[Amsterdam - vervolg]

  Z5196    Andriesse, J.G., Laarzenmaker, V. Baerlestr. 24
  N7797    Andriesse Jzn., K., Pl. Kerklaan 16
  N3213    Andriesse, Leo J., kantoor Kloveniersburgwal 93
  N1727    Andriesse, Leo L., kantoor Kloveniersburgwal 93
  Z2648     Idem, Particul., Vondelstraat 9
  N1498    Andriesse & Zonen, D.L., gabr. v. heeren- en kinderkl., O.Z. Voorburgwal 87
     Z556    Anema, Prof. Mr. Anne, Hoogleeraar, a/d. Vrije Universiteit, Valeriusplein 28
  N9364    Anglo-Holand, Mij. tot verk. v. ongeregelde goederen, Nieuwendijk 124
  Z2960    Anholt, S., Schoenenmag., van Woustraat 43
N10588    Anker", Mij. v. Verz. "het, Kloveniersburgwal 90
  N9190    Anker, v. Wijk & v.d., passementfabr., Egelantiersgracht 153
      N71    Ankersmit en Zn., Jacob, Kooplieden in tabak, O.Z. Voorburgwal 227-229
  Z1972    Anneveldt, Gebr,m Boek- en Steendrukkerij, van Ostadestraat 1-3
  N8033    Anrooij, Mr. P.G. v., Adv. en Proc., Keizersgracht 449, (9½-4½). ('s avonds van 7-9 tel no. 357
                  Hilversum)
  N3724    Anspach & Donk, Geldwisselaars, N.Z. Voorburgwal 158 (9-5½)
  Z2402    Anthoni, J.F., Assuradeur, Ruysdaelkade 19
  N6745    Anthoni, L.K., Commissaris van Alkmaar, Huizen, Naarden, Lisse, Saasenheim, Oosterhout, Singel
                  85
  N5407    Antigewerkschstlige Industr. Vereen., (Dir. Knoth & Co.), Amstel 266
  N3098    Antwerpsche boot, (C.J.C. v. Balen & Co., voorheen J.v.d. Maaden & Co.), Nieuwe Keizersgracht 4
  Z1562    Aphel, N., Leeraar i.h. Italiaansch, Huidekoperstraat 19
  N2981    Apol, E.F., Loodgieter, Huidenstraat 13
N10687    Apollo-Theater, Haarlemmerdijk 82
     Z850    Apotheken", N.V. "Eenhoorn, Koninginneweg 213
  N2154    Appel, Andries, Agent v. buitenl. huizen, Amstel 109-11
  N5525    Appel, J.C.H., in Boter enz. en in fijne vleeschw. Schippersgracht 7
  Z4760    Appel, Louis, Electrotechn. Install. bur., Hoogeweg ^, Watergraafsmeer
  Z3523    Appelboom, Joh., Varkenssl. en in fijne vleeschw., Hemonystraat 51
  Z1082    Appels & A. Theunissen v. Manen, L.C., Timmerlieden en Makelaars, 1e Jan Steenstraat 79
  N8901    "Arbeid Adelt", Keizersgracht 547 (9-6)
  N4862    Arbeid, Bur. v.d. Hoofdinspecteur v.d., Districtshoofd in het 5e district, Sicco R. Smit, Civ. Ing.,
                  Prinsengracht 834
  N5280    Arbeidsbeurs, Gem., Barndesteeg 6, Mannenafd. Vakwerklieden. (patr. 8 v.m-- 12 m.: werkl. 8-2 en
                  7-9)
  N1730    Arbeidsbeurs, Gem., Barndesteeg 6, (8-2 en 7-9, zaterd. 8-2), Mannenafd.
  N5086    Arbeidsbeurs, Gem., Barndesteeg 6, (8-2 en 7-9, zaterd. 8-2), Mannenafd
  N8866        Idem, Vrouwenafd.
  Z4866    Archer, E.A., Machine- en autorepar. werkplaats, Weesperzijde 79
  N6711    Architectura et Amicitia, Heerengracht 545-549
  N5389    "Ardja Sari", Theedetailkant., N.V., Plantage Leliegracht 30
    Z671    Arem, Joh. C. v., Accountant, Willemsparkweg 217
  Z3159    Arend", Slijterij "de, van Woustraat 92
  Z5242    Arend- v. Solingen, Mevr. M.J. v.d., Partic., Amstelveenscheweg 3, Nieuwer-Amstel
  N6803    Arends, C.j.w., Café, Haalrleemerstraat 82
  Z4664    Arends, G.J.D., Adj.-hoofdopz. der Gem. Electr. werken, Domselaarstraat 47
  N9561    Arends, W.L., eierenh., boter, enz., Reestraat 4
  N8484    Arendsen, B.W., Banketb., Molsteeg 6
  N2281    Arents, G., Banketb., Keizersgracht 449
    N856    Argus Foto-Bur., Pronsengracht 868
  Z4854    Ariëns Kappers, C.U., Dir. v.h. centr. inst. v. hersenonderzoek, Mauritskade
  Z1474    Ariëns Kappers, A., van Baerlestraat 3
  N1792    Arioni, J., Monstermag. v. Duitsche fabrikanten, Heerengracht 372 (9-6)
  Z2158    Ark, A.H. v., Loodgieter en zinkw., van Ostadestraat 401 en 482
  N6398    Arkel, Fa., Dagel. motordienst Amsterdam- Utrecht, Achtergracht 32
  N4468    Arkel, G. v., Architect, Damrak 80-81
  N8344    Armenraad, Keizersgracht 505 Armwezen
  N1472    Armenhuis (Directie), Roetersstaat 2
  N1529    Huiszittende Armen, Bur. Armenhuis (Dir. v.h. Armbezoek), Regulierdwarsstraat 67-71 (8.30- 1)
  N7363    Huisz. Armen, Bur. Armenhuis, Regulierdwarsstraat 67-71 (8.30-1)
  N9911    Huisz. Armen, Bur. Armenhuis, Regulierdwarsstraat 67-71 (8.30-1)
  N1588    Inricht. v. Stadsbestedelingen, Prinsengracht 416
  N3447    Bank van Leening, O.Z. Voorburgwal. (10-3)
    N402    Burger Weeshuis, Kalverstraat 92
    Z856    Paviljoen v.h. Burgerweshuis, Ruysdaelkade 29
  N1527    Binnen Gasthuis, (St.Pieter), Grimburgwal
  Z3811    Wilhelmina-Gasthuis, (incl. Universiteits- oogheelkundige kliniek) 1e Helmerstraat
  N2117    Arnaud & Averes, d'. Comm. in Eff. Keizersgracht 537
  N1629    Arnaud & Co., Fabr. v. Lampen, Pl. Franschelaan 15, (9-5)
  N4937    Arnolds & Co., Gasornamenten, enz., Regulierbreestraat 3
  N2391    Arntzenius, R.H., Singel 44
    Z975    Arnzenius, R.H., Frans van Mierisstraat 133
  N4404    "Aroma", Essencenfabr., Prinseneiland 93
  Z4200    Arons, J., Arts, Mauritskade 4
  N5037    Aronsen. A., mag. " 't Nieuwe Kruis", drogisterij en verpl.art., Weesperstraat 78
  N7576    Art Décoratif. P., Leidscheplein 29
  N8509    Artana, Cultuur Mij., Dir. G.P.M. v. Weel, Heerengracht 278
  N3243    Arti et Amicitiae, Rokin 112
  Z4402    Artillerie Commandement, Tweede, 2e Jan Steenstraat 28
  N3402    Artillerie- Inr. a.d. Hembrug
  Z3831    Arum. F.H., Bouwkundige. Adm. de Ruyterweg 34j, Sloten
  Z4640    Asch, Mevr. M.W., Sarphatistraat 38
N10287   Asch, Pension v., Weteringschans 115
  N8116   Ash & Sons, C., Verteg. Georg. Rehm. Dentaldepôt, Weteringschans 149
  Z3208    Asphaltfabr. "de Vesuvius", fa. v.d. Berg & Viëtor, Amst., Keulschevaart voorbij de Omval,
                 Ouder-Amstel
  Z3209    Asphaltfabr. "de Vesuvius", fa, v.d. Berg & Viëtor, Amst., Keulschevaart voorbij de Omval,
                 Ouder-Amstel
  N2819    Asphaltfabr. "het IJ", Grasweg
    Z536    Asscher, A., Joh, Vermeerstraat14
  N1967    Asscher, Mr. B.E., Adv. en Proc., Keizersgracht 723
    N376    Asscher, E/J., Agent in tabak, Spinhuissteeg 1a
  N3640    Asscher, Wed. I.J., Sarphatistraat 23
  Z2256    Asscher, Fa. I.J., Juwelier, kantoor, Tolstraat 127-129
  Z2255    Idem, Fabr.
  N5194    Asscher, Jos.E., Meubelfabr. Nieuwe Heerengracht 93
  N5901    Asseler, Gebr., Gelderschekade 19
  N7150    Asser, Fa, Wed., (L. van Straten), Koningstraat 42
    Z489    Asser, Familie, van Eeghenstraat 69
  Z2028    Asser- Mussche, Mevr. Wed. L.E., Koninginneweg 162
  N2039    Asser & v. Woudenberg Hamstra, Mrs., Adv. en Proc., Keizersgracht 391
  N4202    Assman & Co., Zuiveraars v. gebouwen en schepen, Keizersgracht310
  N6833    Associatie- Cassa, Bewaarneming, Heerengracht 179
  N8445     Idem, Coupons
  N6834     Idem, Incasso
  N2029     Idem, Prolongatiën, effecten en overige afd.
  N8612    "Assumptie", vereen., afd, kruidenierswaren, Looiersgracht 14
  N6432    Assurances Générales, Fransche Mij. v. Verz. o.h. Leven, Frederiksplein 2
  N1149    Assurantie Compagnie 1771, (Dir. F.D. Byleveld & J. Smit Egbz.), Raadhuisstraat 22 (9-5)
  N2426    Assurantie-kantoor. Fa. H.J.Schadd, Singel 104 (9-9)
  N9031    Assurantie-kantoor Fa. H.J. Schadd, Singel 104 (9-9)
  N2367    Assurantie Mij. t. Brandschade en op het Leven "de Nederlanden"v. 1845, Sophiaplein 2 (9-5)
  N1961    Assurantie Mij "de Rijn", Heerengracht 520
  N6394    Assurantie Mij "de Rijn", Heerengracht 520
  N9091    Asten & v.d. Laag, v., Lithografen, Prinsengracht 55 (8-5)
  N7818    Asyl. Bewaarplaats voor noodlijdende dieren, Spaarndammerdijk 225 (8-5)
N10293    Asyl en dierenpensionhouder, P.M. Bulters, Spuistraat 19
  N4785    "Atax", Amst. Taxameter Automobielen-Mij., Directie
  N5454     Idem, Kantoor en Garage, Keizersgracht 481-185
  N1681    Attema, J.W., O.Z. Voorburgwal 99
  Z1812    Atema, J.W., Particul. Jan Luykenstraat
  Z3575    Attema, en W.F. v. Iserloo, Fa. R.H., Zweesche Heilgymnast. en massage, Willemsparkweg 105
  N5330    "Au bon Marché", N.V., (A. de Vries & Zonen), kant. en mag. Duifjessteeg (9-6)
  N5548     Idem, Haarlemmerdijk 83
  N1000     Idem, Kalverstraat 55-63
  N5331     Idem, Regulierbreestraat 23
  Z2336     Idem, Bilderdijkstraat 153-155
    Z437    Auceps, Fa. Wed. J.H., in Brandsttoffen, kruierij en goederenvervoer, van Eeghenlaan 1
    Z452    Auceps, P.W., in Brandstoffen; kruierij en goederenvervoer, van Breestraat 98
  Z3925    "Au Chapeau Modern", van Woustraat 66
  N8358    Audretsch, Gebr., Tabak en sigaren, Gelderschekade 95
  N3448    Audretsch. P.P., Continental bar, Warmoesstraat 203
  N6749    Aué, L., Modes, Keizersgracht 770
  N1062    Auerbach, L., Bankier, Kantoor, Heerengracht 522
  N2961     Idem, Woning
  N9157    Augsburger, J.J., "Centrum Bar", Reguliergracht 92
  N9156    Augsburger, J.J., "Centrum Bar", Prinsengracht 568
    Z950    Augspurg, V.J.C., Redacteur v. "de Sigarenwinkelier", Ferdinand Bolstraat 134
  Z1372    Augustin, H., Concertbur., Frans van Mierisstraat 101
  N4080    Augustinus & Witteveen, Rijwielh., singel 125
  Z2669    Aukes, J.F., Autogarage, Nieuwe Tolstraat 109
  N2933    'Au petit Bijou", (fa, J. Kan) Regulierbreestraat 24
  N8726    Aurik, H.W., Electro- techn. reparatie werkplaats, Spuistraat 103 (8-6)
  Z2488    Auteursrecht, Bur, v.. P. de Hoochstraat 22
  Z3258    Autersrecht, Bur. v., Dir. Pedro Clignett, Ruyschstraat 12
  N7712    Auto-garage J.H.W. Voigts, Kerkstraat 247
  N4785    Automobielen-Expl.-Mij., voorheen Autovervoer-Mij. "Trompenburg', (onder dir. der Amst. Rijtuig
                  Mij.,) Directie
  Z1197     Idem, Garage en Kantoor Gabriël Metsustraat 2,4,6
  Z2478    Automobielen-Express Garage, André J.H. Ceurvorst, auto's te huur, Albert Cuijpstraat 253
  Z2227    Automobielenfabr, "Germain", Vertegenw. J. Leonard Lang, Stadshiuderskade 114
  Z2227    Automobielenfabr. Delaunay-Belleville, Vertegenw. J. Leonard Lang, Stadshuoderskade 114
  Z2227    Automobielenfabr, Peugot, Vertegenw. J. Leonard Lang, Stadshouderskade 114
  Z2475    Automobielen-garage v. J. Leonard Lang, Stadshouderskade 114
  N9000    Automobielen-garage "Italla", Automobiles, Verhuurinr., Korte Leidschendwarsstraat 13-19
  Z2213    Automobielen-garage v. M. v. Gendringen & Co., Stadshouderskade 93-94
  N2369    Automobiel-ondern., N.V., Dir. W. carels voorheen J. Maas & Co., Taxameterdienst 'A.O", verhuren
                  van luxe-auto's, Lange Leidschendwarsstraat 10-20 en Korte Leidschendwarsstraat 13-19
N10512     Idem
  N7938    Automobielen-verhuurinr. J.H.P. Jansen, Regulierdwarsstraat 41
  N8822    Automobielen-verhuurinr., (Dir. Lobo), Falckstraat 11-13  
  Z2227    Automobielen-Verhuurinr. v. J. Leonard Lang, Stadshouderskade 114
  N4785    Autovervoer-Mij. "Trompenburg", (Automob. Expl.-Mij. onder dir, der Amst. Ruituig-Mij.), Directie 
