ECHT (Rijkstelefoonkantoor)

(Maasbracht)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Coenders, Fr., Boomkweeker, Stationsweg

  5    Delsing-Housmans, P., Hôtel du Commerce, Fourage en aardapp., t. o. Station

  9    Heemaf, Bouwbureau, Chef-Monteur de Stroomverkoop Mij.
10    Hermans, J.B., in Zaden, granen en wol, Maasbracht
  8    Hôtel Vos, tegenover het Station

  4    Meuwissen, J., Dakpannenfabr., Vrijthof

  3    Naaml. Venn. Stoompannenfabr. v. Echt

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  6    Russel, Mejuffr. Eugenie
  7    Russel, V., In kol. waren, Grootestr.

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Venne, Jules v. d., Meelfabr., Hofakkersteeg

top


ECHTELD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- v.m. tot 10.-- v.m., van 12.-- m. tot 1.-- n.m., van 2.-- n.m. tot 3.-- n.m., van 6.-- n.m. tot 7.-- n.m. Zon- en Feestdagen: van 8.-- v.m. tot 9.-- v.m.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Heus, J., de, Slager

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ECHTENERBRUG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Coöp. Zuivelfabr. te Delfstrahuizen

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


EDAM (Rijkstelefoonkantoor)

(Volendam)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor.-- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet, Damplein.-- 3. Volendam (naast het Hulppostkantoor)

 

11    Balen, G.A.M. v., Volendam
22    Banning, Joh., Vert. v. N.-Holl. Stoomwalzen-Meelfabr., Voorstr.
10    Boer & Zonen, J. Jzn. de, Voorhaven
15    Bouwens, N., Graaf Willemstr.
40    Bullooper, Joh., voorh. J. Oostindie, Voorhaven

  1    Calkoen, H.J., Voorstr.
25    Costerus Pz., W.P., Voorhaven

14    Dreux, P. de Grient, Notaris, Voorhaven

  5    Eeltink, C.J., Voorhaven, kant., Keetzijde, Fabr. Cementmonierwerken, Opperbrandmeester

13    Gasfabr., Oorgat
34    Gem. architect, Gr. Westerbuiten
12    Groot, J.W., (Gebrs. Groot), Voorhaven
43    Groot Jzn., P., Opzichter v. "de Purmer", Klein Westerbuiten

23    Hartog, Jb., Torenstr.
56    Heeren-Logement, A. Klerk, Matthijs Tinxgr.
37    Hôtel Spaander, Volendam
19    Hôtel Braat, Damplein
45    Hôtel v. Diepen, Volendam
21    Houwing, R.J., Torenstr., kant. Voorhaven
31    Huijg, R., Damplein

18    Igesz, G., Kl. Westerbuiten

27    Jansen, Fa. C., Volendam

16    Keijzer, J., Kant., Gr. Westerbuiten
26    Keizer & v. Straten, Stoomdrukkerij en boekhandel
  3    Kernkamp, W.J., Kant. Batumburgstr.
  6    Klippel, J.G., Gem. veldwachter, Nieuwehaven

20    Lemkes, Wed. H.A., Spui

36    Mol, J., Havenmeester, Volendam
  8    Molen, J. v.d., Schepenmakersdijk
52    Muller, A., Gasfitter, Gravenstr.

57    Neuteboom, M., Slager, Breestr.
30    Niftrik, J.E. v., Schepenmakersdijk
  7    Noothoven v. Goor, W.A., Oorgat

  4    Politiebureau, Damplein
44    Provily, C.P., Hoogstr.

53    Regter, D., Stalhouder, Kerkstr.
  9    Riet, T., Spuistr.
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
54    Rijswijk, T., Stalhouder, Gr. Westerbuiten

24    Schardam, Job., Nieuwehaven
51    Spaander Jz., P., Volendam
32    Spinfabriek, De, Pakhuis "de Liefde", Marken
  2    Stadhuis, Damplein (9--2, 4--8)
17    Stoomspinnerij en Touwslagerij "Holland", Zeilmaker & Co., Baanstr.
38    Stroek, L., Volendam

28    Takkenberg, D., Timmerman, Nieuwe Haven
33    Teengs, A.N.T., huis Voorstr., kant. Kl. Westerhaven
  ..    Telegraafkantoor (°)
29    Tramw. Mij., Tweede Noord-Holl., Schepenmakersdijk
55    Tuijn, W.J., Wijngaardsgr.

