GRONSVELD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Juli tot 30 Sept.: van 8.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.--. 1 Oct. tot 30 Juni: van 8.30 vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- tot 7.30. Zon- en feestdagen van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Peusens, P., Koopman in landbouwproducten, Station

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Maastricht.

top


GROOT-AMMERS (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: (1 April - 30 Sept.) van 9.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. (1 Oct - 31 Maart): van 9.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en feestdagen van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  2    As Jr., B. v., Koopman, Streefkerk

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  1    Voorspuij Jzn., H., Veehandel

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Nieuwpoort (Z.-H.)

top


GROOTEBROEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en feestdagen: van 1 Mei - 14 Juni: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 15 Juni - 30 April: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

13    Baar, N. v., Kastelein, Handel in natuur- in Hulpmeststoffen
  3    Baas, C., Groentenhandel
  5    Bakker, K., In aardappelen, groenten en kunstmeststoffen
11    Bont, C., Markt- en betaalmeester
  1    Boon, Jacob, Groentenzouter
15    Buijsman, Jacob, Groentenzouter en handelaar in groenten en aardappelen
  4    Buijsman, K., Groenten-, aardappel- en fruithandel
  7    Buijsman, Gebr., Groentenzouterij, aardappel- en groentenhandel

10    Gemeente-Secretarie

  6    Kleeff, C. v., Aardappel- en groentehandel en gros, woonh.
  9    Kleeff, C. v., Aardappel- en groentehandel en gros, Markt

14    Ligthart, E. & O., Groentenhandel

16    Marktvereen. "de Tuinbouw", (Geopend 1-30 Juni: 2 nm.-5 nm., 1 Juli-31 Aug.: 8 vm.-11 vm., 2 nm.-5 nm.,
        1 Sept.-30 Nov.: 8 vm.-11 nm.)

12    Postma, J.J.R.M., Pastoor

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  2    Schrikker, Gerard. A.

  ..    Telegraafkantoor (°)

  8    Vriend, Gebr., Aardappel- groenten- en fruithandel

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Bovenkarspel.

top


GROOTEGAST (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zondagen: Geen dienst. Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)
  1    Tonckens, W.L., Notaris

top


GROUW (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en feestdagen van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

  7    Gemeentehuis Idaarderadeel
  4    Gemeentelijke Electr. Centrale

10    Halbertsma, H.B., fa. H. Halbertsma Bzn., Kistenfabr.
  5    Halbertsma, P.G., fa. H. Halbertsma Bzn.
  9    Hôtel "Oostergo"

  1    Lijkles & Zn., G.L., Kooplieden

  2    Ploeg, Fa. J. en H.W. v.d., Fabr.
  6    Ploeg, Fa. J. & H.W. v.d., Woning

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  3    Terpstra, K.J., Dir. Zuivelfabr.

  8    Visser & Zn., Fa. Wed. Y.G., Houthandel

top


GULPEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. ot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1   Ansembourg, Graaf I. d', Particulier, Kasteel Neuburg

7   Bindels, Fa. W., M. Palant, Rijtuigverhuurder

3   Cremers, Mr. J.Th., Notaris, Steenweg

6   Hôtel de la Poste

7   Palant, M., fa. W. Bindels, Rijtuigverhuurder
4   Ploem, Ed., Winkelier en Leerlooier, Rijksweg

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
5   Rüttchen, H., Hotelhouder en wagenmaker, Rijksweg
2   Rutten, J., Bierbrouwer, Rijksweg

..    Telegraafkantoor (°)

top


HAAFTEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst. (Nieuwjaarsdag, indien deze niet op Zondag valt: van 8 vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het hulptelegraafkantoor.

 

1   Lookeren Campagne, Fa. v., Steenfabrik.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2   Weelden, H. v., Fruithandel.

top


HAAKSBERGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10   Cöop. Stoomzuivelfabr. "Haaksbergen"

86   Eijsink, F.R.C., Hôtelhouder
  9   Eijsink, H.W., Café "Spoorzicht"
14   Electro-Techn. Bur. J.D. Odink, Molenstr.

  3   Frankenhuis & Zn., S., in Katoen en afval v. katoen, Stoompoetskatoenfabr., Spoorstr.

  2   Hoopen & Zn., D.J. ten, Fabrik.

  5   Jong, I.M. de, Manufacturier en exportslager, Spoorstr.
12   Jordaan, D.B.H., Fabrikant
  8   Jordaan, J.G.H., Fabrikant
  1   Jordaan & Zonen, D., Fabrik. (8-12, 2-6)

  4   Oudewansink, A., Graanhandelaar

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)
  7   Wisselink, J. Hz., G.W., Fabrikant
11   Wisselink, Wed. J.H., Oostenstr.

top


HAAMSTEDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2   Bijleveld, W.J., Bloembollenkweeker
5   Blom, L.M., Automobiel- en rijwielhandelaar
3   Bolle, L.L., Commissionair, Noordstr. 8
4   Bom, J., Hôtelhouder

1   Lek de Clercq, Th.C.J.J. v.d., Slot "Haamstede"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HAARLEM (Rijkstelefoonkantoor)

(Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede, Hillegom, Overveen, Santpoort, Santpoort-station, Schoten en Zandvoort)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. (*)
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend. Het hulpbureel Aerdenhout is geopend op Werkdagen en op Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm.
Openbare spreekcellen voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2. Bijkantoor der Posterijen en Telegrafie Aerdenhout. - 3. Centraalbureel van het locale Telefoonnet, Smedestraat 9.
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer, is gevestigd in het Station.

(*) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1798    Aa en Zn., Fa. G.J. v.d., Stoomzeeppoederfabr. "de Ster", Grooth. in Chemicaliën, Kolkstr. 29
    93    Aaltsz A., Arts, Schotersingel 7
1818    Aanbestedingscourant, Zijlstr. 59
1015    Aberson, G.N., Huize 't Groot Clooster Heemstede
1071    Adams, H.F., Ged. Lid v.d. Raad v. Beheer E.S. Mij., Stolbergstr. 14
  317    Adresboek v. Haarlem, v.d. Wilk & Groeneveld, Zijlstr. 71
  453    Adrian, G., Arts, Wijde Geldeloozepad 11
1269    Adrian, P.C., Linnaeuslaan 14, Haarlemmerhoutpark, Heemstede
2258    Adrian, W.J., Vijverlaan 12, Haarlemmerhoutpark, Heemstede
1670    "Ajam", Hoenderteelt, Fabr. v. Broedmachines, Hoenderhokken en Pluimvee-art., Duvenvoordestr. 69
2547    Aken & Co., D.H. v., Glashandel en glasbewerking, Burgwal 44
1837    Akkerman, P.C., Redact. Verslaggever Opr. Haarl. Courant, Bloemhofstr. 35rood
1203    Albers, W.J.H., villa Antonia Clasina, Kweekduin, Bloemendaal
2320    Alberts, Mej.H., Koninginneweg 81
1650    Algem. Noord-Holl. Mij. v. Levensverz., Spaarne 48rood
2375    Allard, L., Nassauolein 7
1872    Allard, Zuster M.E., Verpleegster, Bloemend. straatweg 153, Overveen
  709    Alles, H.J., Banketb., Kl. Houtstr. 103zwart
2382    Alphen, A.F. v., Zijlweg 128
1532    Alphenaar, W., Orgelh., Dir. Haarl. Begrafenis-Onderneming, Kruisweg 49
2247    Alta Jzn., P.D., Koopman, Zonnekade, Heemstede
  870    Ambachtschool, Directeur, Kamperstraat 37
1620    Ament-Stortenbeker, Mevr. de Wed. J.W., Potgieterweg 15, Bloemendaal
1219    American Petroleum Cy., Dêpot N.I. Blesgraaf, Terrein de Phoenix bij de Friesche Varkensmarkt 26
1972    Amerongen, D.v., Vleeschhouwer, Raadhuisstr., Heemstede
2519    Amerongen G.Azn., Zijlweg 13
1851    Amesz, J., Oud-Ritmeester N.I.L., Bosch en Vaartstr. 2, Heemstede
2504    Ammers, F.L. v., Wagenweg 98
2168    Amstel, W.A. v., Aannemer, Wilhelminaplein, Heemstede
  627    Amsterd. Anthraciet Mij., dêpot Bakenessergr. 16
  338    Amsterd. Rijtuig-Mij., v/h Eerste Haarl. Rijtuig-Mij., Stalhouderij, Maandequipages, Goederenvervoer,
             Houtplein 21
  430    Amsterd. Taxameter Automobiel Mij. "Atax", Wagenmakerslaan 6-8-10
1421    Andel, K.v., Westerhoutstr. 9, Heemstede
1068    André de la Porte, J., "Hoogh Heem", Bloemendaal
1943    André de la Porte, P.C., Florapark 2
2393    Andréa, W.F., Graveur, Tetterodestr. 52
1045    Andreae, Mr.D.H., Adv. en Proc., kant. Nassauplein 3
1578    Andreae, Mr.D.H., woonh., Tempelierstr. 7
1151    Andréoli, Carlo, Mr. Schoorsteenv., Smedestr. 37
1146    Andréoli-Comaita, Schoorsteenv. en metselaars, Frankesl. 38
  930    Ankersmit, Mevr. de Wed. E., v. Edenstr. 14
2933    Ankersmit, Mevr. de Wed. Dr. P., Bronsteeweg 74, Heemstede
  227    Apotheek, Stads, Kampersingel 4
1170    Arbeidsbeurs, Dir. C. Sorgdrager, Nieuwe Gracht 3
  105    Arend, D.E.L. v.d., Architect, Park Aerdenhout B553, Bloemendaal
  726    Arned, J.G. v.d., Agent Ned. Gist- en Spiritusfabr., Gasthuissingel 6
2691    Arendsen de Wolff, Mevr. Wed., Heerenweg 102, Heemstede
  640    Armenbestuur, Bur. Burgerl., Gr. Houtstr. 144
  461    Armen- en Ziekenhuis, Stads-
  639    Armenopzichter, H.J. Bouman, woning Schouwtjeslaan
2700    Armenraad, secretariaat, Jansweg 34
2674    Arp, Mevr. Wed. Franz., Boekenrodestr. 4, Heemstede
1751    Arriens, J.W., v. Eedenstr. 12
1259    Art et Modes, Maison, G.Hegge, Damesconfectie, Wilhelminastr. 59 (kant.9-12- [sic!]en 2-8)
  527    Asser de Sturler, Mevr.J.C.A., Dreef 128
  644    Ass. Mij. tegen Brandschade en op het Leven "de Nederlanden", v. 1845, kant.v. Noord-Holland, Gr.
             Houtstr. 71rood
  430    "Atax", Amsterd. Taxameter Automobiel Mij., Wagenmakerslaan 6-8-10
  147    Au bon Marché, "Nouyens", Gr. Houtstr. 58
  302    Au Louvre, Leo Hensen, Dameskl., en kinderkl., Gr. Houtstr. 112
2191    Aulnis de Bourouill, C. Baron d', Spruitenbosschstr. 14, Heemstede
  457    Auto", "de, Officieel orgaan v.d. Nederl. Automobielclub, bur. Ged. Oude Gracht 144
2513    Autobusdienst Haarlem-Heemstede, Kant. Binnenweg 72, Heemstede
2041    Automaat", Mij. "de, Detailverk. v. Petroleum, Terrein Phoenix
  671    Autogarage, N.V. Eerste Haarl. Auto Mij., v.h. J. Inpijn, Gr. Houtstr. 111
2445    Auto-Verhuurinrichting, Raamvest 63
1699    Avis, C., Café Suisse, Smedestr. 19
2888    Avis Jac., Sigarenmag. "Borneo", Kruisweg 17
  127    Azijnmakerij "de Boog", v/h. Wed. Herm. Daveman, Ged. Oude Gracht 138

