ELBURG (Rijkstelefoonkantoor)

(Doornspijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm, van 1.-- tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  8    Gualthérie v. Weezel, S.P., Arts, Nunspeetscheweg

  4    Heide, G. v. d., Vischhandel
  1    Hoefhamer, Mr. H.A., Notaris

  9    Janssen, J., Dir. Mandenfabr.

  6    Landaal, D.K., in Machineriën, Oost

  7    Rambonnet, N.S., Burgemeester, Huize "Putten", Doornspijk

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  5    Stoomzuivelfabr. "Altena", N.V., J. v. Binsbergen, Doornspijk

  ..    Telegraafkantoor (°)

  3    Wijnne, Joh., Stoombootondernemer, v. Kinsbergenstr. 3
  2    Wolff, B., Kassier en Comm. in eff., Zusterstr.

top


Elden zie onder Arnhem

top


Ellekom zie onder Rheden

top


ELLEWOUTSDIJK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

2    Bent, E.A. v.d., Burgemeester, Breestr.

1    Hattum v. Ellerwoutsdijk, J.C. v., Zomerwegstr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ELSPEET (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


ELST (Gld) (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 1 Juni -- 31 Oct. van 8.-- vm. tot 9.-- nm., van 1 Nov. -- 31 Mei: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  2    Baltussen, J.F., Fruithandel en Fabrik., Dorpstr.

  8    Credietvereen., Correspondentschap, Stationsweg

  9    Empel, B.A.J. v., Hôtel "de Vereeniging"

  8    Feltz, Tresling & Co., Comm. in eff., makelaars in assurantiën.
  5    Francken, N.G., Notaris, Rijksweg
10    Fruitplantage "Werkhoeve"

23    Geldersche Boerenbond, Afd. Elst, (Gld.)
12    Gemeentehuis

15    Hanedoes, T., Rijksweg
18    Helbergen, A. v., Ontvanger Registr. en Domeinen. (Niet voor dienstzaken)
19    Herberts, J., Uitgever v.d. Betuwe, Dorpstr.
13    Hoebink, L.A., Hôtel "de Harmonie", Bondshôtel, Rijksweg
  1    Hövell tot Westerflier, Mr. E.O.J. Baron v., Burgemeester
16    Hövell tot Westerflier, Mr. F. Baron v., Griffier, Rijksweg
11    Hofman, Jr., J.J., Chemicaliën, verfwaren en glas, Dorpstr.

14    Nepveu, D., Dir Betuwsche Stoomtramw. Mij., Stationsweg

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  6    Ruiter, W.J. de, Stoomzuivelfabr., Stationsweg

22    Scheerder, W., Hôtel en Stalhouder
20    Scheltema, Dr. J.J., Arts, Stationsweg
21    Steding, L.F.A., Veearts, Rijksweg

  4    Taminiau, J.J.L., Fabr., Stationsweg

  ..    Telegraafkantoor (°)

  7    Veilingsgebouw en Hôtel, Stationsweg
  3    Vink, M.A., Fruith.

17    Wijtick Co., P. v., Fruithandel

top


EMMEN Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 4.30 nm. tot 7.30 nm., van 8.30 nm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1    Boer, A., Café Stationsstr.

3    Café Harms, Stationsstr.

5    Engelsman, J., Aardappelenexport en manufacturenh., Stationsstr.  

6    Gemeentehuis

8    Inspecteur de directe belastingen, Invoerrechten en accijnzen

2    Meijer, H.A., Hôtel, Stationsstr.

4    Postma, S.,  Hôtel Postma

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


EMMER-COMPASCUUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Abeln, J., Hôtelhouder

1    Hospers, K., In Kol. waren en gedest.

4    Lubberman, J.H.H.J., Arts

2    Pekelaer, H., Hôtelhouder

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ENKHUIZEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

(Bovenkarspel)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

49    Bakker, Mz.P., Bloembollenkweeker, Westeinde
16    Boer, A. de, Vischh., Wierdijk
23    Bruijn, J. de, Beurtschipper, Dijk
32    Buisman & Zn., J., Kooplieden, Vijzelstr.

51    Deure, F. v.d., Café "het Park"
58    "De Vrije Westfries", Dijk 622 

  1    Egmond, A., Uitgever v.d. Enkh, Courant en Boekhandel, Oude Westerstr. 
  5    Emmerling, M.A., Dir. N.V. Wed S. Lakenman & Zoon's Bank, Westerstr. 1 (Kant. Tel. No. 2)
24    Enkhuizer IJzerhandel voorh. Sterken & Zn., Westerstr.
44    Evendijk, J., In aardappen, groenten, fruit en brandstoffen, Breedstr.

48    Geheelonthoudersgebouw "de West Friesche Munt"
53    Gemeente-Gasfabriek
42    Goor, P., v., Hôtel du Passage, Spoorstr.
30    Groot Sr., Nanne, Zaadteler en zaadhandelaar, Westerstr.
35    Groot, S.N., Zaadteler en zaadhandelaar, Plantsoen
57    Groot, Jr., S., Oude Westerstr. 3-12

26    Hansen, P., Vischhandel en bokkingrokerij, Havenweg
54    Hemstra, D., Zaadhandel "Westfrisia", Westerstr.
62    Hooiveld & Zn., Zeilmakerij en handel in visscherijart.
10    Hôtel Café-Rest. "Die Port v. Cleve, G.H.G. Meijknecht, Dijk 621
28    Hôtel Stapel, J. Silver

  4    Jong & Co., Fa. C.P., de, Westerstr.
14    Jong Rzn., D. de, voorh. "N.V. v. Gorcum's Kolon. en bakkerswarenhandel, Kant. Nieuwstr.
  3    Jong, Gebr. J.P. & L.W., de , Grossiers in kolon.- en bakkersw., Dijk 615

18    Keulen en Vrobbel, v., Kuiperij en fusthandel
37    Koolhaas, Gebrs., Groenten- en fruithandel, Westerstr.
29    Kouwenhoven, Albzn., H., Vischhandel, Havendijk
22    Kuiper, Bzn., K., Groenten aardappelen en fruithandel, Oudegr. (Spreekuren: 15 Juni-15 Sept 7.30-12,
        2.30-7, 7-9; na 15 Sept. 10-12, 7-9)

  2    Lakenman & Zoons Bank, N.V. Wed S., Comm. in Eff.
46    Last & zonen, A., Cementwarenfabrikanten
31    Lee, Dr. H.C. v.d., Arts
47    Leijen, A. v., Café en Logement, Sleepboot-ondernemning
36    Lub Johzn., W., Schoenhandel, Westerstr. 7

10    Meijknecht , G.H.G., Hôtel- en Café, Dijk 621

25    Naaml. Venn. Noord-Holl. Landbouwcrediet, Agentschap, Westerstr.
17    Naaml. Venn. Papierwarenfabr., voorh. D. v.d. Spruijt Jz. &  Co., Paktuinen 320 (8½ -12, 1½ - 7)
  8    Naaml. Venn. "de Werf Vooruit", Scheepsbouwwerf, Paktuinen

