DREISCHOR (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  1  Bloois Jz., C, v., in Kunstmeststoffen, veevoeder en landbouwzaden

  3  Langeraad, P. v., Café "Marcusse"

  2  Nahuijs, E. M. P. v., Burgemeester v. Dreischor en Noordgouwe

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


DREUMEL (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


DRIEBERGEN (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8 vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder ZEIST.

top


DRIEL (Overbetuwe) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8 vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2  Baltussen, A. J., Appelgeleifabrikant en fruithandelaar
  4  Boekhorst, H. J., Logement en Stalhouderij
  1  Bulten, J., Fruithandelaar

  3  Naaml. Venn. Ned. Waalsteen., voorh. A. Terwindt Wz.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


DRIEWEGEN (Overbetuwe) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8 vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1  Folmer, H. R., Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

  2  Westveer, W., Handelaar

top


DRONRIJP (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen alsmede op Nieuwjaarsdag: Geen dienst (*)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
(*) Het aanvraagen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt op Zon- en Feestdagen alsmede op Nieuwjaarsdag beproefd van 8 - 9 vm.

 

  1  Coöp. Stoomzuivelfabr.

  3  Duintjer, Wilkens, Meihuizen & Co., Fa., Aardappelmeelfabr.

  5  Geuker, M. A., Aardappelen, Vlas, Export kunstmest
  4  Gunst, T. v., Aardappelhandel

  6  Kuiken, R., Werktuigen voor zuivelbereiding, Isolatie v. stoom- en koelleidingen

  7  Plaats, A. v.d., Groothandel in aardappelen, rapen en wortelen

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  2  Sinnema, P. Y., Graanhandel

..    Telegraafkantoor (°)

top


DRUNEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 11.- vm., van 12.- m. tot l.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

  1    Seters, A.W.A. v., Arts
  2    Stoomtram Holl. Buurtspoorwegen, Werkplaats

....    Telegraafkantoor. (°)

top


DRUTEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vin. tot l.- nm., van 2.,- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 8.- nm. Zon- en Feestdagen van.8.- tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

  3    Albers, P.J., Handel in tabak

  2    Dericks & Geldens, Fa., Oostersteeg

  1    Frederiks, G.A., Makelaar in tabak

  9    Hoho, Dr. H., Arts

  6    Janssen, J.L., Scheepswerf

  8    Mulukom, J.W. v., Café-Hôtel-Restaurant, Kattenburg

  4    Piters, Dr. R., Arts

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

....    Telegraafkantoor. (°)

  5    Wielen, de Bruin & Grever, v. d., Stoomlederfabr.
  7    Worp Jr., A. v. d., Steenfabrikant.

top


Dubbeldam zie onder Dordrecht

top


DUIVEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-,vm. tot 11.- vm., van l2.- m. tot l.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  3    Brouwerij Obten

  2    Geubbels, P.M., Instituteur

  4    Jongh, J. de, Arts

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

  1    Sadelhoff, J. v., Steenfabrik.

....    Telegraafkantoor. (°)

top


DURGERDAM (HuIptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot l.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen. van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Kater, P., (C. de Haas), Scheepmaker

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

....    Telegraafkantoor. (°)

top


DUSSEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen. van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- urn. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Housewijk, J. Th. H. v., Dir. Graanmaalderij

  2    Maréchaussée, Brigade Kon.

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

....    Telegraafkantoor. (°)

top


DWINGELO (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot l.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare epreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  9    Bon, M. G., Notaris

  1    Coöp. Landbouwvereeniging v. boterbereiding, enz.

  3    Raadhuis
....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

....    Telegraafkantoor. (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 236-237

Transcriptie door: Marco Schelling / Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net