[GRONINGEN - vervolg]

  360    Laan, G. v.d. Lijnbaanstr. 7
  560    Labbertť, K.R., Nieuweweg 10a
    18    La-Gro J. Lzn., H.C., Makelaar, Uitgever Woninggids, Kant. A-Kerkhof 18
  [id.]    La-Gro J. Lzn., J.L., Makelaar, Uitgever Woninggids, Kant. A-Kerkhof 18
  [id.]    La-Gro & Zn., Fa. J.L., Makelaar, Uitgever Woninggids, Kant. A-Kerkhof 18
  691    La Gro Wzn., P.J., Electrotechn. bur., Westersingel 9
  481    La-Gro, S.J., Damsterdiep Z.Z. 34
1703    Laman Trip, Jonkvr., Ossemarkt 11
1846    Lameris, G., Zuiderbinnensingel 5
  651    Lammerts, Gerard H., Banketbakker en kok, A-Kerkhof N.Z. 15
  829    Landbouw-Onderlinge, Bijkantoor, Oude Ebbingestr. 38
1774    Landbouwschool, Middelb., Noord Willemskanaal b/h. Station
2021    Landstra, J., Noorderhaven Z.Z. 4
  590    Landweer, D.G.S., Graanhandel, Damsterdiep Z.Z. 10
1199    Lanfers, Fa. B. & A., eig. A. Lanfers, machines voor industrie, landbouw en zuivelbereiding
                  Eeldersingel 48
1654    Lange. JoŽl de, Prinsenstr. 18
1231    Langen, H. de, Stoomververij en Chem. wasscherij, Oosterstr. 47
1876    Laqueur, Dr. Ernst, O. Ebbingestr. 17a
  913    Laseur, H.B., Sigarenmag., Heerestr. 46
  901    Lautenbach, Th.P., Comm. in eff., voorschotbank, Marktstr. 16
1055    Leemhuis, Coos, Handelsagent, Damsterdiep 11a
1644    Leeuwen, J.K. v., N. Boteringestr. 54
1470    Legger & Co., N.V. Assurantiekant. v/h., Schuitendiep O.Z. 29
  727    Legger, R., Koperslager, zinkwerker en gasfitter, Jacobstr. 2
1626    LehmkŁhl & Co., Vischmarkt 49
1624    Lelsz, D., Schuitendiep W.Z. 26
    95    Lentz, J.M., Agentuur en commissiehandel, Nieuwe Kerkhof Z.Z. 6
  317    Leopold, F.F., Dir. v. "Groningen", Alg. onderl. Mij. t. verzek. v. paarden en rundvee, Emmasingel 23
  815    Leopold, L., Dir. d. Rijkskweekschool voor Onderwijzers, Turftorenstr. 10
1203    Leopold--v. Vloten, Mevr., Noorderhaven 1 Nz
  614    Lessen, J.W. v., Graanfactor, Noorderhaven N.Z. 19
  565    Lessen, U.J. v., in Granen, zaden en olie Hoendiep Z. Z. 5
1485    Lessen & Zn., M.D. v., Laan 6
1826    Leutscher, D., Aweg 37
  511    Leutscher, Gebr., Vleeschh., A-str. 6
  957    Levensverz. Mij. "Het Noorden", Groote Markt 9
  533    Leverland, G.J., Dir. de. Gron. Waterl., Zuiderdiep 19
  437    Levie, Gebr., Kleedingfabrik., Carolieweg 18a (Bij geen gehoor No. 1462)
    60    Levie, Fa., G., Fabr. v. Heeren- en Kinderkl., Schoolholm 18
1992    Levie, G., O. Kijk in 't Jatstr. 36a
  652    Levie, L., Heerestr. 101
  541    Levie, Mr. M., Adv. Proc., Carolieweg 16
1693    Levie, S., Gelingestr. 47a
1462    Levie, Mevr. de Wed. A., Heeresingel 22
1239    Lewe v. Nijenstein, Jhr., Kraneweg 12
1708    Lichtenstein, Gez., Brugstr. 14a
1227    Liefdegesticht, R.K., Pausgang 11
  629    Lieftinck, F., Tabaksfabr., Raamstr. 5
    26    Lieftinck, H., Tabaksfabrik., Gelkingestr. 34
1429    Lieftinck, Tonko, Oranjesingel 3
1247    Lijfering Kzn., J., Cafťhouder en graanh., Aweg 25
1914    Limbertie, R., fa. Lestrade, Tusschen de beide Markten
  998    Limborgh Meijer, H.J., N.V. Gron. Steenfabr., Singelkade 120
1264    Lindemann, W., Tailleurs en in heeren mode-art., Groote Markt 48a 
1179    Linden v. S., Fa. J.Th. v.d., Astr. 10
  878    Loeber, Gerhard, Papierh., Heerebinnensingel 1
1832    Loge "L'Union", Provinciale, Turfsingel 17
  989    Lohman, Mr. L.B., Rechter, Heereweg 70
1668    Loning, J., G 369, Helpman
1966    Loot, R.A.J., Oosterstr. 33
  231    Louman, H., Emmasingel 2
1040    Lubbers, Fa. H., In kol. waren en gedistill., Oosterstr. 73
1616    Lust, J.D., Stoeldraaierstr. 26
  591    Lutteken, H., Modes en gros. Guldenstr. 18