2242    Baars, B.J., Fabrikant, Lakenkooperstr. 18
2076    Baas, Mr. A.R., Adv. en Proc., Wilhelminastr. 50
1336    Baay, H., v. Eedenstr. 2
1065    Badon Ghijben, Familie, Wilhelminapark 6
  116    Baggerman, P., Bierbr., Hoogdag. Heineken's Bierbr., Natuurl. bronwater, Spaarne 112
2470    Bakergem, Zuster C. v., Wijkgeb. Essenstr. 10rood
    97    Bakker, C.G.H., Mineraalwaterfabr., Oude Groenmarkt 14
2498        Idem, Parklaan 29, (v. 1 1/2 - 2 tel. 97)
  918    Bakker, Dr. D., Arts, 303, Bloemendaal
2932    Bakker, F., Elektr. Lijstenfabr., Zuiderstr. 33
1939    Bakker, Mej. H.W.C.F., Part. verpleegster, Spaanschevaartstr. 43, Schroten
1482    Bakker, Fa. F.R., Fotogr., Gr. Houtstr. 92
2213    Bakker, K., Aardappelh., Spaarne 84rood
2116    Bakker, Mr. G., Adv. en Proc., Plein 37
  881    Bakker, S.A., "Bellinzona", Zuiderstationsweg 17, Bloemendaal
2684    Bakker-Bezemer, J.C., Keel- en Spraakarts, Koninginneweg 20
  515    Ban, J. v.d., Architect, Kampersingel 70
  225    Bank v. Leening, Stads-, Kl. Houtstr. 70
2477    Banketbakkerij "v. Linschoten", v. Linschotenstr. 2
  894    Banketbakkerij "Paul Kruger", Gen. Cronjéstr. h. de Wetstr. 1
  591    Bannink, H., Speksl., Gr. Houtstr. 76
2284    Bannink, P., Varkenssl., Zijlstr. 3
1084    Barbas, P.E., Parklaan 1
  415    Barbe, M.C.P., Florapark 3
1914    Barend & Zn., J., Stadskruiers, Baljuwlaan 10
4703    Barendsen Bakker, Mevr. de Wed., Roohorstduin, Slingerweg 1 Bentveld, Aerdenhout
2941    Barger, Ezn., E., Predikant, Dir. v. Meer- en Bosch, Heemstede
2378    Barnouw, Dr. P.J., Secr. Noord- Holl. Vereen. "Het Witte Kruis", Westerhoutstr. 50, Heemstede
1548    Barral & Cie., A., Mag. de corsets P.D., Gr. Houtstr. 138
1369    Bartelink, L.H., Oranjekade 11
2613    Barthel, W.F., Dames- en Heerenkleermakerij, Leidschestr. 14
  593    Bartling & Zn, Fa. D., Machinefabr., Oranjestr. 19
1588    Bas Backer, Jhr. Anthony, Elswoutshoek, Overveen
1191    Baten, J.P., Sleeper en verhuizer, Brouwersvaart 108
1344    Baten, M., Stalh., Sleeper en Verhuizer, L. Heerenstr. 36zwart
1867    Bates Tyre Company (Holland) Ltd., Vertegenw. v.d., Kl. Houtweg 15a
2830    Bauer, J.D., in huish. en luxe art., smederij, Kloosterstr. 15, Schoten
2673    Baum, G.P., Kleverparkweg 84
1271    Baumhauer, Mej. A.W. von, Rolhuizen 2a
1988    Bavo-Gesticht, St., Kerklaan, Heemstede
  717    Beaufort Fzn., P., Grooth. in gedistill., Zijlstr. 1
  755    Beccari, G.P.J., Aannemer, Schotersingel
1324    Beccari, G.P.J., Stoomtimmerfabr., P. Krugerkade 27, Schoten
  447    Beccari, P.J., Wijnh., Nieuwegr. 94
    78    Beccari & Zn, Fa. P.J.F., Korte Begijnestr. 10
2622    Beeck Vollenhoven, H.v., Linnaeuslaan 12, Heemstede
  917    Beekman Gebr., Rijwielen en automobielen, Garage, Dorpstr. 83-98, Bloemendaal
  294    Beelen Gzn., F.A., Vruchten, comest., groenten enz., Kruisstr. 15
2325    Beels, Herman C., Westerhoutstr. 38, Heemstede
  573    Beem, J. v., woonh., Wilhelminastr. 43
1352    Beer, S. de, Koopman, Bakenessergr. 54
  389    Beets, M.N., Notaris, Gr. Houtstr. 93
    43    Begemann, & Sneltjes, Apoth., Jansstr. 27
1936    Begrafenisbos "de Broederlijke Liefdebeurs", Jansstr. 61
1495    Begrafenisbos Vrijwillige Liefdebeurs, "In alles getrou", Concierge A.Brandt, K. Bagijnestr. 16
1273    Begrafenisvereeniging, Dir. P. v.d. Bunt, Oranjestr. 70
    45    Beijnes, J.J., Stationsplein 14
  645    Beijnes. J.W.A., Nieuwegr. 72
1082    Beijnes Jr., J.J. Zijlweg 38a
  660    Beijnes, Mevr. de Wed. J.J.F., Huize Wilhelmina, h. Koninginneweg
2695    Beijnes, Fa. J.J., Verspronckweg
  986    Bek Jr., W., In gedistill. en wijnen "de Wildeman", Gr. Houtstr. 134
1418    Bekker, J.F., Bloemkweeker en Bloemwerker, Leidschestr. 20
  612    Bemmel, J.v., Agent in Ass., Baan 23a
1312    Bemmelen, D.J. v., in Manufact. en heerenkl., Gr. Houtstr. 87
  252    Bemmelen, H.M. v., Spruit en Boschstr., Heemstede
1005    Bender, C.Czn., J.C., Firmant C.C. Bender, Heerenweg 122
2462    "Benit", Patisserie, Banketb. en kokerij, Kl. Houtstr. 48
  900    Benjamin, Elias E., Koninginneweg 75
2272    Benraadt, A.M., Brood- en banketbakkerij, Koudenhorn 4
  693    Benraadt, F.H., Vleeschh., Spaarnwouderstr. 69
2142    Berdenis v. Berlekom, Mr. H.P., Bestuurslid der Rijksverz. Bank, Bloemendaalscheweg 206, Overveen
1611    Berends, H.C., Comm. in Effecten, Wagenweg 225, Heemstede
2554    Berends, J., Huis- en Kachelsmederij, L. Heerenstr. 39
2704    Berg, A.H. v.d., Lakenkoperstr. 4
1465    Berg,C.D.F.E., Depôt Gebrs. Palthe, Depôt Dames-, Heeren- en Kinderconfectiefabr., H.H. Kolthof,
             Gr. Houtstr. 143
1121    Berg, Mej. H.M. v.d., Costumière, Velserstr. 28
2248    Berg, H.R., Particulier, Parklaan 7
1935    Berg, J.v.d., Café Neuf, Gr. Houtstr. 176
  139    Berg, Jr., J.J.v.d., Stalh, Gr. Houtstr. 178
1746    Berg, L.A. v.d., Broodbakkerij, Bloemend. straatweg A 186, Bloemendaal
2475    Berg, P.J. v.d., "de Vruchtenhal", Houtplein 3
1952    Berg, Gebrs. v.d., Bierbott. en mineraalwaterfabr., Spaarnwouderstr. 42
       7    Bergh, Fa. Gebrs. v.d., Stalhouderij, Parklaan 24
1294    Berlitz School of Languages "Haarlem", the, Gr. Houtstr. 14 (9-12, 2-4 en 7-9)
2516    Berndes, H., in postzegels, Ged. Oudegr. 120
1520    Berhard, J.F., Makelaar in eff., fa. D.W. Brandt, Bloemend. straatweg 194
1868    Bertolée, J.V.J., in Aardappelen, groen ten en fruit, L. Heerenstr. 11
1097    Bertling, A, Notaris, Jansweg 52
  994    Bertling, Ernst, Corr. Noord-Holl. Landbouwcrediet, Assurantiën en hypotheken, Oude Gracht 65
2534    [idem]
1659    Bertling, Mej. Betsie, Vioolleerares, "de Zandhoeve", Santpoort Station
1216    Bertram, S.C.J., Fa. Wed. Kruseman & Zn., Sigaren- en tabaksfabrik., Gr. Houtstr. 12
  857    Besier-Klercq, Mevr. Wed. Mr. W.J.B., Florastr. 18
1855    Best, M., fa. Slot, Brood- en banketbakkerij, Zijlweg 99
2897    Best, M., fa. Slot, Brood- en banketbakkerij, Kleverpark 60
1613    Bestel- en snelboodschappendienst "Cito", Gierstr. 75
  176    Bethesda en Sarepta, Inr. tot verpl. v. lijders aan vallende ziekte, Hazepaterslaan 11 en 13
  441    Beukers, Fa. J.J., Eerste Haarl. Begrafenisverz., Dir. R. Smink Czn., Oude Gracht 40
2480    Beunders, W.F.F., Julianaweg 316, Overveen
2036    Beus & Zn., G.J., scheepswerf, Harmen Jansweg 38
1109    Beusekom, Dr. H.L. v., Arts, Hartenlustlaan, Bloemendaal
2029    Beute, C.A., leeraar Fransche taal, Zijlweg 33
    13    Bienfait, L.P., Staten Bolwerk 32
    15    Bierbr. "de Gekroonde Valk", Agent Joh. Boom, Jansstr. 53
    56    Bierbr. " 't Haantje", Hoofdagentsch., Donkere Spaarne 50
  123    Bierenbroodspot, D., in Visch en aardapp., Vischmarkt 25
  617    Bierenbroodspot, V., in Visch en aardapp., Vischmarkt 22-24
2860    Bierens, G.A.J., in fijne vleeschw., kruideniersw., Kruisweg 60a
  828    Bierens de Haan, A., Paviljoenslaan 3
1479    Bierens de Haan, C., Oud-Zomerzorg, Bloemendaal
4715    Bierens de Haan, Dr. J.D., Slingerweg, Aerdenhout
2832    Bierens de Haan- v. Leeuwen, Mevr. Wed. L.L., villa Caprera, Meerenbergscheweg, Bloemendaal
1007    Bierens de Haan- v. Leeuwen, Mevr. Wed. J., Kenaupark 5
  649    Bierman, J.T., Afdeelingschef H.IJ.S.M., Florapark 13
2058    Bies, G.G., In galanterieën, byouterieën en lederwaren, Koningstr. 27
4768    Bijkant. der Posterijen en Telegrafie Aerdenhout, Openbare spreekcel en beheerder
  450    Bijleveld Jr., D., Borstelfabrik. en mag. v. keukengereedsch., Gr. Houtstr. 104
  631    Bijleveld, Dr. M.C.A., Arts, Wilhelminapark 29
  957    Bijleveld-v.d.Vliet, Mevr., "Belvédère", Overveen
2131    Bijnsdorp, N., Stalhouder, Kinderhuisvest 47
  968    Bijvoet, Gebrs., Brouwersvaart B 341a, Overveen
  495    Bijvoet & Co., P., Zijlweg, Overveen
1393    Bilars Jr., E.C., Chemic., Bleekersart., Vrouwensteeg 1a
1728    Bilderbeek, Ed.A. v., Onderwijzer, Secr. der Com. tot wering v. schoolverzuim, P.Kiesstr. 29rood
1608    Bilderbeek, J.W. v., Hoofdcommies, Wilsonsplein 6
  628    Bilderbeek Jr., H.H. v., Dir. Venn. Haarl. Begraf. Vereen. "Memento Mori", Employé d. Haarl. Hulpbank,
             Wilsonplein 6
  293    Binger, M., Nieuwe Gr. 57
  994    Binnenl. Expl.-Mij. v. Onr. Goederen, Oude Gr. 65
2534    [idem]
1695    Bioscoop Mij. Apollo Theater, Barteljorisstr. 10
  506    Bioscope Theater, Gr. Markt
2585    Biscuitfabr. "Amstelhoek" v.h. Dalebout, Zijweg Zijlweg 2-4
  901    Bispinck, Sparrenheuvel A 323, Bloemendaal
1484    Blankevoort, Czn., P., Stationsweg, Bloemendaal
  858    Blankevoort, Czn., W., Aannemer, Kennemerplein 2
2333    Bloemendaal, Burgemeester, Raadhuis
  976        Idem, Insp. v. Politie, huis, Bloemend. weg 137d
1287        Idem, Politie en Brandweer, Aerdenhout
4717        Idem, Politie en Brandweer, Bentveld, Zandvoorterweg 1a, Bloemendaal
1772        Idem, Politie en Brandweer, Bloemendaal
  960        Idem, Politie en Brandweer, Overveen
  956        Idem, Raadhuis en Secretarie
  955        Idem, Reiniging, waterleiding, verlichting, Brandweer (opzichter)
1712        Idem, Waterleiding, Machinist. Kinheimweg
2471        Idem, Waterleiding, woning Meter controleur, Hoog Duin en Daalscheweg, Bloemendaal
2667        Idem, Gem. Waterleiding, Pompstation, Lage Duin en Daalscheweg 13, Bloemendaal
1758    Blok v. Laer, K.J., Julianalaan 308, Overveen
  264    Blokdijk, A., Lood- en zinkwerker, Gasthuisstr. 17
1094    Blom, Fa. Th.M., Fabr. v. IJzerwerken, Eerste Ned. Draadvlechterij, Jansweg 13
1301    Blom & Zn., Fa. Walter, A.J. Blom, Bloemisten, Zijlweg, Overveen
4738    Blooker, Mevr. Wed. Dr., villa Eikenhof, Zandv. laan, Aerdenhout
1016    Bluijs, E., Vischh., Bank, Visschmarkt 4-4
2628    Boek-Verbeek, Mevr. de Wed., Westerhoutstr. 52, Heemstede
2437    Boeda, W.F., Bloemist, Ged. Oudegr. 146
1397    Boeda, W.F., Bloemist, Woonh., Raamsingel 20
1621    Boeke & Huidekooper, Landbouw- en Zuivelwerktuigen, Spaarndammerweg, Schoten
2517    Boekman, Wed. A., Mag. "de Roode Kat", Riviervischmarkt 11
1265    Boele Senior, Fa. W.G., Sigarenfabrik., Gr. Houtstr. 154
  417    Boelens, Mr. J.T., Wagenweg 44
2537    Boeijing, H., Behanger en stoffeerder, Schermerstr. 12
1291    Bölger, F.C.A., Tandarts, Dreef 20
2409    Boer, Adriaan, Kunstfotograaf, Hoofdredacteur Tijdschrift "de Camera", Bloemendweg 113b
             Bloemendaal
  872    Boer, Wed. G., Zadelmakerij, Gr. Houtstr. 156
2147    Boer, A. de, Varkenssl, Breestr. 13
2572    Boer, Ant. de, In aardapp., groenten en fruit, Ursulastr. 9 zwart
1956    Boer Jzn, A.F. de, Dir. Haarl. Melkinr. "de Sierkan", woonh., Kinderhuissingel 18
2291    Boer, J.J.C. de, Zenuwarts, Koninginneweg 5
1761    Boeree, H., Vleeschh., Voorhelmplein h. Krelagestr.
1063    Boeree, J., Huis- en decoratieschilder, Nassaulaan 29zwart
  737    Boeree, J., Huis- en decoratieschilder, Woonh., Wilhelminapark 25
1113    Boeree, J.H., Orthop. schoenmakerij, Gierstr. 61
1902    Boeree, P.C., Timmerman en aannemer, Raamgr. 55
1497    Boerkoel, J.P., Dir. Reiniging en ontsmettingsdienst, woning Kampersingel
2139    Boerkoel, Nic., Fabrik. van Terrazo- en Houtgranietvloeren, Brouwerplein
1970    Boerlage, Mr. C.J., Notaris, v. Merlelaan 2, Heemstede
2920    Boerlage, Mej. Ph. J.C., Schoterweg 11
2098    Boerlagen, L., Schoenmag., L.Veerstr. 31
2463    Boerlagen, L., Schoenwinkelier, Raamvest 13b huis
2652    Boers, A., Kruideniers- en gruttersw., Kl. Houtstr. 117
2630    Boeschoten, B. Partic. Verpleegster, Bosch en Vaartstr. 25, Heemstede
2171    Boesmans, H., Vleeschhouwer, Ged. Oudegr. 44
  935    Böttger, Gebr., Stalh., Zomerzorglaan A 75, Bloemendaal
2841    Bogaard, J.N.A. v.d., Meubelfabrik., Raamsingel 30
2502    Bogaert, P.N.A., Insp. v.h. Vervoer H.IJ.S.M., v. Hogendorpstr., Heemstede
2849    Bogtman, W., Atelier v. gebrand geschilderd glas, Schouwtjeslaan 72, Heemstede
  498    Bohn, de Erven F., Uitgevers, Frankenstr. 42
2322    Bois, J.H. de, Kunstexpertise, taxaties, Schotersingel 117b
2310    Bois, J.H. de, Kunstkooper en uitgever, Kruisweg 68
1999    Boissevain, L.D., "Benvenuta", Hartelustlaan 1, Bloemendaal
  421    Bolderdijk, M.J.F., Bloemist, Wagenweg 15
  442    Bolderdijk & Lamfers, Fa., K.B. Lamfers, Bloemisten, Kruisweg 51
2685    Boll, J.C., Gr. Houtstr. 145
2195    Bolle, Mej. Cato, fa. R.v.d.Mije, kapster, geb. "Arbeid Adelt", Gr. Houtstr. 119
1257    Bolleurs, J.W., In glas, drogerijen, Chemicaliën en Ziekenverpl. art., Ostadestr. 7
1842    Bomans & Frans Hagemeijer, Mrs. J., adv. en proc., Parklaan 12
1535    Bonarius, J.C., Loodgieter, zinkw., Bloemend. str.w. A310
  849    Bonarius, J.J., Loodgieter, Zinkwerker, Mastiekdakbedekking, Zoetestr. 8
1546    Bonarius, H.R., Lood- en zinkwerker, Zijweg 59, Overveen
  492    Bond, v. Bloembollenhandelaren, Wilhelminastraat 13
2362    Bontrère, H.J., Bijkant. Obligatie Mij. "Het Witte kruis", Nieuwstraat 3 zwart
4751    Bonger, A., Zuidlaan, Bentveld, Aerdenhout
1489    Booij Czn., J., Varkensslager, Barrevoetstraat 17
2603    Booij, Mr. M.E., Griffier b.d. Rechtbank, Koninginneweg 5
1416    Bootman, Café Rest."de Korenbeurs", Spaarne 36
1262    Boom, J.A., Villa '' 't Landhuis", Josef Israelweg Laag Duin en Daalscheweg, Bloemendaal
  457    Boom, J.A., Boekdrukker-uitgever, Gedempte Oudegracht 144
1541    Boom, C. ten, Chronometer- en horlogemaker, Barteljorisstraat 19
2365    Boom, W. ten, Krocht 12
    77    Boon, J.W., v.d. Vinnestraat 24
1802    Boon, M.v.d., Lid der fa. v.d. Boon & Wentholt, Julianaweg 319, Overveen
2047    Boot Jr., J.A., Meubelfabriek en stoff., Gierstraat 56
1112    Boot, M., Villa "Natuur", Teterodeweg, Overveen
1776    Boot, Mej., Dreef 8
1289    Booy, Mej. A.J. de,Koninginneweg 13
  254    Bordes, P.F. de, Notaris, Gedempte Oudegracht 108
4725    Bordes, W.J. de, Aerdenhout
1863    Boreel, Donair., Huize "Voorduin", Aerdenhout
1512    Boreel v. Hogelanden, Jhr., Mr. J.W.G., Huise "Waterland"Velsen
2118    Borger, G.E., in Modes, Gr. Houtstraat 118
1362    Bork Jr., J.J.V., Westerhoutpark 10, Heemstede
  962    Bornwater, J.Th., Arts, Zijlweg 26, Overveen
2267    Borselen, W.K.v., Gep. Kapt. der Inf., Schotersingel 11
2879    Borst Pauwels, Dr. W.M.I., Dir. Gem. Keuringsdienst v. Voedingsmidelen. Velserstraat
1031    Bos, A., Electr, Smederij, N. Kruisstraat 9
  599    Bos Azn., J., Bloemist, Zijlweg 26, Overveen
  336    Bos Azn., K., Aannemer, Zijlweg Wijk B 244, Overveen
4753    Bos, P.H.v.d., Schilder en Glazenm., Sigaren, Tabak en Kruidenierswaren, Zantvoortschelaan 36,
             Heemstede
1726    Bos. P.J., Expediteur op Amsterdam, Spaarnwoudestraat 30
2428    Bosch, C.W.ten, Schoenmaker, Klein Heiligland 28rood
2064    Bosch, H.v.d., Vleeschhouwer, Nassaulaan 50
1143    Bosch, Jac.v.d., Exped., Smedestraat 39rood
  956    Boskamp, J.A., Behangerij en Stoffeerderij, Overveenscheweg B94, Overveen
1447    Bosman Jr., C., Ingenieur, Florastraat 16
2241    Bosman, W., Omspec. Haarl. Hypotheekbank, makelaar enz., Wagenweg 255, Heemstede
1733    Bosman Jr.,W., Kok en Banketbakker, Zijlstraat 49
2911    Bosscha, Mej. A.J., Ripperdapark 41
2376    Bosschieter, N.H., Rijtuig- en Automobielschilder, Korte Heerenstraat 18
  163    Bosse, Anton, Kantoorboekhandel, Barteljorisstraat 12
2215    Bouckaert, F.J., Rijwielfabr. en reperatieinr., Zijlstraat 62
1795    Bourgogne, J.P.v., Dir. Haarl. Begrafenis-Vereen., Smedestraat 18
2904    Bouvy, Techn. Bur. H.I.I., Heerenweg 52, Heemstede
  749    Bouvy, J.A., Leidsche Vaart 136
1656    Bouw, R., Rijwielh., Tuchthuisstraat 4
1329    Bouwer. J.H., Zadel- en koffermaker, Zijlstraat 20
2364    Bouwer, Willem, Behangerij, stoffeerderij en woninginr., Zijlweg 55
1994    Bouwman, C., Boekhouder, Zijlweg 46
2232    Bouwmaterialenh., Haarl., Spaarndammerweg hoek Herzogstraat, Schoten
2042    Bouwmeester, P., Export b.d. scheepvaartonsp., Velserstraat 40
  522    Bouw- en woningtoezicht, Bur., Kruisweg 45
1193    Braakenburg, N.H., Parapluiefabrik., L. Veerstraat 43
1478    Braakenburg v. Backum. Dr. L.J.A., contr. Geneeskundige Rijksverz. Bank, Harmen Jansweg, Huize
             "Spaarnoog"
1683    Braakman, Joh., Confectiefabr. "de Kroon", Kl. Houtstraat 14
1411    Braams & Co., mag. v. behangselpapieren, L. Molenstraat 1
  677    Brake, B.G. ter, Wilhelinastraat 30
1314    Brakel, F.C., Timmerman en Aannemer, Wolsonplein 79
  533    Brakel, Gebr., Smeden en loodgieters, haarden, fornuizen, enz., Sophiaplein 10
    31    Brakel, R.W., Huis- en kachelsmederij, Gierstraat 13 rood
1179    Brakenhoff. J., Broodbakkerij, Koningstraat 37
1662    Brandt, A.J., Dir. Rotterd. Bankvereen. Amsterdam, Dreef 30
4741    Brandt, J.A., Villa Pauline, Aerdenhout
  899    Brantjes, Ed.L.P.M., Passagebur., in Ass. en agenturen, Damstraat 27
1732    Brantjes, Ed.L.P.M., woonh. Staten Bolwerk 12
2908    Brauns, P.J.C., Werktuigk. ingenieur, Dir. Constructiewerkplaats v.h. Du Croo & Brauns te Amsterdam,
             Schotersingel
  380    Bredemeijer, Fa. A.H., J.O. de Haas, stalh. 1, Overveen
  629    Brederode Azn., H.v., Dir, Venn. Haarl. Begr. Vereen, "Momento Mori", Donkere Spaarne 6, kant.
             N.Groenmarkt 5
  409    Brederode, Gebr., v., Boek- en Kantoorh. en schilderbeh/. Grote Markt 21
1396    Bredius, C.J.A., 't Huis te Zaanen, Schoten
1150    Bredius-Gijsberti Hodenpijl, Mevr. C.J.G., Kenaupark 18
2621    Breemen, M.v., Ripperdap. 28
    70    Breemen & Co., N.v., Bakenessergr. 78
  848    Breemen & Co., N.v., Brandstoffenh., Schoutjeslaan
2801    Idem, Bloemendaalscheweg 49, Bloemendaal
  923    Breggen, P.C.A.v.d., Huize "Boschvliet", Bloemendaal
1154    Bregman Szn., Jb., fa. Stoel, Aannemer, Metselaar en Stukadoor, Bloemendaalschestraatweg 225
    92    Breitenstein, A., "Vredehoeve", Aerdenhout, Bloemendaal
2564    Breitenstein, F., Oranjeplein 12, Heemstede
1093    Bremer Wzn, D., Dir. der N.V. Houthandel "het Nieuwe Fortuin", (8.20-12, 1.30-6) N.Gracht 14
1162    Bremer Jr., W.F., Dir. der N.V. Houthandel "het Nieuwe Fortuin", Kleverlaan 27, Bloemendaal
  561    Bremer & Zonen W.F., Houth., Friesche Varkensmarkt 16, (8.30-12, 1.30-6)
    46    Breuk, Joh. de, Wethouder en dir. d. Haarl. Mij. tot verduurz. v. levensmidd., Jansstraat 55
    55    Breuk Lzn., J. de, Westerhoutpark, Heemstede
  229    Brifort, J.J.C., Pachter Lunchroom, Bodega "Rusthoek"Kleverlaan, Bloemendaal
2276    Brink, J.C.M. ten, te Welschap, sigarenmag., Kruisweg 30zwart
2155    Brinkman, G., fa. wed. J. de Reiger, Fabrik. van riet en mandenwerk, Verwulfft 7
1711    Brinkman, J.J., fa. Gez. Schaar, manufact., Damer- en kinderconfectie, Anegang 19 en 25
  151    Brinkman & Co., Comm. in eff., Zijlstraat 80
  102    Brinkman, N., Venn. Café Rest., voorh. Gebrs., Partic. Gr. Markt 11
  798    Idem, Buffet
2431    Britsch Automatic Cy., Ltd., Kant. Alexanderstraat 8
  507    Brock, C.j.v.d., Fa. de Wed. I.A.B. Vouillaire, in Ijzers, Oude Groenmarkt 2
  475    Brock, J.v.d., Sigarenmag.  Bosch en Vaart, Wagenweg 114
2637    Brock, W.F.v.d., Oranjeplein 4, Heemstede
  124    Broekmeijer Jr., H., Vischh., Lange Veerstraat 40
    40    Broekmeijer, Wed. R.C., in Visch, fruit en comest., Kruisstraat 19
1453    Broese v. Groenou, Dr., Anth.v. Edenstraat 20
2265    Brondgeest, Wilhelminapark 6
    94    Brongebouw, Frederikspark 10
  152    Brongersma, Dr. G.W., Oogarts, Wilhelminastraat 32
  946    Brongersma, S.H., arts, Bloemendaalschestraatweg hoek Zandduinweg
2943    Bronkhorst, J.A., Bloembollenkweeker, Kerklaan 53, Heemstede
1790    Bronsteé, Naaml. Venn. boerderij, Dir. N.H.Heldering
1813    Brouwer, J.D., Ingenieur "West Neelandia", (scheepsbouw en constructei) N.B. Spaarne,
             Haarlemmerliede
2494    Brouwer, H.G. de, Schoenen Mij. "Nederland", Barteljorisstraat
1680    Bruch, Mr. A., Adv. & Proc., (kant. Mrs. Monnik & Bruch) Kruisweg 26
4750    Brucken Fock, A.E. von, Kolonel der Genie b.d., "huize Eikenoord", Schulpweg 6, Aerdenhout
  696    Bruggemann & Martens, Stucadoors, Raaks 9
1272    Bruijn, A.H. de, Koper- en blikslager, Huish. art., Ged. Voldersgracht 4
2696    Bruijn, J. de, Bloemendaalschatraatweg 113, Bloemendaal
1898    Bruijns, W.J., Huis- en Decoratieschilder, Lange heerstraat 24 rood
  754     Bruijnzeels, Ch., Rotterdams koffiehuis, Smedenstraat 47
2383    Bruin, H., Banketfabrik., Emmastraat 10
2321    Bruin, J.E., Banketfabr. "Fiora", Ged. Oudegracht 66 (tot 7.-nm.)
2323    Bruin, K., Visch- en fruith. "Neptunus", Kl. Houtstraat 31
2659    Bruijn, A. de, Kenaupark 33
  488    brunsting, M. & G., in boter, kaas, eieren en fijne vleeschw., Duvenvoordestraat 70
  291    Brussé. P., voorh. A. Ploeg. Groenten, fruit, comest. enz., Gr. Houtstraat 169
2374    Brussé, IJ.j., Pedicure, Ged. Raamgracht 14rood
4739    Brussé Jr., P.Asbeek, "Geertruida Hoeve", Slingerweg, Aerdenhout
2004    Bruyns, A., Dir. v.d. eerste Haarl. Begrafenisvereen., Breestraat 23
1494    Buchem, W.J.v., Mag. v. huish. en schoonmaakart., Speestraat 5
  635    Buckmann. P.J., Arts, Zijlweg 58
  529    Bühning, F., in Witte goederen, Nieuwe Groenmarkt 26
  741    Brühning, N., Eikenheuvel, Kweekduin, Overveen
2150    Bühning, F, Leidschevaart 118
1514    Buijs, A.J., Rustenburgerlaan, Bloemendaal
2912    Buijs Jzn., F.H., Ipenrodestraat 10, Heemstede
2340    Buiskool Hzn., H., fa. P. Drost, L. Veerstraat 8
2626    Bultman, Hendrik   A., Kassier, Boekenrodestraat 18
2103    Buma. D.R., Nassauplein 1
  914    Bunge, Fedor C., villa "Voorduin" Bloemendaal
  879    Bunge, I.G., Spaar en Hout, Heemstede
  334    Bunge, J.C., villa "Kareol", Koeduinweg, Aerdenhout
1051    Bunge, P.F., Ingen., Kleverparkweg 51
  948    Burdet, A., Huis Lindenheuvel, Overveen
  715    Bureau Openb. werken, Afd. Plantsoenen, Kleverlaan
2065    Burgers, H.J., Café "Schoonzicht", Schoterweg 6
  392    Burgers, H.J., (fa. A. Lindeman), L. Veerstraat 6
2190    Burgersdijk, W.J., Ingenieur, Zomerluststraat 10, Heemstede
  580    Burgers rijwielmag., beh. Joh. Schackman, Koningstraat 23
1633    Burgler, J.P.J/. Banketbakker, Kruisweg 31
2174    Burkens, C.J.C., Arts v. zielsziekten, Spruit en Boschstraat 7, Heemstede
    73    Burkens, J.C., Notaris, Kruisstraat 1
1442    Burkens-Duuring, Mevr. de Wed. Dr. J.C., Wagenweg 243, Heemstede
  340    Burkom, F.j.v., Ingen., Boekenrodestraat 24, Heemstede
2349    Burmania, Baron Rengers v., Ritmeester der Huzaren, Kennemerplein 11
    96    Bus, W., Stoomboot-Mij., kant. Damstraat 27
  157    Bus, W., Woonh. Spaarne 9
  284    Busé Wed, J.,  Vrichten en comest., Smedestraat 17
2419    Busé, Piet, Comm. in Aardappelen, groente, fruit en vischwaren, Koude Horn 40 rood
2557    Busé-de Laat, M.C., "De Nieuwe Katoenbaal", Barrevoetstraat 9-11
2844    Buss, Karel Richard, Koopman, Oranjeplein 17
1531    Bussemaker, A.M.W., Wagenweg 217, Heemstede