  6    Oosterveen & Co., H., Koopl.

12    Politiebureau

34    Quanjer, T.L., Apotheker, Westerstr.

11    Raadhuis
50    Reus, Gebr., Groenteschippers, Spui
 ..     Rijkstelegraafkantoor (°)
27    Rood & Zn., P., Zaadhandel, Bovenkarspel
19    Roosendaal, H., In aardapp., groenten en fruit, H.J. Schimmelstr. 179

15    Schild, Jz., G., Fabr.
43    Slot, G., Scheepsbevrachter, agent v. sleepdiensten, Nieuwehaven
63    Struik & Co., Zaadteelt en zaadhandel, Boerenvaart 254b
40    Sluis, Jbzn., Jac., Driebanen Wijk 1-455
33    Sluis, Gebr., Zaadteelt en -handel
13    Sluis & Groot, Fa., Westeinde
39    Snijders, J.A., Koopman, Breedstr.
61    Snijders, M.L., Manufacturen en ansjovishandel
55    Station, H.IJ.S.M.
56    Sybrandy, P., Wijnhandelaar, Westerstr. 193

  ..    Telegraafkantoor (°)
20    Tensen, K., Koopman, Kaasmarkt

  9    Veerdienst Enkhuizen-Stavoren, Stationsplein 403
21    Verschure en Co's Algem. Binnenl. Stoomvaart Mij., Haven

41    Wagtendonk & Zn., L. v., In bouwmaterialen
33    Westfriesche Rundvetsmelterij en kaashandel, fa. v. Oostbree's Zonen, Oude Westerstr.

45    Ziekenhuis, Directr. Zuster H. de Wit
  7    Zwaan, Jr., Fa. A., Zaadteelt en zaadhandel, Vijzelstr.

top


ENSCHEDÉ (Rijkstelefoonkantoor)

(Lonneker)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. to 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm. Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. -2. Raadhuis. -3. Volkspark. -4. Politiepost Kuipersdijk, vroegere Maréchaussee kazerne. -5. Gebouw der Gemeentewerken.516    Abeln, Gebrs., Manufacturenmag., Haverstraat 25
517    Abeln, Gebrs., filiaal, Hengeloschestraat 10
347    Adolfs & Pennink, Uitgevers Gratis Adv. blad, Zuiderhagen 8
634    Afink, J.H., Smederij, 2e Emmastr. 39
252    Aldenkamp, J.H., Stalhouderij, Emmastr. 77
  49    Amsterd. Bank, Bijkant. Marktstr. 5-7
379    Arbeidsbeurs, Gem., v. Loenshof 3
489    Automobielhandel en Garage-Onderneming, De, Hengeloschestr.

553    Baaren, H.F. v., Muziekhandel; Handel in glas, porselein en aardewerk, Burgmeesterstr. 4-6
159    Baarslag, G.H.J., In galanterieën, Hengeloschestr. 25
523    Barske, J., Bierbottelarij en Mineraalwaterfabr., Markt 19
  44    Baurichter, C.J.W., Apotheker, Langestr. 52
547    Beek, J.D. ter, Chef-aanspreker Begrafenis afd. N.H. Diaconie, Lipperkerkstr. 8
502    Beer, I. de, Visch, fruit en comestibles, Stadsgravenstr. 30
506    Beer Jr., L. de, Fruithandel, Lipperkerkstr. 34
492    Begemann, A., in Kolon. waren, Emmastr. 134
438    Beltman, A., Hengeloschestr. 50
132    Beltman, A. Gzn., G., Architect, kantoor, Haaksbergerstr. 27
406    Beltman, A. Gzn., G., Architect, woonh., Haaksbergerstr. 27
456    Beltman, H.H., Haaksbergerstr. 68
628    Beltman-v. Rossum, Wed. L.W., Hengeloschestr. 38
582    Benninga, B., Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, Koningstr. 16
457    Bennink, B.A., in Koloniale waren, Haaksbergerstr. 82
332    Berendsen, G.P. Nico, 1e Twentsche Electr. Touwslagerij, Hengeloschestr. 56
366    Berfelo, H.J., Wasch- en Strijkinr., Paul Krugerstr. 6
  98    Berghege, E.J.G.W., Arts, Veenstr. 11
  80    Bergsma, Edo J., Bisschopstr. 2
600    Bervoets, Gebrs., Heerenkleeding en modemag., Langestr. 5-7
339    Betonijzer, Mij. v/h. v. Waning & Co., Kon. Rott., 1e Hengeloschedwarsstr. 67
  96    Beukers, Fa. J., Zuiderhagen 103
  93    Beunder, D., Comm. v. politie, woonh. Wilhelminastr. 12
  32    Beunk, J., Stalhouderij, Molenstr. 4
    3    Bierbrouwerij, Ensch., Brouwerijstr. 25
610    Bioscoop "Flora", v. Lochemstr.
122    Blenken, Fa. H., Veenstr. 7-9
188    Blijdenstein, B.J., Fabrikant, Marthalaan 5
280    Blijdenstein, Mej. H., Oldenzaalschestr. 28
193    Blijdenstein, Jr. B.W., Hoedemakersplein 1
293    [idem]
  41    Blijdenstein, H.B., Fabrikant, Markt 2
  62    Blijdenstein, H.B., 't Amelink, Lonneker
115    Blijdenstein, H.J., Fabrikant, Langestr. 28
203    Blijdenstein, Jan B., Fabrikant, Gronauschestr. 38
247    Blijdenstein, W. Jzn., J.B., Fabrik., Rembrandtlaan
  97    Blijdenstein, Wed. H.G., Gronauschestr. 136
371    Blijdenstein, L., Buiten "De Velve", Lonneker
260    Blijdenstein, W.J., Buiten "de Heegeboer", Lonneker
557    Blijdenstein, W.J., Fabrikant, woonh. Oldenzaalschestr. 4
265    Blijdenstein, Jr., W.J., Fabrikant., Rembrandtlaan
  79    Blijdenstein & Co., Kant., Oldenzaalschestr. 43
  69    Idem, Fabr., Losserscheweg 2
  87    Idem, Fabr. te Lonneker
291    Bloemendaal, K., Handelsagent, Veenstr. 22
538    Blom, Fa. P.J., Boordenfabr., Bleekerstr. 96
168    Boekelosche Stoombleekerij, Lonneker
175    Boelen, J., Dir. der Gem. Electr. Bedrijven, woonhuis, Waldeckstr. 4
131    Boo, H.L. ter, Vrachtrijder, Veenstr. 180
535    Boots, P.A., Secr. der Comm. v. Toez. op het M.O., Haaksbergerstr. 136
408    Bootsma Jr., A., Kaashandel, Zuiderhagen 49a
286    Bootsma, Gebrs., Kaashandel, Mag. Zuiderhagen
534    Bos, G. Jzn., G.J., Houtzagerij en houthandel, Haaksbergerstr. 148
207    Bos, H., Handelsagent, 1e Gronauschedwarsstr. 29
251    Bovenhorst, W., Stalhouderij, 2e Veldkampstr. 23/25
597    Brand, J.H. v.d., (vert. R.S. Stokvis & Zonen, Rotterdam), Veenstr. 152
465    Brands & Zn., A., Winkel, Burgemeesterstr. 1
464    Brands & Zonen, A., Riet-, bamboemeubel- en mandenfabr., Nieuwstr. 12
454    Brasz, Gebr., Confectiefabr., Zwedeweg 8
118    Breekland, Fa. D., Katoenagenten, Emmastr. 163
561    Breunis, H., voorh. v.d. Heuvel Reinders, Natuurlijke Bronwateren, Bier, enz., Walstraat 29
226    Brink, Gebrs. ten, Heerenkleedingmag., Haverstr. 13
284    Brinkers, H.W., Banketbakker en kok, Haaksbergerstr. 13
641    Brix, Dr. C.T., Oor-, neus- en keelarts, Ripperdastr. 23
363    Broek & Adolfs, v.d., Boekhandel, Drukkerij, Gronauschestr. 3
346    Broekers, A. Jzn., T., Aanleg v. gas- en waterleiding, Noorderhagen 1b
540    Broen, H., Kolon. waren, Minkmaatstr. 81
613    Broen, Jzn., J., in Agenturen, Brinkweg 21
463    Bronsema's Drukkerij, Haaksbergerstr.
297    Brugge, G.J. ter, Rijwielhandel, Gronauscheweg 56
562    Bruggen, C. v., Café "Centrum", Hofstr. 6
  84    Bruijn, Fa. Wed. H.W. de, Machinefabr., Oldenzaalschestr. 70-72
548    Bruin Jr., B. de, Organist en muziekleeraar, Ripperdastr. 17
644    Bruine, J.C. de, Redacteur der Nieuwe Tijd, Haaksbergerstr. 294
157    Bruning-Bras, Fa., Banketbakkerij, Haaksbergerstr. 20
350    Burger, D.J., Ingenieur, Gronauschestr. 132
576    Burger-Avondschool (School C) Molenstr. 37
490    Buursink, Gzn., G., Koper- en blikslager, Walstr. 2

