['s GRAVENHAGE - vervolg]

S 2054    Verdegaal, H.J., Spekslagerij, Renbaanstr. 87
 H6070    Vereen. "De Nijverheid", afd. 's Gravenhage v.d. Nederl. Aannemersbond, Groenmarkt 37
  S 284    Vereen. tot bestrijding der Tuberculose, Ned. Centr., Ant. Duyckstr. 115
 H5544    Vereen. tot bevordering der Paardenfokkerij in Nederland, N. Schoolstr. 37
S 2073    Vereen. v. Bouwkunde "Onderneming en Vrijheid", Lumeystr. 64
 H6118    Vereen. v. Dir. v. Hypotheekbanken, L. Voorhout 23 (10--12.30, 2.30--3)
 H6985    Vereen. v.d. Haagschen Geld- en Effectenh., Nobelstr. 23
 H7281    Vereen. v. Nederl. Gemeenten, Mauritskade 15a
 H4710    Vereen. v. Ned. IJzerhandel. in I. en U., Dir. A.L. Boelen, Stationsweg 89
 H8207    Vereen. v. Ned. werkgevers, Secretariaat, Celebesstr. 77
S 2059    Vereen. Oranje Golfclub, Gevers Deynootweg
 H5571    Vereen. Vrienden der Armen, Noordeinde 198
 H2728    Vergroesen, W.P., Grossier in sigaren en pijpen, eau de cologne en zeepen, Zuidwal 52
   R279    Verhagen, H.A., Molen "De Hoop", Haagweg 23
     R31    Verhagen--Metman, Mevr. de Wed. Ph., Heerenweg 20
S 1935    Verharen, C.J., Symonsstr. 38--40
 H8292    Verhave, Th. H., Procuratiehouder, Ned. Octrooibur., Adelheidstr. 99
S 1313    Verhey, Mej. Ch., Brandstoffenh., hoofdkant. Pinkstr. 27
S 1750    Verhey, Jacobus, Schoeisel, maat- en rep. inr., Zandvoortstr. 57--59
 H7905    Verhey, J.R., Stenograag b.d. Staten Generaal, Weimarstr. 267
S 1066    Verhey, M.L., Motorschipper, Haringkade 41
S 1008    Verhey, W., in Brandst., Aardappelen, en Mannheimkolen, Badhuisstr. 126
 H3017    Verheyen, H.J., Bloemisterij "Flora", Varkenmarkt 1
   H367    Verheijdt, J.B.M., Rijwielhandel, Molenstr. 54
S 1634    Verhoeckx, Dr. P.M., Consulteerend Electro-techn. Ingenieur, Adr. Pauwstr. 17
 H5375    Verhoef, F., Westeinde 32
 H7909    Verhoef, L., Mag. v. haarden, enz., smederij, aanl. v. gas- en waterl., Obrechtstr. 1
 H7811    Verhoeff, A.P., Bezuidenhout 225
 H7680    Verhoeff, J.A., Suikerfabrik. Riouwstr. 33
   H889    Verhoeff, L.A., vh. G.H.D. Susanna, Kol. waren en comest., Wagenstr. 109
S 1585    Verhoeff, S., Frankenslag 131
   H564    Verhoeff, Maison, banketbakker, lunchroom, Dennenweg 52
 H1515    Verhoeff, W.P.Th., Banketbakker, Zoutmanstr. 11
 H3863    Verhoek, J., Vrachtrijder, in Duin- en Maaszand, Pinksterbloemenlaan 146
S 1907    Verhoeven, W.F., aardappelen, groenten en vruchten, P. Buysstr. 23
 H6186    Verhoog, A.B., Vleeschh. en grossierderij, Hemsterhuisstr. 2b
 H1735    Verhoog, J., Vleeschh., Elandstr. 100
 H6955    Verhoog, S., Vischhandel, Prinsestr. 118
    S 77    Verkoop, D., Werktuigk. Ingenieur, ViviŽnstr. 3
 H2924    Verhuizingen, de Gruyter & Co's Meubeltransport-Mij., Westeinde 48
 H2847    Verhuizingen Mij. Amst. Goederenvervoer, "agentschap Ned. Motordienst, "Expres",
                 Leeghwaterkade
S 1457    Verhuizinggids, Officieele, " 't Geeltje", Uitgever W. Hagenzieker, Kranenb.weg 34
 H2615    Verhuizingen, N.C. Hoogteijling, bew. v. inb., Beh. en Stoff., Exp., v. Blankenburgstr. 109
   H852    Verhuurinr., Luxe Auto's, P.G. Jansen, Hoofdkant. Houtweg 13, Koninginneweg 1c. L. Houtstr. 20
 H6863    Verhuurkant. en Informatiebur. Rhodť. der Ned. Ver. ter Behartiging v.d. belangen der jonge
                 meisjes, Mauritskade 55
 H4406    Verhuurdersbond "Onderling Belang", Amsterd. Veerkade 34
S 1964    Verkade, Eduard, Dir. Die Haghe Spelers, Cremerweg 8
 H1850    Verkerk, N.C., in Delicatessen en fijne vleeschw., kok, v. Diemenstr. 143
S 1625    Verkerk--v. Houten, Mevr. Wed. B.E., Frankenslag 84
 H3626    Verkes, J., Vert. Fa. Peek en Co., v. Limb. Stirumstr. 60
 H5065    Verkijk, A.B., Vruchten, groenten en aardapp., P. Krugerlaan 86
 H4134    Verkoophuis, Groot Hertoginnelaan 103
 H5799    Verkoophuis Insulinde, Fa. Niekerk & Wermeskerken, Gr. Hertoginnelaan 182
   H956    Verkoren, P.J., (Lid fa. D. v. Tol). Schroefbootdienst op Leiden, Goudriaankade 19--20
   R134    Verlaan, Th.C., Bloemenmag., aanleg en onderhoud van tuinen, Heerenstr. A 55
 H2137    Vermaas, Th.J., Ateliers voor gebrandschilderd glas-in-lood etc., HťlŤne villa, Bezuidenhout 451
 H6966    Vermaat, J.C., in goud-, zilver- en diamantwerken, uurwerken, Boekhorststr. 1a
 H1665    Vermaat, M., Anna Paulownaplein 12
 H2835    Vermaat Jr., M., HŰtel "de Zalm", Molenstr. 49
  S 982    Vermaat, Mevr. Wed. M.C., O. Schev.weg 110
 H6792    Vermaes, G., Familiepension, L. v. Meerdervoort 189
 H8213    Vermaes, M.E., Dir. Fam. Pension v. Roojen, A. Paulownastr. 89
   V245    Vermeer, A.J., Huisschilder en glashandel, bijkant. woningbur. "Voorburg", Heerenstr. B 74
S 1441    Vermeer, B.H., Leuvenschestr. 61
      R35    Vermeer, M., Dir. Bouwgrond Mij. "Nieuw Rijswijk", Mij. v. onr. goederen "Ons Belang",
                 Leeuwendaallaan 16
S 2040    Vermeer, J., Pr. Mauritsplein 5
  S 773    Vermeulen, Dr. Ch.E.A., Maag, darm- en stofwisselingsziekten, J. v. Oldenbarneveltlaan 69
S 1044    Vermeulen, Cťline M., villa Macyla, Zeekant 29
 H1873    Vermeulen, C.J.L., Photograaf, Toussaintkade 11
 H2822    Vermeulen, Mij. tot expl. der fotografische ateliers, C.J.L., Weimarstr. 13
 H4744    Vermeulen, C.J.L., Fotograaf, Hooftskade 3
S 1244    Vermeulen, G., werktuigk. en Electrot. Ingen., Leuvenschestr. 66
 H7073    Vermeulen Jzn., H., Fr. Valentijnstr. 30
 H4819    Vermeulen, P.A.Ph., familiepension, Zoutmanstr. 92
   R126    Vermeulen, Mevr. Wed. Dr. P.J.Th., Haagweg 50
   H315    Vermeulen, P.Th., Pension, v. Speijkstr. 24
 H2853    Vermeulen & P. Kouwenhoven, J., Lijnbaan 103a
 H4870    Vermeulen, voorh. de Lozanne & Co., A., Sigarenmag. Verhulststr. 32
 H5249    Vermin, Maison, Schoenenmag., Heerenstr. 1
   R265    VernŤde, J.H., Geestbrugweg 23
   R188    Vernieuwe, J.J., Rustend Pastoor, Heerenstr. 113
S 1371    Verploegh Chassťe, Wed. R.A., Frankenslag 171
S 1011    Verre Jr., J.L. v., Prins Mauritslaan 12
S 2153    Verre-Mensing v. Charante, Mevr., Frankenslag 142
 H3095    Verschoor, Mr. P.F.L., Adv. en Proc., Parkstr. 28
 H7934    Verschoor, W., Architect, Rijswijkscheweg 
 H8106    Verschoor v Nisse-v. Es, Mevr. J.F., N. Odijkckstr. 32
 H4096    Verschoor-Tegelberg, Mevr. C.W., N. Dillenburgstr. 9
 H3162    Verschuer, Douair. Mr. W.A. Baron v., geb. Baronesse v. Balveren, Amaliastr. 6
 H1130    Verschure & Zn., Johs. M., Margarinefabrik. en Kaash., Rijswijkscheweg 298
  S 378    Verschuur, Mevr. C.H.A. v.d. Goesstr. 3
 H8254    Verschuur, Mr. F.J., Redacteur v.d. "Maasbode", Paulinastr. 3
 H5631    Verseveldt, T.J., Manuf., heerenart., Hobbemastr. 18
 H5553    Versluijs, A., Speksl., in fijne worst- en vleeschw., Prinsestr. 112
S 1269    Verspijck, H.D.R., Kapt. der Veldart., Frankenslag 316
 H2106    Verspyck, Jhr. H.G., Dir. Westl. Stoomtr., de Perponcherstr. 136
 H3864    Versteeg, Mr. J.W.S.A., Secr.-Generaal Dep. v. Landbouw, Nijverheid en Handel, L.C. v.
                 Cattenburch 55
S 1012    Versteeg, H.J., Oud lid Ged. Staten v. Z.-H., Badhuisweg 135
 H3699    Versteeg, geb. v.d. Stok, Mevr. de Wed. T., Stationsweg 147
 H5002    Versteegh, A.D., woonh. 2e Schuytstr. 214
 H7883       Idem, Administratiekant., Gr. Hertoginnelaan 66
 H3460    Versteegh, Mej. F., de Perponcherstr. 110
S 1013    Versteeven, J.F., Parkweg 1
S 1217    Versteeven, P., v. Stolkweg 34
 H7275    Verveer, M.H., in lompen, metalen en inboedels, Ternootstr. 36a
 H8135    Verveer & Co., J.,'s Grav. El. Cartonnendoozenfabr., Wagenstr. 183
 H2468    Vervloet & Zn., W., Fabr. v. Militaire- en Burger- PassementerieŽn, Papestr. 21
S 2012    Verwayen, J.J.P., Verhuurinr. automobielen, v. Slingelandstr. 133
S 1870    Verwayen, W.F., Haarlemschestr. 2
 H4924    Verweegen & Kok, Zadelmakerij, reisart., lederw., Hoogstr. 23
 H2734    Verwey, A., Bouwk., Stadhouderslaan 31
   H527    Verwey, G.N., voorh. G. Bol & Co., Vleeschh., Schenkweg 96