  554    Caalen, H.C., Koper- en Bliksl., en huish.art., Spaarnewoudestraat 2
1689    Caalen, H.G., Houtkooper, Schoterweg 13
2384    Cabos, E., Villa "Betsy", Duinlustparkweg 4, Santpoort
  307    Cacao en Chocoladefabr. Ünion", Paul Krugerkade 39
  481    Caderius v. Veen, J.C., in Tapijten, Meubelen, enz., Zijlstraat 96
1935    Café Neuf (J.v.d. Berg),  Gr. Houtstraat 176
2394    Café "de Zwarte Ruiter", Maastrichtsch Bierjhuis, Kruisweg 24
2314    Calkoen, Dr. H.J., Leidschevaart 86
  882    Cantor, Mevr. de Wed., Wilhelminapark 3
2306    Captein, G.M., Huis- en Decoratieschilder, werkplaats, Schagelstraat 17a, woonh. Z.B. Spaarne 10
             zwart
1871    Cardoza, J.N., Sigarenmag., Kruisweg 70c
  360    Carels, Henri J., voorh. Paul C. Kaiser, Broodbakkerij, Zijlweg 12-14
2661    Carp, R.M.A., "Hoogh Duine", Midden Duin en Daalscheweg, Bloemendaal
1799    Cassée, Adr., in min. en bronwateren, depôt Frewerda & Tieman, Bloemendaalschestraatweg 70,
             Bloemendaal
1704    Cassée en Zn., Ant., Behanger-stoffeerder, matrasseninr., Bloemendaalschestraatweg 195a
1395    Cassée, A.F.C., Bloemenmag., Zijlstraat 21, Kweekerij, Kl. Houtweg 55
1307    Cassée, B.A>, Stoffeerder, Zijlstraat 83
1107    Cassée, C.J., El. Techn. Install. Bur., Bloemendaalschstraatweg 108a, Bloemendaal
1847    Cate de Vries, P. ten, Huize Ëindenhout", Wagenweg, Heemstede
1789    Cate, Mejuff. A.C. ten, in Drogerijen, Specerijen, Huish. art., enz., Coornhertstraat 26
2381    Cator, Dames J.J., Confectie, Garen en Bandart., Dorpstraat 79, Bloemendaal
2361    Cats, A.A., Kenaustraat 5a
2491    Cats, E.A., violist, Floraplein 4
1511    Cats, J.A., Jansstraat A 51a rood
1483    Cats, S.A., Kleverparkweg 9
  434    Cauveren, J.S., in fijn vleeschw., boter, kaas, enz., Warmoesstraat 19
    75    Cavelerie-Kazerne, Schoterweg 53
1858    Centr. Wergevers Risicobank, Bijkant. Jansstraat 49
2273    Ceres, Eerste Schotensche Brood- en Meelfabr., Kloosterstraat 47, Schoten
2654    Idem, filiaal Barrevoetstraat 14
1384    Idem, filiaal, Hagenstraat 51
  200    Chef-Telefoniste, Centraal-Bur.
  892    Chemigraph. Kunstinricht. "Polygraph", Schouwtjeslaan 23 a
  888    Chericx, Dr. A>D., Arts, Nieuwe Groenmarkt 18
  713    Chericx Azn., G.P., Dir. Eerste Kennemer Bouwmij., Schotersingel 3
  807    Chocoladefabr. Ünion", Paul Krugerkade 39, Schoten
  307    Chrispijn, L.H., Lakenstraat 10
  176    Christ. Vereen. tot verpl. v. lijders aan vallende ziekte, Hazepaterslaan 11-13
1885    Citters Jhr., J.L.v., Comm. in eff. en assur., lid der fa. Lugt & v Citters, villa Alijda, Binnenweg,
             Heemstede
  839    Cittert Zonen, P.v., Mej. M.E.v. Til, Boekhandel., Spekstraat 14
1258    Clausing, Jr.P., Fotograaf, Baan 9b
1029    Clercq. A. de, "de Viersprong", Aerdenhout bij Zandvoort
1111    Clercq's Bur. v. techn. Nieuws, Naaml. Venn., D.de, de genestetweg 9, Bloemendaal
1111    Clercq, D. de, koepellaan4, Bloemendaal
  605    Clercq, G.S.de, Sparhoeve, Rijperweg, Bloemendaal
2078    Clercq, S.W.de, Landbouwer, "de Boekhorst", Laag Duin- en Daalscheweg, Bloemendaal
1089    Clercq v. Weel. Mr. J.de, Kenaupark 23
2543    Clerq's Proefstation "Bloemendaal", de, Kinheimweg, Bloemendaal (kant. 8½-12, 2-6)
  101    Cnoop Koopmans, Mr. N.G., Hazepaterslaan 7
2052    Cnoop Koopmans, Mr.N.G., Garage, Emmakade 11
    28    Cnoop Koopmans, Mr. W., Adv. en Proc., Kenaustraat 1
  440    Cobelens, J.G., Dir. Mij. tot Expl. v. Onr. Goederen, "de Amste", Parklaan 31
  690    Coccoris, C.E., v.h., Kokkinos, in Sponsen, zeemleder enz., Kruisstraat 28
1383    Cockuijt, P.H., Dreef 18
1041    Coebergh, Henri Th.J.A., Boek- en kunsth., Oudegracht 74
  880    Coenen, Dr. L., Zenuwarts, Kl. Houtweg 6
  768    Cohen, Alex, Meubelfabr., behangerij en stoffeerderij, Koninginneweg 48
  821    Cohen, D., villa "Lommerrijk", Haarlemmerhout, Heemstede
2068    Cohen, Fa. S., Koekfabr., Spaarnwoudestraat 5
  132    Cohen, L., Plein 32
  165    Cohen, N., Wilhelminastraat 16
  197    Cohen & v.d. Laan., Leidschevaart 52
1708    Cohen Tervaert, J., Julianaweg 251, Overveen
1119    Colenbrander, Dr. M., Arts, Oud-Raadhuis, Heemstede
1146    Camaita ^Zn., G.A., Schoorsteenveger, Frankestraat 38
2850    Comité v. Belg. Vluchtelingen, Stationsplein
2658    Companjen, B., Koninginneweg 101
4719    Coninck Westenberg-Calkoen, Mevr. Wed. B.C., villa 't Haspel, Schulpweg, Aerdenhout
    26    "Conrad",  Werf, Spaarndammerweg 8
  845    "Conrad",  Werf, Spaarndammerweg 8
2633    Conradi, J.M., Em. Predikant, Westerhoutstraat 7, Heemstede
1604    Consultatie-Bur. deer Vereen.ter Bestrijding der Tuberculose. Gedempte Oudegracht 41
1850    Contrôleur Mag. meester Post- en Tel., J.C. Pull, Bureau Damstraat
1911    Idem, Woonhuis, Boekenrodestraat 3
  472    Cool, F., Zijlweg 38j
2293    Coëperatie "Vooruitgang", L.Wijngaardstraat 16
  187    Coëp. Haarl. Centr. Melkinr., Pieter Kiesstraat 79
1630    Corbière, Fa. Gez., in Dameshandwerken, Gr. Houtstraat 136
  359    Cornegoor, W., Fa. A.J.v. Zanten, Confiseur, Gr. Houtstraat 120
1305    Cornelisse, A.N., timmerman en aannemer, Brouwerstraat 15
1389    Cornelissen, J.J., Rijwielhersteller, v. Marumstraat 24
  501    Cornelissen-Asselbergh, L., Dameskapster, Koninginneweg 24
  692    Craandijk, J., Kl. Houtweg 79
2269    Craandijk, P.H.,  DIr. Haarl. Hypotheekbank, Julianastraat 1
  609    Crama, P., In garen en band, galanterieën, enz., Kl Houtstraat 9
2556    Cramer, Ch.G., Kenaupark 16
  261    Cramer, C.J., Timmerman en aannemer, Kleverparkweg 118
  846    Cramer, H.A., In groenten, fruit en aardappelen, Parkstraat 6
    39    Cramer & Zn., J.C>, Jansstraat 10
1529    Cranenburgh, P.I.A.M.v., Hofstede "de Hazelaar", Bentv. Duinweg, Aerdenhout
    23    Credietbank, Ned., Nieuwegracht 11
2703    Cremer, T., villa Eikenheuvel, Potgieterweg 7, Bloemendaal
  494    Crener, Herbert, Lid d. fa. Cremer & Heeren, Kenaupark 8
  276    Cremer, J.T., Duin en Kruidberg, Santpoort
1187    Creveld, Otto v., Lamsslagerij, Kruisstraat 18
  463    Crommelin, G.B., Comm. in eff., fa. Crommelin & Wolterbeek, Statenbolwerk 5
1227    Crommelin, S., fa Crommelin & Bouwmeester, Comm. in Eff., Schotersingel 77b
  283    Cromelin & Bouwmeester, Kassiers en comm. in eff., ass. en hypth., safe-depositoinr., Staten Bolwerk
             5
  534    Cruyningen, J.J.v., Bloemist, Kamperstraat 30-32
2531    Cuijk, Coenraad v., Smid, Oude Gracht 154

  245    Daamen, A.J.C., Notaris, Spaarne 14
  280    Daamen, A.J.C., Woonh., Kl. Houtweg 39
1692    Dalmeijer, J., Koffiehuis, Smedestr. 354
  780    Dalmeijer, N.J., Oud-Gezagvoerder, Koninginneweg 49
  793    Dam, A. v., Arts, Wilhelminastr. 49
2913    Dam, Cato v., Dameskleeding, Rolhuizen 4
2464    Dam, J. v., 2e hands kleedingmag., Barrevoetstr. 15
1829    Dam, J.G. v., Aardappelenh., Nassaulaan 20
  973    Damalvy Molière, J., Louise State, Park Duin en Daal, Bloemendaal    
2848    Damen, F., Electr. Drukkerij, Spaarnwouderstr. 6
1391    Dames Wzn., H., Bloemist, Houtvaart, Overveen
1843    Dardenne Ankringa, N.J., Bakenessergr. 35
  266    Daudeij, Henri, Vleessch., Oude Groenmarkt 18
  260    Daudeij Hzn., H.J., Vleeschh., Gr. Houtstr. 163
  109    Daudeij,H.J.D., Ged. Oude Gr. 36
  776    Daudeij, J.H., Drogist, Kruisweg 31
  353    Daudeij, J.P., Varkenssl., en fijne vleeschw., Krocht 10
  850    Daudeij's bloemenmag., Gr. Houtstr. 102a
      6    Davidson, A., (Ed. Davidson), Tailor, Wagenweg 60. (Kant. Tel. No. 57).
1356    Davidson, B., Wilhelminastr. 39
1155    Davidson, E., (Ed. Davidson), Tailor, Wilhelminapark 1. (Kant. Tel. No. 57)
    57    Davidson, Fa. Eduard, Tailor, Gr. Houstr. 31
  966    Davidson, Felix, Zijlweg 10
4736    Dedem, A.C.A. Baron v., Nic. Beetslaan, Aerdenhout
2005    Degenaar-Boerlage, Mevr. de Wed. Dr. A.G., Julianaweg 314
1319    Deijs, Ph., Bloemist, Spijkermanslaan 1 E
2203    Dekker Jr., E.C.C., "Klein Hartenlust", Bloemendaal
  324    Dekker, L., Banketbakker, Zijlvest 37
2027    Dekker, N.J.G., Pensionhouder, Frederikspark 3-5  
1739    Del Baere, Mr. W.G., Kantonrechter, Heemstede
1651    Delden, J.A., v., Bloemist, Badhuisstr. 34zwart
2706    Delfgau, C.W.,  Dir. der N.V. Chem. Industrie te IJmuiden, Kleverparkweg 83
  285    Demmers, J.W., in Boter, kaas, eieren en fijne vleeschw., Jansstr. 33
1014    Demmers, J.W., fa. A. de Vogel , comest. en fijne vleeschw., Pieter Kiesstr. 5
2026    Denekamp, Mevr.Wed., Hazepaterslaan 3
2059    Derks, S.G., Loodgieter,L.Boogaartstr. 14
2067    Dernison, L.P., Schoenmaker en winkelier, Schagchelstr. 40
2202    Désandré, G.H.J., villa "les Charmettes", Joh. Verhulstweg 11, Santpoort
1702    Deursen, B.J. v., In aardapp., Ged. Oude Gracht 107
1845    Deursen, J.M. v., Aardappelen-h., Cronjéstr. 43, Schoten
1335    Deursen, Th.M. v., Timmerman en aannemer, L. Heerenstr. 38
1414    Deutekom, W. v., Banketbakker en Kok, Koninginneweg 30
    79    Diaconessenhuis, Hazepaterslaan 10
  856    Diaconiehuis der Ned. Herv. Gem., Jansstr. 36
1192    Dick, H. & J., Fabrikanten v. schoenen en laarzen, Zijlstr. 87a
1797    Dicks, A.T., Drijfriemenfabrik., Spaarne 18
1756    Dieben, W.J., Café, Gr. Houtstr. 183
  885    Dieben & Zn., N., In bieren en bronwateren, Nassaustr. 22
1666    Diemer Kool, Mr. A.A., Westerhoutpark, villa Boschwijk, Heemstede
2398    Dienstgebouw Gem. Heemstede, Boekenrodestr. 9, Heemstede
  290    Dienstverlening, Eerste, (P.J.J. Roos), Nassaustr.2
1766    Dienstverr. "Velocitas", Stationsgebouw. H.IJ.S.M.
2069    Dijckmeester, Mr. J., Kruisstr. 3
  822    Dieren Bijvoet, R.J. v. , Koudenhorn 52
2420    Dieren Bijvoet & Co., v., in Assur., Bijkant. Eerste Amsterdamsche Hulpbank, Spaarne 39
1661    Diggelen, C. v., Sigarenmag., Wagenweg 25
1682    Dijk, v., Exped., vrachtr., Dubb.Buurt 54
2540    Dijk, C. v., Banketbakker, Jansweg 18
1672    Dijk, C.G. v., Koffiehuish., Kl. Houtstr. 106
  168    Dijk, H. v., Zeepfabrik., Gr. Houtstr. 28
2829    Dijk, J.L. v., in brandst., zand, grint en schelpen, Gen. Cronjéstr. 67
  791    Dijk's beschuitfabr., v., Paul Krugerkade, Schoten
4724    Dijkstra R.H.zn., H., Tramweg 11, Aerdenhout
1364    Dijkstra, H.J., Arts, Gep. Off. v. Gezondheid, Spaarne 62
2880    Dijkstra, H.W., keurmeester laborant Gem. Keuringsd. v. Voedingsmiddelen, T.v. Berkhoutstr. 3
1805    Dijsselhof, G.W., Lomb., Petrilaan, Overveen
  615    Dik & Co., Grossiers in rijwielen, Schagchelstr. 45
1822    Dikkenberg, W.H., Fotogr. Inr. en Atelier v. Electrofotografie, Ged. Oudegr. 70
2530    Directie v.d. bouw Rijkskweekschool v. Onderwijzers, Leidschevaart
  864    Dir. Rijkstelegraafkant., woonh., Krocht 18
  530    Dirken, J., Hoofddepôt Phoenixbr. Amersfoort, Spaarne 49
1316    Dirks, C., El. Techn. Bur., Teijlersplein 5
  813    Dobben, H.M.E. v., Spaarne 79
2404    Doemen, M.J., Villa Berg en Dal, Overveen
2509    Doesburgh, Dr. L. v., Spruit en Boschstr. 20, Heemstede
1017    Doïng, H., Stukadoor, Donkere Spaarne 12
  125    Dollekamp, A.C., Banketbakker, Kl. Houtstr. 11a
1976    Dolleman-v.d. Wall Wed. F.H., Binnenweg 98, Heemstede
2175    Dokter, J., Aardappel- en Groentenhandel, Wagenweg 36a
2620    Domhoff de lange, W., Oranjeplein 14, Heemstede
1070    Doncker Jr., Fa., (Jac. v. Vessem  ), broodbakker, Kleverparkweg 10
1225    Dondorp & Co., P., in Fruit en comest., Jansstr. 56zwart
1696    Donker, A.(lid der fa. Gebr. Scheuer, Exped. en cargadoors), Bloemend.straatweg, Overveen
 
998    Donker, Fa. M.E., Barteljorisstr. 46
  469    Donnée, T.A., Boter, kaas, fijne vleeschw., Kl. Houtstr. 62
1706    Douraadt, Th., Melksalon, Gr. Houstr. 3
    84    Doodeheefver, M., Bierbottelarij hoofdagent Zuid-Holl. Bierbr.,  K. Spaarne 23
1602    Doopsgez. Armenhuis, Groot Heiligland 4
  437    Doopsgez. Weeshuis, Kl. Houtweg 18
  694    Doopsgez. Gem., Vereenigde, Peuzelaarssteeg 3
1727    Dooremalen, Wed. W.J. v., Varkenssl., Korte Bagijnestr. 7
2326    Doorgangshuis v. Vrouwen en meisjes, Cruquiusstr. 12
1599    Dorhout Mees, Mr. E.J., v.Eedenstr. 18
4749    Dorhout Mees, P., Villa "de Zeemeeuw", Doodweg, Aerdenhout
1409    Dorp, S.P. v., Spaarne 61
1912    Dorsser, E. v., Kleverparkweg 41
2173    Douwes, A., Café, Harmenjansweg 1zwart
  803    Drenth & Zn., W., In wijnen, gedistill. en likeuren, Koningstr. 60
2049    Dresscher, J.B.H.W., Melksalon, Kruisweg 26
  366    Driesen, J.T.W., Goud- en Zilversmid, Anegang 9
1907    Driessche, Th.J.H. v.,  Gep. O.I. Hoofdambt., Zijlweg 39
    51    Drijfriemenfabr., voorh. A. Drost & Zn., kant. en fabr., Harmenjansweg 53, na kantoortijd Tel. No. 158
1830    Drilsma, Herman, Agent Buitenl. huizen, Langendijkstr. 24
2337    Drogisterij, Overveensche, Bloemend. weg 179, Overveen
1989    Droog, Dr.E.A.M., Arts, Heerenweg 46, Heemstede
2100    Droog, W.G., Bloembollenkweeker, Wagenweg 1
1846    Droogleever Fortuyn-Klerq, Mevr. de Wed. C., Floraplein 21
  722    Drost, J., Leidschevaart 248
    51    Drost & Zn., A., Drijfriemenfabr. Harmenjansweg 83. Na kantoortijd Tel. No. 158
1290    Droste, F., Boek- en Kantoorboekh., Gr. Houtstr. 185
  136    Droste, G.J., Banketbakker, Gr. Houtstr. 132
  688    Droste, G.J., Kl. Houtweg 32
  811    Droste Jr., G.J., lid der fa. Droste & Co., Kennemerplein 8
  398    Droste, J.W.G., Architect kant. v. vaste goederen, ass. en hypoth. Mij. Aerdenhout, Ged. Oude Gr. 16
  214    Droste & Co., Depôt, Gr. Houtstr.  75
  216    Droste & Co., Cacao en Chocoladedabr., fabr. en kant., Harmenjansstr. 10
  471    Droste, Mevr. de Wed. P., Jansweg 44
2493    Drukker & Co., H., rijwielhandel, Doelstr. 10
  909    Dudok de Wit-Moltzer, Mevr. Wed. C.A.A., "Lammeroord", Bloemend. Park, Bloemendaal
  439    Dufour, F.C., Wijde Geldeloozepad 21
  381    Duijff, J., Haarl. Begrafenisvereen., Vroomstr. 2
  378    Duijm, R., Apoth., Keizerstr. 8
1053    Duijn & Zn., L.A., Stoomwasch- en strijkinr., Amst. vaart 20
1658    Duijn-Kloes, Fa. F., Manufacturen, Jansstr. 16
2050    Duijs, P., tabak-, sigaren- en sigaretten, Koninginneweg 36
1752    Duijs, Wed. A.S., bloemist, Schouwtjeslaan 25
2330    Duineveld, J., Zuivelinr., "Holland", Gaelstr. 18
1861    Duinwaterbedrijf der Gem. Heemstede
2671    Duisterhof, M.J., Brood- en Koekbakker, A.L. Dijserinckstr. 47
2815    Duivenbode, C.J. v., Schoenmaker, Kl. Houtstr. 123zwart
  790    Dumont, L.C., Dir, v. Openb. werken, Emmastr. 30
1877    Dupuy, F.Ch., Wagenweg 20
2053    Duren's Corsettenmag. v., Gr. Houtstr. 10
1254    Dusseldorp, Th. G. v., Heeren- en Dameskleedermakeri, Barteljorisstr. 5
2190    Dusterbeeck, E., Arts, N. Groenmarkt 24a
 
483    Duuren, Pieter v., Aannemer, Kleverparkweg 3
  778    Duymaer v. Twist, Mej. Koninginneweg 96
  772    Dyserinck Pzn., C., v. Edenstr. 9
  240    Dyserinck, Vincent, Villa "Aerdenburg", Overveen
  760    Dyserinck, W., lid d. fa. Willemse & Dyserinck, comm. in eff., Wilhelminapark 13
  714    Dyserink-Wijnands, Mevr. de Wed., Dreef 36
    60    Dyserinck Zonen, afd. koffie en thee, Korte Veerstr. 3
    47     Idem, afd. oliën en vetten, Spaarne 85

