EIBERGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

12    Braak, Mr. G.P. ter, Notaris en adv.
16    Braak v. Gurtzgen, Mevr. Wed. H.P. ter
10    Braak, J.W.C. ter, Fabrik.

  6    Cate, H.H. ten, Dir. v. de Eibergsche Stoombleekerij v/h. G.J. ten Cate & Zn.
  1    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Eibergen", Dir. W. Schurer

  5    Eibergsche Stoombleekerij v/h. G.J. ten Cate & Zn.

13    Gemeentehuis

  2    Huender, H.A., Fabrikant

  3    Naaml. Venn. "Pickerfabr."
  7    Ned. Fabr. v. Lederen Drijfriemen, voorh. Gebr. Prakke

  9    Prakke Jr., J.E., Dir. van de Ned. Fabr. v. Lederen Drijfriemen, voorh. Gebrs. Prakke
  8    Prakke Sr., J.E., Fabr.
11    Prakke-Luyten, Mevr. Wed. H.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

12    Spaar-, Inleg- & Voorschotbank, van Eibergen, Neede en Omstreken

  ..    Telegraafkantoor (°)

15    Veening, P.J., Arts, Groenloschestr.

top


EINDHOVEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel, Zeelst)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend, met dien verstande, dat gedurende den nacht van 8.50 nm. tot 7.50 vm. alleen tegen extra betaling gesprekken gevoerd kunnen worden.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. -2. Centraalbureel van het locale telefoonnet (Achter het Raadhuis.)

 

473    Aalst, H. v., Slager, Markt
201    Abbe, H.J. v., Sigarenfabr. Bleek, Stratum
218    Agt & Co., A. v., Fabr. v. linnen, wollen en katoenen manufact.
167    Agt, Gebr. A. & M. v., Stoomweverij, Paradijslaan
309    Ambachtsschool, Dir. B. Steggerda, St. Catharinastr.
421    Amelsfoort, H. v., Prins Hendrikstr.
461    Amelsfoort, Jos v., Varkensslagerij, Groote Berg
423    Amerik. Stoom-, wasch,- en strijkinr.
  59    "Amsterdam", Levensverz.-Bank, Rechtestr.
120    Amsterd. Bank, bijkant. Eindhoven, Nieuwstr.
188    Ansems, Jac., Slager, Fellenoord, Woensel
433    Arbeidsbeurs, Gem., Willemstr.
237    Aukes, J., Kruideniersw., Vrijstr.

267    Baarle, A. v., Agenturen in Tabak, Markt
277    Baekers & Raijmakers, Machinale weverij v. satijn, bedtijken, stores, tentlinnens, enz.
173    Baijens, J.J., Glas, verfw., chemicaliën, drogerijen en specerijen, Rechtestr.
304    Bak, M., Sigarenfabr. "de Doornboom", Woensel
317    Bakel-Berings, C. v., Wijn- en likeurh., mineraalwaterfabr., Bodega "Monopol", Vrijstr.
416    Barette, Wed. A., Hoogstr., Gestel
246    Basten-v. Bakel, in Groenten, comest., Kleine berg
256    Beckers, F. & A., In fijne vleeschw., opticiens en ziekenverpleging, Rechtestr.
471    Beek, P.J. v., In kruideniersw., granen, veevoeder en steenkolen, aannemer, Verl. Willemstr.
203    Beelen-Basten, H., Smid, kol. waren en comest., Grooteberg
364    Beer, J.J. de, Aannemer, Handel in Steenkolen en Asphaltwerken, Pr. Hendrikstr.
313    Bergeijk, J. v., Stoomververij, chem. wasserij, indigo-blauwververij, Stratum
102    Bergstein, H.P., Geweermaker, en handel in geweren, ammunitie en jagersbenoodigdheden, Wal
168    Bergstein, H.P., Willemstr.
101    Berkvens, F., Sigarenfabr., Willemstr.
  12    Berkvens, J.F., Raiffeisenstr.
  57    Best, Mevr. Wed. J. v., Rechtestr.
370    Best & v. Haaren, Mrs. Drs. v., Adv. en Proc., Kantoor
189    Best, Mr. Dr. J. v., Woonhuis
110    Beukers, C., Linnenfabrik.
  84    Bichelaer & Cie, v.d., Stoom tabak-, snuif- en karottenfabr., Begijnenstraat
244    Bichelaer, Alph. v.d., in Rijwielen en naaimach., café "de Ekster", Demer
  89    Bioscope Mij., Eindh., Rechtestr.
  36    Bisdom, A., Villapark
350    Bisdom, C., Huize "Dommeloord", Dommelstr.
270    Blarkom, Mej. Th. v., Stratum
393    Block, Mevr. A.A. de, Markt
254    Blomhof, Meyer Jzn., Sigarenfabr., Woonh., Willemstr.
125    Blomhof, Meyer Jzn., Sigarenfabr., (kant.)
299    Boeckel Gzn., Joh. P.C. v., Inspecteur H.A.V. Bank, te Schiedam, Groote Berg 4
299    Boeckel M.G. v., Agenturen en Ass. Groote Berg 4
314    Boelaars, en Zn., Sigarenfabr. "de Kroon"
  12    Boeren-Hypotheekbank, Gebouw Coöp. Centrale Boerenleenbank, Dommelstr. 20
128    Boex, Mevr. J., Wijnh. Nieuwstr.
  18    Boex v. Gladbeek, Frans, Wijnhandel, Kortendijk
414    Bogers, Azn., Jac., in Bouwmaterialen, Woensel
419    Boland, A., Ingenieur S.S., Paradijslaan
435    Boom & Co., Sigarenfabr.
  75    Booms, Jan., Aannemer, Stoomtimmerfabr. handel in bouwmat. en brandstoffen, Stratumseind
360    Bornbergen, Gez., in naaistersgarnituren en modeart., Demer
376    Boter-Contrôle Station, Dommelstr.
447    Bouvy & Co., Electro-techn. bur., Nieuwstr.
208    Brackel, G., Mantel- en modemag., Nieuwstr.
262    Bragt, Ed. v., Slachter, Geldropsche weg, Stratum
385    Brands, A., Brood- en banketbakker, Vrijstr.
445    Brandweer-Kazerne, Paradijslaan
387    Breemen, A.G. v., Bloemenmagazijn, hoek Ten Hagestr.
  10    Briel & Verster, Fa. v.d., Kon. Eindh. Linnenfabr., Dommelstr. (Kant. 9-12, 2-4.)
286    Broeck-Smulders, Joh. v.d., Wilhelminaplein
325    Broek-v.d. Heijden, P. v.d., Slager, Kleine Berg
296    Broekert, A. de., Strijp
205    Broekmans, W., Rund,- Kalts,-[sic] en Varkensslagerij, Stratum
  21    Brüning & Cie., Fa. P., In garen, band, mode-art., enz., Vrijstr.
113    Brüning, J., Villapark
133    Brüning & Zn., J., Sigarenkistenfabr.
460    [Idem]
459    Bruijn, Dames de, Gestel >>>>>cursief<<<<<
231    Burgemeester v. Eindhoven, Gemeentehuis