S 1310    Verwey, Bruyn & Co., Passementfabr., kant. en voorraadsmag., v. Boetzelaerlaan 160
S 2121    Verwey & Zn., N., Oudste Haagsche Automobiel Mij., Paulus Buysstr. 11, 13
 H1709    Verwey & Lugard's Automobiel Mij., L. v. N.O. IndiŽ 180. v. 4.--nm. --8.30 vm.
 H2124    Verz. Bank, De Nieuwe Eerste Ned., Prinsessegr. 13
   H772    Verz. Bank, Noord- en Zuid-Nederl., Rijnstr. 11
   H772    Verz. Maatschappij  "Het Roode Kruis", Eerste Nat. Arbeidscontract en Ziekte-, Rijnstr. 11
  S 263    Vestdijk, H., Leuvenschestr. 14
 H7741    Vet, W.A. v.d., Behanger en Stoff., in nieuwe en 2e handsmeubelen, Beeklaan 248
   V264    Vet, W.W. v.d., Techn. bur., Aut. brandbluschapp., enz., Koninginnelaan 24
 H5022    Vet-Duran, Mevr. G.A. de, Masseuse, v. Speijkstr. 8
      H84    Veth, Gerard, Lid der fa. Schill en Capadose, Hofstr. 17
 H3564    Veth, Mej. J., J.P. Coenstr. 47
 H4774    Vethacke, Mevr. Wed. Dr. A., Hollanderstr. 74
 H8248    Vetzo, Dames, Adelheidstr. 83
 H2082    Veugelers, H.L.H., Huygenspark 15
 H8483    Vianen, G.W.M. v., Laan v. N. O. IndiŽ 158
 H8469    Victor, J.G., Importeur v. motorrijwielen, zijspanwagens, N. Markt 7
 H7747    Viehoff, J.Th., Administr. Dep. van KoloniŽn, Adelheidstr. 96
S 1693    Vierhout, P.A., H. Colignon & Co., sigarenh., Fr. Hendriklaan 62
  S 839    Vierhout, Gez., Mag. de Prijslijst, manufacturen, modeart. enz. Stevinstr. 128b
 H2620    "Vierkleur" Rijwielfabr., kant. Edisonstr. h. Laan v. Meerdervoort
  S 898    "Vierkleur", Rijwielmag., Fred. Hendriklaan 91
 H1990    Vierling, Charles, Spec. in fijne Vleeschw., Schoolstr. 21
 H3941    Vierling, C.M., Obrechtstr. 90b
 H1090    Vierling, F.C., Speksl., Koningstr. 30
S 1018    Vierling & Co., M., Houth. en stoomhoutzagerij, Haringkade 83
 H3952    Vierssen-Frantzmann, Mr., Juliana v. Stolberglaan 22
 H7307    Vies-Heyting, Mevr. A. v.d., Obrechtstr. 548
 H4059    Vieter, M.H. de la, Rijksveearts, Barentszstr. 48
 H3822    ViŽtor & Co., Wijnh., Vert. J. Keiser, kant., Anna Paulownastr. 12
 H5438    Vieweg, J., L. de Colignyplein 25
 H1347    Vigelius, H.M.A., Luit. Kol. Plaatsel. Commandant, L.C. v. Cattenburch 27
   H649    Vigelius, & Zn. Fa., G.H. v. d. Wal. Apoth., Dennenweg 1
S 1019    Vignon-Vandevelde, J.F.H. de, Johan v. Oldenbarneveldtlaan 74
S 1160    Vijzelaar, J.F.R., Arts, Fred. Hendrikplein 20
  S 707    Villa Dr. Mess, Zeekant 99
 H7462    Vin, Mevr. A.W. v.d., Regentesselaan 100
 H2668    Vinkenbos & Dewald, Fa., Photograf. Atelier, Conradkade 61
 H4465    Vinkhuijzen-Blom, Mevr., Riouwstr. 99
 H1557    Vintges & Co., Comm. in Eff., Ged. Burgwal 14
 H2062    Vintges & Co., Comm. in eff., Haagsche Beurs (12--1)
   V128    Viruly, Mevr. J.D., "Leeuwenberg", Vlietweg
 H5379    Vis, W.E., Koopman 2e handsmeubelen, Paviljoensgr. 10
     R24    Visbach & Zn., D., Houthandel en Houtzagerij, Jaagpad a/d. Vliet
 H7367    Viskoper Szn., E., Accountant, Leeraar M.O. Boekhouden, Ch. de Bourbonstr. 28
   H272    Viskoper, S., Electr. Boek- en Steendr., Casuariestr. 2
 H4359    Visscher, G.J., in Wijn, Gedistill. en Bierbottelarij, Regentesselaan 219
 H7187    Visscher Jzn., G.J., Kol. waren, turfh. W. v. Outshoornstr. 3
 H3782    Visscher, H.H., Obrechtstr. 179
 H3937    Visser, A., Laan v. Meerdervoort 155
S 2066    Visser, A.B., Stadhouderslaan 156
 H7251    Visser, Dr. A.E., Arts, L.C. v. Cattenburch 105
 H6677    Visser, A.E., Arts v. nier- en blaasziekten, v. Speykstr. 2
 H3698    Visser, C., Rijswijksche Weg 280
 H5317    Visser, C., Smederij, gas- en waterl., haarden enz., Noordwal 8
 H4672    Visser, C., Blanchisseuse, Sumatrastr. 266
 H2670    Visser, G.C., Schuijtstr. 246
 H6238    Visser, Jan, Dr. Dent. Surg. Tandarts, Groot Hertoginnelaan 68
 H6238    Visser, H., Gr. Hertoginnelaan 68
 H1530    Visser, Dr. H., Arts, Riouwstr. 131
   H327    Visser, J., Gep. Gen.-Majoor, Adelheidstr. 6
 H8325    Visser, J., de Perponcherstr. 96
   H769    Visser, Mr. P.C., Oud-officier v. Justitie, L. Voorhout 58
 H8092    Visser, P.J., Ingenieur, Telegrafie, woonh. Theresiastr. 109
 H8124    Visser, P.L.J., Gep. Gen.-Majoor, Stadhouderslaan 44
   H341    Visser Jr., R., Dir. N.V. Handelshuis "Neerlandia", 1e Schuijtstr. 44
 H5288    Visser, M.A., & Mr. A.R., adv. en proc. Jan v. Nassaustr. 82
 H4142    Visser-v. Rappard, Mevr. H., Bezuidenhout 63
S 1633    Visser- de Vries, Mevr. Wed. Fred. Hendriklaan 202
 H2624    Visser & Co., F.J., Behangerij, Verhuizingen, Reinkenstr. 25
  S 293    Visser, Dr. J.Th. de, Fred. Hendrikplein 14
 H2181    Visser v. Weeren, A.M., Mag. v. Foto-art., Kortenaerkade 1
 H7065    Visser v. Weeren, Mag. v. Fotogr.-Art., Heerengr. 3b
 H2974    Vissers, S.J., Mr. Stukadoor, in Bouwmat., Prinsegr. 184
 H2067    Vissers, Th. F., Mr. Stucadoor. Ter Heydestr. 52-54
    S 73    Vitringa, Mr. J. v. Gelein, Rechter in de Arr. Rechtbank, Fred. Hendriklaan 182
S 1432    Vlag, P., Boter, kaas, eieren, Harstenhoekweg 193
   H530    Vlaming, Mevr. de Wed. Dr. C. de, Koninginnegr. 71
   H179    Vlamingh KiebÍrt, P.J., Comm. in Eff., Jan Pietersz. Coenstr. 24
   H875    Vlasblom, F.G.H., Gep. Luit. Kol. der Genie I. L., L. v. Meerdervoort 203
   H839    Vlek, Henri, Wijnhandel, distillateur, Herderstr. 24
 H6364    Vlek, J.N., Boekhandel, Valeriusstr. 61
 H5756    Vletter, M. de, Ch. de Bourbonstr. 1
 H7790    Vletter-Bergmans, Mevr. Wed. A. de, R.J. Schimmelpennincklaan 20
 H6563    Vlieger, H.C. de, fa. P.G. le Guť, schoenmaker, Paviljoensgr. 44--20
 H4348    Vlieger, Dr. P.J. de, Chirurg, Gr. Hertoginnelaan 7
  S 320    Vlielander Hein, B., Zeekant 30
 H2711    Vlielander, Hein, Mr. B.M., Advocaat, Molenstr. 26
 H3129    Vlielander Hein, Mr. F.E., N. Uitleg 33
 H6483    Vlielander Hein-Dalen, Mevr. J.W., Riouwstr. 144
 H1474    Vlielander Hein, J.W., L. v. N. O. IndiŽ 259
 H7771    Vlierboom, Mej. A.C.E.L., Atjehstr. 48
S 1024    Vliet, A. v., Boter- en kaash., Badhuisstr. 75
 H4111    Vliet, A. v., Motor- en Rijwielh., Electricien, Valeriusstr. 7
 H3781    Vliet, C. v., Zwarteweg 23
 H3712    Vliet Jr., C.J. v., Bouwkundige, Danckertsstr. 2
  S 154    Vliet, Mevr. Wed. C.J. v., Pompstationsweg 3
 H3160    Vliet, Ferd. v., Kon. Ned. Mandenmag., Noordeinde 156--158a
S 1010    Vliet, Jacob v., Architect, Dir. Eigenaar Kunstzaal "The Haque" van 1909, Statenlaan 44
 H6407    Vliet, J.B. v., behangerij & stoff., P. Krugerplein 13
 H1728    Vliet, J.P. v., in Gedistill., Wijnen en Bieren, Hoofdkant. Piet Heinstr. 132
 H2027       Idem, fil. Fagelstr. 2
   H239       Idem, fil. Korte Houtstr. 39
S 1026       Idem, fil. Badhuisstr. 178
 H7558    Vliet, L., v.d., schilder en drogist Vaillantlaan 313
 H3722    Vliet, L.H.C. v., Sigarenmag., (G. Harmse), Conradkade 33
 H4562    Vliet, M. v., Architect, Stadhouderslaan 42
 H1207    Vliet, N. v., Groot- en kleinh. in boter, eieren en kaas, Spui 269
 H3994    Vliet Jzn., N. v., Agentuur & Commissieh., in zuivelprod. en eieren, Westerbaenstr. 75
 H4224    Vliet Jr., P. v., Broodbakkerij "Aurora", Edisonstr. 2
S 2135    Vliet, Th. v., Vertegenw. Techn. bur. C. v. Vliet & Zonen, Soerabaia (Java) N. O. I., Statenlaan 110
 H1995    Vliet, W.F. v., Kon. Ned. Mandenfabr., Prinsengr. 12 en L. Beestenmarkt 4--6
S 1025    Vliet, J.A. v.d., Arts, Helmstr. 30
 H6594    Vliet, J.R. v.d., Arts, uitsl. v. tandheelkunde, Theresiastr. 77
 H6418    Vlissingen, Mr. A. Fentener v., Raadsheer i. d. Hooge Raad der Ned., J. v. Stolbergplein 12
 H1886    Vloemans, J.A., Schoen- en laarzenmag., K. Poten 59
 H8018    Vloet, I.A. v.d., Loodgieter en zinkwerker, Stortenbekerstr. 13-15
S 1512    Vloten, P.C. v., W. de Zwijgerlaan 73
   H245    Vloten & Maarschalk, v., Kassiers en comm in eff., Heerengr 13
 H8154    Vloten, A.C. v., Riouwstr. 30
S 1483    Vloten--v. Haeften, Mevr. Wed. C.C. v., Kanaalweg 2
 H5915    Vlotman, Jac., Vleesch en Speksl., Ch. de Bourbonstr. 51
 H3831    Vlugt, B.E.J. v.d., Aannemer, v. Diemenstr. 200
S 1057    Vlugt Jr., J.F. v.d., v.h. Waterreus, Stalhouder, Kanaalweg 11b
 H8020    Vlugt & Co., Fa. v.d., Glashandel en Glazenmaker, Joubertstr. 155/200
 H4594    VŲllmar, Ernest Ludwig, Administr. v.h. Residentieorkest, Toussaintkade 13
 H3824    VŲllmar, Henri, Dir. Kon. Zangver. "Cecilia", Leeraar Conservatorium voor Muziek, v.
                 Blankenburgstr. 74
 H4755    Voerman, H.L., Leeraar in vioolspel, Obrechtstr. 326
 H2735    Voet, M. v.d., Vleeschhouwer, Regentesseplein 31
  S 571    Voet Jeltes, C.H.F., Statenlaan 87
 H4045    Voet v. Vormizeele, Mevr. de Wed. P.J.Th., Nassauplein 37
 H5690    Vogel, A., Noordeinde 130
 H1710    Vogel, H.C.A.G. de, Oud-Resident, Regentesselaan 27
 H2573    Vogel, J.F. de, Buitenrustweg (Park Zorgv)
 H3174    Vogel, J.G.C.A. de, Oranjestr. 2b
 H8087       Idem, Stal, Oranjestr. 5
 H8353    Vogel, W. de, Oud-Resident, Groot Hertoginnelaan 221
 H2216    Vogel, J.H.H., Gep. Kolonel, Obrechtstr. 194
 H7792    Vogel-Godefroy, C.M., Obrechtstr. 39
 H4143    Vogel-, voeder- en kooienhandel, "Zeelandia", Witte de Withstr. 7a
 H5289    Vogelpoel, Dr. E.A.C.P., Keel-, neus- en oorarts, Sweelinckstr. 43
   H163    Vogels Dolhain, N. V. Electro.techn. Ingen. en Installatiebur. v.h. B.L., 1e v.d. Boschstr. 10
   H746    Vogels, Gebrs., Heerenart., Hooge Nieuwstr. 36
 H3117    Volcke, L.F.W., fa. Volcke & Zonen, Stadsuurwerkmaker, Willemstr. 67
  S 464    Volker, A.C., Schev. Weg 106
 H3111    Volker v. Waverveen, A., Alexanderstr. 22
 H3312       Idem, Stal, Schelpkade 42
 H3556    Volkers, Fa. J., Juwelier, Noordeinde 86
 H3505    Volkskosthuis, Dir. G. Hollander, Assendelftstr. 16
 H5901    Vollebregt, J.A., Jan Blankenstr. 47-49
 H2778    Vollebregt, Th.J., Melkinr. en stoomzuivelfabr., Korte Hoogstr. 4
 H2122    Vollebregt, T.M., Brood- en koekbakkerij, Westeinde 155
 H3503    Vollenhoven, C. v., Helenastr. 46
 H3373    Vollenhoven, G.J.C. v., Laan v. Meerdervoort 2
    S 42    Vollenhoven, Joost v., Badhuisweg 141
 H2504    Vollenhoven, J. v., Poelier, Zeestr. 28a
   H948    Vollenhoven, J. v., Poelier, Elandstr. 16
 H3874    Vollenhoven, J. v., Poelier, Vlamingstr. 9
 H8094    Vollenhoven, Joan v., Jan v. Nassaustr. 64
 H7506    Vollgraff, Mr. C.W., Riouwstr. 188
 H7209    Vollgraff, C., Notaris, 2e v.d. Boschstr. 20
   H631    Vollgraff--Meyes, Mevr. de Wed. J.L.G., Laan v. Meerdervoort 5
 H5573    Vollgraff, & Stoop, Notarissen, Willemstr. 14
 H4722    Vonck, D.F., Export, A. Paulownastr. 113
 H2086    Vonck, E., Stadhoudersplein 12
 H1715    Vonk, A., Pr. Mariestr. 10
 H7557    Vontsteen, Mevr. L., Toussaintkade 9
 H1259    Voogd, G.H., modes en gros, Heerenstr. 18a
 H1496    Voogd, I., Dir. Hoogeveen & Dros' oliefabr. te Delft, Rijsw.weg 207
 H7070    Voogd, N. de, Surinamestr.  9 
 H4961    Voogd, Fa. A. de, N. Br. SchoenCy., Westeinde 195a
 H3620    Voogdijraad te 's Gravenhage, Secretariaat Smidswater 18 (Maand., Dinsd. Vrijd., 2--3, overige
                 werkd. 11-12 u.)