2693    Ebeli, C.G., Smederij en rep. inr. v. Stoom- en andere werkt., Papetorenvest 17
  486    Eden, K. v., in Drogerijen, specerijen, verfw. en comest., Spaarne 38
2075    Idem, Gr. Houtstr. 161
1601    Eeghen, Tyo H. v., Villa "Midduin", Aerdenhout, Bloemendaal
2234    Eekhout, Jhr. B., "Nijheim", Hartenlustlaan 7, Bloemendaal
1444    Eekhout, C., Agent in Assur., vertegenw. van binnenl. huizen, Wilhelminapark 17
     21    Eeltjes, Hm., Vleeschh., Zijlstr. 60
  758    Eendracht", Mij. "De, Mij tot expl. v. onr. goederen, Verspronckweg 5
2403    Eerste Ned. Anthraciet Mij. "Premier", Ged. Oudegr. 46, (kant. v. 6-12 en v. 2-7.)
2599    Eichholtz, Joh. F.M., Prinsenbolwerk 2c rood
1202    Eigen Hulp, Afd. Bakkerij, Ged. Oudegr. 1 en 3
1488     Idem Afd. Winkel en bakkerij, Zijlstr. 56, Ged. Oudegr. 3
1878    Eijbers, B., Banketbakker, Pieter Kiesstr. 12
2102    Eijk, A. v., Lood- en zinkw., Ridderstr. 12
1644    Eijken, J.C. v.d., Bloemkweeker, Kerklaan 95, Heemstede
  853    Eijkhof, J.P. v.d., Fabrik. lingeries, kinderconfectie, Gaelstr. 22A
2870    Eilers & Co., Fa. G.J., fil. sportart., Koninginneweg 18
2007    Eising Mulder, W., fa. Jan Hamer & Co., villa Frisia, Zijlweg 88, Overveen
2196    Eland, J.C., Julianastr.
1432    Eldering, G.C., "Sandy Hook", Overveen
  951    Eldering, F.J., Willemshoeve, Overveen
           
 Eldering & Zn., W.J., Bloemisten, Overveen
2408    Eldering, Jac., Bloemist, Kerklaan 97, Heemstede
1085    Eldering & Co., J.G., Bloemisten, Beek en Duin, Bloemend. weg, Overveen
1451    Eldik, Dr. A. v. , Actuaris der Alg. Mij. v. Levensverz. en lijfrente, Kennemerplein 7
  980    Electriciteits bedrijf, Gem., Bedrijf en Admin., Harmenjansweg
1777     Idem, woning Directeur, Jordenstr. 4
1861    Electriciteits bedrijf der Gem. Heemstede
2486    Electr. Metaalwarenfabr., J.J. v. Bork, Noorder Buitenspaar .........     
  370    Electr. Spoorw.-Mij., (Eerste Ned. Electr. Tram-Mij), Directiegeb., Hoofdinsp. v. weg en werken,
                J.E.A.R. v. Helden, Leidschevaart D 147, Heemstede
  661     Idem, Wachthuis, Kleverlaan, Bloemendaal
1132     Idem, Wachtlokaal, Tempelierstr.
1071     Idem, H.F. Adams, Ged. Lid v. d. Raad v. Beheer, Stolbergstr. 14
1246     Idem, H.A. Waller, Ged. Lid v. d. Raad v. Beheer, Oranjeplein 1, Heemstede
1138     Idem, M. POthoven, Insp. v. Vervoer, Schouwtjeslaan 108,  Heemstede
1274    Electrotechn. bur. Spoelstra, Spaarnwouderstr. 36
1709    Elfers, H., Lid der fa. Elfers & Broek, Zeevischh. "Neptunus", Turfmarkt 2r
2851    Elffers, P., assistent-opzichter der Gem. Heemstede, Linschoterstr. 59
2602    Elhorst-Smit, Mevr. Wed. G., Koninginneweg 61A
  198    Elst & Bueno, v. d., Wijnhandel, Kromme Elleboogsteeg 20
2137    Emmerik, A.v., Hovenier en Bloemkweeker, Kampersingel 54
2686    Emmerik, A. v., Tuinarchitect, Bloemkweekerij "Erica", Hooge Woerddwarsstr. 1
1967    Empelen, P.J. v., Bloemist, Tuinman, Binnenweg 28, Heemstede
1213    Emrik, H.D., Fabrik., Wilhelminastr. 46
1782    Emrik, Orest D., v.Edenstr. 6
  292    Emrik & Binger, Koningstr. 30
2410    Emden, A. v. d., Kapper, Korte Kleverlaan 6a, Bloemendaal
1217    Engelenburg, J., Vleeschh., Zijlstr. 68
1533    Engelenburg, P.L., Fabr. v. kunstbloemen, Barteljorisstr. 23
1949    Engelenberg, P.L., Fabrik., "Huize Elisabeth", Oosterhoutlaan, Haarl. Houtpark
2561    Engelenberg, Mej. M., Pedicure, Nassaulaan 68 zwart
  783    Engelgeer, W., Gr. Markt 31
  215    Enschedé, Mr. Ch., Dreef 14
1220    Enschedé, Mr. H., Gr. Houtstr. 8
  169    Enschedé, Mr. H.J.D.D., Zijlstr. 27
1549    Enschedé, Mr. Joh., "Ipenrode", Heemstede
1020    Enschedé, Mr.H.J.D.D., Eikenh., Zandv. 1, Aerdenhout
    99    Enschedé & Zonen, Joh., Klokhuisplein 7
  194    Idem
1346    Enschedé, Mevr. de Wed. J.J., Julianaweg, Bloemendaal
  616    Enthoven, C., Partic., Staten Bolwerk 14
  565    Enthoven, L.H., Haarlemmerhoutpark, Heemstede
  350    Erdtsieck, fa Frans, Makelaar, kant. v. vaste goederen, hypoth. en ass., Kruisstr. 2
2120    Erdtsieck, Jan Th., Haarl. Jalousiënfabr., Jansstr. 17
1438    Es, C. v., Sigarenmag. "Het Anker", Gr. Houtstr. 18
    22    Eskert, H.J. v., Sigaren en sigarettenmag., Houtplein 25
2560    Est, Zuster v.d., Tetterodestr. 7
1928    Etmans, J.H., Modelmaker, Zoetestr. 4-6
1133    Etmans, J.Th.A., Architect, Emmakade 15
1224    Etty-Neumann, Mevr. Wed., Zijlweg 94, Overveen
2252    Evelein Jr., G.F., Bloembollenhandelaar, Bollenhuis, Rozenstr. 57-59-61
1900    Everard, F.Th., Comm. in eff., Ged. Kruisweg 59
4729    Everard, H.E., Particulier, Villa Cornelis, Aerdenhout, Bloemendaal
2207    Everard, F.Th., Partic. Villa "Casanja", Duin en Daalscheweg, Kweekduin, Bloemendaal
1554    Everard, Mevr. Wed. H.J.E., Spaarne 29
4752    Everard, L., "De Pelicaen", v. Lennepweg, Aerdenhout  
4731    Everard, P.F.J., Villa "Duinrode", Aerdenhout
1110    Everts, A.G., Koepellaan, Bloemendaal
1963    Everwijn, J.B., Westerhoutstr. 26, Heemstede
  753    Everwijn Lange, Mr. G.C., Dijkgraaf v. d. Haarlemmermeerpolder, Flora-park 9 
1856    Extra & Zonen, Haarl.-Rijwiel- en banden Mij., Jansweg 15

  401    Faam, " Mij. "de, Schlatmann, mantels en japonstoffen, Lange Veerstr. 36-38
2910    Faase, L.J., Grossier in Galanterieën, Kl. Houtstr. 73
1366    Faber, Leeraar b/h M.O. en Accountant, Badhuisstr. 12
1296    Façee Schaeffer, Dr. N.J.M., Arts, Plein 10
1076    Favange-Barnaart, Mevr. de Wed. A.C.J. de, Villa "Spruitenbosch", Wagenweg 164, Heemstede 
1059    Federmann, B., Opticien, Gr. Houtstr. 37
1242    Feith, Jhr. F., Ingenieur, Wagenweg 21
1095    Feltman, F., Dir. Stoombierbr. 't Haantje, Oosterhoutlaan 11, Haarlemmerhoutpark, Heemstede
  655    Ferf, P.B.J., Nassauplein 4
  159    Ferwerda & Tieman, Gr. Houtstr. 5
2655    Fetter, D., In tabak, siageren en sigaretten, Mach. breiinr., Teding v. Berkhoutstr. 1zwart
1292    Feye, H.J., Graszodenh. en Goederenvervoer, Ravelingsteeg 13
2162    Fibbe, Ed., Kapper, Koninginneweg 14
1189    Fibbe, J.A., Koffiehuish., agent Onderl. Aannemersverz.-Mij., Kruisstr. 23
1302    Fibbe, J.A.B., Accountant en leeraar M.O. Boekhouden, Schotersingel 107
2573    Fibbe, Joh. W.Th., Grossier in waschbenoodigdheden, Spaarnwouderstr. 9c (Kant. 8-12, 2-6½)
1913    Fich, Mr. W., Ambt. Openb. Min. b. d. Kantongerechten, Kleverparkweg 7
  185    Figée, Haarl. Machinefabr. v/h Gebr., Leischevaart 6-16
1678    Fikkert, Albert H., Koopman, Lid der fa. A. v. d. Laan & Co., Tempelierstr. 6
2090    Fikkert Jr., H., Koopman, Wilhelminapark 7
1054    Fikkert, H., Wilhelminastr. 34
1864    Filippo, F., Cementsteenfabr., handel in bouwmat., Noorder Spaarne, Schoten
1764    Fleischmann, Mary I., Insp. Nat. Levensverz. Bank, Kruisweg 70 CR
2278    Flemming, Huize Wilhelmina, Jan Gijzenvaart, Santpoort
1615    Flemming, D., Comm. en makelaar in eff., Bloemed. straatweg 210 Overveen
  920    Flines, S.A. de, Dreef 10
2111    Flohil, J., Rijksveearts, Leidschevaart 70
  500    Florijn, J.W., Apoth., Gr. Houtstr. 78
1237    Fokker, H., Kl. Houtweg 41
  734    Fontein, Jacob, Comm. in eff., Villa Overbosch, Dreef
1077    Fonville, M., fruitmag., Gr. Houtstr. 129
1767    Fonville, Gebr., Fruith., Zijlstr. 35
2827    Fortgens, fotografisch atelier, Leidschestr. 49
1713    Fortgens, Fa. v/h A., in kaas, meel, granen en margarine, kant. Papentorenvest 10
  540    Fortgens Czn., Joh., Stadsklokken- en Horlogemaker, Koningstr. 12
  723    Fortuin, C.J., Banketbakker, Kruisweg 32
1660    Fouw, C.L. de, Apotheker, Bloemend. straatweg 71a, Bloemendaal
1454    Francken, J.M.W., Staten Bolwerk 3
1736    Frank, Dr. E.S., kinderarts, Emmastr. 8
1673    Frank, S., Floraplein 2
2325    Franken, D., Agent v. meelfabrieken, Nieuwegr. 17
  732    Franken, E., Schoenen- en Laarzenmag., Anegang 5
  137    Franken Jr., H., Broodfabr., Gr. Houtstr. 4
1469     Idem, Filiaal, Wagenweg, Heemstede
1104     Idem, Ged. Oudegracht 117
  435     Idem, kant. L.Margarethastraat 15
  594    Fransen & Co., J.G., Kleermakers, Gr. Houtstr. 99a
1670    Fransen, R., fabr. v. broedmachines, hoenderhokken en pluimvee-art., Duvenvoordestr. 69
2948    Frekenhorst,J.A.,Vert. v.W.J. Stokvis' Kon. Fabr. v. Metaalwerken,Schouwtjeslaan54,Heemstede
  312    Fruijtier, Gebrs., Stoomhoutzagerij en pakkistenfabr., Lange Heerenvest 116-122
2277    Funke, Albert, fa. F. Wisbrun & Liffmann, Tempelierstr. 2
1062    Funke & Zn., H.C., Electr. Roggebroodfabr., Spaarnwouderstr. 39
1247    Furstner, Mevr. Wed. C.M., Kleverlaan 11b, Bloemendaal

2445    Garage "Dürkopp",  Raamvest 63
  496    Gasbedrijf, Gem., Woning Directeur
  606     Idem, Kantoor Veerpolder
  801     Idem, Klachtenbur. Kruisstr. 45-47   
2677     Idem, Magazijn, Kruisstr. 46-47
  800     Idem, Woning hoofdopzichter voor de gemeente, Plein 2
1861    Gasbedrijf der gem. Heemstede
1787    Gast, Joh. ter, Noorderstationsweg 23, Bloemendaal
1647    Gasteren, Jac. P. v., Rijwielhandel, Gr. Houtstr. 158
  146    Gasthuis, St. Elisabeth, Gasthuisvest 57
1581    Gebhard, D.N., fa. Gebhard & Salm, Sigarenfabr., Zijlweg 3b
1580    Gebhard en Salm, Sigarenfabr., Maerten v. Heemskerkstr. (kant. 9-5)
1425    Gebhard & Salm, Sigarendepôt, Zijlstr. 81
  376    Geelkerken, M. v., Partic., Raamsingel 40
  818    Geer, G.P. v. d., in Boter, kaas, eieren en fijne vleeschw., Kruisweg 21
  296    Geerling, H.J., Poelier, Warmoesstr. 7
1105    Geeven, L., in Bieren, bronwateren en wijnen, Korte Klaverlaan A 409, Bloemendaal
  114    Geijl J.Czn., H.J., (fa. Martens & Zn.), Timmerman, Metselaar en Aannemer, Ged. Oude Gr. 135
  720    Geijl, J.Czn., H.J., Timmerman, metselaar en aannemer, Wilhelminastr. 9
  695    Geijl, J.C., Aannemer, timmerman en metselaar, Koninginneweg 53
  311    Gelder, C.E. v., Mag. v. modeart., Kruisstr. 42
  541    Gelder, J. v. , Timmerman en aan., Staten Bolwerk 30
2882    Gelder, P. v., timmerman, El. Lichtdrukinr., Zompelstr. b. d. Bakkerstr.
1354    Geloudemans, Dr. A.P.,  v. Eedenstr. 4
    36    Gem. begraafplaats, Schoterweg
 455     Gemeentebestuur, Wethoudersk.
 685      Idem
  149     Idem, Secretarie
1609     Idem, Kamer Hoffdcomm. (Griffier)
2914     Idem, Kamer No. 12, Stadhuis
  445    Gemeentebestuur v. Haarlemmerliede e.o.:, brandweer, Spaarnwouderstr. 76
1226    Gem. Electriciteitsbedrijf, woning Hoofd-Electricien, Ripperdastr. 16
2928    Idem., Ingenieur, woonh., Frans Halsstr. 15
2648    Idem., woning Chef-Monteur, Gasthuislaan 80 
  711    Idem., woning Hoofd-Machinist, Harmenjansweg 9
1742    Gem. Gasfabr. Schoten, Spaanschevaartstr.
  385    Gem. Observatiegeb., Gr. Heiligland.    
  318    Gem. Ontvanger, Bur. Santpoort.
    68    Gem. Reiniging, kant. Harmenjansweg  
2558    Gem. School Harlem, Tetterodestr.
1743    Gem. Secretarie en Burgemeester v. Schoten, Raadhuis, Schoterweg
  138    Gem. Werken, bur. Prinsenhof
  289    Gend & Loos, v., H. Collignon & Co., Exp., inklaring en incasso, Ged. Oudegr. 100
2455    Gerding, J.M. Spaarne 48
1044    Germans, M., The Continental Bodega Company, Baan 1
1793    Gerrits, J.M., Apotheker en scheikundige, Park-Apotheek, Kleverparkweg 13
  729    Gerritsz, J., Kenaupark 29
  573    Gerzon, Gebr., Mode-Magazijnen Dames- en Kinderconfectie, Gr. Houtstr. 54-55
2087    Gessel, N. v., Kruisweg 2
2411    Geuns, W.A. v., Civ. Ingenieur, Zomerluststr. 6, Heemstede
2569    Geus, G.C. de, Insp. v. h. vervoer der Noord-Zuidholl. Tramweg Mij., Bloemhofstr. 33zwart
2842    Geus, J.F. de, Uitvoerder van bouwwerken, O. Raamstr. 10zw
2240    "gezondheids Huis", Fr. Eitman v. Veltum, Verplegings- en toiletart., Verbandstoffen
                    Barteljorisstr. 9
  309    Giebels, N., Loodgieter en zinkwerker, mastiekbedekking, Pieter Kiesstr. 23
1304    Giebels & Co., L., IJzerhandel en smeden, Ged. Oudegr. 7
1481    Gielen, J.H.A., Kweekerij "Vredenburg", Houtvaart, Overveen
1619    Gielen, J.H.A., Bloemenmag. "Erica", Zijlstr. 100
4713    Gieske, H., in IJs, bieren, wijnen, bronwateren, Zandvoorterlaan, Aerdenhout
1624    Giling & J.J. v. Reysen, Jac., Schilders, Ged. Oude Gracht 112
1905    Gilse, P.H.G. v., Koninginneweg 52
2644    Gilse v. d. Pals-Kleiweg, Mevr. de Wed., Hôtel Roozen, Heemstede
1954    Ginjoolen, L.J., Jac. v. Lenneplaan 2, Haarlemmerhoutpark, Heemstede
1980    Glas, D., Kok, Banketbakker, Binnenweg 19, Heemstede
  809    Glaser, L.A., Deurw., Kant., Schagchelstr. 43
1748    Globe Trading Company, The, Jansweg 11
4734    Gobius, W.F., Industrieel, Villa Louisiana, Tramweg, Aerdenhout
    25    Goedkoop, Mevr. de Wed., H.E., Frans Halsplein 7
  584    Goedkoop, Dr. J.P.J., Arts, Wilhelminastr. 67
  579    Göppinger, J.J., Wilhelminapark 31
  505    Göppinger, J.J., Geneesmidd., verfw. (en gros), Gr. Houtstr. 147
2125    Götte, Dr. Ch.A., Arts, Kl. Houtweg 43a
2366    Goldsteen, S., Schilder, Bakenessergr. 12
1278    Gonnermann & Co., Ingen. kant. en werkpl., Friesche Varkensmarkt 2-10
1282    Idem
  536    Gonnet, C.J., Bewaarder v. h. Paviljoen, Paviljoenslaan 1
1355    Goor, Wed. C. v., villa "de Colonnade", Ter Hoffstedeweg 7, Overveen
  623    Goosens, J., Heeren Mode-Mag., Kleermakerij, Gr. Houtstr. 64
2596    Goosens Sr., J., Willemstr. 31
1122    Goossen, P., Vleeschh., Cronjéstr. 2-4
2456    Goossens, August, Laag Duin en Daalsche weg 1, Bloemendaal
  204    Gorkom, J. v., Wilhelminastr. 22
1239    Goud, E., Banketbakker, Jansstr. 87 
2379    Gouda, C.G., Middenlaan 77, Haarl. Houtpark, Heemstede
1255    Gouda, J.A., Wagenweg 2
  234    Gouvernementsgeb., Commissaris der Koningin
  237     Idem, Conciërge
  236     Idem, Grifier der Staten
  235     Idem, Hoofding., Prov. Waterstaat
1539    Graaf, A. de, brandstoffenh., Bloemendaalscheweg 68, Bloemendaal
1079    Graaf, T. de, Vleeschh., Kruisstr. 38
2318    Graaff, A. de, Loodgieter, Teding v. Berkhoutstr. 2zw
2018    Graaff, A.P. de, Heeren- en dameskleermaker, Alexanderstr. 2
1893    Graaff, C. de, Vleeschhouwer, Binnenweg, Heemstede
  788    Graaff, Mr. Joost de, Adv. en proc., Kant., Krocht 18
1632    Graaff, Mr. Joost de, Adv. en proc., Meer en Bergscheweg 40, Bloemendaal
  267    Graaff, J.W. de, Varkenssl., Zijlstr. 37
  248    Graafland, Jhr. G.J.W.C.H., Wilhelminapark 33
2521    Grabijn, T.Th., Hoofdleeraar a. d. school voor Kunstnijverheid, Leidschevaart 142
1232    Graftdijk, A.J., Kassier en Comm. in Effecten, Ged. Oude Gr. 45a
1869    Graichen, D.W.A.Q., (G.J. Graichen), N.Stationsweg A 669, Bloemendaal
2489    Gratema, G.D., Dir. v/h. Gem. Museum, Raamsingel 18
2334    Gravendijk, J., Vleeschh., Varkensslachter, Spaarnwouderstr. 62
    41    Griendt & Zn., Fa. J. v. d. , N.V. tot Expl. v. d. Margarinefabr. Spaarndammerweg 28a
1185    Griffie, Kantongerecht, Jansstr.
 