131    Caron, Fa. J.B.C., Stroohulzenfabr. Stratum
420    Centrale Steenhandel, Langendijk
157    Clement, A., Aannemer en metselaar, Stratum
  96    Collem, Gebr. v., Sigarenfabr. Groote berg
134    Coolen & Co., Ant., Bierbr., Stratum
  29    Coolen, Jan, Dir. Eindhovensche Bank, Kloosterdijk
  12    Coöp. Centrale Boerenleenbank Dir. J.F. Berkvens, Dommelstr. 20
386    Coöp. Melkinr. en Stoomzuivelfabr., "Moderne"
388    Cox, Wed. F., Volderstr.
  68    Cox, Fa. F., Slager, Volderstr.
327    Cox, Martinus, Dommelstr.

404    Daal-v.d. Heijden, A. v., Rijwielhandel, Stratumseind
276    Dam, A. v., Hooi- en stroo-export, Woensel
215    Dam & Co.,I .,v., In Tabak. Stationsplein
169    Deckers, Dr. L., Hoofdinspectuer Boerenleenbanken, Tramstr.
267    Deligne, Ch., Coiffeur, Markt
332    Denteneer, P.J.H., Stratum
210    Derpen, Jacques, Coiffeur en badinrichting, Nieuwstr.
  91    Diepen, Dr. H., Arts. Kleine Berg
  42    Diessen, H. v., Café-Rest. "de Bijenkorf", Markt
  15    Dijck-Huijsmans, Fr. v., Villapark
135    Dijck-Stumpers, v., Houth. en stoomtimmerfabr. Kanaal
322    Dijk, Carel H. v., Damast en Linnenfabr. woonhuis, Stratum
130    Dijk & Comp., v., Kon. Damst- en Linnenfabr., Tongelreseweg
302    Dijkmans & Co., H.G., Schoenwinkel en Lederhandel, Rechtestr.
288    Dissel, Frans v., Villapark
234    Dissel, W v., Fabrik., Kanaal
129    Dissel & Zonen, Fa. C.J.F. v., Linnenfabr., Stratum
480    Donders, ant., Rijwielhandel en Reparatieinr., Gr. Berg
428    Dooren, Jos. C. v., Adviesbur.
348    Dungen, Mr. G. v.d., Kantonrechter, Stratum

