur, Staaegoversloot 79 rood
    79    Kalkfabr., v.h. v. Dijk & Co., N.V., Lijnbaan 75
  975    Kalse Jr., Herm., Agentuur & Comm., Steegoversloot 52
1037    Kamen, Gebr. v., fabr. v. koperwerken, Weeshuistr. 3
  891    Kammen, E. v., Arts, Groenmarkt 46
  309    Kammen & Zn., H. v., (E. v. Kammen), In wijnen en gedistill., enz., Steegoversloot 55
    27    Kammen & Zn., H. v., (H. v. Kammen), Voorstr. 35
  612    Kamp, J.W. v.d., In Aardappelen, groenten en Fruit, Dubbeldamscheweg 5
  237    Kanter, P.J. de, Dir. d. Brandverz. Mij. "Holland", Nicolaas Maessingel 163i
  157    Kantongerecht, Prinsestr. 12
  875    Kappelhoff, A., Arts, Spuiweg 46
1144    Kasteel, Th. B., behangerij, stoff., tapijten, linoleums, St. Jorisweg 2a
  874    Kastelein, C., Aannemer v. hei en fundeeringwerken, Spuiweg 23
  596    Kat van Hardinxveld, J.O.W.F. de, Kassier, Vrieseweg 20g
  597    Kat & Cp., De, Kassiers en Comm. in Eff., Wijnstr. 104
  968    Keeman Pzn., J.A., Assuradeur, Gr. Spuistraat 43 rood
1011    Kemp, A., Vertegenw. Coöp. Verzendvereen., "Eendracht", Nieuwstr. B 15c, Zwijndrecht
  949    Kerkhof, G.B., Banketbakker, Steegoversloot 57 
  146    Kersen & Straatman, Fa. Wed. v., Machinefabr., Kuipershaven 66
    17    Keuss' Modemag., Voorstr. 188
1173    Kieboom A. Czn., J. v. d., Singel 208
  539    Kieboom, Sr. A.C. v.d., Administrateur, K. Engelenburgerkade 3 rood
1022    Kievits, John, M.C., Ingenieur, Burgem. de Raedtsingel 1
  133    Kievits & Co., Ltd., (J. Constant), 's avonds na 6 uur, Buitenwalevest 8 E
  244    Kievits & C., Ltd., J. Constant, Industrie Mij., Vlak 1
  447    Kiewiet de Jonge, Dr. H.J., Binnenkalkhaven 27
  624    Kilsdonk, M., Bur. v. Rechtzeken, Hypoth. en Ass., Bleekersdijk 25 rood
  239    Kinderziekenhuis, Ferd. Bolsingel 106
  741    Klaus, N., Metselaar en Aannemer, Riedijk 59rood
  254    Kleverwijden, E.J., Wolwevershaven 9
  880    Kleijn Fzn., W., Aannemer en Reeder, Dubbeldamscheweg 14 en Merwekade 22
  122    Klein, C., Fa. A. de Jonge, Vleeschh., Groenmarkt 7
  406    Klein, W.C., Stoomworstfabr. en fijne vleeschw., Voorstr. 238
1122    Klerk, G. de, (Procuratiehouder fa. Jul. v. Roosendaal), Kon. Wilhelminastr. 5rood
    88    Klerk, Wed. H.W. de, Sleeperij, Varkenmarkt 16
    43    Kloet, M. & A.M. v.d., Kantoor Hellingen 103
  197    Kloet Mz., S. v.d., Voorstr. 316
  410    Kloet & Zn., Mark v.d., Kleermakers, Groenmarkt 29
1063    Klopper, N.V., de, Bouwk. bur. en Fabr. v. machinale Houtbewerking, Voorstr. 388
  802    Kloppert, G., fabrikant, Dir. N.V. "De Klopper", Singel 262
 1186   Kluizenaar, J.L. de, Emailleer- en Vernikkelinr., Museumstr. 27
  433    Kluizenaar, W.L. de., 's Gravendeelschedijk 8
  393    Knijf & Hoebee, Fa., in Bouwmat., Kromhout 33
  754    Knoop, J.A. de., Lid der fa. J.M. van Schaardenburg, Zakkenh., Mart. Steinlaan 33
  702    Koch, E., Kapper, Voorstr. 211
  198    Köhn & Co., Wed., Drogisten, Voorstr. 392
  598    Koek- en Banketfabr. "de Honingbij", Dir. G. Morks, Voorstr. 404
  383    Koekoek, G., Agent sleepdienst, Merwekade 6
1157    Koekoek, J., in galanteriën en aardewerk, Voorstr. 134
  769    Kok, D., Koffiehuish., Bleijenhoek 8
1170    Kokkeel, J.C., Spuiweg 113
  413    Koldewijn, D. & T., Papierh., stoomdrukkerij, Prinsenstr. 13
1224    Koldewijn, T., Papierhandel, Singel 229
    75    Kolkman, J. Frits W.J., Comm., Groenmarkt 19
  890    Kolkman Jr., Mr. J. Frits, Singel 130
      5    Kolkman, W., IJzerh., Vest 3
  430    Kolkman, J.W.M.J., Vest 5
  589    Koning, E.H. de, Singel 159
  371    Koning, Mr. J.R. de, Notaris, Wijnstr. 84-86
  130    Koning & Co., de, Kassiers, Bagijnhof 1a zwart
  135    Koning & Co., A.J. de, Agentuur en Commissieh., Steegoversloot 47
  315    Koningh & Zn., Jan de, Wijn- en Steenkolenh., Voorstr. 74
  751    Koningh, B. de, Singel 92
  253    Kooiman, M.P. en J., Klompen- en Aardapp. handel, Lombardstr.7
  678    Kooiman, gebr., Scheepsbouwers A 22b, Zwijndrecht
    28    Koopman, H.J., Mach. fabr., Vest 28
  373    Koopman & Co., J., Boomkweekerij, tuinarchitectuur, Rijksstraatweg 1e Tol
  803    Kootstra, W., Ingenieur v.h. Stoomwezen, Spuiweg 88c
  141    Kooy & Rens, Mrs. v. Marwijk, Adv. en proc., Wijnstr. 71
1027    Kooyman, C., Rijwielh. en reperatie-inr., Singel 175
    46    Kooyman Dzn., D., Singel 101
    13    Kooyman Dzn., J. & D., Stalhouderij, Doelstr. 11
  282    Kooyman, Fa. D., in Brandstoffen, Voorstr. 39
  364    Kooymans, A., Gem.-Ontvanger, Zwijndrecht
1073    Koper- en Metaalgieterij, Stroning en v. Asperen, Vlak 15
1051    Korporaal, L., Aardappelen, groenten, fruit, Noorderstr. 25
  391    Korte, Anton de, Kok em Banketbakket, Voorstr. 244
  310    Korthals, J.C., Kukernfabr., Boogjes 10
  590    Korthals, J.C., Van Strijsingel 271a, Woonhuis
  632    Korthals, A.J.C., Singel 115
1142    Korthals, & Zn., Huis-, Rijtuig- en Decoratieschilders, Steegoversloot 79
  744    Korver, A.M. de, Hôtel en Stalh., Dubbeldamscheweg 48
  788    Kraaijeveld Pzn., A., Aannemer, H 100, Zwijndrecht
  973    Kraaijeveld, P., in Galanterieën en Aardewerk, Vriezestr. 29 
  989    Krafft, Mevr., Adr. v. Bleijenburgstr. 28
1130    Kramer, G., Huis- en Sieraadschilder, Voorstr. 46
  263    Kramer Bzn., H.P., Koek- & bankerbakker, Voorstr. 146-161 rood
    45    Kramer-Brons, L., Sigarenmag., Groothoofd 4
1081    Kreugel, C.N., Dir. v/h. Bijkant. der brouwerij "de gekroonde Valk", Steegoversloot 66
  400    Krim Jr., A., Drogerijen en verfwaren, Scheffersplein 208
  340    Krim Jr., Jan, Verfwaren, en drogerijen, Vriesestr. 49-51
1005    Kroon, P., in Steenkolen, Boogjes 7
  162    Kruijmel, D., Vleeschh., Groenmarkt 44
  864    Kruijne, A., Sumatrastr. 6
  184    Kuijl & v. Gijn, 's Gravendeelschedijk
  204    Kuijl & v. Gijn, Sluisweg 2rood
  560    Kuipers, Daniël, Secretaris Centr. Bur. Kunstmest-vervoer, Binnenkalkhaven 19
  331    Kuipers Jzn., J., Oliehandel en fabr., Vest 99
  131    "Kunstmin", Vereen., St. Jorisweg 40
      5    Kwak, D.J., Architect, St. Jorisweg 22rood