   Z1197     Idem, Garage en Kantoor, Gabriël Metsustraat 2, 4, 6
     N502    Averink, Gebr., in IJzerwaren en scheepsbeh., Piet Hendrik Kade 98
   N3430    Avis Dz., C., in Assurantiën, Beurs, krs. 34-35
   N1612    Azijnmakerij "de Gekroonde Valk", Hoogte Kadijk 43
   N1618     Idem
   N1491    Azijnmakerij "de Roos", Rijks & Buissant, Rozengracht 129-133
   N1331    Azijnmakerij, voorheen Fa. J.S. Huisinga, fabr. te Groningen, kantoor, Amstel 163
   N1331    Azijnmakerij, voorheen E. Monté, fabr, te Dordrecht, Amstel 163

   N6903    Baandenhuijsen, H., Brandkasten- en Pianotransport, Voetboogstraat 33
    N416    Baak & Zn., Nieuwe Prinsengracht 41
  N7515    Baanders, H.A.j., Dir. der Ned. Grondbriefbank, Heerenstraat 495 (8.30- 5.30)
    N416     Idem, Architectbureau 
  Z5156    Baantjer, S., Sigarenmag., "Unicum", 1e van Swindenstraat 86
  Z1408    Baar, Carl, van Eeghenstraat 121
       Z75    Baar, Rudolf, Museumplein 10
  N9662    Baarbé,  J.L., Groenteh., Singel 352
N10376    Baars & Zn., S., Aannememerss v. sloopwerken, Plantage Muidergracht 67
  N1377    Baarsen, D. v., in Zand en grind, O.Z. Voorburgwal 9
  Z3551    Baarzel, Joh. C. v.,  Ruituigenhandel., 2e Jan Steenstraat 86
  Z5144    Baat Doelman, J.P. de, Buyskade 3
  Z1309    Bay, G., Bootbouwerij "de Amstel", Tolstraat 66
  Z1564    Baay, H,M., Bouwkundige, Makelaar in Meubilair, hypoth. en ass., Singel 554
  N4391    Baay & Stap, Kooplieden, N.Z. Voorburgwal 214 (9-5)
  Z4488    Babeliowsky, Nico, Electr. drukkerij "Limburgia", Gerard Doustraat 65-67
    N708    Backer & Co., Fred., Haarlemmer Hoouttuinen 99
  Z4608    Backer, F.J.,  Fred, Backer & Co., Middenweg 173, Watergraafsmeer
  N8808    Backer, J.P., Chirurg, Keizersgracht 550
  Z1673    Backer v. Omeren, Frederick, Tandarts, Alex Boerstraat 37
  N9853    Backhaus, Eugen, Singel 61
  N7622    Backhuys, J., expediteur, opslag van hout, Houthaven 13
  N4694    Backx & Co., Cartonnagefabr. Achtergracht 14 (7-7)
  N2583    Bacteriologisch Hygienisch Laboratorium, Keizersgracht 29
  N5054    Badhuis "Obelt", Klaverweg 5
  N8724    Baerselman, W., Agentuur- en commissieh., Singel 176 (9-5)
  N2124    Baëza, Mr. J.A., Gem, Secretaris, woning Tenierstraat 2
  N5774    Baggelaar Jr., J.C., Banketbakker en kok, Runstraat 9
  Z4061    Baggen, P.L., Masseur, Marnixstraat 346
  N4480    Baggers & Co., M., Importeurs van Wijnen, spiritualiën en limonades, Kerkstraat 365 (9-6)
  N4104    Bahlmann, Mevr. de Wed. H.A., Heerengracht 108
  N7504    Bahlmann, W., Notaris, Keizersgracht 456
      N55    Bahlmann & Co., Nieuwendijk 200-202
  N5232     Idem, afd. Tapijten en Meubelstoffen, Nieuwedijk 200-202
  Z3623    Baints, S.M., Smid, Houtmankade 72
  Z1450    Bake, G.C., v.d. Wall, Vondelstraat 154
  N2194    Bake, Mr. H.A. v.d. Wall, Adv., antoor Heerengracht 571
  N2010    Bakels, A.G., Vleeschh. Torenstraat 1 (na 7 uur N437)
  N5405    Bakels, Th., Pension, de Lairessestraat
    N883    Bakels, gebr., Looiersgracht 30 en Oude Looiersgracht 31-43 kant. en mag. (8½-6)
  N2934    Idem
  N6674    Bakels & Röpcke, timerfabr., Elandsgracht 19 (7-12½ en 2-6)
  N1460    Bakhuizen, C., Leidscheplein 5
    N956    Bakhuizen, C., Stalhouder 2e Weteringdwarsstraat 13
    N998    Bakhuizen, Czn., W., Stalhouder, Keisersgracht 689
      N54    Bakker, A.J., voorheen H.J. Thöne & Co., Glasfabr., Geldrschekade 97
  Z1607    Bakker, Aria, Caféhouder, Sloterstraatweg. 137E, Sloten
  Z3425    Bakker, B., Assur., Weterinschans 82
  Z3444    Bakker, C., Siagrenmag. "Havana House", 3e Helmerstraat 32
  Z1316    Bakker, D., Banketbakker en kok, Ceintuurbaan 310
    Z965    Bakker, F.c.W., Schoenenmag., van Baerlestraat 42
  Z2142     Idem, van Woustraat 27
  Z2743     Idem, 1e Const. Huygensstraat 61
  Z3808    Bakker, G., Ziekenverpleegster, Valeriusplein 24
  Z2432    Bakker, J.H.A., Slijterij "de Grot Flesch", Jacob van Campenstraat 136
  Z2091     Idem, filiaal, Kuiperstraat 26
  Z4547    Bakker, K.Th., Sigarenmag., Weesperzijde 44
  Z1126    Bakker Jr., W.J., Arts, Sarphatipark 11
  N8448    Bakker, Louis, Schoenmaker, Reestraat 19
  N6988    Bakker, M., in Natuurboeter, Nieuwe Keizersgracht 56
  N8433    Bakker, W., Café "de Munt", Amstel 2
  Z3120    Bakker, Fa, Wed, H., in Fruit, Marnixstraat 250a
  N4582    Bakker, Casper, Kuiperij en fusthandel, Hoogte Kadijk 145
  N6828    Bakker & Teerink, Boekbinders, Utrechtschedwarsstraat 17
  Z1151    Bakker & Zn., W.J., Bloemisterij en winkel, Stadshouderkade 26
  N4778    Bakker, Fa. de, Machinebehoeften, gereedsch., rubbersrt., Kloveniersburgwal 43
  N4261    Bakker- Vogler, K., Café- Rest. "du Theàter", Plantage Middenlaan 22
  N9199    Bakkerij "Eensgesindheid", Rapenburgerstraat 94
  N6797    Bakkers, C.H., Martelaarsgracht 7
  Z2628    Bakkersgesellenbond, Algem. Ned. Bond v. Bakkers-, Chocolade- en Suikerwerkers, de
                 Genestetstraat 8
  Z4706    Bakuwel, J.A., in Granen, Wijtenbachstraat 62
  N3094    Balbiano, R., import, export, agent v. buitenl. huizen, Amstel 246
  Z1011    Balen, Fa. H.G. v., Ceintuurbaan 125
  N3482    Balen, J.G. v., Koopman e winkelier in koffie en thee, Nieuwendijk 15 (7-5, 7-9)
  N3098    Balen & Co., C.J.C. v., (voorheen J v.d. Maaden & Co.), Antwerpscheboot, Nieuwe Keizersgracht 4
  Z1422    Balen Blanken, Dr. G.C. v., Arts, Weteringschans 90
  N2308    Balhuizen, Joh., Pakschuitendienst Amsterdam - 's Hage - Delft, Rokin o/d Ned. Bank (8-6)
  N3588    Balke, C., Aannemer, N.V. "Excelsior", Mij. t. Expl. v. Onr. goederen, Prins Hendrikkade 20-21
  N6257    Balke Czn. F.W., Loodgieter en zinkwerker, Wolvenstraat 7 (7-5)
  Z2414     Idem, Adm. de Ruyterweg 32J, Sloten
  Z3594    Balke, H.J., Keet 3e Kostverlorenkade
  Z5088    Balke, J., Makelaar, 3e Kostverlorenkade 27
N10535   Baller, Julius, Koper-, blik- en zinkwerker, Klovenirsburgwal 54
  N3718    Balma, Fa. V., Tabak en sigarenfavr., Prins Hendrikkade 34
  Z5045    Balmoral Tyre Co., The, Koninginneweg 271
  N8609    Bamberger, L., in fijne vleeschwaren, Plantage Kerklaan 26
  N8718    Bananas en zuidvruchten Imp. Cie., Lijnbaansgracht 118
    N909    Bandar Rubber Cultuur Mij., Heergracht 364
N10081    Bandoengsche Kininefabr., "Bandoeng", Keizersgracht 173
  Z1855    Bandt, A. den, Willemsparkweg 17
  N1604    Bandt & Gouda, den, Com. in eff., Damrak 95
  N9494    Baneke Czn., J., koopman en grutter, Prinsengracht 346
  N5266    Bangert, J.Ferd. Partic., Weteringschans 227 (kant. tel no: N1107)
  N1107    Bangert & Co., J.Ferd., Kerkstraat 369
  N8970    Bangsma, L., Vert. v. Graumann & Stem, Berlijn, mantelfabr. Heerengracht 10
  Z4090    Bangsma, Z., Varkenssl. 2e van Swindenstraat 60
  N9065    Bank v. Belaste Waarden, Nationale, Dir. Mr. H.J. Loman, H.D. heukers & Mr. G.E. Kronenberg,
                  Heerengracht 420
  N1885    Banketbakkers IJscomp., N.V. Amst., fabr. en verkoop van vanille-ijs enz., O.Z. Voorburgwal 320
  H H H     Bankierskantoor v. Mendes Gans & Co., Effectenbeurs, alleen van 1-3½, (niet bestemd voor locale
                  gesprekken)
    N572    Bankierskantoor v. Mendes Gans & Co., Reguliersdwarsstraat 60-62
  N5615     Idem, Effectenbeurs, nis 19
N10348    Banning & v.d. Linden, in dekkleeden, Singel 37
  Z2513    Bannink Jr., N., Varkenssl., Bilderdijkstraat 49
  N5744    Banque de Paris et des Pays-Bas, Heerengracht 539
    N244     Idem
  N5044     Idem, Effectenbeurs, nis 33
  Z3923     Banting, A.C., Willemsparkweg 60
  N7194    Baptist Valleggia Jr., J., Feestart., Costumier, Damrak 53
  N9595    Bar de Confiance, Rembrandtplein 60
  N7461    Bar & Sluiterij "de Zwarte Ruiter", Kerkstraat 375 
  N4438    Baratta, Bonardi, Bertina & Calvalini, Fa., Schoorsteenvegers, Singel 289
  N5486    Barbason, J.W. de, Wijnh., Amstel 51 (8-5)
  Z3105     Idem, woning, Overtoom 322
  Z2918    Barber, I.Ph., in Damesmode-art., Bilderdijkstraat 108
  N4239    Barber, Fa. Gez., Damesmode-art., Oude Doelenstraat 12-16
  N4256    Baren, G. v., Caféhouder, Heiligenweg 22
  Z5083    Barendrecht, F.A., Partic., Frans van Mierisstraat 18
  Z1960    Barendregt, K.J.G. den Beer Poortugal, P.H. Laan 14
  Z4498    Barends Bzn., Léon, woonhuis. Paul Krugerstraat 34
  Z1390    Barends, L.F., Metselaar, Baarsjes 17D, Sloten
      Z93    Barends, S., Lomanstraat 49
  Z2424    Barends, Y., Café, Gerard Douplein 2
  N3557    Barends, Gebr., In gouden en zilveren werken, Raadhuisstraat 53
  Z3734    Barendse, B.G.J., Dir, "Entam", partic., Ceintuurbaan 210
  N8908    Barentsz, H.W.F., Lood- en zinkwerker, Lijnbaansgracht 91
  Z4730    Barentz, D., Adj.-direct. der Diamantslijperij Mij., Oosterpark 35
  N3392    Barentz & Zn., E., Drogisterijen, chemicaliën, enz., Rapenburg 95
  N4312    Bargedienst, Singel 320
  Z4696    Barger, E., Predikant, J.W., Brouwersstraat 10
  Z3910    Barger, K., in Krachtveevoeder, Nassaukade 370
    N486    Barman, R.K., Kruidenier, Zeedijk 13
N10132    Bark, J., Vleeschh., Fann. Scholtenstraat 54
  N2037    "Bar-Lock", Typewriter Cy., Dir. Singel 276 (9-5)
  N2390    Barmat, J., Beëdigd translateur, bur, t. bevord. v.d. handel met Rusland, Spuistraat 216
  N1357    Barneveld Kooij Jr.G.W. v., Keizersgracht 127
  Z1326    Barnouw, ALbert M., Alex. Boerstraat 27
  Z4505    Barnstein & Co., Amst. Diamantzagerij, Ruystraat 85
  N3348    Barnstijn, Gebr., In heerenhoeden, Kalverstraat 100-102
  N3249    Bartel, Arn., Keizersgracht 208
  Z3211    Bartels, Ch.E., Aannemer, Jan Evertsenstraat 5, Sloten
  N6118    Bartels, P., Café "de Herstelling", Oostenburgergracht 85
  N5858    Bartels, W.F., kapper, manicure, pedicure, Sarphatistraat 21
  Z2534    Barten, J.P., Bouwk, en makelaar, Adm. de Ruyterweg 78, Sloten
  Z2476    Baruch, A., Vleeschh., van Woustraat 113
  N4719    Baruch, Arnold, in spiegels en toil art., Keizersgracht 188 (9-12, 1.30-6)
  Z2170    Baruch, Jacob, Kalverensl., Quellijnstrat 130
  N5738    Baruch, L., Rechtsk. adviseur, Nieuwe Prinesengracht 37
  Z4403    Bas, S., Koopm. en fabr., Ruyschstraat 11
  N2583    Basenau, Dr. F., Bacteriol. hygiën. laboratorium, Keizersgracht 29
  N3517    Bastet, T.F., Kalvertstraat 173
    N445    Bastiaans, A.F.M., Handelsagent, Achterburgwal 160
  N5070    Bastiaans, Fred., Keizersgracht 744
  N9448    Bastiaans, J.J., Sigarenfabr., Noorderkerkstraat 12
  N1115    Bastiaans & Co., Fred., Comm. in Eff., Kerkstraat 152-156
    N739    Bataafsche Hypotheekbank, Keizersgracht 758
  N6494    Bataafsche Petroleum Mij., Laboratorium, Badhuisweg 10-12
    N703    Batavia Arak Mij., de, P.H., Kade 86
  N7499    Batavia Arak Afd, der Ind. Handels Cy., (Batavia en Amsterdam), Damrak 14-16 (9-6)
  N9886     Idem, Gem. Handels-Entr. (mag.)