222    Eikenburg, Pensionaat, StratumI
243    Einden-Maas, H. v.d., stalh. en expedit., Tramstr.
  53    Eindh. Bank, Markt
169    Eindh. Dagblad, Rechtestr.
379    Eindh. Ijzer- en Staalhandel, N.V. Groote Berg
150    Eindh. Zoutziederijn"het Hert", voorh. C.J. Spoorenberg, Dir. C. Sanders
401    Elderen-v.d. Meerakker, Joh. v., Grossierderij, granen, veevoeder, hulpmeststoffen, enz.
413    Elderen-v.d. Meerakker, Joh. v., Kolon. waren, enz., Filiaal, Stratum
417    [idem], Filiaal Gestel
438    Electrische Centrale
452    Electro-Stoom
349    Elias, A., Willemstr.
193    Elias, J., Rechtestr.
260    Elias Prins, Mevr. Wed. E.,
112    Elias, Fa. J., Linnenfabr. Strijp
111    Elias, Mevr. de Wed. M., Strijp
  71    Elshout, G., vischh., Achterstr.

301    Feijen, P., Haagsch Koffiehuis, Markt
283    Fens, J.J., Notaris, Keizersgr.
           Fens, J.J. villa "Kortonjo" Stratum
196    Fransche Zusters, Weeshuis, Stratum
465    Fuik, de, Visch- en Wildhandel, F.H. Moormann, Vrijstr.

422    Gaarenstroom, P., Geneesheer, Willemstr.
  95    Gardinge & Co., F. v., Sigarenfabr., Strijp
347    Gardinge, F. v., woonh., Parkstr.
307    Garvelink, Gebrs., Sigarenfabrik.
136    Gasfabriek, Gem., Kanaal
488    Gast, G., Willemstr.
  27    Gasthuis, Achterstr.
  56    Gemeentehuis (Secretaris)
273    Gemeentehuis, Gestel
213    Gemeentehuis, Stratum
281    Gemeentehuis, Woensel
  52    Gend & Loos, v., H. Colignon & Co., Rechtestr.
  81    Gennip & Zn., J.H. v., Grossiers, Stratumseind
  90    Gestel & Zn., Etiquettenfabr., Kleine Berg
444    Gestel-v. Laarhoven, J. V., Kanaal
  26    Glaudemans, J.H., villapark
287    Goederenloods der Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw.
374    Goppel, J. M., Assistent-apotheker, drogisterij, Woensel
  58    Gorp, Jan v., voorh. M.J. v. Alphen, Meubelmaker, Kerkstr.
378    Goyarts, J.H.I., Geneesheer, Woensel
   41   Grinten, Mr. M. v.d. Gr. Berg
477    Grinten, M. v.d., Granen en meel
409    Groof, Henri Th. M. de, Ambtenaar v.d. Burgerl. Stand, K. Berg 75
195    Groof, Fa. H.F. de, Kolon. waren, Kleine Berg
441    Groot, Louis de, Tabaksagenturen
351    Gruijter, P. de, Markt