1212    Labée, G.B., Sleepdienst en Scheepswerktuigb. expert, Lijnbaan 27
    65    Lammens, P. Eerste Nederl. Dogcakesfabr., Willigenbosch 10
1135    Lange, L. de, Procuratiehouder fa. G. Maurits, Levensverz. str. 34
  178    Lebret, E.H., Achterhakkers 22
  425    Lebret, Frans, Partic., Achterhakkers 18
  538    Lebret, H., Singel 192
  680    Lebret, Mevr. Wed. J.H., Johan de Wittstr. 39
  738    Lebret, W., Kaasexporthandel, Achterhakkers 26
  860    Lebret-v. Brakel, Mevr., Voorstr. 326
  656    Lebret-Giltay, Mebr. Wed. M.C., St. Jorisweg 47
  360    Leermakers, J., Likeurstokerij "de Wijngaard", Slikveld 16
    36    Leermakers, Louis, voorh. E. Hell, Sleepdienst, Merwekade 8
1233    Leeuwen, Fa. P.H. v., Lood- en zinkwerker, B 81, Zwijndrecht
  721    Leij, Joh. J. v.d., woonh. Voorstr. 409
  257    Lelieveld, J. v., Boekbinderij, Spuiweg 36
    99    Levensverz-Mij. "Dordrecht", v. Strijsingel
  653    Leviticus, Gebr., in lompen, metalen en papier, Boogjes 39
1229    Lieshout & Zn., De kuiperij en kistenfabr. v/h. A. v., Kalkhaven 37-39
  785    Lietz., A.E., Bloemenmag., Bagijnhof 64
  952    Linden Czn., A. v.d., Graanhandelaar, Dubbeldamscheweg A 322, Dubbeldam
  994    Linden, H.A. v.d., Loodgieter, gasfitter, Gr. Spuistr. 37
  928    Linden, H.B.W.J. v.d, Gas- en waterleidingart., Vrieseplein 4c
1219    Linden, Fa., G. v.d., Steenhouwerij, Mariastr.
  174    Linden, Handelsvereen., voorh. fa. F. & A. v.d., Houtzaagmolen, Weeskinderendijk 47
  270    Linders, M., Kol. waren en comestibles, Voorstr. 380-382
  526    Lindonk, W.J. v., Achterhakkers 20
  385    Lington, J.C., IJzerw. en gereedschappen, Voorstr. 43
1260    Lintz, J.W., Gem. Ontvanger, St. Jorisweg 41
  407    Lips, B.H.M., woonh., Spuiweg 85
  302    Lips Bzn., J., Particulier, Wolwevershaven 59
  290    Lips, J.P.M., Ingenieur, Nic. Maessingel 163e
  407    Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken, N.V., Afd. Brandkastenfabr. (kant. 8-12, 2-6; Zaterd. 8-12)
1080    Idem, afd. Slotenfabr. (kant. 8-12, 2-6; Zaterd. 8-12)
    80    Lips & Peters, Mag. v. kachels en huish. art., Groenmarkt 9
  138    Lits, G., Loodgieter, sanit. art., Spuiweg 71
  629    Littoy's koek- en banket- en caramelfabr., N.V., Matena's pad 22
1189    Loekemeijer, J.F., Sigarenfabr. "Merwede", Noordendijk 85
    53    Lokaal v. Dongen, Koffiehuis, "Koophandel en Zeevaart", Groenmarkt 65
  667    Longte, J.J.B. de, Handelsdrukkerij, boek- en papierh., Marienbornstr. 1
  252    Looman & Zonen, P., in Steenkolen, Kuiperij, Willigenbosch 23
  402    Looman & Zonen, P., Steenkolen en gros. Lijnbaan, Ladingsplaats voor stoombooten, Kuipershaven 
1169    Loon, D. v., Expediteur, Maartensgat 21
    42    Loon, D. v., Expediteur, Boomstr. 8-18
1113    Loon, H. v., kant. fa. Gebr. v. Loon, Aannemers, Reeweg (Oost)
  901    Loon, L. v., Graan- en Bloemh., Langeweg B 220a, Zwijndrecht
  978    Loon, Gebr., v., Aann., Museumstr. 18-20
  378    Loopuijt, P.C., Keel-, neus- en oorarts, Wolwevershaven 75
  367    Los, C.J., Opperbrandmeester, Langeweg A 165a, Zwijndrecht
  545    Los, Gebrs., Fruit- en Zaadh., Nieuwstr. B 13, Zwijndrecht
  316    Lotsij, D.N., Wijnstr.
  575    Lotsij, K., Dir. d. Brandverz.-Mij. "Holland", Singel 275   
1195    Lubberhuizen, G., Rozenhof 15
1165    Lubberhuizen, H.W., Arts, Steegoversloot 50
1124    Lugten, D., Lood- en zinkwerker, Museumstr. 9
  101    Luijke, Fa., J.M., Banketbakker, Wijnstr. 128
  729    Luyt, Joh. Th., Aannemer, Singel 130b

1181    Metaalindustrie, N.V. de, 's Gravendeelschedijk
  380    Mij. Scheepsslooperij Holland, Veerschendijk 156c, Hendrik Ido Ambacht
    32    Mij. ter vervaardiging van Gasmeters enz. (Directie en Kantoren, Lijnbaan 77, (9-12; 1 1/2-6 en
             Zaterdags v. 9-1)
  736    Mij. ter vervaardiging van Gasmeters enz. (Directie en Kantoren, Lijnbaan 77, (9-12; 1 1/2-6 en
             Zaterdags v. 9-1)
    59    Gasmeterfabriek, Lijnbaan 79
1204    Gastoestellenfabriek "Wanty" Lijnbaan 11-13
  381    Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw Station, Zwijndrecht
  640    Mij. tot Verkoop v. Hulpmeststoffen, Kantoor, Korte Gelderschekade 11
  474    Idem, Magaz., Handelskade
1031    Mij. tot Verkoop v. wasch- en poetsart., Kuipershaven 50
  511    Mij. Tuinbouw, in Zaden, Wijnstr. 41
1177    Mager, J., Tandarts, Vischstr. 15
  377    Mak. A., Verkooplokaal, Vischstr. 17
  969    Man, P. de, Sleepdienst, Singel 305
  801    Man en te Veldhuis, De, Scheepssmederij en machinefabr. "Avontuur", Knolhaven 34
    68    Mandt- de Kat, B. de, Wijnstr. 50
    55    Manége, vest 15
  488    Marang, K., Practizijn en Assuraderu, Knolhaven 36
1271    Marktwezen, (Groentenveiling, vischmarkt, Jaarmarkt, enz.), Wijnstr. 102
  795    Marotke-Steiner, Wed. F., Kristal, porselein en luxeart., Steegoversloot 18
  666    Martignoni, P.G.L., Schoorsteenveger, Botjesstr. 5
  481    Martinot, F.J., Eerste Holl. Parapluiefabr., winkel, Voorstr. 217
  912    Masier, C. de, Sllepagent en scheepsbevr., Kuipershaven 12
    86    Masion & Zn., M.J., Buitenwalevest 18
  156    Mauritz, Gerard, kantoor, Maartensgat 3
  571    Meeldijk Pzn., A., Electr. Glans- en Strijkinr., Vriesestr. 63
  622    Meer, L. v., Dir. fa. Brinkmann & Niemeijer, in Landbouwwerktuigen, Binnenkalkhaven 43
  294    Meihuizen, F.A., Fabrik., v. Strijsingel 292
1077    Meij, Mej. J.N. de, Comest. en Kol. waren, Dubbeld. weg 106
1055    Meijenfeldt, Wed. E.D. von, in Kolonialew. en comest., Bleekersdijk 39
  443    Meijer, H.A., Vleeschh., A 104 Zwijndrecht
  450    Meijer, J.H., Vleeschh., v. Beverenstr. 16
  758    Meijer, Mr. J.F.C., Kantonrechter, Wolwevershaven 71
1006    Meijer Wiersma, Mr. K., Pres. der Arr. Rechtb., Burgem. de Raedtsingel 21
  842    Meijers Jr., A., Lith Metaaldrukkerij en blikemballagefabr., Dubbeldamscheweg
  782    Meijers, C., Grossierderij in kol. waren, Boomstr. 1a zwart
  825    Meijers, P., Blik- en koperslager, huish. art., Voorstr. 231-236
  189    Merwedebank, De, Voorstr. 258
  106    Metaalwarenfabr. Dordr., voorh. Wed. J. Bekkers & Zn., Dubbeldamscheweg 34
  436    Metaalwarenfabr., "Holland", W.C. Swaan, Varkenmarkt 9rood
  883    Mijl, C.A. v.d., Sigarenmag., Voorstr. 347rood
    10    Militair Hospitaal, Vriesestr. 99
1143    Mill, H.G. v., Brood- en beschuitfabr. "Excelsior", Spuiweg 183
  249    Minne, L.F.D. v.d. woonh., Nieuwe haven 45
  262    Minne, L.F.D. v.d., Kant. Zoutziederij, Zwijndrecht A 49
1247    Mion, Gebrs., Granietwerken, Kunststeenfabr., Gr. Kerksbuurt 21
  523    Möls, J., Caféhouder en agent sleepd., Boomstr. 15
1211    Mol, Wed. P., Dordtsche Vischhandel, Vriesestr. 66
  641    Molendijk, L., Metselaar en Aannemer, Museumstr. 1
  258    Moll, Mr. A.A., Voorstr. 294
  838    Moll, Mr. J.J., griffier Arr. Rechtbank, Singel 194
  374    Moltzer, J.G., Arts, St. Jorisweg 37
  528    Mom, A., Koek- en Banketb., Voorstr. 49
  530    Mom, A., Woonhuis, Hallincqlaan 5
  873    Monfrooij, M.C., Adj. Dir. N.V. "De Dordtsche Siroopfabr.", woonh. Oranjepark 18
  461    Monfrooij, W., Dir. N.V. voorh. de Dordtsche Siroopfabr., Noorderstr. 17-19
  546    Idem, woonh. Corn. v. Beverenstr. 25
  527    Monshouwer, W.A.G., voorh. J.G. Jung, Speksl., fabr. v. fijne vleeschw., Gr. Spuistr. 39
  714    Monté, S., In handschoenen en heerenart., Voorstr. 345
  756    Mookhoek, D., fa. D. Schuld & Zonen, fabr. v. brandkasten, smederij, Gr. Kerksbuurt 8
1115    Moolekamp, P., Broodbakkerij, Gravenstr. 43
  281    Morak, H.M., in Sigaren, sigaretten en tabak, Voorstr. 182
  495    Morks & Geuze, Boekhandel, Vischstr. 13-15
  997    Mostert, H., Speksl., in fijne vleeschw., Groenmarkt 72
  935    Mostert, N., Vleeschh., Vriesestr. 48
1209    Moulijn, H., Architect, gem. arch. v. Papendrecht, Toulonschelaan 10a rood
  556    Mühlhaus, H.J., Fotogr., Singel 96
1259    Muhlhaus, W.C., Juwelier, Goud- en Zilversmid, Reperatieinr., Voorstr. 397
1062    Muijnk, J.J. de. Civ. Ingenieur, Singel 286
1066    Muilwijk, L. v., vleeschh. en spekslagerij, Reeweg 31
  303    Mulders Azn., Anton K., Hoef-, huis- en rijtuigsmid, Corn. de Wittstr. 37
  220    Mulders, L.P., Steegoversloot 56
  799    Mulert, G.C.P. Baron, Rentmeester v.h. Kroondomein Rentambt Werkendam, Spuiweg 88g
1166    Muller, A.J., Scheepsbevrachter, Alexanderstr. 36
  272    Muller en Zn., Jac., Scheepsbevrachter en Sleepdienst, Groothoofd 12
  185    Mullié, C., Arts en tandarts, (Röntgen-inrichting), Steegoversloot 45
1014    Mulock Houwer, Mr., J.H., Advoc., Emmastr. 9
  996    Museum Dordrechts, Schilderijen, Museumstr. A 24
  663    Musters, J.J., Sleepagent, Kuipershaven 10