  420    Maar, Fa. E.F. de, (Th. Somers), Vleeschh. en in fijne vleeschw. Nieuwe Ebbingestr. 56
  400    Maar, Fa., E. de, Mag. v. delicatessen Zwanestr.
1551    Maar Jr., E. de, Werfstr.
2016    Maas, Herm., Poelestr. 29
  448    Maas, M.M., Behanger, fil. J.F. KrŲner & Zonen, Pelsterstr. 21
  454    Maas, Mr. T., Noorderhaven Nz. 3
1164    Maathuis, C., Verl. Nieuwe Ebbingestr. 13
  413    Maathuis & Zn., K., Hout- en steenhandel., Schuitendiep 13
1855    Mij. tot aanl. en expl. v. Laagspanningsnetten, Poelestr 16h
  504        Idem, Werkplaats, Helpman
1615    Mij. tot Expl. v. Sigarenmag., voorh. H. v.d. Helm, Stoeldraaierstr. 12
1639    Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw. Bestelgoederenloods, Emplacement
1770    Mij. v. Boekdrukkerij "Industrie", Schuitendiep 3
  146    Maini Jr., N. V. voorh. G. A., Ziekenverpl. art., verbandst. en apoth. benoodigdheden, Oude
             Boteringestr. 18a
1502    Makken, H.J., Cafť en veestalling, b. d. Bonte Brug nabij de Veemarkt 
1243    Makkes, J., Scheepsbevrachter en aardappelh., Hoornschedijk 8
2082    Mallon, W.C., Soephuisstr. 18
1578    Marcus, A.S., Folkingestr. 42
1738    Marcus, H., Zuiderdiep h. Rademarkt
1716    Marcus, M., Oliemulderstr. 91
1202    Marcus, Philip, Slager en veehandelaar, Folkingestr. 45
  518    Marcus, Gebr., Slager en kooplieden, Damsterdiep Z.Z. 5
  907    Markus, Gebr., Grossiers in ijzerwaren en geŽmailleerde goederen, Heerestr. 77
1869    Marlen, J.F. v., Oude Stationsweg 1
1631    Marquering-Beeres, Mej., Schuiterdiep O. Z. 64a
1282    Marrink, J., Voerwerk, Kostersgang 31
  969    Marrink & de Wit, Voerwerk,  Winschoterdiep O.Z.
1328    Martens, E., Friesche straatweg 15a
2065    Martens, Tj.E., O. Kijk in 't Jatstr. 27
  667    Meddens, B.J.R., in Tapijten en aanverw. art., Heerestr. 1
  141    Meddens & Zn., Heeren-Kleedingmag. Vischmarkt 15
1430    Medendorp, H., Aardappel-, fruit- en groentenh., Verl. Oosterstr. 5
  715    Meedendorp & Co., H., Munnekeholm 4
1646    Meelker, G., Gelingestr. 27
  162    Meer, J.W. v.d., in Granen, h. Ameland 34
1130       Idem, Carolieweg 7a, (kant. tel. No. 162)
2004    Meer, J.W. v.d., Dwarsstr. 2
1950    Meer, M. v.d., Nieuwe Ebbingestr. 97
1850    Meer, Paul v.d., Haddingestr. 20
1496    Meer, S. v.d., In bouwmaterialen, Hoendiep Z.Z.
  124    Mees, Fa. M., in Bouwmat., Zuiderpark 7
1120    Mees, Fa. M., Kalkfabr., Boterdiep
  125    Mees, Fa. M., Trasfabr., Winsch.kade
1061    Mees, N., fa. M. Mees, Zuidpark 13
  134    Mees Hzn., P., Heereplein 16b
  746    Mees Lzn., P., in Huish. art., Vischmarkt 24
1905    Mees Lzn., P., Brugstr. 1a
1217    Mees Pzn., H., Heeresingel 17
  774    Mees, Mr. R.P. Dorhout, Dir. der Friesch Gron. Hypoth. bank, Zuidersingel 3
  900    Meesenbroek, M., Deurw. en ondernemer v. publ. verkoopingen, Zwanestr. 19
2051    Mei, W. v.d., Veemarktstr. 88
1733    Meier, Fa. K.T., Heerestr. 7
  862    Meihuizen, Hk., In Kol. Waren en Gedistil., Oude Ebbingestr. 77
  357    Meihuizen, R., Houtkooper in bouwmat., Oosterhaven Z.Z. 11
1778    Meihuizen, Dr. S., O. Boteringestr. 37
  441    Meihuizen H. Nzn., S., Spilsluizen 1
    65    Meihuizen & Co., S., Command. Bankvereen., kassiers en comm. in Eff., Heeresingel 3
  930    Meijer, A., Rest. der "Harmonie"
  374    Meijer, A.T., voorh. Jan Loot, Comestibles, enz., Oosterstr. 24
1912    Meijer, D., Zuiderkerkstr. 3
1022    Meijer, Fa. J.G., in Gron. Sucadekoek, tusschen beide Markten 3
  403    Meijer, Gebr. J. & R., Kleermakers, Brugstr.
1395    Meijer, J.E., Sigarenmag., comm. in paarden, Heerestr. 98
    69    Meijer, L., Nieuwstad 37
1412    Meijer, R., Rund-, kalfs- en varkenssl., Bergstr. 36
1903    Meijer, R., Gr. Markt 45
1222    Meijer, S., Gron. balletjes-, bonbons en caramelfabr., Emmasingel 20
1571    Meijer, S., Chocolademag. "Gruno", Tusschen beide Markten 6
  804    Meijer, T., Agentuur- en Commissiehandel, Coehoornsingel 21a
  690    Meijer, T.H., Zuidersingel 37
1673    Meijer, J. Haijes, Heeresingel 6
  953    Meijering Lzn., G., in Kol. waren, N. Boteringestr. 72
  305    Meijwes, H., Vleeschh., Schuitendiep 69
  531    Meijwes, J., Vleeschh., Nieuwe A-str. 11
  585    Meinders, G., Sigarenfabr., Nieuwe Boteringestr. 90
1136    Meinders, R., Passementfabr., Pelsterstr. 25
1725    Meinema Dzn., H., O. Boteringestr. 68
1274    Melkinr. en Zuivelfabr. "Stad en Lande", Noorderhaven h. Plantsoen
1577    Mellema, T., Joz. IsraŽlsstr. 76a
  836    Melles, Gebr., O. Ebbingestr. 15
1533    Mendels, Dr. I., Jozef IsraŽlsstr. 39
1537    Mensinga, J., Heereweg 69
  912    Mensinga, & v. Eck, Graanhandel, Aweg 29
2030    Mensinga & Kamphuis, Bloemstr. 57
1352    "Mercuur", Bur. v. schuldinvord. en handelsinf., Gelkingestr. 32
    66    Mesdag, G., in Eff., Haddingestr. 16
1299    Mesdag & Groenendaal, Groninger kurkenfabr., Boterdiep W.Z. 18
  132    Mesdag & Co., Kraneweg 54
1765    Mesdag & Co., Eendrachtskade, h. A. Tasmanstr.
  526    Mesdag & Zonen's Effectenkantoor
1258    Mesdag, S. v., Geneesh. bij de gevangenissen te Groningen en bij de tuchtschool voor jongens te
             Haren, Helpman
  266    Mestvaalt d. gem. Groningen, Verl. Lodewijkstr.
1940    Meterskantoor, Oosterhaven
  118    Meubelfabr. "Nederland", J.A. Huizinga, Westersingel 2
1373    Meulen, Mr. G.J.H. v.d., Mesdagstr. 53
1255    Meulman, W., Munnekeholm 22a
2098    Meurs, K. v., Anna Paulownastr. 50a
  330    Meursing, A. Hooites, villa "Volontť", Helpman
1426    Meywes, A., Vleeschh., Folkingestr. 12
1525    Miedendorp, J.R., Korreweg 48
  595    Miedendorp, Fa. Wed. W., (W. en J.R. Miedendorp) grossiers in Kol. waren, enz., N. Boteringestr. 4
1337    Mijnssen & Co., Fa., vert. E. Moll, Ingenieur, Noorderstationstr. 4
  368    "Militair Tehuis", (voor militaire- en burgerjongelingen), Lutkenieuwstr. 17
1515    Mineralogisch-Geologisch-Instituut, Nieuwe Visscherstr. Melkweg
  805    Mispelblom Beijer & Zn., Fil. v/h. G.W. Reinders & Co., Heerestr. 71
  757    Modderaar, H.J., voorh. H.L. v.d. Klei, Algem. Boek- en Papierh., Leesbibl., O. Ebbingestr. 477
  308    MŲssinger, J., Academisch Instrumentmaker, Heerestr. 29
  182    Mohr, Fa. FranÁois, in Granen en meel, Hoornsche Dijk 16a
1858    Mol Moncourt, N.N. de, H.W. Mesdagplein 11
1399    Molen, H. v.d., Tandarts, Groote Markt 21
  714    Molen, J. v.d., Cafť Landzicht, Ruischerbrug, Noorddijk
1228    Molen, J.H. v.d., Molenaar, Helpman
1398    Molenaar Jzn., H., Borstelfabr. en tapijthandel, Guldenstr. 14
  139    Molenberg, A., in Goudwerken, horloges, enz., Pottebakkersrijge 11
  117    Moncourt, Fa. N.N. de Mol., Graanh., Praediniussingel 45
1123    Mossel, Dr. T.B., Contr. geneesk. der Rijksverz.bank, Trompstr. 13a
  558    Mulder, D., Bouwmat. en gros, Viaduct 4
  995    Mulder, E., Veeren- en Kapokfabr., Poelestr. 48
  788    Mulder, Fa. Jan, Heerebinnensingel 9
  942    Mulder, G., Zuiderpark 18
  512    Mulder, H., in Zand, Meeuwerderweg 79
2086    Mulder. H., Zuiderdiep 79
2090    Mulder, H.G., Kerklaan 6
1675    Mulder, J., Heerestr. 77
1749    Mulder, J., N. Ebbingestr. 11
1845    Mulder, J.H. Rabenhauptstr. 10
  654    Mulder, Joh.P., IJzerhandel, Steentilstr. 42
  946    Mulder, M., Stalhouderij, Hardewikerstr. h. 1e Drift
2084    Mulder, P., Sledemennerstr. 15
1602    Mulder, P.G., Poelestr. 33a
1931    Mulder, P.J., Aweg 3
  544    Mulder Wzn., Fa., H., Jozef IsraŽlsstr. 24
1387    Mulder, Mej. K., O. Ebbingestr. 31
  594    Mulder, Mevr. J.G., Heereweg 73
1317    Mulder, Wed. J., Poelier, Zuiderdiep 95a
1122    Mulder & Sibinga, Effectenh., O. Boteringestraat 27
2105    Mulder-Evers, Wed. E., Zuidersingel 7
1214    Mulder-Everts, Mevr., H.W. Mesdagstr. 17a
1907    Mullem, Gebrs., Nieuwe Kerkhof 13
  688    Muller, Fa. J., Lederhandel, Hooge der A 13
  773    Muller, K., Lederhandel, Parklaan 52a
  138    Muller, Reinier, eigenaar R.L.H. Muller, Mach. Tricotagefabr., Bleekerslaan
1044    Muller, R.L.A., Fabrik., woning Oosterstr. 44
  433    Muller & Co., S., Heerenkleedingfabr., Carolieweg 34
  199    Munro, A., in Wijnen en assur., O. Ebbingestr. 8
    85    Munster, B.H. v., Graanhandel, Ossenmarkt 3 N.Z.
1141    Munster, B.H. v., Graanpakhuis "Albion", Noorderhaven 13
1560    Munstra & Zn., M., Hoornsche Dijk h. v. Speijkstr.
1253    Museum v. Oudheden, voor de prov. en stad Groningen, Praediniussingel
      2    Mutua Fudes, SociŽteit, Gr. Markt 13

  684    Naaml. Venn. Albino Mij., in kol. en gruttersw., koffiebranderij v/h fa. F.C. v. Klooster,
             Winschoterdiep O.Z. 18-19-20-21
1822        Idem, Directie, Winschoterdiep
  239    Naaml. Venn. Eerste Gron. Handel Mij., Dir. A.T. Leemhuis en Sam. Meihuizen, H. Wzn., 
             N. Ebbingestr. 42
    75    N.V. Gerzon's Vleeschconservenfabr., v/h. fa. Wed. Gerzon, Boterdiep 42 Kant 8-7Ĺ, 
   
          na 7Ĺ Tel. No. 80
  583    Naaml. Venn. Gron. Tabak- en Sigarenfabr., voorh. I., Kranenburg, Oude Ebbingestr. 46
    37    Naaml. Venn. Margarinefabr. "Groningen", voorh. Hendriks Brongers & Bos, Eelderstraatweg 114
1064    Naaml. Venn. "Noorderlicht", Dir. J. Groenwold en J.H. Smid, Heerebinnensingel 35
1370    Naaml. Venn. Oliefabr. v.h. A.N. Smit Jr., Hoendiep 39
1439    Naaml. Venn. Piano- en Orgelhandel, voorh. H.P. Steenhuis, O. Boteringestr. 14
1581    Naber, Gebr, Folkingestr. 47
1018    Nagel, F.G., Kruidenier, Vischmarkt Z.Z. 30
1753    Nagel, H., Violenstr. 10a
1267    Nankman, Gebr., Gas- en Waterfitters, Radebinnensingel 28
1478    Nanninga, G.C., Deurw. b. d. Arr. Rechtbank, Lage der A 19
  468    Nanninga, H.G., Houthandel, Zuiderpark 2
  282    Nanninga, J.W.H., Arts, Helpman G 221
  375    Nanninga & Zonen, Houthandel, stoomhoutzagerij en schaverij, voorh. fa. H. v. Bruggen,
              Winschoterdiep W.Z. 105
1411    Nap, Chr.F., Bouwondernemer, Noorderstationstr. 26
1648    Nap, L., Heereweg 51
1080    Nap & Zn., L., Zakkenfabr. en Papierhandel, O. Kijk in 't Jatstr. 30
  993    Nap, A.J. v.d., in effecten, Roode Weeshuisstr. 7
1550    Nap, Joh. v.d., Timmerman en aannemer, Turftorenstr. 32
1570    Nathans, S.B., Heereweg 14
  819    Nat. Algem. Levensverz. Mij. Dir. C. Sonnega Bijkant., Ubbo Emmiussingel 1
  312    Natuurk. Laboratorium, Prof. Dr. Haga, Westersingel
  526    Ned. Amerik. Hypotheekbank, Bijkant., Hooge der A 7
    98    Ned. Bank, Agent G. Mesdag Jaczn., Oude Boteringestr.
      1    Ned. Bell-Teleph.- Mij., Munnekeholm
1518    Ned. Canadesche Hypotheekbank, Pelsterstr. 44
1555    Ned. Huistelefoon Mij., N. V., Kattendiep 5
  933    Ned. Levensverz. en Lijfrentebank, Praediniussingel 57
2070    Ned. Plantenboterfabr., DepŰt, Heerebinnensingel 9
1839    Nibbelke, J.H., Gelkingestr. 26
  687    Nieboer, J.J., Kruideniersw. en comest., O. Boteringestr. 56
    77    Nieboer, J.K.J., Graanhandel, Heereweg 75
1406    Nieboer, J.K.J., Pakhuis, "Rheiderland", Lijnbaanstr.
2109    Nieborg, H., Apoortenmolendrift 4a
  987    Nieland, H., Kruidenier, St. Jansbrug
  965    Niemeijer, A.W., Emmasingel 27
1316    Niemeijer, C.J., Sigarenmag., A-str. 1
  931    Niemeijer, Fa. Th., Hulpkant. v. Stoomtabaksfabr., Korenstr. 4
  294    Niemeijer, Th., Tabaksfabrik., Hoornschedijk
1268    Niemeijer Jr., Th., Stationsstr. 14
1391    Niemeijer, H. Bakker, IJzerh., Radesingel 12
1155    Nienhuis, G., Pelmolenaar en handel in voederart., Noorderhoogebrug
  982    Nienhuis, H., Graanhandel, Boterdiep O.Z. 35
1697    Nienhuis, J., Gr. Leliestr. 466
    97    Nienhuis, J.C., Stalh., Zuiderbinnensingel 1
  156    Nieuwe Gron. Cour., Morgenblad, officieel orgaan v.d. gem. Groningen, Poststr. 8
1565    Nieuwe Prov. Gron. Courant, Wipstr. 12
  184    Nieuwsblad v. h. Noorden, Redactie en Directie, Ged. Zuiderdiep h. 1e Drift
  880       Idem, Administratie
1077    Nieveen, Fa. A., G.H. Bottema, Banketbakker, Gelkingestr. 25
1421    Nieweg, Fa. Wed. L., Nieuwstad 39
1166    Niezen Hzn., J., Poelier, Kl. Peperstr. 7
1101    Nijdam, Willem, in krachtvoeder en fourages, Kant. A.weg 15
  974    Nijhoff, Dr. G., Ubbo   Emmiussingel 13
  295    Nijhoff, Prof. Dr. G.G., Hoogleeraar, Zuidersingel 9
  739    Nijhuis, G., Architect, Radesingel 25
  818    Nijveen & Zn., J., Vleeschwarenfabr. "de Rosmolen", Burchtstr. 13
1890    Nijveen & Zn., Fa. Jac., Folkingestr. 13
    33    "Nijverheid", de Nederl. Stoom-Koffiebranderij en Theehandel, Damsterdiep
1937    Niks, J., Singel 8
1672    Ninteman, C.W., Eeldersingel 6
1057    Nittel, J.V.M., Haddingestr. 17a
  214    Noack, E., Fabr. v. fijne vleeschw. en conserven, Emmasingel 3
  234    Noack, E., Darmzouterij, Verl. Lodewijkstr.
  190    Noack, E., Worstfabr., Helpman
1393    Nolle, F.H., Aardappel-, groente- en fruith., Brugstr. 19b
  553    Noord Jzn., E. de, Vleeschh., N. Ebbingestr. 76
  464    Noord-Nederl. Hypotheekb., Oude Ebbingestr. 38
    61    Noord-Nederl. Oliefabr., Kant. Zuiderpark 5
1401       Idem, Afd. Expeditie, Eemskanaal
1163       Idem, bur. Ingenieur, Eemskanaal (bij geen geh. 1401)
1191    Noorderveer", N. V. "Het, Eendrachtskade
1103    Noordhoff, B., Med. Docts., Vrouwenarts, Vischmarkt 42
1963    Noordhoff, J., Zuiderpark 1
  381    Noordhoff's Boekh. en Uitgeverszaak, N. V. Erven P., Oude Boteringestr. 12
  382    Noordhoff, Mevr. de Wed. P., Heereweg 1
  782    Noording, K.L., Boekh., Vischmarkt 23
1921    Noorman, J., Kostersgang 16
1740    Noosten, H.J., O. Ebbingestr. hoek 't Klooster
  910    Noosten, J., in Huishoudgoederen, Groote Markt 7
    99    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, Boersema & Scholtens, Zwanestr. 4
    47    Norden, Fa. H. & P., Meubelfabr., Compl. Meubileering, Steentilstr. 15
1910    Norden, Fa. Jb. Z. Z. Beurs 12
1706    Norden, P.C., Heerestr. 26a
  542    "Nosokomos", "Het groene kruis", Damsterdiep N. Z. 11