279    Haan, C. de, Schilder en handel in vensterglas, Kerkstr.
223    Haan, M.J. de, Schilder, Markt
474    Haaren, Mr. Dr. F.L.J. v., Woonhuis
431    Haas, J. de, Opz. bouw Rijkskrankzinnigengesticht,  Woensel
  87    Habraken, H., Kleine Berg
340    Haes, Charles de, Villapark
346    Haes, Edm. de, Dommelstr.
    9    Haes, Ign. de, Stoomweverij, fabr. van satijnreepen en stores, Dommelstr.
119    Haes, Jos, de, Villapark
194    Handelsvereeniging, Coöp. v. d. N.C. Boerenbond
312    Hapert. J. v., fa. Bazelmans en v. Hapert, Steenfabr., Woensel
344    Hardenbroek & Langenhuijsen, v., Houthandel, Kanaal
  13    Harkx, p., Aannemer en timmerman, Dommelstr.
108    Harten, Jos. v.d., Bierbr., Willemstr.
126    Harten, Jos. v.d., Bierbr. "de Haas". Vrijstr. kant.
178    Harten, W. v.d., Comestibles en desseertart., likeuren, koffie en thee, Nieuwstr.
311    Hartog, H., In vellen en haar, Demer
432    Hartog, Jzn., S., Lompen-en metaalhandel, Woensel
424    Hartog-Heuman, S., in vellen en haar
247    Hasenbos, W.L., Café Centraal,Tramhalt, Nieuwe Botermijn, Emmasingel
  67    Heer, Fa. J. de, fabr., Volderdtr.
403    Heeswijk, P. v., Spekslager en droge vleeschw., Dijk, Stratum
  50    Hegener, Mevr. Wed. Joh., Nieuwstr.
140    Hegener, Mevr. Wed. Joh.,Rapeleneburg
377    Heijde, Jan v.d., Sigarenfabr.,Woensel
275    Heijden, H. v.d., Behanger, Kerkstr.
  72    Fa. Wed. J. v..d., Boekbinderij, boek- en papierh., boek- en steendrukwerken. Volderstr.
  37    Heijden, M. v.d., Smid en rijwielh., Kloosterdijk
324    Heijnen, Wed. P.J. v.d., Café en Steenkolenh. Stratum
466    Heijnen, H.F.C., Woonh. Verl. Willemstr
436    Heijnen & Co., H.F.C., Sigarenfabrikanten
225    Hein, Alb., In Kolon. waren, Rechtestr.
216    Heidens,W., Slager in fijneVleeschw. Volderstr.
274    "Helpt Elkander", Coöp. Broodbakkerij en verbruiksvereen. Bakkerij en kruidenierswinkel. (Eindje)
           Woensel
166    Herk, F.L. v., Fa. François, Slager, Vrijstr.
207    Hezemans, v. Lierde P., Slager, Volderstr.
214    Hezemans-Paulissen, M., Slager en exped., Kloosterdreef
369    Hirtum, M. v., in fijne vleeschwaren, Kerkstr.
116    Hoefnagels & Zonen, Fa. J.W.,Sigarenfabr,
232    Hofman-Huijsmans, F., Stratum
282    Hooff, A. v., Kleermaker, Stratum
384    Hoogere Burgerschool, De Pompen
359    Houben, Camille, Linnenfabrikant, kantoor Verl. Willemstr.
248    Hoppenbrouwers-Coolen, P., Stratumseind
241    Hoppenbrouwers & Co., Sigarenfabr. Kl. Berg
  69    Hôtel Hof v. Holland, Jos. v. Wageningh, Rechtestr.
  46    Hôtel de Wildeman en Gouden Leeuw, J.A. Jonkhans, Markt
429    Hout-Ververgaard, Jac. v., Goud-, zilver en modeart., Demer
  31    Huenges, H., Bierbr., fa. Ant. Coolen & Co., Stratum
475    Huggers-Dickmans, A., Brood- en koekbakkerij, Fellenoord, Woensel
106    Huijsmans, G.D.,Agent in garens en steenkolen, Willemstr.
285    Huijsmans,Gzn., F., in tabak, Vrijstr.
321    Hurk, J. v.d., UitvoerderBouw Rijkskrankzinnigengesticht, Woensel
271    Hurk, M.G. v.d., Timmerman en aannemer, Gestel
415    Hurk, Gez. v.d, Willemstr.

130    Iris", "de, Kunstververij en uitstoomerij, Kansel

121    Jacobs,H., Koperslager, Lood- en zinkwerker, Stratum
124    Jamez,D., Linnenfabrikant
449    Jamez & Co., Fa., Linnenfabrik., Stratum
600    Jansen, G., monteur Eindh. Telefoon Mij., Willemstr.
  88    Jansen-Bornbergen, H., Bakker, handel in wijnen, Rechtestr.
338    Jansen de Wit, M., Stoombreierij v. kousen, sokkene en aanverwante art., Stoomververij en chem.
            wasscherij
410    Janssen,J.C.H., Gemeenteopzichter, Pr. Hendrikstr.
186    Janssen v. Reij, H., Slager, Kleine Berg
280    Janssens, A., Burgemeester, Zeelst
297    Jochijms-Leijser,A.,Winkelier, Stratum
145    Jonckbloet & v. Bakel, Makelaars in tabak, t.o. den Volksbond
361    JOngh, G.H. de, Tramstr.
263    Jongh & Co., G.H. de, Sigarenfabrikenten
484    Jorissen, P.M., Leeraar H.B.S. Wilhelminaplein

352    Käller, A., in zijden stoffen en passementeriën
439    Kahmann-Brands, Dir. Amsterd. Bank, villapark
333    Kantongerecht, Stratumseind
362    Kempen-v. Lierde, H. v., Bazar Nationale, Markt
440    Kerssemakers, Ant., Agent in tabak, Kortendijk
339    Kerssemakers, J., Wekt. Ingen., Strijp
 