  102    Naaml. Venn. "Bottle Works", Flesschenfabr., B 43, Zwijndrecht
  192    Naaml. Venn. Dordr. Asphaltfabr. v.h. Roodenburg & Co., Kant. Singel 249 (9-12, 2-7 1/2)
  286    Idem, Frabr. Mijl, 's Gravendeelschedijk
  260    Naaml. Venn. Gips' Houtbereiding, Fabr. 's Gravendeelschedijk 157a 
  261    Naaml. Venn. Gips' Houthandel, Kant. Singel 271c
  887    Naaml. Venn. Lak- en verffabr. "Premier", Houttuinen 9-13
1181    Naaml. Venn. "de Maalindustrie", 's Gravendeelschedijk
  870    Naaml. Venn. Mij. tot Expl. v. Vrije Veilingen "Eiland IJsselmonde", terrein S.S., Zwijndrecht
    25    Naaml. Venn. Machinefabr. en constructiewerkpl. v/h. v. Dorsser en terhorst, Merwedestr.
1202    Naaml. Venn. Neo-Cellulose Mij., 's Gravendeelschedijk
  871    Naaml. Venn. Scheepswerf "Dordrecht", Kantoor Werf (8-12, 1.30-6, overigen tijd tel. No. 742)
  103    Naaml. Venn. W. & M. v.d. Weg's Houth., Noordendijk 33g
  859    Naber, A., Kantoorboekh., Voorstr. 95
  800    Naerebout, M., Toulonschelaan 52
  352    Namen, N.V. Zaadhandel v.h. Gebr. v., A 21 B, Zwijndrecht
  635    Namen & Zonen, Jac. v., Fruit- en groentenhandel, Zwijndrecht
  276    Nebbens Sterling, Admin. kant., Verrn. tot Landverbetering, Drentsche Veen- en Middenkanaal Mij.,
             Wijnstr. 107
  889    Nebbens Sterling, Herman A., Singel 53
  995    Nebbens Sterling, Mr. A.H., St. Jorispoort 27
  502    Nederl. Bank, De, Agentsch., Wijnstr. 103
  897    Nederl. Bazar, Groot- en kleinh. in glas, porcelein, aardewerk en huish. art., Voorstr. 298
1201    Nederl. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst, Afd. ziekte verz., v.v. Bleijenburgstr. 12
       1    Nederl. Bell-Teleph. Mij., Waaggeb., Wijnstr. 127
  672    Netto, Carel, Heerenhoedenmag., Groenmarkt 39
1150    Nieuwe Melkinr., N.V. De, Bagijnehof 40
  159    Nieveler, T., in Manufacturen, Bedden, Tapijten, Voorstr. 368
  194    Nievelt & Co., v., Handelskade
  169    Nievelt & Co., v., Steenkolenh., cargadoors en expediteurs,kantoor, Binnenkalkhaven 9 zwart
  903    Nievelt & Co., v., Steenkolenh., woonh. baas, J. Slijkhuis, Tesselschadestr.
  403    Nievervaart, A.C. v., Chef fa. Ger. Mauritz, Vice-consul v. Noorwegen, Alb. Cuypsingel 184
  944    Noack, Fil. Noack's fijne vleesch- en Conservenfabr., Voorstr. 213
1225    Nodelijk, J., Timmerman en aannemer, Dubbeldamscheweg 78
  271    Noëls, Jac., Sleepdienst naar België en Duitschland, Café, Merwekade 26
1054    Nooder, Jac., Varkenssl., Dubbeldamscheweg 15
  937    Noome, C., Dir. Gem. Electr. Bedrijf, Reeweg 4
1210    Noord", N.V. Werf  "de, Dir. J.U. Smit, Electr. Dokken, Alblasserdam  
1160    Noort, J. v., voorz. Coöp. verzendvereen. "Eendracht", Noordendijk 26
1087    Noort, P. v., Warmoezier, Noordendijk 10
  658    Noort Jzn., T. v., C 44, Zwijndrecht

    91    Obreen & Co., (H.H. Ydo Ezn.), Boek- en handelsdrukkerij en kantoorboekhandel, Groenmarkt 59-61
  981    Oever, Fa. Janna v.d., Steenkolen, Hooikade 1
1010    Officier v. Justitie bij de Arr. Rechtb., Steegoversloot 40
  191    Oldenborgh, J. v., Houttuinen 32
  848    Oldenborgh, J.F. v., Singel 278
  552    Oldenborgh, L.C. v., Consul v. België, Singel 174
    44    Oldenborgh & Zonen, J. v., Kuipershaven 18
1107    Olst Jr., Fa. M. v., Azijnmakerij "de Hazewindhond", Varkenmarkt 37zw
  740    Onderwater, H.F., Korte Kalkhaven 7
1208    Oosterwaal, J.L., Scheepsbevrachter en Sleepdienst, Buitenwalevest 3
1187    Ophorst, C., Singel 153
  604    Ophorst-Bauduin, Mevr. de Wed. J., Nic. Maessingel 148
  187    Ophorst & Herwaarden, Voorstr. 241
  379    Oppen, Richard M. v., v/h. A. v. Oppen. Aanl. van gas-, bier- en waterl., spreekbuizen en electr.
             schellen, Voorstr. 113
  223    Opzichterswoning, Markettenweg
  781    Ouborg, J., Boter-, kaas- en eierh., Voorstr. 201
1105    Ouden Sr., M. den, in Grint en zand, vrachtrijder, Toulonschelaan 34
  824    Oven Jr., A. v., v. Strijsingel 277
  164    Oven, Dr. A.S. v., Steegoversloot 62
  161    Overwijn, J.B., Voorstr. 272