1801    Observatiehuis, Dir. J. v.d. Zijl, Oosterweg 162
1636    Oerlemans & Zonen, Fa. Adrianus, N. Kerkhof 36a
  614    Oetzes, Fa. L., in Vetwaren, Noorderhaven N.Z. 19
1371    Oever, J.M.H. v. 't, Hoofdagent Holl. Soc. v. Levensverz. en assur. Westersingel 11
1990    Oever, W.F. v. 't, Radesingel 10
    34    Oever en Bos, N.V. Gron. Lakfabr., verfw. en chem. handel v.h. v. 't, Electr. fabr. Oosterstr. 64
1973       Idem, DepŰt Benzineopslagplaats der Mij. Acetijlena, Reitdiep N. Z., (alleen voor locaalverkeer)
  606    Offerhaus Wzn., J., Notaris, Marktstr. 17
  300    Officier v. Justitie, Gerechtsgeb., Oude Boteringestr.
1286    Ofkes, F.J., Decoratieschilder, Peperstr. 29a
1722    Okken, H., Winschoterstr. 6
  925    Oldenburger, L., Aannemer, Kraneweg 18
1285    Oldenzeel, H., Lood- en Zinkwerker, Kl. Gelkingestr. 4
1140    Olthoff, T.W., Behanger en stoffeerder, Nieuweweg 25
  309    Olthoff H. Ozn., W., Schuitendiep O.Z. 18
1105    Oltmans, J.J., Loodgieter en zinkwerker, lampenmag., O. Boteringestr. 47
  825    Onderl. Nederl. Hypoth. bank, Roode Weeshuisstr. 9
  703    Onnes, J.J., Houtagent, Zuidersingel 39
  361    Onnes & Co., Fa. H.K., Kleine der A 2a
1284    Onnes Fzn., A., Wijnhandel., lid der fa. F. Onnes & Zn., Radesingel 29a
  685    Onnes Fzn., J.J., Theehandel, Schuitemakerstr. 8
  456    Onnes, K., Graanhandelaar, Stationsplein 2
  846    Onnes, P., Partic., (fa. P. Onnes & Zn., Koffiehandel), Heeresingel 26
  408    Onnes & Zn., F., Wijn- en cognachandel, Steenstilstr. 36
  161    Onnes & Zn., P., (W. Onnes), Import v. koffie, Schuitendiep 82
  287    "Ons Huis", Cafť en Concertzaal A.G.W.V., Heereweg 49
1125    "Ons Noorden", Dagblad v.d. Noordel. provinciŽn, O. Kijk in 't Jatstr. 14
1918       Idem, Administratie
1991    Ontvanger der Gem. Belastingen, O. Boteringestr. 19
  277    Ontvanger der Invoerr. en Acc., bureau, Slachthuis
  278    Ontvanger d. Invoerr. en Acc., O. Boteringestr.
1215    Oort, W.K. v., Herm. Colleniusstr. 48
1112    Oosten, H.M. v., tapijten, bedden, enz., Poelestr. 10
  832    Oosten, L.W. v., Tapijten, gordijnstoffen enz., Heerestr. 85
  364    Oostenrijk, Jan, Dames- en Kinderconfectie, lingeries, Heerenstr. 25
  103    Oosterhoff, Bzn., S., v/h. T.P. Vos, Bier- en wijnh., Oosterstr 44b
1065    Oostinga, G. Heslinga, Horlogemaker, O. Ebbingestr. 13
1743    Oostmeijer, J., Gr. Leliestr. 71
  276    Openbaar Slachthuis, Directeur, Damsterdiep
    48    Oppenheim, Fa. I., Drukkerij, Algem. Adv. bur., Turftorenstr. 7
1595        Idem
    13    Oppenheim's Bank, Julius, h. Gr. en Kl. Pelsterstr.
  200    Oswald, Jan, Kopersl. en kachelmag., Oosterstr. 40
1587    Oswald, T.H., Oosterstr. 31
  443    Ottť, Joseph, Tandarts, Oosterstr. 53
1901    Outs, D.L., Westersingel 28
  460    Outs, L.D., in Kol. waren, comestibles en Gedistill., Gelkingestr. 44
    22    Oving Bzn., H.E., Juwelier, Poelestr. 2
  598    Oving, Mr. H.E., Fabrik., Heeresingel 30

  944    Paanakker, Fa. C., Schoenenmag. en aanverw. art., Vischmarkt 31
  945    Paanakker, J., Schoenenmag. en aanverw. art., Poelestr. 4
1704    Paarhuis, R., Vertegenw. M. Adler Amsterdam, Haddingestr. 8
1808    Paijens, D.A., Westersingel 18
1142    Palm, A., Turfsingel 8
1418    Pals, W., in Borstelgoederen, klompen, enz., N. Ebbingestr. 49
  112    Pannenborg, A.M., Graanhandel, Hooge der A 10
  926    Pastoor v. St. Joseph, Radesingel 4
  861    Pathologisch Anat. Laboratorium, Prof. Dr. R.A. Reddingius, Oostersingel  
1771    Pattje & Zn., J.J., Scheepsbouwers, Waterhuizen
2119    Paul-Daems, Mevr. F., Oosterhaven Z.Z. 4
  540    Peek & Cloppenburg, Heerestr. 65
1604    Pehlig, M., Werkmanstr. 47
1582    Pels Rijcken, J.C.J. Emmasingel 22
1201    Pelstergasthuis, Pelsterstr.
  423    Penon, R., Houthandel, Oosterhaven
      4    Pet, Mr. P., Hoogleeraar, Heereweg 22
1149    Peters, M., Gasfitter, mag. v. gasornam., Pottebakkersrijge 5
1329    Pharmaceut. Laboratorium, Prof. Dr. C. v. Wisselingh, H.W. Mesdagstr. 30
  323    Phoenixbrouwerij, HoofddepŰt, Kattendiep 12
  766    Physiologisch Laboratorium, Prof. Dr. H.J. Hamburger, Oostersingel 69
  738    Piek, D., Westerhavenstr. 12
  964    Piek, W., Steenhouwerskade 6
2012    Piel, P., O. Boteringestr. 22
1449    Pierson, J.L., Predikant, Heeresingel 9
1789    Pieters, A., Gelkingestr. 52
  458    Pieters, J., Cichorei en Peekoffiefabr., koffieh., Musschengang 17
  144    Pietersen, G.L., Cafť- Rest. "de Unie", Gr. Markt 6
  100    Pik, J., in Effecten, Hofstr. 16
1875    Pionier", "De, Sigarenfabr., Damsterdiep Z.Z. 9
  315    Plaat Czn., F., Comestibles, Delicatessen, fijne vleeschw., enz. Oude Boteringestr. 66
1833    Plaat, H.S., Zwanestr. 21
1494    Plaat, Joh., spiegelfabr., kunsthandel, O. Ebbingestr. 70
1535    Plantijn, Oude Boek- en Kunsthandel, Hooge der A. 18
1410    Plas, F., in Krachtvoeder, N. Ebbingestr. 73a
2080    Plas, F., Korreweg 31
1785    Plenter, L., N. Ebbingestr. 88
2067    Ploeg, F. v.d., Praediniussingel 51
1431    Ploeger, C., In effecten, Vischmarkt Z.Z. 44
  281    Poel, J.M. v.d., Insp. der Post. en Tel. Bur., Kraneweg
1553       Idem, Woning, H.W. Mesdagstr. 10
  794    Poelman, I.C., voorh. H. Piel, Cafť Rest., Groote Markt 30
1998    Poelman, S., Schuitendiep O.Z. 26
1432    Poelstra, H., Kl. Pelsterstr. 6
  811    Polak, Fa. A.J., Fabrik. v. puddingpoeders, Importeur v. Zuidvruchten, Heereweg 9
  189    Polak Gzn., C., Likeurst., distilleerd. 1e kl., Singelweg 105
1745    Polak, E., Haddingestr. 27
1684    Polak, C.G., Zuiderdiep 31
  717    Polak, David, Oosterhavensingel
1837    Polak, Fa. J.N., Peperstr. 21
  438    Polak, M., Manufact. engros, Haddingestr. 4, (9--6, v. 6 nm. tot 9 vm. tel. No. 1388)
1161    Polak Azn., M., Radesingel 14
1388    Polak, Siegfr., Lid der fa. M. Polak, manuf. engros, Brugstr. 19
1791    Polak, Fa. H.J., Groothandel in touw enz., Coehoornsingel 28a
  261    Politiebureau, Martinikerkhof
  271    Politieposthuis, Zuidersingelstr.
1848    Poll, A., Kattendiep 12
  373    Pool, F.S., Kol. waren, comestibles enz., Groote Kromme Elleboog 6
1807    Post, A., Sluiskade 3
2026    Postema, Gebr. C. en J., Meeuwerderweg 27
1512    Posterijen en Telegrafie, Bijkantoor der, Steentilstr.
1509       Idem, N. Ebbingestr.
  281    Posterijen & Telegrafie, Insp. der, J.M. v.d. Poel, Bur. Kraneweg
1553       Idem, Woning H.W. Mesdagplein 10
1187    Postma & Zonen, Aardappelh., Westerhaven 3a
  783    Posthumus, Dr. H., Arts, Hooge der A 9
  440    Postkantoor, Dir. R.L. Houwink, Munnekeholm
. . . .      Postlokalen a. h. spoorwegstation
  899    Pot & Ter Borg, Fa., Machinefabrik., Nieuwe Kerkhof 7-11 en 12
      3    Potjer, E., Agentuur & Commissieh., Peperstr. 27
1781    Potjer, Mej. G.J., Nieuweweg 2a
2096    Pott, M.J.G., Groote Markt 32a
    31    Prins, A., Cafť Struvť, Groote Markt 19
1939    Pronk, M., Heerestr. 36
1809    Prov. Drinkwatervoorziening, Hoendiep 1
    91    Prov. Gron. Courant, Uitgev. Mij. v/h. v. Heyningen Bosch & Co., O. Ebbingestr. 44
1702    Prov. Gron. Courant, (redactie) O. Ebbingestr. 44
  241    Provinciehuis, Martini-kerkhof
1427    Prijt, E., Chocolaterie "de Kroon", A-Kerkhof 19
2083    Prummel, G., Moeskersgang 15
  845    Prummel, H.J., Vischmarkt 32
1860    Prummel, J., Gelkingestr. 43

