HAARLEM [vervolg]

  673    Oever, Dr. A.E. ten, Arts, Dreef 2
1652    Offenberg, J., Schoenmaker, Genestetweg 15, Bloemendaal
  538    Officier v. Justitie, Janstr. 81
1946    Oijen, J.W.Th. v. Linnaeuslaan 1, Haarl. Houtpark
2617    Oijen-Burman, Mevr. Wed. J.H., Bloemhofstr. 3
  877    Okhuijsen, J.A., In Wijnen en Likeuren, enz., Gierstr. 34
2317    Olie & Gonnerman, J.D.B., Ingenieurs, Eindehoutstr. 29, Heemstede
1267    Olifiers, J., Koffers, Tasschen, Lederwerk, Kruisstr. 51
  531    Olphen, H.A. v., Steen- en boekdr., Donkere Spaarne 26
1090    Olst, J.M. v., Arts, Wilhelminastr. 19
1509    Olst, Ph.A. v., Villa "Duijnwijck", Duinlustpark, Bloemendaal
2921    Omes, C., Café "De Postduif", Korte Houtstr. 44
2834    Ommeren, A. v., Behangerij, stoff., M. v. Heemskerkstr. 67
  226    Ommeren, M. v., Metselaar, timmerman, aannemer, Nieuwegr. 1
  889    "Onder den St. Maarten", Meubelfabr. Maerten v. Heemskerkstr. 25a
2282    Onderwater, A.F.P., Zuider Buitenspaarne 122
1933    Onderwater, Mevr. E., "Bosch en Hoven", Heerenweg 102, Heemstede
    68    Ontsmettingsdienst, Gem., Kantoor, Harmenjansweg
  691    Oolgaardt, J., Schoterweg 12
    98    Oolgaardt & Proot, Jansstr. 64
1768    Oord, L. v.d., Grossier in aardappelen, groenten en fruit, Kouden Horn 86
1610    Oorde, J.J. v., Techn. Bur., Turfmarkt 30
1434    Oort, H.C. v., Wildhandel, Tuchthuisstr. 12
  592    Oosten & Zn., Wed., Mag. v. tapijten, gordijnen, behangerij, stoffeerderij, Anegang 24
1320    Oostenbroek & Zn., G., Boekbinders, Magdalenasteeg 4
2939    Oosterhoorn, F., Dir. Eerste Heemsteedsche begrafenisvereen., Raadhuisstr. 6, Heemstede
  674    Oosterman & Lomans, Zeepzieders, Zeepziederij "de Kroon", Houtmarkt, 19-21
2345    Oostra, Mej. H., Verlosk., Parklaan 65
1067    Oostwald G., Loodgieter, Zinkwerker, Zijlvest 9
1128    Oostwald Jr., W., Behanger, stoffeerder, Kl. Houtstr. 138
1491    Oostwald & Zn., J., Mag. v. Meubelen, tapijten en behangselpapieren, Schagchelstr. 2
  875    Ootmar, G.A., Arts, Sonnehoeck Schotersingel b/h Viaduct
1230    Ooy, P.v., Pianomag., Kruisweg 57
1350    Ooyevaar, A., Kapper, Gr.Houtstr. 98
2450    Opbroek, J.G., Lood- en zinkwerker, Gas- en Waterfitter, Gen. Cronjéstr. 74
1223    Openbaar Slachthuis, Slagersgezellenlokaal
2802    Idem, Vleeschwarenfabr. v. d. Ned. Coöp Bond
  989    Idem, Portiersloge, Administratiegebouw
1334    Oploo, C.P.W. v., v.h. K. Cornelissen, Kapper en in Parfumerieën, Grote Houtstr. 1b
2021    Oppen, Mr. L.M.E.I. v., Cand-Notaris, Wilhelminastr. 62
2080    Oprechte Haarl. Courant en Stadseditie O.H. Ct., Redactie, Klokhuisplein 9
    99    Idem, Administratie
  194    [Idem]
1228    Op 't Eijnde Stolp, Jenny, Arts, N.Gr. 58
1937    Opzeeland, B.v., Paardensl. Kerkhofstr. 35
2615    Opzeeland, J.v., in Huish. art., Zijlstraat 31.
1006    OrchideeënEtablisement "Aerdenhout", E.W.A. v. Nederhasselt, Bentveldsduinweg 6
1382    Orobio de Castro, E.S., Assuradeur, Oosterhoutlaan 2, Haarlemmerhoutpark, Heemstede
2206    Osieck, J.C., Villa "Duinoord", Bloemend.weg, Bloemendaal
2824    Otter, Mej. L.M., Dameskapster, Turfmarkt 8rood
1500    Otter v. Zetten, P.G., Kleermakerij, Alexanderstr. 10
  519    Otter & Co., fa. P.G. in Brandstoffen, Rolhuizen 10
2515    Otto, G., piano- & orgelhandelaar, Jansstr. 51
1388    Otto, H. in Fruit, groenten en aardapp., Barrevoeterstr. 10
2471    Otto, P., "De Dennenburg", Hooge Duin en Daalscheweg, Bloemendaal
2942    Oudakker, J.J., In Grint en Rivierzand, Princessekade 13
2154    Out, P.J., Rund- en Varkenssl., Kamperstr. 18
  682    Out, P.Jac., v.h. A.C. Sweerts, Vleeschhouwerij en Varkensslachterij, Zijlweg 66
1765    Overakker, A., Taxateur, makelaar en assuradeur, Bloemend. Straatweg 113a, Bloemendaal
  757    Overakker, J., In Brandstoffen, Nassaulaan 47
  807    Overweg, A., Dir. der Cacao- en Chocoladefabr. "Union", P. Krugerkade.
1142   Ozinga, P., Arts, Kinderhuisvest 3

  653    Paanakker & Co., B., Schoenh., Anegang 23
2451    Paardebek, M. in Rubber en metalen, L. Bogaardstr. 6zwart
2128    Paassen, Dr. C.J. v., v. Eedenstr. 10
2126    Paanakker's Schoenenhandel, N., Gr. Houtstr. 30
2101    Paesi, F.E., Tandarts, Wilhelminastr. 58
  316    Pahud de Mortanges, Mr. W.Th., Florapark 5
2297    Palthe, Gebrs., Ververij en chem. wasscherij, depôt E. Roelofsen, Oude Gracht 109
1465    Palthe, Gebrs., Ververij en chemische wasscherij, Hoofddepôt, C.D.F.E. v.d. Berg, Gr. Houtstr 143
  369    Pander Jzn., H., Fijne Vleeschw., comestibles, Leeghwaterstr. 21
  255    Pander & Zn., J., Meubelfabr., tapijten, gordijnen, behangerij, Hoofdmag., Kruisstr. 22
1026    Pander & Zn., J., Behangerij, stoff., meubelmakerij, kant. Bakenessergr. 19-23
1781    Pander, Jzn., K., Plein 33 rood
1573    Panhuijs, Jhr. J.E. v., fa. Bicker en Modderman, Wijnh., villa Kastanje, Bloemendaalsche Straatweg
             171, Overveen
2307    Pant, J. v.d., Handelssagent, Kleverparkweg 7 rood
  207    Paré, G.J., Westhoutstr. 23, Heemstede
  945    Pasteur, Mr. J.D., Rechter i/d. Arr.- Rechtb., Stolbergstr.
2066    Pastoor, G.F.H., Dir. v.d. Spaarnebank, Westerhoutstr. 44, Heemstede
1394    Pastorie, Amsterd. str. 59
1734    Pastorie, Jansstr. 41
2205    Pastorie, Kleverparkweg
1241    Pastorie, Leidschevaart
1450    Pastorie, R.K., Nieuwe Groenmarkt 12
1429    Paulen, C.J., Café, Westerstr.45
  588    Paulen, Job, Stalhouder, Rozenstr. 8
    83    Paulen, J.P.A., Kapper, Toiletart., Zijlstr. 88
1947    Pauw, Dr. W., "Weltevreden", Linnaeuslaan 2, Haarl. Houtpark Heemstede
2687    Peddemors, A., Kunstmetaalbewerker, Leeraar a.d. school voor kunstnijverheid, Zijlvest 7
  390    Peek & Cloppenburg, Heeren- en kinderkl., Gr. Houtstr. 38
1969    Peeperkorn & Zn., (H.J.M. Peeperkorn), Stoomwasscherij en Strijkinr., (kant. 7-12; 2-7),
             Bleekersvaartweg 39, Heemstede
1973    Peeperkorn, J.H.M., in Koloniale - en fijne vleeschw., Camplaan 2, Heemstede
  462    Peereboom, J.C., Dir. der N.V. Laurens Coster, Hoofdred. v. Haarlem's Dagbl., Binnenweg,
             Heemstede
  646    Peereboom, P.W., Arts, Kruisweg 61
1452    Pélerin, Mr. A.A., Off. v. Justitie, Dreef 24
1435    Peltenburg, F.J.L., Lid d. fa. Peltenburg & Zonen, v. Heijthuizerweg 17
  208    Peltenburg-de Kuijper, Mevr. Wed. H.F., Wilhelminapark 30
    64    Peltenburg, & Zonen, Schalkwijkerstr. 9.
  433    Pension Minerva, W.G.v. Eijkern, Parklaan 86
  466    Perquin, Frans, Brandstoffenhandel., Houtvaart
  212    Perquin, Frans, Steenkolen, Gr. Houtstr. 171
1961    Perry, J., Rijwielhandelaar, Kl. Houtstr. 84
  891    Perry-Mag., H.M.F. Seveke, Barteljorisstr. 20
1757    Peters, A.F.M., Mag. v. Coiffeursbenoodigdheden, Ruijchaverstr. 28
  936    Petit, E.A.G. de, Nieuw Landfort, Schoollaan, Bloemendaal
  172    Petit, Mevr. H. de, Florapark 14
1953    Petri, J.P.L., Vijverlaan 4, Haarlemmerhoutpark
  578    Petrie & Co., Fa., Comm in eff., Ged. Oudegr. 82
2280    Piazza, Amedeo, Schoorsteenveger, metselaar, L. Heerenstr. 44
1078    Pielage & Co., in Comest. en fijne Vleeschw., Grossiers in Boter, Kaas, enz., Zijlstr. 18
  272    Idem, Lange Veerstr. 20
2356    Piët, F.A., Vleeschhouwerij, Zijlstr. 75
2245    Pieterson, A.A. v., Drogerijen Chemicaliën, enz. Jordenstr. 41
  563    Pigge, A.J. v.d. Drogist, Gierstr. 3
2177    Pigge, W. v.d., "sigarenmag. "de Gekroonde Moor", Gr. Houtstr. 68
  750    Pijl, Jacques, Comest., fijne vleeschw., Bloemendaalscheweg, Bloemendaal
2095    Idem, Zijlweg 24, Overveen
1359    Pijnacker Hordijk, Mevr. de Wed. Mr. C., Dreef 42
  298    Pijnacker Hordijk, Mr. W.F. C.C., Adj. Dir. Haarl. Brandverz. Mij., Kl. Houtweg 33
2548    Pino, A., Werktuigk. en electr. Ingenieur, v.d. Vinnestr. 14
1475    Plag & Zn., Joh. A., Schoen- en laarzenmakerij, Kl. Houtweg
  478    Planije & Blansert, Schroefstoompakschuitdienst op 's-Gravenhage, Delft en Schiedam, Spaarne 24
  678    Plantenga, Ds. Kl. Houtweg 81
  707    Plantje, Gebr., Kooplieden, Turfmarkt 14
2219    Pleimes, A., (Perolin Company), Kleverparkweg 26
2286    Pliester, Mr. G.W.C., Villa Mimosa, Hartenlustlaan 11, Bloemendaal
1920    Poest Clement, A. v.d., Notaris, Nieuwegr. 35
2166    Polak, , Joh. v.d, in Brandstoffen, Grint en schelpen, Bakkerstr. 30
2308    Polak, A., in Abonnementskleeding, Bakenessergr. 57
  148    Politie-Bureau, Smedestr. 9
  297    Politie, Comm. v., Nieuwegr. 86
  364    Poll, Jhr. Ch. v.d., Zijlweg 22
1566    Pollé, Fa. Chr., in Manufacturen, gr. Houtstr. 167
  907    Pollé, J.J., Encadreur, Spiegel- en lijstenfabrik., Kl. Houtstr. 108
2664    Polman Mooij, Bloembollenkweekers en handelaren in bloembollen, Kl. Houtweg 12
4720    Pondman, G.A.J., villa Bosch en Land, Bentveld, Aerdenhout
2672    Pos, G.M.E., Kinderhuissingel 22
4706    Posthuma, & Dolleman, Fa. Kweekerij Bentveld, Zandvoortschelaan, Aerdenhout
4768    Posterijen en Telegrafie Aerdenhout, Bijkant. der, Openbare spreekcel en beheerder.
  887    Postkantoor
1631    Poth, A., Bouwkundige en Makelaat, Taxateur v. vaste goederen, Julianapark 64
1138    Pothoven, M., Insp. v. vervoer, Electr. Spoorw.-Mij., Schouwtjeslaan 108, Heemstede
1136    Preijde Gzn., J., Fa. Joh. Rosenkrantz & Zn., Heemstede
2081    Preijde, J.P., Grossier in suiker- en chocoladewerken, enz., Jansstr. 57
2927    Prent v.d. Berg, M., in Herenmodeart. en Hoeden, Gr. Houtstr. 82
2165    Prins, Mevr. Wed. Dr. K., Kruisweg 68a
1744    Prins, L.G., Huize Bijdorp, Zijlweg 182, Overveen
1547    Prins, Mevr. L.H., Tandarts, Kinderhuisvest 15
1710    Prins, Max, in spiegelglas, Ripperdapark 21
2640    Prins Szn., S., Lederhandel, Schagchelstr.
2331    Prins, S.G., Gep. Kapt. Inf. O.I. Leger, Baan 7
  954    Prins, W.I., Villa Djember, Overveen
4708    Prins v. Westdorpe, Jht. Mr. A.T., Zuyderenck, Aerdenhout
1834    Prins v. Westdorpe, Mevr., Westerhoutpark 9, Heemstede
  703    Prinsen, A. Hoedenmag., Gr. Houtstr. 80
  467    Printemps", "Au, Mag. v. tricotages en witte goederen, Zijlstr. 94
    96    Pronker, T., Dir. W Bus', Stoomboot Mij. Damstr. 27
    89    Idem, Spaarne 114
  567    Proot, Dr. L.C., Arts. Ged. Oudegr. 18
1884    Protestantenbond, Ned., Jacobstr. h. Vesterstr.
2159    Pruissen, J.D.D., Dir. Nutsspaarbank, lepenrodestr. 14, Heemstede
1911    Pull, J.C., Controleur Magazijnmeester b.d. Post. en Tel., woonh. Boekenrodestr. 3
  978    Pusch, Mevr. Wed., Buiten Rijp, Rijperweg, Bloemendaal
  982    Putten, H.v., Smid, Raamgr. 64-66