  N2938    Batavia Electrische Trammij., (Dir. Dr. J.D. Otten), Heerengracht 259
N10702    Bates Tyres Cy (Holland) Ltd., Prinsengracht 311 (8-6)
  Z3226    Battaerd, Mej., E., pension "Oud Leyerhoven", Tesselschadestraat 31
    Z581    Bauchhenss, J., Behanger en stoffeerder, Ruysdaelstraat 106
N10263    Baud, Mr. J. C. Baron, Proc.-Generaal bij het gerechtshof, Keizersgracht 311
  N3476    Bäumer, W.A., Vrouwenarts, Prinsengracht 728
  Z1232    Baumgärtner, W.C., in Huish.art., P.C. Hooftstraat 76
  N2168    Bayerische Versicherungsbank, A.G., Gen.vert. H.Hansen en Mr. J. Verschuyl, Spui 15-19 (9-5½)
  N5324    Bax, E.H., Arts, Keizersgracht 396
  N3698    Bax, J.D., Sigarenh., Hoofd,ag., Plantage Middenlaan32
  Z4699     Idem, (filiaal) Sarphatistraat 52
  N5273    Bazar", "de, Woning-inr., Keizersgracht 647
  Z4333    Bazar "de Amstelhoek", van Woustraat 154
    Z706    Beaufort, A.C. de, Valeriusplein 14
  Z4255    Beaufort, Mr. J.C. de, Koninginneweg 150
  N8241    Beaufort, J.F. de, partic., Heerengracht 17
  Z2488    Beaufort, Mr. H.L. de, kantoor, P.de Hoochstraat 22
    Z293    Beaufort, M.H. de, Gabr. Metsustraat 9
    Z106    Beausar, Wed. L.A., woonhuis, O.Nassaulaan 42
  Z2613    Beccari, & Zn., P.J.F., Filiaal, Ceintuurbaan 416
  Z1954    Becht & Dijserinck, Dir. en afd. klachten, Stadhouderskade 80-81 (8.30-5 en 7-9)
  Z1133     Idem, Admin., electr. afd. centr. verw., fabr. magazijn
  N8322    Beck & Co., Fa. H., Grossiers in Horloges, Leliegract 27
  N9980    Becker, F., Kleermaker, Kr. Waal 13
  N8772    Becker & Co., C., in Garens Spuistraat 109
  N9243    Becker & Zn., P.T., Timmerlieden en makelaars, werkplaats, Spiegelstraat 53 (7-5.30)
  N4726    Becker & v. Ebbing, Prins Hendrikkade 161
N10606    Beckering, C., Nieuwendijk 207
  N2733    Beckering & Zn., H., In scheepsbehoefte, Prins Hendrikkade 100
    Z103    Beckman, H.B. Wiardi, Vossiusstraat 41
  Z5052    Beckmann, C.I.H., partic., Koninginneweg 148
  N6930    Beckmann, H., In manufacturen, O.Z. Voorburgwal 44
  Z2692    Becks, J.G.J., Vulcaniseur, van Ostadestraat 187
  Z2284    Becks & Zn., Fa. J.J., grof- en kunstsmederij, 1e Jan v.d. Heijdenstraat 99-101
  N3174    Bedrijfsverz. "Nijverheid", Beursplein 5 Effectenbeurs
  Z2318    Beeckam, Th., Vertegenw. A. Gauthy, Overtoom 341
  N2378    Beeck, E. v., in Boter en kaas, Spuistraat 188
  N2177    Beeck Vollenhoven, Dr. H. v., Secr. Transv. Bank- en Handelsvereen., Heerengracht 477
  Z2872    Beek, a., Advert. agentuur, van Woustraat 144
  N6667    Beek, Fa. S., Leder- & Schoenfourn. Heerengracht 101
  N9399    Beek, Nic., Vaartuig- en dekkleedenverhuurder, Zwanenburgwal 29
  N5639    Beek & Co., Boek- en kantoorboekh., Utrechtschestraat 69
  N1933    Beek, C.J. v., Fabr. v. chocolade en suikerwerken, de Wittenkade 98-100
  Z1670    Beek, J.H. v., Kunstschilderart., Jac. van Campenstraat 53
  N9114    Beek, Gebr. v., rep-inr. v. meubelen en matrassen, Lijnbaansgracht 151
  Z3324    Beek & Zn., H., Schuitenvoerders en expediteurs, Adm. de Ruyterweg 230J, Sloten
  N8514    Beek, J.G.J. v.d., Notaris, Prinsengracht 676
  N9949    Beek, J.J. v.d., Behanger en stoffeerder, Heerenstraat 18
    Z875    Beek, Th.l., v.d., Frans van Mierisstraat 55
  N6912    Beek, C.H. ter. Varkenssl. H. Kadijk 26
  Z5185    Beek, Czn., N. ter. Varkenssl., Bosboom Toussaintstraat 53
  Z2949    Beekhuis, & Zn., W., Kruiers en transporten, 3e Helmersstraat 30
  Z2949    Beekhuis Sr., W., in rijwielen, 3e Helmsrsstraat 30
  N4462    Beekman W.Fzn., Joh., Engros mag. N.V. Electr. Choc.- en suikerwerkenfabr. "de Meeuw",  Singel
                  308
  N4462    Beekman, W.F., vert. v. Nederl. en Koloniën "Bremer Gummiwerke", Roland A.G., Singel 308
  N3954    Beels, A.H., Keizersgracht 616
     Z907    Beels, Chr., van Eeghenstraat 70
N10601    Beem, A.H. v., Handelsagent, Pl. Franschenlaan 3
  N5058    Beem, J. v., Lijnbaansgracht 101
  N9645    Beem & Polak, Electrotechn. bur., N.Z. Voorburgwal 117
     Z631    Beemdelust, C.J. v., in Ass., venster- 3n spiegelglas, Valeriusstraat 294
  N9216    Been & Zonen & Co., E., Exped. onderneming, Beursstraat 25
  Z4400    Beenhouwer, J., kantoor, Weesperzijde 4, (9-6) 2 lijnen
  N6968    Beer, B.H. de, Grossier in manufacturen, Achterburgwal 173
  N1386    Beer, B.S., partic. Amstel 67
  N1065    Beer, Bt. Joel, grossier in horloges, export, Frederiksplein 43
    N375    Beer, H.B. de, Wijnh., distillateur, Waterlooplein 15 (8-12.30, 1.30-6)
  N3281    Beer, I.B. de, in oude metalen, Joden Houttuinen 15
  N6300    Beer, J. de, in Leder- en schoenfournituren, Singel 18
     Z331    Beer, Joh. de, Willemsparkweg 191
  N7671    Beer, L. de, lid der firma de Beer en Gnirrep, Amstel 109-111
  N8873    Beer, I., de, Filiale Stoomschoenfabr., Singel 31
  N3906    Beer, M. & W. de, grosiers in garen en band, enz., Jodenbreestraat 48 (8-5.30 en 7-9)
  Z4632    Beer, P. de, Koopman, Huddekade 4
    Z170    Beer, Taco H. de, Beëdigd translateur, Koninginneweg 46
    Z170    Beer & Ali Cohen,, de, Bur. v Translaten, Koninginneweg 46
    N159    Beer & Gnirrep, de, in Marmer, graniet, Amstel 109-111
    Z678    Beerenboom Sr., Joh, D., Drogist, Roelof Hartstraat 160
  N5577    Beerends & Veeren & Co., A.D., Algem. Assur. kantoor, Heerengracht 166
  N8539    Beerens, Fa. J.A., Huis- en decoratieschilder, Prinsengracht 790
  N9029    Beerman Jr. Wed. J.E., Keizersgracht 236
  Z1253    Beerman, J.H.P., in wijnen, bier en gedistillerd, v.d. Helststraat 16
  Z1860    Beernink, A., Meel, zaden en peulvruchten, export, Overtoom 115
  N8483    Beers, Pieter, Café "Zomerzorg", Spaarndammerdijk 13
  N8532    Beerthuis, G.J., Metselaar en aannemer, kant., Driehoekstraat 5 (7-5)
  Z5096    Beets, Mr. N., Onderdir. v.h. Rijksprentenkabinet, de Lairesestraat 6
  N7578    Beets, W., Advertentiekant. Singel 372
  N1951    Beets, Wed., Bloemenh., Singel 542
  N6882    Beets, B. v., Makelaar, Kerkstraat 332
  Z5158    Beetz Leuveling Tjeenk, Mevr. de Wed. S.P., Roemer Visscherstraat 27
N10673    Beever, G. v., Nieuwe Achtergracht 102
  N5060    Beever, Maurits G. v., in Diamanten, Nieuwe Achtergracht 36
  Z4533    Beffie, B.W., Arts v. Blaasziekten enz., Sarphatistraat 100
  N8517    Beffie, E., In diamanten, Nieuwe Achtergracht 14
  N4942    Beffie, Dr. Ph., Prinsengracht 828
  N2042    Beffie, J.M., in juweelen, Groenburgwal 27
  N2889    Begraafplaats "Barbara"R.C., Spaarndammerdijk
  N6084    Begrafenis Genootschap Israël., (Dir. J.M. Hes) J.D. Meijerplein 18
    N906    Begrafenis Ondern. Amst., J.D. Struijs en Zn., Prinsengracht 837
  Z3404    Begrafenis Ondern. Amst., (Jan Wildeboer) Staringstraat 15
  Z3781    Begrafenis-Ondern, "Momento Mori",  (Dir. F.v. Wijk) Hasebroekstraat 35
  Z4056    Begrafenis-Vereen. K. de Keijzer, Linnaeusstraat 34
  N2317    Begrafenis Ver., Brouwersgracht 57
    Z341    Begrafenis Ver., (N. Sax Jr.). P.C. Hooftstraat 38
  N4362    Begrafenis Ver., Nieuwe Israël., Dir., Rudolph Sliys Jnz., Nieuwe Keizersgracht 68
  Z3881    Behangselhandel Schneider, Koninginneweg 210( tot 6 uur uitsl. N2235)
  N2140    Behr, C.A., Apotheker, Leidschestraat 90
  N7962    "Beider belang", N.V. Mij/ to Expl. v. Onr.goederen, bijkant., Singel 266
  N3467    Beien & Co., W., Eerste Ned. Messenfabr., N.Z. Voorburgwal 264
  N3471     Idem, Depôt Messenfabr. Kalverstraat 151
  N6955    Beier, Georg, techn. bur. "Elbtal", Egelantiersgracht 157
  Z2080    Beirsch Bierbr. "de Amstel", N.V., Dir. en  Administratie, Mauritskade 20
  Z4818     Idem, Expeditie
  N7297    Beij, J.P.C., Sigerenmag., Haarlemmerplein 29
  Z5111    Beijerman, Mr. H.C., Van Eeghenstraat 53
  Z3678    Neijerman, Th., Admin. Gem. Arts 6e agd., Jacob Obrechtstraat 38
  Z1931    Beijlevelt Jr., H., Electr. strijkinr., Roelof Hartstraat 60
  N6403    Beijlevelt, H., Boekdrukker, Achterburgwal 126
  N7634    Beijlsmit Jr., P.C., Behangerij en stoffeerderij, Prinsengracht 405
  N4429    Beisenherz, Fa. Louis, in kruideniersw., Reestraat 22
  N2805    Beit & Co., Boek- en Steendrukinkten, Prins Hendrikkade 67
  N7304    Beke & Co., Carl, (voorheen A. Verger), Kleedermakerij, Singel 255
  Z3900    Bekker, C.h., Arts, Adm. de Ruiyterweg 22J, Sloten
  N3639    Bekker, F.H.J., R.K> Boekh., uitgever, Prinsengracht 462 (8-6)
  Z3147    Bekker, F.H.K., Makelaar en Koffiebrander, da Costastraat 136
  N7779    Bekker, Mr. J.H.G., Adv. en Proc., Prinsengracht 721
    Z904    Bekker, J.M.G., van Baerlestraat 15
      Z39    Bekker - Meijer, C., Robes et manteaux, Roelof Hartstraat 177
  N8865    Bekkers, P.J/. Architect, Prinsengracht 1065
  N2011    Bekouw & Mijnssen, Beurspassage 8
  N5756    Belastingen, Gem.- Kommandeur b.d. Gem. Belastingen a.h. Oostedok, kant. O. Handelskade 3.
                  Brug en Sluiswachters, kantoor
  N1535    Idem, Amstelschutsluis
  N7981    Idem, Binnenhandelskade
  Z5180    Idem, Wiegbrug (einde Clercqstraat)
  Z4882    Idem, N.Amstelbrug
  N1466    Idem, Oostertoegang
  Z1665    Idem, Overtooscheschutsluis
  N4357    Idem, Zeeburgersluizen
  N1457    Idem, Westerkaneelkeersluis
  N4356    Idem, Willemspoort
  Z2728    Belderbos, G.A.J., de Lairessestraat 52
    N269    Belderbos & Coesel, Steendrukkerij, 1e Oosterparkstraat 76
  Z5077    Belderbos & Coesel, Steendrukkerij, 1e Oosterparkstraat 76
  N1532    Bellar Spruijt, Dr. G/. Arts, Prinsengracht 716 
  N8134    Belle, v., Modes, Frederiksplein 30
  N9549    Belle,  Fa, Wed. J. v., Apotheek, Haarlemmerdijk 104
  Z3084    "Bellevue", feestgeb., Leidschekade 90 en Marnixstraat 400
  N4544    Bellm, Aug., Mag. v. nikkelwaren, enz., O.Z. Voorburgwal 97 (9-6)
  N8594    Bellm, Alphons, Singel 114 (9-6)
  N8301    Bellm, Th., damesconfectie engros Nieuwe heerengracht 99
  N9671    Bellm, Vincent, heerenstoffen enz., engros, Heerengracht 76
  N1925    Bell's Asbestos Comp.Ltd., Asbesthandel, prins Hendrikkade 143
  N9521    Belser, Gebr., Diamantslijperij, Oude Looiersloot
  N7464    Belt, D. v.d., Behanger en stoffeerder, Spuistraat 299
  N7644    Belt & Co., v.d., in asbetplaten, vloer- en wandtegels, Prinsengracht 852
  N3506    Bemmel, P.C.V. v., Makelaar in effecten enz., prinsengracht 616
  N5170    Benavente, J.A., Oud papierhandel, Prinsengracht 353-355
  N9312    Benavente, Fa. Simon, Borstelfabr., Warmoesstraat 140
  Z1282    Bend, Fa, W. v.d., Banketbakker, Quellinstraat 80
  Z1469    Bend & Zn., W. v.d.,  Koekfabr., Albert Cuypstraat 179
  N9988    Bende, W.J., Lood- en zinkwerker, Spaarndammerstraat 39
    N853    Bender, C.C., Pianoh., Damrak 74
  N8656    Bender, C.C., afd. bibliotheek, muziekrollen, O.Z. Voorburgwal 3
  N1982    Bendien, J., Dir. bur. ter bevordering v.d. Ned. Handel en Industrie, Octrooibezorger, Damrak 60
                  (9-6)
  Z4054    Bendien en Loeté, Tulpstraat 4
    N300    Benier & Co., N.V. Instalatiebur. v. moderne kantoren, voorheen, Heerengracht 433
  N7110    Benima, D., Exporteur, Keizersgracht 305-307
    Z290    Benima, L., J.W.Brouwersstraat     6
  Z3656    Benima, S.,Frans van Mierisstraat 42
    N962    Benjamin, B.E., P.H.Kade 147
  N5780    Benjamin, E.E., Partic., Plantage Franschelaan 13b
  Z4691    Benjamins, Andries, Sarphatistraat 84
    Z934    Benjamins, Jac. H., Makelaar in Assurantiën, Expert, (Centr. expertise bur.,) Nic. Witsenstraat 7
  Z4638    Bejamins, J., Fournit. v. Heeren- en dameskleeding, 1e Oosterparkstraat 216
  N5217    Benjamins, J., Spuistraat 282
  Z1421    Benjamins, Nardus J., Joh, Verhulststraat 151   
  Z4067    Benjamins & Co., Andries, !e Boerhaavestraat 30
    N132    Benjamins & Zn., H., Makelaar in Assur. enz., Keizersgracht 792
  N2207   Benjamins & Zn., J., Tapijtmag., Damstraat 16
  Z3343    Benjamins- Ricardo, Mevr. de Wed. L., P. de Hoochstraat 10
N10301    Bennewitz, J.F., Brouwersgract 242 (8-6)
  N3613    Bennewitz & Co., Eerste Ned, papierstücfabr. voorheen, Laanweg (8-6)
  Z1698    Bennink, Dzn.F., Aannemer, Weesperzijde 65, Watergraafsmeer
  N5024    Bennink, J.C., Loodgieter en makelaar, Prinsengracht 443
  N8308    Benoist, P.J.C., Kuiper, Prinsengracht 811
N10788    Benschop Jr., M., Bouwk., Makelaar, Oostenburgerweg 25
  N1774    Bensdorp & Co., Holl. Cacao- en chocoladefabr. vh. Amstel 148, Uitsluitend Directie (7.30-6)