450    Cappelle, H.C. v., Dir. der Hoogere Burgerschool, woonh., Rembrandtlaan 39
100    Cate, E.H. Udink ten, Katoenagent, Gronauschestr. 11
  99    Cate, M. Udink ten, Fabrikant, Gronauschestr. 125
306    Cate, Bzn., J. ten, Boekhandel, Haverstr. 14
  38    Cate, Lzn., W. ten, Wijnhandel, Bisschopstr. h. Prinsestr.
474    Cats, Abr., Kleermakerij en manufacturen, Lipperkerkstr. 32
529    Cats, M., Godsdienstleeraar, Achter 't Hofje 11
603    Cats, S., Oldenzaalschestr. 79
298    Centraal Bur. uit het Ned. Landbouw Comité, Kottendijk 1
  56    Centrale Werkgevers Risicobank en Centrale Landbouw-Onderlinge, Bijkant. der, Hofstr. 8
460    Clahsen, C.J., Chem. techn. producten. Haaksbergerstr. 147
452    Clemens, J.H.J., Gymnastiekleeraar, Ripperdastr.
504    Cohen, A., Slager, Noorderhagen 48a
161    Cohen Barnstijn, Meubelfabr., behanger en stoffeerder, Marktstr. 11
390    Cohen Barnstrijn, I., Dames- en heerenkleermaker, Oldenzaalschestr. 822
  76    Cohen, S.& A., Slagers, Oldenzaalschestr. 68
426    "Concordia", Gebouw, Hôtel-Café-Rest., Markt 15
  18    Coöp. Landbouwersb. en Handels-Vereen., Kottendijk 1
  91    Cornegoor, C.H., Brood- en Banketbakker, Oldenzaalschestr. 21
164    Corts, G.J., Fabrikant, Parkweg 22
228    Cromhoff, Wed. B.G., Markt 8

276    Dalenoord, Fa. B. en J., In kruideniersw., Lage Bothofstr. 247
514    Dalenoord, Fa. B. en J., Filiaal, Rietmolensteeg 62
130    Dalenoord, J., Secr.- penningmeester "P.-W.", Paul Krugerstr. 24
470    Dalmolen, A., Behanger en Stoffeerder, Oldenz.str. 67
201    Dam, J. v., Arts, Langestr. 17
246    Dam, Menkens v., Handel in katoenafval, kantoor, Emplacement S.S.
133    Dam en Zonen, M. v., Emmastr. 193
532    Dedem, Baron E. v., Rembrandtlaan 35
  23    Delden, J.B. v., Arts, Hengeloschestr. 42
356    Denneboom, Gebr., Houtzagerij, Emmastr. 330
405    Derksen, Fa. G., Aannemer, Achter 't Hofje 1
439    Dijkmans & Co., Fa., Schoenhandel, Heng.str. 12
528    Dikken, B., Aardappelhandel, Haaksbergerstr. 22
484    Dikken & v. Straten, Aardappelhandel, Mooienhofstr.
385    Duijn, A. v., Vischhandel, Alsteedschestr. 34

  67    Ebbinge, P., Fabr., Minkmaatstr. 112
301    Ebbinge, P., Woonh., Gronauschestr. 16
  58    Ebeling, Abr., Katoenagent, Kant., Walstr. 39
307    [idem]
101    Ebeling, Abr., Woonh., Gronauschestr. 127
594    Ebeling, J. Th., Gronauschestr. 34
410    Eendracht", "De, Textielarbeidersbond, secret., H. Voogdgeerd, Oldenzaalschestr. 19
560    Eggink, A.J., Timmerman, metselaar en aannemer, Wilhelminastr. 111
  49    Elderink, E., Marktstr. 5-7
592    Elderink, H.G., Gronauschestr. 15
156    Electrische Centrale, Zuiderhagen 79
618    Elhorst, G., Wethouder, Veenstr.
485    Enschedé-Lonneker Courant, Hengeloschestr. 22
    3    Ensch. Bierbrouwerij, Brouwerijstr. 25
171    Ensch. Courant, Emmastr. 25
574    Ensch. Fruithandel, Dolder, Vos & Cohen, Staatsspooremplacement
160    Ensch. Katoenspinnerij, Kant., Kloosterstr. 15
165    Ensch. Katoenspinnerij, Kant. en fabr., Richtersweg 1
493    Ensch. Lawn Tennis Club, Achter 't Volkspark
  46    Ensch. Machinefabr. en IJzerg. Parallelweg 3
407    Ensch. Winkel, Langestr. 20
359    Eshuis, J., Keurmeester der Gem. Lonneker, Emmastr. 111
253    Evers, W.J., Pastoor, Oldenzaalschestr. 113

173    Fabrieksschool, Noorderhagen 13
519    Farwick Lütke, J.B., Bloemenmag. en zaadh., Burgemeesterstr. 7
344    Fikkert, J.K.D., in manufact., Hengeloschestr. 18
215    Fikkert, Gebrs., Agenten, Mooienhofstr.
317    Fischer, J., Centraal Drogerij, Haverstr. 27
360    Frankenhuis, H., Vleeschhouwerij en Vethandel, Zuiderhagen 38
453    Frankenhuis, H., Haaksbergerstr. 62
591    Frankenhuis, K., Brinkstr. 3
272    Frankenhuis, Meijer, in Manufact., dames- en heerenconf., Haverstr. 20
455    Fromme, C., Bier- en koolzuurhandel, Zuiderhagen