17    Kerssemakers, W., Techn. bur. en Autogarage, Parallelweg
138    Kerssemakers, Rath & Co., Sigarenfabr.,  Gestel
137    Kerssemakers & Zonen, G., Linnenfabr., Gestel
395    Kessels, J.A.P., Sigarenfabrikant, woonh., Willemstr.
149    Kessels & v. Hussen, Sigarenfabrik.
485    Kessels-v. Piere, J., Heeren- en kinderkleeding, Kerkstr.
335    Keukens, P.J., Aannemer, Emmasingel
197    Keunen, E., Willemstr.
303    Keunen, Gebrs., Leerlooijerij, Stratum
  79    Keunen & Co., L., Zeepfabr., Stratumseind
  73    Keunen, Henri C.E., Apoth., voorh. Wed. N. v.d. Dries, Begijnenstr.
238    Keunen-Kerssemakers, Jules, Stationsplein
329    Klein-de, Winter, A., Hôtel-Restaurant, Stationsplein
265    Kluijtmans, Jan, Broos-, Koek- en banket bakker, rijtuigverh., Vrijstr.
  77    Kock v. Leeuwen, A.W.A. de., Villapark
407    Kocken, J., Tandarts, Korenstr.
295    Koenen, H.S.F., Opz. v.d. Prov. Waterst., Dommelstr.
  61    Kol, Gebrs. v., Wijnhandel, Rechtestr.(Kant. 9-12.,2-7)
  20    Kol. Fa. Wed. Joh. v., Agent in tabak, Kortendijk
227    Kol Lzn., Johan v., Rund-, kalfs- en varkensslachterij Rechtestr.
405    Kol-Bloemen, F. v., Villapark
469    Kol-Vosters, H. v., Fa. Smits & Zn., Wijnhandel, woonh. Tramstr.
375    Kolenmijn, De, Branstoffenmag. J.C. Küller, Smalle Haven
130    Koninkl. Eindh. Stoom- en Handweverij, v. Dijk & Co., Kant. en fabr. 1e Kanaalbrug
  35    Kooken, L.J.P., Gem.-Arch. Tramstr.
353    Koonings Jzn., J., Drukkerij en Boekhandel, Demer
381    Koster-Keunen, B., Wasbleekerij, Aalst
161    Kramer, Dr., Geneesh., Keizerstr.
319    Kreymborg & Co., Heerenconfectie en modemag., Rechtstr.
175    Kroon, W.B., Dir. Stoomtr. Weg-Mij. "de Meijerij", Dommelstr.
306    Küller, J.C., Techn. bur., agent Wijnmalen & Hausmann, Willemstr.
294    Kuijper, Jhr. Ernest de, Kasteel "Soeterbeek", Nuenen
394    Kuijpers, M.J., Deurwaarder, Wilhelminaplein
172    Kuiper, Jhr. de, Stratum
159    Kuipers, Bloemisterij, Strijp

228    Laarhoven, Joh. v., Scheepsbevrachter overname v. transporten, Haven
371    Laarhoven, P. v., Haven
494    Langenhuijsen, N.J., Villapark
453    Lebesque, Jr., W., Behangerij en Stoffeerderij, Demer
185    Leijer, Henri de, Banketbakker, Begijnenstr. D 368
258    Leijer, Mej, Wed. J.J. v.d., In boter, kaas, eieren, enz., Rechtestr.
442    Levano, B., Willemstr.
  19    Levano, H., Exportslagerij, Kleine Berg
284    Lichtehuis, Stratum
  80    Lieshout, H. v., Koperslager, Stratumseind
289    Ligtvoet-de Jong, J., Demerstr.
487    Linssen, Jac., Agent in tabak
326    Loo, M.P. v.d., Geneesheer, Kloosterdijk
180    Lotringen, Gebrs. v., in weefgarens, Willemstr.
206    Lotringen, H. v., Garenhandel, Wilhelminaplein
300    Louw, H. de, K.K. Harmonie, "Apollo's Lust"
  24    Luciferfabr., ver. Nederl., Woensel
457    Luijben-Senders, Th., "de Regenboog"' Grooth. in kruidenierswaren
139    Luijtelaar, A.. v., in Granen, Gestel
455    Luijtelaar, M. v., (Joh. Mermans), filiaal kolon. waren
171    Luijtelaar, T.J. v., in Kol. waren, Gestel
463    Lukkessen, & Co., Brandstoffenhandel, granen en kunstmeststoffen, Markt
148    Lurmans & Co., Sigarenfabr., Kanaalstr.

365    Maas, Gebrs., Sigarenfabr., Woensel
456    Manders, Leo, Marmer- en steenhouwerij, Pr. Hendrikstr.
382    Manders, Th.C., Huis & Decoratieschilder, Pr. Hendrikstr.
  74    Mannekoor, Eindh., Buffethouder, J.a. de Rooij, Begijnenstr.
174    Maréchaussée-kazerne, Kon., Groote Berg
177    Marée Feijen, J.J., Koperslager, lood- en zinkwerker, Markt
122    Marks, A., Slager, Stratum
211    Meerstadt & Co., D., Sigarenfabr., Woensel
251    Meerstadt, D., Villapark
291    Meijboom. Kapt. Distr. Commandant K. Maréchaussée, Stratum
266    Meijer, H., Tabaksh., Stratum
330    Meijer, Jac., Grossiers in tabak, Willemstr.
  84    Meijer & Co., Grossiers in tabak
250    "Meijereij de", Machinale Steenfabr., de Vries & Co.,  Gestel
  30    Meijerij, Stoomtr. weg-Mij, de, Tramstr.
    6    Mens, P.H. v., Burgemeester, Dommelstr 5
179    Meulemans, Aug., Hôtel, café en stalh. de "Stad Rotterdam", Markt
255    Mignot, A.J., woonh. "Stationsplein
224    Mignot, A.L., Langendijk
406    Mignot, A.P., Parkstr.
373    Mignot, Mr. E., Dommelstr
290    Mignot, R., Willemstr.
    3    Mignot, & de Block, Sigarenfabr., Kanaalstr.
298    Moll, Mevr. de /wed. A. v., Markt
  63    Moonen, & Leijten, Garen eb band, Rechtestr.
182    Moorsel, Mevr. //////wed. W. v., Rechtestr.
   98    Moorsel & Co., W. v., Kpn. Ned. falanelfabr., Paradijslaan
476    Moorsel-v. d. Voort, Arn. v., Paradijslaan
448    Mosch, W., paardenhandel en slachterij, Woensel
245    Mutsaers-de Laat, C., fa de Laat, In Brandstoffen, aardappelen en briquetten