  N3219    Idem, Hoofdadmin. en inkoopafd (9-6)
  N6707    Idem, Afd. Buitenl. expeditie (9-6)
  N3643    Idem, Afd, Stad en binnenland (9-6)
    Z486    Bensman, H., van Eeghenlaan 29
  Z1937    Benz & Cie., Automobiel- en gasmotorenfabr., Amstel 10
  Z2892    Benzien, C.H., Veiligheidsliften, Tollenstraat 87
  N3480    Berckelmans & Nijssen, Exportagenten, Keizersgracht 243 (9-5)
    N482    Bercum. J.J.v., Koffiehuish. Nieuwendijk 224
  N8126    Berden, Mr., Joan, Adv. en proc., Weteringschans 155
  Z2062    Berg, Jhr. W.E.J., Valeriusstraat 27
  Z3054    Berg's Modemagazijnen, v., Galerij 23, 24, 25
  N8067    Berg, b.m.v., Boter en kaas, Weesperstraat 87
  N9144    Berg, A.v.d., Sigarenmag. Oude Brugsteeg 10
    Z772    Berg, C.v.d., Sigarenmag., Roelof Hartstraat 164
  Z2554    Berg, E.J.v.d., Doct. dent. surg., Jacob Obrechtstraat 21
  Z2296    Berg, E.W.v.d., partic., O. Nassaulaan 75
  Z1839    Berg, F.A.v.d., Particulier, Koninginneweg 30
N10115    Berg, F,W,v.d., Huisschilder, Kl.Kattenburgerstraat 25
    Z295    Berg, H.C.v.d., (voorheen A. Berveling) Swiftrijwielen, Hobbemakade 2b
  N7307    Berg, H.J.v.d., in meubeltrijpen, tafelkleeden enz., Nieuwe Hoogstraat 16
  N8823    Berg, Mr. H.H.v.d., Partic., Keizersgracht 806
  Z5220    Berg, J.v.d., Apotheker en scheik., 1e van Swindenstraat 8
  N3529    Berg, J.A.v.d., Wolvenstraat 23
  N8342    Berg Jr., J.v.d., Drukker, Oude Schans 68
  Z2391    Berg, J.G.v.d., partic., Vondelstraat 16
  N2466    Berg, J.H.v.d., Caféhouder, Dijkstraat 7
  N9771    Berg, J.R.v.d., Stoomdr., Karthuizerstrat 24 (8-12, 3-8)
  N3472    Berg, Louis v.d., Sigarenh., Kalverstraat 189
  N5599    Berg, M.v.d., Comm. in effecten, Groenburgwal 33
  Z3672    Berg. M.J.v.d., Vleeschh. de Clerqstraat 27
      N48    Berg, Mr. N.P.v.d., Plantage Middenlaan 60
N10276    Berg, W.v.d., Makelar in Cacao, Leliegracht 5 (kantoor)
    N446    Idem
    Z481    Berg, Mevr/J.G.v.d., van Baarlestraat 1
  N1110    Berg & Co., J.G.v.d., Kooplieden, Keizersgracht 333 (9-5½)
  N1642    Berg & Co., Metaalhandel, v.d., Prins Hendrikkade 162-164
  N6328    Idem
N10394    Idem
  N2347    Berg & Zn., Joh.v.d., Bloemenmag. Spui 27
  Z2062    Berg & Burg, Ingeneuers, Valeriusstraat 27
  Z4787    Berg Jr, -Verroen, Wed. W.v.d., Mauritsstraat 2
  Z3208    Berg & Viëtor, Fa. .v.d., Amst. Asphaltabr. "de Vesuvius", Keulschevaart voorbij de Omval,
                 Ouder-Amstel
  Z3209    Idem
  Z3499    Berge, C.L.H.v.d., Motor- en rijwielfabr., Jacob Van Lennepstraat 11
N10358    Bergen, A.v., Muziekinstr., St JAnstraat 30
  Z1141    Bergen, J.J.M., Vrouwenarts, Verhulststraat 97
  N2389    Bergen & Sitteren's Kolenhandel, Heergracht 141-145
    N731    Bergendahl, F.J., Amstel 177 (905)
  N5660    Berger, Th., Mag. "Willem !!!), In manufacturen, bedden enz., Haarlemmerstraat 65-67
  Z1700    Idem, Slaapkamerinr. Roelof Hartstraat 166
  N3068    Berger & Wirth, Dir. Aug.P.Gaarlandt, Drikinktfabr., Kanr. en fabr., Spuistraat 46
  N4363    Bergh, Anton v.d., Kapper, Weteringschans 169
  N4018    Bergh Ltd., Arnold I.v.d., Stoomkuiperij en kistenfabr., Hemweg 2
  N4046    Idem
  Z1334    Bergh, C.v.d., Joh. Verhulststraat 159
  Z1331    Bergh, D.v.d., Arts, Sarphatipark 122
  Z1663    Bergh, G.v.d., Duyfstraat 17
  N3421    Bergh, J.G.N.v.d., kapper, Heiligenweg 40 (8-9)
  N6769    Bergh, M.v.d., in machinebenoodigdheden, Sarphatistraat 99
  N3308    Idem, Nieuwe Kerkstraat 143 (kant. en mag. 8.20-6 daarna Tel.no. N6769
  Z3696    Bergh, Mr. Z.v.d., Adv. en Proc., Roemer Visscherstraat 46
  N8702    Bergh, Gebr. D & N.v.d., Machine- en Motoroliën, N.Z. Kolk 27
  N7362    Bergh & Boekdrukker, v.d., Diamanth., Nieuwe Achtergraht 36
  N6543    Berh & D.W.Stibbe, Mrs. A.v.d., Adv. en proc., Damrak 88
  N7436    Bergh & Plas v.d., Kooplieden Nieuwe Achtergracht 2
N10618    Berg & wart, v.d., Metaalh. Nieuwe Lijnbaansgracht, 336-337
  N3586    Bergh's Kolenmij., N.V. Henri .v.d.,Int. Cokeshandels  Prins Hendrikkade 138
  N1645    Bergh's Stoomschoenfabr., v.d., filiaal, N.Z.Voorburgwal 26
  N3826    Berghaus, H., Dames- en kindermantelfabr., Keizersgracht 74
  N5428    Berghoef, W.C., voorheen J.A.Gelinde & Co., Houtkoper, Rapenburgerstraat 118
  N1631    Berghuijs, W.H., in Steenkolen, Damrak 15-16
  Z1705    Bergkamp, P.W., Koninginneweg 275
    Z719    Bergman, S., Joh. Verhulststraat 15
  Z2796    Bergman Carels, Mej. A.G., Westeinde 12   
  N5655    Bergman, H.M., in Kol. waren, Zeedijk 19
  N9233    Bergman. J.Bern.,  "Het gekroonde Waschbord", van Limburg Stirumstraat 25
  Z3477    Bergman, L.G., Lood- en zinkwerker, Da Costakade 34
  N5402    Bergmann.H.F.A., In groenten en aardappelen, Rgulierdwarsstraat 70
  N2626    Bergmann. J.H., Sleepdienst, verh.v.Stoom-, motor-, en andere vaartuigen, Prins Hendrikade 106
  N6688    Idem
  N8098    Bergmans, A.B.D., Kastelein, Prins Hendrikkade 36
  N4396    Bergmans & Co., G.C., in Tabak, O.Z.Vorburgwal 223
    Z603    Bergmans, Dr.J., Inspecteur b.h. Lager Onderwijs, woning, Nic. Maesstraat 86
  N9954    Bergmans, Gebr., in Tabak O.Z.Voorburgwal 828
  N4233    Bergmeijer Jr., J.H., Kapper, Damrak 9
  N9491    Bergougnan & Co., Hoofdagent Pierre Delescluze, Heerengracht 261
  N8540    Bergreijer, Fa. Gebr., in rijwielen, Rozengracht 40
  N6499    Bergsma, H., Speigel- en vensterglas, Korte Marnixstraat 10
  Z1798    Bergsma, Mr. J.H.L., Stadhouderskade 16b
  N4951    Berk, B., Café, Rembrandtsplein 40
  N3997    Berk, L.J., Caf0, Houtmankade 6
  N4311    Berkel & Zn., V., Timmerlieden en metselaars, Prinsengracht 314
  N6281    Berkelbach v.d Sprenkel, Damrak 37-38
  N7592    Berkelmeijer, J., voorheen Paul Miche, Horlogerie, N.Z.Voorburgwal 268
  Z5345    Berkhoff, Mr. H., partic., Linnaeusparkweg 20, Watergraafsmeer
  Z1033    Berkhoff, W., Banketbakker en kok, 1e Const. Huygrnsstraat 104
    N233    Idem, Leidschestraat 46
  N4822    Berkhoff, Moltzer & Co., Rietlanden, Gem, Handels Entrepôt
    N975    Berkhoff, Moltzer & Co., Wiujnh., Prinsengracht 777
  N4928    Berkhoff Rijgerbos & Co., in Tabak, kant. O.Z.Voorburgwal 278
  N9785    Idem, pakhuis, Nieuwe Keizersgracht 100
  N7888    Berkhout, H.A., Vleeschh. Halvemansteeg 1
  N8604    Berkhout, Fa. Wed.J., Fabr. v. geöliede goederen. O.Z.Voorburgwal 17
  N1653    Berkleij, Arend, Heeren- en Kinderconfectie, Achterburgwal 147
  N9878    Berklou, L.S., Vischh., Jodenbreestraat 26
  N4415    Idem, Sarphatistraat 45
N10672    Berlage, C., Makelaar in rubber en taba,  Nes 45
  Z1667    Berlage, C.J.H., (in fa. C.Berlage) Roemer Visscherstraat 36
  N5410    Berlage, Gebr., Kooplieden,Keizersgracht 132 (9-12.30 en 1.30-6)
  Z2084    Berlage Nzn., H.P., Architect, Amstelsijk 77
  Z3425    Berlijnsche Levensverz. Mij., Weteringschans 82
    Z276    Berliner Blousenfabr., Huddekade 6
  N9506    Berliner Engros- & Import Haus, Damesmode-r., mag. v. Kousen enz., Kloveniersburgwal 59 (9-6)
  Z1028    Berliner Hagel Assec. Geselisch. von 1832 Berlijn, G de Kup, den Texstraat 40 (9-1 en 3.30-12)
  N8515    Berlitz School der N.V. Berlitz-School Mij., Origineele, Keizersgracht 300 (9-12, 1-10)
  N3286    Berlitz School (geautoriseerd en gecontroleerd), Heerengracht 451
  N8990    Berman, A.j., Notaris, Nieuwendam
  N5637    Bernau Otto, Holl. verkoopafd. der A.E.G. voor electr. bedrijven en installateurs, Heerengracht 566
N10635    Idem
  N5401    Berndorfee Metaalwaarenfabriek, Arthur Krupp, Prinsengracht 464
    N981    Bernet & Co., N.V. Amst. IJzer- en Staalh. voorheen W., Hoofdkantoor en mag.  Onbekendegracht 8
  N2124    Idem
  N7216    Idem
N10707    Idem
  N6779    Idem, Kant. en mag., Grasweg 32-24
  N4908    Bernhard, Bertus, Zee- en riviertransp., makelrij, Lijnbaansgracht 304
  N9926    Bernhard, Victor, Agent in rijwielen, Keizersgracht 154
  N1073    Bernhard, v/h. o/d. Fa. H., Mij. v. Scheepsbouw en verhuring van Vaartuigen, Hoofdkant,
                  Lijnbaansgracht 104
  N3346    Bernhard Nzn., Scheepsbouwwerf "het Jacht", Nieuwendam
  Z2979    Berrklouw, D., Uitgever, Lomanstraat 90
  N7054    Berta, H.W., Café "St.Augustinus", Reguliersdwarsstraat 131-133
  Z4908    Bertels & Co., Veekoek- en Meelfabr., "de Hinde", Omval, Ouder-Amstel
  N3908    Berten, H., Luxe-art., Fokke Sominzsstraat 62-68
  N4889    Bert Muller, in Hôtelart., Keizersgracht 54
  N8002    Bertram Jr., G.L., Bontwerker, Kalverstraat 197
  Z3779    Bertram-Hamakers, Mevr. Wed. W.G.E., partic., Roelof Hartstraat 165
  N8211    Bertrams, Gebr., Agentuur en commissieh., Keizersgracht 230
    Z295    Berveling, Fa., A., (opv. H.C.v.d.Berg) Swiftrijwielen, Hobbemastraat 2b
  N7795    Berwick, Scott Ltd., In Manufacturen, M.J. Kosterstraat 17
  Z2466    Besançon, H.F.J., Waschinr. "Sarphati", Nieuwe Tolstraat 113-115
  Z1686    Besier, Mr. W.J.J., O.Nassaulaan 40
    N909    Besoeki Tabak Mij., Heerengracht 364 (9-5)
  Z2103    Besem, D.L., "Woud-bar", van Woustraat 25
  N3426    Bessem & Hoogenkamp, sigarenfabr., Molsteeg 4
  Z1678    Bessie, Louis, Prins Hendrikkade 11
  Z2002    Bessie, Louis, Tulpstraat 2
  N7986    Besteldienst, Alg., Prinsengracht 1051
  N1624    Besteldienst "de Duif", Wolvenstraat 9
  N7903    Besteldienst "de Zwaluw", Prinsengracht 1051
  N5403    Besteldienst P.S., Damrak 46a (7-10)
  Z1479    Idem, filiaal, Hondecoeterstraat 5a
  N4553    Bestelhuis v.d. Ned.Boekenh., Raadhuisstraat 3, Spuistraat 157-159
  N5088    Bestuur Vereen.  Diamantclub "Çoncordia", Weesperplein 1   
N10099    Bethune, P.J., Boter, kaas en vleeschw., Haarlemmerstraat 86-90
  N3022    Betke's Holl. Cacaofabr., Mij. tot expl. v., Haarlemmerhouttuinen 89
  N9174    Betonijzerbouw, N.V. Ned., Raadhuisstraat 35-37, Directie en administratie
  N3572    Idem, Techn.bur.
  N5554    Idem, Waterbouw en Siegwartbalken
N10552    Betrekkingbur. Ned., Bloemgracht 32
  N3515    Bets Pzn., R., Expediteur, prins Hendrikkade t/o perceel 16
  N3352    Beugel Jr., F.J., Fruith., Marnixstraat 256
  N4824    Beugel, Henri v.d., Dameskapper, Reguliersgracht 49
  Z3739    Beugel, Th.M.v.d., partic., Willemsparkweg 105
  N6171    Beugel, Th.M.v.d.,(A.E. Labrouchére en Cie.), Singel 254
  N2987    Beugen & Co., W.P., in huiden, leder enz., Warmoesstraat 38
  Z2567    Beuger, P.A., Stoomwasscherij "de Vlijt",  Kuiperstraat 17
  Z2400    Beuker, W., Lood- en zinkwerker, Quellinstraat 90
    Z961    Beukers, J.G., Koopman, van Breestraat 77
  Z2992    Beuks, H.J., Adj. Dir.Rijstelegraafkant., van Eeghenstraat 36
  N6158    Beumer, H.G., in sigaren, Leidschestraat 100
  N2367    Beumer, J.W., Dir. der Amst. Afd. v.d. Assur.-Mij "de Nederlanden" van 1845, Sophiaplein 2 (9-5)
  Z1044    Beumer, J.W., Assuradeur, particulier, van Breestraat 181
  Z3227    Beumer Jr., Joh.G., Beddenfabr., "Nederland", Bilderdijkstraat 141
  Z4443    Beun, Jac., Banketbakker & kok, Linnaeusstraat 80
  N8356    Beune, J.G., Banetbakker & kok, Haarlemmerdijk 156
  N6748    Beuningen, F.W.H. van, Plantage Prinsenlaan 17
  N4262    Beuns & Zn., Fa. J., Lederh., Warmoesstraat 148 (9¼-6)
  N5146    Beurden, Fr.v., Reguliersbreestraat 41
N10604    Beurden, N.A.v., Carosserie, ruituigmaker, Bloemstraat 177
  N3101    Beurs, uitsl. opmarktdagen van 9-1
  N1336    Beurs, C.de, Vleeschh. en varkenssl., Spaarndammerstraat 102-104
  N1468    Beurs v.d. Diamanthandel, Weesperplein 4 (na 6 nm. uitsl. N1468 concierge)
  N4220    Idem
  N4638    Idem
  N4950    Idem
  N6287    Idem
  N5216    " Beurs"Safe Deposit, Bewaarplaats v. fondsen en kostbaarheden, Beurs (9-5)
  Z1815    Beusekom, B.v., Tandarts, Vondelstraat 27 (9-4, uitgez. zondag)
  N3303    Beusekom, G.H.v., in Kol.waren, Utrechtschestraat 63
  Z2077    Beute, J.A., Loodgieter en zinwerker, 2e Jan Steenstraat 2
  Z3000    Beuth, I., dir. v.d. gecontr.part. Nachtveiligheidsdienst, Tulpstraat 8
  Z4992    Idem, Stadhouderskade 128
  Z4675    Beutler, Gebr. in ijzerwaren, rijwielen en automobielen, 1e van Swindenstraat 30
  Z5190    Beutler, J.W.F., rijwielhandel, van Woustraat 34
  Z2794    Bever,, J.A.v., Makelaar, den Texstraat 32
  N2732    Bevervoorden tot Oldemeule, Jhr. Mr. L.H.J.F.v., Keizersgracht 683
N10015    Beverwijk, K.W.J.K.,v., Notaris, Keizersgracht 414