404    Garritsen, Fa. J.A., Grossier in kol. waren, granen en meel, Getfertstr. 34
537    Garritsen, W., Koperslager, Haaksbergerstr. 49-51
153    Gasfabr. en Waterleiding, Directie, Lonneker
578    Gasfabr., Bijkant. en mag., Molenstr. 35
381    Gassner, W., Automobielgarage, Beltstr. 15
541    Geerdink, H., Stoomketelbekleeder, Niermansgang 13
191    Gelderen, L.P. v., Fabrik., Langestr. 31
146    Gelderen, M.L. v., Dir. Stoomweverij Nijverheid, Haaksbergerstr. 50
135    Gem. Electr. Bedrijven, Electr. Centr. en Telefoon
    9    Gem. Ontvanger, v. Loenshof 3
565    Gem. Reiniging, Kantoor, Langestr. 32

552    Hagens, J.H., Wijnhandel, Markt 29
218    Hakker, L., voorh. Boom-Visser, Noorderhagen 51
211    Hammink, A., Slager, Oranjestr. 15
266    Hardick, Gebrs., Garens, Chemicaliën en verdere textielbenoodigdheden, Oldenz.str. 164
436    Harenberg, Gebrs., Twentsch Gloeikousjesfabr., Lasonderpad
415    Hartmann, W., Aannemer, Gronauschestr. 18
108    Hasselaer, H.J.C.A. Hooft, Notaris, Langestr. 27
315    Hassink, Gebrs., Cartonnagefabr., en Boekbinderij, Noorderhagen 44
539    Haverkate Gzn., J., in Meel, rogge en kolon. waren, v. Lochemstr. 19
461    Heddendorp, B.J., Usselerweg 42
635    Heddendorp, G.J., Emmastr. 180
  19    Heek, Gebr. v., Hengeloschestr. 125/127
174    Heek, G.J. v., 't Stroot, Lonneker
  43    Heek, G.J. v., Fabrikant, Woonh. Markt 26
364    Heek, Herman v., Hooge Boekel
254    Heek, Herman v., Fabrik., woonh., Oldenzaalschestr. 125
  72    Heek, Wed. H. v., 't Bouwhuis, Lonneker
  13    Heek, H.A. v., Fabrikant, Hengeloschestr. 32
    4    Heek Elderink, Wed. H.J. v., Hengeloschestr. 113
  83    Heek, H.J.E. v., Fabrikant, Woonh., Markt 21
158    Heek, H.J.E. v., Villa "Teesink", Boekelo
  47    Heek, J.B. v., Fabrikant, Noorderhagen 33
  12    Heek, Ludwig v., 't Kotte, Lonneker
198    Heek, N.G. v., Fabrikant, woonh., Langestr. 30
249    Heek, N.G. v., Buiten "De Tol", Lonneker
    5    Heek, W.H. v., Fabrikant, Hengeloschestr. 98
  54    Heek & Co., v., Markt 24
320    Heek & Co., v., Fabrieken
194    Heek & Zn. G.J. v., Fabr. "Rigtersbleek", Lonneker
275    Heek & Zn. G.J. v., Fabr. "Rigtersbleek", Lonneker
433    Heemaf, Vertegenw., G. Lam Jr., 2e Hengeloschedwarsstr. 1
290    Heerze, A., Expedit. en Stalhouder, Willemstr. 18
595    Heijmans, v.d. Douwer, V., Ripperdastr. 11
611    Heijmann, Franz, Kapper, Burgemeesterstr. 11
304    Hendriks, B.H., Bloemenmag. "Uniek", Oldenzaalschestr. 20
  81    Hendriks, B.H., Bloemist, Oldenzaalschestr. 141
549    Hendriksen, C.J., Rijwielhandel, 1e Gronauschedwarsstr. 17
383    Hendriksen, J.A.T., Hoeden- en Pettenmag., Kalanderstr. 15
137    Hölscher, Fa. J. Th., Brinkstr. 59
105    Höpink, Fa. B., Kassier, Achter 't Hofje 27
268    Höpink, J., Kassier, Rembrandtlaan 18
299    Hofkamp, H., Tandarts, Gronauschestr. 8
431    Hofstedde, Gebr. ter, Marktstr. 10
434    Holl. IJz. Spoorw. Mij., Station "Noord"
  22    Holl. IJz. Spoorw. Mij., Vrachtgoederen Bur., Ensch. Noord
473    Holsboer, Dr. H.B., Dir. Textielschool, Marthalaan
  64    Holst, G.B., Drogist, Oldenzaalschestr. 7
571    Hoorn, K. Th. v., in kolon. waren, Wagelerstr. 11
587    Horst, H.J. ter, in kol. waren, 1e Veldkampstr. 34
107    Horst, Dr. A. v.d., Arts, Oldenzaalschestr. 44
357    Hôtel "Gassner", Haaksbergerstr. 18
326    Hôtel "Gleser", Parkweg 30
136    Hôtel "de Graaff", Haaksbergerstr. 1
321    Hôtel "Heimans", Noorderhagen 49
114    Hôtel "de Klomp" Gronauschestr. 3
152    Hôtel "Industrie", Haaksbergerstr. 2
221    Hôtel "Mendelaar", Haverstr. 35
216    Hôtel "Mulder", Café-Rest., Haaksbergerstr. 11
333    Hôtel "Zwijnenberg", Molenstr. 22
533    Huckriede, H., Vrachtrijder, Korte Getfertstr. 3
402    Huijsman, Dr. C., Leeraar Boekh. M.O., Veenstr. 18
601    Hulshof, A.J., Steenbakker, Noord Eschmarke 119, Lonneker
231    Hulshof & Akkerman, Behangers, stoff. en decor., Markt 29
341    Hygiënische Stofrein. Mij., Waldeckstr. 27

546    Inspectie Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen, Stationsweg 11
288    Irene", "Gebouw, Noorderhagen 69

427    Jacobs, E., Langestr. 50
142    Jacques, Jzn., C.H., Chemicaliëngrooth. Kantoor, Diezerstr. 8
419    Jacques, Jzn., C.H., woonh. Soendastr. 62
543    Jannink, Wed., A.H., Langestr. 43
  90    Jannink, Gerh., Stokhorst, Lonneker 
172    Jannink, Gerh., Fabrikant, Langestr. 56
355    Jannink, N.G., Fabrikant, Langestr. 37
176    Jannink & Zn. Fa., Gerh., Kant. Langestr. 41
138    Idem, Spinnerij, Haaksbergerstr. 103
109    Idem, Weverij, Haaksbergerstr. 103
  75    Jansen, J.H. Th., Arts, Oldenzaalschestr. 107
442    Janssen, Dr. P., Chirurg en Vrouwenarts, Haaksbergerstr. 14
  85    Janssen & Co., Chr., In Machinerieën, Oldenzaalschestr. 112
  88    Janssen, J.H., Slager, Oldenzaalschestr. 88
  45    Joosten, S.M., Arts, Noorderhagen 22