       9    Paans, Otto, sigarenhandel, Vrieseplein 3
1104    Paijens, Henri J., Wolwevershaven 27
  206    Papendr. veer, Riedijksche haven
  980    Pastorie Hoofdkerk, Kuipershaven 40
  325    Pastorie Bijkerk, v. Strijsingel 274
  639    Paymans, J.C., in pistolets en krakelingen, Bagijnhof 36
  845    Peels, J.M., Schoenhandel, Voorstr. 306
1074    Pel & Zn., G., v/h. Wed. C. Brand, Huize Luctor et Emergo, Bomkade 16
  429    Penn & Bauduin, IJzerfabr. aan de Mijl
  128    Pennoks "Hôtel, Aux Armes de Hollande", J.B. Reulen, Wijnstr. 1
  682    Peters, W., Bloemist, Handelskweekerij, Reeweg 73
  471    Peterse, J.C.M., Banketbakker, Voorstr. 124
  934    Peterson, A., Loodgieter en install.-bur. v. gas en electr., Vleeschhouwerstr. 41
1197    Peuchen, A.W., Vriezeweg 20 F rood
1059    Phaff, Fa. H.J., Wijnhandel, Varkenmarkt 36
1083    Philipse, H., Dir. Dordr. Hypotheekbank, Albert Cuijpsingel 198
  822    Piek, V.J., Adr. v. Bleijenburgstr. 24
1147    Piera, J.P., Secr. Dordr. Bond v. lich. opvoeding, Kon. Wilhelminastr. 20zwart
  100    Pieterman, Joost, Sigarenmag., Nieuwe Haven 67
  369    Pieterman, Wed. J., Café en Stalh., Veerplein B 10, Zwijndrecht
  697    Pieters Jr., A., Kapper, Groenmarkt 4
1075    Pitz, H., in Dames- en Heerenart., Voorstr. 229
  319    Plancken & Zn., Wed., Boekhandel en Drukkerij, Langeweg B 191, Zwijndrecht
1050    Plazier, B., Electrotechn. Install. bur. Vriezestr. 20
  687    Polder, P.L. v.d., Onderdir. v.d. Mij. ter vervaardiging v. gasmeters, enz., Vest-Vriesebrug
  207    Politie-Bur., Grootekerksbuurt 1
  613    Politiepost, No. 1, Oranjepark
  580    Politiepost, No. 2, 's Gravendeelschedijk
  208    Politiepost, No. 3, Groothoofdspoort
  205    Politiepost, No. 4, Kleine Kalkstr. 18
  661    Pols, A.H., Huis- en Scheepssmederij, Kl. Kalkstr. 10
  933    Pols, D., Timmerman, L. Breestr. 58
1029    Ponsen, P.a., Banketbakker, Gravenstr. 9
1240    Ponsen, W.C., In bieren, wijnen, limonades, enz., Leuvenbrug 3
  110    Ponsen, Salh., voorh. A.B. Ponsen, Dir., Stationsweg 17
    83    Pontonniers, Excercitieterrein v.d., Terrein de Staart
  209    Pontonnierskazerne, Buitenwalevest 14
  668    Poots & Zn., P., Zeilmakers, slijp- en molensteenh., v/h. Klovert & Co., Kleine Kalkstr. 16
  735    Postkantoor, Bagijnhof
  491    Post- en Telegraafkantoor, Zwijndrecht
1227    Prager, F.F., Oranjepark 5
1078    Pril v. Leen, de, Manufact. en kindergoederen, Gr. Spuistr. 26
  328    Prins & Co., M., Natuur- en scheik. instrumenten v. onderwijs en laboratorium, Wijnstr. 81
1095    Prins, M., woonh. Gravenstr. 35
  771    Prins & Giltay, Apothekers, Voorstr. 177
1156    Prooijen, C.L. v., Sleepdienst, Noordendijk 82 B
1175    Proosdij, B. v., Alg. Advertentiebur., O. Havenstr. 16rood
  483    Provinciaal Administratiekanoor, Dir. J.J. Constandse, Wijnstr. 10a (2-4, 7-9)

  217    Quast, Nz., J., Groenmarkt 37

  210    Raadhuis, Burgemeester, Bode Secretarie afd. I. en V, en Gem. ontvanger, Stadhuisplein
  359    Idem, secretaris
  936    Idem, Afd. II. Financiën en Belastingen, Afd. III. Verkiezingen en Mil. Zaken. Afd. IV. Fabricage
  733    Raalte, Dr. A. v., Levensverzekeringstr. 6
1206    Rackwitz en Greven, Herstelpl. v. motoren, machines en scheepssmederij, Houttuinen 4
  898    Raken Rzn., Dr. H.., Toulonschelaan 19
  694    Randwijk & Co., H. v., Drukpersen- en Rijwielenfabr., Drukkerijmat. en Messenslijperij, Gravenstr. 39
             en Wijnstr. 51
  643    Recourt, Fa. A., Brandstoffenh., Corn. de Wittstr. 25
  497    Recourt, J.A., voorh. C.J. Schroots, Vleeschh., Steegoversloot 65
  326    Recourt, Fa. P., Zeilmaker, koopman en winkelier, Voorstr. 41
1236    Recourt's Strijkinr., Singel 119
  619    Redelé, J.C., Fabr., Dubbeldamscheweg 36
  306    Redert, J. Ph., Fa. M.J. de Haan, Broodbakker, Voorstr. 130
  804    Reidel, D., Stoomdrukkerij, Spuiweg 43
1030    Reijnvaan, L.J., Notaris, Veerplein B 1, Zwijndrecht
1056    Reinhardt, J.H., Dir. Coöp. Bakkerij "Vooruit", Varkensmarkt 47
  480    Remeeûs & v.d. Giessen, Zaadhandel, Veerplein B 8, Zwijndrecht (Kant. 8-9, v. 9 nm.- 8 vm. No.
             1017)    
1008    Rens, Mr. F.G., Advocaat-Dispacheur, Toulonschelaan 11
1121    Rest, Gez., v., Machinale breiinr. Voorstr. 310
  329    Rest, A.J.J. v.d., Koopman, agentuur- en commissieh., Corns. van Beverenstr. 5
  685    Rest, H.J. v.d., IJzerw., huih. art., enz., Voorstr. 89-91
  300    Retel, G.A.M., Poelier en vogelhandel, Tolbrugstr. 10
  884    Reus, H.A., Bouwmeester, Steegoversloot 64
  221    Reus Nzn., P., Dubbeld. weg 40
  623    Reus Pzn., N., In zeemleder en sponsen, Groenmarkt 25
  520    Revers, J.P., Boek- en Muziekh., Voorstr. 171
  677    Rhijn, Dr. H.W. v., Arts, Joh. de Wittstr. 21
1042    Rhijn, L. v., steenkolen, cokes, enz., Vest 70
  549    Ribbius, Mr. G., Singel 182.
  715    Ridderhof, C.W., Horlogemaker, Gezichtkundige, Voorstr. 314
1159    Riemsdijk, B.J. v., rijwielhandel, Voorstr. 5
1222    Rietschoten, G.F. v., Vleeschh., Gr. Spuistr. 3
    74    Rije, L.A. v., Loodgieter en gasfitter, Oudenhovenstr. 22zwart
  144    Rije & Co., L.A. v., Loodgieters en gasfitters, Voorstr. 360
    21    Rije & Zn., P.A. v., Metselaars en Aannemers, Nieuwe Haven 25
  129    Rijken, A., Koek- en Banketbakker, Voorstr. 218
  783    Rijken, J.A., Koek- en Banketbakker, Wijnstr. 59
    ....    Rijkstelegraafkantoor
(°)
  278    Rijnen, J. v., Agentsch. de. Beiersche Bierbr. "de Amstel", Noordendijk 33ii
  690    Rijsdijk Jzn., Arie, Slooper en handelaar in oude metalen, Veerschendijk C 213, Hendrik Ido Ambacht
  930    Rijsdijk, Gerrit, Slooper en koopman a.d. Rietbaan, Hendrik Ido Ambacht
  780    Rijsdijk's Scheepslooperij, Frank, Kantoor en woonh. Dir. Frank Rijsdijk, Hendrik Ido Ambacht
  864    Idem, Woonh. Dir. A. Kruijne, Sumatrastr. 6
  500    Rijswijk Wzn., J.B.H. v., in Goud en Zilverw., Voorstr. 103
  482    Rijswijk Wzn., W. v., in Comest., fruit en min. wateren, Singel 147
    22    Idem, Voorstr. 115
1161    Robrocks, August, Langeweg B 226e, Zwijndrecht
  892    Rodbard & Zn., J.A., Juwelier, goud- en zilversmid, horloger, Voorstr. 255
  337    Rodenburg, J., Scheepsbevr., Vlak 7
  764    Röpcke, W.W., Naaml. Venn. W. & M. v.d. Weg's Houthandel, Noordendijk 32
1203    Roes, A.W., Spuiweg 81
    26    Roest, A.H., Comm., exped., Lichterschip aan het Groothoofd
    16    Roest & v.d. Wijk, Agentuur en Commissieh., Wolwevershaven 79
  180    Romijn Bzn., J., Voorstr. 250
  917    Romijn Bzn., J., de Rozijnkorf, afd. Apotheek, Vischstr. 2
  222    Romijn, P., Arts, Singel 178
  426    Romijn, P.J., Agent in granen en meel, Hooikade 10
1058    Roo, G.F. de, Burgemeester v. Dubbeldam, Huize "Dordwijk", Dubbeldam
  885    Roo, P. de, Sigarenm., Voorstr. 131
  118    Roo van Capelle, H.B. de, Spuiweg 94
  137    Iden, Toulonschelaan 23
  877    Roobol, H.J., fa. Logger Bisschop, in drogerijen en verfwaren, Voorstr. 42 en 127
  238    Roodenburg, Mevr. Wed. N., Voorstr. 140
    82    Roodenburg, N., Partic., Wolwevershaven 7
  594    Roodenburg, W.M., Particul., Singel 270
  551    Roodenburg, Fa. W.M. & J., Assuradeurs, S. Crena de Jongh Dzn., Groenmarkt 17
1221    Roosa, A.A., Fabr. en mag. v. meubel en stoffeerwerk, Voorstr. 129
    56    Roosendaal, A. v., (v. Roosendaal & Co.), Singel 176
1140    Roosendaal, I. v., fa. Gebr. v. Roosendaal, Dubbeld. weg 25
  343    Roosendaal, Fa. Julius v. (firmant S. Schillemans, makelaar), kant. L. IJzerenbrugstr. 47rood (na 6 n.m.
             ook No. 1122)
  964    Roosendaal, W. v., Steegoversloot 72
    56    Roosendaal & Co., v., Singel 176
  227    Idem, Bagijnhof 30
1041    Roth & C. Reinsdorf, Fa. A., fabr. v. breuk- en buikbanden en platvoetzolen, Voorstr. 253
  922    Rover, A.W. de, In aardappelen en fruit, Spuiweg 18
  844    Roza, Fa. A., Sleepdienst, Scheepsbevr., Groothoofd 16
1134    Ruijter Jr., J.J. de, Heilgymnastiek en Massage, Adr. v. Bleyenburgstr. 30
  224    Ruijven, J.N. v., Dir. v. Gem. werken, Burgem. de Raedtsingel 7
  787    Ruiter Jr., C. de, Lange Kromhout 93
  904    Rumfordsche soepkokerij, Vest 55i
  572    Russische Houthandel, Biesbosch b/d. Watertoren
1108    Rutte & Zn., S.A., Likeurstokers en wijnh., Vriesestr. 104
  514    Rutten Jr., A.J., Wijnh., Wijnstr. 67