N10004    Beyer, J.W., Schuitenvoerder, Binnenkant 14
    Z528    Beyllonse, D.W., Bouwk. en makelaar, Valeriusstraat 85
  N8536    Bianchi, D.J.M., Prinsengracht 851
  N1085    Bianchi, H.J., Lood- en zinkwerk, Haarlemmerweg 19
  Z2870    Bianchi, J.Fred., partic., Frans van Mierisstraat 49
  N5634    Biancji, J.Fred., fa. Bianchi & Limperg, Accountant, Keizersgracht 448 (9-6)
  N5634    Bianchi & Limperg, Accountants, Keizersgracht 448 (na 6 uur Tel.no. Z630)
N10356    Biben, Fa., Wed. A., in Kruidenierswaren, Prinsenstraat 11
  N2091    Bicker & Modderman, Nieuwe Prinsengracht 41
N10422    Bickhoff, H., Fotograaf, Reggguliersdwarsstraat 108-114
  N2700    Bickhoff, Joh., Fotograaf, Heerengracht 298
  N2718    Biederlack, Mr. H.J., Adv. en proc., Thorbeckeplein 9 (9.30-5)
    N682    Biegel & Bolletin, Singel 94 (9-6)
  N9576    Biema, B.v., Comm. in eff., Amstel 230
  Z1498    Biema, I.van, Vondelstraat 55
    Z350    Biema, S.v., Partic. Moreelsestraat 17
  Z3322    Biema Nijkerk, D.H.v., Jan Luykenstraat 58
      N35    Biema Nijkerk, D.Henri v., Koffieimporteur, Rokin 5 (9-6)
      N53    Idem, expeditie
  N2724    Biema - Rosen, Wed. E.f.v., Partic., Nieuwe Heerengracht 23
  Z2706    Biemond Jczn., A., Dir. der N.V. "Bouwstoffen", voorheen A.E. Braat, Bilderdijkkade 109
  N2707    Idem, Spuistraat 118a
  N1928    Biene, E.v., Modes, Prinsengracht 810
  N4029    Biene, George W.v., drukkerij, Amstel 105 (8-6, na 6 uur Z632)
    Z632    Idem, partic. Joh. Verhulststraat 37
  N5661    Biene & Co., v., Grossiers in galanterieën en speelgoederen, Singel 28
    Z701    Bienfait, L., Ingenieur, Nic. Maesstraat 103
    Z874    Bienfait, Mej. E.S., Jac. Obrechtstraat 10
    Z256    Bienfait, Mevr. de Wed. J.L., Koninginneweg 153
    N506    Bienfait & Soon, Louis (L.P. Bienfait) Kalkmarkt 7
  N3178    Bierbottelarij "de Wetering", Prinsengracht 380
  Z2911    Bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers", F. Smits v. Waesberghe, filiaal, Miquelstraat 3
  N2978    Bierbrouwerij "'t Haantje", Valcknierstraat 19
  N1612    Bierbrouwerij en azijnmakerij "de Gekroonde Valk", voorheen v. Vollenhoven & Co., Hoogte Kadijk
                  43
  N1618    Bierbrouwerij en azijnmakerij "de Gekroonde Valk", voorheen v. Vollenhoven & Co., Hoogte Kadijk
                  43
  N9141    Bierdrager, D., in Commestibles, Huis met de smalle ramen, Sarphatistraat 138
  N6663    Bierenbroodspot & v.d. Starre, Gouden- en zilverenwerken, Keizersgracht 188
  N5099    Bierenbroodspot, Gebr. Scheepsbouwm., Vierwindenstraat 10
  N5139    Bierens de Haan, G.E., Keizersgracht 525
  Z1909    Bierens de Haan, Mr. J., Museumplein 17
  N6665    Bierman, A., Inform. Bur., Singel 538
    Z621    Bierman. G.C., Banketbakker, van Woustraat 32
  N3027    Bierman. M.L., Comm. in Effecten, Plantage Middenlaan 82
  N5728    Bierman & de Jong, Lakens en Buckskins, Nieuwe Keizersgracht 46
    N950    Biermann A.Jos., Heerengracht 56
  N4377    Biesen, Mr. A.H.J.v.d., Adv. en proc., Leidschegracht 24
N10665    Biesen, Mr. P.J.J.v.d., Adv. en proc., Keizersgracht 283
  Z1107    Bieshaar, G., Vleeschh., Ferd. Bolstraat 118
  N1406    Biet Hzn. J., Electrtechn. install.bur., Zwanenburgwal 24
  Z4404    Biet, Joh., Piano engros- en exporthuis, Mauritsstraat 14
  N3533    Bieze, H., huish.art., Gasgloeilichtmag. "the American", Warmoesstraat 10
  Z3451    Idem, de Clerqstraat 60-66
  N8149    Idem, Damstraat 14
  N5552    Idem, Haarlemmerdijk 98-100
     Z665    Bigot, Arthur, Administr., Valeriusstraat 137
  N5669    Bigot & Co., Aug., Grossiers in papier, Groenburgwal 19
  N2896    Bijbelgenootschap, Ned., Heerengracht 366
  N6068    Bijenkorf", Mag. "de, Dam
  N2639    Bijenkorf", Mag. "de, Dam
  N5795    Bijl, Taxatiebur., (C.H.J. Bijl & R. Hoekstra) Expertise en taxatie, Frederik Hendrikstraat 112
  N5795    Bijl, C.H.J., Expert, Frederik Hendrikstraat 124
  Z4262    Bijl, Fa. L., in Brandstoffen (kant. en mag.), Vrolikstraat 449
  N6076    Bijl, G.v.d., Houtkoper, Middenweg 54
  N6076    Bijl, J.C.v.d., Houtkoper, Middenweg 54
    Z113    Bijl, J.G.v.d., Comm. in eff., Rozengracht 247
  Z4287    Bijl & Co., A., Bedden- en tapijth., 1e van Swindenstraat 60
  Z5286    Idem, 1e Const. Huijgensstraat 76
  N3494    Bijl. S.v.d., Rijwielh., Waterlooplein 98
  Z2272    Bijl S.v.d., partic., Weesperzijde 125
    N113    Bijl & Zn., v.d., (C. v.d. Bijl Pz.), Egelantiersgracht 19 (9-5 en 7-9)
    Z157    Bijleveld, E., Ingenieur, Automobielbenoodigdh., enz., C.A.V.Verlichting, Roelof Hartstraat 33-35
  N2217    Bijleveld Jr., Mr. H., Adv. en proc., Keizersgracht 323
  Z4236    Bijleveld, M.C.B., Lood-en zinkwerker, Ruyschstraat 118
  Z1012    Bijleveld, Mr. P.J., Vicepresident v.h. Gerechtshof, van Eeghenstraat 21
    Z391    Bijleveld, Mr. W.F., Vossiusstraat 25
  N4255    Bijlevelt, George v., Makelaar in huizen, assur. enz. Reguliersgracht 78
N10491    Bijmoer, J.G., Behanger, Haarlemmerstraat 139
  N4588    Bijmolt & Co., Chr., Comm. in eff., Singel 396
  N9570    Bijnevelt Sr., J.W., Caféhouder, Korte Prinsengracht 1
                 Bij- Post- en Telegraafkantoor:
N10548    Amstel
  N7231    Bloemgracht
N10544    Haarlemmerplein
  Z3550    Hemonystraat
  Z2634    Hobbemastraat
  Z1547    Javastraat
  N7623    Kerkstraat
  Z3608    Linnaeusstraat
N10345    Mariniersplein
  Z3547    Overtoom
N10546    Mercurius
  N8853    Prins Hendrikkade
  N8831    St. Antoniebreestraat
  Z2635    1e van der Helststraat
    Z207    van Eeghenstraat
  Z4946    2e Oosterparkstraat
  Z4651    Watergraafsmeer
  Z4318    Bisterbosch, J., Café, Middenweg 4, Watergraagsmeer
  Z4293    Bijstra, P., Grindhandel en goederenvervoer, Wakkerstraat 20
  N4207    Bijtel, D.v.d., Bloemenmag., Heerengracht 309
  N9735    Bijtel, M.v.d., Aalsmeer's Bloemenmag., Rozengracht 51
  N8950    Bijtelaar, H.H., in Boter, kaas en vleeschwaren, Haarlemmerdijk 85
  Z2438    Bijzondere, H.B.S. voor meisjes, Gabr. Metsustraat 7
  Z4129    Bik, J.A., in Sigaren, van Swindendwarsstraat  6
N10644    Bilderbeek, J.D.v., comm. in effecten, Singel
  Z1467    Bilderbeek's Bandenmag., Jacob van Campenstraat 54
    Z325    Bilger, Otto, Koopman, Jan Luykenstraat 62
  Z1919    Biljartfabr. "Wilhelmina", J.B. Salomon, Stadhouderskade 127
  N4536    Biljartvereen. K.R.A.S., Kalverstraat 22-24
N10403    Biljetdrukkerij "Nederland", H.J. Driessen, Binnenkant 40
  N2855    Bille, H.C., Vleeschh., Frederiksplein 16
  N7330    Bille, H.C., Vleeschh., Frederiksplein 16
  Z3749    Bilt, A.v.d., IJshandel, Amstelveenscheweg 57, Nieuwer-Amstel
  Z1850    Bimmermann. Dr. E.H., P.C. Hooftstraat 22
  Z5058    Bindt, S., Makelaar, van Breestraat 147
  Z2959    Binger, Ch., Vondelstraat 142
  Z4615    Binger, F.L., (fa. Binger & Wegelin), Linnaeusparkweg 68, Watergraafsmeer
    N483    Binger, Gebr., Boekdrukkers, Warmoesstraat 174
       Z42    Binger, M.H., van Eeghenstraat 161
  N2158    Binger, Mr. W. Adv. en proc., Sarphatistraat 9
    Z283    Binger, Dames B. & C., Jacob Obrechtstraat 35
  N6810    Binger & Wegelin, Damstraat 14
  N4458    Binnendijk, L., Heerengracht 418
    N603    Binnenhuis", N.V, "Het, Meubil.inr., (Dir, JAc. v.d. Bosch & W. Gieben), Hoofdmag., Raadhuisstraat
                 48-50
  N8444    Idem, Werkpl. Looiersgracht 47 (9-5)
  N1028    Binnenl. Vaart-Risico-Societeit, (Joosting & van Eijk), Rokin 69
  N8373    Bino, N., in ongeregelde goederen en damesstoffen, St. Antoniesbreestraat  16
  N2116    Bins & Co., N.Z. Voorburgwal 116-118 (9-6)
    Z567    Binsbergen, Mr. J.v., Rechter in de Arr. Rechtbank, Frans van Mierisstraat 135
N10140    Bioscoop "Prinsentheater", Leliegracht 62-66
N10470    Bioscoop Union, Heiligenweg 34
  Z2383    Birnbaum, D., Weteringschans 82
  Z2388    Birnbaum, S & W., Import-Export (Meelafd.), Singel 160 (na 6½ uur N10157)
  N2488    Idem,  (Exportafd) (na 6½ uur N10157)
N10157    Birnbaum, S., Plantage Muidergracht 83
  N9038    Birnbaum, W., Achtergracht 3
  Z3803    Birza, Fa. W., Apotheek, Bilderdijkstraat 196
  Z2350    Bischoff, G.A., partic., Amsteldijk 62
      N12    Bischoff, J.C., Ingenieur, (werktuigkunde-electriciteit), Marnixstraat 425
  Z1148    Bischot, W.H.F., Kleedermaker, Corn. Schuytstraat 35
  N5598    Biscuitfabr. "Patricia", Haarlemmerweg, Sloten (10-4)
  N2093    Bispinck - Kundert, Garenmag., Rokin 90 en Kalverstraat 101 (9-9)
  Z4680    Blaauboer Jzn., J. Apoheker, Camperstraat 14
  Z3912    Blaauboer Jzn., D., Makelaar en taxateur, Huddestraat 3
  N3020    Blaauw, A., Sigarenmag., "P.C.Hooft", Keizersgracht 508
  N8429    Blaauw, K., Bierbott., in wijn, gedistill. enz., Prinsengracht 660
  N8561    Blaauw, Joh.k.de, Handelsagent, Prinsengracht 473
    N680    Blaauwhoedenveem, Naaml. Venn., Singel 206-208, Hoofdkantoor
  N2251    Blaauwhoedenveem, Naaml. Venn., Singel 206-208, Hoofdkantoor
  N2463    Blaauwhoedenveem, Naaml. Venn., Singel 206-208, Hoofdkantoor
  N5196    Blaauwhoedenveem, Naaml. Venn., Singel 206-208, Hoofdkantoor
  N3836    Blaauwhoedenveem, Naaml. Venn., Singel 206-208, Hoofdkantoor
  N3898    Blaauwhoedenveem, Naaml. Venn., Singel 206-208, Hoofdkantoor
  N3535    Idem, Algem. Handels Entrepôt, Rietlanden
  N1638    Idem, Handelskade 26-28
  N2464    Idem, Handelskade 26-28
  N8070    Idem, Handelskade 26-28
  N1746    Idem, Huiden établissement Mag. "Amsterdam",  Entrepôtdok.
  N8412    Idem, Inspect. em Adj. -Inspect. kant. Handelskade 26-28
  N6025    Idem, Chef afd. vervoer. handelskade 26-28
    N139    Idem, Prinsengracht 323
  N6164    Idem, Prinsengracht 233, Pakhuis 3
    N878    Idem, Afd. kant. v.d. Rotterd. lloyd, Prins Hendrikkade 121
    N802    Idem, "Afd. Ned. Handel-Mij.", Keizersgracht 493
N10595    Idem, Houthaven, Tasmanstraat 4
  N7977    Idem, Pakhuis "Texel",  O.Entrepôtdok
  N3555    Blaauwselfabr. voorheen C & W.N. Avis, Societeit der, Filiaal Haarlemmer Houttuinen 69
  N1614    Bladergroen, J.P., Kantoorboekh. Raadhuisstraat 30-32
  N5190    Blaisse, Mr. A.J.B., Notaris, Heerengracht 314
  Z3266    Blaisse, J.G.J., Med.doct., Arts, Jan Luykenstraat 74
  N2804    Blancke Jr., Jos., Agent voor Buitenl. Huizen, Singel 144   
  N9552    Blanes. G., (fabr. Boas), Koopman in Diamant, Uilenburgerstraat 173-175
  N9784    Blanken, W.M.F., Banketbakker, Hugo de Grootplein 5
    Z832    Blanken, G.den, Café-rest. "Concordia", Ceintuurbaan 155
  Z2114    Blanken, H.den, in Gedistilleerd, Govert Flinckstraat 305
    Z294    Blankenberg, J.B., Bouwk. en makelaar, Frans van Mierisstraat 74
  Z2769    Blankenberg, J.F.L., Vossiusstraat 31
  Z1201    Blankenberg. W.R., Partic.,  van Baerlestraat 96
  N5538    Blankenberg, W.R., Kantoor, Beurs kr. 23
      Z41    Blankensteyn, O., Handelsagent, Nic. Maesstraat 87
  Z4351    Blankensteyn, H.v., Sarphatistraat 90
  N4406    Blankers, L.M.F., in Huish.art., Weteringschans 189
  Z1616    Blankestein, J.W., Arts, Amstelveenscheweg 132
  N1578    Blankwaardt & Co., in Manufacturen, Kloveniersburgwal 129
  N1444    Blase, E.F., Dir. Amst. Hyp. Waarborg Mij., Heerengracht 136
  N7158    Blass & Groenewegen, in tyuinbouwwerktuigen, filiaal, Keizersgracht 521
  N3536    Blatt, C., Comm. in assur., Keizersgracht 295
  N6369    "Blauwe Societeit", Rembrandtplein 42
  Z1417    Blazer Mzn., S., Muziekinstrum.handel., Ceintuurbaan 141
    Z549    Bleckmann-Janzen, Mevr. Wed. H.F.A., Valeriusplein 1
  N1225    Blécourt, W.F.H.de, fabr. van koperwerken en verlichtingsmiddelen, Looiersgracht 43 (6-5, zat.
                  6-1½)
  N8309    Bleekemolen, C., Grossier in vee, Prinsengracht 799
  Z2712    Blees, H., 1e Helmerstraat 76
  N2669    Bleijerveen, A., Spuistraat 140
  N3330    Bles, Dr. Ch., Zenuwarts, Keizersgracht 788
  N3875    Blessing, B., Stucadoor, Westerkade 25
     Z938    Blickman, H.C.G., fa. Koopman & Co., Koninginneweg 196
     Z820    Blickman, Mevr. Wed. H. G., Koninginneweg 99
  Z2419    Blij, H.B.C.H.de, Okeghemstraat 21
  Z2387    Blijdensteijn, A.de Stoppelaar, ("Amsterdam-Langkat Comp.), Weteringschans 122
  Z4384    Blijdenstein, B.B., van Breestraat 142
          F     Blijdenstein en Co., B.W., De twentsche Bankver., Spuistraat 142 (niet voor locale gesprekken.