 H8338    Voogdijraad 'sGrav. II, Secr. Anna Paulownastr. 40, spreekuur dag. 1--2
   V151    Voogt, J.D.M. de, Huize "Hoekenburg"
 H3431    Voogt & Co., J.W., Vethandel, Ammunitiehaven 6--9
 H8155    Voogt--Marin, M.H. de, Pr. Vinkenpark 7
 H1319    Voorduin, H.J., Haring en rolmopsinleggerij, Veenk. 145
 H6612    Voorduin, J.C., Valkenboschplein 17
S 1030    Voorhoeve, C.Th., Homoep. Apoth., Fred. Hendriklaan 72
 H1846    Voorhoeve, Herman, Bloemenmag., Zoutmanstr. 40c
 H4930       Idem, Fil. Adelheidstr. 89
 H7042    Voorhoeve, Herman, Bloemkweekerij "Pax Intrantibus" Trekvliet 163-165
 H7969    Voorhoeve, Dr. J.N., Arts, Regentesselaan 2
S 2106    Voorhoeve, Dr. N.A.J., Arts, Stadhoudersplein 13
   H961    Voorhoeve, J.N., Uitgever, Dunne Bierkade 17
S 1029    Voorhoeve-Weiss, Mevr. de Wed., Gentschestr. 137
 H2249    Voormolen, C., Mr. Mets., Kepplerstr. 266
 H2233    Voorn, G. v., Schoenenmag. "Madjoe", Prinsestr. 95a
 H3448    Voornveld & Spoor, v., Pianohandel, Plaats 22
 H4283    Voorschotbank "de Nederlanden", Dir. J.H. Dijkman en J.H.C. v. Reenen, Frederikstr. 2
 H4117    Voorst & Meissner, Fa. v., Assur. en eff., kant. Kneuterdijk 18
 H1712    Voorst Vader, Mr. D.H.A. v., adv. & proc., Bankaplein 5
 H5972    Voorst tot Voorst, E.A.J.M., Baron v., Commies P. & T., Emmastr. 21
   H259    Voorst tot Voorst, F.A.J.C. Baron v., woonh. Kanaal 27
 H6091    Voorst tot Voorst, J.J.G. Baron v., 1e Luit. Gren., L. v. Meerdervoort 1c
 H5640    Voorst tot Voorst, W.C.J.J. Baron v., Jul. v. Stolberglaan 69
S 1031    Voorst v. Beest, E.G.B. v., Stadhouderslaan 134
 H4768    Voorst v. Beest, Mej. H.W. v., L. v. Meerdervoort 405
 H5318    Voort, A.J. v.d., Spekslagerij, Maasstr. 67
   H902    Voort, H.J.A. v.d., Wassenaarscheweg 67
   V224    Voort, Gebr. v.d., Rijtuig- en carosseriemakers, Achterweg F 119
 H5271    Vooys, I.P. de, Hoogleeraar a.d. Techn. Hoogeschool, secr. v.d. Staatscommissie over de
                 werkeloosheid, Verhulststr. 53
   H261    Vormer, G., Boekhandel, Prinsessegr. 1
 H3294    Vorst, F., Noordeinde 155
 H4718    Vorst, F.F., Sigarenh., Dennenweg 8
 H2785    Vorst, F.W.M., Comest., koffie en thee, Prinsestr. 103
 H3173    Vorst, H., Dameskapper, Noordeinde 99
   H243    Vorst, L.A.F., Meubileering, karpetten enz., Regentesselaan 190
 H1884    Vorst & Co., H.L., Dir. der 's Grav. begrafenisondern., Bilderdijkstr. 46
 H2161    Vorst & Co., L.Th.A., Sigarenh., Noordeinde 2
S 1422    Vorstman, A., Cremerweg 10
 H5616    Vorstman, A. Schreij., Pr. Vinkenpark 21
S 1943    Vorstman, Mej. C., v. Bleijswijkstr. 127
 H7993    Vos, A., Dir. N.V. Ned. IJzerhandel, afd. Enthoven, Riviervischmarkt 7a
 H5759    Vos, Bernard, Behanger, Meubileering, v.d. Spiegelstr. 10
 S1462    Vos, Mr. B.H., Lid der directie v.d. N. V. Nat. Grondbezit, W. de Zwijgerl. 67
 H3787    Vos, C.A., Daendelsstr. 54
 H6619    Vos, Mevr. J., Oranjelaan 30
   R194    Vos, Mej. D., Gedipl. Verpl., Koninginnelaan 5
 H6536    Vos, Floris, kant. Kamer 3, Riviervischmarkt 4
S 1051    Vos v. Baaren, W.J., Sigarenmag., v. Boetzelaerlaan 1
 H8101    Vos--Bezoet de Bie, Mevr. J., Danckertstr. 3
S 1292    Vos, J., Gep. Luit.-Kolonel, Statenlaan 118
 H5703    Vos, Jacs., bouwkundige, N. Molstr. 7
 H8039    Vos, J.G., Beeklaan 441
 H3975    Vos, Fa. Th.P., In wijnen en gedist., Korte Poten 23
 H6314    Vos & Zn., Jacs., Aannemers, werkpl., Korte N. Havenstr. 1
 H1187       Idem, Aannemers, Fr. Valentijnstr. 207
S 1032    Vos & Co., A.J., In IJzerw., Badhuisstr. 115
 H2759    Vos Sr., J., Dir. Bouwgrond Mij. "Duinrust", Wattstr. 16
   H115    Vos, C.W. de, Zwarteweg 80
S 1834    Vos, G. de, Oud-Luit.-kol. der genie, v. Lennepweg 33
S 1857    Vos, H. de, Grooth. in verfw., enz., chemic. en drogerijen, Maaswijkstr. 86
S 1844    Vos, T. de, Mr. Timmerman, Neptunusstr. 36
 H6654    Vos & v. Spanje, de, Timmerlieden, metselaars, aannemers, kant. en werkplaats, N. Havenstr. 52
 H6811    Vos v. Steenwijk, G. Baronesse de, Bankastr. 46
 H4265    Vos v. Steenwijk, Mr. W. Baron de, Lange Voorhout 12
 H1041    Voskuil, G.A., v/h. D. Bronsgeest, Expediteur en verhuizingen, Hoefkade 966--968
 H6492    Voss & Zonen, B.J., Spuistr. 72--74
 H3389    Vosveld Jr., F., Bouwk., Administratiekant. voorhuizen, Hypoth. en Ass., Schuytstr. 198
 H3957    Vosveld, O.C.L., in opt. en geneesk. Instrumenten, Korte Poten 42
 H3703    Vosveld, P.O.C., 2e Schuytstr. 79
 H4845    Voute, C., Redacteur v.h. Vaderland, Marconistr. 19
    S 13    Vredenbregt & A. Steensma, P., Aut. en Machinewerkpl., Lijnstr. 23--25
   H517    Vredenburch, Dr. W.C.A. Baron v., Rijnstr. 38
 H3691    Vredenburch, Jhr. J.W. v., Javastr. 44
     R56    Vredenburch, Jhr. J.W. v., Huize "Overvoorde", Vredespaleis
 H7827    Biblioth. der Carnegiestichting. (H7828 alleen op bureaudagen v. 9--5)
 H7812    Concierge en portier v.h. Hof v. Arbitrage (alleen op bureau dagen v. 9--5)
 H7813       Idem
 H7830    Sccretaris Generaal, Baron Michiels v. Verduijnen
 H7831    Eerste Secretaris Jhr. RoŽll. 
 H7829    Commies, Dr. Rooseboom
 H2328    "Vredestein", Rubberfabr., N. V. Ingenieursbur. v/h. E.L.C. Schiff, Loosduinen
 H4148    Vreeburg, P.J., fa. v. Aken, in wijnen, gedistill., Westeinde 200
 H1882    Vreeburg, Fa. C.J., Veenkade 17
S 1062    Vreeburg, H.J., Stadhoudersplein 67
 H5979    Vreeburg, J.A., Aardapp., groenten, fruit, brandstoffen, Edisonstr. 126
 H7855    Vreeburg, J.P., Bezuidenhout 211
 H1409    Vreeburg, P.J.M., Houthandel, Kanaal 6
 H1063    Vreeburg & Zn., L.A., Houtkoopers, K. Groenewegje 137
 H8024    Vreede--Metman, Wed. P.H., Danckertsstr. 12
 H4787    Vreemdelingenverk., Vereen. t.b.v.h., Plaats 1a (10--4)
 H5537    Vreemdelingenverk., Centr. Bur. voor, L. Voorhout 45 (9.30-4)
 H8081    Vreken, G., Broodfabr. "de West", v. Ostadestr. 134/136
 H1358    Vries, A. de, Javastr. 53a
 H3184    Vries, A. de, Luxe papierhandel, Boek- en steendr., Noordeinde 7, O. Galerij 65
S 1033    Vries, Mr. A.D.W. de, Lid v.d. Raad v. State, Statenlaan 15
S 2127    Vries, B. de, dameskapper, v. Aerssenstr. 229
 H4413    Vries, D. de, Vleeschh. en grossier, St. Jacobstr. 81
 H7795    Vries, E. de, Westeinde 68
S 1034    Vries, E.H. de, Stadh. laan h. Pr. Mauritslaan
 H2104    Vries, E.H. de, Dir. v/d. Haagsche Commissiebank, v. Kinsbergenstr. 87
 H2105       Idem
 H8215    Vries, Frans de, Agent in wijnen, Daendelsstr. 53
 H2591    Vries, F.L. de, Dir. der Bank voor effecten en wisselzaken, Gr. Hertoginnelaan 38
 H6733    Vries, H. de, Godsdienstonderw., orgaan v.d. N.C.G.O.V., Z. Binnensingel 10
 H2096    Vries, H. de, Meubelmakerij en mag., Zeestr. 33B
 H2574    Vries, Mr. H.J.M., Agent der Nederl. Bank, Laan v. Meerdervoort 45
   H815    Vries, I. de, Galeries Modernes, modes, Hoogstr. 4
 H6150    Vries, J. de, Sleepdienst en Scheepsbevr., Trekweg 70
 H1952    Vries, J.G., Mag. "de Ooievaar", in Kindergoederen, Schoolstr. 32
 H4540    Vries Sr., L. de, Sigarenmag., Regentesselaan 106
 H5321    Vries, M. de, Sweelinckstr. 38
 H7223    Vries, M. de, Gr. Hertoginnelaan 188
 H4775    Vries, Fa. S. de, Graveur fab. v. rubberstempels, visitekaarten, enz., Veenestr. 2a
 H5536    Vries, S. de, Banketbakker, Suezkade 102
S 1129    Vries, W.P. de, Statenlaan 91
 H3969    Vries & Co., de, Prinsestr. 17
 H4462    Vries & Dijckmeester, Mrs. de, adv. en proc., Wagenstr. 94
 H6481    Vries--v. Baak, Mevr. de Wed. W.P. de, Sweelinckstr. 15
 H2766    Vriese, L.J.C.L. de, Dir. der Nat. Bank, Laan Copes v. Cattenburch 102
 H6829    Vriese-Ruitinga, Mevr. H.S. de, Adelheidstr. 109
 H7421    Vriesendorp-Aalbertsberg, Mevr. S.P.G.J., N. Zuilensteinstr. 45
 H4103    Vriesendorp & Gaade, Bur. v. Octrooien en Handelsmerken, Noordeinde 75
 H5697    Vriesland, I.M. v., 1e en 2e hands meubelen en gasorn., St. Jacobstr. 5--7a
 H1166    Vriesland Mzn., S.M. v., (E. Michiels), in ChemicaliŽn, verfw. enz., Hofspui 31
S 1758    Vrijburg, Dr. A., Pr. Mauritslaan 9
   H797    Vrijdag Zijnen, Fa. Wed. T.D., Centraal-apoth., Ged. Burgwal 22
 H1866    "Vrije groentenveiling", Halfweg, Loosduinen
 H6569    Vrijenhoek, H., Paardensl., Schedeldoekshaven 25
 H3475    Vrijenhoek, Maarten, Aannemers, Newtonstr. 317
 H4425    Vrijer, J.P. de, Gross. in Bieren, Minerale wateren en ijs, Laan v. Roos en Doorn 20--22
 H5315    Vrijman, J.A.W., Rijksbouwkundige der gebouwen v. onderwijs, enz., v. Blankenburgstr. 57
   H210    Vrijmetselaren in Nederland, Geb. der Orde van, Fluweelen Burgwal 22
   H963    Vrijthoff v.d. Toorn, H.G.J., Fabrik. v. orthopedische toestellen en corsetten, opticus, Dunne Bierkade
                 24
S 1561    Vrijz. Demoer. Bond, Secretariaat, J. Gillesstr. 27
 H3122    Vrind Jr., W. de, Bouwk. Ingenieur, Parkstr. 83
 H1218    Vrins, FranÁois, Koninginnegr. 25
S 1036    Vroege, J.A., Cargadoor villa "Insulinde", v. Stolkweg 33
 H2612    Vroegh, P.A., Smederij " 't Centrum", Stille Veerkade 4
 H6473    Vroesom de Haan, A., Oud-Ingen. Waterstaat N. I., Laan van Meerdervoort 360
S 1038    Vrolijk Jac P., Zeilmaker, scheepsbenoodigdh., strandvonder, Molenslop 7
S 1037    Vrolijk Jzn., C., in Assur., Vert. v. Schev. v.d. fa. v.d. Heuvell & Zn., Keizerstr. 91
S 1280       Idem, Assur., in manilla's, hennep, Staaldraadtouw, mag. en depŰt, Heemraadstr. 83 
                 (bij geen geh. S 1037)
S 1039    Vrolijk Jr., Frank, Koopman en reeder, Marcelisstr. 13
  S 831    Vrolijk Fzn., W., spekslagerij, Keizerstr. 128
 H6825    Vrolijk, Gebrs., Grossiers in kramerijen, Amst. Veerkade 43 (8--7)
 H4725    Vrolijk & Co., Gazelle-Rijwielmag., Zoutmanstr. 10a
 H1797       Idem, Valeriusstr. 60
S 1040    Vrolik Mzn., M., Schroefbootd. v. Schev. op Rott., Kant. Seinpoststr. 3
S 2159    Vroolijk, H.J., Haagschestr. 1
 H3899    Vroom, W. de, Dennenweg 132a
     H22    Vroom & Dreesmann, Spuistr. 45-47
 H2042       Idem, Boekhorststr. 107-109
   H991    Vrouwenvelder, W.J.C., Lood- en zinkwerker, Trompstr. 14
 H4833    Vrugt Jr., P., Schoenmag., Theresiastr. 34
 H6315    Vrugt, H. ter, 3e v.d. Boschstr. 14
  S 834    Vugt, D.M. v., fijne vleeschwaren, comest., Kurhausgalerij 27
   H995    Vulcan Works, L. v. N. O. I. 245
 H6945    Vulcaniseer- en rep. inr. v. gummiart., N. Taverne, Oude Molstr. 32
 H4874    Vulder v. Noorden, A. de, Referendaris Hoofdbest. P. & T., woonh. 2e Schuytstr. 173
 H4737    Vulhaardenfabr., "Frisia", N. V., N. W. Binnensingel 82-88
S 1518    Vulpen, H.M. v., v. Bleijswijkstr. 14
 H2769    Vulsma, Fa. C., (G.H. de Boer), Wafel- en Poffertjesbakkerij, Prinsestr. 62
 H7448    Vuur, C. Bij 't, Automobielen, Hooge Nieuwstr. 2
 H4524    Vuuren, A.C.A. v., Lid v. d. 2e Kamer der Staten Gener., K. Emmakade 110
 H1594    Vuuren, E.J. v., v/h. Fl. Boonstoppel, spekslager, Hobbemastr. 58
 H4427    Vuuren, J. v., Brandstoffenhandel, Dennenweg 67--67a (bij geen gehoor H2943)
 H3623    Vuyk, Fa., G. Schouten, Distill., Likeurstoker, Wijnhandelaar, Herderstr. 6