  265    Salomonson, Mr. J., Advocaat, Wolwevershaven
  265    Salomonson & Telders, Mrs., Advocaten en Dispacheurs, kant. Wolwevershaven
  415    Samenwerking D.H. Schleppverein, Merwekade 28
  166    Sande Hzn., Herm. v.d., In Steenkolen, Knolhaven 33
  196    Sandt, M. v.d., Kantoor-, boek- en papierh., Voorstr. 370
  501    Sax, Fa. G.J., Bloemisterijj, Wijnstr. 90 
  515    Schaardenburg, J.M. v., Zakkenh. en kurkenfabr., Kant. en Mag. A 33, Zwijndrecht
  609    Idem. Woonh., Langeweg A175, Zwijndrecht
  868    Schalk & v. Dijl, v.d., Boek-, muziek- en kantoorboekh., Voorstr. 196
  676    Scharp, J.C., Ingen. v.d. Rijkswaterstaat, v. Strijsingel 308
  941    Scheepsbouwer, A., v/h. W.A. Visser, vleeschh., Vriesestr. 83
  380    Scheepsslooperij "Holland", Veerschedijk 156c, Hendrik Ido Ambacht
  562    Scheepsverband Mij., Eerste Ned., Wolwevershaven 67
   871   Scheepswerf "Dordrecht", N.V., kant. Werf (8-12, 1.30-6. overigen tijd tel. No. 742)
  742    Idem, woonhuis Dir. Bijvoet, Voorstr. 93 (12-1.30, 6 nm.- 8 vm.)
  703    "Scheja", Zweedsche Vloerenfabr., P. Haaring, Zwijndrecht
1244    Schellenbach Jr., F., Huis- en sierraadschilder, Riedijk 26
1241    Schellenbach, G.S., Zuid-Holl. Koffiehuis, Wijnburg 1
  434    Schellenbach, Joh., Bleekersdijk 43
1086    Schellingerhout, P., Veilingmeester Groenten- en fruitveiling, Zwijndrecht B 110
  416    Schelt, J.W. v., Lood- en zinkwerker, Varkenmarkt 25
  181    Schelt, Z. v., Mr. Timmerman en aann., Corn. v. Beverenstr.
  841    Schenau, M.G., huish. art., Voorstr. 147
    95    Schenk & Zn., Fa. Wed., in Gedistill., wijnen anz., Gr. Spuistr. 40
  905    Schepers, Chr., Banketbakker en kok, Veerplein 2, Zwijndrecht
  797    Schepers, M., Banketbakker, Singel 250 
  777    Schillemans, C., Spekslagerij, Nieuwstr. 22
  343    Schillemans, S., (fa. Jul. v. Roosendaal), Nieuwehaven 47
  627    "Schippersbeurs", Groothoofd 14
  891    Schippershuis, Taankade 18
1178    Schmidt Azn., A., Bouwkundige, Adr. v. Bleijenburgstr. 39
  737    Schoolenberg Tzn., H., Kruideniersw., Voorstr. 71
  420    Schotel, Adr., Schilder, decorateur, Wijnstr. 92
  163    Schotel, J.A., Dir. N.V. Dordr. Steenhouwerij en marmerhandel v.h. A.P. Schotel Gzn., Houttuinen
  423    Schotel, J.C., Aannemer, Wijnstr. 91
1248    Schouten, A.A., Grutters- en kolon. waren, eierenhandel, Tolbrugstr. W.Z. 11
  133    Schouten, W., Buitenwalevest 8E
  967    Schouten & Co., Stoomolieslagerij en Commissieh., kant., Nieuwe Haven 15
  375    Schouwb. Vereen., C. de Wittstr. 36
  350    Schram de Jongh, H., Stoomwasscherij en Mach. Strijkinricht., "The A'Laundry", Vrieseplein 4 (8-12,
             14-7)
  716    Schudi, R., Sigarenfabr., Woonhuis Corn. de Wittstr. 21a
  398    Schudi, R., Sigarenfabrikant, Vischstr. 23
1234    Schudi & Bax, Kant. v. vaste goederen, hypoth. credieten, assur., Steegoversloot 4
1039    Schuiling, J.H., Electr. timmerfabr. Vest 64
  390    Schulders., E.C., Vleeschhouwerij, Bagijnhof 16
  660    Schulders & Tas, Timmerlieden en aannemers, Nieuwstr. 27
  650    Schut, Gebrs., Schoenh., Voorstr. 318
1238    Secretariaat Dordrechtsche Winkeliersvereen., Reeweg O26
1220    Seijffert, C.J., Timmerman en aannemer, Vriesestr. 82
  713    Seijffert, J., Lood- en zinkwerker, Vriesestr. 94 rood
 