35    Vischafslag, Volendam
42    Visser Dzn., Fa. C., N. haven

39    Weijden, J.G. v.d., Volendam

41    Zuidpolder, Opz., v.d., Zuidersingel

top


EDE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,--nm. Zon- en feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

52    Abspoel, A.J., Gemeente Veearts

14    Berlijn, J., Slager

16    Cement- en Betonwarenfabr. "de Kroon" N.V.
21    Coöperatie "De Toekomst"
56    Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereen. "Bennekom en Omstreken", L.C. Dijxhoorn
26    Coöp. Ver. Stoomzuivelfabr. "Concordia", Stompekamp (Mei t/m. Aug. 8-12, 5.30-8; overige maanden:
         8-12; 3-5)
  2    Craats, H. van de, Graanhandelaar, Molenstr.

44    Fischer, Jr., W.F.J., Notaris

  6    Gasfabriek, Gemeente (8.30-12, 1.30-5.30)
22    Gemeentebestuur
20    Gevers Leuven, Dr. J.M.A., Arts, Beukbergen

53    Heemstra, S. Baron v., Kapitein der Infanterie
39    Heij, G.R., Groenten- en fruithandel
40    Hogendorp, L. Baron v., Kolonel Veld-Art., "Villa Flora"
33    Hoogenhuijze, M. v., Gemeente-Ontvanger Villa "Nieuw Danenburg"
  8    Hôtel Hof v. Gelderland, CafÚ-Rest. G. van Laar, stalhouder en autoverhuurder
46    Hôtel "Welgelegen", voorh. von Laar, Joh. v.d. Berg
34    Hoytema, W.J. v., Ritmeester
  9    Hulshof & Co., in Hulpmesten en brandstoffen

42    Josselin de Jong, J.C.J.B.A. de., Stationsstr.
12    Juyn, E.M., Particulier, Edesche Bosch, Villa Ingenetta

49    Kazernes en Militaire Apotheek
25    Kleuver, J., Hôtel, Concertgebouw, Wijnhandel
50    Kool, K.L., Kruideniers- en gruttersw., Maandereind
43    Kranenburg, J., Rijwielhandel "de Goedkoope Winkel"

  3    Laar, G. v., Hôtel- en stalhouder, Grootestr.
38    Lens-Blonk, Fa. E., Drogisterij

  7    Menger, Th., Boekhandel, het Wapen van Ede

18    Naaml. Venn. Edesche Machinefabr., voorh. Henneman & Co.
24    Noorman, Kzn., H., Gem. Gasfabriek en Gem. Werken

30    Omme, Gebrs. v., Kruideniers Grootestr.

54    Pabst, C.F., Huize "Richmond"
36    Parkhôtel, W.J.N. Munzert
55    Perk, A.C., 1e Luit-Artillerie
41    Pol, C. v.d., Graanhandel

11    Ridder, Mr. W. de, Kernhem
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  4    Roelofsen, W., Hôtel Pension Buitenzorg

32    Salm Jr., A.J.J., Comm. in eff. en Kassier
35    Schaft, C.J. v.d., Amstelbierhandel & mineraalwaterfabr.
10    Schimmel, H.G., Hôtel en Stalhouder
28    Sprée, A., 1e Luit. Huzaren. "Heideoord"
48    Station Staatsspoorweg Mij.
17    Stemfoort, J.W.G.,