345    Nahmer, R. von der, Keizerstr.
127    Nahmer, R. von der,  Bukskinfabrik, Stratum
336    Nieuwhof-Brouns, G., Horlogemaker en electricien, Achtestr.
310    Nijhof, I., Fruit- en Groentenhandel, Demer
420    Nijpels, J.H., Restaurateur S.S.
358    Nijssen, H.H., Provinc. Veearts
368    Noord-Brabantsch Limburgsche Botermijn, Langendijk
437    Notten, P., Filiaal Wed. A. A, Notten, Demer
150    Notten, Wed. A.A., in Graan en kruideniersw., Woensel
240    Nuenen & Zn., Wed. J. v., Linnenfabrik. en Wasscherij,  Zeelst
          
[idem] Nuenen & Co., v., Steenfabr., Veldhoven
  47    Nunen, A.J.W. v., Stoomdrukkerij "de Wereld", Vrijstr.

    2    Ogtrop & Zn., v., Kassiers, Stationsplein
  48    Oirschot, J. v., Koffiehuish., Markt
383    Otten-Coolen, J.L.Th.M., Villapark

172    Passtoors, Mr. H.J., Adv., Kanaalstr.
187    Passtoors, Mr. H.J., Adv., woonh., Parkstr.
  45    Paulissen-smits, H., Brood-, koek- en banketbakker, Stratumseind
217    Peeters, Gez., Modeart., mag."De rooden Haandschoen", Rechtestr.
443    Perin, A., In heerenkleeding, Stratumseind
253    Peursen, D. v., Ned. Herv. Pred.
  22    Philips, A., huize "De Laak", Villapark
  99    Philips, G., Huize "Vijverhof", Langendijk
  92    Philips' Gloeilampenfabrieken, Naaml. Venn.
367    Philipsdorp Bouwterreinen
  55    Piere-Bijsterveld, P.E. v., Boek-, muziek- en papierhandel, stoomdrukkerij, uitgever Peel en
           Kempenbode, Rechtestr.
162    Piere, M.F. v., Boekhandel, Rechtestr.
  70    Piere & Co., M.F. v., Stoomdrukkerij en uitgev. v.d. Meijerijsche Courant, Demer (8-12, 2-7)
190    Pol, M.R., Banketbakker, Markt
176    Politie, Gem., Raadhuis
  11    Postkantoor, Keizersgr.
  97    Priems, M.M., agent in ass., Grooteberg
220    Prinzen, v.d. Weyden Fr., Langedijk
434    Put, Henri, v.d., woonh., Stratum
  51    Putt, Louis v.d., Sigarenfabr., woonh., Willemstr.
  85    Putt, & de Vlam, v.d., sigarenfabr.
479    Putten, P.A. v.d., Graan- en meelhandel, Woensel

170    Raijmakers, P., fa. Raijmakers-Prinzen, Stratum
  65    Raijmakers, Fa. Gebr., Ijzerh., Rechtestr.
235    Raijmakers-rinzen, L., kant. Bergstr.
  64    Raming, J.C., Manufact., Rechtestr.
    1    Raupp, Aug. F.C.M., Tabah., Dommelstr.
331    Redelé, Fa. C.J.E., Stoomzeepfabr. "de Lelie"
  33    Redelé, Louis, (J.E.O. Redelé), Balkwiel
  39    Redelé, Dames, Nieuwstr.
  49    Reijnen, Dr. P.J.L., apoth., Rechtestr.
103    Reuth, N. Van, Sigarenfabr., kant., Strijp
483    Rieter, Fa. Gebr., H.J. Beekman, Rechtestr.
  54    Rijke, J.A.H., Apoth., Rechtestr.
152    Rijk & Co., v., in garen, Kant., Willemstr.
. . . .    Rijkstelgraafkantoor (º)
147    Rodriguez & Cie, H., Sigarenfabrik., College
  38    Rooij, A. v., Eindh. boter en kaashandel, Markt
372    Roos, F., Grossier in visch, chocolade en suikerwerken
391    Roos-v. J. Soomen, Grossier in suikerwerken en visch