532    Griffie, Rechtbank, Jansstr. 81
2380    Grijpink, J.A.A., Koopman, Zijlweg 108, Overveen
1584    Grijseels, F.A., Oranjekade 3
  559    Grippeling, R., Oosterhout, Heemstede
    53    Grippeling & Verkleij, Donkere Spaarne 28 
  688    Groen, A., Lid d. fa. Wed. Groen, IJmuiden, Kruisstr. 5
  400    Groen, J.S., Vice-consul v. België te IJmuiden, Kenaupark 10
  719    Groen, Leendert, Zijlweg 47
2079    Groenendijk, H., Arts, Wagenweg 16
  317    Groeneveld, G.W., Boekhandel, Zijlstr. 71
  432    Groenewegen, B., Aannemer, Kleine Houtweg 43b
2681    Groenings Jr., P.C., Aannemer, Botermarkt 16-18
1338    Groet & Heck, Pianohandel, Ged. Oudegr. 118
2017    Grrot, arie, Verkade's art., enz., Gierstr. 46
2230    Groot, Wed. J.J., Boek- en Kantoorboekhandel, Kleine Houtstr. 25
1667    Groot, L. de, Aannemer, Koninginneweg 55
1108    Grootegoed, C., Loodgieter, Bloemend. straatw., Bloemendaal
2229    Grootegoed, H., Dir. v. d. Eerste Bloemend. Begrafenisver., Boschlaan 11, Bloemendaal
2682    Grootendorst, J.A., Gep. Off. v. Adm. 1e Kl. K. N. Marine, Boekenrodestr. 26, Heemstede
1436    Grootveld, H., Bloemist, Kruisstr. 12
2434    Groustra, K., tandarts, Houtplein 8
  402    Gründemann, J.H.W., Manufact., Koningstr. 50
2466    Gruyter & Zn., P. de, Kruideniersw., Barteljorisstr. 40
4707    Guépin, Mr. C.H., "Kataja", Bentveld,  Aerdenhout
1130    Guépin, J.P., Bosch en Vaartstr. 26
    59    Guépin & v. d. Vlugt, Comm. in Eff. en Corresp. v. d. Ned. Bank, Spaarne 54
1013    Guldemond, J.J., Makelaar, Raamvest 15
  542    Gulik, J. v., in Drogerijen, verfw., chemic. en art. v. ziekenverpl., Zijlstr. 98
1560    Idem, Filiaal, Schoutjesplein 13, Heemstede
2253    Gunning, J.Hzn., Ds. J.J., Predikant Dir. Haarl. Diakonessenhuis, Spruitenboschstr. 6, Heemstede
 
374    Gunst, Fa., A.F., Peeperkorn, Kok- en banketbakker, Jansstr. 35
  201    Gurtzgen, N.V., Lood- en Zinkwerkersbedrijf voorh. J.P.C. v., Gr. Houtstr. 155
  134    Guskens, Fa. W.B., in Wijnen, bieren en gedist., Gr. markt 4
  332    Gussenhoven, G.A.A., Baketbakker en kok, en likeuren, Kruisstr. 53
1196    Gymnasium, Prinsenhof
  
  896    Haak, J. v. d., Brandstoffenhandel, Kl. Houtstr. 43
  770    Haak Jr., G. v. d. , Brandstoffenh., Burgwal 9
1253    Haan, F.N., Juwelier, Gr. Houtstr. 88
  250    Haan, I.C., Beddenf., Tapijten, meiubelen, Barteljorisstr. 39/41
  953    Haan, A. de, Aannemer, Binnenweg 69
2441    Haan, D.G. de, Dansschool, Bakenessergr. 68
1231    Haan, D.J. de, Boekb., Lange Lakenstr. 10
  410    Haan & Zn., de, Boek - en muziekh., Ged. Oude Gracht 35
2679    Haan, H.A. de, Ipenrodestr. 2, Heemstede
1156    Haan-Büchner, Mevr. de Wed. A. de, Kl. Houtweg  9
  222    Haan Hugenholtz, Mr. Th. de, Adv. en proc., Spaarne 94
1614    Haan v. Breda, Mevr. de Wed. J.F. de, Wilhelminastr. 36
  671    Haarl. Auto-Mij., voorh. J. Inpijn, Gr.Houtstr. 111
2445    Haarl. Auto onderneming, Dir. J.G. Kelvink, Raamvest 63
  108    Haarl. Bankvereen., Zijlstr. 76
  154     Idem              
    34    Haarl. Brandverz. Mij., Kruisstr. 9
1233    Haarl. Brood- en Meelfabr., Bakenessergr. 69
1993    Haarl. Coöp. Diner Vereen., Bakenessergr. 27
  724    Haarl. Dagblad, Administratie, Gr. Houtstr. 53
  122    Idem, Drukkerij, Z.B., Spaarne 12
  600    Idem. Redactie, Gr. Houtstr. 53
2028    H.F.C. "Haarlem", Berkenrodestr. 20, Heemstede
  403    Haarl. Handelsvereen., Bur., Jansweg 11
  238    Haarl. Houthandel, Janzen & Co., Oudeweg 57
  210    Haarl. en kennemer Hypoth. bank, Ged. Oudegr. 65
  174    Haarl. Katoen-Mij., Katoendrukkerij en Ververij, Kinderhuissingel 66 A
  185    Haarl. Mach. Fabr., voorh. Gebr. Figee, Leidschevaart 6-16
1892     Idem
1836    Haarl. Schoolvereen., Jacobijnestr. 15-17
    30    Haarl. Sodafabr., de, Spaarndammerweg 62
2130    Haarl. Stoom Boek-, Courant- en Handelsdr., N.V.,vh. Gebr. de Waard, Dir. R. Blok, Rozenstr. 5
    82    Haarl. Stoomverffabr., Dir. C.F.H. Maas Czn., Veerpolder 3a
2533    Haarl. Yachtwerf, fa. H.W. de Voogt, Noorder Buiten Spaarne
    17    Haarl. IJzergieterij, Reguliersstr. 40
1172    Haas & Zn., J.A., Azijnmakerij "Het Anker", Spaarnwouderstr. 22
  380    Haas, J.A.H. de, fa. Bredemeijer, Stalhouder, Zijlweg 1, Overveen
1921    Haase, D.N.H., Rijwielh., Zoetestr. 2a
2184    Haga, B., Hypotheekbewaarder, Frans Halsplein 10
  482    Hagen, B., Timmerman en aannemer, Gr. Heiligland 33zwart
2468    Idem, Gasthuissingel 22a (kant. en werkpl. Tel. 482)
1671    Hagen, Mevr. de Wed. F.C.B. ten, Wagenweg 28
2187    Hagemeijer, J.C., Behangerij, meubelmakerij, Verhuizingen enz. Kl. Houtstr. 52
  766    Haitsman Mulier-v. Sijtzema, Mevr., Florapark 10
1788    Haitsma Mulier-Teding v. Berkhout, Mevr., Raamsingel 12
2407    Haitsma Mulier, W.J.T.,Spruitenboschstr. 8, Heemstede
2476    Haitsma Mulier, Mevr. Wed., Koetsierswoning, Twijnderslaan 9
4716    Hall, Mr. A.F. v., Bentveldweg, Aerdenhout, Bloemendaal
1597    Hall, Mr. F.A. v., Spruijtenboschstr., Heemstede
  491    Ham, Dr. A., Oogarts, Wilhelminastr. 53
1106    Ham, Abr. v. d., Vleeschh., Bloemend.straatweg, Bloemendaal 
  193    Hamel, J.J.S. v., Comm. in eff., enz., Ged. Oudegr. 104
1459    Hamilton, Fa. Jac., (L. Gimbrère), Parapluiemag., Barteljorisstr. 31
2870    Hanhart, A., fil. Fa. Eilers & Co., sportart., Koninginneweg 18
1926    Hardebelt, C.A., Huis- en kachelsm., Magdalenasteeg 11
2689    Hardenbroek v. Ammerstol, A.H. Baron v., "Uit den Bosch", Spanjaardslaan, Heemstede
2319    Hardenbroek v. Ammerstol, G.J.A. Baron v., Majoor der huzaren, Zijlweg 50
  745    Hardijzer, W.P., Banketbakker en kok, Gr. Houtstr. 170
  608    Harkema, R., Schoterweg 20
1477    Harencarspel, R. v., v. Edenstr. 17
1592    Harmse v. d. Geer, C., boter, kaas en fijne vleeschw., Gierstr. 35
1686    Hart, J.J., Koopman en comm. in ardappelen, groenten en fruit, Gaelstr. 1a
2877    Hart & F.W. Sinnecker, Fa. J. 't, Huis- en Decoratieschilders, Spaarnwouderstr. 98
  446    Hartel, D.J., Varkenssl., Nassaustr. 5
  286    Hartel Jr., P.H., Vleeschh., Groote Houtstr. 19
1741    Hartendorp, F., Vischh., Wagenstr. 27
2874    Hartendorp, Wed. C.H., vischhandel, Frankstr. 41
2028    Hartog, E.H.J., Berkenrodestr. 20, Heemstede
2377    Hartog, I., Stoomsleepdienst, Kampervest 7
2878    Hartog, K., Banketbakker en Kok, Kleverparkweg hoek Velserstr.
4732    Hartogh, Mr. H.A., Villa "Eikhorst", Aerdenhout
2675    Hartogh Heijs v. Zouteveen, P.S., Kapt. der inf., Jordenstr. 46
2865    Hasselt, A. v., Fr. Halsplein 3
  502    Hasselt, J. v., Adj. Dir. Kon. Ned. Stoomb. Mij., Nassauplein 5
1922    Hasselt, J. v., Civ. Ingenieur, Oosterhoutlaan, Heemstede
2900    Hasselt, Louis v., Agenturen, Schotersingel 127
1923    Hasselt v. Haersolte, Mevr. v., Baan 15
2114    Hassink, H.M., Zijlweg 81
  643    Hassink, H.M., Dames- en Kinderconf., Anegang 20a
  199    Hattum & Blankevoort, v., Aannemers, Pompst., Leyduin
1330    Have, B. ten, Instit. v. Heil-Gymnastiek en Massage, Wilhelminastr. 37
  277    Havenmeester-Insp., Gem., woning Tetterodestr. 12
  426    Haverschmidt & Klaje, Fa., Stoomververij en chem. wasscherij, Gr. Houtstr. 77
1046    Haverschmidt & Klaje, Fa. Ververij, Chem. Wasserij, Fabr. en Exp., Brouwersvaart 74
  263    Heck, G.P., Vleeschh., Warmoesstr. 22
  206    Heck, J.M., Vleeschh., Kl. Houtstr. 32
2638    Heck, C.G. v., Westerhoutstr. 2, Heemstede
1101    Heckman, F., Villa "Bella Vista", Noorder Stationsweg, Bloemendaal
1901    Heeckeren v. Waliën, J.T. Baron v., Mede-Dir. v. Labouchère Oyens en Co's Bank, Bijkant. Florastr. 13
1009    Heek, F.J., fa. C.A.J. Frankemölle, Varkenssl., Kl. Houtstr. 34
1979    Heel, F. v., v. Merlenlaan 4, Heemstede
2148    Heems, P. v., Leidsche veerhuis, bestelhuis v. bloemisten, Brouwersvaart 146
1607    Heems & Zn., J., In Granen, Zaden en Fourage, Anthoniestr. 79
1341    Heemskerk, B., Rijwielfabr., Koediefslaan 14, Heemstede
2511    Heemskerk, C., piano- en orgelhandel, Zijlstr. 82
2260    Heemstra, G.J.A.A., Baron v., Ritmeester der huzaren, Kenaupark 25
  411    Heenk & Wefers betting, Fa., IJzerhandel, Damstr. 15
2055    Heer Kloots, R.A.M. de, Westerhoutstr. 25, Heemstede    
2271    Heerdt tot Eversberg, E, Baron v., Villa "Iris", Rijperweg, Bloemendaal
2239    Heerdt tot Eversberg, J.H.A.W. Graaf v., "Herda", Z. Stationsweg, Bloemendaal
1485    Heerdt tot Eversberg, Douair. Gravin P., Rustenburgerweg 10, Bloemendaal
  535    Heeren, H.M., Villa "Emanon" Park Hartenlust, Bloemendaal
  641    Hees-Lans, Wed. J.H.v., Koninginneweg 94
2356    Hees, B.J.V.v., Linneauslaan Haarl. Houtpark, Heemstede
1259    Hegge, G., Maison Art et Modes, Damesconf., Wilhelminastraat 59 (kant. 9-12 en 2-8)
1259    Hegge & Co., Kleermakerij, Wilhelminastraat (kant. 9-12 en 2-8)
1470    Heide Mij., Hoofdopz. Ned., J. Koel, Tetterodestraat 71
  499    Heidemeijer, Gust., villa "Aerdenhout", Zanvoortschestraat weg
1866    Heijbroek, Ch.W., Partic. Villa "Duinrand", Midden Duin en Daalscheweg 6a, Bloemendaal
1361    Heijdanus & Zn., Fa. J., Schilders, Koningstraat 25
2847    Heijman, Corns, Leeraar H.B.S., Parklaan 7
2522    Heijman, P., Behanger, Stoffeerder, Bakkerstraat 32rood
2645    Heijn, Albert, Kruideniers- en Gutterswaren, Anegang 16
  940    Heil, F.Lod., Huize Blokland, Villapark Duin en Daal, Bloemendaal
  974    Heil, Joh.G., Villa Espana, Stationweg, Bloemendaal
  725    Heil, Dames, Kl. Houtweg 83
    48    Heil & Zonen's, Exporthandel Naaml. Venn. L.W, Kant. Donkere Spaarne 24rood
1628    Heiloo, J., Huis- en Decoratieschilder, Kinderhuisvest 25a
1135    Heinen, Fa. Alida, Poppendokter, Speelgoedw., Gr. Houtstraat 45
  680    Heins, J.A., Zadelmaker, Stoffeerder, Transport v. verh., Lange Margarethastraat 38
    85    Heins, W., Stalhouder, Ridderstraat 23
2497    Hekkema, P.H., 1e Luit. Huzaren, Parkweg 12, Bloemendaal
2359    Helberg, Otto, (wijnen engros) Alexanderstraat 12
  370    Helden, J.E.A.R.v., Hoodfinspect. v. Weg en Werken der E.M.S., (alléén gedurende kantoortijden)
    63    Hellingman, F., Banketbakker en kok, Gr. Houtstraat 173
2115    Hemert Dzn., Dirk, v., Granen en Agentuur- en Commissiehandel, Bloemhofstraat 11
2890    Hemert, Ed, von, Kenaupark 17
1626    Hemert, P.v., (Fa. Wed. H.W.v. Harreveld), Gr. Houtstraat 164
1769    Hemert & Zonen, H.v., Zakkenh., Bakenessergracht 64
  445    Hemeert & Zn., D.v., Spaarwoudestraat 76
1593    Hemsbergen, J.H.D.v., Rinder- en Varkensslager, Anegang 31
2676    Hendrichs, J.I.F.M., Hoofdinspecteur E.R.K. Levensverz. Mij., Kleverparkweg 92
  418    Hengeveld, W.L., Dir. Levensverz. Mij. "Haarlem", Wilsonsplein 11
  703    Henning, C.F., Fa. A. Prinsen, Hoedenmag., Gr. Houtstraat 80
  300    Henning, C.J., Bamketbakker en Kok, Kruisweg 39
2388    Hensen, J.N., Heerkleedingmag., Paarlaarsteeg 8
2389    Idem, Wagenweg 24
  302    Hensen, Leo, "au Louvre", Dames- en konderkleeding, Gr. Houtstraat 112
1603    Henskes, D.A.W., Deurwaarder, Ripperdapark 2
2350    Henstedt-Cromet, J.M., vh. C.C.v.d. Voort-Reudler, in handschoenen, Gr. Houtstraat 49
2414    Heringa, Dr. P.M., Bakenessergracht 65
  555    Heringa & Wüthrich, Electriciteit, centr. verwarming, bliksembeveiliging, kant. Gr. Markt 25
             (Intercommunaal)
  468    Idem, kant. Gr. Markt 25 (plaatselijk)
2908    Idem, Magazijn en werkplaats, Schoutensteeg 6
  732    Hesselink, J., Bloemist, Pieter Jiesstraat 73
1753    Hessels, Joh.H., Dir. der Haarl. Begrafenisveree., de Clercqstraat 88
2122    Hessels, W.J.J., Behanger en Stoffeerder, Zijlstraat 41
  164    Hessen & Zn., J.C., Sigarenfabrik., O.Groenmarkt 12
2586    Hessen^&Zn., J.C., Sigarenfabrik., Zijweg, Zijlweg 6rood
1486    Heukeshoven, W., bestelkant. vrachtrijders, Begijnhof 13-15
2343    Heuvel Rijnders, J.B.v.d., Wilhelminastraat 47
2903    Hezemans, Wed. M.J.J., Lakenkooperstraat 2
2417    Hijlkema, Ds. C.D., Doopgez. Predikant, Kinderhuisvest 7
1948    Hijner, F., villa Hijnerheerd, Vijverlaan, Haarl. Houtpark
1157    Hilarius & Co., Sigarenmag. en theehandel, Damstraat 25
1859    Hilarius & Co., Handel in dalleien, Fabrik. v. Leihaken, Leidschevaart 112
1250    Hilbrands. M.R., Banketbakker en kok, Straatweg 230, Bloemendaal
1310    Hillen, A., Sigarenmag. fil. der sigarenfabr. A.Hillen, Gr. Houtstraat 7
  679    Hin, C., in Handschoenen, kousen, ect., Zijlweg
1405    Hirscfeld, E.A.W., Huize "Fre", Koepellaan 6, Bloemendaal
1674    Hoef, W.J.v.d., Café Billard, Koningstraat 35
1558    Hoefman, E.J., Bamketbakker, (De vergulde Halletjesberg), Spaarnwoudestraat 33
  382    Hoeing, C., fa. Schenk, Winkel en kant. Ged. Oudegracht 11-13
  873    Hoeing, C., fa. Schenk, Stoomververij, fabr. en kant. Spaarndammerweg, Schoten
  816    Hoekendijk, J.A., Camplaan 36, Heemstede
  886    Hoekstra, J.A., Sigarenmag. "Unitas", Jansstraat 5
  405    Hoekstra, S.W., Oosterhoutlaan, Haarl. Houtpark, Heemstede
  718    Hölsken, H.T., Varkenssl., Botermarkt 13
  347    Hömmen Co., in Damesstoffen, Anegang 40
  773    Hoenderdos' Brandstoffenhandel, N.V., Leidscheplein 17-19
2857    Hoenderdos' Brandstoffenhandel N.V., Bijkant. Bloemendaalscheweg 1
1670    Hoenderpark "Ajam", in de Breesaap bij IJmuiden, Duvenvoordestraat 69
2250    Hoes, J.W., Expediteur, Spaarne 80
  425    Hoesbergen, Fa., K., Aanleg gas en waterleiding, elctr. Install., Nassaulaan 4
2574    Idem, Afd. Baden, Geijsers, enz., Gr. Houtstraat 50
2172    Hoeting, J.A., Heerenweg, Heemstede
    10    Hoeuff, Douar. Jhr. Q., Kenaupark 21
1125    Hoevenaar, W., Agentuur en Commissie, Aerdenhout
1386    Hof, A.v.'t, Antiquair, Gr. Markt 23
1375    Hoff, J.v.'t, Depôthouder der wester Bierbottelarij, Tempelierstraat 30
2127    Hoffman Phzn., J.G., Zadelmakerij, Zeilmakerij en touwhandel, Berkerodesteeg 17 en Spaarne 44
1925    Hoffschlag, Corn., Rechtsk. Bur. "Mercurius", K.Spaarne 19
  836    Hofstede de Groot, Mr. P., "de Popelhof", Bentveldweg, Aerdenhout
  518    Hoften & Co., A.v., Pakkistenmakerij, Paul-Krugerkade 27-29
1873    Hogenbijl, Wed. H., In Muziekinstrumenten en onderdeelen, Oude Groenmarkt 28
2496    Hogenbirk, D., Hoef- rijtuig- en huissmederij, Zijlstraat 17
  927    Hogenbirk & Zn., D., Fabr. en Mag. v. ijzerw., Haarden, Kachels enz., Bloemendaalscheweg 104,
             Bloemendaal
2478    Hokkeling, I.P., Sigarenwinkelier, Kruisstraat 49
1555    Hol, W.H.J., in Porcelein, glas en christofzilver, Spaarne 23
1370    Holdert, A.H., "Edyson", Aerdenhout, Bloemendaal
2816    Holgen, J.W.H., Administrateur, Haarl Machinefabr. v/h. Gebr. Figée, Schotersingel 109
2467    Holland-Amerika Schoenen Mij., Zijlstraat 93
  224    Holl. Crediet- en Depositobank, (Mees en Ritsema), Zijlstraat 61
  577    Holl. Handels Bank, Gr. Markt 1 en 3
1124    Holl. IJzeren Spoorw.-Mij., Centr. werkplaats
2433    Idem, Inspectiebur. v/h. vervoer v.d. Haarlemmermeerlijnen en omgeving, Stationsplein 9rood
2550    Idem, Inspectiebur. Weg en Werken, werkd. v. 9-12, 1.30-5 en v. 7-8, zondag v. 10.30-12
1557    Idem, Magazijnmeester Centr. werkplaats
    38    Idem, Bestelgoederen-bur., Baljuwslaan
  979    Idem, Station Bloemendaal
  955    Idem, Station, Overveen
  407    Idem, Goederenstation
1467    Idem, Kant. Onder-Stationchef
1194    IdemOpz. b/d. Centr. Werkpl. J.v. Vulpen, Aelbertsbergstraat 49
1195    Idem, Opz. b/d. Centr. Werkpl., J.Leijer, Kampersingel 6rood
1178    Idem, Hoofdmag., Kinderhuissingel 6
1035    Holl. Voorschotbank, De, Jansweg 42
2694    Holl. Waterverffabr., Bakenessergracht 43
1153    Holst, C.H., Scheepsbouwk. Ingen., Zijlweg B 300 Overveen
1159    Holt, Joh. L., Heerenkl. Gr, Houtstraat 52
  313    Holt, Gebr., Manufact. mag. "de Zon", Anegang 35, 37 en 44
1137    Holthe tot Echten, Jhr. Mr.R.O.v., "Schoonzicht", Wagenweg, Heemstede
  171    Holtorf, R.F., Koninginnweg 72zwart
2094    Holzapffel, C.W., Partic., villa Erica, Straatweg 164, Bloemendaal
2385    Holtzhaus, L., in Lederwaren, Gr. Houtstraat 29
1808    Holtz-Kluppell, Mevr. I.J., Raamsingel 36
  872    Holtzschue, J.P., Westerhoutpark 8
  700    Hommerich, A.J. fa., Schoen- en Laarzenmag., Zijlstraat 79
  706    Honig, Adr., Bosch en Vaart, Heemstede
  230    Honing, G., Branstoffenh., N. Gracht 36
  973    Honing & Zn., G., Bloemendaalscheweg 86, Bloemendaal
    76    Hoofdwacht, Groote Markt
  458    Hooft, Mr. H.Ph.'t, Adv. en Proc., Corresp. der Credietvereeniging, Groote Houtstraat 164
  451    Idem, Koninginneweg 107 (huis)
  509    Hooft, Mr. W.A.'t, Pres.d.Arrond.-Rechtb., Florapark 44
2641    Hoogeboom, A., In boter, kaas en fijne vleeschw., L. Boomgaardstraat 36
1707    Hoogeboom, K., Comm. in aardappelen, groente en fruit, Kouden Horn 80rood
2810    hoogendoorn & Zonen, Mach. houtbewerkers, Hagestraat 5
2623    Hoogehuyze, L.F.E.v., Inspecteur v.d. Weg H.Ij.S.M., Iepenrodestraat 13, Heemstede
1594    Hoogere Burgerschool, Jacobijnestraat
1595    Hooger Burgerschool, Zijlvest
2837    Hoogeveen,A., Plein 30
  636    Hoogeveen, P., Raaks 13
1886    Hoogenveen Lzn., P., Makelaar en taxateur, Alg. verkooplok., Nieuwe Gracht 74
  712    Hoogeveen, Th., in Melk, boter, kaas en eieren, Breestraat 20
2838    Hoogkamer, W.F., Boekhandel, boekdrukkerij, advertentiebur., Koningstraat 42
  727    Hooijdonk. H.v., in Kleedermakersfournit., Warmoesstraat 14
2587    Hoolboom, A.G., Gep. O.I.Ambmt., Kleverparkweg 140
2899    Hoop, S.M.S.th. á Th.v.d., Villa Duinzicht, Vogelenzang
2341    Hoorn, D.A.C.v.d., Tandarts, N.Gracht 55
2303    Hordijk. J.L., Kleverlaan 59, Bloemendaal
  764    Horning, C.A., Schoenenmag., Joh.v. Vlietstraat 30
2266    Hirsigh, Mevr. E.v., Villa Saesveldt, Kenaupark 3
2707    Horsman, E., Schoterweg 182zwart
1458    Hôtel, Café-Rest., "Germania", Stationsplein 10
  911    Hôtel "Duin en Daal", Bloemendaal
    14    Hôtel Fünckler, Kruisstraat 10
  912    Hôtel Pension Zomerzorg, Bloemendaal
  514    Hôtel 'de Leeuwerik", Kruisstraat 30-32
  281    Hôtel "Lion d'Or", J.J.Wagnere, Kruisstraat 36
  681    Hôtel  St. Jan, W.A.J.v.d. Kamp, hôtelh., Jansweg 20
1351    Hôtel "van Ouds het Raadhuis", Overveen
  358    Hôtel-Pension "Westerhout", voorh. "'t Wapen van Amsterdam", Westerhoutstraat 20-22, Heemstede
    37    Hôtel Rest. Royal, v/h. de la Station,  Stationsplein 2
1622    Hôtel Riche, Fred J. Heering, Kruisstraat 17
  155    Hôtel Roozen, Haarlemmerhout, Heemstede
  344    Hôtel Welgelegen, FJ.v. Baars, Bloemendaalscheweg A 236, Bloemendaal
1861    Houben, G.F.H., Werktuigk. Ingenieur, Dir. der Gem. Gas-, Duinwater- en Electriciteitsbedrijven
             te Heemstede, Cloosterweg
1718    Houten Lzn., C.G.v., Bloemhofstraat 1
  675    Houten, G.v., Kenaupark 4
1971    Houten, G.J.v., Stalhouder, Bleekersvaartweg 53, Heemstede
  397    Houten de Lange, W.M. ten, Wilhelminapark 37
1116    Houtgraaf Köhler, Fa., in manufact., Dames- en Kinderconf., over het Postkantoor, Bloemendaal
  561    Houthandel "Het Nieuwe Fortuin", Mij., Friesche Varkensmarkt 16 (8.30-12, 1.30-6)
1818    Houthandel, De, Weekblad, Zijlstraat 59
    20    Houtman, D., Kruisstraat 26
  373    Hoyer, Mr. W.H., Dreef 26
  638    Huender Wzn., D., Koninginneweg 26
1747    Huet-Asser. Mevr. A.G.M., Villa "Jacatra", Laan v. Hartelust, Bloemendaal
  325    Huf Jr., Anton, Zijlweg 242 B, Overveen
2227    Hugenholtz Jr., P.H., Heerenweg 251, Heemstede
1538    Huijboom, Wed. J., Commissiehandel in aardappelen, groenten en fruit, Kouden Horn 80 zwart
2930    Huijg, J.N., Motordienst Heemstede-Amsterdam, Binnenweg 2, Heemstede
2940    Huijg, Wed. P., Raadhuisplein 3, Heemstede
  775    Huijkman, Alex., Orthoped. Schoenmaker, Bakenessergracht 53
1139    Huijsser, H., Park Duin en Daal, Bloemendaal
1585    Huijsser-Routs, J.T.J., Parkweg, Bloemendaal
  708    Huis van Bewaring, Beltweg
  830    Huize "Duinrust", St. Lambertusstichting, Overveen
  630    Huizen, P.J.R. v., in Kruideniersw. Zijlstraat 6
  365    Huizing, J., Schoen- en Laarzenmag., Gr. Hoputstraat 44
  810    Hulphospitaal v.h. Roode Kruis, Sophiadal, Prinsenbolwerk
  751    Hulsebosch & Zonen, C., Glazenwasscherij "de Onderneming",  Raamgracht 50a rood
  493    Hulshoff v.d. Honert, Mevr., Haarlemmerhoutpark 39
1080    Hulshoff Poll, A.G., Houtlommer, v. Heijthuisenweg 15
1462    Hulskamp, M., Lood- en zinlwerk., Wijde Geldelooze pad 31 zwart
1003    Hulswit, F., Dir d. Haar;. Machinefabr. v/h. Gebr. Figée, Wilhelminastraat 3
1780    Hus, B., Broodfabr. "de Zeeuw", Ged. Voldergracht 37
1749    Hymans, Ed.h., Dir. Alg. Visscherij Mij. te IJmuiden, Stolbergstraat 12