449    Kaijser, C.C., Dir. der Twentsche Electr. tramweg Mij., woonh., Rembrandtlaan 16
126    Kaijser, C.C., Dir. der Twentsche Electr. tramweg Mij., Oldenzaalscheweg
586    Kamp, Jr., H., Grossier, Haaksbergerstr. 122
209    Kan, S., Manufact.- en confectiemag., Haverstr. 10-12
401    Kan, W., Fabrikant, Emmastr.
  77    Katoenspinnerij "Bamshoeve", Schurinksweg 61
570    Kempers, J., Smederij, Wilhelminastr.
335    Keurlokaal, Molenstr.
323    Kirch, Gebr., Heeren- en kinderkleeding, Mag., Haverstr. 23
391    Klaar, C.F., Gem.-Secretaris, woonh., Veenstr. 189
396    Klokgieters, G.J.M., Broodfabr. "de Korenschoof", Lipperkerkstr. 50
413    Kniepstra, H., Hoofd der openb. lagere school B., Brinkstr. 2
482    Knoef, J.H., Houthandel, Vondelstr.
192    Kolenkant. Enschedé, Rembrandtlaan 50
462    Koning, A.M. de, Emmastr. 167
339    Kon. Rotterd. Betonijzer Mij., v/h. v. Waning & Co., 1e Hengeloschedwarsstr. 67
621    Koopmans, J.H., Huis- en Decoratieschilder, Walstr. 12
205    Kors, K., Bloemist, Rietmolensteeg 47
  53    Kosters, Alb., Katoenagent, Markt 4
556    Kosters, Azn., J., Handelsagent, Noorderhagen 58
367    Krabbe, J., Graanhandel, Diezerstr. 2
143    Kreijmborg & Co., Hofstr. 1
409    [idem]
337    Kreijmborg & Linde, Cartonnagefabr., Molenstr. 
602    Kromhout v.d. Meer, J.C., Architect, Lage Bothofstr. 18
444    Kuijper, A.H., Mag. "de Vlinder", Oldenzaalschestr. 34
178    Kuile Pzn., A.C.G. ter, Fabrikant, Parkweg 17
  40    Kuile, B.W. ter, Fabrikant, 't Welna, Lonneker
180    Kuile, B.W. en H. ter, nabij den Tubantiaweg
113    Kuile, B.J. ter, Fabrikant, Gronauschestr. 124
    7    Kuile Ezn., E. ter, Fabrikant, Gronauschestr. 83
129    Kuile, Mr. E.H.K.J. ter, Subagent der Ned. Bank, Gronauschestr. 129
123    Kuile, B.G. ter, Gronauschestr. 140
238    Kuile, Gebrs. ter, In fabrieksart., Haaksbergerstr. 126
365    Kuile, Harry ter, Hooge Boekel
322    Kuile, Harry ter, Fabrikant, Piet Heinstr. 1
376    Kuile Jzn., H. ter, "de Heide", Hooge Boekel
181    Kuile Jzn., H. ter, Fabrikant, Hengeloschestr. 28
269    Kuile Pzn., H. ter, Fabrikant, Hengeloschestr. 26
112    Kuile, Wed. Mr. H. ter, Huize Wooldrik, Lonneker
530    Kuile, H.W. ter, Fabrikant, Rembrandtlaan
496    Kuile, J.H. ter, Rembrandtlaan 37
471    Kuile, M. ter, Marthalaan 14
392    Kuile, W.A.S. ter, Fabrikant, Marthalaan 1
177    Kuile-Cromhoff, ter, Parkweg 13
520    Kuile-Cromhoff, Wed. P. ter, Hengeloschestr. 7
169    Kuile-Jannink Pzn., Wed. E. ter, Parkweg 28
182    Kuile & Co., ter, Walstr. 32
110    Kuile & Zoon, E. ter, Gronauschestr. 39
  82    Kuile & Zonen, Nico ter, Kant. Lage Bothofstr. 5
375    Kuile & Zonen, Nico ter, Scheerzaal, Lage Bothofstr. 5
208    Kuiper, E., Bierbottel., Kalanderstr. 30
550    Kuiper, Jan, In kolon. waren, Pluimstr. 1
636    Kuiper, J., Koffiebranderij en kol. waren, Nieuwstr. 5

351    Laarhuis & Zn., K., Machinefabr., Cromhoffsbleekweg 111
443    Laman Trip, Jhr. Mr. H., Adv.-Proc., Markt 20
183    Lammerink Gzn., W. en A., In IJzerwaren, Zuiderhagen 35
162    Lande, J.H.A. v.d., Stalhouderij, Hengeloschestr. 9
370    Lans, Fa. B.W., In kolon. waren, Lipperkerkstr. 42
394    Idem, Fil. Kottendijk 119
354    Idem, Fil. Haaksbergerstr. 83
313    Idem, Fil. Rietmolensteeg 2
248    Idem, Fil. 1e Hengel. dw.str. 42
509    Idem, Fil. Kuipersdijk 100
487    Lasonder, Mr. Dr. G.A., Wethouder, Markt 12
279    Lasonder, H., Wattenfabr., Gron. Voetpad 8
150    Ledeboer, A.H., Fabrikant, Ripperdastr. 2
  17    Ledeboer, Wed. A., 't Wageler, Lonneker
  10    Ledeboer, Wed. A., Woonh., Molenstr. 1
451    Ledeboer, K.W., Dir. spinnerij "Oosterveld", Rembrandtlaan 41
558    Leemhorst, L., Tandarts, Noorderhagen 68
116    Leering, voorh. A., Eerste electr. koper- & blikslagerij, Paul Krugerstr. 1
536    Leeuw, D. de, Vleeschhandel, Haaksbergerstr. 43
316    Leeuw-Menko, M. de, in Vleeschw. en afvallen, Reudinkstr. 16
486    Leeuw & v. Goor, de, Rijwielhandel engros, Kalanderstr. 40-42
314    Lengton, A., Onder Dir. Gem. Electr. Bedrijven, woonh., Ripperdastr. 19
197    Lezer, S., Secretaris der Commissie van Toezicht op het lager onderwijs, Rembrandtlaan
469    Lievendag, Fa. S.J., in Manufacturen, Oldenz.str. 55
117    Loeff, Fa. M.J. v.d., Boekhandel en drukkerij, Langestr. 13
  20    Loen, R.H., Exp.-bur. emplacement S.S.
    1    Löwenstein & Zn., A.M., fabr. Borstelweg
139    Löwenstein & Zn., A.M., Woonh., Willemstr. 9
282    Loggers Jzn., J., Boekhandel, Oldenzaalschestr. 87
  11    Lonneker Coöp. Melkinr. en Zuivelfabr., 1e Hengeloschedwarsstr. 71
  15    Lonneker, Gem. huis, Hengeloschestr. 52
  48    Looman, E., Ingenieur, Noorderhagen 36
626    Lunter & Co., H., Dekenfabr. Hofstr. 15-17
393    Luxwolde, Dr. W., Gem.-Keurmeester en Veearts, Emmastr. 19