1257    Quintus, Mevr. Douair. Jhr. C.H., Haren
  431    Quintus, Jhr. R.A., Notaris, Ubbo Emmiussingel 4
1486       Idem, kantoor, Ubbo Emmiussingel 6
  342    Quintus--Kool, Mevr. de Douair. S., Esserberg, Haren

  851    Raad. v. Beroep, Ongevallenverz., Schoolholm 8
  822    Raadhuis, Bureau FinanciŽn en Onderwijs, Groote Markt
  922    Raat, A. de, Aannemer, Boterdiep O.Z. 11
  823    Radema, Azn., M., Kostverloren, Hoogkerk
1714    Raken, Fa. Wed. H., Peperstr. 13
1491    Ramaker, D., Westerhaven 11
1924    Randwijck, F., A. Paulownastr. 37
1661    Ranneft--Mees, Mevr. Wed. Dr., Vischmarkt 26a Z.Z.
    42    Rasker, J., In ScheepsvictualiŽn, Aweg 2
  680    Rasker, M.F., Handelsagent, Westersingel 8
  868    Reddingius, Prof. Dr. R.A., Hoogleeraar, Verl. Nieuwe Ebbingestr. 19
  702    Reeder & Schuurman, Bloemen- en vruchtenmag. "Gruno", Oude kijk in 't Jatstr. 3
1805    Reiger, Wed. Mr. W.A., Heereplein 5
  837    Reijntjes E. Azn., J., Grossier, N. Bleekerstr. 24
  838    Reijntjes, Jilt, Grossier in kol. waren, Schuitemakersstr. 21
1193    Reilingh, A., Agentuur en commissieh., Singel 16
1531    Reilingh, Fa. C.F., Zwanestr. 35
1184    Reilingh, Dr. D. de Vries, Geneesh., Singel 11
1277    Rein, M. v., Kruideniersw. en Comest. Folkingestr. 40
1755    Reinders, Geert, Heeresingel 5a
1091    Reinders, G.W., Lid der fa. Mispelblom Beyer & Zn., Heereplein 11a
  581    Reinders, R., Banketbakker, Oude Ebbingestr. 78
1658    Reinders, W.F., Vlasstr. 21
  178    Reinders & Knol Bruins, Singel 2
1493    Reinkingh, H., Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij, Nieuweweg
1917    Reitsma, G., Heereweg 39
  842    Reitsma J., Winkelier, Pelsterstr. 9
  778    Reitsma, L.A., Tuinstr. 25
1614    Remingtonschool en CopiŽerinr., Vischmarkt Z.Z. 56a
       5    Remmers, J.H., Rijwielen, Peperstr. 12
1024    Reneman & Zonen, Meubelfabr., Hooge der A 26
1592    Rengers Hora Siccama, Jhr. E.K.J., Kraneweg 7
1446    Rengers Hora Siccama, Jongvr., W.C., H.W. Mesdagstr 50a
1079    Renken, C., Gron. Melkinr., Oude Kijk in 't Jatstr. 73
1984    Renssen Jr., W., De Brink 19a
1622    Rentjes, Gez., Vischmarkt 38
  627    Restaurant "Bavaria", Guldenstr. 11
  203    Restauratie Station, v. Goethem & Neuteboom
1687    Rhijn, Mevr. Wed. Prof. Dr. C.H. v., Oude Boteringestr. 62a
1701    Ridder, A.J. de, Schuitendiep 55 O.Z.
  859    Ridder, J.A. de , Lood- en zinkwerker, N. Bleekerstr. 36
1814    Ridder, T., de, Steentilstr. 31
  160    Ries, Louis, Brugstr. 16
1569    Rijkholt, J.F.A., Zwanestr. 23
1346    Rijks Hoogere Burgerschool, Nieuwe Kijk in 't Jatstr.
  571    Rijks--Landbouw--Proef--Station, Parallelweg b/h. Hoornschediep
  . . . .    Rijkstelegraafkantoor, (ļ)
1505    Rijkstelegraafkantoor,
  856    Rijkstelegraafkantoor, Directeur, R. v.d. Vecht, Korreweg 38
  204    Rijn, Fa. H.J. v.d., Metaalh., Schuitenmakerstr.
1460    Rijskamp, A., In gebreide goederen- en Jaeger art., Oosterstr. 36
  789    Rikkers & Co., C., Guldenstr. 3 en 5
  554    Rinkel, Joh., Zuiderkuipen 13
      7    Rinsma, F., Apoth., Heerestr. 117
1824    Ritzema-v.d. Meer, Mevr., St. Lucasstr. 8a
  972    RiviŤre, Mr. P.J.F.H. v.d., Hoofdredact. direct. der Prov. Gron. Courant en adv., Helpman
1667    RiviŤre-Voermans, Mevr. v. de, Emmasingel 10a
  961    Rodenberg, D. de Jager, Meubelfabr., behanger, decorateur, enz., O. Ebbingestr. 17
  748    Rodenberg, Fa. D.T., Tapijten, Gordijnstoffen, enz., Oude Boteringestr. 36
  800    Roders & Co., Agenten in granen, assurantiŽn, wijnen, enz., Kraneweg 75a
1944    Roelants, Mr. J.M.A., Stationsstr. 3
  173    Roelfsema, P.R., Stoomoliesl., kant., W. Barendszstr. h. Hoendiep
  225    Roelfsema, P.R., Stoom-oliesl., Hoogkerk
2001    Roelfsema, P.R., W. Barendszstr.
  414    Roelfsema, R., Woonh. Oude Boteringestr. 20
  269    Roelfsema  Hzn., W.J. Carolieweg 15
1195    Roelfsema Pzn., W.J., fa. P.R. Roelfsema, woonh., Hoendiep Z.Z. 22
  248    Roelfsema's Zeep- en Likeurstokerij, Naaml. Venn., Schoolstr. 3
  164    Roelfsema--Dallinga, Mevr. de Wed., O. Ebbingestr. 471
  617    Roelofs, Th., in Granen, Nieuwe St. Jansstr. 454
    55    RŲmelingh, H., Perry-Magaz;. A. Kerkh. 7
1836    Roerdink, L., Zuiderdiep 6
2054    Roerdink, W., Nieuwe Ebbingestr. 47
  597    Roessingh, H.J., Handelsagent en assuradeur, Haddingestr. 10
  889    Roessingh, Dr. P.M.E., Arts, Emmaplein 4
1732    Rombach, Mr. A., Korreweg 56
  623    Romeling, B., Agent in houtwaren, Oude Kijk in 't Jatstr. 41a
1148    Romkes, Mrs. A.W. & S.C.H., Adv., Schuitemakerstr. 5
1336    Romkes, Mr. S.C.H., Jozelf IsraŽlsstr. 37
1198    Romkes, Dr. P.C., Arts, Hooge der A 11
  984    Ronda, J.A., Manufact.- en beddenmag., Guldenstr. 2
2028    Ronner, G., v. Speijkstr. 8
2046    Rooda, S., Noorderstationsstr. 33
1032    Roos Czn., D., in Vitrages en gordijnen, Peperstr. 13
  720    Rosenboom, J.H., Comest.-, kolon- en gruttersw., Grossier in biscuits, chocolade en
                 suikerwerken, Nieuwe Ebbingestr. 14
  677    Rosenboom, L.M., In lompen, metalen, huiden, enz., Noorderkuipen 285
1547    Rosenboom, L.M., Hofstr. 20
1617    Rost, A., Ubbo Emmiussingel 17
  980    Rost Muller & Co., Grossiers in manufact., Pelsterstr. 14
1967    Rottinghuis & Co., Tusschen beide Markten 2
1968       Idem, Nieuwe Ebbingestr. 15
  452    Rowaan, N., Agent in granen en zaden, Heerestr. 66a
  180    Royen & Co., v., in Wijnen, Oosterstr.
1545    Rozema, W.R., O. Kijk in 't Jatstr. 18
  977    Ruijter de Wildt, J.F. de, Candidaat-notaris, Radesingel 15
1887    Ruiter, J., In rijwielen en onderdeelen, Heerestr. 110
  376    Runsink, Gebrs., Handelsagenten, de Laan 9
1067    Rutgers, J.R., in Kruideniersw., en gedistill., St. Walburgstr. 5
1927    Rutten's Bierbrouwerij "de Zwarte Ruiter", N. V., Maastrichtsch Bierhuis, Gelkingestr. 16
1597    Ruys' Handelsvereen., J.A., O. Ebbingestr. 27