 H5593    W.W. Mij. tot Expl. v. Sportterreinen, Wassenaarsche weg 
 H6664    Waal, B.H. de, Bankastr. 135
 H8138    Waal, J. de, Gep. Luit.-Generaal, Alexanderstr. 24
 H4563    Waal, J.B. v.d., Confectie, vakkl. en ondergoederen, Torenstr. 38
 H2034    Waal, L.A. de, Drogist, herderinnestr. 16
   H140    Waal, W. de, 's Gravenh., Stoomtapijtrein.- en Desinfectie-Inr., Schenkstr. 175-177
 H3524    Waals, Job. J. v.d., Huis- en decoratieschilder, in verfwaren, Doelenstr. 6
 H4901    Waals, Mej. L. v.d., Noordeinde 4
 H1876    Waalwijk, D.W., Ssalh., de Riemerstr. 49
 H2616    Waalwijk, D.W., Stalh., 2e v. Blankenburgstr. 105
 H1887    Waard, J.H.W. de, Kon. Emmakade 10
 H1910    Waard, W. de, Dir. Mij. t. Expl. der ondern. Kremboong Toelangan, Sindangwangi en Gadoenbatoe,
                 Gogelweg villa "Grijpsheert"
 H5845    Waarts, W., Rijwielhandelaar, Hobbemaplein 9
 H7823    Waegeningh, Fr. v., Antiquair, Noordeinde 140c
 H1367    Wagemans, Alex, huisschilder, decorateur, Weteringkade 64
 H1646    Wagemans, Joh. J., Mr. Zadel- en koffermaker, Trompstr. 184
 H5231    Wageningen, A.C. v., Kerk hoflaan 5
 H5385    Wageningen, F. v., Luit. ter zee 1e kl., Laan v. N. O. IndiŽ 179
S 1047    Wageningen Rens, H.E. v., Duinweg 31
 H4264    Wagner & H. Innemee, J.J., Meubileering, behangerij en stoff., Bazarlaan 52
 H8272    Wagtman, J.P., Dir. N. V. Sigaretten - Commissie - Agentuurhandel, Weteringkade 45
 H8223    Waiboer, J.D.A., Tandarts, Gr. Hertoginnelaan 65 (1--3)
 H2428    Waisvisz, A.S., Schoenmag., Prinsestr. 104
 H1903    Waisvisz Jr., E., Assur. kant., hoofdver. "Lotisico", K. Groenewegje 86
 H3660    Waisvisz, J., Boekhorststr. 153a
 H2876    Waisvisz, J., Kapelmeester, Boekhorststr. 27a
 H1119    Waisvisz & Co., Jac. S., Agentuur en commissieh., L. Beestenmarkt 12
   H884    Waisvisz, Gebr., Grossiers, Amsterd. Veerkade 51a
 H5578    Wal, J. v.d., Aannemer, fa. Gelens & v.d. Wal, Valkenboschlaan 144
S 1048    Wal, N.M. de, Dir. Haagsche wijnhandel, Prins Mauritsplein 1 (kant. H5023)
 H6935    Walaardt Sacrť, Dr. J.G., Bankastr. 105
   V216    Waldeck, F.W.C., Stoomwasch- en strijkinr., Schoolstr.
 H5077    Waleson, J.A., Gep. off. machinist 1e kl., Valeriusstr. 87
 H1560    Walg, E., Boter- en kaashandel, Spui 164
 H1826    Walhain, J., Lood- en Zinkwerker, P. Heinstr. 131, Lubeckstr. 35
 H8117    Walk-Over Shoe Comp., Amerik. schoenwerk, Hoogstr. 27
 H2544    Wall, J.F.R. v.d., Laan v. Meerdervoort 141
 H6382    Walraven, M.C., Exped., hoofdag. der alg. Paarden- en veeverz. Mij., Hoefkade 471
 H4810    Walsem, F.F. v., Assuradeur, Valeriusstr. 114
 H3486    Walsum, J.A. v., Vet- en slachtproductenh., P. Potterstr. 205 k
 H8072    Walsem, Dr. J.A. v., Gr. Hertoginnelaan 167
 H6807    Walter, F., Bazarstr. 1a
 H6457    Waltmann & Co., Makelaars in vaste goederen, ass. en hypoth., techn. bur. v. bouwkunde (kant.
                 Haagsche woninggids), de Riemerstr. 23
 H1815    Wamsteeker, Henri, vert. Handelsver. PrŲttel & Co., Soerabaja, Regentesselaan 7
  S 623    Wandelhoofd Scheveningen, Paviljoen
  S 205    Waning, J.J. v., v. Stolkweg 3
 H1537    Wansem, G.J. v.d., Garage, N. Schoolstr. 65
   H359    Wap, Jos., Algem. agent v.h. huis Ernest Irroy, Reims, Consul v. Portugal, Theresiastr. 15
S 1078    Warendorf, M., Stadhoudersplein 37
 H1141    Warenhuis, Inkoop en Directie, Spuistr.
     H41       Idem, Exped. en Verkoop.
S 1454    Warenhuis, Alex. de Wind, glas, porcelein, enz., Keizerstr. 348
 H6283    Warffemius, Fa. E., Aannemers, Engelenburgstr. 204
   V181    Warmoeziersvereen. "Veur en Omstreken", Veur
 H5405    Warnar, C.W., Veenestr. 39
 H6758    Warnars, B., Kanaalstr. 15
 H3175    Warnars, P.L., Behangerij, ameublementen, Oranjestr. 2a
 H7102    Warnars, W., v. Blankenburgstr. 45
 H4037    Warnars, Mevr. de Wed. P.L., Nassauplein 22
S 1049    Warneke, Joh. H., Reederij en Netten-fabr., Haringkade 89--93 (8.30--5)
 H1946    Warneke, Joh. H., Reeder en Fabrik., Lid v.d. Gemeenteraad, Paleisstr. 4
S 1050    Warnsinck, Mej. C.M., Scheveningscheweg 70
 H1962    Warren, B.J., Wijnh., Fa. J. Dukkers en Zn., Prinsegr. 41
      R28    Wasch, P.H., Good Luck, Heerenstr. 109
 H5306    Washington, J.M., Manťge, in luxe paarden, Theresiastr. 145
 H4975    Wassenaar, A., Bezuidenhout 24
 H1628    Wassenaar, C., Vleeschh., Piet Heinstr. 115
 H1647    Wassenaar, Corn., Parapluiemag. "Marguerite", Zoutmanstr. 29
 H5658    Wassenaar, Joh., Schoenmagazijn, Pr. Hendrikstr. 132
 H5984    Wassenaar, Joh. P., R. v. Coensstr. 27
 H7939    Wassenaer, Jonker. J. Bar.esse. v., Nassauplein 4
 H1278    Wassenaer v. Catwijck, Mr. O.J.E. Baron, v., Lid v.d. Tweede Kamer, Koningskade 16
 H3176    Wassenaer v. Rosande, J.D. Baron v., Alexanderstr. 1
      H91    Water, H.E. v.d., Opz. bij de Landsgeb., Binnenhof 5
 H6588    Water, W. v.d., Smid en gasfitter, Obrechtstr. 352-346
 H7001    Waterbeek, A., part. wijkverpleegster, 2e Schuijtstr. 144
   R261    Watering, Mej. A.C.W. v.d., 
 H2824    Watering, J.C. v.d., Ambt. v.d. Alg. Rekenkamer, N. Odijkstr. 28
      V11    Waterleiding Mij., Voorburgsche, Achterweg F 116
S 1052    Waterman, E., Duinweg 21
 H2606    Waterreus, Comest en Theehandel, Noordeinde 62
 H1736    Waterreus, G.M., in Comest., Indische ingrediŽnten, Piet Heinstr. 133
 H2222    Waterreus, H.L.Th., Noordeinde 27
 H2518    Waterreus, J.J., Vischh., Kiosk Zeevischmarkt
S 1054    Waterreus, J.J., Vischh., Pansierstr. 9
 H2326    Waterreus, L.G., Laan v. Meerdervoort 131
 H2496    Waterreus & Zn., M., Schoolstr. 1
 H1447    Waterreus, Lambert, Comest. en Indische IngrediŽnten, Sumatrastr. 14
S 1055    Waterreus Lzn., L.Th.M., Schev. Melkinr., boter-, kaas- en eierenh., Keizerstr. 219
S 1056    Waterreus, Rijtuig-Mij., Keizerstr. 368
S 1058       Idem, (Gebr. Mulder),  v. Hoornbeekstr. 69
S 1059    Waterreus & Hetterschy, N. V. Handels Mij. v/h., Rijwielen en Sportart., Fred. Hendriklaan 232
 H6687    Waterreus & Co., Grossiers in rijw. en onderd., Assendelftstr. 8
S 1060    Waterschoot v.d. Gracht, Mr. W.A.J.M. v., Ingen. Dir. der Rijksopsp. v. Delfstoffen, villa v. Goyen,
                 Cremerweg 6
 H8256    Waterstaat Insp. Gen. in de 2e Insp., Malakkastr. 97
 H8258    Waterstaat Hoofdingen.-Dir. in de 1e Directie v.d., v. Speijkstr. 18
 H4029    Waveren's Brouwerij, de Posthoorn, (depŰt), v. Limb. Stirumstr. 30
 H3973    Weber, C.H.F., (Dir. Handels Comp. voorh. Dircks en Co.), Gr. Hertoginnelaan 208
S 1796    Weber, H.G., Drogerijen en verfw., Keizerstr. 154
 H4374    Weber, J., Mr. metselaar, Schenkstr. 221
 H4150    Weber, W.F., Smederij, Hondiusstr. 39--41
 H8007    Webster-Zantvoort, Mevr. E., Daendelsstr. 4
 H4917    Weckerlin, Douair. Mr. F. von, Javastr. 80
   H630    Weduwen en Weezenfonds, v. Europ. Landdienaren in Ned. IndiŽ, Pieter Bothstr. 23--25
 H3135    Weede, Jhr. Mr. R.E.W. v., Amaliastr. 9
 H6453    Weede, Jonkvr. S.I. v., L. v. Meerdervoort 6
 H7581    Weekbl. Auto Leven, geÔllustr., Admie. en Red., Hofwijckstr. 7
S 1999    Weel, G.J.M. v., Luit. der Jagers, ViviŽnstr. 31
S 1735    Weel, G.P.M. v., Statenplein 1
 H6715    Weel, J.J. v., Gr. Hertoginnelaan 6
 H6181    Weel, Mej. P.M. v., Pr. Vinkenpark 2
 H3256    Weel--Havelaar, S.L. v., J. v. Stolberglaan 49
 H3959    Weelderen-v. Hengst, Mevr. Wed. M.J. v., Laan v. Meerdervoort 234
S 1678    Weele, H.J. v.d., Kunstschilder, Statenlaan 4
  S 817    Weele, J.J. v.d., Sigarenhandel, Pr. Willemstr. 10
 H4138    Weenenk & Snel, Uitgevers, Hofwijckstr. 6, (kant. 8Ĺ--12, 2--6)
S 1075    Weener Cafť, Strandweg 119
 H3671    Weenink, B.C., Smid, Slotenmaker, Gas- en waterl., Balistr. 4
 H1471    Weenink, J.L., Mr. Smid en Slotenmaker, aanl. v. gas- en waterl., Kanaal 24--26
S 1064    Weert, H.J. v., Stalh. en Stalling v. Equipages, Badhuiskade 9
S 1731    Weerts v. St. Philipsland, J.C.A., Frankenslag 21
 H5943    Wees, J.W. v., speksl., Vinkesteijnstr. 2
 H1957    Weeshuis der Ned. Herv. Gem., Hooftskade 1
S 1065    Weeshuis", "Het, A. Hoogenraad, rentmeester, Duinstr. 17
 H4641    Weever, H. de, Behanger, Stoff., Decor., Tasmanstr. 75
 H2568    Weever, Joh. de, Behanger en Stoffeerder, Witte de Withstr. 130--132
S 1790    Weezel, Mevr. M.R.C. v., Badhuisweg 86
   H205    Wegenaar, C.J., Arts v. inw. en tropische ziekten, Verhulststr. 47
 H3203    Wegman, C.J.M., Noordeinde 43
 H5222    Wegman, H.W., Gr. Hertoginnelaan 135
 H3515    Weijermans, P.J., drogisterij, A. Paulownastr. 70a
 H3862    Weijers, Frans H.J., Lid der fa. W.F. Weijers, aannemers, Suezkade 182
 H3072    Weijers, H.B.M., Schoenmaker, v. Swietenstr. 147
 H5186    Weijgers, E.J.A., Insp. v.h. Kad. b. h. Dep. v. FinanciŽn, Valkenboschlaan 12
 H4581    Weijgers, J.K.W., Vrouwenarts, Gr. Hertoginnelaan 78
   H833    Weijl, Mr. J., Adv. en Proc., L. Poten 17a
 H6639    Weijl, S., Stationsweg 12
 H3348    Weijne, W.M., Dansinst., Kon. Emmakade 73
S 1591    Weijs, C.W., c.i., Oud Hoofd-ing., v.d. Indischen-Waterstaat, Statenplein 10
 H5032    Weijs, P., 1e Luit. der Jagers, v. Blankenburgstr. 15
 H3277    Weiler, Jhr. Mr. G.C. von, Administr. b. h. Dept. v. FinanciŽn, Bankastr. 151
 H8054    Weiler, Jhr. Mr. J.L.W.C. v., Raadsheer in het Gerechtshof, Kanaal 15
 H5647    Weimar, K.L.A., Timmerman en aannemer, Huygenspark 45 B en Zieke 41
 H3385    Weimar, W.L.C., Opticien, Lid v.d. Kamer v. Kooph. en fabr., Westeinde 7
   V226    Weinberg, A.L.J., Snijbloemkweekerij, Oosteinde 49
 H2286    Weinthal, M., Sweelinckstr. 49
 H3471    Weinthal & Co., Sigarenfabrik., Spuistr. 44
 H3584       Idem, Wagenstr. 65
 H5944       Idem, Zoutmanstr. 53
 H1720       Idem, A. Paulownastr. 111
  S 746    Weise, H.R., J. v. Oldenbarneveldtlaan 83
S 1067    Weiss, Dr. L., v. Slingelandstr. 5
 H3651    Weissenborn, Else, Photograaf, Conradkade 51 (werkd. 9--7; feestd. niet opbellen)
   H545    Weissenborn, Th., 2e v.d. Boschstr. 10
 H3288    Weisz, G.C., Smederij, Gasfitter en Electr. Install., Valkenboschplein 7
 H2245    Wekker", Naaml. Venn. "De, Stoffen, witte goederen, Wilhelminagalerij, Noordeinde 31
   H898    Welderen, Baron Rengers, E.R. v., Nassauplein 26
S 1622    Well, G.J. v.d., Werktuigk. Ingenieur, Buitengew. lid v.d. Octrooiraad, Statenplein 9
 H4708    Wellink, F., Hoefkade 20
 H5280    Welsenes, H.A. v., Rijwielhandel., Spui 101
 H1219    Welsink & Haanebeek, Fa., Distill. en Likeurst., Schedeldoekshaven 3--5
 H6634    Welter, P.J., 1e en 2e hands meubelen, Weimarstr. 66
 H7561    Welter, W.L., Daendelsstr. 24
 H2423    Wely, Dr. D.L. v., v. Speijkstr. 1
 H8340    Wely, E.A. v., Offic. korps mariniers, Laan v. Nieuw Oost-IndiŽ 124
 H1506    Wenckebach, H.J.E., Laan Copes v. Cattenburch 34
 H4030    Wendel, G.B., Hoofdinsp. Dir. Bel., invoerr. en acc., Dep. v. FinanciŽn, L. v. Meerdervoort 142
 H4953    Wendelaar, Mr. W.C., Sweelinckplein 41
 H4642    Wendte, A.W., vh. J. Ph. Janssen, Boekdrukkerij, Visschersdijk 16
 H8291    Wengelaar, A., Cafť de Pelikaan, Chr. de Bourbonstr. 117
   H361    Wennen, G.F.M., Banketbakker, Theresiastr. 48
 H1296    Wente, M.C., Architect, Kanaal 50
 H5442    Wentholt, Mr. A.W.C., Adv.-gen. b. h. Gerechtshof, Jul. v. Stolberglaan 38
 H3810    Wentholt, D.N., Bezuidenhout 269
 H7868    Wentholt, J., Vice-Admiraal, Jul. v. Stolberglaan 40
 H5156    Werf & J. v.d. Wal, J.C. v. d., Timmerlieden en aannemers, werkpl., K. Koediefstr. 12a
 H4687    Werk, B.M. v.d., NicolaÔstr. 27
 H3214    Werk, D.H. v.d., Laan Copes v. Cattenburch 92
  S 389    Werken, L. v.d., kruidenier, Middelburgschestr. 49
 H4858    Werkloosheid, Staatscommissie over de, Kneuterd. 5
 H8284    Werner, Mej. D.A., Pr. Hendrikstr. 43
   H970    Werner, N. V. Ned. Dekkleeden en Tentenfabr. voorh. J.L., Bierkade 6 (6-9)
 H1875    Werre & Co., P., fa. Rutten & Co. Verfw., enz., Veenkade 49
S 1620    Wertheim-Hijmans, Mevr. de Wed. M., Joh. v. Oldenbarneveltlaan 14
  S 957    Wessel, E.J. v., Vleeschh., speksl., Fr. Hendriklaan 64c
 H3871    Wessel, T.H. v., Sigarenh., Mag. "De Indische Wijk", Bankastr. 20a
 H6544    Wesseling, Gebr., huis- en decoratieschilders, L. Beestenmarkt 13
 H2736    Wesseling & Co., C., Recordrijwielenfabr., Zuilingstr. 99--106
 H6002    Westen, W.G.J., v/h. L.C. Keeven, Vleeschh., Kepplerstr. 231
   V167    "Westenburch", Conservenfabr. (Heijn, Olie & Co.), Geestbrug
 H7361    Westenenk, F.E., Beeklaan 494
S 1204    Westerbeek, Johan, Banketbakker en kok, Fred. Hendriklaan 133
S 2116    Westerbeek v. Eerten, B.J., Med. docts. arts, Corn. Jolstr. 56
S 1069    Westerberg, J.F., villa "Amaranthe", v. Lennepw. 6
 H5370    Westeringh, H.J. v.d., (lid der fa. Deerns & Westeringh, Theresiastr. 30
S 1249    Westerman, Dr. F., Arts, Tandarts, Leuvenschestr. 59
 H8062    Westerouen v. Meeteren, K.F., Stadhoudersplein 8
 H6809    Westerouen v. Meeteren, O. W., de Ruyterstr. 84
 H4308    Westhoff-v.d. Mijll Dekker, Mevr. Wed. Mr. J.P.G., Sweelinckplein 8
   H736    Westlandsche Hypotheekb., Lange Houtstr. 28
S 1544    Westphal, C.D., Rund-, Kalfs- en Varkenssl., Waaigat 175
 H2465    Wet-Risico, bijkant., Zoutmanstr. 9
S 1070    Wetering, A. v.d., Frankenslag 148
 H1246    Wetering, P. v.d., Surinamestr. 19
 H1932    Wetering, J.H. v.d., Bilderdijkstr. 1
   H174    Wetstein Pfister Mr. F.A. de, Bezuidenhout 41
 H3164    Wetstein Pfister--v.d. Valk, Mevr. de, Ch. de Bourbonstr. 5
 H3413    Wetstein Pfister, J.J.R. de, Prinsegr. 69
 H3360    Wette, Joh. J. v., Slijterij de Graankorrel, G. Doustr. 191
S 1071    Weve, A.C., Ingen., Fred. Hendriklaan 28
 H2025    Wevels-Chamot, B., Tricotfabr., in Witte goederen, Koningstr. 165
 H1451       Idem, Tricotfabr., Koningstr. 54
S 1072    Weyde, F.K. v.d., Lid der fa. v. Soest en v.d. Weyde, Comm. in eff., Prins Mauritslaan 44
 H1181    Weyl, S., Brood-, Koek- en Banketbakker, Voldersgr. 91
 H4743    Weyl & Co., (Lida Weyl), In- en verk. v. 2e handsch meubelen, Inr. v. geheele Huizen, 3e Wagenstr.
                167
 H4035    Weyns & Co., Fa., Leeghwaterstr. 
S 1014    Weynschenk, E.J., Parkweg 17
   R280    Whitlau, G., Wilhelminalaan 24
   H206    Wiardi, W., Banketbakker, Korte Houtstr. 4a
 H3754    Wibaut, C.R.C., Parkstr. 103
 H3267    Wibaut-v.d. Griendt, Mevr. Wed. F.H.J., Jul. v. Stolberglaan 81
  S 784    Wichers, N.A., Statenlaan 126
S 1959    Wichers, Mr. J.F.G. v. Buttingha, Frankenslag 327
 H4215    Wichers, Mevr. de Wed. Mr. P.A. v. Buttingha, Pr. Vinkepark 14
 H8211    Wichers Hoeth, Mej. A., Wilhelminastr. 156
S 1090    Wickering, J.P., Electrotechn. Inst.-bur., Harstenhoekweg 46
 H3817    Wickevoort Crommelin, Douair. E. v., Laan Copes 32
 H1110    Wiedeman, D.C., Stadhouderslaan 56
 H7716    Wiegel, B.J., Electric Cy., N. Molstr. 62
 H1255    Wiegerinck, G.J., Stalh., Balistr. 48--50
 H5897    Wiegers, G., Rijwielhandel, 1e Schuytstr. 12
 H6005    Wiegman & Co., "de Posthoorn", Tabak, sigaren, koffie en thee, Boekhorststr. 1
 H5490    Wiehe, M.W., FinanciŽel onderhandelaar, O. Molstr. 28
 H6299    Wiekhart, L.J., rijwielmag. "de Arend", Loosd. weg 685
 H5333    Wiel & Co., H. v.d., Construct. v. Gew. Beton en Aannemers, Kant. en opslagplaats, Laakhaven
 H1639    Wiel & Co., J.C. v.d., Gem. Schoolbouw a.d. W. v. Pruisenstr.
S 1976    Wielen, H. v.d., Journalist, v. Boetzelaerlaan 46
S 1074    Wielen, J.E. v.d., Journalist, Adriaan Pauwstr. 14
 H2246    Wielik, Fa. J.M.J., Horlogemaker, Mag. v. goud en zilver, ridderorden, Noordeinde 9