184    Maas, R., Arts, Parkweg 4
494    Mandemaker, R., in Kolon. waren, Nieuwstr. 33
380    Mansfeld, N.H., Slager, Kalanderstr. 53
598    Maréchaussée-kazerne, Glanerbrug
222    Maseland, Jr., Joh., Manuf., Mantels, Heerenart., Markt 7
505    Meijer, Fa. A., In manufacturen, Noorderhagen 48
459    Meijnell & Co., Ltd., Henry, Fil., Haaksbergerstr. 290
  60    Melching, Jac., in Agenturen, Noorderhagen 11
273    Melching & v. Ulzen, Rijwielhandel, Oldenz.str. 91
  25    Melster, A.E., Verzekeringsagent, Parkweg 3
566    Melster, F., Walstr. 43
120    Melster, Fa. Wed. J.W., Kantoor, Wilhelminastr. 55-59
  66    Melster, Fa. Wed. J.W., Haverstr. 8
  95    Melster, Fa., Drogerijen, chem., en verbandst., Langestr. 58
521    Menkens & Zonen, J., Meubelfabr., kant., Zuiderhagen 57
567    Menko, Alex, Fabrikant, Rembrandtlaan 12
544    Menko, H., Fabrikant, Oldenzaalschestr. 8
425    Menko, Jr., Isidoor J., Mag. "de Zon", Markt 20
309    Menko, Szn., I., Fabrikant, Oldenzaalschestr. 10
448    Menko, Julius, Fabrik., Rembrandtlaan
140    Menko, N.J., Kant., Zuiderhagen 93
141    Idem, Fabr., Brinkstr. 10-12-
259    Idem, Fabr., Roomweg 95
224    Menko, L.J., Slager, Zuiderhagen 88
358    Menko Jr., S., Fabrik., Prinsestr. 1
324    Menko N. Jzn., M.I., Fabrikant, Haaksbergerstr. 64
522    Menko N. Jzn., S., Fabrikant, Haaksbergerstr. 60
338    Menko & Zonen, S.J., Fabr., Kottendijk
  34    Menko & Zonen, S.J., Kant., Molenstr. 44
185    Menko Hartogensis, Jul. N., Fabrikant, Parkweg 40
599    Menko-Hedeman, N.J., Fabrik. in confectie, Kalanderstr. 2
585    Menko-Warendorf, Alfred H., Fabrikant, Ripperdastr. 29
219    Metman, Marie C., Arts, Nijverheidstr. 5
  59    Meulen, F.E. ter, Electrotechn. Bur., Noorderhagen 81
440    Mors J. Hzn., H. ter, Expediteur, Walhofsweg
267    Morsman, H.J., Fabrikant, Parkweg 30
214    Mosman, Fa. Wed. J., Koperslager, Walstr. 73
564    Muller, J.R., voorh. P. Hut, Fongers Rijwielen, Zuiderhagen 23
  70    Muller, S.K., Slager, Oldenzaalschestr. 62

411    Naarding, Gebr., Matrassenfabr., Lasonderpad
190    Nederl. Bank, Langestr. 48
437    Ned. Heide Mij., Opz. H. Snijder, Deurningerstr. 62
650    Nederl. Huistelefoon Mij., Vertegenw. J. Bochove, Deurningerstr. 205
134    Nederl. School voor Nijverh. en Hand., Haaksbergerstr. 33
389    Nicolini, F., Schoorsteenveger, Emmastr.
468    Nienhuis Jzn. D., Bioscope "Apollo", Burgemeesterstr.
329    Nieuwenhuis & Mulder, Groenten- en fruithandel, Hengeloschestr. 13
624    Nieuwe Tijd", "De, Drukkerij, Beltstr. 72
234    Nijgh, P.A., Decoratieschilder, Emmastr. 13
217    Nijhof, J.H., Rijwielh., Haaksbergerstr. 36
622    Nijhuis, H., Vrachtrijder, Getfertweg 275
559    Nijhuis, Fa. Wed. J., Stoomspoelenmakerij en houtdraaierij, Oldenz.str. 84
124    Nordbeek, F.W., Rembrandtlaan 14

213    Ockinga, Dr. K.A., Scheikundige, woonh., Molenstr.
581    Ockinga, Dr. K.A., Fabriekskantoor, Station Enschedé Zuid
545    Ontvangkantoor, Directe Belastingen en Accijnzen, Langestr. 32-34
423    Onze Courant, Boekhandel, Haverstr.
232    Oosterdijk, K., Visch- en fruithandel, Berkenkamp 29
383    Oosterveld, "Spinnerij", Goolkatenweg, Lonneker
377    Opstall, H. v., Notaris, Nijverheidstr. 1/3
531    Op ten Noort Jhr. A.H., Dir. v. Gemeentewerken, woonh., Rembrandtlaan 33
501    Overberg, J.W.E., Meubelmakerij en stoffeerderij, Noorderhagen 40
300    Overduin, F.J., voorh. Wed. F.W. Bloemink, Groenten en Fruith., Walstr. 81

588    Pas, H.W. te, Aannemer, timmerm. en metselaar, Emmastr. 17
614    Peddemos, Wed. J., Visch- en fruith., Menistenstr. 1
106    Pekema, E., Doopsgez., Predikant, Hoogstr. 16
271    Platvoet, Gebrs., Compl. meubileering, Oldenzaalschestr. 59
632    Pleij, B. Kleermaker, Kalanderstr. 19
125    Polak, Herman, Warenhuis, Langestr.
395    Politie-bur., Commissaris, kant., Haaksbergerstr.
167    Politiebur., Haaksbergerstr.
155    Politiepost Kuipersdijk, voorh. Maréchausséekazerne, Publieke spreekcel
  16    Pompstation, Waterleiding, Lonneker
563    Postma, J., Kapper, Hofstr. 14
204    Prenger, K., Banketbakker en kok, Haverstr. 7
292    Prenger, R.R., Rund- en Varkensslagerij, Alsteedschestr. 19a
620    Prinsen, B.J., In fijne lederwaren, Haaksbergerstr.

400    Raadhuis Enschedé, Burgemeesterstr.
399    Idem, Secretaris
421    Idem, Wethouderskamer
325    Idem, Secretarie, 1e Afd., Algem. zaken, enz.
  24    Idem, Secretarie, 2e Afd., Bouwzaken, enz.
397    Idem, Secretarie, 3e Afd., Burg. Stand, enz.
398    Idem, Secretarie, 5e Afd., Financiën, enz.
353    Idem, Secretarie, v. Loenshof 1
121    Ramie Union, Lonneker
511    Ras & Joh. C. Langefeld, H., Twentsche Muziekschool, Lipperkerkstr.
144    Reijgers, H., Architect, kant., Walstr. 41
458    Reijgers, H., Architect, woonh. Haaksbergerstr.
264    Reijsoo, Gebrs., in Kolon. waren en manufacturen, Waterboerweg 90-92
  42    Reinders, J.W., Lipperkerkstr. 59
447    Rennes, J. Joh. v., Leeraar H.B.S., Oldenzaalschestr. 133
612    Resink & Co., Fa., filiaal der Amst. manufactuurh. Haverstr. 35
    6    Ribbels, J., Oldenzaalschestr. 146
488    Ribbels, P.H., Brood- en Banketbakkerij, Kalanderstr. 61
331    Riet, E.J. ter, Café-Rest., Hengeloschestr. 79
385    Riethorst, G., in kolon. waren, Kalanderstr. 39
420    Rijbroek, M.A., Café-Rest., Zuiderhagen 43
   ...    Rijkstelegraafkantoor (°)
  65    Robers Kzn., H., Steenbakker, Lonneker
630    Robers, J.H.W., Gem.-Ontvanger v. Lonneker, Bolhaar, Lonneker
466    Roelofs, H., Mr. Stucadoor, Kottendijk 16
263    Roelvink, H., Bankier, de Ruijterlaan 2
615    Römer, A.H., Handelsagent, Soendastr. 50
305    Roepman-Straatman, Wed. D.P., In comestibles, Oldenzaalschestr. 14
255    Rörink & v.d. Broek, Stoomsmederij en reparatiefabr., Lasonderpad
629    Roessingh", "Het, Lonneker
    8    Roessingh, Wed. B., Parkweg 10
330    Roessingh, Wed. B., "Roessinghsbleek"
432    Rolink, J., Café, Deurningerstr. 27
145    Romeny, B., In kolon. waren, Haaksbergerstr. 92
285    Rommelaar & Zn., J., Schoenmakerij, Haaksbergerstr. 30
294    Rompelman, J.D.G., Koperslagerij, aanleg v. gas, enz., Veenstr. 162
345    Rosenboom & Zn., Fa. F., Drukkerij Planeta, kant. en fabr., Gelfertstr. 30
318    Rossum, Mr. H.A. v., Adv.-Proc., Markt 13
472    Rossum, R.H. v., Fabrik., Gronauschestr. 151
340    Rozendaal, I., Koopman, Hengeloschestr. 60
  36    Rozendaal, Fa. I.I., Kant., Hengeloschestr. 62
242    Rozendaal, Fa. I.I., fabr. Roomweg
270    Rozendaal, I.S., Koopman, Parkweg 32
241    Rozendaal-Heijmans, Wed. J.I., Willemstr. 38
512    Rozendaal, S., Koopman, Veenstr. 5
625    Rozendaal, S., Koopman, kant., Willemstr.
445    Rubens, L., Antiquair, Oldenzaalschestr.
593    Ruiter, Jan de, Dames- en Heerenkleedermakerij, Veenstr. 19
510    Rusius, J.G., Korenmalerij, Kuipersdijk 12