  610    Immer & Zn., Dir. Haarl. Begraf. vereen., Koksteeg 21
1691    Immink, R.C., Assuradeur, Vijverweg 3, Bloemendaal
2862    Immink, Mevr. Wed. Dr. W.G., Verspronckweg 37
  994    Industriebank, Oudegracht 65
2534    Industriebank, Oudegracht 65
    74    Infanterie-Kazerne, Koudenhorn
  492    Informatie- en Incassobureau, v.d. Bond v. Bloembollenhandelaren, Wilhelminastraat 13
2859    Informatie- en Incassobur., "Humanitas", Duvenvoordestraat 94
1100    Informatiebur. v. Vreemdelingenverk., Kiosk Stationsplein
1306    Ingen, I.W.T.v., "Quatrebras", Bloemendaalschestraatweg, Bloemendaal
2412    Ingen, J.v., Verl. Koepellaan 1, Bloemendaal
2817    Ingerman, F., Zijlweg 23
2279    Ingerman, K., Boekenrodestraat, Heemstede
  671    Inpijn, J., Dir. N.V. 1e Haarl. Auto-Mij., Gr. Houtstraat
2046    Inpijn, Ysbrand, Herstelpl. v. Stoom en andere werktuigen, rijwielen, Spaarwoudestraat 47
4701    Insinger-Walter, Mevr. Wed. J.C., Villa Roberta, Aerdenhout
  884    Inspevteur v.d. Arbeid, Hoofd v.h. 6e district, Ged, Oudegracht 88
2110    Inspecteur van Politie, Achterweg, Heemstede
  742    Instituut v. Physische Therapie, Kleverparkweg 122
1942    Israëlitisch Gem. Bur., Maand. Woensd. Donderd. 9-11vm (uitgez. feestd.), L.Wijngaardstraat 14
2109    Itterson, E.H. Bar. v., Staten Bolwerk 16

1367    Jacobs, W.G.H., Machinefabrik., v. Eedenstraat 10
  740    Jacobs Godshuis, St., Hagestraat 10
  196    Jacobson, Fa. Gebrs., In lompen en metalen, Anthoniestraat 48
  654    Jacobson,.L., In Lompen, enz. en makelaar in machinerieën, Kampersingel 6zwart
2571    Jacobson, Mevr. I., Huize Boshof, Kl. Houtweg 73
  650    Jacobson, M.A., Lithografie en Stoomdr., Jansweg 47
1446    Jacometti, Mr. A.W., Woudzicht, Schoollaan 396, Bloemendaal
1424    Jager, C.de, Dir. d. Haarl. Begraf. vereen., Kl. Houtstraat 16
  179    Jager Gerlings- Enschedé, Mevr. Wed. J.C., Koninginneweg 62
  112    Jager Gerlings, W., (fa. J.H. Enschedé) Wijnh., Spaarne 60
  351    Jansen-Smorenburg, J.J.A., in melk, boter, enz., Nieuwe Groenmarkt 17
  833    Jansen, Ph., in fijne Vleeschw., Comest., enz., Jansweg 25
2501    Jansen, P.Th., Verspronckweg 47
  987    Jansen, W.J., voorh.  J.de Vogel, in comest. fijne vleeschw., kruidenier- en gruttersw., Kleverparkweg
             11
2854    Janssen, B.A., Sanitaire en verlichtingsart.,  Wagenweg 76
2610    Janssen, P.J., In tapijten, Warmoesstraat 31
2542    Janssen & Zonen, J.J., Stoomwasscherij "de Hoop", Amsterdschevaart 50
2524    Janssen v. Raay, E.T., O.I. ambt.m. verlof, Leidschevaart 72
1762    Janssen v. Raay, H.J.G., Villa "Look Out", Z. Stationsweg, Bloemendaal
1238    Janssen v. Raay, H.L., Schotersingel 117a
2406    Janszen, K.S., Vrachtrijder, Oranjeboomstraat 175
  357    Janszen Hzn,., Theod., Nieuwe Gracht 78
  562    Janszen Szn., H.J., Kenaupark 7
  238    Janszen & Co., Haarlemmer Houthandel, Oudeweg 57
  444    Japikse, G.H., Broodbakkerij, Schachelstraat 11
2528    Jas, H.C., Huis- en Decoratieschilder, Ruysdaelkade 11rood
1951    Jeckel Roosenwold, Mevr. de Wed. M.C., Villa "Calimacar", Jacob van Lenniplaan 1, Heemstede
  572    Jessurun, Dr. M., Heelkundige en Vrouwenarts, Raamsingel
1097    Joekes, Mevr. Wed. C.A., Jansweg 52
1033    Joekes, J.C., Gep. Kapt. ter Zee, Baan 11
4735    Joekes, Th., Arts, Schulpweg 8, Aerdenhout
2568    Joekes-Smit, Mevr. Wed. C.A., Santpoorterstraat 2p
1474    Jolles, I.C., Dir. der Nederl. Amer. Land Mij., Nieuwe Gracht 92
1896    Jonckbloedt Lzn., C.A.M., Timmerman, aannemer en makelaar, Nassaulaan 18
2916    Jonckbloedt, Jos., lid der fa. C.J. Jonckbloedt & Zn., Leder en Schoenmakersfourn., Ged. Oude Gracht
              94
  786    Jonckbloedt, L.C.J., Command. Actiën Vennootsch., Kuijpers, Café Rest., Stationsplein 12
2436    Jong, A. de, Particulier, Zijlweg 98, Overveen
1353    Jong, André de, Comm. in eff., Zijlstr. 38e
2631    Jong Jzn., C.N. de, Dir. Mij. Prowodnik, Berkenrodestr. 19, Heemstede
1210    Jong, D.R. de, Aannemer, Tetterodestr. 69
2363    Jong, J.P. de, Behangerij en stoffeerderij, Zijlweg 63, Overveen
1570    Jong, Dr. K.E. de, Kl. Houtweg 17
  550    Jong, Fa. Wed. L. de, in Huish. art., koper- en bliksl., Reparatieinr., Gr. Houtstr. 91
1919    Jong, M.L. de, Tempelierstr. 91
1460    Jonges, Dr. C., Verlosk., Vrouwenarts, Edenstr. 7
  337    Jonge v. Campens Nieuwland, Jhr. B. de, Villa "Bueno Retiro", Bloemendaalscheweg, Bloemendaal
1945    Jonker, A., Administrateur v.d. "Werf Conrad", Linnaeuslaan 8, Haarlemmerhoutpark
  598    Jonker & Zn., Jan A., Aannemers, Kampersingel 44
  596    Jonker, M.E., Kennemerplein 1
2570    Josselin de Jong-Kappeyne v.d. Cappello, Wed. P. de, Kl. Houtweg 55
  431    Joustra, A.M., fa. gebr. A.M. en D. Joustra, Aannemer, Santpoortstr. 2a
  824    Joustra, Gebr. Aannemers, Lange Dijkstr. 16
    66    Joustra, M., Aannemer en Timmerman, Garenkokerskade 33

1792    Kaa, H. v.d., Lood- en zinkwerker, electr. schellen, Wolstr. 8
  525    Kaarseladeveer, (S. Blei), Spaarne 10
1688    Kaashandel "Vesta", Grossierderij en export v. Edammerkaas, Kant. Ged. Oude Gracht 63
2805    Kadt & Co's Margarinefabr., De, Leidsche Vaart 52
  931    Kalff, J.H.A.A., Dennenhoek, Bloemendaal
  356    Kammeijer, C.H., Vleeschh., Ged. Oude Gr. 80
1211    Kammeijer, J.H., Rund- en Varkensslachter, Spaarnwouderstr. 95
2089    Kampen, D. v., Aannemer, metselaar en stucadoor, Agent brand- en inbr. verz. Mij. "de Amstel",
             Dorpsstr. 106, Bloemendaal
1932    Kampen, J.W. v., Bloemend. Straatweg, Bloemendaal
2312    Kan. S., Koopman in gedr. kleeding, Kl. Houtstr. 29
2821    Kanter, N.M. de, Ingenieur H.IJ.S.M., Heerenweg 247
  232    Kanter, Mevr. de Wed. Mr. H.Ph. de, Verl. Kleverlaan, Bloemendaal
2074    Kanter-de Lange, Wed. J.H. de, Heerenweg 249
2589    Kappers, H.J., Procuratiehouder fa. J.T. Mathot, Gaelstr. 43
  767    Kaptein, Wed. P., Kl. Houtweg 77
2369    Kapteijn, N.G., Inspect. Nation. Levensverz. Bank, Iepenrodestr. 6, Heemstede
1648    Karstens, Jac., Heeren- en dameskleermaker, Gr. Houtstr. 120
  652    Karthaus, Fa. J.P., huish. en luxe art., Gr. Markt 8-10
1571    Kat, S.W. de, Wagenweg 56
2298    Kate, U.W. ten, Behanger en stoffeerder, verhuizingen, Leidscheplein 1
2208    Kaub&Bierboom, Aannemers, Essestr. 25-27
  676    Keijzer, C., Vleeschh., Kruisweg 64
2893    Keijzer, J.H., Caféhouder, Gierstr. 1
1640    Kelp, Fa. Oscar, Wetenschappelijke instrumentmakers en opticiens, Koningstr. 16
  412    Keizer, L.M., Vleeschh., Oude Groenmarkt 24
1796    Keller, Jan H., Gasmotorenfabr. Deutz, filiaal, Uit de Boschstr. 1, Heemstede
  271    Keller & Macdonald, Electr. Techn. bur., Zijlweg 34, Overveen
  985    Kempen, Joh. J. v., Behangerij, stoffeerderij, ameublem., A 218, Bloemendaal
  919    Kennemer Electriteit-Mij., Electr. Centraal Station "Bloemendaal", Korte Kleverlaan, Bloemendaal
            