  ..    Telegraafkantoor (°)
  5    Tielkemeijer, Mr. A.C.A., Huize "Stompekamp"
  1    Tulp & Zonen, J., Houth. en Stoomzagerij

29    Veluwsche Bank, Adriaans & Co., kant. 11-5
37    Veluwsche Machinehandel, fa. L den Hoed Jr.

13    Weijer, C.A.H., Arts, Bergstr.
47    Wiepking, J., Drogist

15    Yssel de Schepper, Mr. G.J., Wethouder

45    Zomerhuis, H., kapper en heerenmodeart., Grootestr.

top


EDERVEEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 11,-- vm., van 12,-- m. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3.30 nm., van 6,-- nm. tot 7,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

3    Cornelius, B.E., Huize Mariënhof

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Sayers, Paul H., Huize de Bruijn-Horst

..    Telegraafkantoor (°)

top


Eefde zie onder Zutphen

top


EENRUM (alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 10,-- vm., van 12,-- m. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3,-- nm., van 6,-- nm. tot 7,-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


EERBEEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

 1    Charro & Zonen, H.F. de, Papierfabrieken

 4    Huiskamp & Co., W.C., Papierfabrikanten
 2    Huiskamp & Sanders, Coldenhove  

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

 3    Sanders, Joh.,
 6    Schut, G.G.I., Stoompapierwaren 

  ..    Telegraafkantoor (°)

  5    Vereenigde Papierfabrieken

top


EERSEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm.,   van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

 1    Moonen, W., fa. W. Moonen Willems, Grossier

 ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

 ..    Telegraafkantoor (°)

top


EGMOND AAN ZEE (Rijkstelefoonkantoor)

(Egmond a.d. Hoef)

Diensturen: Werkdagen:  van 1 Juli - 31 Aug.: van 8.-- vm. tot 7.30 nm., van 1 Sept.- 30 Juni:  van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij P. Ranzijn, Huize Clementia, Egmond a. d. Hoef

 

23    Bos, A.C., Voorstraat 34

13    Gemeentebestuur, Raadhuis
  8    Graaff Azn., P. de, Logementhouder, Voorstr.
15    Graff Azn., P. de, Hotel "Welgelegen"

12    Halff, J., Hôtel "de Vergulde Valk", Voorstr.
  7    Hall, G.E.A. v., Dir. Pr. Hendrikstichting, Voorstr.
20    Hofhuis, Mej. M.A.T., Hôtel "de Unie", Westeinde
24    Holl. IJz. Spoorweg Mij., Station
  6    Hopman, J., Hôtel "Zomerlust", Voorstr.
18    Hôtel Trompenberg

25    Kochx, J.W., Architect, Strandboulevard
  2    Koloniehuis "Mr. Kerdijk"
  5    Koloniehuis Zwartendijk, Directrice & A.C. Bos (Hoofdbestuur)
  1    Kurhaus, Dir. W.J.L. de Lange

  3    Molenaar, W., fa. Wed. C, v. d. Plas Molenaar, Voorstr.

  4    Nieuwenhuijsen, A.A., Vleeschhouwer, Voorstr.

10    Os, G. v., Vleeschhouwer, Voorstr.

17    Pension "Zee- en Duinzicht", B. Nagelhout, Strandboulevard

22    Ranzijn, P., Publiek telefoonstation Huize Clementia, Egmond a. d. Hoef
   ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
19    R. K. Middenstand
  9    Ruigewaard, G., Schelpkalkfabr.

16    Schaik, E.J. v., Hôtel Zeezicht", Voorstr.
11    Schipper, P.W., Arts, Voorstr.

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


Egmond  a. d. Hoef zie onder Egmond aan Zee

top


EGMOND (binnen) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 1    Jachthuis Egmonderduin

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 238 / 239 / 240

Transcriptie door: Evert ter Haar / Aart-Jan Elsenaar / Gertie van Lienen-Visser


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net