  739    Quarles v. Ufford, Jhr. G.C., Villa Clematis, Hartenlust, Bloemendaal
  814    Quarles v. Ufford, Jhr. P., Florapark 4
1164    Quarles v. Ufford, Douair., Gr. Houtstr. 115

1073    Raadhuis te Heemstede
  585    Raad v. Beroep, Ongevallenverz., Spaarne 92rood
2873    Raadt, P.A. v. de, Werktuigkundige, Villa Bella, Rijksstraatweg, Schoten
1625    Raadzaal, Prinsenhof
  465    Raaij & Zn., E.A. de, in Metalen lompen enz., Donkere Spaarne 54
1325    Radder, K., Rijwielh. en smederij, Schoterweg 49c
  130    Radsma, B.C. en L., Steenhouwerij, Kampersingel 8
2492    Raemakers, Louis, Kunstschilder, teekenaar, Prinsen Bolwerk 5
1499    Rahder, J.C., Westerhoutstr. 4, Heemstede
  893    Rahusen, Joan, Wijnk., Fa. Heerdinck & v.d. Voort, Tempelierstr. 12
2840    Rahusen, Joan, Kant. geb. der Haarl. Hypotheekbank, Ged. Oudegr.
    81    Ramakers & v. Berkum, Mineraalwaterfabr. "de Nijverheid", Koudenhorn 54
1705    Rambonnet, F.L., Kapt. Luit. ter Zee, Westerhoutpark, Heemstede
  342    Randoe, A., Meubelfabr. en behangerij, Gierstr. 22
  306    Randwijck, L. Graaf v., Ingen. v.d. Haarlemmermeerpolder Huize "Bosch- en Landzigt", Zandvoorter
             Laan, Aerdenhout, Bloemendaal
    71    Rasch, Mevr. Wed. Mr. C.M., villa "Sandwijck", Bloemend. Straatweg, Bloemendaal
  459    Ratelband, J., Notaris, Nassaustr. 18
1773    Ravensberg, Marie v., Dames handw., garen, band. enz., Groote Markt 23 a
1464    Reckman & Zn., J.A., Antiquairs, Gr. Heiligland 18
1645    Reddingius, Dr. W.G., Arts, Koninginneweg 33
1283    Reeken, Mej. G.C. von, Bosch en Vaartstr. 21, Heemstede
1024    Reesema, W.G.S. v., Aerdenhout, Bloemendaal
  904    Reeser, B.J., Banketbakker en kok, Dorpsbuurt, Bloemendaal
  231    Reeser Jr., G.C.C., Kenaupark 22. (alleen voor locale gespr.)
      A    Reeser Jr., G.C.C., Lid der fa. S.P. Reeser & Co., Kenaupark 22. (niet voor locale gesprekken)
  128    Reeser & Co., S.P. Phoenixweg 3rood, (alleen v. locale gespr.)
      A    Reeser & Co, S.P., Phoenixweg 3rood (niet voor locale gesprekken), aangesl. a.h. loc. tel. net onder
             No. 128)
1955    Rego Veth, lid. v.d. fa. J. Sabelis & Co., Glasfabrik., Linnaeuslaan 27, Haarlemmerhoutpark
1820    Reigersman, Jhr. C.J.A., Julianastr. 25
1236    Reijers, Mej.J., Corsetière, Wilhelminastr. 18
  162    Reijnders, A.J.H., Villa Maria, Aerdenhout
1490    Reijnvaan, Js., Villa Uthem, Aerdenhout
1456    Reijsen, M.v., Delicatessenh., fijne vleeschw., Gr. Houtstr. 89
  683    Reinders & Co., Mag. v. kristal, porselein, aardewerk, enz. Gr. Markt 29rood
1118    Reineke, Mevr. P.S.A., Zuiderstationsweg 16, Bloemendaal
1817    Reinhardt & Zn., Boekbinders, Helmerbrekersteeg 4
  319    Reiziger, H.G., Fa. Johs. Keijser, Behangerij en mag. v. tapijten, enz. Ged. Oudegr. 68
1738    Rek, E. de, Banketbakker, kok, Ostadestr. 12
  354    Remmers & Zn., H. Apoth., Kruisstr. 20
1298    Rempt, L., Zijlweg 100, Overveen
2274    Renaud, Fa. J.H., Houthandel, Leeghwaterstr 2
  190    Resink, Naaml. Venn. Handels-Mij. v. A., Gr. Houtstr. 140
1777    Reus, J.A., Dir. Gem. Electr. Bedrijf, woonh. Jordenstr. 4
2054    "Rhodé", Huur- en verhuurkant. v. vrouwelijke betrekking- en inwoning-zoekenden enz., Ged. Oudegr.
              59
1715    Ribbius, Mr. D.H.R., woonh. v. Eedenstr. 3
  492    Idem, Adv.-Proc., Wilhelminastr. 13
1091    Riemsdijk, A.v., Glazenwasscherij en Puibewassching, Burgwal 36
  664    Riemsdijk, Jhr. A.W.G. v. "Rijnegom", Aerdenhout, Bloemendaal
2929    Riesen, G.v, Poelier, Handel in Pluimvee, Pretoriaplein 74, Schoten
1703    Riesen, Gebr. v., Groenten en fruith., Bloemend. Straatweg A 231c
2091    Riet Jr., H. v. 't, Hoofdvertegenw. v. Lotisico, Voorhelmplein 23
1492    Rietfort, P.P., Passementarieën, en Jägergoederen, Gierstr. 44
1586    Rietveld, G.A., Pariculier, Kloppersingel 5
  950    Rijbroek & Kelderman, Lood- en zinkwerkers, Jansstr. 44
2259    Rijkens, R.G., Nieuwegr. 39
2432    Rijksinstituut v. Visscherijonderzoek, Zijlweg 83
       ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  864    Rijkstelegraafkant., Dir. v/h., Woonh. Krocht 18
  321    Rijkstelegraafkantoor, Openb. spreekcel en Directeur. (alleen voor locaal verkeer)
2930    Rijkswaterstaat, Bur. Hoofd-Ingenieur, Kampersingel 2
2881    Idem, Bur. Ingenieur, Ged. Oudegr. 65
2290    Rijn, J.J. v., Stoommaalderij "De Adriaan", Papenvest 1 Huis 62
  539    Rijn, P.Th.A.v., Apotheker, Kruisweg 69
  546    Rijnbende von Hemert, Mevr. de Wed. S.S., Kl. Houtweg 20
1322    Rijneveld, Mej. J.A., Coiffeuse, Wilhelminastr. 56
2402    Rijnierse, Gebrs., Bloemisten, Marcelisvaart, Overveen
  961    Rijnierse & Zn., P., Zijlweg 13, Overveen
  794    Rijnlandsche Hypoth. bank, Gr. Houtstr. 149
  338    Rijtuig Mij., Amsterdamsche, Houtplein 21
1419    Rijwielstalling, Stationsgeb. H.IJ.S.M., J. Viets, Stationsplein 1
  247    Rinkema, A., Timmerman en aannemer, Jansweg 36
2197    Risselade, P., Fabrikant, Bosch en vaartstr. 29, Heemstede
  301    Ritsema, A.R., Wijde Geldeloozepad 19
  156    Ritsema & Co., Koffie- en Theehandel, Zijlstr. 47
  513    Robbers, C.H., Westerhoutpark 5, Heemstede
2097    Robbers, C.L.M., Architect, Raamsingel 38
2153    Robbers Jr., Mr. J.G., Westerhoutpark 23, Heemstede
2105    Robert, Louis, Organist der Groote Kerk, Dir. v.d. Afd. Haarlem v.d. Mij t. bevordering ter Toonkunst, W.
             Spaarne 8
2105    Robert, Mevr. de Wed., W. Spaarne 8
2124    Rode, J.H.M.H. de, Accountant, Hasselaersplein 10
1556    Röbken, H.E.W., Stukadoor, Burgwal 62-64
1522    Roëll, Jhr. H.H., Gem. Adj. Archivaris, Wilhelminapark 32
1245    Roei- en Zeilvereen. "Het Spaarne", Fr. Varkensmarkt 1
1249    Roeloffzen, Mevr. de Wed., "Palmata", Schoollaan, Bloemendaal
1827    Roemers, J.B., IJshandel, Korte Houtstr.
1965    Röer, E., Koopman, Verspronckstr. 3
1167    Roeraade, N., Visch, comest., enz., Kruisstr. 40
2901    Roes, Jan, Bloembollenkweeker, Wagenweg, Heemstede
  958    Roessingh, H., Wijnh., Tulpenstein, Zijlweg B 286, Overveen
2327    Roessingh, Jr., H., Schotersingel 125
  781    Roest, J.L., Vleeschh,m Zijlweg 65
1975    Roest Jr., Jac., Loodgieter, Camplaan 4, Heemstede
  249    Roest, Ph.J.G., Koper- en bliksl., mag. v. huish. art., Riviervischmarkt 1
2636    Rogaar, Mr. H., Westerhoutpark 25, Heemstede
1349    Roggeveen, W. Runder- en varkenssl., Binnenweg,Heemstede
2460    Rol, C., Metselaar en Aannemer, Potgieterstr. 49
2886    Rolff Pzn., P., Scheikundige, Parklaan 101
2448    Romeijn, C., Timmerman en aannemer, Clercqstr. 75
2598    Romeijn, Ph. H., Aannemer en metselaar, Kampersingel 38
  971    Roo v. Alderwerelt, Chs. F. de, "Kijkduin", Bloemendaal
  192    Roode, J. v., Stalh., Zijlweg 81
  810    Roode Kruis, Het, Hulp Hospitaal, Sophiadal, Prinsen Bolwerk
    65    Roodenburch, G., Distr.-Schoolopziener, Wilhelminastr. 55
2828    Roodnat, J., Dir. der R.K. Schoolvereeniging, Koninginneweg 73
  560    Rooij, Anton de, Kantoor- Boek- en papierhandel, Anegang 14
2216    Rooij, D. de, Broodfabr. "de Leeuw", Leidscheplein 47
2360    Rooij, Paul M. de, Heeren- en dameskleermaker, Raamstr. 33
  195    Rooijers, Fa. J.J.F., Bareljorisstr. 38
  618    Rookmaker & Zn., D.W., Wasch- en strijkinr., Schagchelstr. 18
1784    Rookmaker, Okhuizen & Co., Fa. Kruisweg 34
  304    Idem, Wijnhandelaren, Bakenessergr. 50
2947    Roon, Mr. A.M. de, partic., Villa Gerrolan, Bronsteeweg 76, Heemstede
1642    Roon, v., Biljartfabr., Jansweg 49
4712    Roorda, T.B., Huize "Elsduin", Zuidlaan, Aerdenhout
1261    Roosdorp-de Bell, J.J., Leerares M.O. Gymnastiek en Masseuse, Gr. Hotstr. 145
2439    Roosegaarde Bisschop, Mr. C.H., Julianaweg 306, Overveen
1081    Roosegaarde Bisschop, P.J., Prinsen Bolwerk 1
1064    Roosen, J., Electro Techn. Install. bur., Smedestraat 16
2426    Rootlieb Jr., C., Arts, Bloemend. weg 113c, Bloemendaal
1199    Rooy, S.J. de, Stalh., Turfmarkt 20rood
  107    Roozekrans, M.J., voorh. G. de Vos & Co., Wijnh., kant. Spaarne 96-98
2222    Roozekrans, M.J., Frederikspark 6, Dreefzijde
2663    Roozen, Mej. M.B., Massage, Heil- en Ademgymnastiek, Raamsingel 42
1725    Roozen Hzn., N.H., (Roozen v. Meerbeek), Bloembollenh., Overveen
  642    Roozen & Co., N.F. Bloembollenkweekers en handelaars, Houtvaart, Overveen
1745    Roozen & Co., W.C., Bloemisten, "Omval", Bloemend. Straatweg, Overveen
1117    Roozen & Zn., Ant., Bloemisten, Overveen
1967    Roozen, Gebrs., B346a, Overveen
  473    Roozen, Gebrs. N & J., Bloembollenkweekers, Bronsteê, Heemstede
1136    Rosenkrantz & Zn., Joh., Bloemisten en zaadhandel, Wagenweg, Heemstede
    37    Rossum, A. v., Kenaupark 31
4748    Rossum, A.J. v., "de Wiltzangh", Aerdenhout
2010    Rotterd. Tram Mij., Stalbaas J.J. v. As, Westergr. 2
1129    Rouwens L., ElectroTechn.Bur., Bouwkundige en Assuradeur, Bloemend.weg 154. Bloemendaal
    72    Rovers, G.A.J., 1e Luit. Plaatsel. Adjudant, Raamvest 6
2084    Royaards, F.C.H., Kassier, Kl. Berkenrode, Wagenweg, Heemstede
1420    Rozelaar, L., Kweekduinweg 1, Overveen
4718    Rozelaar Jr., M.A., villa "Olm"Nic. Beetslaan 3, Aerdenhout
2423    Rubenkoning, Mr. J.A., Wagenweg 26
  992    Ruempol E.B.E., Electr. techn. ingen., Rustenburgerlaan A 650, Bloemendaal
2884    Rühle von Lilien ter Meulen- v. Styrum, Madam, Koninginneweg 37
  485    Ruijgrok & Co., Fa., Boek- en Handelsdr., Ged. Oudegr. 140
  916    Ruijs de Perez, P., Huize "Rodesteijn", N. Mollaan, Bloemendaal
1982    Ruijsenaars Hzn., H.M., Bloembollenkweeker, Binnenweg 115 Heemstede
2134    Ruijsenaars Jzn., Bloemkweekerij Bloemoord, Binnenweg 73, Heemstede
1120    Ruijter Gzn., D.J., fa. G. Ruijter, in granen, zaden en peulvruchten, Villa "Erica", Schoollaan,
              Bloemendaal
1636    Ruiter, A., fa. Schmidt & Ruiter, Huis- en Decoratieschilder, Bloemend. Straatweg 230c, Bloemendaal
1201    Rusman & Co., C., (H.A.J. Lohman), Zijlweg 65-67, Overveen
2608    Rustige, D., Kapper en Dir. Haarl. Begraf. Vereen., Gierstr. 58
  452    Rustige, Jam, Pédicure, Kant. Haarl. Begraf. Vereen., Koninginneweg 8
1983    Rustman, J.C., Rijwielhandel, Anthoniestr. 46
2083    Rutgers v. Rozenburg, Jonkvr. E., Baan 13
  315    Rutte, P. , Kruidenier, comestibles en fijne vleeschw., Bloemend. straatweg A 223
1616    Rutte, Gebr., Kruidenier, Bloemend. weg B189, Overveen
2397    Ruys, Joh., Zomerluststr. 8, Heemstede