1951    Sanders, H., Stationstr. 9
  288    Sšnger, Mr. A.W.F.H., Dir. der Noord-Nederl. Hypotheekb., Heeresingel 12
1088    Salomon, I., Agenturen en gros, Mag. Butjesstr. 21a
1107    Salverda de Grave, Dr. J.J., Hoogleeraar, Oosterhavensingel
1762    Sannes' ijzer- en brandstoffenh., Naaml. Venn. E.J., Opslagplaats Noorderhaven
1976       Idem, Oude Ebbingestr. 80
1731    Santee, H., Visscherstr. 9
    73    Sannes, E.J., IJzerh., Oude Ebbingestr. 88
  712    Schaank Fzn., J., Kantoorboekh., Oude Boteringestr. 30
  759    Schaap, Mr. H., Adv.- en Proc., Guyotplein 1
1037    Schšfers, Gebrs., Grossiers, Heerestr. 85
1197    Schattenberg, Jos., Schoenenmag., O. Ebbingestr. 10
  906    Schavinga, K., Banketbakker, Poelestr. 8
  776    Scheepers, C.J. & M., Restaurant, Oosterstr. 15a
  610    Scheepers, M.C., Gelegenheid tot dineeren, Groote Markt 42
  780    Scheepshypotheekbank, Algem. Gron., Ged. Zuiderdiep 139/143
  669    Scheepvaartinspectie, A.B. Schaap, Herm. Colleniusstr. 72
  740    Scheltema, Prof. G., Heereplein 9
  119    Scheltens, J., Handelsagent, Haddingestr.
1070    Schepper, E.J. de, Billardfabr. "Het Noorden", Helpman
1670    Scheringa, A.R., Visschersstr. 11
1087    Scherling, W.N., Kruideniers. comest., en fijne vleeschw., Taco Mesdagstr. 17
  296    Scherpenhuizen Jr., Visch- en fruith., Zuiderdiep 59
  966    Scherpenhuizen, Hendrik O. Ebbingestr. 19
1291    Scherpenhuizen, Joh., Vruchten en Zeevischgrooth. en commissieh., Folkingestr. 109
1012    Schierbeek WCzn., Fa. R.J., Theehandel, (Wed. T. Mulder-Folkerts), Oude Boteringestr. 5
  293    Schilo, H., Koffie, thee, kruideniers- en gruttersw., Oude Boteringestr. 45
2064    Schilthuis, A.B., Waterloolaan
    94    Schilthuis & Co., Graanh., kant., N.Z. Noorderhaven 4
    35       Idem, Pakh., Oosterhaven 4
1499    Schipvaart, N.G., Fa. J. Schipvaart & Zn., Tailleurs, Oude Kijk in 't Jatstr. 44
1374    Schlichter, J.C.C., Schoenenmag., Poelestr. 3
1651    Schlichting, H.A., Oosterstr. 28
1800    Schmidt, A., Werfstr. 9a
1129    Schmidt, J.E., Korenstr. 9
2033    Schmitz, F.A., Brugstr. 17a
1308    Schoenenbazar "De Ossekop", Brugstr. 25
    15    Scholten, J.E., Fabrik., Gr. Markt 29
    53    Scholten, J.E., villa Gelria, Helpman
  787    Scholten, J.E., kant. Suikerfabr., Schuitendiep 22
  498    Scholten, W.A., fabrik., Groote Markt 29
  959    Scholten, W.A., Villa "Sonnevanck", Helpman
1325    Scholten, Fa. W.A., N. V. "Carton- en Papierfabr.", v/h. W.A. Scholten, Schuitendiep 22
  661       Idem, N. V. Veenderij en Turfstrooiselfabr. "Klazienaveen", vh. W.A. Scholten, Schuitendiep 22
  355       Idem, N. V. Scholten's Aardappelmeelfabr., Schuitendiep 24
  155       Idem, Hoofdkant. en portier, Schuitendiep 22
  186       Idem, N. V. Scholten's Aardappelmeelfabr., Inkoop aardappelen, Schuitendiep 23
1952       Idem, Naaml. Venn. W.A. Scholten's aardappelmeelfabr., (Techn. afd.,) Schuitendiep 22
  522       Idem, N. V. Suikerraff. en Siroopfabr., v/h. W.A. Scholten, Schuitendiep 22
  406       Idem, N.V. Suikerraff. en stroopfabr., v/h. W.A. Scholten, uitsluitend exped., Schuitendiep 22
1097    Scholtens, A.L., Heereweg b/d. Viaduct
  356    Scholtens, Johan, Koffiehandel, Carolieweg 27
  521    Scholtens, R., Cafť "de Koophandel", Nieuwe Veemarkt 2
1015    Scholtens, Fa. R., Oosterweg 2
1218    Scholtens, W., Westersingel 16
  472    Scholtens & Zn., Boek- en kunsthand., Boekdr., Groote Markt 43
1987    Schook, H.W.J.A., Ingenieur N. V. Beton Mij. voorh. P. bourdrez, Jacobijnerstr. 18
1030    Schortinghuis, S.X., Melksalon "Gruno", Vischmarkt Z.Z. 30
  791    Schortinghuis, A., in Drogerijen en chemicaliŽn, Oude Ebbingestr. 80
1943    Schoute-Pekelharing, Mevr., Kraneweg 214
    11    Schouwburg, Schuitendiep
1989    Schouwen-v. Heloma, Mevr. v., Parklaan 24
  218    Schrage & v.d. Goot, Houth., Hoendiep
1303    Schreuder & Nanninga, Fa., in IJzer en landbouwwerktuigen, Steentilstr. 33
1618    Schreuder, P., Coehoornsingel 28a
1742    SchrŲder, H. & G., Heerestr. 40
2079    SchrŲder, Fa. H. & G., Oosterstr. 9
1980    Schuijlenburg, J.J. v., Parklaan 23
  436    Schuiling, J.A., Paardenhandel, Heereweg 100
1964    Schuiling Azn., J.A., Loopende Diep 6
  362    Schuitema, G., Cand.-Notaris, Nieuwe Ebbingestr. 71
  996    Schuitema, J.F., Grossier in kol. waren, Damsterdiep N.Z. 8
1647    Schuitema, J.F., Singelweg 118
  245    Schuitema, R., Graanh., Pottenbakkersrijge
  716    Schut Azn., H., Boek- en handelsdr., papier- en kantoorboekh., Nieuwe Ebbingestr. 36
1897    Schutter, Dr. A.J., Heerestr. 16a
  338    Schutter, Mr. E.D.H., Adv. en proc., Secr. der Gezondh.-comm., Vischmarkt 21a
1813    Schutter, Johs., G.94, Helpman
  453    Schutter, Dr. W., Arts, Oude Boteringestr. 69
1988    Schuurman & de Jong, 't Klooster 10
  252    Secretaris der Gem. Groningen, Melkweg 26
  263       Idem, Raadhuis
  841    Sekkel & v. Raap, Fa., In machine- en cilinderoliŽn, huish. art., enz., Schuitendiep 29
  705    Servaas, Fa. Wed. J., N. Ebbingestr. 61
  786    Siccama, Fourages en gros, Brandenburgerstr.
  741    Sicman, H.J., Zuidersingel 23
1352    Siebers, H.J., Dir. v/h. bur. v. schuldinvord. en handelsinf. "Mercuur", Gelkingestr. 32
  503    Siemelink, H.F., gas- en waterfitter, Nieuwe Ebbingestr. 3
  480    Siemelink, H., Chef der boek- en handelsdrukkerij Gebrs. Hoitsema, Gr. Leliestr. 59
  607    Siemelink, J.T.H., in damesstoffen, O. Ebbingestr. 34
  781    Siemens, Dr. B.W., Arts, O. Boteringestr. 23
1321    Siemens, Mevr. de Wed. Dr. P.G.C., Zuidersingel 41
1958    Sijmons, B., Ossemarkt 10
  210    Sikkema, J.G. Borgesius, in Koffie, thee, enz., Slijter, Ged. Zuiderdiep 65
2107    Sikkens, Wed. J., Vischmarkt 16
  638    Sikkens & Co., G.W., Fabr. v. vernissen, kant., Helpman
  587    Simmeren, Wed. E.M., in Metalen, ijzermijn, Prinsenstr. 19
1802    Simon v.d. Aa, Prof. Mr. J., Praediniussingel 39a
1610    Simons, J., Steentilstr. 20
    70    Simons, K., fa. L.J. Schaap, Vleeschh., O. Ebbingesstr. 47
  865    Singer, J., in Drogerijen, chem. en verbandst., Gr. Kr. Elleboog 4
  548    Singer, Fa. J., Koekfabr. "de Oranjeboom", Poelestr. 20
1529    Singer Mij., Gr. Markt 48
1556    Sinnege, George, Guldenstr. 6a
2044    Sips, Herman, Turftorenstr. 18
  429    Sips, P.J., voorh. Gebr. A.J. en P.J. Sips, Aanl. v. electr., gas- en waterl., Carolieweg 7
1139    Sissingh. H.J., fa. A.A. Smith, Wijnhandel., Oosterstr. 30
  166    Sissingh, J.G., Banketbakker, Groote Markt 3
1847    Slateris, J.L., Heerestr. 8
  994    Slinger, W.H., Manufact., O. Ebbingestr. 20
1051    Slochteren, K. v., Winschoterdiep W. Z. 55
  752    Sluiswachter, J. Kwint, Oosterhavensluis
  586    Sluiter, A.J., Vleeschh., Heerestr. 100
  444    Sluiter, Th.H., Vleeschh. en Hammenzouterij, Heerestr. 56  
  313    Smaal, A.J., Fijne vleeschw., gedistill. enz., Oosterstr. 32
1059    Smedes, H., In verfw., venster- en spiegelglas, Kleine Kruisstr. 5
  704    Smeding, Szn., S., Apotheek v. Wermes-A-Kerkhof 17
1555    Smeele, J., Vertegenw. der Ned. Huistelefoon Mij., Kattendiep 5
  803    Smid, E. Frater, Sleepdienst, Binnen- en Buitenl., Noorderstationsstr.
1280    Smid, R.T., Agentuur en Commissieh., Zuidersingel 31
1554    Smidt, E.O., Oosterhaven Z.Z.
1664    Smidt, E.O., Brandstoffenhandel, Nieuwstad 4
  653    Smit, A., Insp. d. Brandverz.-Mij. Royal Exchange Assurance Corporation, Oude Boteringestr. 51
  569    Smit Jr., A.N., fa. G. v. Delden & Co., Stoom Oliefabrik., Kant., Poelestr. 22
1370    Smit Jr., A.N., (N.N. Smit Jr.), huis, Hoendiep Z. Z.
  314    Smit Dzn., Bern. H., Importeur van comest., Ganzevoortsingel 46
  833    Smit, D., Aannemer, Kraneweg 1
  570    Smit A. Nzn., E., fa. Wijnne & Co., graanhand., Reitdiepskade 7
1442    Smit, H., Steenhouwerskade 11
  131    Smit Jr., H., Sigarenmag., Nieuwe Ebbingestr. 96
1075    Smit. J., Sigarenh., Groote Markt 38
1941    Smit, J.H., O. Ebbingestr. 64
  385    Smit, K., Fourageh., Stationsplein 3
1641    Smit, K., Stationsplein 3
    54    Smit, L., Cafť Boschhuis, Heereweg 45 
  768    Smiet, Wed. O., Koffiehandel, en kruideniers., Steentilstr. 44
1726    Smith, G.P., Zuiderpark 9
  149    Smith, Fa. H., Stoomkoffiebranderij en theehandel, Poelestr. 53
1949    Smith, R.P., Singel 17
1039    Snapper, Dr. S., H.W. Mesdagstr. 15a
  821    Somer, Dr. J.G., Oogarts, Heerestr. 109a
1948    Sormani, A., Vischmarkt 17
  568    Sormani, J., Likeurst., Oosterstr. 33a
  128    Spaarbank d. Mij. tot Nut v. 't Algemeen, Jacobijnerstr. 12
  867    Spakman, P., voorh. E. Krans, in Aardappelen, groenten en fruit, N. Ebbingestr. 26
2071    Spanjaard, E.B., Jozef IsraŽlstr. 30
2076    Speckman, H.M., Spilsluizen N. Z. 2
1482    Spier--Mulder, Mevr. de Wed. R., Heereplein 7
1619    Spiering, A.W., Lodewijkstr. 3
2089    Spoorweg Stadskanaal-Ter Apel-Duitsche grens, Bouwbur. Herm. Colleniusstr. 52
1561    Spill, Mr. F.W. ter, Heeresingel 7
    51    Staatsspoorw. Factory, Brugstr. 18
2062       Idem, Districtsbureau, Wassenbergstr. 6
    52       Idem, Bureau goederen bij aankomst
1305       Idem, Bureau goederen bij vertrek
  415       Idem, Inspectiebur., Zuiderpark 21
    56       Idem, Station
1167       Idem, Sectie-Ingen. Stationsgebouw
1506    Staghouwer, K., Scheepsbevrachter en aardappelh., Eendrachtskade
1086    Starkenborgh, Jhr. Mr. E. Tjarda v., Huize "de Kamp", Haren
1953    Station Nederl. Tramweg Mij., b/d. Hoornsche Dijk
  240    Steenhuijsen, F.L., Hoogkerk
1868    Steenhuis, H.P., Kraneweg 100
  729    Steenhuis, P., Stoomzuivelfabr. en melkinr. "de Nijverheid", v. Julsinghastr.
  321    Steenkamp, H.J., Opz. d. Ned. Bell Telephoon-Mij., Noorderbinnensingel 30
1747    Steenlach, Mr. J.L., Heereplein 11
1085    Steensma, J.M., Graanh., Taco Mesdagstr. 1
1710    Sterenberg, H.C., Nieuwe St. Jansstr. 1
1894    Sterrenkundig Laboratorium, (Prof. Kapteijn), Academieplein
  580    Sterringa, F., Banketbakker, Heerestr. 53
2118    Steuncomitť voor Vluchtelingen, Provinciaal, Hoofdbur. Harmonie, O. Kijk in 't Jatstr. 26
2078    Stigter, P.J., Winschoterdiep W.Z. 22a
1385    Stikker, Mr. U.O., besturend venn. der Gron. Bankvereen., Schortinghuis & Stikker, Praediniussingel 1
1660    Stoffels, T., Noorderbinnensingel 16
1456    Stoit, Jr. J., Vlas- en fouragehandel, Papengang 2a
1183    Stokvis & Zonen Ltd., R.S., kant. en mag., Pelsterstr. 7
  960    Stokvis & Zonen Ltd., R.S., IJzerloods en opslagplaats, Hoornschediep
1993    Idem, Directiekeet Nieuwbouw, Hoornsche Dijk
1476    Stol, T., Brandstoffenh., Friesche straatweg 1
  476    Stollenga & Schubart, voorh. E. Veening, Turftorenstr. 28
  963    Stoomb. -Mij. "Twee ProvinciŽn", Winschoterdiep O.Z. 4
1586    Stoomschoenenfabr., v.d. Bergh's, fil. Zwanestr.
1806    Stoppelman, H., Folkingestr. 11
1969    Stots, H., Oude Ebbingestr. 47b
1960    Straatman, Joh., Zuiderdiep 29
    62    Strafgevangenis, Heereweg
  826    Stratingh, F., In granen en meel, Marktstr. 8a
2038    Stroocartonfabr. "de Halm", CoŲp. Vereen., Dir. E.F. Jager, Hoogkerk
1888    Stuut & Schiderman, O. Kijk in 't Jatstr. 7
2042    Suiding JCzn., Alb., N. Ebbingestr. 16
1828    Swaagman Lzn., J.J. Taco Mesdagstr. 30
2112    Swaak, A.G., N. Ebbingestr. 51
1181    Swaan, S. de, (fa. Gebr. de Swaan), Loopende Diep 8
  475    Swaan, Gebr. S. & M. de, Zakkenh., Singelweg 1022
  212    Swama, W., Paterswolde
1881    Swart-Richel, Mevr. L., Zuiderpark 6
1028    Swarte, H.A., Dames-confectie, enz., Heerestr. 35
  175    Swarte, H.F., In brandstoffen Glazenwasscherij, kant. Kattendiep 19--21
  435    Swijgman, R., Rund-, kalfs- en varkensslagerij, St. Walburgstr. 8
1062    Swinderen, Jhr. L.F.A. v., Dir. d. Onderl. Ned. Hyp. Bank, Hooge der A 6
1038    Swinderen, Jhr. Mr. O.Q. v., President d. Arr.-Rechtbank, Zuidersingel 4
    67    Swinderen, Jhr. Mr. D.R. de Marees v., Bankier, Ubbo Emmiussingel 37
1797    Swinderen-Wijckerhold Bisdom, Douair. de Marees v., Jacobijnerstr. 1
1315    Switters, E., Kalkzandsteenfabr., woonh. Ossenmarkt 6
  179    Switters & Co.", Naaml. Venn. "Bouwmaterialen voorh., Singel b. d. Ebbingestr.
  223    Switters & Terpstra, Trasfabrik., kalkblusscherij, Hoendiep
  222       Idem, Kant., Emmasingel 10
  242    Sybenga, Mr. S., Griffier der Prov. Staten, H.W. Mesdagplein 2
  246    Sypkens & Lorgion Fa., Tabak en sigaren, Guldenstr. 22