 H1860    Wieling, Wed. J.P., Thersiastr. 11
 H2815    Wiener en Zn., Fa. D., In Brandstoffen, Pastoorswarande 40--40a
 H2302    Wieringa, J., Mineraalwaterfabrik., Jac. v.d. Doesstr. 50
 H7487    Wieringen, S. v., Cafť, Uitspanning, Paardenhandel, Smidsplein 8
 H8392    Wiersma, C., Bezuidenhout 383
 H5971    Wieseman, Dames, Garage, Schelpkade 9
 H4886    Wieseman, Mevr. Wed. P.G., Javastr. 2a
 H4483    Wigleven, J.M., Veenkade 81 (8.30--12, 1.30--7)
   H193    Wigleven, Fa., Grooth. in waschart., zoutzuur en carbolineum, Brouwersgr. 10--12)
  S 147    Wigmans, W.R., Kol. waren en comest., Stevinstr. 109
 H8478    Wijck, Douair. W.G. v.d., Sundastr. 10
   H542    Wijck Jr., A.W. v.d., Stadhouderslaan 16
 H3132    Wijck, Jhr. C.H.A. v.d., Amaliastr. 16
 H6058    Wijck, Jhr. C.L.W.C. v.d., Kneuterdijk 7b
 H5029    Wijck, Jhr. E.R. v.d., Villa "Beaulieu", Leidscheweg Wassenaar
 H7772    Wijck, Jhr. Mr. H.C. v.d., Alexanderstr. 16
 H3019    Wijck, Jhr. H.L. v.d., Bezuidenhout 59
 H1327    Wijck, Jhr. H.L. & Jhr. H.C. v.d., Javastr. 51
 H7130    Wijck, Jhr. H.L. v.d., Garage, P. Bothstr. 51
 H5211    Wijck, Jhr. J.C. v.d., Gep. Luit.-Gen., Jul. v. Stolberglaan 19
 H3018    Wijck, S.M. v., Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Mauritskade 7
 H3039    Wijck--Gravin Schimmelpennick, Douair. v.d., Oranjestr. 6
S 1516    Wijers, H.J., Gep. Resident, Fred. Hendrikplein 26
 H2015    Wijers, J.P., Grossier in tapijten en vloerzeilen, (gesl. v. 4--6), Prinsengr. 22
 H3417    Wijhe, I. v., Laan v. Meerdervoor 1d
   H503    Wijhe, J. v., Jul v. Stolberglaan 75
S 2078    Wijk, A. v., Kok, Bosschestr. 8
 H2054    Wijk, A.H. v., Spekslagerij, Loosd. weg 13
 H3867    Wijk, A.M. v., Bezuidenh. 26
S 1701    Wijk, Charles v., Beeldhouwer, J. v. Oldenbarneveldtlaan 101
 H4206    Wijk, C.G. v., Huisschilder, Bleyenburg 8
 H8490    Wijk, F.H.Th. v., Kok en in Comestibles, Snelliusstr. 2
 H7233    Wijk, G.J. v., Dir. N. V. "De Metaalhandel ", v.h. Fr. v. Wijk & Zn., N. Zuilensteynstr. 33
 H7124    Wijk, N. v., Gr. Hertoginnelaan 211
 H2136    Wijk, Mr. N.P.C. v., Adv. en proc., Riouwstr. 61
  S 614    Wijk, P.M. v., Frankenslag 151
 H4162    Wijk, W.J. v., Timmerman, loodgieter en metselaar, Schuytstr. 50--52
 H2665    Wijk, Mej. W.J. v., CuisiniŤre, 1e Obrechtstr. 57
 H2261    Wijk & Co., Lambert v. Ned. Electr. fabr. v. koperw., Schedeldoekshaven 85 (6-5)
S 1861    Wijk & Zn., J. v., Dirk Hoogenraadstr. 92
 H6532    Wijk & Zn., J.B. v., Zadelmakerij; reisart. en lederwaren, Kanaalstr. 7
   H773    Wijk & Zonen, Frans v., Smederij en Mag. v. Metaalw., Vlamingstr. 24
 H3235    Wijk, F.W. v.d., Dameskleedermaker, Tollensstr. 116
 H7004    Wijk, H.Th.F. v.d., Horlogerie de Tijd, Lange Poten 11
 H8198    Wijkgebouw Diaconessenarbeid in Wijk III, Z. Binnensingel 10 (9--7Ĺ Zond. gesl.)
 H8174    Wijkvereen. PniŽl, Z. O. Buitensingel 77
   H919    Wijkverpleging, 's Gravenh., Stille Veerkade 20
S 2106    Wijn, S., Architect, Stadhoudersplein 7
S 1107    Wijnbeek & Stants, J. Gillesstr. 31
 H6239    Wijnekus, M.Th., Timm. en aann., Malakkastr. 84--86
S 1088    Wijnen, H.P., Hoogeweg 14
S 1830    Wijnen, A. v., Horlogemaker, Heemraadstr. 251
 H4653    Wijnen--Riems, Mevr. R., Anna Paulownastr. 49
   H913    Wijngaarden, W.A. v., Rijwielh., Spekstr. 4--4a
S 1915    Wijngaarden, Y. v., Frankenslag 145
 H3493    Wijnhandel, Wed. H. Rahder & Zn., Kortenaerkade 8 (9--5)
 H4164    Wijnmalen, C.W.C., Kanaal 22
 H8369    Wijnmalen, R.P.O.D., Oud Hoofdingen. S.S.O.I., Lubeckstr. 22
 H2248    Wijnman, S., in Vruchten en comest., Noordeinde 50
 H4268    Wijnman & Uljťe, L., Meubelmakers en Beeldhouwers, Voldersgr. 36 en 14
 H7556    "Wijnrank" Slijterij de, wijnen, likeuren en ged., Vaillantlaan 381
 H6930    Wijnschenk, A., Wijnen en gedistill., mineraalwaterfabr., Kettingstr. 33
 H4824    Wijs, Dr. J.J.A., Beeklaan 387
   H334    Wijs, G.H.L. de, Wilhelminastr. 2d
 H6134    Wijs Sr., H. de, Cand. Not., J.P. Coenstr. 47
 H1253    Wijs, J.E.C. de, Paramaribostr. 1
 H7247    Wijs, W.Th. de, Generaal Majoor b. d., C. Speelmanstr. 41
  S 195    Wijsman Hzn., B., Statenlaan 77
  S 819    Wijsman, J.L., Fred. Hendriklaan 206
  S 735    Wijsman, Dr. J.W.H., Zenuwarts, Zeeweg 4
 H7145    Wijsman, P.J.C., Mineraalwaterfabr. en bierbottelarij, J. Catsstr. 51-53
 H1542    Wijsman--Goedkoop, Mevr. E., Gr. Hertoginnelaan 113
 H4666    Wijss, A.E., Pr. Hendrikstr. 20
 H7255    Wijtenburg, J.F.M., Ameublementen, A. v. Saxenstr. 15 (mag. open v. 8--6)
 H6854    Wijtenburg, P.C., Willemstr. 2
 H4223    Wijzenbeek, Gebrs., Grossiers, Korte Groenewegje 10
 H3070    Wilbrenninck, J.C., Kolonel, Laan Copes v. Cattenburch 23
 H6218    Wild, D. de, L. v. Meerdervoort 406
 H4668    Wilde, H. de, Weth. Burg. Stand en Armwezen, Valkenboschlaan 14
 H2841    Wilde, J. de, Fa. Wed. A. de Wilde, in Meubelen en behangersfournit., Piet Heinstr. 102a
 H7256    Wilde, Mr. J.A. de, Adv. en Proc., Trompstr. 320
 H5614    Wilde, Mr. J.A. de, adv. en proc., kant., Prinsegr. 51 (bij geen geh. H7256)
 H7314    Wilde, Mr. J.C.M., Tasmanstr. 202
 H2381    Wilde, Zuster M. de, Part. verpleegster, L. v. Meerdervoort 304
 H8095    Wilde-v. Wageningen, Mevr. Wed. J.A., de, Jan v. Nassaustr. 85
 H5478    Wilde, A.C. v.d, Dir. v.d. Landbouw-Mij. "Bangak", Laan v. Meerdervoort 323
 H7266    Wilde, Fa. Gebr. de, Groenewegje 11
 H3319    Wildenburg, Wed. J.C.Th., Fabr. v. ijzerconstr., verl.- en verwarmingsart., Spui 114
   H391    Wildenburg & Co., J.A., voorh. de Mol, Speksl., Bezuidenhout 94
 H7411    Wilk, D.J. v.d., Kunstzaal Pictura, Noordeinde 144
 H5991    Wilkens-Venema, Mevr. Wed. J., Malakkastr. 115
 H3923    Willekens, A.J.L., D.C. Geest, Octrooibezorgers, A. v. Solmsstr. 69
S 1140    Willeman-Maas, Fam. Pension, villa Maria en Jenny, Duinweg 7--9
 H3720    Willems, F., Tapper en slijter, Geest 49
 H8334    Willems, J.A., Secr. Penn. der Ver. T.b. v.d. Krijgswetenschap, v. Speykstr. 125
 H3964    Willemse, C.A., Bouwterrein, Raamweg
S 1808    Willemsen, A., Schoen- en Laarzenmag., Willem Beukelszoonstr. 25
 H3307    Willemsen, Th.C., Spiegel- en Lijstenmaker (Encadreur), Heerenstr. 11
S 1129    Willemsen & Co., Statenlaan 91
 H6968    Willers, P.H., Koks- en banketbakkersgereedschappen, Achterom 44--44a
   H515    Willes, Douair. N. v., Lange Vijverberg 10
 H7796    Willeumier, Mevr. G., Gr. Hertoginnelaan 225
 H4639    Willige, J.W. van, Boek- en Kunsthandel, Korte Poten 18
 H5250    Willigen & Zonen, J. v., Juweliers, in goud- en zilver, W. de Withstr. 54
 H7427       Idem, Noordeinde 157a
   H176    Willing, James, Juliana v. Stolberglaan 10
 H4657    Willinge, J.A., Anna van Saxenstr. 36
 H5357    Wilpe, Jan v., Vleeschh., Frederikstr. 56b
S 1092    Wils, G.M., Bloemist, Fr. Hendriklaan 94
S 1572    Wils, H., Boreelstr. 16
 H2931    Wilson, George, Aannemer en gasmeter-fabrik., Loosduinscheweg 241
 H7788    Wilson, H.C., Tailleur, Molenstr. 18b
 H6108    Wilson & Co., Henri, Mineraalwaterfabr. "Eureka", fabr. v. vruchtensiropen enz., Amst. Veerkade
                 42a
 H7495    Wilthagen, J., Poelier, Tasmanstr. 99
   H305    Wilthagen, Fa., Banketbakker, Korte Poten 15a
S 1134    Wilton, M., Zeekant 131
 H7046    Wind, A. de, Glas en porcelein, aardewerk, Boekhorststr. 111a
 H5663    Wind, E. de, in Glas, porselein en aardewerk. Vleerstr. 42
 H3527    Wind, Jacob J. de, Plaats 19
S 1802    Winden, A.L. v., Spekslagerij, Badhuisstr. 128
 H6258    Winkelman, Mr. Ed. H., Kanaal 48
 H3414    Winkelver. H.J.B., Comest., en delicatessenh., Obrechtstr. 4
S 1823    Winkler, Dr. C., Statenlaan 106
 H2219    Winkoop, Fa. Wed. A. v., Mag. v. dameshandwerken, Noordeinde 40 (werkd. 9--8)
   R107    Wins, W., Villa "Vlietoever", Nassaukade 
 H3962    Winsem, M. v., Ingenieur, Emmastr. 45
 H7609    Winter, Th.H.H., lid der fa. J.J. Veltkamp & Co., Beeklaan 348
 H7659    Wintgens, Mevr. Wed. Mr. W.J., N. Zuilensteinstr. 9
 H7944    Wintgens--Schneither, Mevr. C.A.M., Nassauplein 24
 H4942    Wirtz Jr., Frits, Kneuterdijk 4a
 H2503    Wisbrun en Liffmann, Veenestr. 35
 H2999    Wischhoff, J.Th.A., Assuradeur, v. Blankenburgstr. 13
S 1077    Wissel, Dr. F.W., Arts, Haringkade 147
 H2925    Wissen, Gebrs. v., Bouwkundigen, timmerlieden, metselaars en aannemers, Westeinde 57
   H779    Wissing Jr. C., Bierh., Ged. Burgwal 20
 H5175    Wit, C., Opz. kabelnet, Gem. Elec. bedrijf, Fahrenheitstr. 334
   V106    Wit, G. de, Vleeschh., speksl., Heerenstr. 111
 H3579    Wit, P. de, Bouwk., Theresiastr. 43
 H4241    Wit, P.H. de, Gr. Hertoginnelaan 14
   H219    Wit, W.A. de, in Aardappelen, K. Houtstr. 12
 H7486    Wit & Co., G.J. de, Tabaks- kerverij en sigarenmag., Wagenstr. 112
  S 589    Wit--Trappen, Mevr. Wed. W.F.G.A. de, v. Beuningenstr. 98
 H8267    With--v. Andringa de Kempenaer, Mevr. A.G. de, Gr. Hertoginnelaan 31
 H7692    Witkamp, G.J., Fruithandel, Hoefkade 31
 H3400    Witmaar, G., Fa. A.P. Witmaar & Zn., Boekhandel, Spui 265a
 H1008    Witmaar, H., Smederij, Aanleg voor gas, J. v. Riebeekstr. 38--40
 H2272    Witschey, J.A., 1e Deurwaarder b. d. Arr. Rechtb. "Witschey en v. Vliet", kant. Jac. v.d. Doesstr. 1a
   H501    Witsen Jr., J. v., Vert. v.v.d. Bergh's Ltd. en v.d. N. V. Vereen. Zeepfabr., (bij geen geh. H3637), 
                 Fr. Valentijnstr. 114
 H3637    Witsen, M.J. v., FranÁois Valentijnstr. 20
 H2656    Witsen Elias, H.P., Koningin Emmakade 138
 H6163    Witsenburg Jr., H., Dir. der N.V.M. Witsenburg Jr.'s Agentuur- en commissiehandel, Laan v.
                 Meerdervoort
 H3171    Witte, Mevr. Wed. R., Laan v. N. O. IndiŽ 18
 H4670    Wittebol, H.G., Stephensonstr. 22
 H5223    Wittert v. Hoogland, Jhr. A.F.J.H., Ordonnans-off. v. H.M. de Koningin, Daendelsstr. 16
 H4944    Wittert v. Hoogland, Mr. F.A.P. Baron, Prinsengr. 2
 H2677    Witteveen, Mr. J.C., Adv. en proc., Pr. Hendrikplein 17
S 1079    Witteveen, geb. Ditmars v. Dam v. Brakel, Mevr. Wed. W.D.A., Fred. Hendriklaan 23
 H2230    Wittich, L., Koopman, Gep. Luitenant, Regentesselaan 22
 H5524    Wittich, A.A., Zeestr. 93
 H1315    Woerden, A. v., Arts, Agnesstr. 9
  S 206    Woerden, A.W.F.C. v., Schout bij Nacht, Kranenburgweg 25
 H6514    Woerden, F. v., Groot- en kleinh. in Delftsche Roomboter, kaas en eieren, Westeinde 192a
 H1402    Woerden, Leonardus v., Boter, Kaas, Eierh., Billitonstr. 7
   H355    Woerden, M.J. v., Agentuur en Commissieh., (Kant. v. 9--6), Theresiastr. 53
 H6441    Woerden, P. v., Boter, kaas en eieren, Theresiastr. 56
S 1015    Woerden, P.A., v., Grossier in eieren, C. Jolstr. 30
S 1080    Woerdenbach & Co., H.H., Rijwielhandel, Fred Hendriklaan 69
 H2626    Woerkom, A. v., Grossierderij in wijn en gedistill., Schuitstr. 119
 H1953    Woest, P.A., Bouwk., aannemer, timmerman en metselaar, Jan Hendrikstr. 9
S 1333    Woestenburg Jaczn., J.C., Lood- en zinkw., Pinkstr. 2 en 2a
S 1696    Wolf, Jules, Fred. Hendriklaan 81c
 H3084    Wolf, S.M., Vleeschh. en grossier in vleesch, Hofspui 52
 H1370    Wolf, W.A.L., Modes "de Vlinder", Boekhorststr. 21
  S 886    Wolf, A.J.A. de, Gentschestr. 28
 H2156    Wolf, I.L. de, L. Voorhout 88a
 H2220    Wolf, Jacob v.d., Banketbakker, Prinsestr. 120-122
 H3470    Wolf, J.P.L. de, 2e Emmastr. 158
   H648    Wolf, L.A.H. de, Architect, L. de Colignyplein 30
 H2473    Wolf, L.J. de, glasindustrie, Riviervischmarkt 4 (kant. 8--6)
 H5693    Wolf, L.J. de, Electr. Glasslijperij en glasverzilvering, Vlietstr. 39
 H3325    Wolf en Zonen, J.L. de, Huis- en decoratieschilder, Hooigr. 1b
 H7090    Wolff, Dr. M.M., Arts, RŲntgenlaboratorium, v. Speijkstr. 3
   H755    Wolff Hzn., Gebr., Lange Houtstr. 27
   H756       Idem
   H887    Wolff, H., fa. Wed. M. Wolff & Zn., Verhuren v. zwarte Heerenkl., Spui 229
 H6182    Wolfson, Mr. F., Adv. en proc., Delistr. 26
 H4502    Wolk, J.C. v.d., v. Limburg Stirumstr. 63
 H7717    Wollrabe, L.J., Celebesstr. 45
 H6245    Wollrabe, R., Electr.-techn. bur., Barentszstr. 24
 H7022    Wolterbeek, H.G.J., Gep. Kolonel der Marine, Laan v. N. O. IndiŽ 129
 H7881    Wolterbeek, J.W.C., Penningmeester Hoofdbestuur Dierenbescherming en v.h. Hondenasyl,
                 Laan v. Nieuw Oost-IndiŽ 123
 H6425    Wolterbeek, R.L., penningm. Vereen. Haagsche volksspeelterreinen, Sweelinckstr. 46
 H7742    Wolterbeek Muller, H.L.C., Gep. Luit. t. Zee 1e kl., Celebessstr. 59
 H2338    Wolterbeek Muller, Mr. J., Adv. en Proc., woning v. Speijkstr. 5
   H312    Wolterbeek, Muller & J. Plantenga, Mrs. J., Adv. en Proc., Heerenstr. 13
 H1480    Wolters, R.L.R., v. Galenstr. 35
  S 610    Woltman, Mr. J., Lid v.d. Octrooiraad, Frankenslag 165
 H3091    Wolvekamp, A.J., K. Emmakade 111a
     R94    Woningbur. " 't Centrum", Willemstr. 12
  S 177    Woningbureau Eureka, J.A. Heydra, Kantoor v. vaste goederen, Hypoth., Assur. Badhuisweg 32
 H3289    Woningbur. "Veritas", Suezkade 70
 H7525    Woningbur. Wijk VII, J.P. v.d. Burg, Weteringkade 47
 H3714    Woninggids en bouwk. bur., Dir. H.W. Mur, Accountant, Stationsweg 44
 H6877    Woninggids, Algem., Dir. F.L.J. Lourijsen, Prins Hendrikplein 3b
 H3845    Woninggids "Duinoord", Bureau v. Bouwkunde, Makelaardij en Verzekering, Koningin
                 Emmakade 133
 H4759    "Woninggids"Falkenburg & Co., Denneweg 62
 H 4760       Idem
 H4488        Idem, Laan van Meerdervoort 162
 H4236        Idem, Adelheidstr. 103 (Na 6 u. H4759)
  S 375        Idem, Fred. Hendriklaan 112 (na 6 u. H4759)
 H4927    Woninggids " 't Gildenhuis", Dir. H.D. de Vries & P.G. v.d. Sloot, Mauritskade 35
S 1259    Woninggids W.A. Streef & Co., W. de Zwijgerlaan 21 (na 6 nm. H6626)
 H6626       Idem, Theresiastr. 21
 H8333    Woninginrichting, Mij., Afd. Electrotechn., Boylestr. 41
 H5710    Worch, F., Original Pilsner en Kulmbacher Ausschank, Annastr. 9
 H1371    Wort, H. v., Architect, Dir. v.d. Mij. tot Expl. v. Bouwterrein "Neerlandia", en
                 "Het Frankenslag", Raanweg 31, kant. P. Buyssrr. 1
S 1083    Wort, H. v., P. Buysstr. 1
   H171    Wortman, F.J.Js. v. B., Dir. der American Import Company, Albertinestr. 4
 H2120    Wortman, I.W.Js. v. B., Particul., Pieter Bothstr. 12
S 1084    Woudenberg, Dr. N.P., Dierenarts, Stadhoudersplein 103 (1--2)
  S 636    Wout, M. v. 't, Voorh. Doornbos, depŰt Berkendael, boter, kaas en eieren, Pansierstr. 33
   H419    Wouters, J.Th., Dir. der Expl. Mij. Park "Groot Haesebroek" en der terrein Mij "Wassenaar", villa
                 "Klein-Haesebroek", Wassenaar
   R143    Wubben, G.C., Woningbur. "Schoonoord", Heerenweg 2-4
 H5804    Wubben Jan, vleeschhouwerij, Const. Rebecqueplein 33
 H8305    Wubben, J.F., Eierenhandel, Pastoorswarande 21
S 1261    Wuite Jzn., Ds. G., Doopsgez. predikant, Stadhoudersplein 101
 H5037    Wullften Palthe, Dr. K.B. v. Arr. Schoolopziener, Madurastr. 1
 H6632    Wulfsen, G., fa. Bik, in hoeden en petten, heeren-modeart., Frederikstr. 77
 H6876    Wullings, H., Dir. H.B.S. 5. j. c. te Voorschoten, No. 1, C. Speelmanstr. 52
 H1627    Wunder en Swens, Techn. handelsbur., Suezkade 131
S 2134    Wurfbain, A., v. Stolkweg 10
   V113    Wurfbain, John. S., Villa "Klein Mathenesse", L. v. N. O. IndiŽ
S 1086    Wurfbain--geb. de Filliettaz Bousquet, Mevr. de Wed. C.L., v. Bleiswijkstr. 160
 H7952    Wyck, Jhr. O. v.d., Oud vice pres. Raad v. IndiŽ, 2e v.d. Boschstr. 34
 H5632    Wyckerheld Bisdom, Dr. R.F.J., Gep. gen. majoor O. I., Gogelweg 30