    86    Sabelis, L., Steenh. Donkere Spaarne 18
    52    Sabelis & Co, J., Glashandel, Spaarne 75
  140    Sabelis & Co., J., (Fil.) Gierstr. 56. (Kant. tel 52)
2692    Sack, Dr. J., Emmastr. 14
  275    Sacré, Fa. Wed. E.W., G. Houtstr.
1177    Saeijs, W., Timmerman en aannemer, Langendijkstr. 11
1516    Saher, E.A. von, Dir. Museum en School voor de Kunstnijverheid, Parklaan 41
2508    Sandberg, Jhr. Ds. C.G.S., Geologisch Bur., Spruit en Boschstr. 18
  855    Sandberg, Mr. W.B., Burgemeester, Kenaupark 30
2898    Sande, D. v.d., Zijlweg 93
1924    Sanders Jzn., A., Agentuur en commissieh., Schoterweg 3
  170    Sante, Gez. v., Gr. Houtstr. 105
  611    Sante, J.W.v., Aannemer en timmerman, Rolhuizen 8
2950    Santen, J.A. v., Groothandel in Binnen- en Buitenl. Bloemen, Kloosterstr. 99, Schoten
  379    Sarlet, J.J.C., Makelaar, Verkooplokaal v. roer. en onroer. goederen "'t Notarishuis", Bilderdijkstr. 1
  395    Sarlet, J.J.C., Makelaar, woonh. Zijlweg 40
2061    Sassen & Co., E. Kassiers, Parklaan 14b
1720    Sassen-Povel, E.J.C.H., Wilhelminastr. 45
1536    Savrij, M.W. Nieuwegr. 23
1365    Savrij & Zn., M., Vernisfabr., fabr. en kant., Schalkwijkerweg
  704    Schaap, A., Rijwielh., Kamperstr. 13 zwart
2458    Schaap, Jb., Dir. N.V. de Vereen. Blikfabr., Zijlweg 32
  330    Schaars, A.F., Banketbakker, Gr. Houtstr. 73
2855    Schade v. Westrum, W.A., Oranjeplein 9, Heemstede
2034    Schadée, W.H.M., Oud-Officier der Genie N.I.L., Spruitenboschstr. 10, Heemstede
2590    Schaik, J.G. v., Bloemend. Straatweg 212, Overveen
2212    Schalekamp, A.J., Kleverparkweg 144
1011    Scharpff, C., Kopersl., Aanleg van Gasleidingen enz., Schagchelstr. 37
2020    Scheer, D., Huis- en decor. schilder en penseelschr., Kl. Heiligland 28
  552    Scheer, M., Compl. meubileering, behangerij , stoffeerderij, Gr. Houtstr. 100
2204    Schell en v.d. Wateren, Kassiers en commissionairs in eff., Raamvest 47
1987    Schellekens, A.M.C., Boek- en Papierhandel, Raadhuisstr. 87, Heemstede
  908    Scheltema, J.E., "Tankal Rambei", Bloemend.Park, Bloemendaal
2300    Scheepers, Ds. J.B., Leeraar a.h. gymnasium, Ripperdastr. 11
2391    Scherpenberg, A.L.v., Scheik. Ingenieur, Beukenrodestr. 26, Heemstede
  925    Schieferdecker, H.M., Mollaan, Bloemendaal
1286    Schipper's Boekhandel, J., Kunst- en Muziekh., Gr. Houtstr. 26
  850    Schipper, Mej. M., Drogerijen en verplegingsart., Kl. Houtstr. 125
  213    Schippers, J.G., Fa. Schippers & Schut, Nieuwegr. 40
  391    Schlatmann, H.A., Parklaan 45
1057    Schmidt, Joh. M., Opticien, Ged. Oude Gracht 47
2896    Schmidt en Krijnen, v., Electr Techn. Bur., Kenaustr. 22
1205    Schoenmaker, Th. J., Jamsweg 37
1468    Schoen, P., In brandstoffen, schelpen en grint, Sophiastr. 29 rood
  517    Schoenen-Mij. Noord-Brabant, voorh. L.F. Keijser, L. Veerstr. 32
  669    Schönhuth, C.W., Fa. J.A. Haas & Zn., Anegang 32
  841    Schoevaart, J.J., Bierhandel, Agent d. Amstelbr., Jansstr. 30
1991    Schöijer, D.S., Stolbergstr. 16
2211    Schol-Cannegieter, Mevr. F., Stolbergstr. 5
2634    Scholte, D.F.W., Bosch en Vaartstr. 27, Heemstede
1524    Scholte, fa. Gebrs., Gierstr. 55-57
2026    Scholten, E.W., Laag Duin en Daalscheweg, Bloemendaal
2135    Scholten, E.W., Huize Kinheim, Mollaan, Bloemendaal
2708    Scholten, G.H., Partic., Baan 11a
  323    Scholten, H., Wilhelminastr. 28
1962    Scholten-Gouda, Mevr. de Wed., Stolbergstr. 18
1357    School v.d. Werkenden Stand, Christ., Bakenessergr. 81
  295    Schoolmeester, M., Confectiefabr., "Hollandia", Parklaan 39c
1711    Schoos, Fa. Gez., Manufact., Dames- en Kinderconfectie, Anegang 19 en 25
2440    Schoot, Mej. A.E. v.d., Kl. Houtweg 47a
  902    Schorer, Douair., Villa Maloja, Parkweg, Bloemendaal
1147    Schornagel, Chr., Paardensl., Burgwal 68
  220    Schornagel, Fa. Gebr., In bouw mat., Z. Buitenspaarne
  634    Schornagel, Mej. Willy, coiffeuse, Leeghwaterstr. 19
  352    Schous, G., in IJzerwaren, Ged. Oudegr. 30
1266    Schous, Jan. Hendrik, Smid, brandkasten, huish. art. enz., Warmoesstr. 12
2199    Schouten, H.A., Heerenweg 161
  744    Schouten, J.J., in Fotoart. en Instrumentmakerij, Kruisstr. 41
  526    Schouten, Q., Vleeschhouwerij, Kl. Houtweg 1
  845    Schouten de Jong, Touwsl., Zeilmakerij, Warmoesstr. 21
1430    Schouwburg, Jansstr. 53-55
2405    Schouwen, A.v., Oud Notaris, Plein 24
  796    Schouwenburg-v. Hoorn, Duinouwe, Parkweg 1A 500,Bloemendaal
  869    Schravendijk, C.J., Mag. v. reisart., Gr. Houtstr. 51
  874    Schreuders, J., Dir. v. Labouchère Oyens en Co's Bank, bijk. Wilhelminastr. 66
2510    Schuijff, B.J., Schoenenmagazijn, Gierstr. 38
2474    Schuuring, Gebr., Dames en heerenkleermakers, Kamperstr. 20
1510    Schuylenburch, Dr. J.M.A. v., Genees-, heel- en verloskundige, Schotersingel 129
2151    Scheitzer-v. Beekum, Robes et Mateaux, N. Groenmarkt 17 rood
  160    Seignette, B.E.C., Notaris, Kruisweg 72
  743    Senft, J.P., voorh. Fr. Erdtsieck Haarl. Jaloesieënfabr., Nassaulaan 76
2261    Serné Bzn., Wed. A., Koninginneweg 72rood
  637    Serné Nzn., B., In boter, kaas en eieren, Gierstr.11
1158    Serné Wz., B., Zijlweg 71a
2803    Serné, P., Fa. de Lugt en Serné, woonh., Saenredamstr. 130
  999    Serphos Szn., I., Fabrikant, lid der fa. Serphos Zonen, Schotersingel 123
1693    Setten, G.W.v., Banketb., Kl. Houtstr. 59
1280    Seuter, A., In Kristal, Porcelein en Galanterieën, Anegang 22
1791    Sevenhuijsen, Tetterodestr. 98
2535    Sierkan", Melkinr. "de, Directie en Administratie, Zijlweg 100=104
  831    Idem, Bestellingen
1004    Idem, Filiaal Bloemendaal
1347    Idem, Filiaal Schouwtjeslaan.
2421    Sigaren- en Sigarettenmag. "Viribus Audax", Kruisstr. 14
  670    Sijbrandi, Mevr., Ripperdapark 26
  203    Sijpesteijn, P.H. Kaars, Villa "Zuiderhout", Zuiderhoutpark, Heemstede
2871    Sijpesteijn Wzn., P.H. Kaars, Zomerluststr. 23, Heemstede
1545    Sijpesteijn, J.C. Kaars, Werkt.Ingenieur, Villa "Ons Huisje", Duinlustpark, Santpoort
  265    Sijpesteijn, W. Kaars, Villa "Tetterode", Bloemendaal-Overveen
1894    Simonsz, J. Zijlweg, Overveen
2023    Simons, Mr., woonh. Busken Huetlaan, Bloemendaal
  348    Simons, Mr. J.H.J., Adv. en Proc., Kruisstr. 4
2015    Singer Mij., Zijlstr. 51
  117    Sipkes'Jamfabr., Fa. Corn. Sipkes, Kouden Horn 44
1264    Sitteren Jr., G.v., Kenaupark 28
1413    Slager, J., Nieuwegr. 90
1891    Sleen, Dr. G. v.d, Scheikundig Bacteriologisch Laboratorium, Kruisweg 70
  205    Sleen, N.v.d., Laboratorium v. scheik. en bacter. onderzoek, Ged. Oudegr. 47
2872    Idem, Westerhoutpark 16, Heemstede
2846    Sleen, Dr. W.G.N. v.d., Scheikundige en Bacterioloog, woning Eindenhoutstr. 63
2934    Sleeswijk, Dr. A., Particulier, Haarlemmerhoutpark, Vijverlaan 2, Heemstede
  826    Slingenberg, Mr.M., Adv.- Proc., secret. v.d. gezondheidscommissie, Ged. Oude Gracht 92 (Kant. 9-5)
1572    Slingenberg, Mr. M., Woonh. Zijlweg 80, (kant. 9-5, tel. no 826)
2022    Slis, J.C., Parklaan 53
2507    Sloot, L., Wilhelminapark 36
  308    Slooten, Sj. J.v., 1e secr. ver. v. Vrouwenkiesrecht, Emmastr. 13
1373    Slot, H.A., Brood- en Bloemend. Kruidnotenbakkerij "De Trompetter", Bloemendaal
1884    Slotemaker, Zuster P., Wijkzuster Protestantenbond, Nassaustr. 7
1445    Sluijs, C.J. v., Dir. Kennemer Electr. Mij. Adm. Binn. Expl. Mij. Wilhelminastr. 17
2133    Sluijs, J.v.d., Rund- en Varkenssl., Botermarkt 19
2680    Sluijter's Rijwielhandel, Nassaustr. 15
2487    Sluijterman, Dr. A. AE. S. Arts, Gr. Houtstr 139
4711    Sluiter J.B., Aannemer, Aerdenhout, Bloemendaal
  456    Sluiterman v. Loo, H.F., Oranjekade 13
  470    Sluiterman v. Loo, P.A., Dreef, Heemstede
1903    Smeenk, L., Rijwielhandel, Paardenstr. 4
1852    Smidt v. Gelder, H., Lariksheuvel, Bloemendaal
1331    Smidt v. Gelder, P. Bennebroek
1503    Smink Jr., C., Café "Het Wapen van Bloemendaal, Zijlstraat 2
  217    Smink, H., Aannemer, Ridderstr. 11
2813    Smissen, L.v.d., Koudenhorn 64a
1501    Smit, F., Gep. Kapt. ter Zee, villa Meta, Noorderstationsweg 11, Bloemendaal