1212    Tak, M., Pedel b.d. Rijks-Universiteit, Academieplein 3
1135    Takkenberg, Dr. H.W., Chirurg. en vrouwenarts, A. Kerkhof Z.Z. 14
  286    Tammes, B.G., Chocoladefabr., Peperstr. 17
1002    Tehuis v. Dakloozen, Oosterhavenstr. 18
1889    Tekelenburg Gzn., A.H., Huis- en Decoratieschilder, handel in verfw. en drogisterij, Parklaan 23
1555    Telefoon Mij., N. V. Ned. Huis-, Kattendiep 5
 . . . .     Telegraafkantoor (ļ)
1505    Telegraafkantoor
  709    Telegrafie, Ingenieur der, E.R. Hesseling, Woonh. Kraneweg
1054    Tellegen, Mr. J.A., Kantonrechter, O. Boteringestr. 54
1408    Temmen & Zn., A., Grooth. in aardappelen, en groenten, Damsterdiep N.Z. 2
1504    Temmink, W.P.M., Insp. der Nationale Levensverz. bank, Jozef IsraŽlsstr. 20
2085    Tentoonstelling v. toegepaste Electriciteit, Kraneweg 218a
  397    Terpstra, Joh., Oude Boteringestr. 73
  226    Tetzner & Co., Bloemisten, Guldenstr. 8
  514    Theijssen, C., Rund-, Kalfs- en varkensslagerij, Oosterweg 29
  847    Theijssen, S., Vleeschhouwerij, Nieuwe Boteringestr. 102
  662    Themmen, K. Vleeschhouwer, Boterdiep O.Z. 1
2022    Themmen, W., Bloemstr. 35
1594    Theunisz, K., Guldenstr. 9
  473    Thiele, Cafť-Rest., Stoeldraaierstr. 6 
  167    Thoden v. Velzen & Co., A., Wijnh., Schoolstr. 2
2115    Thomson, Mevr. L.W.J.K., Anna Paulownastr. 39
  165    Tichelaar & Cleveringa, Effectenh., Jacobijnerstr. 4
1663    Tiddens, W.R., Brugstr. 23
  163    Tiktak, K., Koffie- en Theehandel, Damsterdiep 19
  172    Tiktak, K., Heereplein 2
  395    Timmer, J., Stoomtimmerfabr. Emmastr. G 214, Helpman
1904    Timmer, L.B., Heerestr. 14
1538    Timmer, Martinus, Vischm. 21
1900    Timmer, P.H., N. Kijk in 't Jatstr. 32
2111    Timmer, R., Radebinnensingel 9
1275    Tinga, P., Sigarenfabrik., Peperstr 12a
1182    Tjalkens, Joh., Cafť-Rest., Carolieweg 11 
  465    Tjeenk Willink, Mr. A.J., Notaris, Emmaplein 3
2039    Toevluchtsoord v. meisjes, Martinikerkhof 12
  526    Tonckens, J.J., Kassier, Dir. Mesdag & Zonen's Eff. kantoor, Hooge der A 7
1911    Tonckens de Haas, Ziekenverpleging, Martinikerkhof 33
  743    Tonella, A.Th.H., Apoth., Zwanestr. 25
  742    Tonella, Dr. J.A.J., Apoth., Bur. v. chemisch onderzoek, Zuiderpark 15
  347    Tonini & Co., D., Schoorsteenvegers, rookverdrijvers, Oosterstr. 26
  790    Tonkes, Mej. I.R., Damsterdiep Z.Z. 44
1823    Tonkens, H., N. Bleekerstr. 42
1705    Tonkens, Dr. S., Zuidersingel 29
  497    Top, B.J., Eeldersingel 36a
  952    Toren & Co., F., In emaille pannen, trimetaal en reinnikkel, Oosterstr. 25
1810    Torenbeek, G., N. Ebbingestr. 79
1820    Torenbeek, J., Steentilstr. 47
  886    Tramw. Mij. Groningen--Paterswolde--Eelde, Hoornschedijk 18
1354    Tramsporennet in de Prov. Gron. en Ingenieursbureel, W.E. Cramer, Riouwstr. 46a
1060    Tramw.-Mij. Zuidlaren-Groningen, Heereweg
1772    Tresling, Dr. J.H.A.T., Turfsingel 16
  104    Trip & Feith, Mrs. v. Vierssen, In effecten, Vischmarkt 56
2106    Tromp Meesters-ViŽtor, Mevr. A., Westerkade 10
1997    Trox, A.H., Lissabonsteeg 10
1815    Tuchtschool, Haren
  829    Tuinbouw - onderlinge, Bijkantoor, Oude Ebbingestr. 38
1492    Tunnel", "de, Mag. van meubelen, en huish. art., Groote Markt 36b
  320    Tuntler, H.J., Korenfactor en aardappelmeelexp., pakhuis "Zweden", Verl. Visscherstr. 5
  114    Tunteler, J.H., Cargadoor, Lage der A 40
  417    Tunteler, J.H., Lage der A 40
  416    Tuuk, J.A. v.d., Kruideniersw., comest. en fijne vleeschw., Heerestr. 74
1049   Tuuk, Mr. F. v.d., Notaris, O. Boteringestr. 29

      6    Ubbens Wiersema, Dijksterhuis & Co., In effecten, O. Boteringestr. 58
  201    Uithof, C.J., voorh. Uithof & Togtema, Westerkade 22a
    91    Uitgevers Mij. voorh. v. Heijningen Bosch & Co., Uitgeefster der Prov. Gron. Courant, Oude Ebbingstr.
             44 