555    Sachs & Co., Fa., Suikerwerkfabr., Wilhelminastr. 109
163    Sachse, J.F., in kolon. waren, Hengeloschestr. 14
319    Sanders, Wed. Ant., Smederij en handel in ijzerwaren, Haverstr. 38
  68    Sanders & Zonen, A., Machinefabr., Molenstr. 77-81
206    Sanders & Zn., voorh. G.B., Transportwerktuigen- en Machinefabr., Bleekerstr.
583    Schieving & de Ruyter, in Beton-ijzerwerken, Hengeloscheweg, Lonneker
643    Schipholt, Fa. Wed. G.L., Vrachtrijders en Expediteurs, Deurningerstr. 99
617    Schipholt, L.H., Lutje, Vrachtrijder, Beukinkstr. 20
579    Schlätker, C.A., in kolon. waren, Kottendijk 74
526    Schmid, A., Notaris, Walstr. 24a
435    Schmid, A., Notaris, woonh. Hengeloschestr. 104
281    Schmitt, G.J.H., Behanger en stoffeerder, Hengeloschestr. 22
580    Schnitger & Reuvekamp, Deurwaarders, Molenstr. 16
327    Scholten, A., Fabrikant, Hengeloschestr. 102
336    Scholten, Julius, Fabrikant, Rembrandtlaan 1
  21    Scholten, J.A. & A., 1e Walhofstr. 1
308    Scholten, J.F., buiten "IJserhaar", Lonneker
225    Scholten, J.F., Fabrikant, Markt 5
  50    Scholten-ter Kuile, Wed. T.P., Marktstr. 3
149    Scholten & Zonen, J.F., Haaksbergerstr. 65-67
388    Scholten, J.B., Fabrikant, Hengeloschestr.
  74    Schreurs, E., Steenbakker, Lonneker
497    Schreurs, G., Aannemer, Oldenzaalschestr. 132
498    Schreurs, G., Aannemer Werkplaats, Nassaustr.
368    Schunselaar & Eyhusen, Schilderszaak en Glazenwasscherij, Zuiderhagen 78-80
  61    Secretarie, Commies-Redacteur, v. Loenshof 5
127    Seinhorst, G.J., in kolon. waren, Kalanderstr. 23
527    [idem]
239    Idem, Fil., Emmastr. 85
250    Idem, Fil., Deurningerstr. 31
378    Idem, Fil., Diezerstr. 4
240    Idem, Fil., Haaksbergerstr. 111
199    Idem, Fil., Lipperkerkstr. 65
  92    Idem, Fil., Oldenzaalschestr. 116
296    Serphos, Abr., Vleeschhouwerij, Veenstr. 8
  14    Serphos, Fa. H., Hengeloschestr. 78
372    Serphos, Nzn. I., Slager, Gronauschestr. 23-25
  55    Serphos, Hzn. I., Fabrik., Rembrandtlaan 2
258    Serphos, Jacob, Fabrikant, Lid der fa. Serphos & Zonen, Oldenzaalschestr. 111
369    Serphos, M.I., Fabrik., Gronauschestr. 8
147    Serphos, S.S., Fabrikant, Lid der fa. Serphos & Zonen, Parkweg 2
151    Serphos & Zonen, Fabrikanten, Haaksbergerstr. 97 (9-12, 2-6)
236    Siemens Schuckertwerke, N.V., Filiaal, Ripperdagstr. 25
128    Sijtsema, H., Apotheker, Langestr. 1
428    Simon, K., Coiffeur, Marktstr. 6
542    Singer Mij., Hengeloschestr. 31
642    Sligt, H., Stoomsmederij en Constructiewerkplaats, Haaksbergerstr.
274    Sluijmer, G.J., Aannemer, Oldenzaalschestr. 104
467    Sluijmer, H.J., Broodfabr., Oldenzaalschestr. 183
148    Smits, A.A., Arts, Haaksbergerstr. 58
  52    Snuif, C.J., Apotheker, Markt 22
223    Spiele, W., Accountant, Langestr. 33
475    Spinnerij "Roombeek", Lonneker
609    Spits Lzn., M., Taxateur, meubelmag., Koningstr. 13-15
    2    Staatssp., Goederenbur.
481    Stam, Wed. Dr. C., Agenturen, Haaksbergerstr. 127
200    Station Enschedé, Zuid, nabij de Haaksbergerstr.
495    Steinmeijer, J.H., Broodbakkerij, Lipperkerkstr. 51
499    Sterk, C., Aardappelhandel, 2e Hengel.dw.str. 15
146    Stoomweverij "Nijverheid", Haaksbergerstr. 50
507    Straatman, Fa. P.L., Electr. Handelsdrukk. Kalanderstr. 49
616    Straten, L. v., Restaurant, Comest., fijne vleeschw., Langestr. 6
233    Stroeve & Scholten, Steen- en boekdr. en étiquettenfabr., Haaksbergerstr. 75
640    Stroink Jzn., Herman, Vondelstr. 
186    Stroink, H.J., Katoenagent, Parkweg 12
387    Stroink Azn., Jan, Katoenagent, Gronauschestr. 9
328    Stroink, J.A., Katoenagent, Rembrandtlaan
  33    Stroink, Jan H., (fa. H. Stroink), Katoenagent, Hengeloschestr. 46
342    Stroink, M.A.H.M., Burgemeester v. Lonneker, Molenstr. 13