  404    Smit, F.H., Spiegelmaker, vergulder enz., Gr. Houtstr. 69
2922    Smit, F.L., Bouwkundige en aannemer, Prinsen Bolwerk 32 rd
2371    Smit, Mr. F.W., Oosterhoutlaan 20, Heemstede
  876    Smit, J., Broodbakkerij, Smedestr. 45
1719    Smit, K., Café-Rest. "De Karseboom", Gr. Houtstr. 99
1906    Smit, O., Koninginneweg 85
1698    Smit, P.J. Rijwielhandel, Gierstr. 37
  812    Smit, Theod. D., Makelaar, verkooplokaal, Bakenessergr. 13
  830    Smit-Kleine, F.A., Electr-Ingenieur, Dir. Kennemer Electr. Mij, Kleverlaan 33
2186    Smits, A.P., Architect, Ipenrodestr. 3, Noorwijkerhout, Heemstede
  424    Smits, Fa. A., Rijwielen, Automobielen, Kruisweg 55
1279    Smits, B.A., Loodgieter, Kopersl., Kl. Houtstr. 49
  138    Smits, C.Jz., Jan, Agent. Ned. Mij. v. Brandverz. Tiel & Dir. Drijfriemfabr. A. Drost & Zn., Nieuwegr, 22
1410    Smits J. Hzn., Henri, Architect, Emmastr. 22
  895    Smits, G., Accountant, Leeraar H.B.S. 3j. cursus en handelssch. 2j. cursus, Floraplein 10
2836    Smits, L.G., Behangerij, stoff., K. Houtstr. 12
1634    Smits, P., Varkenssl. Kruisweg 38
    54    Smits & Reijnders, Mij. metselmaterialen, in bouwmat., kant. Houtmarkt 35
1387    Smolenaars & Zn., Wed. J., Stoomwasscherij en strijkinr. "de Nijverheid", Amsterd. vaart 28
2609    Sneltjes, H.W., Wilhelminalaan, Overveen
  358    Sneltjes, J.K.C., Electro Galvan. Inr. en Metaalwarenfabr., Kennemerstr. 1
1502    Societeit "de Nijverheid", Geb. v.d. Vereen. v. Industriëlen enz., Jansstr. 85
  104    Societeit "Trou moet blijcken" Gr. Houtstr. 1
  131    Societeit "Trou moet Blijcken" Heemstede
    90    Societeit "Vereeniging", L. Begijnestr. 13
  314    Soelaart, H., Melk, room, boter, enz., Kl. Heiligland 58
1685    Soelaart, J., Dir. Haarl. Begr. Ver., Koningstr. 17
  840    Soest, N.C. v., Lindschoterstr. 21
  510    Soetens, J., Meubelmaker, behanger en stoffeerder, bewaring v. inboedels, Jansweg 50
1001    Someren Gréve, E.W. v., Hazepaterslaan 1
1527    Someren Gréve v.d. Poll, Mevr. de Wed. W. v., Jordenstr. 2
2126    Son, E.C. v., Villa Duinrust, Bloemend. weg 204, Overveen
2392    Son, H.J., Verspronckweg 15
1173    Son, Jac. J., Tandarts, Nieuwe Gracht 76
2072    Sorel, F.A., Assur., Dir. der Algem. Brandwaarborg Mij. Bloemend. straatweg 113f, Bloemendaal
1183    Sorgdrager, C., Ripperdapark 29
2088    Spaarne-Bank, Nieuwe Gr. 98
4745    Spalteholz, W., Rockaerts Duijn, Aerdenhout
2336    Spandaw, M.J. Woortman, Dir. Deli-Batavia Mij, Beetslaan, Heemstede
  183    Spangenberg, H. H., v.h. I. de Nobel, Koper- en blikslager, aanleg v. geleidingen, L. Veerstr. 26
4727    Spanje, Dr. D.J. v., Villa "Louissanna", Aerdenhoutsduin 7
2387    Spengler, Jhr. J.Th. v., Kolonel der Infanterie, Westerhoutpark 7, Heemstede
1055    Spiekerman, J.C., Magazijn van Parapluies, Gr. Houtstr. 151
  544    Spijkstra, Tj., in groenten en fruit, Tempelierstr. 50zwart
2302    Spinhoven, J., Dir. v. Folkers en Co., Handel en Industrie, Hasselaersplein 30
2051    Spliethoff, J.F., Cargadoor, Verspronckweg 23
2526    Spoor, Mevr. Wed. Mr. Johan, Wilhelminastr. 24
1806    Sprenger Sr., A.A., Kl. Houtweg 37
  576    Springer, Leonard A., Tuinarchitect, Alexanderstr. 16
1865    Springveld, S., Lood- en zinkw., Cronjéstr. h. Joubertstr.
1816    Spronk, Th., Hooi- en Stroohandel, Ijshandel, Ridderstr. 7
1675    Spruyt, A.W., Vleeschh., Barrevoetstr 12
1342    Spruijt & Co., Comm. in eff. en assur., Kinderhuissingel 68
  167    Spruyt, Mevr. Wed. W.A., Leidschevaart 98
1783    Staal, D.L., feestart., kant. en schrijfbeh., Donkere Spaarne 56
1519    Staal, J.P., Kruideniers, gruttersw. en comest., Bloemendaalschestraatweg A 210
2011    Stad, Jr., C. v.d., Mr. Smid, woonh., Gaelstr. 27, zaak Tel. No 2012
2012    Stad, Jr., C. v.d., Mr. Smid, L. Annastr. 15
  512    Stad, H.C. v.d., Polier, Bloemend. straatweg, Bloemendaal
  188    Stad, P. v.d, Poelier, Kl. Houtstr. 136
    99    Stads Expeditie, Opr. Haarl. Courant, Klokhuisplein 7
  829    Stadt, K., v.h. Velthuijsen, in fijne houtw., Spaarnwouderstr. 4
2274    Stadt Ezn., E. v.d., houtkooper, Leeghwaterstr. 2
2894    Stalling, J., Heerenweg 227, Heemstede
2368    Stals & Witkamp, Fa., Huisschilders en Decorateurs, Bloemend. weg 43a en 56, Bloemendaal
1635    Stam, J.P., Sigaren- en Tabakshandel, Zijlstr. 43a
1649    Stammeijer, J.G., Kruideniers- en Gruttersw., Spaarne 35
2914    Stammes, J., Vruchtenmag. "Gelderland", comest. en dessertart., Kl. Houtstr. 35
  305    Stap, J.M., Boek- Muziek- en Kunsth., Gr. Houtstr. 63
  449    Star, H.J., Vleeschh., Jansstr. 47
2108    Star-Koenen, H. v.d., v/h A. M. Vogels, Modes, Smedestr. 5
      5    Stationsrestauratie, J.P. Lührs
  497    Staveren, W.H. v., In Brandstoffen, Bakenessestr. 9
2032    Stavinga, Rijwieltrust, Jansstr. 70
1916    Steenman, Joh., Violist, Duvenvoordestr. 12
2937    Steenvoorden, I., In Gedistilleerd, Bier, Wijn, enz., Binnenweg 157, Heemstede
1819    Steffelaar, M., Arts, Kenaupark 24
1940    Steffens, B.H., Spiegel- en Lijstenfabr. en vergulder, Schagchelstr. 41
2567    Stein, Paul, Schotersingel 147
1235    Stelte, A.H.J., Vroedvrouw, Schagchelstr. 23
2612    Stenger, J.A., fa. Hk. v. Cittert, Gedistilleerd, Wijnen, enz., Jansstr. 39
1958    Sterck, J.F.M., Schoolopziener, Arrondissement Amsterdam IV, Linnaeuslaan 10,
             Haarlemmerhoutpark
2800    Steuncomité voor Haarlem, Smedestr. 30-32
1594    Steuncomité, Jacobijnerstr. 24
  477    Steur, Fa. A.J. v.d., Dames- en Heerenkleedermaker, Gr. Houtstr. 48
  303    Steur Jr., A.H. v.d., Heeren- en Dameskleermakerij, Barteljorisstr. 22
2588    Steur Jr., A.H. v.d., Kleermaker, Kleverparkweg 154
  730    Steur, G.A. v.d., Heerenkleedermakerij, Kruisstr. 7
  145    Stijlen, P.v.d, N. Gracht 5
2581    Stijlen, Fa. Gez. v.d., Anegang 1a
1506    Stinis, H., Sigarenmag. "Borneo", Kruisweg 23
2852    Stiphorst, J.P., Caféhouder, Hooimarkt 14
  367    Stoel Jr., A.J., Watervoorzieningen, Kleverlaan, (kant. 8-12, 2-6)
2853    Stoelman, Jac., Vleeschh., Schagchelstr. 38zw
1348    Stol Jr., H., Broodbakkerij, Hoogstr. 5
1243    Stokhuyzen, W., Wagenweg 233, Heemstede
2948    Stokvis' Kon. Fabr. v. Metaalwerken, W.J., Vert. J.A. Frekenhorst, Schouwtjeslaan 54, Heemstede
2808    Stokvis & Zonen Ltd., R.S., Vert. F. Kaarsemaker, Nieuwegr. 33
    11    Stol, J.P., Varkenssl., Zijlvest 35
1754    Stol, Ph. Th., Leeraar Boekhouden M.O., Kl. Houtstr. 7rood
2925    Stolp Jr., W., Lid fa. M. Savrij & Zn., Vernisfabrik., v. Heijthuijsenweg 3
  861    Stolwijk, S.P., Rund- en Varkenssl., Gierstr. 77
    19    Stoop, A., Villa "de Rijp", Bloemendaal
1528    Stoop, J., Floraplein 22
1406    Stoppelaar, L.P. de, Gep. Luit. t. Zee 1e kl., Villa Marina, Potgieterweg, Bloemendaal
2919    Storck & Zn., J.H., Fijne vleeschw. en delicatessen, Wagenweg 36
1717    Storm v. Leeuwen, A., Schotersingel 79
  310    Strafgevangenis, Harmen Jansweg 4
2565    Stricker, B.H.C., Schotersingel 81
1207    Strumphler, A.C., Cargadoor, Oranjeplein 5, Heemstede
1679    Struycken, Th., Koopman, Zijlweg 30
1824    Stukje v.d. Ben, Wed. A., Lunchroom, Kruisweg 15
2396    Stut, A.M., v/h. I.A. Vermans, Vrachtrijder, Zijlweg 8
1910    Stuurman Jr., J.J., Rijwielhandel, Gierstr. 36
  583    Sturum, Jht. Mr. F.W. v., Adv. en Proc., Nieuwe Gr. 9
1083    Suman, W., v/h. P. de Ruig, Lood- en Zinkwerker, Bakenessergr. 5
  665    Surendonk, J.J., Expediteur op Amsterdam, Oude Groenmarkt 10
    23    Suringar, J.A.C., Dir. Ned. Credietbank. N. Gracht 11
  663    Swaalf, Joh., in Rijwielen en Motorrijwielen, Kruisstr. 43 en Barrevoeterstr. 13
2514    Swaalf, L. Th., div. verzekeringen, Tempelierenstr. 61
2296    Swart, Jacques, Antiquair, Spekstr. 10
1763    Swart, Dr. S.P., Arts, spec. voor maag-, ingewands-, bloed- en suikerziekte, Stolbergstr. 9
1992    Swart, W., Coornhertstr. 9
1730    Swarte, H.B., in Mantels, Costumes, Rokken en Pelsart., Anegang 34
  135    Sweets, E.F., Schoenwinkelier, Lange Veerstr. 19
2170    Sweets, Wed. J.A., In Kruideniers- en Grutterswaren, Zijlstr. 65

