EPE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 5.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  9    Betlem, F.A., Hôtelhouder, Dorpsstr.

16    Dijk&Zn., v., Kassiers en comm. In eff. (kantoor alleen ’s Maandags v. 10.½ tot 12.½)
20    Dokter, F.G., Vleeschhouwer

11    Geerligs, G.M., Hôtel en Stalhouderij
  7    Gemeentehuis
19    Gerritsen, G.J., Toko

  3    Hooiberg, Fa. A., Boekdrukkers

  1    Kolff, L.C., Particulier

21    Lohuizen, G.S. v., Eierhandel, Kruidenier en Drogist

14    Meubelfabr. B. Mulder & Co.

  8    Oewel, F.W., St. Anthonius Hof, Weertspark
  2    Ooster, C.H.
22    Overbosch Szn., Joh., Grutterij, granen en kolon. waren

12    Prinsen, G.J., Exportslagerij en Gelderse spekslagerij

18    Ranitz, Jhr. Mr. H. de, "de Schuur"
15    Rempt, L., Rijwielfabr. "Veluwe"
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

17    Stoevenbeld, H., Eierhandel, Dorpsstr.
  5    Stoomzuivelfabr. "Gelria"
13    Sweerts de Landas, J.L.J.B. Baron, Burgemeester

  ..    Telegraafkantoor (°)

  4    Veldman, B., Exportslager

  6    Westerink, G., Exportslagerij
10    Westhoff, H.A., Mr. Spekslager, Stationsstr.

top


ERICA (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- nm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.--nm, van 6.--nm. tot 7.--nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Beuker, J., Caféhouder

  2    Hof, J., Caféhouder

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  3    Schuurman, D., Houthandel

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ERMELO (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.--nm. tot 8.30 nm. 31 Augustus, voor zooveel niet op Zondag vallende: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  5    Bakker, L., Stalhouder

  7    Electr. Centrale, Wilhelminalaan

  6    Geld. Graan- en Kunstmesthandel
  4    Gemeentekamer

  1    Heerenloo”, “s-, Vereen. Tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen
  8    Hôtel Hopma, voorh. Hôtel Veldwijk

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

10    “Salem”, Verpleegstershuis tevens Ziekenhuis

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Veldwijk, Vereen. Tot Christ. Verzorging van krankzinnigen in Nederland
  3    Verhoef, Erven, Hôtel en Stalhouderij

top


ETTEN (Gelderland) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- nm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.-- nm., van 6.--nm. tot 7.--nm., Zon- en Feestdagen: geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Arendsen & Zonen, Fabrik. v. steen, pannen, dorschmachines, enz.

  1    Lamers, J., in Granen

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ETTEN (N.-B) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- nm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.-- nm., van 6.--nm. tot 7.--nm., Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Ierssel, Wed. J.J. v., Café- Rest. “Hof v. Holland”

  1    Krens Sanders, J., Veehandelaar

  6    Maréchaussée-Kazerne

  3    Pensionaat St. Joseph
  4    Peters, J.A.F., Notaris

  5    Raadhuis Etten-Leur
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


EWIJK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Koolwijk, F.J. v., fa. v. Koolwijk & Burgers, Waalsteenfabrik., Rentmeester  

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


EXLOO (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1 1.-- vm., van 1 2.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Burgemeester v. Odoorn

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


EYSDEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

4    Jeukens, M.F.H., IJzerhandel, Vroenhof 118
5    Jeukens-Heijnens, Mathieu, Fruithandel

1    Maastr. Zinkwit Mij.

6    Pachen-Scheffer, G., Fruithandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
7    Roode Kruis, Ursulinenklooster

3    Spauwen, A.H., Fruith., Caestert 10

..    Telegraafkantoor (°)
2    Theunissen-Jacobs, J., Fruithandel, Langestr. 6

top


EZINGE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 1 2.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Nienhuis, Jac., Commissionair

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Tiessens, M., Commissionair

1    Zuivelfabriek "Ezinge"

top


Farmsen zie onder Delfzijl

top


FERWERD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zondagen: Geen dienst. Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Broersma, E., Aardappelhandel

3    Heide, T v.d., Aardappelhandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Sterk, P., Aardappelhandel

..    Telegraafkantoor (°)

top


FIJNAART (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Fijnaart", Dir. H. de Kok

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Voermans, F., Fouragehandel

top


FINSTERWOLDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

4    Haijkens, H., Hôtel "Gemeentehuis", Hoofdagent der Lommeler Suikerfabr.
1    Hommes Jr., J., Aannemer v. wegen

3    Koning, Mr. A.H., Notaris

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Vries, D.J. de, Zaad-, graan- en kunstmesthandel

top


FRANEKER (Rijkstelefoonkantoor)