365    Seijffert, P., Brandm., A 137, Zwijndrecht
  477    Sepmeijer, C.F., Hoofdopzichter Gem. werken, Bagijnhof 31
  888    Seventer, C.W. v., Electro-techniker, werktuigkundige, woonh., Bagijnhof 25
  394    Seventer & Co., C.W. v., Electrotech. install. bur., Voorstr. 95
  245    Siekenga, Mr. F.N., Singel 273
  518    Sigmond, Mr. A., Adv. Proc., Wolwevershaven 17
1052    Sijde, L. v.d., speksl. en vleeschh., Noordendijk 82f
  999    Sijde, B. v.d., in Fijne vleeschwaren, Singel 15
1002    Sijde & Zonen, A. v.d., Speksl., Toulonschelaan 56
  457    Idem, Prinsenstr. 2
       4    Sillevis, P., fa. P. & G., Sillevis, Goederenstoomb. dienst op den Haag en Rotterdam, Voorstr. 121
1254    Simons-Cremers, Fa., Manufact. en dameskleeding, Wijnstr. 124
  234    Simson, Mij. Drijv. Stoomhijschdok, Agent W.T. Hoogenboezem, Merwekade-Boomstr. 19
    38    Singels Azn., A., Steenhouwer, Vest 18
  719    Singer-Mij., Naaimachines, Voorstr. 208
  461    Siroopfabr. N.V.A. Expl. v. Siroopfabr., v/h. de Dordtsche, W. Monfrooy & Co., Noorderstr. 17-19
  234    Sleepdienst, W.T. Hoogenboezem, Merwekade-Boomstr. 19
1148    Sleepdienst "Broedertrouw", Kapt. C. den Boer, B 71, Zwijndrecht
  805    Sleepdienst "Telephoon", J.C. v.d. Rest, Knolhaven 42rood
  998    Sleepdienst, "Telephoon", Kapt. C.J. de Korver, Suikerstr. 412 rood
  817    Sliedrecht, D.C.F. v., Speculaasfabr., Hendrikstr. 2
  668    Slijp- en Molensteenh., voorh. Klovert & Co. (P. Poots & Zn.), Kl. Kalkstr. 16
  579    Sluiswachter, Noordersluis, Noordendijk 87 zwart
  581    Sluiswachter, Zuidersluis Sluisweg 2
1149    Smeulers, Th., Aannemer, Steegoversloot 27
  617    Smit, J.F., Dir. Klinknagelfabr., Singel 163a, (fabr. Tel. No. 290)
  811    Smit, L.J., Wolwevershaven 39
    29    Smit, P. de, Café-Rest. "Industrie", Boomstr., Merwekade 13
    26    Smit & Co., Fop, (A.H. Roest), Lichterschip a/h Groothoofd
1025    Smit & Co., Willem, Electromotorenfabr., Korte Parallelweg
1162    Smits, Mr. C., adv. & proc., Singel 108
  708    Snouck Hurgronje, M.H.E., Nic. Maassingel 162
  449    Societ., "Amicitia", Wijnstr. 131
    54    Societ., "Harmonie", Binnenwalevest
  307    Societ. "de Vriendschap", Groenmarkt 5
1033    Son Wzn., A. v., Hoofdonderwijzer, Mathijs Balenstr. 1
  954    Son Wzn., C. v., Administr. v/h. Alg. Ned. Verbond. Gravenstr. 37
  644    Spaarbank te Dordrecht, Joh. de Wittstr. 2
1112    Sparnaaij, L.E., Privaat-lithograaf, Levensverzekeringstr. 32
  578    Spierdijk, J., Meubelhandel, Voorstr. 302
  431    Spiering, M., Piano's, Orgels en Muziekinstrum., Voorstr. 386
  763    Spits & Zn., H., Oliehandel, Keizershofkade 16 (8-12, 2-7)
1139    Spoel & Co., J.K., Slijter in gedist., Bagijnhof 24
  753    Spork, G., In visch en groenten, Varkensmarkt 32
1000    Sprang, G.A. v., Borneostr. 3
  958    Spruit, W., Speksl., Gr. Spuistr. 31
  301    Spuijman, A.J., Banketbakker, Vriesestr. 61
1172    Stadig Duco, Med. Docts, Arts, Singel 207
  601    Stam, Frans, Archit., Aannemer, Nieuwstr. 21
  724    Stans, W., Scheepsbouwer, Veereweg D 8, Hendrik Ido Ambacht
  683    Staring, M.L.C., Villa "Soekasari", Singel 74
1137    Staring, W.H., Crabbehoff, Oude dijk 3
  211    Station der Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw., Burgemeester de Raadtsingel 4
  186    Idem, Haven
  908    Steenstraten, Th.J.H. v.d., fa. F. Borsten, Spiegel- en lijstenfabr., kunsthandel, Voorstr. 334
  711    Steenweg, G.J., Deurw., Groenmarkt 28
1183    Stehouwer, P., Veearts, Wieldrecht F91c, Dubbeldam
  745    Steiner, H.J.A., Tuinarchitect, Boomkweeker, Spuiweg
  229    Stempels, A., fa. M.W. v. Caspel, Garen, band en modeart., Bagijnhof 46
  568    Stempels Pzn., R., Kassier en Assuradeur, Bagijnhof 34
  993    Stempels & Zn., Fa. W.R., Mr Schilders, Voorstr. 84
  614    Sterk v.d. Weg, Gebrs., Meubelfabrik. en Stoffeerders, Wijnstr. 94
1245    Stigchel, C. v.d., De concurrent, handel in kaas en grutterswaren, Noordendijk 83zwart
  382    Stolk, H.G., Vijlenfabrik. 2e Reedwarsstr. 10
  766    Stolk, Jan, Zaadh., Nieuwstr. B195, Zwijndrecht
1255    Stolp, D., Zenuwarts, Oranjelaan 44
  232    Stoombrandspuit, K. Kromhout
  212    Stoomgemaal, Mijl
  136    Stoop, Mevr. F., Burgem. de Raadtsingel, Villa "Renata"
  701    Stoop, H.W., Nic. Maessingel 144
  566    Stoop, Jan A., Villa Stationsweg
  288    Stoop, Mr. J.C., Singel 82
  338    Stoop, Dr. Th., Arts, Singel 216
    63    Stoop & Zn., Wijnstr. 129
  911    Stoop v. Zwijndrecht, J.A., Singel 163c
  451    Straaten, A. v.d., Vleeschh., Nieuwstr. 25
  646    Straaten, C.A. v.d., Grands Bazars, Voorstr. 402
  427    Straaten, C. v.d., Bloemist, Noordendijk 20
  940    Straaten, J.H. v.d., Speksl., Bleekersdijk 37
  370    Straaten, J.P. v.d., Vleeschh., Voorstr. 73
  831    Straaten, P. v.d., Vleeschh., Voorstr. 406
  146    Straatman, L., fa. Wed. v. Kersen & Straatmna, Machinefabr., Kuipershaven 66
  216    Strij,, A. v., Varkenmarkt 45
  417    Strous, J.J., Machinerieën. electr. verlicht. en krachtoverbrenging, Markettenweg
  775    Struijs & Zn., Dirk, Distillateurs, Likeurstokers en Wijnhandelaren, Vest 67
  543    Stumpel, L.J.M., fa. H. Stumpel, Kantoorboekh., Voorstr. 110
1180    Suikerfabr. "Puttershoek", Coöp., Puttershoek
  255    Sunderman & Zn., C.H., Kooplieden en scheepsloopers, Vest 15
1020    Idem, Zwijndrecht
  522    Swaan, W.C., Adr. v. Bleijenburgstr. 26
1151    Swanenburg, H.G., herstelplaats v. werktuigen, Langeweg 220-57, Zwijndrecht

1097    Tadema, R., Boekhouder N.V. Scheepswerf "Dordrecht", woonh., Reeweg (Oost) 16 rood
1068    Takkenberg, A., in Rijwielen en sportart., Lange Breestr. 66
  363    Talens, J., Veldwachter, Langeweg, Zwijndrecht
  669    Tappe, C.H.W., Mandwerk, bamboeart., enz., Wijnstr. 117
  508    Taselaar, J.P., Boemensalon, Singel
1034    Technische school, Middelb
., Oranjelaan
    ....     Telegraafkantoor
(°)
  735    Telegraafkantoor
  491    Telegraafkantoor
  808    Tenenti, C.J.J., Architect, Steegoversloot 75
  717    Termond, A.D., Slijter en bierhandel, Vriezestr. 122
  872    Thobé, Fa. J.B., P.W. Geleijnse, Sloopers, Knolhaven 42a
  856    Thoman, Henri J., Apotheker, Voorstr. 378
1057    Thomas, O.E.A., Voorstr. 286 rood
  380    Tideman, J.W., Dir. Mij. Scheepsslooperij "Holland", Veerschendijk 156c, Hendrik Ido Ambacht
1085    Timmerfabr., Stoom-, G. Brand, Matena's pad 20
  510    Toekomst", "De, Vereen. voor Volkskoffiehuizen te Dordrecht, Steegoversloot 36
  323    Tollens C. Hzn., H.J., Atelier voor Photografie, Vrieseplein
  963    Toorn, F. v.d., Schoenhandel "Het glazen Muiltje", Voorstr. 189
  984    Tontenhoofd, Mr. I.G.J., Singel 282
      2    Transport Mij., "Bato", Dir. W.J. de Voogd, Kuipershaven 22
  734    Tuinenburg, Johns., Mag. v. rijwielen, speelgoed- en sportart., Inr. v. Gymnastiek en dansonderwijs, Gr.
             Kerkbuurt 32-34
    40    Tupker, W., Kapper, Voorstr. 275
1251    Tusschenbroek, O.W.P. v., Notaris, Gr. Kerksplein 2 (kant. 9-5, Zat. 9-12)
  200    Twist Wzn., C. v., voorh. W.M.H. v. Zanten, Vleeschhouwer, Voorstr. 376
    81    Twist, Fa. Willem v., Stalh., verhuizingen en transporten, Wilgenbosch 2a
    49    Idem, Varkenmarkt 4
  414    Twist Czn., W. v., Vleeschh., Prinsenstr. 21
  314    Twist Jr., W. v., Steegoversloot 77