  328    Tadema, J.C., Uitgever, Nassauplein 8
2179    Tadema, J.L., uitgevers, Ged. Oudegr. 91
2106    Tadema Wielandt, F.M., Ingenieur bij den dienst v. openbare werken, Jordenstr. 50
2945    Takken & Hekhuijsen, Steenhouwerij, Brouwerskade 1
2863    Takkenberg, J.H., Huis- en decoratieschilder, Ged. Oudegr. 119
1587    Taylor, Mevr. de Wed. E.G., Prof. v. Vlotenweg 7, Bloemendaal
2488    Teding v. Berkhout, Jhr. Mr. E.H.E., huize Aelbertsberg, Bloemendaal
  557    Teding v. Berkhout, Jhr. F., Dir. Haarl. Bankvereen., Dreef 32
1381    Teding v. Berkhout Jr., Jhr. F., Procuratiehouder der Haarl. Bankvereen. Vijverlaan 8,
              Haarlemmerhoutpark, Heemstede
1025    Teding v. Berkhout, Jhr. Mr. P., "Boekenroode", Aerdenhout, Bloemendaal
  975    Teding v. Berkhout, Mevr. Douair. Jhr. J.C., Dennenheuvel A 128, Bloemendaal
1461    Teding v. Berkhout, Douair. Jhr., J.C., Florastr. 15
2045    Tegeler, F. Willem, Agent der Rover rijwielen, N. Groenmarkt 24
2415    Teits, Mr. G.A., Adv. en proc.,Nieuwe Groenmarkt 24a
2425    Teitsma, J., Timmerman, Aannemer, Verl. Koepellaan 11, Bloemendaal
      ..     Telegraafkantoor (°)
  321    Telegraafkantoor, Openbare spreekcel en Directeur, (alleen voor locaal verkeer)
2014    Tello, Jr., B. de, Aannemer v. Begrafenissen, Gr. Heiligland 9
1066    Terlingen, Chr. F., Sigarenmag., Gr. Houtstr. 179
    18    Terwogt, W.A., Kenaupark 15
1327    Teunis, P.H., Bloemisterij en Bloemenmag., Kampersingel 22
2639    Teves, A., Fabrikant, Kamperlaan 9
  878    Teves, C., Wilhelminastr. 38
  344    Teves, M., Raamsingel 22
  595    Teylers Stichting, J.F. Hulk, Damstr. 21
2694    Thiel, Fa. H.v., Holl. Waterverffabr. Bakenessergr. 43
1045    Thiel, Mr. J.H., Adv. en Proc., Nassauplein 3
  575    Thiel, P. van, Meubelfabr, Gr. Houtstr. 101
4721    Thierry de Bije, Dolleman, A.E., "de Ruit", Aerdenhout
  386    Thijssen, Mr. J.N.J.E., Wilsonsplein 15
2328    Thöne, Mr. A.W., Wilhelminastr. 65
2071    Thuning, B.H., Parkstr. 79
  141    Tideman, Mr. P., Adv. en Proc., Ged. Oudegr. 63
  938    Tideman, Mr. P., Secr. v.d. Gezondheidscomm. Haarlemmerliede c.a., Spaarndam, Schoten,
             Bennebroek, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort, Vijverweg 7, Bloemendaal
  602    Tiel, W.J. v., Drukkerij, binderij, mag. v. schrijfbeh., Jansstr. 14
2461    Tiemens, D., Rentmeester, Duinvlietspad 2
2141    Tienhoven, A.B. v., Heerenweg 241, Heemstede
1023    Tienhoven, C,J, v., Aerdenhout, Bloemendaal
1134    Tienhoven, Mr. G. v., Aerdenhout, Bloemendaal
1234    Tienhoven, Mr. P.G. v., "Hertenlust", Fonteinlaan, Heemstede
  920    Tienhoven, Mevr. de Wed. Mr. G.P. v., "Huize Rustenburch", Bloemendaal
2546    Tier, P.A., Accountant en makelaar in eff., Jordenstr. 65
  133    Tijdgeest", "De, Manufacurenmag., Gierstr. 27
2313    Tijsseling & H. Uijlenburg, M.W., Timmerlieden, Essenstr. 12a
1052    Timmer, A.J., Duvenvoordestr. 6
  211    Timmer, Dr. J., Arts, Wilhelminapark 26
1623    Timmerman, R.J.C., Sigarenmag., Keizerstr. 1
1887    Tjaden, H.J., Aannemer, Schoterweg 24
1874    Tjeenk Willink, Dr. H.D., Partic. Paviljoenslaan 9
2611    Tjeenk Willink Jr., H.D., Stolbergstr. 2
  826    Tjeenk Willink, Mr. P., Adv. en Proc., Ged Oudegr. 90-92
  479    Tjeenk Willink & Zn., H.D., Uitgevers, Ged. Oudegr. 92
1722    Tjepkema, W.M., Vert. De Jong's Cacao en Chocoladefabr., kant. en mag., Frans Halsstr. 13 (8-7)
2244    Toeset, H.C., Groenten, Fruit, Aardapp. en comest., Schouwtjeslaan 16
2352    Toeset, Jr. A., In groenten en aardappelen, Brouwersplein 17
1270    Toeset & Zn., A., In groenten, vruchten, aardappelen en comest., Warmoesstr. 9
2158    Tollenaar, Hzn., D., Westerhoutpark 20, Heemstede
2539    Toorn, Wed. A.A. v.d., Jozef Israëlsweg villa Ljan, Bloemendaal
2246    Torleij Duwel, A.J., Zomerluststr., Heemstede
1376    Trakranen, E., Villa Jamga, Bloemendaal
4726    Trigt-Hoevenaar, Mevr. C.C.J. v., 't Heem, Aerdenhout
2479    Tromp, J., Aannemer v. schilderwerken, Duvenvoordestraat 59 zwart
  104    "Trou moet blijcken", Societeit, Gr. Houtstr. 1
  131    "Trou moet blijcken", Societeit, Heemstede
  564    Troupin, V.H.J., Steenh., Nieuwegr. 48
2804    Trousselot, M., Lid der fa. Heringa & Wuthrich, Westerhoutstr. 10, Heemstede
  118    Tubergen, Fa. v., Apothekers, Gr. Houtstr. 141
  607    Tubergen Jr., C.G. v., Bloemist en Zaadhandel, Bloemisterij "Zwanenburg", Koninginneweg 86
1985    Tubergen Jr., C.G. v., huis, Wagenweg 64
  656    Tubergen-&Co., v., Mineraalwaterfabrik., Rozenstr. 11
2185    Tuerenhout, F.S.V.W.H. v., Gep. Generaal, Kleverpark 72 rood
  994    Tuijmelaar, Mr. H., Adv. & Proc., kant., Oudegr. 65
2534    Idem
2372    Idem, Woning "de Dennen", Joh. Verhulstweg 3, Santpoort-station
1858    Tuinbouw-Onderlinge, Bijkant., Jansstr. 49
1480    Turnhout & S. Reinalda, M.H. v. Grossiers in kol. waren, Bogaardstr. 11-13
2889    Tuyl v. Serooskerken, E. Baron v., Vijverweg, Bloemendaal
1028    Tuyll v. Serooskerken, F.W. Baron v., Nieuwegr. 45
      9    Tweede Holl. Mij. v. Levensverz., Jansweg 42
1123    Tweehuijsen, G.W., Bloemist, Zijlweg 74, Overveen
1770    Tweehuijsen, P.W., Schoenwinkel. maat- en rep. inr., Barteljorisstr. 27
1735    Tweehuijsen, W.A.G., Bloembollenkweeker, Zijlweg 20, Overveen
1574    "Tymor", Eerste Nederl. onderneming tot zuiveren van water, Dir. J.J. v. Oorde en Dr. S. Tijmstra, Bz.,
             Jansweg 8