(kant. 9-12, 1.30-6)
1198    Kennemerstal, Dir. A. Wijnands, Houtplein 20
2225    Kennemerstal, Dir. A. Wijnands, Korte Poellaan 9
  586    Kerbert, J.J., fa. J.D. & L.P. Zocher, Tuinarchitecten & fa. Zocher & Co., Boomkweekers en bloemisten,
             Kloppersingel 3
1086    Kerkhoff, Fa. Bern. J., Mag. v. Speelgoederen, "De Kindervriend", Gr. Houtstr. 32
1061    Kerkhoven, J., Villa "de Merel", Aerdenhout, Bloemendaal
1986    Kerkvliet, P.L., Heeren Modemag., Zijlstr. 85
  549    Kersbergen, Dr. L.C., Koninginneweg 1
2224    Kersten, C.F.A., Huize Duinrode, Overveen
1050    Kersten-Tadema, J.H., Wagenweg, Heemstede
1802    Kerstens, J.M.L.C., Oud-chef v. Expl. Deli-Spoorweg-Mij., Wilsonsplein 19
1917    Kervel, Mevr. A., Kleverparkweg 77
1417    Kessel, A.P.J. v., Banketbakker, Kleverparkweg 12
  777    Kessel, P.G. v., Koudenhorn 68
  832    Kessel, P.J. v., Banketbakker, Plein 5
  756    Kesseler, J.A.L., Noord.-Brab. schoenencompagnie, Barteljorisstr. 16
1582    Kesting, G.A., Ruisdaelweg, Kweekduin, Overveen
  143    Ketting, Fa. P.L.M., Drukkerij, Spaarne 3
4740    Keulen, N. v., Timmerman en Aannemer, Aerdenhoutslaan 5a, Aerdenhout
  448    Keur, D.L., Apoth., Zijllstr. 73
2370    Keur & Sneltjes, Apothekers, Pieterstr. 5
2163    Kèurenaer-Fentener v. Vlissingen, Mevr. Santpoortstr. 6
2226    Keuringsdienst v. Voedingsmiddelen, Ged. Oude Gracht 133
2219    Kikkert, C. Kleine Houtweg 49
1848    Kikkert, Dr. H., Huidarts, Kl. Houtweg 21a
2329    Kilian Jr., G.A., schoenmaker, Tempelierstr. 28
1641    Kimman, Gebr. H. en F., Rijtuigfabr., Wagenweg 8-10 (Kant. 7-7½)
4737    Klashorst, G., villa "Overbosch", Bentveldweg 6, Aerdenhout
2192    Klatzer, D., Heerenweg, Heemstede
  523    Klauwers & Zn., Fa. Jan, Stoomwasscherij "Hoek en Vaart", Santpoort
  581    Klaverblad", Zeepfrabr. "Het, Spaarnwouderstr. 14
1412    Kleeblad, Mevr. de Wed. A.J.A., Terhofstedeweg, Bloemendaal
  632    Kleijnenburg, J.L.E.I., Boekdr., Drukkerij, Zijlstr. 59
  808    Kleiweg Dyserinck, P., Architect, Agent v. Brandass., Metselaar en Ovenbouwer, Wagenweg 42
1385    Kleijn, W.G., voorh. A. v. Rijn, Huis- en Decoratieschilder, Kerklaan 43, Heemstede
2902    Klerk, J., Vleeschhouwer, Kennemerstr. 32
1596    Klinkhamer, Th. A., Apotheker, Koninginnweg 69
1701    Klijn, H.J., In Oranjeboomsbieren, Maarten v. Heemskerkstr. 56
1831    Klinkhamer Bredius, Mevr. de Wed. W., Kenaupark 20
2563    Kloet, A. v.d., Sigarenmag., Ostadestr. 14
  243    Kloos, J.J., Brandspuitmaker, Tweede Vooruitgangstr. 13
2254    Kluijskens, A.W., Zijlweg 7
  990    Kluitenburg & Zn., Fa. Wed. H.J., Mag, v. Schoonmaakart., Ged. Oudegr. 106
1171    Kluppel, A.J., Oud-Notaris, Wagenweg 46
1368    Knoop, W., boekbinder, Peuzelaarssteeg 2
2295    Knottenbelt, J.W., Ged. Oudegr. 87
1823    Koch, William, Villa Mignon, Duinlustpark 1, Bloemenaal
  257    Kock v. Leeuwen, F.H. de, "' t Nederheem", Bronsteeweg 70, Heemstede
  106    Koehorst, H.I., in Manufact., witte goederen, tricotages enz., Kruisweg 52
1175    Köhler, A., Vleeschh, Bloemend. Straatweg, Bloemendaal
  933    Köhler Jr., H.C., Runder- en Varkensvleeschh., Korte Kleverlaan, Bloemendaal
2818    Koel, D., Timmerman, Brouwerskade 53
1470    Koel, J., Hoofdopz. Ned. Heide Mij., Tetterodestr. 71
1569    Köler Jr., W., Zijlweg 39
2647    Koelemeijer, A., Rijwielhandelaar, Breestr. 3
2529    Koen, C.G., Dir. N.V. Handel Mij. v. A. Resink, afd. Export en Verffabr., Hasselaarsplein 26
2657    Koene, J., Bierbottelaar, Houtmarkt 3
2483    Koetser, M., Raamvest 7
1297    Koetsierswoning v. Mr. H. Enschedé, Raamvest 29
1433    Koffieberg Jr., J.C., Huize "Jenneke", Verl. Koepellaan 3, Bloemendaal
1826    Kok, K., Vischh., Kruisweg 62
  689    Kok, W., Bloemist, Groote Houtstr. 160
    62    Kok, Fa. Charles, Etablissement v. luxe paarden, Haarl.houtpark, Heemstede
  484    Kok-Kavelaars, mevr. de Wed. F., Spaarne 50
1897    Kolderie Thzn., H., voorh. Wed. N. Roosekrans, Fouragehandel, Bakenessegr. 87
2629    Kolff, Mr. W.M., Westerhoutpark 6, Heemstede
2866    Kollewijn, J.N., Redacteur v. "de Auto", Prinssekade 32
1010    Koloniaal Instituut, Afd. Handelsmuseum, paviljoen, Dreef, (9-12; 1½-4½)
  428    Koning, H., Fabrik. v. lood- en zinkw., Korte Zijlstr. 10
    61    Koning, Tilly C. de, Achterstr. 10
  813    Koning, Tilly C. de, woning, fabrik., Spaarne 79
1553    Koning, Tilly G. de, Kant. en fabrik., Achterstr. 8b
1673    Koning, Tilly G. de, Woning, dir., Floraplein 2
1964    Koningsbruggen, Fa. J.S. v., Speelgoederen, galanterieën en illuminatieart., Anegang 7
2444    Kon. Ned. Grofsmederij, Montagewerf, t.o. de Schotergasfabr.
  585    Koog, Mr. L.J. v. Toulon v.d., Adv. en proc., griffier Raad v. Beroep, Spaarne 92rood
2826    Kool, Mr. J.W., Kleverparkweg 39
  906    Koolhoven, A., Villa "Acacia", Park Hartenlust, Bloemendaal
1149    Koolhoven, J., Notaris, Nieuwe Gr. 84
1152    Koolhoven, gebr. Logeman, Mevr. M.E., villa "Carolinahof", Bloemendaal
  153    Koomen, P., Poelier, Gierstr. 39
  804    Koopen, D.W., Grossier in Boter, kaas, spek en vetwaren, Breestr. 34
1037    Koopen, D.W., Spaarne 93
2656    Koopman, H.J.A., Assuradeur, Verspronckweg 49
  414    Koopman, J.W., Rijwielfabr., Raaks 3
  368    Koorn, A., Vleeschh., Kruisweg 14
1407    Kop, J. v.d., Ter Hofstedeweg, Overveen
  972    Kopje", "t, Middelb. school v. meisjes, Bloemendaal
2256    Korringa, H., Architect, kant. Jansstr. 85 (8.20 - 12, 1.30 - 6. Kant. gesl. zijnde No. 1502)
2117    Kors, D.J., Manufacturen, Gem. ondergoederen, enz., Spaarnestr. 59
2544    Korstjens, Gebr., Kantoorboekhandel, Barteljorisstr. 30
  520    Kort, J., IJzerw., huish., art., Warmoesstr. 27
1300    Kort, H.W. de Vert. Ned. Bell-Teleph. Mij., Ripperdastr. 14
  278    Kort, I.Th., Lange Veerstr. 27-29
1036    Korting, A.Th.M., in Thee en Koffie, Raamsingel, 50zwart
2217    Koster, H., Damesconfectiemag. Lange Veerstr. 10
2273    Koster, H., Mag. v. damesconf., Gr. Houtstr. 42
1838    Koster, J., Pianohandel, Gr. Markt 27
1881    Kosterij Ev. Luth. Gemeente, P.H. Kloos, Witte Heerensteeg 18
1088    Kraaij, G., In brandstoffen, Aanzeghuis der Alg. Vereen. v. Bloembollencultuur, Turfmarkt 10
2030    Kraaijeveld, J.D.A., Aannemer, Schoterweg 16
2200    Kraak, W., Vleeschhouwer en Varkensslachter, Teijlerstr. 15
4746    Krabbendam, F.J., Villa "Sweet Rosy", Zandvoortseweg 9, Aerdenhout
2099    Kramer, J., in Comest. en kol. waren, Schotersingel 35
  620    Kramer & Zn., H., Bloemisten, Kleverlaan, Bloemedaal
1181    Kranenburg & Zn., G., Roomboterfrabr. en melkinr., Ged. Raamgr. 27
  503    Krankzinn. gest. "Meerenberg", Bloemendaal
  702    Krelage, Ernst. H., Wilhelminapark 35
1048    Krelage-Schneither, Mevr. Wed. J.H., Wilhelminapark 21
  111    Kreage & Zn., E.H., Tuinbouwinr. Bloemhof, Kl. Houtweg 23
  614    Kremer Jr., A.F., Koopman, villa "Duinhoeve", park "Kweekduin", Overveen
  150    Kremer, A.F., Koopman, Zijlstr. 91
1190    Krenning, J.P., Huis- en kachelsmederij, Spaarnwouderstr. 52
1899    Kreuiter, A., Oraqnjekade 19
1244    Kreuiter & Co., A., Bank- en effectenzaak, Jansstr. 29
1977    Krieger, H.M.A., "Interlake", Bronsteeweg 45, Heemstede
1308    Kriens, Chr.P.W., Muziekdirect., G. Houtstr. 62rood
2584    Krouwel, J., Graanhandelaar, Ripperdapark 12
  838    Krol Kzn., Florapark 8
  242    Kruger, N.J., Bloemenmag., Plein 2b, Bloemkweekerij, Leidschestr. 61-65
1810    Krugers, J.L.G., Civ. Ingenieur, Wilhelminapark 10
  941    Kruijer, P.A., Smederij v. haarden, kachels, enz., Hoogstr. 10
1360    Krujer, W.F., Varkenssl., Leidschestr. 29
1677    Kruijff, A., Voorhelmplein h. Bakkerstr.
2346    Kruijmel & Merckens, fabrik. van Dameshandwerken, Gr. Houtstr. 148
  113    Kruijsman, Mej. N., Aelbertsbergstr.
1377    Kruimel, Joan H.A., Spaarnheuvel, Santpoort
1096    Krul & Co., Fa., (E. Venekamp), Brandstoffenh., Kinderhuisvest 35
1617    Krul Jr., Fa. J.H., Brandstoffenh. en expeditie, Bloemend.weg 219, Overveen (kant. 7 - 7)
  761    Krûse, J.H., Zijlweg 35, Overveen
  121    Kruseman, Dr. H.D., Wethouder, Dreef 16
2140    Kruseman, J.J.G., tabak en sigaren, Gr. Houtstr. 124
1042    Kruymel, D.C., Rijksveearts, Ged. Oudegracht 62
1663    Kuenen, C.H., Med. Doct. Arts, Ged., Oudegracht 105
1576    Kuijk, L., Varkensslager, Schagchelstr. 16a
1160    Kuijken, A.H., in fijne vleeschw. comest. en delicatessen, Gr. Houtstr. 152
2683    Kuijken Jr., Wilh. A., Ontwerpen v. dessins en graveeren van drukwalsen en platen, koperbadstempels,
             Zijlweg 2
2688    Idem, woon. Santpoortsestr. 1a
1655    Kuiper, Jr., P., Architect, Dir. der Mij. "Bosch en Vaart", Bosch en Vaartstr. 31, Heemstede
2048    Kuiper, F., Café "de Kleine Kroon", Stationsplein 4
2351    Kuiper Jr., W., Instrumentmaker, Oudegr. 6
1664    Kuipers, Fa. J., Baketb., Fil, de Keijstr. 1
  508    Kuipers, Fa. J., Banketb., O. Groenmarkt 26
1629    Kuyken, Joh. C., in fijne vleeschw., comest., boter, kaas en delicatessen, Zijlstr. 39
  981    Kuyper, Joseph, Westerhoutstr. 36, Heemstede
2355    Kuyper, N., fa. v. Stuijvenberg, Parklaan 97
1853    Kwantes-Beezem, Fa., Sigarenmag., veevoeder, wijndepôt, Zijlweg 94

1857    Laan, A., Villa Zomerhof, Rijperweg 4,  Bloemendaal
  913    Laan, J.A., villa "Nachtegaal", Overveen
1814    Laan, Jac. A., villa "Dalhoeve", Bloemendaal
  944    Laan, J.C., Villa Duinhof, Park Duin en Daal, Bloemendaal
1060    Laan, Johan, "de Elshof", Duin en Daalsche Park, Bloemendaal
  903    Laan Sligcher, Mevr. Wed. A., Mariaheuvel, Park, Bloemendaal
1043    Laan-Vis, Mevr. Wed.  J.J., Frederikspark 1
  947    Laan, A. v.d., Parklaan 4
1577    Laan, G. v.d., Kapper, Nieuwegr. 15
  545    Laan, J. v.d., Boter-, eieren- en vischh., Riviervischmarkt
2145    Laan, W.G. v.d., in dames- en kinderhoeden, Barteljorisstr. 6
  622    Laan&Co., A. v.d., in Manufact. en mantels, Barteljorisstr. 13-17
2523    Laat, A. de, Schilder, Rollandstr. 18
1318    Laboyrie, vh. Chs., "à la belle Canne", Parapluiefabr., Gr. Houtstr. 47
  789    Lambert, N.H., Zijlweg 78rood
  442    Lamfers, K.B., Bloemist, Kruisweg 51
  626    Lamp, H., Mag. v. Luxe- en Huish. art., Barteljorisstr. 18
  659    Lamp, Jac., Heeren-art. en hoedemag., Barteljorisstr. 24
1018    Lampe, G.W., Manufact., Confectie en gemaakte goederen, Gierstr. 29
  779    Land, Mevr. de Wed. Mr. A.A., Jordenstr. 39
1337    Land, Dr. A.A.G., Arts, Raamsingel 8
1471    "Landbouw", De, J.P. Piët, in Boter, Kaas en Eieren, Kruisweg 29
1858    Landbouw-Onderlinge, Bijkantoor, Jansstr. 49
2006    Lande, Adr. v.d., Timmerman en transp. v. inboedels, N. Raamstr. 2
1141    Landmeter, F.J. de, Lood-, zink- en leibedekking, Jacobijnestr. 4
1627    Lang, F.A.L., villa "Augusta", Rustenburglaan, Bloemendaal
2019    Lange, Mevr. de, Koninginneweg 28
2249    Langemeijer, Gebr., Damesmodeart., Gr. Houtstr. 59
  460    Langeveld, Mag. v. Sigaren, Gr. Houtstr. 140
2033    Lans&Co., B.H.J., In wijnen en gedist., Ged. Oudegr. 82a
  423    Lasschuit & Zonen, H., Loodgieters en zinkw., Haeusler houtcement dakbedekking, L. Wijngaardstr.
1374    Lassing, J.W., Timmerman en Aannemer, Kleverlaan A 840, Bloemendaal
2806    Latenstein, P., Kl. Houtweg 26
2552    Laverman, J.D., Dir. Haar, IJzergieterij, Kleverparkweg 80rood 
1876    Leeflang, H.G.M., Aannemer van begrafenissen, N. Groenmarkt 8
  516    Leemans, J.L., Mag. v. verplegingsart., caoutchouc en guttapercha, Krocht 12
1299    Leesberg, Mr. A., Adv.-Proc., Nieuwegr. 37
1311    Leeuwen, D. v., Brood- en koekbakker, v. Marumstr. 17
1379    Leeuwen, J.A. v., Predikant, Kerkbuurt A 181, Bloemendaal
  202    Leeuwen, Mr. Dr. W.F. v., Nieuwe Gr. 7
2025    Leeuwenberg, Anton, Vijverlaan 6, Heemstede
1801    Leeuwenberg, P.J.M., Oranjeplein 3, Heemstede
  282    Lefebvre, P.J.E., Huize "Dennenoord", Duin en Daal, Bloemendaal
2435    Leger des Heils, toevlucht v. dakloozen en volkslogement "De Metropool", Heimbrekersteeg 7
2257    Leij, P.H. v.d., Dir. Rijkskweekschool v. onderwijzers, Koudenhorn 34
2646    Leijenhorst, E. v., Lid der fa. Petrie en Co., Schotersingel 89a
1431    Lennep, Mej. A.C. v., "Klein Welgelegen", Heemstede
1074    Lennep, Mr. D.E. v., Burgem. der Gem. Heemstede, "Kennemerduin", Heemstede
1507    Lennep, O. v. Florastr. 14
1288    Lennep, F. Th. Roeters v., Wilhelminapark 32
2649    Lennep, Jhr. Dr. J.W. v., Dunewalde, Aerdenhout
  343    Lennep-Cloetta, Mevr. Douair. F. v., Hazepaterslaan 28
2936    Lent, C.L.J. v., Rijwielen en motroen, Raadhuislaan 59, Heemstede 
4744    Lepper, J.G., w.i. Eenig firmant der Kantoorboekh. en drukkerij, voorh. R.C. Lepper & Zn., Sparrenlaan
             hoek Hoplaan, Bentveld, Aerdenhout
1530    Lessing, J.A., Vleeschhouwer, Frankenstr. 12
1523    Leunis, J.D. Arts, Schotersingel 47
2625    Leupen, H.J., (Lid der fa. Wed. J. Leupen en Zn.), Prinsessestr. 5, Heemstede
  571    Leupen, J., Hazepaterslaan 6
  126    Leupen, J., (fa. Wed. Leupen & Zn.), Gr. Houtstr. 189
2223    Leuven, F., Café Biljart, "Noord- en Zuid-Holl. Koffiehuis", Gierstr. 2
2311    Leuve, Jac., J. v., Stoomwasscherij "Kennemerland", Z.B. Spaarne 28
2070    Leuven, M.J. v., Stoomwasscherij, Kampersingel 58
  746    Levenkamp, N., Dir. Holl. Credit- en Depositobank, "Mees en Ritsema", Kl. Houtweg 47
1931    Levert, E., Kenaustr. 3
    80    Levert & Schudel, Wijnh. en likeurst., Dijkstr. 8
2457    Levert-Offerhaus, Mevr. J. Ph., Frans Halsplein 4
1521    Levie, A.A., Kenaustr. 5
2459    Levy, A., Westerhoutpark 32, Heemstede
2472    Lewenstein, Amst. Naaimachineh. v.h. A., Barteljorisstr. 4
1883    Liebl, G., Lid der fa. Gonnermann & Co., Kleverlaan 15, Bloemendaal
2931    Liefdewerk "Oud Papier", Magazijn, Koudenhorn 30
  658    Lieftinck, Fr., Lid v.d. tweede Kamer der Staten-Generaal, "Klein Genoegen", Kleine Houtweg 45
  802    Lieftinck, Jr., J.H., Frederikspark 8
  657    Liemt, B.J. v., Mag. v. bedden, tapijten en meubelen, Verwulft 9, Houtstr. 62
2839    Idem, Tapijtmag., stofzuigmachines, Gr. Houtstr. 67
  862    Liemt, Willem v., Mag. v. Damesconf., enz., Anegang hoek Warmoesstr.
1186    Liera, E., in Nikkel, art., glas, porcelein en aardew., Kl. Houtstr. 17
1995    Lijnden, A.J.H., Baron v., Zijlweg 103
1472    Lijnden-Tedding v. Berkhout, Douair. J. Barsse v., Wagenweg 66
1960    Lijnzaad, H.L., Aardappelenhandel, Ged. Oudegr. 21
1390    Lindeman&Zn., G.H., Heeren- en Dameskleermaker, Ged. Oudegr. 9
1612    Lindeman, Handgraaf&, Lood- en zinkwerkers, blikslagers enz., Kleverlaan 9, Bloemendaal
  474    Linden, A. v.v., Kruisweg 63
  964    Linden, Mevr. Wed. E.F. v.d., Ripperdapark 11
  698    Linden, J.&P. v.d., Kapper, sigarenwinkelier, P. Kiesstr. 78
2057    Linden, Th. v.d., Zijlweg 21
1449    Linden&Meeter, Dames v.d., Pension, Huize "Onder de Linden", Paviljoenslaan 13
    29    Linden v.d. Heuvell, Dr. H.L. v.d., Nieuwe Gr. 96
  268    Linden Tol, Dr. W. v., Arts, Dreef, Heemstede
1811    Linden Tol, Dr. W. v.., Koetsierswoning, Wijde Geldeloozepad 62
1505    Lindner, A.H.M., Zijlweg 56, Overveen
  932    Lintner Jr., M., Villa "De Berg", Rijperweg, Bloemendaal
1515    Lioni, Mr. D.E., Villa Delta, Rijperweg, Bloemendaal
  416    Lipptis, Jan W., Hoeden- en pettenmag., uniformpetten, Gr. Houtstr. 25-27
2002    Lissauer, Ed A., Vert. v. Nijgh & Ditmar's Uitgeverij Mij., Kleverparkweg 148
1657    Lith, A. v., Secretaris "Meerenberg", Bosch en Vaartstr., Heemstede
2607    Lob, J.M., Villa Dennen-Huize, Midden-Duin- en Daalscheweg 4a, Bloemendaal
2594    Lodder, P., In aardapp., groenten en fruit, Kl. Houtstr. 107
2344    Loeb, E.A., partic., villa Irene, ter Hofstedeweg 9
2576    Loeff, C., Werktuigk. Ingenieur, Kleverparkweg 25
1583    Loeff, Dr. A. Rutgers v.d., Bibliothecaris der Stads-Bibliotheek, Koninginneweg 11
1927    Loeff de Koning, Mevr. J.C.M., Gr. Houtstr. 95
2093    Loghem, J.B. v., Bouwk. Ingenieur, Spaarnelaan, Houtpark, Heemstede
1950    Loghem, J.J. v., Haarlemmerhoutpark, Vijverlaan 1
1915    Loghem de Josselin de Jong, Rechter, Nieuwegr. 53
1559    Lohman, A.H.F., Smederij, Bonds-rijw. en motorhersteller, Anthoniestr. 63
1440    Lohman, Th., In Damesconfectie, Gr. Houtstr. 29a
  765    Lokker, Fa. J., Bakkerij "de Zeeuw", Oude Groenmarkt 22
2304    Lomans, B.J., Zijlweg 102, Overveen
  847    Lommelaars, J.A., Huish. en Luxe art., Koningstr. 21
2811    Lommen, Mevr. Wed. F.H.M., Verspronckweg 4
  209    London, H., Metselaar en aannemer, Kampersingel 5 O
1021    Loo, Joh. v.d., Rijwielh. en reparatieinr., Jacobstr.
2876    Looijen, M.J., Florapark 6
2146    Looman, W.F., Ruijsdaelhof, Kweekduin, Overveen
  175    Loomeijer & Zn., Fa. C.G., Apotheker, Barteljorisstr. 11
2495    Loomeijer & Zn., Fa. G.C., Apotheker, Zijlweg 88
1214    Loos, B., Houthandel, Parklaan 89
  259    Loos en Co., v.d., In Wijnen en Min. wateren, Nobelstr. 2
  144    Loosjes, Erven, Ged. Oude Gr. 88
  553    Loosjes, Vincent, Wethouder, Stolbergstr. 20
  721    Loots, Gebrs., Wijnk. en likeurst., Pietersstr. 21
2538    Loreij, Mej. O., Onderwijzeres, Hasselaarsplein
1161    Lorjé, Fa. Louis, Kantoorboekhandel, binderij en drukkerij, Zijlstr. 90
2823    Idem, Afd. El. drukkerij en binderij, Schagchelstr. 36. (8-12½; 1½-6½)
  883    Los, F., Dameskapper, Warmoesstr. 26
  771    Lottgering, J., Stoomververij en chem. wasscherij, Gr. Houtstr. 5a
1561    Lottgering, J., Stoomververij en chem. wasscherij, Amst. Vaart 30a
       3    Lotz, J.C.M., Leidschestr. 48rood
  551    Lotzy, Dr. J.P., Secr. v.d. Holl. Mij. der Wetenschappen, Spaarne 17
  122    Lourens Coster, Stoomdrukkerij, Zuider Buitenspaarne 12
    63    Louwerse & Zn., (fa. H.C.F. Hellingman), Banketbakker en kok, Gr. Houtstr. 29
1785    Lowe, Mevr. Wed. Mr. G.H., Frederikspark 12
2086    Lubbers, C., Kruidenier, Hagestr. 16
2104    Lucas, J.A., Timmerman en aannemer, Kampersingel 24
2164    Lucas, J.W., Account., Leeraar M.O. Boekhouden, Parklaan 9
1197    Lucassen, J., Ontvanger v.d. Waarborg enz., v. Hogendorpstr.
  457    Luchtvaart, De, Ged. Oudegr. 144
1534    Luden, M.J., Koningshof, Overveen
2262    Luderus Vettewinkel, Mevr. Wed. F.J.D., Kleverparkweg 61
       5    Lührs, Joh. P., pachter Restauratie, Station
  733    Lugt, P., Timmerman en aannemer v. begrafenissen, Oranjestr. 27
  372    Lugt & v. Citters, Kassiers en comm. in eff. en ass., Ged. Oude Gr. 52
  898    Lugt, P., Ingen., villa "Schip v. Damiate", Zijlweg, Overveen
1422    Lugt Plemp, Mevr. A.M., Zijlweg 21
  569    Lugt & Serné, Fa. de, Fabr. en mag. v. brandkasten, haarden, enz., Kampervest 23
2705    Luhrs, Joh. P., Partic., Prinsenbolwerk
2264    Luijken, F.J. v., in Muziekinstrumenten, Anegang
2669    Luijten, Oranjekade 25
1276    Luining, J., Arts, Frans Halsplein 3
  120    Luitingh, A.J., Koster der groote Kerk, Oude Groenmarkt 23
1996    Lunenburg, J.v., Vleeschhouwer, Smedestr. 20
1815    Lunenburg, J.P. v., in aardapp. en brandstoffen, Spaarnwouderstr. 27
2653    Lunenburg, Rest. Centraal, Anegang 11
1313    Luth. Wees- en Armhuis, Wagenweg, Heemstede
2605    Lutterveld, Mr. W.J.M. v., "Mimoas", Parkweg 4, Bloemendaal