    69    Uittenbogaard, C.C., Vert. der Sté Ame des Ateliers de Construcion de J.J. Gilain, Emmastr. 2
  858   Uittenbogaard, H.A., fabrik. in kwast- en borstelwerk, Voorstr. 419
    31    Unger, F.W., v/h Figi, Banketbakker en kok, Voorstr. 172
1176    Utrecht, JW. v., Sleepdienst, Buitenkalkhaven 41

  269    Vaarzen Morel-Bemolt, Dames, Joh. de Wittstr. 27
  806    Vechtman, A.N., Arts, Specialiteit voor huidziekten, Oranjepark 1
  366    Veen, W.J., v.d., Gem. secretaris Zwijndrecht, Langeweg 220/58, Zwijndrecht
  460    Veenendaal, D., Practizijn en administrat., Gr. Kerksbuurt 22
1276    Veer de Bondt, J. v.d., Graanh., Vriesestr. 68
  950    Veerhuis, Veerplein, Zwijndrecht
  851    Velde, A. v.d., Aannemer, Buitenwalevest 87
1138    Veldhuis, A. te., Loodgieter en gasfitter, Veststr. 8
  145    Ven, Dr., A.J. v.d., Apotheker en scheik., Scheffersplein 125
  499    Verboom & de Meer, Bouwartikelen, ijzerwaren, gereedsch. en huish. art., Vriesestr. 2
  412    Verbroek v. Nieuw-Beijerland, C.J.J., Wijnstr. 123
  335    Verrenigd Armen- Wees- en Nieuw-Armhuis, L. Kromhout
1100    Vereenigde Zeepfabrieken, Zwijndrecht
1092    Idem, kantoor
1101    Verfton", Magazijn "In de, Kromhout 1 B
  878    Vergragt, W., Tailor, Steegoversloot 48
  723    Verheijden, J.C., Woonh., Steegoversloot 35
  140    Verheijden, J. Corn., Kol. waren, Vriesestr. 54
  762    Verheul, W., Melk-, boter, en kaasb., Voorstr. 18
1132    Verhoeven, A., Opz. Gem. kabelnet en Huisinstall., Mart. Steijnstr. 19zwart
1158    Verhoeven, Gebrs., Stukadoors, Vrieseweg 45zwart
  493    Verkerke, C.J., Grossier in aardappelen en fruit, Steenstr. 15
  283    Verreijdt, Fa. Herman, D. Muijssen, Wijnh. en gedistill., Wijnstr. 79
  960    Verschoor, C.C., Groothoofd 6 en Kon. Wilhelminastr. 11 zwart
  536    Verschuur Pzn., J., Chocolaad- en suikerwerkfabr., L. Breestr. 31c
  779    Versteeg, A.G., Kantoor- en schoolboekhandel, Vleeschhouwerstr. 24
  688    Versteeg, H., Vleeschh., Groenmarkt 57
1011    Verzendvereniging "Eendracht", Kantoor, Nieuwstr. B 15c, Zwijndrecht
1214    Veth & Co., IJzerwaren, huish. art., enz., fil., Voorstr. 338
  602    Vink, Joh., voorh. B.A. v. Rietschoten, Speksl., Spuiweg 121
1082    Vinke, Gebr., Dames- en kinderconfectie, Voorstr. 282
  924    Visser, F.J., Arts, Wijnstr. 34
  353    Visser & Co., A., Hout-Import, Stoomzagerij, Hoofdkant. 53a
  183    Idem, Terrein Nieuwe Balkhaven, t.o. het Groothoofd, Zwijndrecht
  111    Vliegenthart, L.D., Wolwevershaven 69
  175    Vliegenthart & Zonen L., Kant. en olieslagerij, A 35, Zwijndrecht
1123    Vogel Jzn., J., Timmerman, A 84a, Zwijndrecht
  835    Vogels, R.J., Speksl., Voorstr. 116
  437    Volgraaf, Fa. Louis, Zeilmakers & Kooplieden, Kuipershaven 14
  384    Volker, Mej. A.P.C., Wolwevershaven 59
  727    Volker Jazn., Thijs, Singel 28l
  726    Idem, Werf te Hendrik Ido Ambacht C 248 (Baas P. Kranendonk)
  454    Vonkenberg, Ds. J.E., Langeweg B 215, Zwijndrecht
      2    Voogd, W. Jan de, Dir. Transport Mij. "Bato", Kuipershaven 22
    39    Voogd, W.J. de., Kuipershaven 22
  627    Voogd v.d. Straaten, C. de, Scheepsbevrachter en Sleepd., Groothoofd 14
  615    Voort, M.H. v.d., Mantel- en confectiemag., Voorstr. 344
  633    Vos, W.H. de, Singel 188
  432    Vries, C.H. de, St. Jorisweg 29-31
  585    Vries, P. de, Boek, muziek- en kantoorboekhandel, Voorstr. 390
  826    Vriesendorp, J.S.J., Agent der Ned. Bank, Wolwevershaven 25
  411    Vriesendorp- v. Nievervaart, Mevr. M.C., Burgemeester de Raadtsingel 25
  264    Vriesendorp, Henri, Singel 165, villa "Benvenuta"
  570    Vriesendorp Jzn., C., Villa Casa Cara, Corns. de Withstr. 12
  776    Vriesendorp J. Jzn., J., British Vice Consul, Singel 200
  664    Vriesendorp Jr. & C., H., Agenten in buitenl. houtwaren, Consulaat v. Zweden, Rozenhof 11
  910    Vriesendorp & Zonen, Fabr. v. Oliën, Lakken en Vernissen, voorh. C.A., Matena's pad 30
  308    Vriesendorp v. Renesse, I.I., Consulair Agent v. Italië, Villa "Nova", Vrieseweg 55
  438    Vrij, A.E. de., (B.A. de Vrij), Meelhandel, en Comm., Kalkhaven 1
  470    Vroom & Dreesman, B.H., Brunklaus, Filiaal, Voorstr. 280

  250    Waal, A. de., Meubelfabr. en stoffeerder, Voorstr. 372-374
  496    Waal, L. v.d., Kopergieter en graveerinr., Bleijenhoek 11
1001    Waalwijk v. Doorn., C.S.C. v., Vleeschhouwerij, Prinsenstr. 35
  387    Waalwijk v. Doorn., J.P. v., Vleeschh., Gravenstr. 23
  312    Waardhuizen, J. v., Machin. broodbakkerij, Groote Spuistr. 30   
  248    Waard, J. de, Fruithandel, Singel 246-248
    12    Wachter v.d. Militaire gebouwen en werken, woning, Kromhout 106
  897    Wagemans-Schrijver, Wed. G.J., Nederl. Bazar, Voorstr. 298
  789    Wageningen, C. v., Maartensgat 1
1045    Wageningen, D. v., Houttuinen 30
  153    Wageningen, Jacob, v., IJzerh., Grootekerksbuurt 27
  816    Wageningen, Mr. L.L. v., Adv.- Proc., Singel 280
  813    Walbeek, Fa. M. v., Tarwe- en meelhandel. kant. Toulonschel. 3
1237    Idem, Pakhuis "De Landbouw", Maartensgat 20-22
  241    Walraven, J.L. v., Machinerieën, gereedsch., enz., Bagijnhof 38
  498    Waltmann & Co., Bur. v. vaste goederen, ass. en hypothken, Bagijnhof 78
    41    Warnaar, C.J., Verkoophuis, Voorstr. 178
  636    Waterbeek, Mevr. de Wed. E.L., Particulier, Bleekersdijk 2
  214    Watertoren der Gem. Hoogdrukwaterl., Biesbosch
  357    Idem, Zwijndrecht
1007    Weber, C., Mr. Timmerman en aannemer, Riedijk 62
  327    Weekhout, Fa. G.L., Bloemenmag., Steegoversloot 33
  916    Weerdt, D. de, Mag. The Prince of Wales, heerenmodeart., Voorstr. 277                    