2604    Uilkens, H.G.J., v. Edenstr. 8
2024    Uitkijk", "De, Red. en Adm., J. Over Azn., Leidschevaart 238
  256    Uljee & v.d. Storm, Mineraalwaterfabrik. en Bierhandel, Begijnhof 10

  413    Vaart, J.F. v.d., Brandwaarborgkasten, fornuizen, enz., Gr. Houtstr. 71
2822    Vader, P.J. v. Voorst, Ingenieur v.d. rijkswaterstaat, Prinsenbolwerk 4
1333    Valenkamp, A., Schoollaan 388i, Bloemendaal
2152    Valk, A., Rijwielhandel, Cornelissteeg 19
  246    Valk, A. v.d., v. Edenstr. 16
1786    Valk v. Brigdamme, v.d., Villa "Beuk en Duin", Bloemendaal
1293    Valkenburg v. Gilse, Mevr. A. v., Koninginneweg 12
  762    Vander, A.C., Timmerman en aannemer, Wilsonsplein 5
4733    Vas Visser, Ernst, "Onder de Beuken", Tramweg, Aerdenhout
1934    Vas Visser, Mevr. S., Jordenstr. 38
1890    Vasen Hzn., A., Stoomwasch- en strijkinrichting "'t Spaarne", Zuider Buitenspaarne 118
2294    Vasen Jr., H., Stoomwasscherij "Edelweis", Z.B. Spaarne 24-26
1737    Vastenouw & Zn., Fa. Wed. H.N., Huis- en kachelsmederij, Gr. Heiligland 42
  181    Veder, J., Plein 13
1807    Veder, Mr. W.R., Bloemend. straatweg 5, Bloemendaal
2861    Veen, Eduard, Dir. Haarlem's "Sanogres", bijkant. Fr. Halsstr. 7
1392    Veen, Jac., Loodgieter, Zinkwerker, Parklaan 62
  524    Veen & Co., N.V. de Haarl. Drogerijen en Chemicaliënhandel voorh. D., Gr. Houtstr. 22
1504    Veen Szn., D., Dir. N.V. Haarl. Drogerijen- en Chemic. handel, voorh. D Veen & Co., Wilhelminapark
              20
  339    Veen & Haagen, Fa., Lood- en Zinkwerkers, Zijlweg 14a, Overveen
  939    Veen, E. v., banketbakker, Schoutjeslaan 59
1204    Veen, J. v., Arts, Kindrhuisvest 1
1543    Veen & Co., v., Import van China-Japan, Kruisstr. 34
  905    Veen, A.C. v.d., Vleeschh. en varkenssl., fijne vleeschw., Ruysdaelstr.2
2918    Veenstra, A., Schoenenmag. en reparatieinr., Jansweg 27
  797    Veer, John de, Jozef Israëlstr. 1C, Bloemendaal
1408    Veer, J.W.C. v.d., Huish. art., kinderspeelgoed, Bloemendaalsche straatweg
1208    Vehmeijer, W., Koninginneweg
2287    Velde, Dr. Th. v.de, Vrouwenarts, Wilsonsplein 75
2353    Velden, Jb. v.d., Zadel- en koffermakerij, Reparatie-inr., Ged Oude Gracht 115
  867    Veldheer, J.W., Werkpl. Ged. Oudegr. 43
1038    Veldheer, J.W., Woonh., Schotersingel 93
2289    Veldhuijsen, Mej. J.E. v., In Antiquiteiten, O. Groenmarkt 17
2946    Veldhuijsen, G.J. v., Dir. Haarl. Begrafenis Ver., Hagestr. 31
  969    Velsen, Gebrs. v., Kant. B204a, Overveen
1092    Velsen & Zonen, Peter v., Bloemisten, Spoorwegstr., Overveen
  910    Veltman, E.A., Villa arenberg", Bloemendaal
  942    Veltman, K.E.,Zilverheuvel", Bloemend. Park, Bloemendaal
2210    Velu, Guilleaume, in Heerenmodeart., hoeden, petten, enz., Groote Houtstr. 63
2909    Velzen, Mevr. v., Koninginneweg 95
1295    Venema, R.C., Arts, Kl. Houtweg 21
  879    Vening Meinesz, Mr. S.H. Kenaupark 29
2614    Venniker, J., Vleeschhouwer, Leidschestr. 20a
2413    Verbeek, Joz., in Aardappelen, Kolksteeg 12
2183    Verbeek, J.G., Rijwiel en Motorhandel, Garage, Bloemend.weg 12-14-16,Bloemendaal
2220    Verberne, P.A., Timmerman en aannemer, Brouwersvaart 72
1102    Verboog, M.H., in Speelgoederen, huish. art., enz., Schoterweg 44
1358    Verdel Jr., Reinier, Melkinr., Schagchelstr. 17
1854    Verduin, Gebr., Timmerlieden, metselaars, aannemers, mach. zagerij en schaverij, K. Kleverlaan 417
1039    Vereen. v. Ziekenverpleg., Koninginneweg 100
2077    Verkerk, A., Bloemenmag. Margarethe, Wagenweg 30
1248    Verkley, Haarlemmerhoutpark, Heemstede
  396    Verkruijsen & de Lange, Wijnhandel, Balkenessergr. 25
  438    Verkruijsen & de Lange, Wijnhandel, Depôt Zijlstr. 32
1145    Verkruijsen en de Lange, Wijnh., Depôt, Gr. Houtstr. 146
2520    Verloop, H.C., Oosterhoutlaan 20, Heemstede
  511    Vermeer & Zn., in Aardappelen, groenten, fruit en comest., Parklaan 70
1568    Vermeer, Gebr., Fruit-, Groenten en Aardappelhandel, Bloemend. Straatweg 67, Bloemendaal
1131    Vermeer, Jacob, in Vruchten en Comestibles, Jansstr. 11
  262    Vermeer, J.A., Galanterie- en Bijouterie-Mag., Gr. Houtstr. 6-14
4702    Vermeulen, J.A., Villa "de Vonk", Zandvoortschelaan, Aerdenhout
  915    Vermeulen, J.H., Villa "Veelzicht", Bloemend. Straatweg 130, Bloemendaal
  865    Vermeulen, Fa. Gebrs., Heerenmodeart., Gr. Houtstr. 1a
1882    Vermeulen & Zn., Fa. Joh., in Fourage, Koudehorn, 18
1165    Vernhout & v. Sluijters, Electr. boek- en steendr., Bakenessegr. 3
  799    Vernhout en v. Sluijters, (firmant B.C.R. v. Sluijters), Bloemenhofstr. 13
1166    Vernout, H.C., Loodgieter, zinkwerker elctr. leidingen, dakbedekking, enz., Ged Oudegr. 123
  547    Vernout Azn., Willem B., Fa. A. Vernout, Boek- en Papierh., Teeken- en Schilderbeh., Warmoesstr 10
1551    Veronicagesticht, St., Spaarne 89
2233    Verschoor Jzn., T., Accountant en assuradeur, Bakenessegr. 22
1144    Verschuijl, P., Villa "Hoog Hartenlust", Bloemendaal
  774    Versfelt, U.J.K., Notaris, Jansstr. 59
2831    Versluijs, Jhr. J. v. Reigersberg, "'t Huis ter Vaart", Overveen
1998    Versteegh, D., Koninginneweg 38
1925    Vervaart, J.J., Auto-Pakket-dienst, Jansstr. 72
1332    Verweij, G.H.L., Kenaupark 6
2429    Verweij, Mevr. J.M., Koninginneweg 70
2188    Verwer, C., Potgieterweg 4, Bloemendaal
2121    Verzijlenberg & Zn., J.J., Goederenvervoer, Bakkerstr. 34
  952    Veth, J.C., Bloemenheuvel, Bloemend. weg, Bloemendaal
  273    Veth, Fa. Jan, Delicatessenh. Gr. Houtstr. 79
1731    Veth-Smits, Mevr., Villa Intimis, Saxenburgerlaan 2a, Bloemendaal
4723    Vethaak, Mevr. C., Zandvoortsche Laan, Aerdenhout
  759    Vettewinkel, D.H., Tetterodeweg bij het station, Overveen
1908    Viets, J., Rijwielhandel, exploitant rijwielstalling station H.IJ.S.M. Zijlweg 101
2606    Vinke, H.L., Partic., Westerhoutpark 21, Heemstede
2043    Vinke, N., "Oud Berkenrode", Wagenweg, Heemstede
2386    Vinke, G. Warnderink, Parkweg h. Rijperweg, Bloemendaal
  699    Vis-Couwenhoven, Mevr. de Wed. M., Tempelierstraat 2
  406    Vis, Mr. Dr. W.P., Adv. en proc., Kant. Ged. Oudegr. 24rood
2003    Visser Gzn., A., Aannemer, Westerhoutpark 22, Heemstede
1750    Visser, C.L., Aannemer, Hazepaterslaan 12
1930    Visser, H., voorh. W.H. v. Maas, Timmerman en aannemer, woonpl. Cronjéstr. 4
  143    Visser, H., Wagenweg 106
2541    Visser, J.H., Coöp. Centr. Middenst. Credietbank "de Hanze", Nieuwegr. 46
2400    Visser, K., Exp. op Amsterdam, Warmoesstr. 15-17
2367    Visser, M.W.C., Opz. der Gem. Bestratings- en rioleeringswerken, Santpoorterstr. 12
2660    Visser & von Schmidt, Electro. Techn. Istallatiebur., Jacobijnerstr. 23
2699    Visser, C.W. de, Gep. Kapt. ter Zee, Parkweg 1, "Denheim", Bloemendaal
2235    Vissers, M., Heerenmodeart., Kruisstr. 2
1605    Vissers & Zn., Fa H., Schoenwinkeliers, Verwulft 3
2453    Vladeracker, Mej. A. v., Joh. van Vlietstr. 88
1552    Vlaming, Dr. Th. M., Pastorie, Spaarne 99
  647    Vleeshouwer, G. de, Oranjek. 23
  763    Vleeshouwer & Co., G. de, Ondergoederenmag., Gierstr. 4-6
1222    Vlerk, J.N. v.d., Timmerman en aannemer, Leidsche Plein 33d
  728    Vlerk, N. v.d., Orthopaedisch- en luxeschoenmaker, Parklaan 19
    35    Vliet, G.J. v.d., "Vaart en Duin", Overveen
1563    Vliet, P. v.d., Poelier, de Genestetweg 21
  965    Vliet Borski, Mevr. v.d., Huis "Duinlust", B 495, Overveen
1027    Vloten, J.H. v., "Orchidophilia", Aerdenhout, Bloemendaal
  233    Vloten, W.A. v., Hooimarkt 8
2136    Voet, Fa. J., Horloger en Bijouterier, Gr. Houtstr. 165
  963    Voet, Mevr. de Wed. E., Zijlweg B187, Overveen
  970    Voet, P.W., Bloemist op "Edenhof" aan de Rampelaan, Overveen
      8    Voet & Zonen, Fa. W.H., Sigarenfabr., Kruisstr. 39
  574    Voet & Zonen, W., Goud- en Zilversmeden, Anegang 15
2028    Voetbalclub H.F.C. "Haarlem", Berkenrodestr. 20, Heemstede
  349    Vogel, A. de, Vleeschh., Barrevoetstr. 12
1487    Vogel, J. de, Slijterij "Bellevue", Raamvest 5
  436    Vogel, H.P.M.A., Ingen. der H.IJ.S.M., Julianastr.
  834    Vogel & Co., Fa. P., Sophiastr. 1
2237    Vogel-Bierman, S.C. de, Baan 21a
1069    Vogelpoel & Noorweegen, Stoomv. op Amsterdam en Utrecht, Spaarne 59
  490    Vogelzang, voorh. H.J. Visser, Damesfournituren, zijden stoffen, enz., Gr. Houtstr. 24
2345    Vogelzang, Joh., Assur. Coornhertstr. 30
1606    Volker Tijszn., J., Aannemer, Westerhoutstr. 12, Heemstede
  331    Volksbelang, Logem. en koffieh. voor den werkenden stand, Jansweg 40
  556    Vollebregt, J., Comestibles en fijne vleeschw., Smedestr. 1
  716    Voogd, Alg. Boekhandel en Leesinr. v/h. Joh., Gr. Houtstr. 94
1997    Voogdijraad Haarlem, Spaarne 92 rood
1978    Voogt-de Vogel, Mevr. R. de, v. Merlelaan 6. Heemstede
  346    Voorderhake, F.J., Vleeschh., Zijlstr. 10
1721    Voorham, G., Kruideniers- en grutterswaren, fourageh., Anthoniestr. 57-59
2856    Voorst v. Beest, Mr. N.H., Adv. & proc., Kruisweg 26rood
2398    Voorting, J & A., Wijnhandel, Plein 15
1215    Vorst, J. Klabou, K. v.d., v/h. W.B. Vernout, Lood- en zinkw., leidekker, N. Kruisstr. 7rood
1340    Vos, P.J. de, Boekbinder, Rollandstr. 9
2449    Vos v. Steenwijk, Mr. Dr. R.H. Baron de, Westerhoutpark, Heemstede
2944    Vos v. Zalinge, Mevr. Wed. J.K., Kl. Houtstr. 30
2482    Voss, A.C., Zijlweg 34
  399    Vossen, F.F.J. v.d., Kruidenier, Botermarkt 5
2181    Voûte, Mevr., de Wed. E., Stolbergstr. 7
1380    Voûte, R., "Klein Westerhout", Westerhoutpark 8, Heemstede
2299    Vreede, F., Verspronckweg 31
1646    Vreede, W.A., Agent Rott. Lloyd, Holl. Amr. Lijn, Houtplein 7
2551    Vreede, W.A., woonh., Jordenstr. 66
2624    Vreugde, Louis J., Beeldhouwer, Spruit en Boschstr. 14, Heemstede
  166    Vreugdenhil Lzn., C., in boter, kaas en eieren, Koningstr. 5
  983    Vries, G., Slager, B 156, Overveen
2281    Vries, A. de, Dir. Mij. tot beheer v. Steamtrawlers enz. IJmuiden, Kenaupark 11a
2549    Vries, A.de, Vleeschh., Tetterodestr. 10d
1665    Vries, Abr. I, de, in vruchten en comestibles, Jansweg 30
  852    Vries, Bernard de, In fruit en comestibles, Kleverparkweg 8
2123    Vries, B.D. de, Stukadoor, Ged. Oudegr. 48
1591    Vries, B.I. de, Geldersche vruchtenhal, fruit, comest. en busgroenten, Smedestr. 27
2601    Vries, Ds. de, Julianastr. 3
1284    Vries, Gzn., G. de, Broodbakkerij, M. v. Heemskerkstr. 40
2835    Vries, G.P. de, De goedk. Schotensche rijwielh., Gen. Cronjéstr. 33zw. Schoten
  785    Vries, H. de, Boekhandel, Ged. Oudegr. 27 en Jacobijnestr. 3
1740    Vries, J. de, Bates banden en rijwielen, Jansstr. 51a
1030    Vries, Mr. J.C. de, Aerdenhout, Bloemendaal
  792    Vries, J.E. de, in Fruit en Comestibles en gros en detail, Botermarkt 29
1099    Vries, Maarten de, Dir. der Mij. tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen te
              IJmuiden, villa "Salve", Bloemendaal
1008    Vries, Philip de, In comestibles en vruchten, Gierstr. 73
2887    Vries, R.J. de, Zeilmaker, L. Vlamingstr. 24
1888    Vries, Gebr. M. & M. de, Grossiers in fruit, L. Begijnestr. 34
1567    Vries & Zn., A. de, Stukadoors, Rolhuizen 8
4743    Vries v. Munster, Mevr. A. de, Villa "Eikenrode", Aerdenhout
2454    Vriesendorp, D., Julianaweg 301, Overveen
2580    Vrolijk, Th., Schoenmaker, Schagchelstr. 8
  504    Vroom & Dreesmann, Manufact., Korte Veerstr. 2-4
2270    Idem, Gr. Houtstr. 70
2287    Vrouwenkliniek, Wilsonsplein 75-79
  335    Vueren, L.v., Stalh., verhuizingen en transporten, Essenstr. 21
1984    Vuijk Jr., P., Villa "Buitentwist", Bloemend. Straatweg, Bloemendaal
2236    Vunderink, dr. G.W.C., Predikant, Ripperdapark 24