115    Sala, Dr., Geneesh., Stratum
  43    Sanders, J.M., Gem. Secretaris, Willemstr.
320    Savelsberg, G., Behanger en stoffeerder, Stratumseind
341    Schüter & Co., C.H.R., Boek- en steendrukkerij, Stratum
366    Schellen, Wzn., H., Behangerij en stoffeerderij, Groote Berg
392    Scheltens, A., Stratumseind
259    Schellens-Keunen, Leo, Trijpfabr., woonh. Willemstr.
  25    Schellens & Marto, Eindh. Trijfabr. Kloosterdreef
153    Schellens & Co., Leo, Trijpfabr.
402    Schelske-Verdonschot, H.F., Zaadhandel, groenten en fruit
  44    Schimmel, C., Café Rest. "Moderne", Markt
    5     Schimmelpenninck, F., Café Rest. Stoot. Stationsplein
  83    Schoot, W. v.d., Ijzerh., Kl. Berg
  34    Schrijvers, F.X.H., Notaris, Tramstr.
104    Schröder, Dr. C.E., Geneesh.,Willemstr.
482    Schröder, Ed., Fa. de Wit en Hijmans, Eerste Eindh. Electr. tabakskerverij en steelenpletterij, 
           sigarenbafr., Dommelstr.
165    Schröder, J.J., Fa. C.E. Schröder & Zonen, Villa "den Elzent", Stratum
164    Schröder & Zonen, C.E., Linnen en Damastfabr.
268    Schröder-v. Gardinge, C.J., Villapark
315    Schröder, Louis, Langendijk
105    Schröder-Eijcken, P.J.,, Willemstr.
143    Schuyt, J. & A. v.d, Stoombootrederij "Rotterdam-Eindhoven"
118    Secretaris v. Eindhoven, Gem. huis
  40    Siderius, K., Café-Rest. "Wertha", Markt
316    Sigarenkistenfabr. "Juliana", N.V., Kant. 8-12 en 2-7(na 7 uur Tel. no 15)
451    Singer Maatschappij, Volderstr.
  82    Sleegers-v. Gennip, P., Stoomsmederij, Stratumseind
398    Slotemaker, H., Dir. N.V. Electro-Techn. Installatie bur."'t Zuiden"
458    Smits, F.G., Villapark
  23    Smits-Gompertz, A., Stratum
  61    Smits & Zonen, Fa., Wijnhandel, Rechtestr. (Kant. 9-12., 2-7)
182    Smits-Paulissen, F., Koffiehuis en Stalh., Wilhelminaplein
101    Smits-Ingenhousz, Mevr. E., stratum
  59    Smits v. Oyen, Mr. N.C.M., Adv. Kant.
  78    [idem] Adv., Huize "de Burgh",Stratum
218    Smits v. Oyen, Jhr. Mr. Th.G.M., Rechtestr.
261    [idem] Kasteel Eckart, Woensel
467    Smits v. Oyen-Heere, Mevr. Wed., Rechtestr.
388    Smits-Staal, M., Suikerwerrken
158    Smitz Binck, Mevr. Wed. Mr. P., Stratum
481    Smits-Coovels, J., Stratum
  14    Societeit "Amicitia", Jonhaus, Stationsplein
390    Sommen, C.H. v.d., Borstelfabrik., Demer
209    Sommen, Fr. v.d., fa. H.H. v. Mierlo, Ijzerh., Rechtestr.
141    Spoorenberg, J., Expedit.,Woensel
          
[idem] Spoorenberg,Jac., Slachter, Fellenoord,Woensel
229    Spoorenberg-Cox,J., Brood- en banketbakkerij, Stratumseind
184    Spoorenberg v.d. Loo, Hoedenfabr. Stratumseind
  69    Spoorenberg-Schutjes, Fa. Wed. c. Spoorenberg & Zn., Kon. Hoedenfabr. Demer
334    Staal,P., Stratum
342    Stehr, Dr., Tandarts, Tramstr.
114    Stekelenburg & Co., Hilaire v., Wijnh. Stratum
252    Stokvis, Louis, Fa. M.F. v.Piere & Co, Gestel
    7    Stoot, E., Hôtel, Stationslein
292    Sträter, Ed., Kleine Berg
    8    Sträter, Fa. E.A., In garens, Langendijk
           [idem], Sträter-Redelé, Jos., Langendijk
257    Strijbos-Huijbers, Fa. P.J., Boek- Kunst en handelsdrukkerij, Markt
389    Swets & v.d. Eijnden, Bouwondernemers, metsel- en timmerzaak, Tramstr.