                 Aangesloten aan het locale telefoonnet onder no. N45, N879, N2308, N3927) 
  N8872    Blijdenstein, Th.W., Heerengracht 544
  Z4515    Blijdenstein, Mej. F.E., Weesperzijde 141
  Z3117    Blijenburg, Corn., Tabak, Nic. Witsenkade 4
    Z117    Blijenburgh Jr., A.v., Baden, Geysers, closets, enz., Joh. Verhulststraat 30
    N910    Blijenburgh, J.v., vert. der fa. Wed. W.j. Oppedijk, Houth., Houthaven
  Z1478    Blijenburgh, W.v., Lood- en zinkwerker en in sanit. art., Overtoom 93a
    N639    Blikman & Satorius, Naaml. Venn. Boekh. en Drukkerij, voorheen, Engros mag., Rokin 17
  N4132    Blikman & Satorius, Naaml. Venn. Boekh. en Drukkerij, voorheen, Engros mag., Rokin 17
  N9170    Blikman & Satorius, Naaml. Venn. Boekh. en Drukkerij, voorheen, Engros mag., Rokin 17
  N4435    Idem, uitsl. fabr, te Sloterdijk
N10362    Idem, Uitsl. fabr. te Sloterdijk
  Z4029    Blinxma & Co., gouden-, zilveren- en koperen voorwerpen, Ruyschstraat 87
  N9160    Blitterswijk, J.J.v., Compl. meubileerinegn, Heerengracht 61
  N4041    Blitz, A., Grossier in Zadel- en rijtuigmakersfourn., Plantage Parklaan 22
  Z2245    Biltz, D., Vleeschh. Nieuwe Tolstraat 63
  N9303    Blitz, Gebr., Koekbakkers, Jodenbreestraat 13
  Z2844    Blitz, Gez., Japonstoffen en aanverwante art., Galerij 19
  Z3030    Blitz, Lion, Tandarts, Amsteldijk 21
  Z3611    Blitz, K.A., Galerij 30
  N7740    Blitz & Co., Fa., Damesconfectie, Achterburgwal 63
  N6233    Blitz & Davids, Diamantslijperij, Nieuwe Achtergracht 11
  N2326    Bloch, D., lid der fa. I.G. Bloch & Gebr. Stübbe, Den Texstraat 16
  N3760    Bloch, G., Singel 258
  Z1106    Bloch Jr., Jacq., Makelaar, Weteringschans 78
N10613    Bloch, Max. insp. v. Amerik. Art., N/Z. Voorburgwal 334
  N1433    Bloch & Gebr. Stibbe, I.G., in leder- en schoenwerk, Singel 251
  N1434    Bloch & Gebr. Stibbe, I.G., in leder- en schoenwerk, Singel 251
  N3936    Bloch, Davids & Co., Fabr. van Modeart. en nouveauté's, O.Z. Voorburgwal 159
N10150    Block, Fa. A.de, Milit. borduursels en equipementen, Warmoesstraat 171
  N8922    Block, Wilh.C., Kleermaker. N.Z. Voorburgwal 159
    Z479    Bloquery, J.C.v.d., partic., van Breestraat 186
  Z4865    Bloem, Jac.J.J., kantoor- boekhandel, van Woustrat 102
  Z1289    Bloem S., Wouvermanstraat 32
    Z721    Bloemen, B., Koninginneweg 155
N10360    Bloemen, W., kantoor, Paleisstraat 17
  Z2270    Idem, Sarphatistraat 17
  N5284    Bloemen & Martens, importeurs in koffie, Lijnbaansgracht 57 (na 6 uur Z721)
  N9616    Bloemenhandel van C. Kemper Jr., Hartenstraat 32
  N9795    Bloemenmagazijn, Aalsmeers, (M.v.d. Bijtel), Rozengracht 21
  N3316    Bloemenmagazijn, Hartenstraat, (H. Munninks), Hartenstraat 2
    Z427    Bloemenmagazijn, "de Bloemenkorf", P.C.Hooftstraat 111
    Z443    Bloemenmagazijn, "Erica",  (J.G. Verhoop), Roelof Hartstraat 175
  Z2329    Bloemenmagazijn, Ëxcelsia", de Clerqstraat 53
  Z4561    Bloemenmagazijn,  "Flowershop Ivy", Leidscheplein 35
  N4493    Bloemenmagazijn, "Lotus",  (Ph. Roos), Utrechtschestraat 97
    N219    Bloemenmagazijn, v. M. Horstink, Leidschestraat 54
  N3493    Bloemenmagazijn, J. Kolman, Singel 520
    Z675    Bloemenmagazijn, "Lily Shop", Roelof Hartstraat 174
  N6050    Bloemenmagazijn, v. Mej. A.M.E. Kloezeman, Utrechtsestraat 91
N10460    Bloemenmagazijn, L.Ploos van Amstel, Damrak 17
  N7601    Idem, Raadhuisstraat 27
    Z611    Bloemenmagazijn, C. Thim, van Baerlestraat 56
  N2809    Bloemenmagazijn, J.H.Toorenburg, Heerengracht 534
N10307    Bloemer, G., Caféhouder, Prins Hendrikkade 83
    N771    Blöte, J.W., Comm. in Eff., Vijzelgracht 27
  N5591    Blog, M.L.S., Drogist, Zwanenburgwal 84 (zaterdags gesloten)
  N9425    Blog & J. Vaz Dias, M., in fijne vleeschwaren, Muiderstraat 16
  N4254    Blog's Credietmag., Z., Warmoesstraat 47
  N3883    Blok, M.A., Broodbakker, Nieuwe Amstelstraat 21 en Jodenbreestraat 29
  N8120    Blok & Zonen, I., grossiers in horoges, import en export, Keizersgracht 137
  Z4548    Blom, A.D., Handelsagent, Linnaeusparkeg 71, Watergraafsmeer
  Z2673    Blom, E., MAg. van goud en zilver, Kinkerstraat 206
  N1646    Blom, E., in goud en zilver, Utrechtschestraat 107
  N2348    Blom, J., (voorheen C.G. Wamsteeker), mag. van goud en zilver, Nieuwendijk 173
  N7723    Blom, J., Mag. van goed en zilver, diamant en horloges, Weesperzijde 11
  N4985    Blom, J.A., Banketbakker, Raadhuisstraat 45
  N5366    Blom, Joh., Meubelfabr. en makelaar, Vijzelgracht 7
  N9360    Blom, Louis, Sarphatistraat 99
    Z109    Blom, Maison, Banketbakker, Willemsparkweg 68
  N8820   Blom, N., in goud, zilver en juweelen, Nieuwe Heerengracht 25
  N2247    Blom Pzn., O.P.N., (fa. Blom en v.d. As), partic., Beursplein 5 effectenbeurs
  N2247    Blom, P., (fa. Blom & v.d. As), partic., Beursplein 5 effectenbeurs
  N2247    Blom & v.d. As, Comm. in assur, em assuradeuren, Beursplein 5 Effectenbeurs
  N2247    Makelaardij 
  N7783    Buitenl. Mijen
  N2192    Zeeverzekering
  N6704    Brandverzekering
  N3174    Provinciale Verz.,
  N8801    Blom, W., Varkensslager, St. Jansstraat 28
  N6939    Blom & Co., Fa., Fabr. v. Vleeschextract, Binnen Brouwersstraat 38
  N3697    Blom van Wezel, Wasscherij Ëdelweiss", Looiersgracht 43 (9-6)
  N4078    Blömer, F.A., Agnet in manufact., dames- e heerencvonfactie, Singel 133 (9-6)
  N9476    Blommekoper, L. & J., Agent v. Buitenl.huizen, N.Z.Voorburgwal 110
  Z2987    Blommenstein, Mr. A.F.v., P.C.Hooftstraat 162
  Z2190    Blooker, D., partic., Sarphatistraat 10
  Z2304    Blooker, J. & C., N.V. Ïntern. Cacaofabrieken", sarphatistraat 10 en Watergraafsmeer (fabriek)
  Z3931    Blooker, Dr. J.W., Gem-. Arts 1e afd., Palestrinastraat 15
  N4965    Blumenthal & Co., kinderconfectie, Groenburgwal 71
  N8495    Blussé, J.J., ssurantiën, O.Z. Voorburgwal 221
  Z5007    Boas, A., Chir. Pédicure, Oosterpark 29
  N8039    Boas, A. & J., in Diamanten. Weesperstraat 30
    N522    Boas, E.A.L., Adv. en proc., Achterburgwal 219
    N522    Boas, Henri L., Makelaar in Koffie, Achterburgwal 219
  Z1092    Idem, Partic., Roemer Visscherstraat 16
  Z1803    Boas, H.M., Vondelstraat 56
  Z1023    Boas, Jacob, Gedipl. masseur en Pédicure, Grensstraat7 (1-3)
  N8386    Boas & Glser, Verlichtingsart. engros, Zwanenburgwal 76
N10380    Boas, J.M., Makelaar, Sarphatistraat 39
  Z2843    Boas, Mr. J.C., Advoc., Leidschekade 100
    N385    Boas, MH., Comm., Kloveniersburgwal 61 (9-6)
  Z4558    Boas, Mevr. Wed. M.H., Weesperzijde 1
  N3025     Boas, Mevr. Wed. Maurits H., Weteringschans 255
  N4310    Boas, Gebr., diamantslijperij, Uilenburgerstraat 173-175
  N3974    Boas, Mevr. Wed. H.J., Heerengracht 508
  N6471    Boas, Gomperts & Co., A., Fabr. van Diamanten, K. Amstelstraat 2
  N3931    Boasson, H., fa. B.A.v. Praag, Banketbakker, Nieuwe Heergracht 21
  N5305    Boasson, J.B., Keizersgracht 737
  Z4702    Boasson - v. Hamburg, Wed. S., Weesperzijde 29

  N2908    Boasson & v. Overzee, Rokin 5
  N2316    [idem]
  Z3572    Bock & Co., de, Kantoorinr., Adm. de Ruyterweg 7, Sloten
  Z1543    "Bode", "de", Red. en Adm., 1e Const. Huygensstr. 118
  N3540    Bode, W., Makelaar in kol. waren, Westerdokstr. 10
    N214    Bodega, The Continental Bodega Cy. Kalverstr. 234 (8-8)
  N2310    Idem, Damrak 98 (8-12)
  N4775    Idem, Expeditie, Keizersgracht 165 (8-8)
  N8631    Bodega "Oporto", Damrak 92
  N3719    [idem]
  Z3883    Bodenheim, F.P., partic., Vondelstr. 6
  N9661    Bodenheim, Wed. G.A., Uniformkleedermakerij, Keizersgr. 181
  Z2621    Bodenstein, H.D.J., Hoogleeraar, Gabr. Metsustr. 34
N10142    Boek-Centrale, R.K., (F. Jansen & L. Winkeler), Haarlemmerstr. 119
  N9812    Boekel, Fa. Wed. C., (P. Boekel), Scheepsmaker en verh. v. dekschuiten, enz., de Wittenkade 174
  N1864    Boeken Jr., P., Makelaar en comm. in eff., Singel 52
  Z2643    Bökenkamp, C.F., P. de Hoochstr. 36
  N3593    Bökenkamp, W.F.H., Vleeschh., Haarlemmerdijk 176
  N4700    Boeker, D.J., Kruierij en pianovervoer, Jonge Roelensteeg 2
  Z2429    Boekhandel, Fa. Beerman Haverman, 1e Const. Huygenstr. 115
N10704    Boekhoff, Gebr., Loodgieters, zinkwerkers enz., Korte Kolksteeg 3
  N2052    Boekholts, B.J., Makelaar, N.Z. Kolk 9 (6-12 en 1.30-7)
  N8501    Boekman & Zn., Heerenconfectie, St. Anthoniebreestr. 19
  Z1009    Boelaars, A.P., Handelsagent, Ceintuurbaan 298
  N2462    Boele, C.J., voorh. C.J. Boele & Zn., Damrak 70
  Z3823    Idem, Weteringschans 142
  N5000    Boele, C.J. Filiaal sigarenmag., Vertegenw.: Martijn v. Dam, N. Heerengr. 1
  Z2808    Boele, J.M.H., Makelaar in assur., Leidschekade 45
    N495    Boele Sr., W.G., Sigarenh., Nassaukade 126
    N333    Boele Sr., W.G., Sigarenh., Rembrandtplein 3
  N5028    Boele & Zn., G., Olieh., Brandewijnsteeg 2-4
  G G G    Boele van Hensbroek & Gerdes, Effectenbeurs, alleen van 1-3½ uur. (Niet bestemd voor locale
                  gesprekken)
  N2127    Boele v. Hensbroek & Gerdes, O.Z. Voorburgwal 249. Afd. chefs
  N5522    Idem, Afd. personeel
  N4188    Idem, Effectenbeurs, nis 17
N10038    Boelen, Mr. H.J., Adv. en Proc., Keizersgr. 305-309
    N227    Boelen, Jacobus, Wijnhandel, O.Z. Kolk 11
N10734    Boelen, J.G., Keizersgr. 598
  N4424    Boelen, J.Th., Heerengr. 454
  N9875    Boelen-Smidt v. Gelder, Mevr. Wed. H.J., Keizersgr. 587
  N2308    Boelhouwer, Kruyswijk & Balhuizen, Haagsche pakschuitdienst, Rokin o.d. Ned. Bank (8-6)
N10370    Boelhuis, Jan, in Huish. art., haarden, kachels enz., Vijzelstr. 75
  Z3438    Bölken, J.H., Jan Luijkenstr. 38
  Z1095    Boeljon, Theod., Juwelier, Alb. Cuypstr. 8-10
  Z1950    Boeljon-Carstens, J.H., Dameskleedermakerij, Nic. Witsenstr. 10
  Z2697    Boellaard tot Herwijnen, J.W., Generaal-Majoor, Stadhouderskade 125
  Z5049    Bölte, A., v. Baerlestr. 11
  N6954    Bömeke, H.G., Agenturen, Bloemgr. 68
  N3468    Bömeke, H.G., Fijne Vleeschw. en comestibles, Vijzelstr. 111
  Z3045    Boendermaker, C., Makelaar, Overtoom 459 (10-4)
N10659    Boendermaker, C., Makelaar, Singel 270 (9-5 Tel. No. N4045)
    Z442    Boendermaker Czn., P., Makelaar, Joh. Verhulststr. 195
  N5247    Boendermaker, Gebrs., Schilders en in brandassur., Keizersgr. 9
    N957    Bönhoff & Noorduijn, Prinsengr. 777
  N6462    Bönker, L., Café-rest., "Belvédère", de Ruyterkade 50
  N8982    Bönnekamp, H.H., in Diamantzaagmachines, Valckenierstr. 69
  N4287    Bönninghausen, Jhr. E.M.Th. von, Heerengr. 450
  N8055    Boer, P.A., Koffiemakelaar, Singel 338
  N7468    Idem, Singel 338, termijn afd.
  Z2059    Boer, D.C. de, Comm. in eff., Stadhouderskade 134
  N7130    Boer, Fa. de, (A. v. Leeuwen), Kapper, N. Doelenstr. 6
  N7713    Boer, G.J. de, Café "Moderne", Leidscheplein 19-21
  Z2168    Boer, H. de, Banketbakker, Sarphatipark 42
  N3054    Boer, Jan de, Surveyor for the Sea Insurance Cy. Lim., P.H. kade 129 (9-5)
  N3690    Boer, J.H. de, Frederikspl. 55
  Z4565    Boer, Joh.H. de, In tapijten, meubelstoffen, enz., Valeriusstr. 194
  Z5193    Boer, L.J. de, Mag. "de Zon", v. Spijkstr. 2, Sloten
N10020    Boer & Co., J. de, Noord-Holl. Asbestfabr, Kromme Waal 16
  N8092    Boer & Co., L.W. de, Pr. Hendrikkade 136
  N8455    Boer, M. de, Dr. dent. Surg., keizersgr. 542
  Z1719    Boer, Maison, 1e Weteringplantsoen 2
N10326    Boer, P.A. de, Banketbakker, Gasthuismolensteeg 11
  Z1623    Boer, R. de, Makelaar, keet Laings' Nekstr.
  N1690    Boer, S. de, Agent, Comm. in tapijten en manufacturen, Heerengr. 83
  Z4873    Boer, W.J. de, Expeditie- en verhuizingen, Von Zesenstr. 33
  Z1693    Boer, A.D. den, Drogisterij, verbandstoffen en geneesmidd., Overtoom 91
  N8163    Boer & Zn., Wed. J. de, Fijne vleeschw. Nassaukade 123
    Z173    Idem, filiaal, Adm. de Ruyterweg 172 J, Sloten
  N1627    Boer & v.d. Schuijt, de, Lauriergr. 73 (9-6)
  N7995    Boerckhardt, F., Film-verhuur Mij. "Wilhelmina", Raadhuisstr. 18
  Z1064    Boeree Jr., E.F., Boterh., Hobbemakade 160
  N6296    Boerenbond "Zaanland", Boterhandel, Houtmankade 101
  Z1145    Boerhaave-Kliniek, (Dr. M.A. Mendes de Leon), Directie en admin. Tenierstr. 1
  Z3952    Idem, Huishouding, Tenierstr. 1
  Z3902    Idem, Zusterhuis, Joh. Vermeerstr. 31
  N1717    Boering, J.C.N., Fijne vleeschw. en comest., export, Keizersgr. 357
  Z5282    Boerlage, Mr. J.R., Adv. en Proc., Roem. Visscherstr 41
    N371    Boerlage & Mulder, Mrs., Prinsengr. 460 (9-4.30)
  N2998    Boers & Zn., W.A., Comm. in eff., Keizersgr. 448
  Z1538    Boersma, A., Banketbakker en kok, Amstelveenscheweg 196
N10406    Boersma, Gebr., Timmerlieden en Aannemers, Noorderstr. 81
  N7346    Boersma, P.F., Banketbakker, Elandsgr. 60
  N5137    Boersma, Mevr., Verlosk., N. Achtergr. 29
  Z2711    Boese, Wed. A.G., partic., Lomanstr. 27
  Z1654    Böse, J.H., Opz. Gem. Waterleiding, Rustenburgerstr. 121
  Z2863    Bösensell, W.A.A., Fijne vleeschw., kruideniersw. M.H. Trompstr. 28, Sloten
  N8552    Bogaard, J.P., Boekhandel, Schippersgr. 9
  N7351    Boogaard & Co., H. v.d., Ned. transport- en liften industr., Prinsengr. 575
  Z2921    Bogaardt, Mevr. C., Vondelstr. 87
  N2253    Bogaert, Mr. Ed. v.d., Adv. en Proc., Keizersgr. 227
  N6350    Bohlander, F. Wzn., F., Banketbakker, K. Prinsengr. 22
  Z3011    Bohlander, F.L., Banketbakker, Overtoom 498
  Z3463    Bohlander, L., Suikerbakker, Bilderdijkstr. 7
  Z4710    Bohlander, M.W.F., Noordstr. 23
    Z753    Bohne, W., P. de Hoochstr. 40
  N5779    Bohnen, Maison, Leidschestr. 42
  Z5206    Boichel, A., Dir. Steenk. handels Mij. voorh. Jan Veldhuizen Wzn., Koninginneweg 117
  N5623    Boichel & Co., A., Steenkolen handel, Hoogte Kadijk (8-6)
  N6254    Bois Jr., D. de, Arts, Prinsengr. 987
  Z4726    Bois, J.J. de, Loodgieter en Makelaar, 3e Oosterparkstr. 152
  N3592    Bois, M.C. de, Kruideniers- en gruttersw., Utrechtschestr. 32
  N3592    Bois & de Erven C.H. Vahrmeijer, M.C. de, Kruideniersw. Utrechtschestr. 32
  N9105    Boissevain Ezn., A., Heerengr. 540
    N508    Boissevain, A.A.H., Huize "Prins Hendriksoord", Lage Vuursche (Zeist), Particulier
  Z1242    Boissevain, A.G., v. Baerlestr. 5
  Z1801    Boissevain, Charles E.H., v. Eeghenstr. 92
  Z2916    Boissevain, G.M., Particulier, Tesselschadestr. 12
    N507    Boissevain, Gebr., Comm. in eff., Keizersgr. 221
  N6642    Idem, Effectenbeurs, nis 18 (Uitsl. onder beurstijd)
  N2135    Boissevain, M.J., Koopman, Beurs, krs. 29/31
  N5062    Boissevain, R.J.G., Heerengr. 202
  N9204    Boissevain & Co., Adolph, Bankiers, Heerengr. 237
  N9205    [idem]
  N4963    Idem, Effectenbeurs, nis 76 en 39 (Uitsl. onder beurstijd)
           G    Boissevain & Co., Adolph, Heerengr. 237 (Niet voor locale gesprekken). (Aangesloten aan het
                  locale telefoonnet onder No. N9204 en N9205)
  N1214    Boissevain & Zn., H.J.A., Comm. in Assuratiën, Keizersgr. 138
  N5033    Boissevain, Walrave, Particulier, Keizersgr. 143
  Z1633    Bok & Zonen, E.J., KLeine Kattenburgerstr. 166
  N5662    Bokelmann, J.J., Scheeps- en werktuigk.-expert, Spreeuwenpark 9
     Z908    Bokeloh, G.H., Ferd. Bolstr. 42-44
N10161    Bokke, L. v.d., wagenmakerij en smederij, Valkenburgerstr. 39-41
  N8059    Bokkel Huinink, Korthals Altes & v. Thiel de Vries & Co., ten, Amstelstr. 72
  N1704    Boks & Co., G.M., in verfwaren, De Wittenkade 14 (9-5½)
    N440    Bol, Johan, Koningsplein 6
  Z1638    Bol la Foutijn, Wed. L.C.W., Koninginneweg 48
  Z5337    Bolderman, M.B.N., Ingen. der Publ. werken, Linnaeusstr. 45
    N260    Boldingh & v.d. heide, Scheikundig laboratorium, Heerengr. 507 (9-4)
    N106    Boldoot, Eau de Cologne-fabr. v/h. J.C., Kant. adm. en expeditie, Singel 92, Langestr. 51
    N231    Idem, Kantoor (uitsl. v. orders)
  N4342    Idem, Fabr., Haarlemmerweg, Sloten
  N9696    Idem, Detailverkoop, Reguliersbreestr. 42
  Z3852    Boldoot, geb. Desmons, Mevr. de Wed. J.J., Vondelstr. 7
  Z3124    Boldrik, H.J.A. v., Kol. waren, J.P. Heyestr. 162
  N2140    Bolkestein Jr., E., Apotheker, Leidschestr. 90
  Z2229    Boll, Mr. V.G.A., Adv. en Proc., Joh. Verhulststr. 96
  N1316    Bolle, A.J., Handelsagent, N. Doelenstr. 8 (na 6 uur N7417)
  N6942    Bolle, L., Bananen en Zuidvruchten import, L. Houtstr. 33
  Z5285    Bollemeijer Jr., H., Goud, Zilver, v. Woustr. 73
  N6005    Bollinger, P., Boek- en Handelsdrukkerij, Korte Prinsengr. 30
      N92    Bols, Erven Lucas, Likeurstokerij, Algem. Zaken, Rozengr. 102
  N3293    Idem, Exped. Buitenland
  N1797    Bolten, W.J., Handelaar in gedistilleerd, Heerengr. 397
  N7398    Bolten, Fa. W.V., In asphalt- en loodgieters art., Singel 164
  Z2164    Bolwidt, C.L., Makelaar in vaste goederen, Valeriusstr. 247
N10334    Bom, Adriaan, Makelaar in meubilair en machineriën, Kerkstr. 310
N10334    Bom & Zn., G.Theod., Houders v. publ. verkoopingen, Kerkstr. 310-314
  N9294    Bom, F.L. v.d., Boekbinder, Rozengr. 48
  N9566    Bom, J.E.H. v.d., Comm. in eff., Kloveniersburgwal 105
  N4461    Bom, J.L. v.d., Architect, Heerengr. 215 (9-5; na 5 uur N9294)
  Z3392    Bomgaars, P., Dir. Melkinr. "Holland", Bilderdijkstr. 157-161
  N7895    Bommel, Elias P. v., Boekbinder, Kerkstr. 58
  N3837    Bon, J.A., Smid, Zwanenburgerstr. 7
  N9487    Bon & Fritz, Comm. in eff., Rokin 151, Chefs
  N2795    Idem, Bedienden
  N9601    [idem]
  Z4196    Bon & Schuh, Apothekers, Weesperzijde 2
  N8761    Bond v. Handels- en Transportarbeiders te land, Binnenkant 27
  Z2035    Bond v. Machinisten ter Koopvaardij, Staringplein 10
  N7891    Bond v. Ned. Brouwerijen, Secretariaat, Keizersgr. 574
  Z1980    Bond v. Ned. Gem. Werklieden, Secr. G.C. v.d. Tempel, Ceintuurbaan 304
  Z1543    Bond v. Nederl. Onderwijzers, (Hoofdbestuur), 1e Const. Huygensstr. 118
  Z3201    Idem, (afd. Amsterdam), 1e Helmersstr. 69
  Z3556    Bonda, H., Architect, Vondelstr. 170
  N3931    Bondsbur., Ned. Bond v. Koffiehuis-Restauranthouders & Slijters, Singel 284 (10-12, 2-4. Zat. gesl.)