   H966    Ydo, H.B., Lettergieterij, Amsterd. Veerkade 18--18a
 H1093    Ydo, H.B., v. Limburg Stirumstr. 3
 H5721    Ydo Sr., J.B.H., Amst. Veerkade 18a
 H3210    Ydo, Mevr. Jos., Westeinde 73, 73a
 H4586    Ykema, Fa. Joh., Uitgever, Paviljoensgr. 9 (9--4)
 H1250    Ypey, H.C., Accountant, beeedigd vertaler, Fransch, Duitsch en Engelsch, Legalisatiebur., 
                 Jan v. Nassaustr. 32
 H4296    Ypeij, L., Adj. Dir. der Duinwaterleiding, Javastr. 52
 H6169    Ysclub, Haagsche, Bezuidenhout, (Adm.-opz. H1700)
 H4724    Yselsteijn Gzn., D., Comm. Handelsvennootschap, en Gros en Exporthandel, Daendelsstr. 66
 H3370    Yssel, S. v., Poelier, L. Achterom 86 (Zat. en Isr. feestd. geen geh.)
 H3437    Yssel, J.J. v.d., Graan- en fouragehandel, N. Molstr. 56--56a
S 1370    Yssel de Schepper, Mr. A.J.A., villa "Eecke", Parkweg 7
 H7320    Ysseling, A.C., behangerij, stoff., verhuizingen, Pieterstr. 10
 H6144    Ysselsteyn, H.A. v., Dir. Gen. v.d. Arbeid, Jul. v. Stolberglaan 70
 H6774    Yzeren, C.J. v., Heerenart., Noordeinde 162
   H789    Yzerh. "de Vereenigde", voorh. S.H.A. Stolp, Groote Markt 28
 H5391    Yzerman, J.W., Huize "Oosterbeek", Haagsche Bosch
 H1793    Yzerman--Bootz, Mevr., Bezuidenhout 139