(Ried en Tzum)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Adema, N.J., Architect, Noord N.Z. 109
10    Adema, S.A.M., Horloger, Voorstr. 93

19    Bijlsma, K.J., Aardappelh.
33    Bijlsma, P.J., Aardappel- en groentenhandel, Hoofdagent Beetwortelsuikerfabr., Zuiderkade
14    Boer & Toering, Fa. de, in Bouwmaterialen
49    Bois, P. du, Timmerman en aannemer, Heerengr. 161
27    Boorsma & Osinga, in Brandstoffen
51    Brandsma Zonen, R., Scheepsbouwer

30    Coöp. Stoomzuivelfabr., Ried
32    Coöp. Stoomzuivelfabr., Tzum

41    Dechesne, B., Modes en gros, Zilverstr.
21    Deelstra, Joh., Aardappelh., Kanaal K.V. 2
50    Draaisma, K., Scheepsbouwmeester

  3    Fontein, Erven L.R., Bouwmat., Nauwesteeg E 45

35    Gemeentebestuur
15    Geneesk.  Gesticht v. Krankzinnigen, Voorz. Y. Pars, Academiestr.
13    Grijpsma, Jac., Aardappelh., Breedeplaats T.O. 211

  8    Harinxma thoe Slooten, Mr. M.J.P.D. v., Kantonrechter
20    Heyt, W., in Kassiers- en assurantiezaken, Zilverstr. 142
54    Hoekstra, C., Fabrikant v. Zuivelgereedschappen en handel in ijzerwaren

36    Jelsma, O., Aardappelhandel, A.M. v. Schurmansingel

  6    Kamstra, H., Huidenzouterij, Zilverstr. 130
42    Kuipers, G., Hôtel-Café-Rest. "de Valk", Voorstr.

55    Lier, Joh. L. v., Geneesheer Geneeskundig Krankz. Gesticht
37    Lovers, H., Scheepsbevrachter
46    Lunter, J.W., Manufacturen en gros

47    Melles, A., Bouwkundige en Aannemer

53    Naaml. Venn. "de IJzerhandel", voorh. P. Sjollema, Dir. H. Pottinga Jzn., Handel in ijzerwaren
40    Nijveen, Ch.M., Paardenvleeschhouwerij, Dijkstr.
48    Noordenbos, U.A., fa. M.E. v.d. Veen, Koek- en banketbakker

16    Oostwoud, M., Stoomrijtuigfabr. en zadelmakerij. Ziekentransportmiddelen
31    Otter, F.U., Stalhouderij

  7    Pars, Y., Graanhandel, Dijkstr. 207
39    Posthumus, S., Notaris, Breedeplaats
23    Postma, H.S., Aardappelhandel
  9    Postuma & Zn., P., Effecten, Voorstr. E.W. 23

28    Reitsma, D.W., Aardappelhandel, Dijkstr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  2    Scheepvaart Mij. Holland-Friesland, Agent J. Oosterhagen, Zuiderkade
34    Schoot, K. v.d., In brandstoffen, Noord N.Z. 114
52    Schoot & Zonen, Et. v.d., Grooth. in klompen en matten
18    Schuitmaker, Y.C., Aardappelh., Zuiderkade
25    Staatsspoorwegen, Station der
22    Station Nederl. Tramweg Mij.
12    Steensma & Zn., Fa. Th., Korenfactors en Expediteurs, Kanaal K.V., 36-37
  4    Steensma, Tj.Y., Hôtel "de Korenbeurs", 't Noord N.Z. 50
26    Straten, P. v., Aardappelhandel
11    Strikwerda, R., Strooperserij, Stationsweg 12a

45    Tanja, J., Hôtel-Rest., Stationskoffiehuis
  ..    Telegraafkantoor (°)
29    Telenga's Drukkerij, (Franeker Courant)
17    Twijnstra, U., Stoomoliefabr.

44    Vegt, R. v.d., Wijnhandel
38    Vlieger, H., Basalt- en grinthandel

43    Werf, P. v.d., Groothandel in aardappelen, groenten en fruit
  5    Westerbaan, C., Boekhandel, Eise Eisengastr. 90

top


FREDERIKSOORD (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst (Ook op Nieuwjaarsdag).
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 252 / 253-254

Transcriptie door: Ruud van Putten / Luuk Keunen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net