  N3668    Bonebakker, Dr. A., Keizersgr. 782
  N1412    Bonebakker, C., Partic., Heerengr. 250
     Z546    Bonebakker, J.A., v. Breestr. 39
  N1294    Bonebakker, W.G., partic., Heerengr. 376
      N94    Bonebakker & Zn., as., Heerengr. 376 (9-7 na 7 uur N1412)
  N7697    Boner, Goswin H., Exporteur, Keizersgr. 283
  N5399    Bonga, A., Notaris, Heerengr. 525
  N7018    Bongardt, W. v.d., kapper, Keizersgr. 490
  N6190    Bongenaar, G., Melkinr., St. Nicolaasstr. 22 (6-11)
N10371    Bonger, Hendr.C., Weteringschans 89
     Z829    Bongers, E.A.M., Part. wijkverpleegster, Willemsparkweg 3
    N335    "Bonita", N.V. Mij., in Agenturen, Rokin 30
  N4770    Bonke, F.I.M., Arts, Keizersgr. 424
  N2448    Bonke, W.A., Varkenssl., Korte Niezel 4
     Z676    Bonn, P.A., Willemsp.w. 156
  Z4820    Bonn, S., "het Boekhuis", Pretoriusstr. 74
  N8362    Bonnet, J., Broodbakker, Jodenbreestr. 1
  Z4762    Bonnet Jr., J., Weesperzijde 12, Watergraafsmeer
    N100    Bonneterie, Maison de, Kalverstr. 183
  N9019    Bonnier, Fa. Gebr., Haarlemmerstr. 66
  N1978    Bonnike, A., Rokin 89
  N7526    Bonnike, A., Keizersgr. 261
  N9383    Bonnist, A.I., (fa. Gebr. Bonnist), Pl. Franschelaan 5
  N3300    Bonnist, Gebr., In zakken, matten, enz., Wittenburgergr. 1
    N270    Bonnist & Zn., I.L., Kooplieden in zakken, N. Keizersgr. 43
  N1188    Bonsema Bentum, Fa. M., Jac. Hoogewoud, Grooth. in brandstoffen, Leliegr. 7
  Z3362    Bont-Reijffert, Mevr. de Wed., Vondelstr. 101
  N7261    Bont, Mej. E. de, Keizersgr. 201
  N3689    Bont & Leyten, vroeger De, fabr. v. suikerwerken enz., N. Looiersdw.str. 9-17
      N60    Bontamps, Wed. H., Prinsengr. 321 (9-6)
  N1660    [idem]
  Z1214    Bont, Th.J. de, Schoenmag., Roel. Hartstr. 168
  Z4671    Bonte, L., Ruyschstr. 82
  N2627    Bontekoning & Aukes, Kantoor Houthaven
    N733    Idem, keizersgr. 15
  N7824    Bonting, J., Varkenssl., Leidschekruisstr. 18
  Z2342    Boode, J., Boekhandel, Kinkerstr. 51
  N9553    Boogaard, K. v.d., Roomboter, 1e Laurierdwarsstr. 6
      N60    Boogers, G., Comm. in Eff., Jan Luijkenstr. 26
  N2620    Boogers & Co., Comm. in eff., N.Z. Voorburgwal 67
  N2930    Booleman, M.Z., Postzegelh., Rokin 54
  N5278    Idem, partic., Joh. Verhulststr. 194
  Z2359    Boom, G., Arts, Verloskundige, 2e Const. Huygensstr. 42
  N1313    Boom, H., "Petit Trianon", Spui 26
     Z960    Boom, J.C.G., Dir. N.V. Intern. Cacaofabr., Joh. Vermeerstr. 53
  Z3941    Boom, J.J., Caféhouder, de Clercqstr. 79
  Z2590    Boom, S.H., in Kolonialew., J.P. Heijestr. 176
  N3996    Boom, Wzn. H., Makelaar, Koningsplein 1
  Z3222    Boom & Gooszen, Weteringschans 106
  N2558    Boom, Gebr. v.d., N.V. Gebr. v.d. Boom's Stoombootreederij, de Ruyterkade, Steiger A en B (8-8)
  N1613    [idem]
    N909    Boomkamp & Co., v. Leeuwen, Heerengr. 364 (9-5)
  Z5257    Boomsma, L., (Venn. der fa. H. Jansen & E. Steenbergen), Jac. v. Lennepkade 299
  N2028    Boomsma, M., de Ruyterkade, 4e steiger
  N3065    Boon, A.A., Ingenieur Cement-IJzerfabr. "Wittenburg", Overtoom 484
  N2945    Boon Jhzn, F., Kok en banketbakker, Leliegr. 14
  N2442    Boon, G., Aannemer, O. Waal 18 (8-12, 1.30-8)
  N8792    Boon, L., Loodgieter en zinkwerker, Kattenb. voorstr. 4
  Z2313    Boon, N.J., Uitgever, Amsteldijk 13
  N8565    Boon, P., Vert. van Wesly, Hugo de Grootkade 56
  Z5336    Boon, W., Hoofdopz. der Publ. werken, Bilderdijkkade 8
    N461    Boon's IJshandel, Haarl. Houttuinen 85
N10645    Boor Kzn., Jb. Dir. Ansjovis controle Vereen., N.Z. Voorburgwal 176
  Z2141    Boorsma, J., Ger. Doustr. 254
  N9103    Boosman, Fa. W., (G.W.J. Winter), Warmoesstr. 97
  N2353    Boot, Gipon & Co., Assuradeurs, Keizersgr. 209
  Z1707    Boot, H.M., v. Eeghenstr. 157
    N764    Boot & Co., Houtkoopers, Heerengr. 125
    N726    Boot & Co., Nieuwe Eiken Houthaven (Kantoor), Houtkooperij
  N1995    Boots, Gebr., Leder en schoenwerk, P.H. Kade 133
  N2132    Bootz, H., "Likeurfabr. de 3 Fleschjes", Gravenstr. 16
  N5223    Booven, Mr. M.A. v., Adv. en proc., Keizersgr. 349 (9-5.30)
  Z4289    Booy, F. de, Dir. der Deutsche Maschinen Vertriebs Gesellsch., G.m.b.H., Speciale
                  Kopieërmachinenfabr., Middenweg 133, Watergraafsmeer
  Z1097    Booy, H. de, Joh. Verhulststr. 165
    N241    Booy, P. de, Notaris, Leidschegr. 20
  N8944    Booys, P.J. de, Schuitenv., Expedit., Steiger 3, Damrak
  N9035    Bordelaise, Café-Rest., Leidschestr. 52
  Z3380    Bordes, Dames de, Nicolaas Witsenkade 47
N10150    Borduurwerken, Mil. ornementen, enz., A. de Block, fabr. Warmoesstr. 171
  Z5263    Borel, E., Sigarenfabr., v. Speijkstr. 81
  N5178    Borg, G., Boekh. en uitgever, Prinsenstr. 6
N10569    Borg, H.J. v.d., handelsagent, Singel 158
  Z2625    Borggreve, Joh.S., Horlogemaker, Goudsmid, Ferd. Bolstr. 51
  Z3428    Borghoff Jr., Ant., meubelfabr. "Cuba". Jac. v. Lennepstr. 81
  N6639    Borghols, F.J.P., in ijzerwaren, Hugo de Grootstr. 12
  N3235    Bork, J.J. van, in verlichtingsart., Singel 261 (8-6)
         N4    Bork, W. v., Dir. der Algem. Telephoon Mij., Keizersgr. 60
  N6192    Borkus & Lotz, Electriciens, Kerkstr. 306
  Z3610    Borren, G.A., Apotheker, v. Woustr. 79
  N9656    Borrius, C.J., Comm. in eff., Prinsengr. 826
    N759    Borst & Co., Cornelius, Houtagent, Raadhuisstr. 20
  Z1757    Bos, A., Rund- en Varkenssl., Amstelveenscheweg 46
  Z4832    Bos, A.K., Tabakskerverij en Sigarenh., Middenw. 4b, Watergraafsmeer
    Z452    Bos, A.W., Dir. der Publ. Werken, woning de Lairessestr. 56
    Z601    Bos, B.G.J., vert. Reckitt & Sons Ltd., Nic. Maesstr. 52
  Z4036    Bos, H., Varkenssl., Kastanjeplein 15
  N5262    Bos, Is., Pianist, Amstel 320
  N7966    Bos, Jacob, Drukkerij, Achterburgwal 76
  Z4902    Bos Jzn., J., Makelaar, Linnaeusparkweg 58, Watergraafsmeer
  N4184    Bos Gzn., J.T., Varkensslachter, Nes 44
  N6767    Bos, K.H., In leder en drijfriemen, enz., kant. Keizersgr. 298 (9-5.30)
  N5920    Bos, Louis, stempels enz., Kerkstr. 193
  N8476    Bos, J. v.d., Tapper, Pr. Hendrikkade 91
  Z3862    Bos Jzn., J., Makelaar, Roemer Visscherstr. 30
  N9702    Bos, M., Chef-machinist Haven Stoomb. dienst, P.H. Kade 121
    N430    Bos & Baaij, O.Z. Voorburgwal 237 (9-5)
    N523    Bos & Co., G., kant. Prinsengr. 417-419 (v. interl. uitsl. N523)
  Z4869    Idem, pakhuizen, Marnixstr. 232-234
  Z2543    Bos & Kersteman, P., in Granen en meel, Adm. de Ruyterweg 130 J, Sloten
  N4137    Bos & Pleiter, v.d., (C. v.d. Bos), Comm. in eff., Reguliersgr. 9
  N9961    Bosaans, G., Verloskundige, Bloemgr. 182
  Z4935    Bosboom, S., Hoogeweg 3, Watergraafsmeer
    N742    Bosboom, W.J.N., Vert. der Rott. Tramw. Mij., Westerdokstr. 29
  N1299    Bosch, Alph., Agent v. buitenl. huizen, Heerengr. 139
  N6044    Bosch, André A.J., Agentuur- en comm.h., Koggestr. 11
  Z1070    Bosch, Dr. C.F., Willemsparkweg 219 (1-2)
  Z5130    Bosch, Dr. C.F., Arts, 1e J. v.d. Heydenstr. 148 (8-10)
  Z4809    Bosch, H., Drogerijen, chemie, enz., Lampongstr. 1
  Z5303    Bosch, H.M., Koningslaan 50
  N4600    Bosch, H.G.M., Arts, Kalkmarkt 8
  N2991    Bosch, Jan, Agenturen in damesconf. en gummimantels, Singel 93 (9-5)
  N3926    Bosch, Fa. J.H. v.d., Agenturen, Assurantie, Keizersgr. 347 (9-6)
  N2726    Bosch, J. v.d., Bestelhuis, expeditie, N.Z. Voorburgwal 16
  N1958    Bosch, J. v.d., Teniersstr. 5
  N7673    Bosch, Mevr. J.B. v.d., Weteringschans 45
  N4181    Bosch & Co., Bronwateren, Elandsgr. 6 (8-7)
    N666    Bosch & Selles, Agentuur en Commissieh., Singel 510 (8.30-6)
  N3674    Bosch & Böschen, v.d., Importeurs v. comestibles, Brouwersgr. 211
    N552    Bosch Ltd., v.d., Margarinefabr., Koggestr. 11
  N8272    Bosch, J.C. ten, (fa. P.L. Bozon & J.C. ten Bosch), autofournituren, Nassaukade 118
N10799    Bosch, N.G. ten, Muziekinstrumenten, import, Damrak 23
  N3151    Boshuizen, G., Jac. v. Campenstr. 18
  N6952    Bosman, A.A., Apotheker en scheikundige, Keizersgr. 235
  Z2144    Bosman, C., Huis- en decoratieschilder, 2e Jan Steenstr. 36
  N6365    Bosman Gzn., G., Amsterd. Waschinr., Sloterdijk, Wijk B 54, Sloten (7-7)
  N5945    Bosman Mzn., I., in Kol. Waren, St. Anthon.breestr. 57
  N8024    Bosman, J.Th., Agent in houtsoorten, Spaarndammerstr. 2
N10100    Bosman, L., Café de Zwarte Ruiter, Leliegr. 50
  N7067    Bosnak, Arie, Fruith., N. Heerengr. 153
  Z4723    Bosnak, Arnold, (fa. Gebr. Bosnak), Pretoriusstr. 36 (v. 6 n.m.-9 v.m. en Zat.)
N10703    Bosnak, D., (fa. Gebr. Bosnak), Oude Schans 60 (v. 6 n.m.-9 v.m. en Zat.)
  N2758    Bosnak, Gebr., Import., Export., kant. Joden Houttuinen 54
N10744    Idem, IJkade, fruitloods, afd. expeditie
N10703    Idem, D. Bosnak, Privé Oude Schans 60 (v. 6 n.m.-9 v.m. en Zat.)