 H6635    Zaaijer, Mr. C.P., Koninginnegr. 55
 H1249    Zaaijer Pzn., J., Oud-Burgemeester, Surinamestr. 23
 H2214    Zaaijer, H.J. de Apoth., Anna Paulownastr. 51
S 1775    Zaal, N., Bouwk., timmerman, metselaar, v. Slingelandtstr. 129--131
 H4863    Zaalberg, P.J.W., Administrateur, Casuaristr. 28
 H7635    Zaalberg-Hulst, Mevr. J.H.G., 2e Sweelinckstr. 182
   H114    Zaalen, G.C. v., Grossier in aardappelen, Z. O. Binnensingel
 H4158    Zaanlandsche Zilversmederij, G. Schoorl, Spuistr. 48
S 1268    Zaayer, Johannes, Bouwk. en Timmerman, P. Buysstr. (Zondags niet opbellen)
S 2026    Zadelaar, Mevr. C.J.W., 2e Ant. Heinsiusstr. 93
S 2119    Zadoks-Kyzer, Mevr., 2e Rusthoekstr. 10
 H4765    Zalm, J. van der, Spekslager, Trompstr. 146c--148
 H5760    Zalm, Th. v.d., Loodgieter, en zinkwerker, Hobbemastr. 196
 H1650    Zalme & Zonen, H.L., Glasindustrie, Prinsestr. 94 (fabr.)
 H1651       Idem, kantoor v. 6 u. vm.--8 u. nm.; woonh. v. H.L. Zalme
 H6330       Idem, Filiaal Pr. Hendr.str. 75 (6 u. vm.--6 u. nm.)
 H1458    Zalme, P.W.H., v. Galenstr. 19 (woonh.)
 H1324    Zalme & Zn., W.A., Bloemisten, Javastr. 134
S 1096    Zandt, M.A. v.d., Mr. loodgieter en metselaar, mag. en werkpl. A. Heinsiusstr. 21a
 H6855    Zandt, W.M. v.d., Mr. Timmerman, Metselaar en Aannemer, Beeklaan 99
   H660    Zandvliet, F., Beddenmag. 't Paradijs, in zeil, bedden enz. Reitzstr. 200, Paul Krugerlaan 163
 H3434    Zandvliet, H., Penningmeester H.C. Voorschot-vereen., A. Paulownastr. 58B
 H1366    Zandvoort, G.W., Vleeschh., Javastr. 5
 H6454    Zandvoort Jr., G.W., lid der fa. L. Oudshoorn & Co., wijnkooper, J. v. Stolberglaan 56
S 1641    Zandwijk, A.J., Speksl., Fr. Hendriklaan 267
 H2554    Zanen, C., Bouwk., Dir. der Mij. "Algem. Grondbezit", Kant. Waldeck Pyrmontkade 91
 H1810    Zanen, M. Bouwk., Dir. Mij. tot Expl. v. Onr. Goederen "Laan v. Meerdervoort", kant. Zoutmanstr. 48
 H1859       Idem, woning L. v. Meerdervoort 96a
S 1637    Zaneveld & Zn., Eieren-export, Propr. Boerderij: "Rusthoeve" Ede, Zeilstr. 24
   H531    Zanten, A.B. v., Comest. en kol. waren, Bezuidenhout 14
 H7902    Zanten, Mr. H.L. v., Adv. en Proc., J.P. Coenstr. 31
 H4883    Zanten, Jacques v., Bevrachter, Laan v. N. O. IndiŽ 238
   V239    Zanten Jut, C.J. v., Kassier, Heerenstr. B 75
   H441    Zanten Jut, W.H. v., Nieuwe Havenstr. 58
   H166    Zanten Jut, W.H. v., 1ste v.d. Boschstr. 13
 H5148    Zedel. Verbetering v. gevangenen, Ned. Gen. tot, bur. Obrechtstr. 163
 H5170    Zee Jr., H. v.d., Am. v. Solmsstr. 50
 H1538    Zeeman, J.H., Ingen., Bankastr. 147
 H5238    Zeeuw, J.C. v.d., Loodgieter zinkw. en metselaar, Steynlaan 116
  S 418    "Zeewaarts", Reederij Vennootschap, Weststr. 317
 H3402    Zegboer, R., Fa. W. L. Zegboer, Bottier, Hoogstr. 31
   H351    Zegers, J.P., L. v. N. O. IndiŽ 181
 H6568    Zegers Rijser, C.C., Adj. i. b. d. v. H.M. de Koningin, P. Bothstr. 20
   R215    Zegveld, A.J., Eerste Ned. Fabr. v. druivenkassen en aanleg v. centr. verwarming
 H3673    Zeilmaker, W.P., Dir. Rijkstelegr. kant., woning, Emmastr. 78
 H6105    Zeilstra, Y., timmerman en metselaar, Sigarenhandel, P. Krugerlaan 180
 H3838    Zelandia, N. V., Fabr. v. melkprod., hoofdkant., Emmastr. 37
 H1881    Zeldenrust, J.J., Bronzen, vergulden, enz., Toussaintk. 34
 H5460    Zeldenrust, Louis, Dameskapper, Plein 16a
 H4637    Zeldenrust & Co., Agentuur en commissieh., Weimarstr. 122
 H1005    Zellekens, A., Grooth. in Steenkolen en Cokes, Weteringkade 10
 H6521       Idem, Weteringkade 10, Fijnjekade
   H425    Zieck, H.C., Kleedermaker, Adelheidstr. 69
   H812    Ziekenfonds van de Mij. "Tot Nut van 't Algem.", Achter Raamstr. 5
 H1842    Ziekenverpl., Centraal Bur. voor-, v. Swietenstr. 159
 H5594    Ziekenverpleging, Stichting H. Carolus Borromeus, Prinsegr. 36
  S 953    Ziekenverpleging, Duinstr. 19
 H6530    Ziekenverpl. der Ger. Diaconie, Scheepersstr. 52
 H5605    Ziekenverpl. Roomsch-Kath. Liefdezusters, Diertstichting, Bezuidenhout 161
 H8963    Zijde, P.C. v.d., Partic., Paulinastr. 47
S 1109    Zijden, A.J. v.d., v/h. C. v.d. Zijden, Poelier, J. Gillesstr. 18
   H279    Zijden, A.W. v.d., Wildhandel, Poelier, Heerenstr. 8
   H109    Zijden, C.J. v.d., Bouwk., aannemer, timmerman en metselaar, hoofdkant. en werkpl., Zwarteweg 65
 H3868    Zijden, J.A. v.d., bouwkundige, timmerman en metsellaar, Jan van Riebeekstr. 72
S 1175    Zijden, Pzn., J.P. v.d., Poelier en Wildhandel, Badhuisstr. 61e
 H1428    Zijden, P.J. v.d., Wildhandel., Poelier, Sumatrastr. 195
 H4307    Zijl, W.J.A.J. v., Boek- en handelsdrukkerij, Falckstr. 11
S 1876    Zijll de Jong, Th.J.A. v., Luit. Gen. b. d., Fred. Hendrikplein 29
S 1108    Zijlmans, A.J., Vleeschh., Neptunusstr. 50
 H6903    Zijlstra, Fa. H., in Zwarte en grijze stoffen, L. Poten 21b
 H3141    Zijst, D.C. v., Poelier, Noordeinde 88
 H1240    Zillesen, Mr. H., Delistr. 37
 H5484    Zillesen, Mevr. de Wed. A., Jan v. Nassaustr. 10
 H3742    Zilver Rupe, Dr. J.H., Albertinestr. 5
 H7577    Zimmermans, Ad., Photograaf, Atel., de Riemerstr. 21
 H8278    Zimmt, M., Villa Mirosa, Gr. Hertoginnelaan 34
S 1101    Zinger, M., Rotterdamschestr. 8
S 1939    Zinsmeister, A.H., Architect, P. Buijsstr. 16
 H1231    ZŰllner, E.H., 2e Adelheidstr. 165
 H4493    Zoest, Fa. Wed. H.M. v., Poelier, Prins Hendrikstr. 145
   V174    Zoet, Petrus, P., Voorburgsche Stoomwasscherij, Westeinde D 39
 H8428    Zoete, M. de, Commies der Telegrafie, Weimarstr. 429
 H6699    Zoete, W.L.F., de, Hooftskade 155
 H4460    Zoetelief, Fa. J., Vert. Bern. Engeln, Torenstr. 23
 H6791    Zomerdijk Bussink, J., Wassenaar
  S 598    Zon, J., Kunstschilder, Fred. Hendriklaan 10
 H3209    Zondag, C.J., Fa. J. Zondag, Distillat., Likeurst. en Wijnh. Laan 16 en 18
 H3766    Zonneveld, Chr.F. v., Spui 141
   H910    Zonneveld, H. v., Eff.- en Adm.-kantoor, Willemstr. 69
  S 815    Zonneveld, J.B., in Kaas, fijne vleeschw., enz., Rotterd.str. 141
 H4204    Zonophone Cy., Intern., Hoofdvert. v. Holland en KoloniŽn, The Amer. Imp. Cy., Amst. Veerkade 22a
   R200    Zubli, Mr. B.J.D., Burgemeester, Rijswijk (Z.H.), Haagweg 62 (nachtaansl.)
 H1065    Zuider-Polikliniek, v.d. Duynstr. 105
 H2356    Zuiderweg & Hendriks, Smeden, gasfitters enz., Kepplerstr. 161
 H3744    Zuid-Holl. Bank, Plein 12a
 H2872    Zuid-Holl. Bierbr., Noordstr. 34
   H895    Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukk., Wagenstr. 70
 H1163    Zuid-Holl. Broodfabr. en Melkinr., De, Waldorpstr.
 H2775    Zuid-Holl. Crediet-Vereen., Prinsestr. 4
 H4703    Zuid-Holl. Electr. spoorw. Mij., Centrale, Leidschendam
 H4838    Zuid-Holl. Glashandel, N. V., v. Miereveltstr. 163
 H2534    Zuid-Holl. Koffiehuis, Kant. en dienst, Groenmarkt 37
 H2514    Zuid-Holl. Koffiehuis, Groenmarkt 37
   H307    Zuid-Holl. Mij. v. Verz. op het leven De, Heerengr. 12
 H2938    Zuid-Holl. Machinefabr. en Constructiewerkpl., Dir. Anton KrŲner, Beeklaan 144 
                 (Bij geen gehoor: H4288)
 H6010    Zuid-Holl. Wagenfabr. en constructiewerkpl., P. Kraaijeveld, Loosd. weg 623
 H2072    Zuiderhoek, A.J., Civiel-Ingenieur, aannemer en ontw. v. werken in gew. beton, P. Heinstr. 22
 H3452    Zuigelingen Kliniek, Regentesselaan 18--20
 H1095    Zuigelingen Kliniek, Polikliniek v.d. vereen. "Hulp aan Zuigelingen", Oranjeplein 25 en 26
 H5424    Zuijderhoff, B.J., Commissionnair, Buitenl. termijngoederenh., kant. Piet Heinstr. 86b
S 2009    Zuijderhoff, R., Lid v.d. Alg. Rekenk., Frankenstr. 3
 H7125    Zuijderhoudt, G., (Dericks & Geldens, Druten, Betonno, Utrecht) In bouwmaterialen, enz.,
                 Schlegelstr. 5
 H7125    Zuijderhoudt & Co., G., Antieke wooninrichtingen en oudekunsthandel, Schlegelstr. 5
 H4116    Zuijdwijk, P.A., Hout- en heipalenh., Columbusstr. 281
 H2206    Zuijlen v. Nijevelt, Mr. J.A.N.B. Baron v., Lange Vijverberg 4
 H3539    Zuivelbond, Alg. Ned. (F.N.Z.), Secret. O. Reitsma, H. de Grootstr. 13, buiten kantooruren
                 (9--4) opbellen S 22
 H8315    Zuivelfabrikanten in Nederland, Vereen. v., Secretariaat, Suezkade 105
 H4105    Zumpolle, H., in Lederw. en Reisart., Veenestr. 29
 S  395    Zumpolle, H., woonh. Helmstr. 20a
S 1102    ZŁrcher, P.J., Kunsth., villa "Erica", Schev. weg 25
 H3619    Zur MŁhler, J.Th., Ingenieursbureau, Laan v. Nieuw Oost-IndiŽ 113
 H8086    Zusterhuis "Florence Nightingale", Valkenboschplein 4
 H2584    Zusterhuis "Koningin Emma", Dir.ce Mej. H. Ensemeier, L. v. Meerderv. 197
 H4995    Zutphen, A. v., Sumatrastr. 10
S 2004    Zuur, F.M., Statenlaan 116
S 1879    Zuur, Ger., Electrot. Ingenieur, Pr. Mauritsplein 9
 H3842    Zuurdeeg, Fa. Roozenburg, in Slagersbenoodigdheden, Chr. Brunningstr. 2
  S 951    Zuuring, G., Meubileering, Fred. Hendriklaan 121
  S 825    Zwaan, A., Boreelstr. 48
   H849    Zwaan, A.J. de, Vleeschh., Ged. Burgwal 4
 H3894    Zwaan, M. de, Bloemist, Bloemenmag. Tasmanstr.198
 H1843    Zwaan, W.L. de, Vleeschh., Zoutmanstr. 61
 H6722    Zwaan, geb. van Leeuwen, Mevr. de Wed. N., Bezuidenhout 111
 H8501    Zwaan, B.H.P., v.d., Riouwstr. 18
 H1374    Zwaaneveld, M.H., Huisschilder, Kerkstr. 1
S 1895    Zwan, A. v.d., reederij, vischhandel, Vuurbaakstr 210
S 1105    Zwan, B. v.d., Reederij, haring- en vischh., Gondelstr. 2f en 4
S 2062    Zwan, Hzn., W. v.d., Reederij en Vischhandel, Boegstr. 41
S 1445    Zwan, J.J. v.d., Reederij, haring- en vischh., Badhuisstr. 61g
 H7648    Zwarenstein, M., Sigaren en sigaretten, Amst. Veerkade 8a
 H8061    Zwart, H.M., Stadh. pl. 6
 H4446    Zwart, J.C. de, Hoofdopz. 1e klasse Openb. Reiniging Prinsegr. 140
 H7442    Zwart, G.C. v.d., Bouwkundige, Conradkade 40
 H7896    Zweegman, H.L., Stoelenfabrik., Vleerstr. 28 --30
 H6385    Zweep, J.H. v.d., Jul. van Stolberglaan 58
 H3030    Zwem- en Badinr., Mauritskade 4
 H6049    Zwennes, J., in lampen en keukenart. kinderwagens. enz., P. Heinstr. 68
 H1645    Zwennes, Fa. A., Gasart. Kachels, Kinderwagens, Brouwersgr. 5a
 H3456    Zwetsloot, G., In fijne vleeschw., Piet Heinstr. 75
 H5791    Zwijndrecht, D. v., Juwelier, Tollenstr. 114
 H6993    Zwijndregt, L.J. v., Daendelsstr. 63
 H3071    Zwijnenburg, J., Aannemer, Obrechtstr. 568