  962    Vaart, K. v.d., tapijten, meubelen, enz. O. Kijk in 't Jatstr. 57
  856    Vecht, R. v.d., Dir. Rijkstelegraafkant., Korreweg 38
1435    Veeger, Joh., In borstels en huish. art., Stoeldraaierstr. 10
1599    Veeger, W., N. Ebbingestr. 2
  871    Veeger & Co., Steenkolenhandel, O. Kijk in 't Jatstr. 36
  254    Veemarkt, Marktmeester, N. Veemarkt
  909    Veen, Mej. H., fa. J. RŲmelingh, boekhandel, Heerestr. 34
1926    Veen, Chr. v.d., Directiekeet a. h. Eemskanaal N. Z. 12
1110    Veen. IJ. v.d., Architect, Munnekeholm 16
1474    Veen, J. v.d., Graanfactor en zakkenverhuurder, Aweg 43
  430    Veen Jz., D. v., Fotoart., Heerestr. 92
  604    Veening, Fa. D., Fruithandel, A-Kerkhof 6 Z.Z.
  920    Velder, Wed. C., Vleeschh. Schuitendiep 71
1386    Veldkamp, B., in gebreide tricot Jaegergoederen, wol en kat. garens, Marktstr. 18
1153    Veldkamp, Jurrien, Dropart., buitenl. huizen, Herm. Collenuisstr. 18
  973    Veldkamp, Fa. P., Grossier in Suikerwerken en zuidvruchten, Westerkade 17
  935    Veldman, A., vh. Harkema & Co., Ingenieursbur., Brugstr. 31
1913    Veldman, B.H., Rabenhaupstr. 15
  656    Veldman, J., Cafť en aardappelh., Schuitendiep 85 
1016    Veldman, S.A., Schuitendiep 5
1440    Veltman, H., Piano- en muziekhandelaar, Gr. Markt 49
  489    Ven en Huisinga, Fa. v.d., Boek- en steendr., (Eigen. J.W. Huisinga, Hoendiep Z.Z.), Damsterdiep
              N.Z. 9
1147    Venekamp, D., Banketbakker, Brugstr. 3
1979    Venema, D.F.A., Gr. Markt 31a
1011    Venema, Jacs., Behanger, decorateur, Nieuwe St. Jansstr. 3
1623    Venhuis & Alfing, Kattendiep
1272    Venhuizen, P.F., in Margarine en vetw., engros, Spilsluizen Z.Z. 5
1475    Vennema, P.J., Banketbakker, Heerestr. 119
2092    Vennix, Thedo., Moesstr. 6
1108    Verdenius, J.W., Moesstr. 103a    
  107    Verhagen, Fa. J., Kijk in 't Jatstr. 2
1851    Verheijen, Jhr. A.J.B., O. Kijk in 't Jatstr. 61
  968    Verkade & Co., Fa., Vertegenw. P.G. Roona, Turftorenstr. 40
1510    Verloskundige Polikliniek, Oostersingel 66a
1188    Verrijn Stuart, Prof. Dr. C.A., Heereweg 77
1932    Verschuur, Mej. R.H., Zuiderdiep 89a
2108    Verzorgingshuis der Gem. Groningen, Damsterdiep (Zaagmulderswegje)
  949    "Vesta", Bijkant. Mij. v. Levensverz., Carolieweg 12
  527    Viersen & Co., Apotheek-drogisterij, Brugstr. 13
  556    Viersen & Co., Apotheek-drogisterij, Oosterstr. 11
  990    Viersen's Engroshandel, A weg 18
  875    Viersen, Gez., Drogisterij, N. Kijk in 't Jatstr. 41
2099    Viersen's Drogisterij "De Aesculaap", Rijksstraatweg G117, Helpman
1170    Vierssen Trip, Jhr. Mr. H.L. v., Vischmarkt 52
1634    Viervant Tukker-Thuťre, Mevr. Wed. H.P.H., Kraneweg 45
1632    ViŽtor, Dr. E.J. Fresemann, Chirurg., boven Burmann's Goederenmag., Gr. Markt
  102    ViŽtor, H.W. Fresemann, lid der fa. ViŽtor & Co., Wijnhandel., Herm. Colleniusstr. 3
  213    ViŽtor, J.N.G., fa. Wed. F.H. v.d. Linden v. S., Kruideniersw. Nieuwe weg 70
2113    ViŽtor, Mevr. Wed. Mr. J. Fresemann, Heeresingel 22a
  169    ViŽtor & Co., Wijnh., Gelkingestr. 9
  642    "Ville de Paris", Mode art., blouses en costumes, Vischmarkt 1
1116    "Ville de Paris", Modeart. en naaistersfournituren, kant., Waagstr. (woning)
1864    Vink Jr., W., Carolieweg 28
1655    Vissel, K., Boterdiep W.Z. 12
  291    Visser, A.W. de, Agentuur en commissieh., Schuitendiep 19
  285    Visser, Mr. H. de, Adv. en proc., Heerestr. 112
1185    Vlis-Scherpenhuizen, van der, Zeevisch- en vruchtenh., Rademarkt 4
  140    Vloten, W. v. Bommel v., Notaris, Munnekenholm 2
2013    Voerman, J.h., Joz. IsraŽlsstr. 86
1220    Voerwerk "Damsterdiep", (Boekhouder H.L. Bakker), Damsterdiep N.Z. 24
1307    Voerwerk, Groninger, Korreweg 28
  109    Voerwerk v.d. vereen. v. de Nr. en Zr. haven, Het, De Laan
1369    Voerwerk, J.H. Mulder & Zn., Radebinnensingel 3
  938    Vogel, Mevr. Wed. L. de, Radesingel 22
  366    Vogel, L. de, N. V. Stoomlijstenfabr. vh. L. de Vogel, Achterweg
  365    Vogel, Ph. de, Spiegel- en kunsthandel, Oosterstr. 45
1609    Vogt & Co., Fa., Vischmarkt
1681    Volkslogement v.d. Wijkvereen. "Filadelfia", Oudeweg 6 
  422    Vollgraff, Prof. Dr. C.W. Radesingel 11a
1111    Voogdijraad v. h. Arrond. Groningen, Pelsterstr. 53
1319    Voorsmit, J.N., Emmasingel 4
1246    Voorst tot Voorst, E.S.A. Baron v., Zuiderpark 10
  853    Vopel, Fa. L.W., Fabr. v. pelterijen, Gr. Markt 22
1909    Vorenkamp, A., Gelkingestr. 58
1422    Vos, E.H., Peperstr. 31
1735    Vos, Frans, Munnekeholm 18
1643    Vos, J.F., Zuiderdiep 89
1109    Vos, P.J., Gem.-ontvanger, Nieuwe Boteringestr. 28
    72    Vos, J.P., Cargadoor, Steenhouwerskade 6
  158    Vos, T.P., Mineraalwaterfabrik., handel in bronwater, Kleine Pelsterstr. 7
1271    Vos Sr., R., Adm. Onderl. Levensverz. Mij. en Leeraar boekhouden, Kraneweg 21 3a
  188    Vos & Koppius, in Eff., Oude Kijk in 't Jatstr. 9
1709    Vos & Zn., J., Winschoterdiep 106
1093    Vredevoogd & Co., Electr. boek- en handelsdr., Schuitendiep 56a
  319    "Vredewold", de Gron. Melkinr. en Roomboterfabr., Kraneweg 16
  290    Vredewold, de Gron. Melkinr.- Theehuis en Filiaal, Heerestr. 72
1296    "Vredewold", de Gron. Melkinr., fabr. Westersingel, Helpman
  613    Vries, A. de, HŰtel-Cafť-Rest., Veestalling, Veemarkt 5
1245    Vries, A. de, in groenten, fruit en aardappelen, Kattendiep 4
  615    Vries, E. de, Electr., Zuiderbinnensingel 16
1760    Vries & Zn., E. de, Zuiderbinnensingel
1072    Vries, H.D. de, Helpman G 58
1322    Vries Mzn., J. de, in Instrumenten, Stoeldraaierstr. 9
1572    Vries, J.W. de, Westersingel 24a
    50    Vries Hzn., L. de, Laken en Kleedingmag., Brugstr. 7
1251    Vries, N.A. de, fa. wed. N.J. de Vries Praediniussingel 35
  354    Vries, P. de, Scheepsbevrachter, Agentschap Motordienst Rotterdam--Veendam, Marwixstr. 2
1936    Vries, P.J. de, Carolieweg 10a
1840    Vries, Sj.W. de, oosterstr. 5
  943    Vries, T. de, fa. Koning, Glas- en aardew., Oosterstr. 59
  897    Vries, T. de, Friesche Straatweg 19
1094    Vries, W.J. de, technisch bur., Kraneweg 26
  532    Vries & Boersma, de, Siroopfabrik., Emmasingel 13
    16    Vries & Co., Fred. de, Expediteurs, Westerkade 18
1519   Vroegop, W.A., Verl. Visscherstr. 19a