  Z4723    Idem, Arnold Bosnak, Privé, Pretoriusstr. 36 (v. 6 n.m.-9 v.m. en Zat.)
  N7397    Bosnak, Herman, Import, export, Zuidvruchten, Fruitloods IJkade
  Z1873    Idem, Wouwermanstr. 38 (na 6 uur)
  N6393    Bosnak, Mich., Fruitloods I, IJkade
  N9556    Idem, Import & export, N. Heerengr. 151
    N453    [idem]
  Z5209    Idem, Jac. de Vries, Weesperzijde 28 (7-8 n.m.)
  Z3163    Bossche & Crevels, v.d., Beeldhouwers, de Ruyterstr. 2
  Z4635    Bosschieter, C., Accountant, 2e Oosterparkstr. 267
  N9630    Bosschieter, A.J., Garages, 2e Weteringdw.str. 45
  N1153    Bosse, D. v., Particulier, Keizersgr. 678
  N1105    Bosse & Zn., Wed. J. v., Heerengr. 340
  N4559    Bossenbroeck, Kl., Schilder en makelaar, 1e v. Swindenstr. 9
    N562    Boswinkel & Co., E., Rokin 72
  N7212    Bot, Jac., Timmerman en makelaar, Prinsengr. 481
  Z4273    Boterinr. "Daventria", (R.M. Vunderink), Camperstr. 16
  N7885    Botermijn "de Friesche Bond", Spuistr. 76
  N8404    Bothe, J.J., kantoorboeken, en drukkerij, Looiersgr. 16-26
  Z5266    Botje, G.H., Decoratieschilder, Overtoom 383
  Z1461    Bots, Mevr. de Wed. J.J., Apotheek "'t Roode Kruis", Ferd. Bolstr. 96
  N9815    Bots, F.V., Agentuur en Commissie, Nassaukade 24
  N3581    Bottenburg, H.A. v., Boekh. en uitgever, Prinsengr. 493
  N2482    Bottenheim, J.W., Particulier, Heerengr. 505
  Z5292    Bottenheim, S., Red. N.R. Courant, Koninginneweg 132
  Z4240    Botterman, J.W., Linnaeusstr. 30c
  N2895    Bouchette, H.A.B., Goudsmid en Horlogemaker, Haarlemmerdijk 53
  N8101    Bouma & Co., Schoenfabr. Nieuwendijk 34
  N6260    Bouman & Co., in Effecten, Rokin 24
  Z3895    Bouman, A., Bosb. Toussaintstr. 56
  Z5035    Bouman, G., Vertegenw. N.V. v/h. R. Smit & Co., v. Ostadestr. 322
  N8165    Bouman Jr., J.H., Export, O.Z. Voorburgwal 43
  Z2104    Bouman, J.W., in Drogerijen en chemicaliën, Hendr. Jacobszstr. 7
  Z1788    Bouman, Prof. Dr. I., Oranje Nassaulaan 39 (Kliniek Valeriusplein Z1603)
  Z3924    Bouman, Dr. K.H., Zenuwarts, Jan Luykenstr. 24
  N8814    Bouman, Fa. W., (F.H. Termeulen), Schuitenverh., N. Prinsengr. 40
  N8731    Bouman, Dr. W.G., Arts, Singel 362
  Z3836    Bouman's Boekh., (C. Grootjes), Bilderdijkstr. 190
  Z1565    Bouvrie, Dr. Marie des, Vondelstr. 96
  N2811    Bouvrie Jr., J. des, Pr. Hendrikkade 106
  N2435    Bouvy, Anton N., huish. art., Hoogte Kadijk 121
    N727    Bouvy, J.J.B.J., Glasfabriek, Keizersgr. 403
  N4968    Bouvy, J.A., commissieh., Lijnbaansgr. 392
     Z382    Bouvy, Th.J., Roel. Hartstr. 143 (kant. N2524)
  N2524    Bouvy & Phillippens, in Gas en waterleidingart., Keizersgr. 133
  N1463    Bouvy & Zn., J.J., Zoutzieders, Singel 259
  N1143    Bouvy & Zn., N.M., Apotheker, Prinsengr. 578
    N413    Bouwbur. v.d. Effectenbeurs, Directiekeet Beurspl.
  N9910    Bouwbur. Scheepvaarthuis, Binnenkant
  N8293    Bouwdirectie Bijenkorf, Beursterrein, Damrak
  N8425    Bouwdirectie loodsen Kon. Ned. Stoomboot Mij., (arch. Gebr. v. Gendt A. Lzn.), IJkade
  N3355    Bouwens, A., Prinsengr. 35
  N4197    Bouwens, G.J., Lood- en Zinkwerker, Wagenaarstr. 21
  N2643    Bouw- en Woningtoezicht, bureaux, Valckenierstr. 2
N10745    [idem]
  N8849    Bouw-Mij. "de Eendracht", Kloveniersburgwal 70 (9-6)
  N1327    Bouwman, H., Aardappelh., Bloemstr. 4
  N1973    Bouwman, S.R., Aardappelh., Kloveniersburgwal 4
  N6788    Bouwmeester, Louis, Sarphatipark 11
  N1455    Bouwpatronsver., Naaml. Venn., Singel 494
  N6090    Boven, Gebrs. v., in Stoom en andere werktuigen, Diemen
  N6378    Box, Joh.H., Aannemer, kantoor en werkplaats, Kazernestr. 8
  N4627    Box & Bosch, Steenhouwers, Lijnbaansgr. 350
  N9305    Boxhoorn, IJ., Boekhandelaar, 2e Nassaustr. 13
  Z1778    Braak & Zn., G.J. ter, Aannemers, Amstelv.weg 7
  N3822    Braakensiek, Fa. Gebr., Steendrukkers, Planciusstr. 79
    N576    Braakman & Co., H., (J.C. Holdtgrefe), Gelderschekade 92 (9-6)
    N577    [idem]
  N6644    Braams & Co., in behangselpapier, Hartenstr. 27
  N9108    Braat & Co., Hendrik, Comm. in eff., Singel 338
  Z2706    Braat, Naaml. Venn. "Bouwstoffen" voorh. A.E., bouwmaterialen, Bilderdijkkade 109
  N2707    Idem, Tegelzaak, Spuistr. 118a
     Z180    Brabänder & Co., F., Valeriusstr. 79
  Z3825    Brabänder & Zn., Hugo, Agenten v. binnen- en buitenl. huizen, Valeriusstr. 9
  Z1304    Brachthuizer, H.B., Vleeschh., Roelof Hartstr. 159
  Z3361    Brack, M., Vossiusstr. 19
  N8654    Brack & Kettner, Keizersgr. 347 (9-5.30)
  N3268    Brahma Bananen-Mij., Passeerdergr. 34-36
  N7039    Idem, Pl. Kerklaan 22 (na 6 uur)
    N921    Brak & Moes, Assur., Keizersgr. 455
    N394    Brakke grond, Mij. tot Expl. v.d., Directie, administratie, drukkerij, Nes 53-55
  N8208    Idem, Verkooplokaal, Nes 53
  N7635    Idem, Kunstzaal en monsterzalen, Nes 53
  Z2667    Bramson, J.N., Wijnhandel, Tolstr. 125
  Z5204    Brand Jr., A., Arts, Overtoom 443
  N9742    Brand, D.W., Makelaar in eff. en in ass., Damrak 45
  N5930    [idem]
  N8003    Idem, Effectenbeurs, nis 40
  N8005    [idem]
  N3708    Brand, Friedrich, Machinefabr., Karthuizerstr. 24
  N5981    Brand, J.D., Arts, Sloterdijk 50, Sloten
  N5784    Brandel, Adolf, in mantels enz., Heerengr. 85
     Z749    Brandel Nzn., S., Vert. J. de Jongh & Co., Alex Boersstr. 18
  Z3567    Brandenburgh, v. Rheenen en Voorwalt, Fabr. van boot- en stationaire motoren, J. v. Lennepkade
                 305
  N3026    Brander, H.M., Algem. advertentiebur., Groenenburgwal 41
  N8824    Brander, M., Chocolaterie, Weesperstr. 67
     Z766    Branderhorst, H., Nassaukade 105
  N5264    Brandgevaar-Mij., Dir. Hk. Salm Jr., Raadhuisstr. 15
    N253    Brandmij. te Amsterdam v. 1790, (W.H.M. Brouwer Ancher), Heerengr. 255a
  Z3194    Brandon, J.F., Roemer Visscherstr. 18
  N1130    Brandon & Co., L.J., Kooplieden, Keizersgr. 197 (9-5)
  N2903    Brand Premie Verz. Mij., (Wijtmans, de Clercq & Warnaars) O.Z. Voorburgwal 101
  N5157    Brands, C.F.J., Notaris, Heerengr. 521
  N4991    Brandsema, C.G., Beurtschipper, Oosterdokskade, Steiger 1
    N272    Brandsma, E., Theehandel, Heerengr. 28
  N7414    Brandsteder, F.W.J., Meubelmag., Vijzelstr. 125
  N3197    Brandt, C.L., Broodbakkerij, 2e Hugo de Grootstr. 18
  N3372    Idem, Haarlemmerdijk 184
     Z560    Idem, v. Eeghenstr. 2
  N8670    Brandt, Hugo, in Rijwielen, Prinsengr. 776
  Z2982    Brandt, J.C., Fruit, comest. enz., de Clercqstr. 39
    N137    Brandt & Zn., J., Boek- en Bijbelbinderij, Rusland 26
  N8094    [idem]
  N2607    Brandt & Zonen, F., Fabr. "de Eland", constr.werkpl., Elandstr. 133
  N1694    Brandt Mertz, C., Gr. Wittenburgerstr. 148
  Z1747    Brandts, Helena A., Inspectrice, eerste Ned. en Nieuwe Eerste Ned., Witsenkade 32
  N6341    Brandts, M.W., Cargadoor, Damrak 89
  N8617    Brandverz. Mij. "Ned. Lloyd", Heerengr. 248
      N84    [idem]
  N2168    Brandverz. Mij. "l'Urbaine" de Paris, Spui 13-19 (9-5.30)
  N1500    Brandweer, Brandaanzegging
  Z1500    [idem]
  N1501    Idem, Bureelen Commandant, Administratie en Brandmeesters. Centr. Seinzaal en woningen
                  Hoofdbrandmeesters R. Boele Jr. en J. Lodewijks, N. Achtergr. 26-34. Voor melding van brand
                 
uitsluitend 1500 "N" of "Z" opschellen.
  N1512    [idem]
  N1503    Idem, Wachtlokaal Kazerne, N. Achtergr. 26
  Z1312    Idem, Hoofdwacht, Honthorststr. 27
  N1513    Idem, Hoofdwacht, Prinsengracht 237
  N1502    Idem, Hoofdwacht, de Ruyterkade 149
  Z1510    Idem, Hulpwacht, Nic. Beetsstr. 107
  N1511    Idem, Hulpwacht, Haarlemmerplein 48
  N1505    Idem, Hulpwacht, Kattenburgergr. 19
  Z1508    Idem, Hulpwacht, v. Ostadestr. 341
  N1507    Idem, Post, Marnixstr. 421-423
  N1509    Idem, Post, Rozengr. 238
  N1504    Idem, Post, Groenenburgwal 54
  Z4506    Idem, Post, Dapperstr. 129
  N4165    Brans, Arnoldus, Handelsagent, Zwanenburgwal 94
  N7651    Brans, H.A.T., Huis- en decoratieschilder, Groenburgwal 48
  N6849    Brante, G.L., in IJzerwaren, L. Leidschedwarsstr. 21
  Z2040    Brante, Jan, Huis- en kunstsmid, v. Ostadestr. 415
  N9658    Brants Rus Hof, v., Keizersgr. 28
  N6575    Brasch en Rothenstein, Expediteurs, Heerengr. 320 (8.30-8)
  N1888    [idem]
N10437    Brass, F.B., Praktizijn en makelaar, Prinsengr. 749
  N2197    Brassem, W.C., Agent van v.d. Elst frères, Langebrugsteeg 9-11
  N8812    Brasser, B., Antiquair en makel., Keizersgr. 179
  Z4491    Brasser, G., Jan Luijkenstr. 37
  N7937    Bratfisch & v. Gigch, koopl. in tabak, O.Z. Voorburgwal 217
     Z396    Brauer, G., Adj.-Chef kabelnet Gem. Electr. werken, Marnixstr. 360
  N7305    Braunberger, D., Kleedermaker, Achtergr. 35
  N4052    Braunschweig, Joh., Pelterijen en gros, Keizersgr. 245
  N7674    Breda, H. v., Goederenvervoer, Prinseneiland 2
     Z388    Brederode, W.J., Fr. v. Mierisstr. 197
  Z2251    Bredius, A.J., Oosteinde 21
  Z3767    Bredius, J.Ph.L., Banketbakker, Willemsparkweg 77
  Z1653    Bredius, Joh.W.F., (fa. C. Klap), O. Nassaulaan 33
    N865    Bredius, Johan W.F., Spui 7, kr. 6
  N3979    Breedveld & Schröder, Electrotechn. Install.bur., Prinsengr. 522 (7-6)
  N1064    Breek P.Czn., H., Makelaar en Taxateur, Noorderstr. 88
  Z4167    Breemen, H.D. v., Middenweg 40, Watergraafsmeer
  N4276    Breemen, Fa. H.F. v., in brandstoffen, Lijnbaansgr. 296 (6-6)
  N9861    Breen, Gebr., in uurwerken, goud- en zilver, Nieuwendijk 172
  N6728    Breet, C., Vleeschh., 2e Laurierdw.str. 64
  N3434    Breevoort, J. v., Schilder, Kerkstr. 388
  N2011    Breggen, P.C.A. v.d., Assurantiën, Beurspassage 8
    N408    Breggen, T.A. v.d., Makelaar in tabak, Nes 43a
  N4690    Bregman & Co., J.D., in Machinekamer- en scheepsbehoeften, Singel 2
  N1016    Bregstein, E., Keizersgr. 108
      N14    Breitenstein, W., Rokin 30
  N6814    Idem, Assur. Afd. (9-5)
  N2874    Breman, E., Architect, Prinsengr. 1101
N10424    Bremeke, J.K.H., in machinerieën, Sarphatistr. 151 (9-6)
  N5398    Bremer, C.J., Dir. Penningm. der "Ver. v. Huiseigenaren in Nederl.", Kerkstr. 178
    N357    Brendel & Zn., Waterloopl. 15
  N3519    Brenning, W.A., Steenhouwerij en in grafmonumenten, Prinsengr. 277a
  N8560    Brenninkmeijer, C. & A., Heeren- en kinderkleeding, Nieuwendijk 217-223
  N3615    Bres, J., Kruier, Binnenkant 47
  Z2597    Bresser, L.J., Hoofdinspect. der Gem. Gasfabr., Sarphatipark 138
  N5417    Bresser & Wolzak, Verlichtingsart., Singel 88-90 (8-6)
  N9137    Brest, S.I., Vleeschh., St. Anthoniebreestr. 84
     Z252    Breukelaar, W.G., Dir. der N.V. fabr. v. veeren- en kapokbereiding voorh. Gebr. Peters, Joh.
                  Verhulststr. 87
  Z4478    Breukerman, A.D., Aannemer en makelaar, P. Krugerstr. 47, Watergraafsmeer
  Z4531    Breukerman, J.J., Loodgieter, Vrolikstr. 467
  Z1329    Breuninghoff, D., Makelaar, handel in wijnen, gedistill., enz., Ceintuurbaan 117
  Z3295    Brian, J.P., Fijne vleeschw. en comestibles, Hemonystr. 36
  Z3268    Briedé, W.H.B., Agent Commercia telegram-bur., Bosboom Toussaintstr. 63
  N2288    Briedé Jr., W.H.B., Geb. Mercurius, Pr. Hendrikkade 20-21, kantoor
    N748    Briegleb, Gust., kant., Langestr. 3 (9-6.30)
  N2522    Briegleb, O.W.G., Singel 26
N10045    Brigano, Mij. tot het verwerken van straatvuil en huisafval, Dam 6
  N5966    Bril & Cohen, Weteringschans 229
  N8307    Brilleslijper, J., Fruith., Joden Houttuinen 57b
  N4419    Brilleslijper Jzn., R., Fruithandel, Jodenbreestr. 31
  N6038    Brink, F.A., Koopman en Aannemer, Lichterschip "Rijnoever", N. Keizersgr. voor perceel 92
  Z5385    Brink, G.F. ten, Koffie en theehandel, Bilderdijkstr. 74
  Z4034    Brink, J.J., Kruideniers- en vleeschw. Weesperzijde 45
  Z1899    Brink, L., in Dames modeart., Ferd. Bolstr. 47
  N5873    Brink, N.G., voorh. J.A. v.d. Veer, Passementfabr., Anjeliersstr. 57 (8-6)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 24-31 / 32-35

Transcriptie door: Ineke Smit / Karen Veldmeijer-Schultz


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net