  665    Wees, J v.d., In aardappelen en brandstoffen, Hooge Nieuwstr. 1
  913    Weetering, G. v.d., Mag. v. kant.-, school-, schrijf- en teekenbeh., Vriesestr. 77
1243    Weg, A. v.d., Houthandel en slooperij, Kromhout 136
  773    Weg, H.A. v.d., Grossier in chocolade- en suikerwerken, enz. Nieuwstr. 19
  792    Weg, J. v.d., In brandstoffen, kol. waren en schrijfbehoeften, Voorstr. 143
  849    Weg, P.H. v.d., Hallincqlaan 3
1096    Weg, W. v.d., Dir. N.V.W. & M. v.d. Weg's houth., Oranjelaan
  103    Weg's Houthandel, N.V.W. & M. v.d., Noordendijk 33 G
  895    Wegman Kzn., H., Schoenhandel, Voorstr. 305
  931    Wegman, K., Schoenhandel, Twintighuizen 44
1226    Wel, H. v., Spekslagerij, Bagijnhof 28
  586    Wel, Hendrik v., Kleedermakerij, Vlak 3
    52    Wel, J. v., fa. Gebrs. v. Wel, Timmerman, Metselaar en Aannemer, Spuiweg 34
  927    Wel, Mej. C. v., fa. F.B.A. Hardenberg, Modiste, Gravenstr. 33
  219    Well Sr., H.P. v., Jalouzieënmaker en aannemer v. verhuizingen, Vriesestr. 37
  318    Welsenes, Fa. J. v., Timmerman, aannemer, mach. Houtbewerking, Stek 9
  807    Werk-Vriesendorp, Mevr. C.W. v.d., Adr. v. Bleijenburghstr. 26
  324    Werst, J.J., Dir. N.V. Neo Cellulose Mij., woonh. Singel 312
  334    Westdijk, J., Brugwachter, Buiten Kalhaven 3
  760    Westerhoff, J.W., Broos- en Banketbakkerij, Singel 145
  710    Westmaas, A., Dordr. Pui- en Glazenwasscherij "de Onderneming", transportondernemer en
             verhuizingen, Vrieseweg 9
  150    Wijers, H.C., Distill., Korte Breestr. 1
  120    Wijers, H.C., Singel 57
  830    Wijers, J.F.J., Singel 186
    84    Wijers, J.P.A., Vice-Consul van Frankrijk, Buitenwalevest 8
  655    Wijers, J.P., Groothandel, Buitenwalevest 6 (Kant. 9-1 en 3-6)
1035    Wijers, L.P.A.J., lid der fa. H.C. Wijers, Nic. Maessingel 163d
  778    Wijland, H.P. v., Rijwielh. en reperatieinr., Voorstr. 154
  491    Wijn, K.S. de, Dir. Post- en Telegraafkant., Zwijndrecht
  626    Wijngaarden, L.v., Aannemer Vrieseweg 20E
  588    Wijnhoven, Mej. J.M., Chef-Telefoniste Ned. Bell Teleph. Mij., Museumstr. 8
  519    Wijs & Zn., C. de, Behangers, Stoffeerders, Mag. v. Tapijten, enz., Bagijnhof 10
  850    Wijs Jzn., en Co., K. de, Stoomconservenfabr. "de Eenhoorn", Wijnstr. 10
  251    Wiljes, O. de, Voorstr. 34
1242    Wils, Fa. Aug., Oliën, verfw., Nieuwehaven 71-73
  662    Wisboom Verstegen, D., Notaris, Steegoversloot 41
  547    Wisburn & Liffmann, Dames modeart., Voorstr. 180
  812    Wit, A.M. de, fa. J. Stiegeles, Behanger en stoff., Voorstr. 22
1164    Wit, C. de, bloemist, Nuys v. Holystr. 10rood   
  295    Woensel, C.H. v., Leeraar en Accountant, Dubbeld. weg 6
  955    Woerdenbach & Co., R.C., in Rijwielen, Bleekersdijk 19
1131    Idem, Automobielverhuurinr., Corn de Wittstr. 29
1026    Woerlee, J.W., Kapper, Bagijnhof 9
  730    Wolff, G.W. de., Aannemer van heifundeering- en remmingwerken, Hellingen 45
  273    Wolff Hzn., Gebrs., Comm. in Eff., Groenmarkt 54
1234    Woningbur., Centraal, Schudi & Bax, Steegoversloot 4
  109    Wüst, H.C., Mag. v. verlichting en verwarming, Electro-techn. install. bur., Wijnstr. 75
1264    Wuister Jr., J., Drukkerij, Boek- en Papierh., Bleekersd. 16
  361    Wulfse, A., Zaad- en Fruith., kant. Nieuwstr. B 17, Zwijndrecht
  354    Wulfse, A., Pakhuis en opslagplaats, H 41, Zwijndrecht
  634    Wulfse, D., Rijwielhandel, C. de Wittstr. 64       

  537    Ysclub "Dordrecht", Spuiweg, Bestuurstent.
  333    Yzeren, Dr. W. v., Geneesh.-Direct., Ziekenhuis, Joh. de Wittstr. 15

  770    Zadoks & Co., Kassiers en Comm. in eff., Wijnstr. 77 (kant. 9-5.30, overigen tijd Tel. No. 1070)
  313    Zadoks, Gebrs., in Drogerijen, Specerijen, Verfwaren, enz., Voorstr. 128
    24    Zanten, M. v., Distill. en Likeurstoker, Wijnstr. 73
1046    Zanten, M. v., partic., Vrieseplein 77
    11    Zanten & Zn. J. v., Vleeschh., Riedijk 71rood
  918    Zee & Hartman, v., Accountantskant., Oranjelaan 7
  226    Ziekenhuis, Beverwijcksplein 1
    78    Ziekenverpleging, de Vereen. tot, Wilhelminastr.
1127    Zillinger Molenaar, Ds., Toulonsche Laan 13
1192    Zock, Ph., Lantaarnfabr. en koperslagerij, Bleijenhoek 4-10
    90    Zoutziederij "de Dolphijn", 132a, Zwijndrecht
  262    Zoutziederij, J. de Bondt, Zwijndrecht, A 49
  569    Zuid-Afrik. Museum (Hidde Nyland), Museumstr. 10
  558    Zuidema, Fa. W., Kristal, Porselein en aardewerk, luxe art., Wijnstr. 115
1194    Zwama, J., Hoofd Insp. v. Politie, woonh. Vest 116
  743    Zwijndr. Effecten en Administratiekant., Veerplein A 7, Zwijndrecht
  746    Zwijndr. Effecten en Administratiekant., Veerplein A 7, Zwijndrecht
  843    Zwijndr. Effecten en Administratiekant., Engelenburgerkade 1
  846    Zwijndr. Effecten en Administratiekant., Engelenburgerkade 1
1250    Zwijndr. Exportveiling, b.n. Station, Zwijndrecht (bij geen geh. 1084 of 1086)
1084    Zwijndr. Groenten- en Fruitveiling, Zomerlust B 20z, Zwijndrecht (Bij geen gehoor Tel. No. 1086)
  215    Zwijndr. veer, Buitenwalevest
  277    Zwijsen & Co., Bedden- en Tapijtenmag., Voorstr. 142-144

top


DRAGTEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9 vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. (1)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

15    Asperen, Y. v., Dir. Dragster Zuivelfabr.

  7    Bolleman, O., Houtk., Benedenbuurt M 56
  4    Bongartz & Oosterbaan, Lederfabr., Molenend E 23
12    Boosman, G., Assuradeur en Kassier, Agentschap v. A. Bloembergen & Zonen's Bank
17    Bosma Wzn., G., Grossier in kolon. waren en theehandel, Benedenbuurt M 46
13    Bosma, L., Hôtel de Pijlaars, Zuiderbuurt

  3    Durksz, Fa. O. & L., Meelfabr, L.O. Durksz, Molenend A 36

11    Hôtel Jan Wisman, Noorderbuurt
  6    Hôtel de Phoenix, F.G.M. Hofma
14    Houwen, J.M., Limonadefabrikant

  5    Mey & Zn., v.d., Oliefabr., Moleneind E 29

10    Raadhuis
  ..
    Rijkstelegraafkantoor (°)

  9    Station der Nederl. Tramw. Mij.

  ..    Telegraafkantoor
(°)

16    Turksma D., In lompen, metalen, huiden en wol, Kerkstr.

19    Veltman, S., Visch, fruit en kolon. waren, Noorderbuurt

18    Weening, K., Vleeschhouwerij en vetsmelterij, Boveneind 68

  8    Zee, J.K. v.d., Manufacturier, Boveneind C 62
  2    Zijlstra, R.K., Kassier, Comm. in Eff. en Assuradeur, Boveneind c. 48
  1    Zoovele, J., Koopman, Boveneind C. 49

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 225 - 235

Transcriptie door: Erica v. D.


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net