4722    Waal, J.J. de, Villa Annie, Aerdenhout
  984    Waal Malefijt & Zn., J.J. de, Aannemers en Inr. v. Grondboringen, Bloemend. weg. 15, Overveen
2243    Waalewijn, J.W., "Het Modehuis", Dameshoeden, enz., Gr. Houtstr. 83
2665    Waals & Co., v.d., Hoofvertegenw. voor The Visigraph Schrijfmachine, Ged. Oude Gracht 72
  666    Waaning Tilly, Gebr., Haarl. Oliefabr., Doelstr. 13
  603    Wackwitz, J.G., "Erwtenzak", in Gruttersw., Verwulft 6
2503    Wagemaker, P., Mr. timmerman, Schoterweg 30
1564    Wagtendonk, T.L. v., Luit. Kol. Commdt. in Landweerdistrict Haarlem, Raamsingel 6
1760    Wagter, Gebr., Kruideniers- en Gruttersw. en Comest., Jansweg 16
  684    Waiboer, A., Vleeschhouwer, Houtplein 2b
2390    Waijenburg, A. A. P. M. v., Wilhelminapark 12
1565    Wakker, C., in fijne Vleesch- Kruideniers- en grutterswaren, Wagenweg 122
2000    Wal, C.A. v.d., Makelaar, bouwk. en taxateur, K. Kleverlaan 6, Bloemendaal
1771    Waldeck, F.G., villa "Iepenoord", Bloemend. straatweg 159, Overveen
2009    Walker-Fariet, Mevr. de Wed. A., Jordenstr. 20
2442    Wallekers, J.F., Melkinr., L. Lakenstr. 22
1825    Waller, A., Noorderstationsweg, Bloemendaal
1889    Waller, Mr. H., Zijlweg 91
  633    Waller, J.D., Kennemeroord, Heemstede
1114    Waller, P.W., Overveen
1246    Waller, H.A., ged. Lid v.d. Raad v. Beheer der E.S.M. Oranjeplein 1, Heemstede
  601    Wapper Zeper, Dr. J., Koninginneweg 63
1687    Waller Zeper, Dr. J., Overveen (zomeravonden)
1794    Walsum, Mej. J.A. v., leerares M.O., Gr. Markt 19rood
  842    Walt v. Praag, Dr. I. v., Arts, Stolbergstr. 1
  613    Walter, J.G., in Kruideniersw. en comest., Wilsonplein 61
  429    Wanders, Th., Parapluies en wandelstokken, Zijlstr. 57
  871    Waning, M.I., Deurw., Jansstr. 8
  394    Warnier, J.N., Deurw., Nassaustr. 14
1929    Wassenaar, J.G., Behnagerij, stoff., Schoterweg 54
2063    Water, H. v.d., Dameskleermaker, Kruisweg 40
1317    Water, P.v.d., Larix Duijn, Aerdenhout
  223    Waterleiding, Gem. Duin-, Woning Directeur, L.W. Havelaar, Zijlsingel 4
1206    Idem, Kamer Directeur en Laboratorium
  487    Idem, Woning Boekhouder-Inspecteur, G. Spaan, Z.B Spaarne 88
  221    Idem, Bur. Spaarne 58 (9-5)
    44    Idem, Pompstation, Overveen
  619    Idem, Woning H.G. Bunneke, Opzichter i.d. stad
  288    Idem, Woning W. Bouman, Opz. i.d. stad
  258    Idem, Woning P. Jongepier, Hoofdopz. a.h. Pompstation, Gaelstr. 41
  279    Idem, Werkplaats
  199    Waterleiding, Gem. Amsterdam, Pompstation, Woning onderbaas Leiduin
2438    Waterschot, A.J., Zijlweg 77, Overveen
  142    Waterschot, Fa. P., fijne vleeschw., Koningstr. 13
  868    Waveren, A.G.W. v., Arts, Schotersingel
2892    Waveren, A.H. v., Eerste Haarl. Electr. Loon zaag & schaverij, Beeksteeg 19
2008    Waveren, G. H. v., Partic., Ripperdapark 18
    24    Waveren, G.J. v., Paviljoenslaan 5
  837    Waveren, H. v., huize "Lindenhoek", Kl. Houtweg 65
  731    Waveren, H.H. v., villa "Houtrust", Heemstede
1809    Waveren, T. v., Heerenweg 209, Heemstede
4709    Waveren, W. v., Villa Valentine, Aerdenhoutweg 6, Aerdenhout
  420    Waveren, Z. v., Vleeschh., Wagenweg 25
  173    Waveren's Graanhandel, N.V. v. Kenaustr. 9
1260    [Idem]
1168    [Idem]
  648    Weber, J.J., in Optische en chirurg. instrumenten, Koningstr. 10
1309    Weber, L.A., fa. J.J. Brouwer, Stukadoor, Tetterodestr. 21
2013    Weddelink & Co., in eff., Nieuwegr. 38
2632    Wedden, D.A. v.d., Westerhoutstr. 32, Heemstede
2923    Weel-Butel de la Rivière, Mevr. v., Wilhelminastr. 61
2157    Weerd, Dr. A.H. v.d., Arts, Contrôl. Geneesk. Rijksverz. Bank, Bloemend. Straatweg 152
1229    Weerman, Mej. D.J., "Oak Hill", Duinlustpark, Santpoort
2176    Weeshuis, Olieslagerslaan 5
2315    [Idem]
1618    Wefers Bettink, N.C., Wilhelminapark 18, zaak tel. No. 411
2201    Wegelin, E., Koopman, Huize "Sonnevanck", Kweekduinweg 7, Overveen
2169    Wegerif, C., Aannemer, Directiekeet, terrein Centr. werkpl.
2553    Wegerif, L., Pension, Dreef 4
2938    Weiden Az. Fa. Wed. J. v.d, Stoom- Wasch- en strijkinr., Bleekersvaartweg 41, Heemstede
1974    Weiden Czn., J. v.d., Camplaan 20, Heemstede
1966    Weiden Jzn, J., Kruidenier, Bronsteeweg 2, Heemstede
  218    Weiden Czn., A.A. v.d., In kaas, meel en granen, Donkere Spaarne 46
1895    Weiden Lzn., J.N. v.d., Grossier, Ged. Oudegr. 42
1463    Weijburg, A.H., (lid der fa. I.C. Haan), Raamsingel 34
1579    Weijers, J.D., Glas, porcelein en aardewerk, Koningstr. 8
  604    Weill, A., Bontwerker en chemisier, Barteljorisstr. 26-28
    69    Weller, W.J., Vleeschh., Kl. Houtstr. 75
2096    Wels, J.M., fa. Gebr. Warendorff, Amsterd. Kweekduin, Overveen
  851    Wennekes, Steph., Stichtsche Schoenencompie., Kl. Houtstr. 21
2138    Wenniger, W.F.M. de Buy, N.V. fabr. v. naadlooze sanitaire olifantvloeren "Systeem Scheja",
             Wilhelminapark 8
  408    Wensing, J., Smederij en Mag. v. Huish. Art. en IJzerw., Pieter Kiesstr. 22
  387    Wentholt, J., Bestuur IJSvereen., Passage en assur. kant., Warmoesstr. 2
2285    Wentholt, J., Assuradeur, Hasselaarsplein 13
2182    Wentholt, J.H., Secretariaat Bloembollencultuur, Spaarne 71
  854    Werf Conrad, Spaarndammerweg 8
    26    Idem, Spaarndammerweg 6
  866    Werf, R. v.d., fa. N.J. Hoeksema, confiseur, patissier, Gr. Houtstr. 102
1437    Werff Gzn., A. v.d., Bloemist, K. Kleverlaan 14, Bloemendaal
1176    Werff, J. v.d., fa. Poldermans, Automobielen- en rijwielh., K. Kleverlaan 409a, Bloemendaal
  928    Werff en Co., P. v.d., Bloemisten, Bloemend. weg 138, Bloemendaal
2178    Wertheim, Mej. E., Massage en heilgymn., Jordenstr. 56
2575    Werve, P.J.C. v.d., Caféhouder, Ostadestr. 2
2446    Wesselingh, J.C.J.M., Meubelfabrik., behangerij, Zijlstr. 29
1448    Wesselingh, J.H.B., Sigarenfabr., Kruisweg 25
2180    Wessem, J.C.v., Rijperweg 12, Bloemendaal
  326    Westerhoven, P.A., Sigaren, Schoterweg 46
2263    Westerhoven, Gebrs., Electr. meubel- en timmerfebr., Turfsteeg 4
  345    Westerkamp, H., in Damesfourn. Gr Houtstr. 41
  375    Westerman, Dr. C.W.J., v. Stolbertstr. 6
1694    Westerman Holstijn, J., Em. pred. Zijlweg 56
1126    Westerman, J. Th., Villa "Wilhelmina", Schoollaan, Bloemendaal
  817    Westerveld, E.J., Koopman en Winkelier, Verwulft 2
  805    Westerveld, H.W., Arts, Wilhelminastr. 64
1724    Westerwoudt, Mr. W.J.M., Laagh. Duijn, Overveen
  710    Westerhoff, L.C., Ingen., Wilhelminastr. 60
1858    Wet-Risico, Bijkantoor, Jansstr. 49
1643    Wezelaaar, M.B., Ripperdapark 35
1372    Wicherlink, W.H., Seréno Zomerzorglaan, Bloemendaal
1075    Wickevoort Crommelin, A.H. v. Huize "Berkenrode", Heemstede
  921    Wiegant, C.F., Pianoh., Gr. Houtstr. 153
1345    Wiegant, W., Pianomag., Zijlstr. 63
  383    Wiegman, H.P., Kenaupark 19
1841    Wielart, J.P., Groeten en fruith., Wagenweg 118
4704    Wiemeijer, Carl., Villa "Louise", Aerdenhoutsduinweg 8, Aerdenhout, Bloemendaal
  651    Wiemer, D. W.A., (fa. J.P. Karthaus), Tempelierstr. 18
2209    Wienen Jr., C. v., Accountant, leeraar Boekhouden M.O., Dir. Visscherij Mij "Hansa", K. Kleverlaan 12
             d, Bloemendaal
  624    Wierda & Zn., W.K., Mag. v. Witte Goederen, Gr. Houtstr. 60
1981    Wierda, W.K., Zijlweg 79rood
1828    Wieringen, R.W. v., Schotersingel 67B
2895    Wijdom, J., Behangerij, Stoffeerderij, Verhuizingen en Transporten, Sophiastr. 8
2868    Wijdoogen, Adr. W.F., Horlogemaker en goudsmid, Kl. Houtstr. 120
  274    Wijk, A.G. v., Kruidenier, Zijlweg B 155, Overveen
2505    Wijk, Dzn., D.E. v., makelaar in effecten, Koninginneweg 34
1938    Wijk, H., v., Brandstoffenh., Ostadestr. 5
  748    Wijk, J.v., in Brandstoffen, schelpen, grint en zand, Pieter Kiesstr. 33 en Brouwersvaart 106
1537    Wijkhuijzen, C.D., Vleeschh., Smedestr. 12
2593    Wijkhuizen, G., In Aardapp., groenten en fruit, Heeresingel 93
2288    Wijkverpleging "God is getrouw", Parklaan 8
2698    Wijkzuster v.h. Witte Kruis, Bloemend. straatweg, Bloemendaal-Overveen
1174    Wijs, D.J.H., Schotersingel 53
2031    Wijs, C.M. de, Partic., Rijperweg 2, Bloemendaal
  819    Wijs, J.C. de, villa "Tekla", Noorderstationsweg, Bloemendaal
2595    Wijs-Creijghton, Wed. J.P., Koninginneweg 83
  270    Wijsman, H.M., Comm. in Eff., Baan 13B
1959    Wijsman Hzn., J.H., Comm. in eff. Middenlaan h. Spaarnelaan, Haarl. Houtpark, Heemstede
  668    Wijsmuller, Jr., W.J.C., Koninginneweg 77
1860    Wijtema, Mr. Dr. J., Gem. Secretaris, v. Eedenstr. 15
2905    Wijtsma, K.H.K., Gezagvoerder Kon. Holl. Lloyd, Verspronckweg 29
1525    Wilde, A.H. de, in haarden, kachels, fornuizen enz, Turfmarkt 34
2662    Wilde, H. de, Rijwielhandel, Schagchelstr. 24
  320    Wilde, Wed. P. de, Melkhandel, Jordensstr. 43 zw
1716    Wildervanck de Blécourt, J. H., Notaris, kant. Bloemend. weg 214, Overveen
  697    Wildervanck de Blécourt, J.H., Notaris, Woonh. Potgieterweg 1, Bloemendaal
2518    Wildschut, J.A.D.K., Koninginneweg 51
1398    Wilhelm, H., Agent der Suikerraffinaderij Hollandia, Zijlweg 22, Overveen
  299    "Wilhelmina Bazar", W.H. v. Leeuwen, Houtplein 3
1836    Wilk Jr., L.v.d., Dir. Haarl. Schoolvereen., Jacobijnestr. 17
  317    Wilk & Groeneveld, v.d., Uitgevers, Zijlstr. 71
  993    Wilkens, J.A., Notaris, woonh. Wagenweg 58
  161    Wilkens, J.A., Notaris, kant. Wagenweg 58
  115    Wilkes Macdonald, Mr. F., Adv. en Proc., Spaarne 13
1513    Willems, J., Notaris, Gierstr. 14
1455    Willemse, A.J.L., Kruisweg 6
2481    Willemse v.d. Eijnden, Mevr. Wed. J.J.A., Joh. v. Vlietstr. 92
  189    Willemsen, D.A., Schotersingel 101
2484    Willenborg, Herm. A., in manuf., gemaakte en tricot goederen, Fr. Halsstr. 29
  934    Willigenburg Jr., W.J. v., Banketbakker en Kok, Bloemend. weg A 328, Bloemendaal
  926    Willigenburg & Zn., C. v., Huis- en Decoratieschilders, Voorbuurt 305, Bloemend. Straatweg,
             Bloemendaal
  943    Wilson, S.A., Dir. Bloemend. Schoolvereen., Park Duin en Daal, Bloemendaal
    33    Wilson, Mevr de Wed. Th., Huize "de Beek", Bloemendaal
1403    Windhorst, J., in Drogerijen en verfw., Bloemend. straatweg 223, Bloemendaal
1804    Winter, J.J. de, Bierh., Zuiderstr. 5
1526    Wirix, J., Oud-Zeeoficier, Emmastr. 34
  587    Wisbrun & Liffmann, F., Zijden Stoffen, Passementerieën, Damesmodeart., Anegang 3
  667    Wit, Joh. Ph. de, Brandstoffenh., Kinderhuissingel 58
2506    Wit, Jb., in Kruideniersw., Schoutjeslaan 61
  590    Wit, N. de, Vischh., Koningstr. 47
1812    Wit-Loopuyt, Mevr. de Wed. P.J. de, wagenweg 211
1339    Wittgrefe, F., Glas-, Porcelein en aardew., Bloemend. weg 223 A, Bloemendaal
  384    Woestduin, Bloemendaal
2107    Wolf, Joh. C. de, Vleeschh., varkenssl. Doelstr. 12
  228    Wolterbeek, J.C., "Duinhoeve", Bloemendaal
  443    Wolterbeek, Mr. W.P., Florastr. 11
1252    Wolterson, P., Arts, Schotersingel 67
4742    Woningbur. A. Overakker, Bijkant. Zandvoorterweg 183, Aerdenhout (kant. 9-12; 2-5)
2499    Worp, C.v.d., Arts, Dir. off. v. Gezondheid, Verspronckweg 35
    58    Worst, W., Banketbakker en Kok, Zijlstr. 4
2324    Wortman, H., Zijlstr. 91rood
1550    Wout, Hendr. v. 't, Timmerm., metsel., aannemer, Heerensingel 5
1466    Wout, J.W.T. v. 't, Tandarts, Wilhelminastr. 40
2038    Woutersen, W.P., Apotheker, Koninginneweg 3
1957    Würtz, H., "De Kraaienhorst". Craijenesterlaan 10, Zuiderhoutpark, Heemstede
    32    Wüste, J.R., Huize Spaarnberg, Santpoort
  129    Wulff, Julius, Chem. Waschinr., Ververij enz., Helmbrekersteeg 8