  135    Waal, M. de, Boek- en handelsdr., Nieuwe Ebbingestr. 45
1520    Waard, S. de, Meubelfabr. en houthandel, Pelsterstr. 24
  154    Waard, Fa. P.H. de, Eff.- en wisselkant., Oude Ebbingestr. 38
1523    Waard, A. v. Aken de, Effectenhandel., woonh. Trompstr. 13a
1445    Waard, Jan v. Aken de, Effectenh. en Dir. der Noord-Nederl. Hyp. Bank, Poelestr. 14a
1490    Wachters, L.H., Meubelfabrik., woonh., Pelsterstr. 13
1242    Wachters, Fa. J.B., Electr. Meubelfabr., tapijten, enz., Oosterstr. 19
  555    Wagenaar, W., Biljartfabr. "Gruno", 2e Willemstr. 22a
2056    Wagenborg, P., Marwixstr. 24a
1256    Wagenborg & Co., P., Kuiperij en fustenhandel, CoŲp. opslag, import, export Hoornsche Diep O.Z.
2032    Wageningen, Prof. Dr. J. v., Kraneweg 4
2007    Wal, Dr. K. v.d., Gr. Markt 45a
1074    Wal, M. v.d., Voerwerk en brandstoffenh., Singelweg 82
1327    Wal, Mr. H. v.d., Advocaat, Zuiderpark 11
2006    Wal, Dames T. & A. v.d., Guldenstr. 22a
1042    Wald & Zonen, A., (G. Wald), Manufact. en gros, Peperstr. 7
1872    Wall, Gez. K. & Z. v.d., O. Kijk in 't Jatstr. 37
1078    Warburg, A., Fotograaf, Nieuwe Ebbingestr. 41
1662    Waterborg & Zn., H.J., Sledemennerstr. 57
1226    Waterborg, Gebrs., Zakkenhandel., Lage der A. 3
1902    Weber, Prof. Dr. W., Marktstr. 10b
1289    Weber & Co., Fa. J.C., Handels-, boek- en steendr., Pelsterstr. 26
2048    Wedema, H., N. Ebbingestr. 13
  745    Weersma, Mr. W.J.M., Oude Boteringestr. 71
1069    Weeshuis der Ned.Herv.Gem., Oude Ebbingestr.
  536    Weide Mzn., J.P. v.d., in granen, zaden en ass., Schuitendiep 23
  689    Weinberg, A.S., Fotograaf, Poelestr. 50
  850    Weinberg, Szn., L., Agentuur- en commissieh., Oude Boteringestr. 64
1450    Weinberg, S., Sigarenmag., A-Kerkhof 8
1543    Weis, G., Langestr. 36
1896    Weis & Riemersma, Boek- en Handelsdrukkerij, Muurstr. 17
1751    Weits, H., Oosterweg 34
1021    Werf, D. v.d., Kol. waren, koffie en thee, Poelestr. 25
1795    Werf, D. v.d., Poelestr. 28
1844    Wering, A. v., Spilsluizen 15
1777    Wering, F. v., Pelsterstr. 20
1341    Werkman, H.N., Electr. boekdrukkerij, Pelsterstr. 31
  405    Werkman, I., Bierhandel. en Mineraalwaterfabrik., Oosterweg 59
1567    Werkman Barkmeijer & Co., Fa., Westersingel G 48, Helpman
2061    Werlemann, M., Oranjesingel 2
  704    Wermeskerken, Apoth. v. S. Smeding Szn., A. Kerkhof N.Z. 17
  377    Wessels, Gebr., Zak- en dekkleedenverhuurders, Damsterd.  4
  991    Wessels & Diephuis, Bloemisten en tuinaanleggers, N. Kijk in 't Jatstr. 54
1133    Westen, H.J., Mag. "Herculus" Oosterstr. 4
1211    Westenberg, H.H.E.R., Sectie-Ingenieur b. d. Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw., Joz. IsraŽlsstr. 88
  772    Westenborg, W.J., Algem. Annoncebur. Westerhavenstr. 12b.a
  636    Wester & de Groot, Mag. v. damesstoffen, Heerestr. 18
1347    Wester & de Groot, Maison moderne, Heerestr. 62
  383    Westerhoff, G., fa. Westerhoff & Everhuis, Kruiklaan 23
  801    Westerhoff & K. Evenhuis, G., Timmerlieden en aannemers, Oranjestr. 11 en Gelkingestr. 39a
  829    Wet-Risico, Bijkantoor, Oude Ebbingestr. 38
1084    Wiardi, W., Pelsterstr. 27
1444    Wicheren, J.J.G. v., Dir. der dir. bel., H.W. Mesdagstr. 49
    45    Wichers, N.A., in Eff., Vischmarkt Z.Z. 20
  723    Wichers, W., Veestalling, Ver. Lodewijkstr. 19
  876    Wierema, F., Rund-, kalfs- en varkenssl., A weg 11
  758    Wieringa, A.G., Rund-, kalfs- en varkensslager, W.Z. Winschoterdiep 18
1381    Wieringa, P.J., Kolon. waren enz., Visscherstr. 48
  206    Wieringa & Co., Graanhandel A. weg 26 
  191    Wieringa, Fa., Zeilmaakster en dekkleedenverhuurster, Pottebakkersrijge
  592    Wieringa, Mej. L.S., H.W. Mesdagstr. 58a
1192    Wiers, J.W., Dir. Elevator Mij., Winschoterdiep W.Z. 13
2120    Wiersema Rzn., E., Westerkade 23
  915    Wiersema, G., In kol. waren, enz., Veemarktstr. 84
1461    Wiersema, J.H., Kraneweg 35
1527    Wiersema, J.P., Nieuwe Boteringestr. 37
  462    Wiersma, Prof. Dr. E.D., Westerkade 2
  502    Wiersum, K.F., Gem.veearts, Poelestr. 35
  478    Wigboldus Szn., E., IJzerhandel, Vischmarkt 29
  126    Wigboldus, E.R., Kalkfabr., handel in bouwmat., kantoor Westerhaven 9
  495    Wigboldus, E.R., Kalk- en cementsteenfab., Kostverloren
1849    Wigboldus, E.R., Frieschestraatweg
    63    Wigboldus, S., Stalh., Westerbinnensingel 42a
1380    Wigersma en Sikkema, Ingenieursbur., Westerkade 8
1394    Wijbrandi Kzn., J., Oude Ebbinggestr. 34a
1829    Wijbrands, W., Kraneweg 88
1310    Wijk, K.K., Helpman G 72
1273    Wijk & Boerma, v., Technisch handelsbur., N. Ebbingestr. 75
1880    Wijma, P., A. Kerkstr. 18
1580    Wijnberg, E., Veemarktstr. 19
  530    Wijnberg, Jozef, In lompen en metalen, kant. Prinsenstr. 23
  609    Wijnberg, Louis, Chemisch techn. fabr. Zuiderbinnensingel 41
    78    Wijnne & Barends, Cargadoors, Passage agenten der Stoomvaart Mij. "Nederland" en Rotterd. Lloyd,
             Z. z. Noorderh. 19
  115    Wijnne & Co., Graanh., Bleekerstr. 11
  887    Wijnne H. Azn., A.J., Graanh., H.W. Mesdagplein
  487    Wildervanck, Eli, Agenturen, Piet Heinstr. 65
  566    Wildervanck, J., in Kol. waren en comest., Heerestr. 106
2077    Wilhelmi, D.F., Westerkade 12a
  809    Wilhelmi & Co., Fa., Fabrik. v. en grossiers in banden v. rijwielen, Haddingestr. 17
1160    Wilkens, J.E., Handelsagent, enz., Oostersingel 721a
1124    Wilmink, J.Th., Scheepsbouwer Winschoterstr. 4
1521    Wilmink, J.Th., Gidťon, Haren
  775    Wilmink, Th.J., Griffestr. 8a
1154    Wint, P. v.d., Arch., Kranew. 6
  209    Winter, H.G., Apoth., Heerestr. 81
  830    Winter, G.J. de, Deurw. en ondernemer van publ. verkoopingen, Spilsluizen 3
1359    Winterwerp, J.Ph., in Voerartikelen, Damsterdiep 23
1052    Wit, B.G. de, Aann., Taco Mesdagstr. 32a
1104    Wits, E.W., Schilder, Damsterdiep Z.Z. 8
  479    Witt, M. de, In verfw. drogerijen enz., Nieuweweg 6
  921    Witting & Zn., H., Hoeden, petten, enz., Oosterstr. 51
1368    Wolde, H. v.d., v.h. J. Beukman, Veemarktstr. 32
  602    Wolde, H. ten, Havenstr. 16
1957    Woldijk, P., Lage der A 33
1405    Woldring, H.J., Vleeschh., Nieuweweg 34
2069    Woldring, M., Jozef IsraŽlsstr. 29
1500    Woldring & Idema, Likeurstokerij en wijnh., fabr. en kant., Brugstr. 26
1455    Wolff, W.J., In granen, meel en marmerglas, Sluiskade 6
1455    Wolff & Co., Expediteurs, scheepsbevrachters, Kant. Sluiskade 6
1930    Wolff & Schuringa, Violenstr. 374 
  562    Wolfgram, & Zn., E.R., Heerestr. 105
1657    Wollerich, L.R., Tuinstr. 28
  325    Wolters, J.B., Uitgev., O. Boteringestr. 24
  802    Wolthers, W., Piano-, muziek- en instrumenthandel, Heerestr. 41
1414    Wolthuis, J.A., Glas, verfw. en drogisterij, Verl. N. Ebbingestr. 9
    18    Woning-Bureau J.L. La Gro & Zn., Akerkhof Z. z. 18
  624    Woninggids voor Groningen en Omstreken, Poelestr. 14
  110    Wortelboer, G.B., Mag. v. comest., fijne vleeschw., delicatessen, enz., Heereweg 31
    39    Wouda, Gebrs., Rijwiel- en Motorfabr., Poelestr. 27
  572    Woude, J. v.d., Loodgieter en gasfitter, Heerestr. 69
  903    Wouters Jr., Mevr. de Wed. G., Zuiderbinnensingel 2
  561    Wouters & Zn., W.W., Azijnfabrik., Steentilstr. 40
1780    Wouthuis, Gebr., Hoogkerk
1568    Wreesman, Fa. Th., Brugstr. 22
1792    Wreesman, Jr., Th., Heerestr. 109
  318    Wreesman, W.A., Hodenmag. "In de Klok", Tusschen beide markten 8

1238    Ysbaan, Eelderstraatweg
1270    Ysfabr. "De IJsbeer", CoŲp. Westersingel, Helpman

1929    Zaaijen, Joh. v., Heerestr. 97
  774    Zaaijer, Dr. H.G. de, Apoth. Bur. v. chem. onderzoek, Oude Ebbingestr. 79
  902    Zandt Jr., J.P., Kruidenier, Munnekeholm 24
2024    Zee, Wed. E. v.d., Westerhavenstr. 37
  665    Zee Lzn., S. v.d., Visscherstr. 36
  785    Zeilinga, C.L., Wijnhand., Turftorenstr. 11
  905    Zervaas--Vogel, Manufacturen- en beddenmn., O. Ebbingestr. 73
1263    Zetten-Tiel, Mevr. v., Damesconfectie, Martinikerkhof 26
  280    Ziekenhuis Alg. Prov.-, Stads- en Academisch, Oostersingel 57
1249       Idem, bur. Oostersingel 57
  371    Ziekenverpl., R.-Kath., St. Jansstr.
1911    Ziekenverpleging, Tonckens de Haas, Martinikerkhof 33
1650    Zielstra, H.T., Zuiderdiep 86
1177    Zigterman, F., In meubelen en huishoudel.art., O. Ebbingestr. 33
1539    Zijlstra Jzn., D., Verl. N. Ebbingestr. 4
2035    Zijlstra, G.J., N. Ebbingestr. 24
1376    Zijlstra & Koiten, in Zwarte goederen, Oosterstr. 17
1292    Zijlstra & Neuteboom, Fa., IJzerh., Damsterdiep N.Z. 17
  924    ZoŲlogisch laboratorium, Hoogleeraar Dir. Prof. Dr. J.F. v. Bemmelen, Reitemakersrijge
  923    Zuhorn, Th., Modemag., Tusschen beide Markten 4
  892    Zuidema, J., O. Ebbingestr. 27
1866    Zuidema, L., Bedummerweg 25--26
2121    Zuidema, P., Pelsterstr. 34
  289    Zuiden, Martin v., Agent v. binnen- en buitenl. huizen, Zuiderdiep 40 (bij voorkeur opbellen 9-10, 5-6)
1793    Zuidhof, Kl., Steentilstr. 1
  116    Zuidholl. Bierbr., Pottebakkersrijge
1862    Zuithoff, H., Damsterdiep 33
1274    Zuivelfabr. en Melkinr. "Stad en Lande", Noorderhaven h. Plantsoen
  795    Zwaag, C. v.d., Vleeschh., Gr. Kr. Elleboog 7
1356    Zwaardemakers Vennootschap, Vert. D. B. Schuitema, O. Boteringestr. 41
1469    Zwaneveld, J.N., Mr. Schilder, Zuiderbinnensingel 22
1665    Zwartsenberg, Fa. Gebr., A. Kerkhof 45

top


(į) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 366-373

Transcriptie door: Ruud Feenstra


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net