146    Tak & Co., B. v.d., Sigarenfabrik. Stratumsche Dijk
. . . .    Telgraafkantoor (º)
411    Teurlinckse, L., Coiffeur en Sigarenmag. Rechtestr.
233    Toirkens Vermeeren, P., Smid, in Kachels en ijzerw., Achterkerkstr.
462    Tops, Jan, Handelsagent
459    Tuijn, Jos, v., Vleeschh- en varkenslagerij, Gestel

488    Valk, P.G., Gep. Adj. Onderoff.
160    Veghelsche Schroefstoomb.-Mij., dienst Eindhoven-Amsterdam v.v., Kant. Kanaal
180    Velden & Cie., Jos. v.d., in weefgarens, Willemsstr.
  28    Velden, P. v.d, Kloosterdijk
495    Velden-Keunen, J. .v.d.,, Kanaalstr.
249    Ven, H. v.d.,  Café "Phoenix", Bijkant. steenfabr. "de Meierij", Stratumseind
204    Ven & Co., W. v.d., In steenkolen en bouwmat., Verlengde Willemstr., Strijp
155    Verhagen, A., Geneesh., Fellenoord, Woensel
355    Verhagen-Cox,F., Dommelstr.
183    Verhoeven-Beliën, G.M., Koek- en Banketbakker, Markt
430    Verhoeven-Tecklenburg, A., Visch- en Kaashandel, Fellenoord, Woensel
202    Verhoijsen, Jos., Slager, stratumseind
337    Vermeulen, R., Banketbakker, Demer
356    Verschuren, Banketbakker, Vrijstr.
269    Vervoort, A., Uitgever v.d. Eindh. Courant, stoomdr. paradijslaan
212    Vial, Jos., Stalh. en koffiehuis, Demerstr.
468    Vlijmincx, Th., Mij. tot detailverkoop v. Petroleum "de Automaat"
278    Vlijmincx-Hofmann, H., Keizersgr.
142    Vlijmincx-de Vocht, Grooth. in kruideniersw. enz., Fellenoord, Woensel en Rechtestr.
318    Völker & Co., Fa., Constructiewerkplaats, Gasovenbouw, Kanaal
308    Volksbond, R.K., Wal
272    Vorst, P.M. v., Gem. secretaris, Bur. Intern. Mij. v. Levensverz. en Lijfrente, St Catharinastr.
478    Vosters, & Zn., Ed., Lederfabriek, Woensel
264    Vries, G. De., Secr. v.d. Noord-Brab. Zuivelbond, Burgemeester,  Woensel
239    Vries, Jos, de, Waschinr., Blaarthem
151    Vroom & Dreesmann, Manufacturen en mantels, Rechtestr.
354    Vroonhoven-Ader, J.C. v., Eindh. Schoenfabr., Vrijstr.

  86    Waelbers, J., Zadel-, koffer en matrassenmaker, Vrijstr.
446    Wal, W. v.d., Visch en kaashandel, Kl. Berg
  62    Walraven, W.P., Bur. Woninggids, Nieuwstr. 7
221    Waterleiding, Stratum
230    Weijde v. Bussel, S.J. v.d., in Groenten en comest., Vrijstr.
418    Weijers, Fa. W.F., Aannemers, Uitbreiding S.S.
163    Weijtens, Wed. F., Vleeschh., Stratumseind
236    Weijtens-Bockholts, M., Vleeschh. en spekslagerij, Stratumseind
  76    Welp & Co., Combinatie Peek & Cloppenburg, Heerenkleedingmag.
454    Wertheim, Jac., In tabak
293    Wertheim, S., Wilhelminaplein
380    Wertheim, Gebr., Knoopenfabr. (kant 9-12, 2-7)
464    Westelaken, G.F. v.d., Notaris, Woensel
    4    Wijers, J.L., Stationsplein
408    Wijkverpleging voor eindhoven en oml. gemeenten, Fellenoord
144    Wijn, Mej, Wed. J., Comest., sigaren en chocolade, Rechtestr.
412    Wijnbergen, A., Willemstr.
226    Wijnbergen, Joseph, Veehandelaar, Willemstr.
  66    Wijnbergen, Levie, Slager, Volderstr.
242    Wijnbergen & Levano, Exportslagerij, Gestel
425    Willekens, J.J.C., Dir. Gasfabr.
400    Winter, S. de, Argwentijnsche vleeschwinkel, varkenslagerij, Markt
132    Winter & Co., de, Eindhovensche Stoommelkinr., Dommelstr.
357    Wit, M. de, Volderstr.
281    Woerkom, H. v., Gem. Secretaris, Woensel
397    Wolters, F., Architect, St Catharinastr.

305    Zimmerman, Wed. H., "Groen Koffiehuis", Kloosterdreef
470    Zuid Ned. Electrciteit Mij., Fil., vertegenw. J. Gration

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 241 / 242-244

Transcriptie door: Aart-Jan Elsenaar / Rita Pierar


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net