2917    Maaker, A. de, Architect, Prinsessekade 20
       2    Maaren Jansen, A. v., Kruisstr. 35
1355    Maarschalk, L.N., Villa "de Colonnade", Ter Hoffstedeweg 7, Overveen
    82    Maas Czn., C.F.H., In Metaal Oxydes en verfw., Veerpolder 3a
  333    Maas, G.M. v., Kruideniersw. en comest., Kruisweg 41
  521    Maas, Joh., Fabrik. en winkelier in sigaren, Gr. Markt 14
  823    Maas, Joh., Parklaan 47
1169    Maas Hohn, Mevr. J., Zweedsche Heilgymnastiek en Massage, Wagenweg 22
2807    Maasbode", "De, Dagblad v. Nederland, Jansweg 51
    54    Mij. Metselmaterialen, v/h., Smits & Reijnders, In bouwmat., Houtmarkt 35
  548    Mij. v. Nijverheid, (Algem. secretariaat), Pavilj., Dreef
  440    Mij. tot Expl. van onr. Goederen, "de Amstel", Parklaan 31
  182    Mij. tot Nut v. 't Algem., Zijlstr. 48
2416    Mij. voor Wetensch. Cinematografie en Fimfabr., Spaarne 57
  115    Macdonald, Mr. F. Willekes, Adv. en proc., Spaarne 13
  327    Machielse, A., Gr. Houtstr. 191
1371    Machielse, F.P., Behanger en Stoffeerder, Kl. Houtstr. 59
1103    Machielse, Joh., Makelaar en Bouwk., Coornhertstr. 8
1263    Machielse, J.J., Aannemer, Tempelierstr. 15zwart
2156    Machielse, M., in Wijnen, Gedistill. en Likeuren, Paarlaarsteeg 4
2268    Macleine Pont, Mr. A., Florapark 12
1034    Mähler, H., Kleverparkweg 49
  568    Mag. Nederland, Gr. Houtstr. 36
  464    Maine, F. du, fa. S. Stam, Banketbakker en kok, Huis met de Luifel, Kruisstr. 37
2039    Maison Chic, Damesmodemag., Gr. Houtstr. 18a
2447    Maison Maas, Dames- en kinderhoeden, Zijlstr. 95
1944    Maison Moderne, Parijzer corsetten, Gr. Houtstr. 56
2355    Maison v. Stuijvenberg, Parklaan 97
4728    Maks, G., fa. Maks & Co., Huize "De Schulp", Aerdenhout
2512    Mandele, W. v.d., 1e Luit. Huzaren, Frans Halsplein 6
1729    Mandemaker, J., Fa. J.J. v.d. Steeg, Brandstoffenh., Gasthuisvest 39
1835    Mantel, Pieter, Vleeschh., Schaghelstr. 4
  860    Manufacturenmag., : de Kroon", Barrevoetstr. 6a
2062    Marchie v. Voorthuysen G.J.E. du, Eikenhof, Rijperweg, Bloemendaal
  996    Marees v. Swinderen, Jhr. Mr. R. de, Rechter in de arr.-rechtb. te Haarlem, Raamsingel
1328    Marez Oyens, A.D. de, Villa "Overbeek", Overveen
2214    Marken, Mevr. de Wed. P. v., "Op 't Heuveltje", Korte Parkweg, Bloemendaal
1493    Marle, J. v., Partic., Kl. Houtweg 11
1273    Martin, F.W., Winkelier, Gr. Houtstr. 109
  806    Martin, J.G., Schagchelstr. 31
2231    Martini, E., Ingenieur, Lid der fa. Gonnerman & Co., Kleverlaan 45, Bloemendaal
1518    Massée, C.J., Villa "Jinjah", Bloemendaalsche park
  377    Mathot, J.T., in Caoutchouc, gutta-percha en verplegingsart., Gr. Houtstr. 39
1303    Mathot, L.A.J., v/h. G. Jansen Hendriks, smederij en wagenmakerij, L. Poellaan 35
1858    Maurer, J., Jansstr. 49
  736    Maurik, L. v., Sigarenfabr., Oranjeplein 11, Heemstede
2309    Mauritz, M., Arts, Spaarne 60
1575    Meer, A. v.d., Wijnh., Kleine Houtstr. 40
2422    Meer, H.J. v.d., Rijwielbandenmij., Schgchelstr. 9
1012    Meerbeek's Bloembollenhandel en Kweekerij, N.V. v., Huize "Zomerzorg", Hillegom
  503    Meerenberg, Gesticht, Bloemendaal
  119    Meer en Bosch, Huize, Inr. tot verpleg. v. lijders aan vallende ziekte, Heemstede
  224    Mees & Ritsema (Holl. Crediet- en Depositobank), Zijlstr. 61
  191    Meeter, A., Bierh. en Mineraalwaterfabr., Spaarnwouderstr. 8
1653    Meeuwen, H.C. von, Handel en agent in Bouwmaterialen, Harmenjansweg 11zwart
2845    Meeuwen, H.C. von, Kleverpark 44
  863    Meeuwen&Zonen, Fa. G.C. v., Heerenweg, Heemstede
  186    Meij, J.P.Th v.d., Depôthouder v. Waverens Bieren, Kinderhuisvest 27
2627    Meijboom, H. Westerhoutstr. 31, Heemstede
  476    Meijer, Abr., Kousen en gebreide goederen, Gr. Houtstr. 16
    87    Meijer, Ant., Hôtel Rest. Royal, Stationsplein 2
2666    Meijer, C.L., Particulier, Wilhelminastr. 41
2292    Meijer, D., (fa. Reuchlin, Meijer & Co.), Comm, in eff., Eindenhoutstr. 27, Heemstede
  787    Meijer, Mr. Evert, Advocaat en Procureur, Jordenstr. 67
1849    Meijer, F.H., Floraplein 76
  528    Meijer, H., Katoenbaal, Warmoesstr. 6 m- 8
2056    Meijer, H.W., Frans Halsplein 2
  687    Meijer, J.J.W., Koopman, Westerhoutstr. 8, Heemstede
2500    Meijerink, A.J., Leeraar Gym. en Schermen, Kl. Houtstr. 2rood
2332    Meijerink, E., Meubelmakerij en stofferderij, P. Kiesstr. 57
2885    Meijnhout & Wartena, Grossiers in kolon. waren, ged. Odegr. 95
2430    Meiners-Brondgeest, Mevr. de Wed. J.F., Kenaupark 26
1697    Meinesz, H., Florapark 1
2678    Meinsma, A.Ph., Haarlem's Modelhuis, Ged. Oudegr. 86
  784    Melkinr. "Hartenlust", Kant. verkooplok., Kruisweg 70
1098    Melkinr. "Hartenlust", H.G. Scholte, Voorbuurt, Bloemendaal
2535    Melkinr. "de Sierkan", Directie en Administratie, Zijlweg 100-104
  831    Idem, Bestellingen
1004    Idem, Filiaal, Bloemendaal
1347    Idem, Filiaal Schoutjeslaan
  480    Melkinr. "de Toekomst", M. Prins & Co., Leischeplein h. Clerqstr.
  180    Melkinr. J. verdel, Kleverparkweg 2
    91    Melkinr. N.M. Verdel, in gepast. volle melk, Spekstr. 6, Fl. tel. no. 180
2579    Menalda, A., Nieuwegracht 49
1140    Mendlik, O., Zantvoortschestraatweg, Aerdenhout, Bloemendaal
2354    Mensing, Th., Krelagestr. 8
2001    Meppelink, G., Architect, Schotersingel 161
  222    Merens, Mr. A.H.J., Adv. proc., kant. Spaarne 94
4714    Merens, J., Fabrik., Bentveldweg 7, Aerdenhout
1443    Merens Azn., J.A., Wagenweg 68
2112    Merens, M., Villa Frida, N. Stationsweg, Bloemendaal
  329    Merens, Dr. W.E., Arts, Plein 34
  103    Merens, Gebr., Zuider Buitenspaarne 56
1240    Merens & Tieleman, Kassiers en Comm. in eff., Damstr. 23
4710    Mersch, Mr. A.A. v.d., Westerhoeve, Aerdenhout, Bloemendaal
2583    Mersch, J.F. v.d., Lid der fa. Gonnermann en Co., Parklaan 71
  454    Metr & Meijlink, (Cd. Ritsema), Boek- en steendr., kantoorb.-handel, Lange Bagijnestr. 20
2809    Metselaars & Paus, Fa., Timmerlieden, metselaars en aannemers, Heerensingel 137/139
1875    Metz, L.A., "Café Metz", Smedestr. 3
1439    Meulen, C.G. v.d., Schoollaan, Bloemendaal
2283    Meulen, Mr. G.H.J. v.d., Adv. en proc., Wagenweg 102
2424    Idem, Ged. Oudegr. 58
1323    Meurs, H.A. v., voorh. Gemeente-gasfitter en koperslager, Schagchelstr. 13zw
1056    Meurs, Mej. J.M. v., Baan 3a
2848    Meyerink Jr., Jac. C., Redacteur Haarl. Dagblad en corr. v.d. "Telegraaf", Frans Halsstr. 9
1047    Meyjes, Dr. W. Posthumus, "de Ebbinge", Bentveldweg, Aerdenhout
2643    Michel, N.J., Koopman, Heerensingel 17
1540    Michelsen, G.A., Pianocursus en Theorieonderwijs, Kenaustr. 4
2132    Middeldorp & Zn., P., Kleermakerij, Warmoesstr. 20
1058    Miedema, Mr. A.S., Dir. der Haarl. Hypoth. bank, v. Eedenstr.
2016    Miezérus Jr., D., Kleermaker, fil. Zijlweg 87
  625    Miezérus, J., Timmerman en aannemer, Bakenessegr. 61
  815    Miezérus, Maison, Leidschevaart 92
2167    Mijer, J., Behanger en Stoffeerder, Kinderhuisvest 19rood
  287    Militair Hospitaal, Kinderhuisstr. 2
  705    Mineraalwaterfabr. "Onderl. Belang", Ripperdastr. 24
2577    Minnigh, A.W.G., Dir. N.V. Handels Mij. v. A. Resink, Afd. Holland en Techniek, Kleverparkweg 45
    16    Mirandolle, Mevr. Wed. C.J.F., Staten Bolwerk 1
1598    Mispelblom Beijer, H.D., Nieuwegr. 41        
  241    Misset Jr., F.C., Houtkooper, Schalkwijkerstr. 1
2650    Mock-v. Lennep, Mevr., Rustenburcherweg 9, Bloemendaal
1714    Modoo, L., Wethouder, Aalbertsbergstr. 85
1498    Moens, H.J.M., Wagenweg D 163b, Heemstede
1779    Möhringer, J., Timmerman, metselaar en aannemer, L. Margarethastr. 26
  769    Möller, J.B., Mag. v. Schoenen en Laarzen, Groote Houtstr. 20
2301    Möollmann, M.P.J., Vicaris Generaal van het Bisdom, Kruisweg 45
1778    Mok, A.M., Vleeschh., Spaarnwouderstr. 94
  701    Mok, Ph.J., Koopman en comm. in fruit en groenten, Kl. Houtstr. 65
2820    Mok, Fa. S., In dames en kindergoederen, L. Veerstr. 9/11
1774    Mok, Deetaas, H., Lampekappenfabr., Gr. Houtstr. 157
2465    Mok Nopol, J., Hoofdagentschap "Het Witte Kruis", L.
1428    Moltzer Jr., C.N.J., Villa de Weerd, Bloemendaal
2864    Mommans, J..L., Meubelmakerij, behangerij, K. Houtstrt. 18
2060    Monné, F.J., Confectiemag. "De Adelaar", Barteljorisstr. 25
1680    Monnik, Mr. J.H., Adv. en Proc., (Kant. Mrs. Monnik & Bruch), Kruisweg 26
2092    Monnik, Mr. J.H., Adv. en proc., Huize "Sakerbosch", Koepellaan, Bloemendaal
    95    Mons & Grijseels, Apothekers, Lange Veerstr. 16
2536    Moshouwer, P.A., partic., Zijlweg 63
2668    Monshouwer, Th., Steenhouwer, Lid der fa. Cortlever en Monshouwer, Bilderdijkstr. 28
1590    Montauban, A., Varkenssl., Jansstr. 24
1870    Montauban, L., Varkenssl., Pieter Kiesstr. 2
1209    Moolenaars, Gebr., Smeden, Prinsenbolwerk 20-22, Baljuwslaan 20
1285    Moor & Co., J.C., Comm. in eff. Ged. Oude Gr. 5
  582    Mooy, Frans B., Bloembollenh., Kant. Schouwtjeslaan 23
2532    Idem, huis, Wilhelminap. 38
  949    Mooy & Zn., J., Bloembollenkweekers, Tempelierstr. 7
2085    Mooy, D. de, groentenhandel en schuitenverh., Turfmarkt 26
1684    Moser, Mejuffr., Verhuurkant. v. dienstboden, Kl. Houtstr. 50rood
  362    Most v. Spijk, G. v.d., Koopman, Stolbergstr. 3
  457    Motorboot, De, Ged. Oudegr. 144
1032    Mouthaan, N.J., Villa Zonnewende, Doodweg, Aerdenhout, Bloemendaal
1542    Mühlen, Jhr. R.W.P.F. von, Zuiderhoutpark, Heemstede
1072    Muelen, Mr.  P.J.G., v.d., Baan 13a
  363    Muller, R., v.h. J.J. Deudeij, Gr. Houtstraat 131
1723    Muijs, J., Papierhandel, Frankenstr. 33
       4    Mul, H.N., Kruisstr. 25
2275    Mulder & v. Asdonk, Architecten, Bloemend. straatweg 94, Bloemendaal
1401    Mulder, Dr. G.H., Keel-, Neus- en Oorarts, Kenaustr. 2
2907    Mulder, Mevr. D.G., Schotersingel 77
1218    Mulder, J., N. Gracht 51
  506    Mullemeister, J., Oud-Lid v.d. Raad v. Ned.-Indië, Heemstede
  672    Muller, Dr. Fred., Zenuwarts, Julianastr.
1423    Muller, J., Ondern. v. verhuiz. en Transporten, Nieuwe Raamstr. 10
2875    Muller, P., Zijlweg 15
1638    Muller, Fa. H.P., Dames- en kinderhoeden, Gr. Houtstr. 110
2619    Munster v. Heuven, J. v., Bloemend.weg 113e. Bloemendaal
  738    Museum en School v. Kunstnijverh., Dreef
2335    Muylaert, J.C.J., Kapper, Kruisweg 46
1904    "My Valet", Rep.inr. v. heeren- en dameskl., Nieuwekerksplein 8

2040    Naaml. Venn. fabr.v.opr. Haarlemmerolie, v/h. Claes Tilly, Tuinlaan
  422    Naaml. Venn. werf "Hubertina", v/h. W.M. Jacobs, Veerpolder 1a
1343    Nachenius, H.A.J. de Bijll, Ingen., Schotersingel 159
4730    Nathusius, B., Huize Varenbeek, Aerdenhout, Bloemendaal
2035    Nat. Bank, E. v. Tijn, Ged. Oudegr. 65
1006    Nederhasselt, E.W.A., v., "De Valck", Tramweg 1, Aerdenhout, Bloemendaal
  747    `Nederkoorn Czn., Johs., Meubelmaker, stoffeerder, Bergplaatsen v. inboedels, Gr. Heiligland 58
1040    Nederkoorn, Corns., Timmerman, metselaar, aannemer, Julianaweg 313, Overveen
1639    Nederkoorn, Czn., M., Bouwkundige en Aannemer, Gr. Heiligland 32, werkpl. Tempelierstr. 21
  825    Nederl. Aether. en Essencefabr., Nieuwegr. 62
    50    Ned. Bell-Teleph.-Mij., Smedestr. 9
    23    Ned. Credietbank, N. Gracht 11
1221    Ned. Levensverz.-&Lijfrentebank, N.Groenmarkt 6
1321    Ned. Middernachtzendingvereen., P. Kiesstr. 43
2401    Ned. Raffinaderij v. Petroleumproducten, L. Schoorl & B. Doorn, Spaarndammerweg
    49    N.R.K.V., (Gebouw St. Bavo), Smedenstr. 23
  835    Ned. Wapenmag., v/h. S. de Jager, Barteljorisstr. 32
1755    Ned. IJzerhandel, afd. Enthaven, Zijlstraat 64
1833    Neelissen, A.J., Bloembollenkw. "Bloomfield", Rampelaan, Overveen
1909    Neelissen, W.H., Timmerman en aannemer, Parklaan 37
  219    Nelis, F.J.H., Bestelhuis, vrachtrijders, Spaarne 32
1968    Nelis & Zn., P., Camplaan, Heemstede
2357    Nelissen, Herm. J., Huis- en decoratieschilder, Bakenessergr. 103
  355    Nelissen, J.P.A., Aannemer, timmerman, metselaar en schilder, Spaarne 2
2339    Nelissen, W.J., Bouwkundige, Gasthuissingel 8
1496    Nes v. Meerkerk, Mr. W.H. v., Rechter in de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Nassauplein 6
2585    Nicasie, J.A., Biscuitfabr. "Amstelhoek", v/h. Dalehout, Zijwel Zijlweg 2/4
1127    Nieberg, A.F.J., Makelaar, Leidsche Vaart 140
2473    Nieberg-Hoogen, Wed. A.W., Coiffures en badinr., Kruisweg 13
2814    Idem, partic., Gasthuisingel 30
1163    Niekerk, D.W. v., Notaris, Rolhuiszen 2
1404    Niel Czn., Hk. v., Schilder, woonh. Parklaan 25
  371    Niel Hzn., H. v., Horlogemaker, Gr. Houtstr. 86
2160    Niel, P. v., Toiletart., Gr. Houtstr. 90
  361    Niel, Fa. Corn. v., Behanger, stoffeerder en schilder, Schaghelstr. 21
2559    Nielen & Zn., G., Manufact., Zijlstr. 43
  890    Niemann, H.J., Bloemenmag., "Magnolia", Kl. Houtstr. 92
2113    Niemann, J.D., Spiegel- en Lijstenfabr., Ged. Oudegr. 85
1212    Nienhuis, Ida G., Masseuse, Jansstr. 12
2427    Nienhuijs, J., "Vredenoord", Bloemendaalsche straatweg 123, Bloemendaal
1803    Nienhuijs, J.W., Huize Zonnehoeck, Overveen
2347    Nienhuis Ruys, H.A., villa de Distel, Aerdenhoutschelaan 4, Aerdenhout
  269    Niephaus, T.C., Makelaar, kant. v. vaste goederen, ass., hypoth., bur. Woninggids, Nassaulaan 27
2342    Nierman, Jan, Kantoorboekenfabr., Linieerinr., Ged. Oudegr. 56
1517    Niessen, J.H., Vertegenw. der fa. C. Holst, Houth., Kleverparkweg 88
1941    "Nieuw Engeland", Mag., Heeren- en kinderkl., Kruisstr. 33
1426    Nieuwe Haarl. Courant, Stad en land, Kinderhuisvest 33
  752    Nieuwenhof, A.E., Meubelfabr. en behanger, Jansweg 31
1148    Nieuwenhoven, J.P. v., Sigarenmag., Kruisweg 43
2443    Nieuwenhuijs, J., Kleverparkweg 71
1990    Nieuwenhuijs, L., v. Eedenstr. 11
1402    Nieuwenhuijs, Mevr. de Wed. Mr. T.L.A., Villa "Hill Cottage", Bloemendaal
1454    Nieuwenhuijs & Franeken, Importeurs der Djinn motoren, Statenbolwerk 3
2635    Nieuwenhuijzen, L. v.d., Oranjeplein 2, Heemstede
2858    Nieuwenhuis, C., Vleeschh., P. Kiesstr. 11
2578    Nieuwenhuis, G. Marius, Redacteur Opr. Haarl. Courant, Santpoortstr. 2b
  427    Nieuwenhuyzen Kruseman, Dr. J., Frederikspark 2
1019    Nieuwjaar, Gebrs., Lood- en Zinkwerkers, Nieuwe Kerksplein 20
2812    Nieuwkuijk, J.F. v., Bosch en Vaartstr. 23, Heemstede
  621    Nieuwland, C.J.J., Koninginneweg 64
1508    Nijdam, Dr. H.W.M., Linnaeuslaan 18, Haarlemmerhoutpark, Heemstede
2316    Nikkelen Kuijper, A.C. v., Vogel-, kooien- en zaadhandel, Doelstr. 18
1378    Nix, F.L., Voorz. Burgerl. Armbestuur, Hasselaersplein 32
2616    Nobel, C. de, Bloemenmag., Zijlstr. 31
1476    Nobels, Advertentiebur., Levering van Couranten en Tijdschriften, Nieuwe gracht 27
    88    Nobels, Drukkerij, Spaarnwouderstr. 38-40
  253    Noë, L.P., Dreef 40
    42    Noë & Co., Import machine- en zoete oliën, Bakenessegr. 83
2189    Nolst Trenité, Dr. G., Leeraar H.B.S., Ged. Oude Gracht 31
2082    Noordeloos Pzn., J., Banketbakker, Leidschestr. 25
  994    Noord-Holl. Landbouwcrediet, Oudegr. 65
2194    Noord-Zuidholl. Tramweg Mij., Jansweg
1800    Idem, Goederenkant. voor lijn Haarlem - Leiden, Klein Heiligland 20
2525    Idem, Remise Schoten, Soendaplein
1184    Noppen, J.J. v., Architect, Schotersingel
1240    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, Mere4ns en Tieleman, Damstr. 23
  922    Norden, W.B. v., Bloemist, Zuider Buiten Spaarne 110
  379    Notarishuis, 't, Verkooplokaal v. roer. en onr. goederen, Bilderdijkstr. 1
2338    Nugteren, B., Ingenieur N.-Z. Holl. Tranweg Mij., Hasselaarsplein 8
1000    Numan v. Son, A.P.C., v/h., v. Hees, Apoth., Kl. Houtstr. 57
1775    Nutsspaarbank, Jansstr. 19
2592    Idem, Bijkant., Gen. Joubertstr. 2

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 374 / 375 / 376-377 / 378-385 / 386-390

Transcriptie door: Sake Wagenaar / Marco Schelling / Ine van den Munckhof / Ineke Smit / T. Janse


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net