  73    Tattersall, John, (de Braak) Machinefabr., Lonneker
429    Tattersall, R., Machinefabr., Markt 10
243    Tattersall, S., Woonh. Hengeloschestr. 90
  78    Tattersall & Holdsworth's Globe Works & Stores, Machinefabr., Oldenzaalschestr. 32
   ...    Telegraafkantoor (°)
119    Thij, H.A. ten, Brood- en banketbakker, Langestr. 22
374    Thomasson Wzn., W.A., Aannemer & timmerman, Brinkstr. 84
418    Ticheler, W.F.J., Gasfitter, Oldenzaalschestr. 61
343    Tijn & Zn., Fa. v., Confectiefabr., Willemstr. 14
212    Tijssens, J.R., Inspecteur der Dir. Bel., Parkweg 9
  63    Töniës, J. Th., In ijzerwaren, Oldenzaalschestr. 23
187    Tönis, J.M., Aannemer, Zuiderhagen 13
  94    Traast, J., Machinefabr., Zwanensteeg 28
441    Traast, J., woonh. Oldenzaalschestr. 148-150
206    Transportwerktuigen- & Machinefabr., N.V., voorh. G.B. Sanders & Zn., Bleekerstr. 
430    Trautmann, Menko, in Manufact., Haverstr. 30
373    Tromp, J.C., Sigaren- en Wijnhandel, Langestr. 16
424    Twentsche Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereen., "Tot Steun in den Strijd", Kantoor
           Oldenzaalschestr. 19
623    Idem, Afd. Kolenhandel, Station Zuid
590    Twentsch Installatie-Bur. v. Gas en Waterleiding, Zuiderhagen 26
503    Twentsche Electr. Tramw.
262    Idem, Werkplaats en Remisie, Bekkumerweg 40

554    "Unitas", Chr. Textielarb. Bond, Secretaris H.J. Stins, Walstr. 46

143    Verbeek, A.J.M., Hofstr. 1
244    Verbeek, H., Secr. Penningm. v.d. Provisorie en v. Wering v. Bedelarij, Noorderhagen 53
295    Verkoren Jr., J., Dir. Gem. Gasfabr. en drinkwaterl., woonh. Brinkstr. 3
277    Versteeg, A.W.M., Broodfabr., Oldenzaalschestr. 100
633    Vierdag, H.J., Assuradeur en makelaar, Soendastr. 15
524    Visser, A., Rijwielhandel, Haverstr. 26
639    Vliet, Gebrs. v.d., IJzerhandel, Bleekerstr. 49
575    Völker & Co., G., Technisch- en Exploitatie bur. voor lichtfabrieken en waterleidingen, enz., Bleekerstr.
414    Vogt, Naaml. Venn. J.B., (Muller & Co.), Langestr. h. Haverstr. 
311    Volharding", Bakkerij "de, Minkmaatstr.
166    Volkspark, Publieke spreekcel
605    Volksvriend, De, Koffiehuis en Logement, Diezerstr. 14
220    Vonderhorst, G.W., Banketbakker, Haaksbergerstr. 14
573    Vries, L. en G. de, "Stellenvermittler", Kottendijk 9
230    Vrijkorte, H., Bierbottelarij en slijterij, Noorderhagen 26
577    Vroklage, N.J., Verzekeringsagent, Deurningerstr. 123
352    Vromen, J., Handel in katoenafval, Belstr. 44

  39    Wagener, A., in Bouwmat., Hengeloschestr.
227    Wagener, J., Schilder, Stadsgraven 13
584    Wagener, J.E., Verzekeringsagent, Emmastr. 2
339    Waning en Co., Kon. Rott. Betonijzer Mij. Voorh. v., 1e Hengeloschedwarsstr. 67
261    Wargerink, A.J., Koetsier, Stadsgravenstr. 38
518    Warmolts, L., Visch, fruit, gevogelte en comest., Hengel.str. 6
  71    Warnaars, A., Katoen- en Verzekeringsagent, Bentrotstr. 4
412    Warnaars, J. & A., Agentschap, Hofstr. 16
196    Warnaars, J. & A., Hofstr. 16
604    Weele, Mr. A. ter, Adv.-Proc. Brinkstr. 11
189    Weele, Jan H. ter, Brood- en banketbakker, Hengeloschestr. 29
195    Weerd, J. v.d., Slager, Noorderhagen 3
608    Weijel, Jacob, Slager, Emmastr. 10
278    Weijl, Herman, Fabrikant, Rembrandtlaan 28
256    Weijl, J., Fabrikant, Bisschopstr.
362    Weijl, J.L., Banketbakker, Langestr. 12
334    Weijl, Gebrs., Hengel.str. 82
310    Weijl, S., Fabrikant, Haaksbergerstr. 2
  26    Weijl & Co., Hengeloschestr. 80
627    Weise, P., Photograaf, Haaksbergerstr. 46
210    Westenberg, F.W., Handelsagent, Beukinkstr. 28
631    Wevers, A.J., Papierhandel, Rietmolensteeg 36
192    Wevers, Fa. A., Kolengrooth., Rembrandtlaan 50
287    Wijkens Jzn., Chr., Behanger en stoffeerder, Oldenzaalschestr. 6
515    Willems Jr., Joh., Mag. "De Sphinx", Markt 30-32
349    Willems, J.M., Filiaalhouder v. Tromps Sigaren- en Wijnhandel, Hengeloschestr. 4
103    Willink, W., Parkweg 41
513    Wilson, Walter K., Sportwinkel, Trainer der club "Prinses Wilhelmina", Zuiderhagen 4
619    Winkels, J., Wethouder, Oldenzaalschestr.
302    Woerd Hzn., R. v.d., Architect, Wilhelminastr. 6
170    Wooldrik, G., Restaurateur Station S.S.
607    Wooldrik, M., Ketelbekleeding en in fabrieksbenoodigdheden, Emmastr. 184
446    Woudstra, E. Th., Dir. Gem. Reiniging en Ontsmettingsdienst, woonh. Lage Bothofstr. 20
508    Woudstra, H., Banketbakker, Alsteedschestr. 5

235    Ypenburg & J.B. de Graaff, H.C., Behangers en Stoffeerders, Haaksbergerstr. 38
491    Ysfabriek, Naaml. Venn. Ensch., Dir. L.J. Menko, Beukinkstr.

589    Zeggelink, H.E., Architect, Brammelerstr. 1
  89    Zieken- en Pensioensfonds voor Enschedé en Lonneker, Nijverheidstr. 11
  57    Ziekenhuis, R.K., Bisschopstr.
154    Ziekenhuis "Ziekenzorg", Veenstr. 72
638    Zijlstra, P.W., Alg. Assurantiekantoor, Emmastr. 123
384    Zilverberg, S. & J., Handel in Katoenafval enz., Willemstr. 21
637    Zimmermann, P.C.A., Machinefabr. en IJzergieterij, Emmastr. 70
361    Zuiden, R.S. v., Brood- en Banketbakkerij, Noorderhagen 1a
525    Zwartz, S., Koopman, Oldenzaalschestr. 46

top


ENTER (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- v.m. tot 10,-- v.m.; van 12,-- m. tot 1,-- n.m.; van 2,-- n.m. tot 3,-- n.m.; van 6,-- n.m. tot 7,-- n.m. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor(°)

2    Samuel & Co., Fa. M., In wild en gevogelte

1    Schuitemaker & Zn., G.J., In granen

..    Telegraafkantoor(°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 245 / 246 / 247-251

Transcriptie door: Adri Stuart / Dick Warrink / Aart-Jan Elsenaar


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net