top


's GRAVENMOER (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.--  vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


's GRAVENPOLDER (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.--  vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd

 

  4    Eckhardt, A., in Fruit en aardappelen

  2    Neervoort, H.W., Notaris

....    Rijkstelegraafkantoor (į)

....    Telegraafkantoor (į)

  1    Verbeek-Walraven, Wed. L., HŰtelhoudster
  3    Vermue, E., Commissionair in aardappelen

top


's GRAVENZANDE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 16 Juni--15 Aug.; van 8.-- vm. tot 9.30 nm.(į), van 16 Aug.--15 Juni van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.  
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

(į) Gedurende de Sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel

  9    Arkel, Dr. D. v., Arts, Heerenstr.

23    Boekestein Gzn., J., Beurtschipper, Hoflaan 12
  1    Boers Tzn., B., Koopman en tuinier, Naaldwijkscheweg
13    Boers Thzn., M., Aardappelen en fruithandel, Zeestr.
24    Boon Pzn., L., Stalhouder, Langestr.
14    Brinkman, C., Zeilmaker en handel in zakken, netten en touw, Pepersteeg
27    Buitelaar, J., Electr. krachtvoederfabr., Achterweg

  7    Cate, Dr. L. ten, Med. Docts. en arts, Heerenstr

31    Deventer, J. v., Boekdrukkerij en boekhandel, Bur. "Nederland en Oranje"
16    Doll, G.M., Huize "Sonnevanck", Naaldwijkscheweg
26    Drimmelen, Anton v., Heerenstr.

  3    Ende Dzn., J. v.d., Aardappelen- en fruithandel, Heerenstr.

21    Gemeentehuis

32    Hoek, Z.J., Koopman in varkens, Achterweg 480
17    Hoeven, L.J. v.d., Aardappelen- en groentenexport.
29    Hout Mzn., Jochem v.d., Koopman en Commissionnair

28    Kaaij, A. v.d., Fruithandel, Heerenstr.
  6    Krouwel, L.A., Graan- en kunstmesthandel.
  5    Krouwel, P., Graanhandel, Heerenstr.

19    Leerdam, F., Koopman in varkens

18    Niekerk, P.C. v., Koopman in granen, Gasthuislaan
25    Nieuwkerk Lz., J.L. v., Tuinier en koopman

15    Rees, J. v., Kassier, comm. in eff., Achterweg
....    Rijkstelegraafkantoor (į)
11    Rijn Mzn., J. v., Kweeker en handel in aardappelen, fruit, bloembollen, enz., Heerenstr.

  2    Staalduinen H. v., koopman, Vaartplein
  8    Staalduinen Jr., L. v., in Bloembollen en tuinvruchten, Heerenstr.
22    Straalen Azn., J. v., Vaartplein

....    Telegraafkantoor (į)
  4    Trigt, C. v., Koopman, Vaartstr.

30    Varekamp, R., Electr. Houtbewerking
12    Veilingslok. v.d. Vereen. "Westland", Vaart
10    Veilingsvereen., Woutersweg

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder  MONSTER

top


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 347-356

Transcriptie door: Ruud Feenstra


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net