  239    Ysclub voor Haarlem en Omstreken, Bestuur der, Kleverlaan, Bloemendaal
4747    Ysendijk, C.L.W.v., Villa "Eik en Duin", Nic. Beetslaan 1, Aerdenhout
  843    Ysselstein, Mej. M. v., Florapark 28
2221    Yzerdraat, W.A., Tuinbouwkundige, Bloemenmag., Kleverparkweg 6rood
4705    Yzeren, A.C.v., villa Juliana, Zandvoorterlaan, Aerdenhout

1589    Zaanl. Zilversmederij, Zijlweg 2
  991    Zalen, Fa. D. v., Varkenssl., Damstr. 12
  341    Zander-Instituut, Kl. Houtweg 31
  662    Zanten, W.A. v., Metselaar en aannemer, Leidschestr. 2
1544    Zantvoort, G.L., Aannemer en aannemer van begrafenissen, Nieuwe Kerkplein 14
  581    Zeepfabr. "Het Klaverblad", Spaarnwouderstr. 14
2255    Zegers, J.L., Dir. der Inr. v.d. verpl. v. lijders aan vallende ziekte, Jordenstr. 62
2819    Zegers, Veeckens L.J., Vijverweg 5, Bloemendaal
2452    Zemel & G.J. Veldwijk, C.J., Timmerlieden, metselaars en aannemers, Amsterd. Vaart 10a
2670    Zetten, D. v., Architect-makelaar, kant. Ged. Oudegr. 63
  393    Ziekenhuis Mariastichting, Kamperlaan 4
    27    Ziekenhuis en Pensionaat St. Johs. de Deo, Maarten van Heemskerkstr. 2
2883    Zijfers, B.W., Commis. in effecten, Zijlweg 62
  110    Zijl, Fa. M. v., In modes, Zijlstr. 77
1022    Zimmerman, Mevr. de Wed. W., Villa "Sonnevanck", Aerdenhout, Bloemendaal
1839    Zipp, P., Bouwk. en verh. v. woningen, Tetterodestr. 51
1840    Zipp, Mevr. de Wed. J., Kl. Houtweg 25
  586    Zocher & Co., Boomkweekers, bloemisten en Tuinarchitecten, Kloppersingel 3
1690    Zon, W. v.d., slager, Bloemend. straatweg 92, Overveen
2915    Zonderland, A., Aardappelenhandel en wagenverhuurder, Spaarnwouderstr. 79 -- 81
2218    Zorge, J.L. v., Grossier in Chocolade- en Suikerwerken, Burgwal 61 -- 63
1087    Zufang Adrian, J., Handelsreiziger, Lakenkooperstr. 16
1188    Zuijderhoff, Mevr. Wed. Th., Kruisweg 22 rood
  537    Zuithof & Zonen, B., Timmerlieden en aannemers, Harmenjansweg 67a
1562    Zuivelfabr. "de Landbouw", der Coöp. Veehoudersbond "Gemeentelijk Belang", Spaarnwouderstr. 
              32 -- 34
1832    Zur Mühlen, A.D., Partic., Stolbergstr. 8
2193    Zur Mühlen, Familie, Duivenvoordestr. 82
1115    Zutphen, Jan v., Gedipl. Mr. meubelmaker, Gr. Houtstr. 181
1654    Zutphen, Wed. Th.J. v., Meubelm. en Behangerij, verhuizingen, bergpl. v. inb., Ridderstr. 20
2949    Zuurendonk, D.J., Loodgieter en Gasfitter, Kamperstr. 25
  977    Zuurendonk, L., Bloemist, Kweekerij "Aurora", Kleverlaan, Bloemendaal
1918    Zuurendonk, Lucas, Gasfitter, electricien, Korte Houtstr. 28
2228    Zuurendonck Lzn., W., Hovenier en Bloemist, Saenredamstr. 69
1281    Zuurendonck & Zn., Fa. Wed. J.L., Behangerij, stoffeerderij, beddenmakerij, verhuizingen, enz.,
             Jacobstr. 21
1668    Zwart, C.J.J., Rund- en Varkenssl., Schotersingel 131
  924    Zwart, P., Stalh., Bloemendaal
  735    Zwartser, M., Mag. v. fotografie-art., Gr. Houtstr. 3a
1669    Zweers, B., Photograaf, Gr. Houtstr. 174
1251    Zwem- en Badinr., Houtvaart, Bloemendaal
2582    Zwemmer, A., Smederij en rijwielhandel, Parklaan 52
2395    Zwijndrecht, H.A. v., Zijlw. 89

top


Haarlemmerliede zie onder Haarlem

top


Haarlemmermeer zie onder Hoofddorp-Haarlemmermeer

top


HAARSTEEG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

4    Beurden, Gebr. v., Mandenfabr. en fruithandel

2    Halder, Gebr. (Ant.) v., Mandenfabrik.

3    Loo Loeff, P. v.d., Vee- en fruithandel

1    Prinsen & v. Halder, Mandenfabriek

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HAASTRECHT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Hakkenberg, F.J., Arts
4    Hooft, Fa. P.C., Boekdrukker en uitgever

1    Niekerk, J.L. v. (Gebr. H.J. en J.L. v. Niekerk), Kaashandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


Halfweg zie onder Houtrijk en Polanen

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 390 (deels) / 391-398 / 399

Transcriptie door: T. Janse / L.J. van Loon / Luuk Keunen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net