HALSTEREN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  5    Boerenbond

  2    Kooiman, J., fa. C. A. Verkouteren, Draineerbuizenfabr.
  7    Koopmans, J. A., Med. Docts. Arts

  4    Leeuw, Guillaume de, Draineerbuizen- en steenfabr. "de Melanen"
  6    Leeuw, Fa. F. de, Draineerbuizenfabr., Waterstr.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)
  1    Testers-Luijkx, L. P., Huize Buitenrust
  3    Tilburg, J. v. Granen en kunstmest

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Bergen op Zoom

top


Hamert zie onder Arcen

top


HANSWEERT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 2.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  4    Belgisch Vice-consulaat
10    Berg, A. v. d., Scheepsbevrachter en winkelier
  7    Boer, A. den, Caféhouder, winkelier en broodbakker
  2    Brink, v. d., Expéditeur, sleepdienst en assurantiën
14    Brink, C. C. v. d., woonhuis

  9    Chemische Meststoffenfabriek "Vlake", Gelrum & Co., (J. A. v. Doorninck)

  4    Groot, F. V. de, Expéditeur, assurantiën, agent v. sleepdienst, kantoor

  3    Jong, Fr. de, Café

15    Koch, J. B., Aannemer

16    Mij. v. Sluisbouw, Kantoor op de Ark

  8    Naaml. Venn. "Werf Zeeland", voorh. fa. Gebr. Ribbens, C. Bakker & Co.
  6    Noels, C., Sleepdienstondernemer

  1    Raad, J. D. de, Expéditeur
17    Ribbeus Lz., M. H., Zeilmakerij, Huis met de brug
  5    Ribbens, Gebrs., Zeilmakers en Scheepsbetuiging
....    Rijkstelegraafkantoor (°)
18    Ringers, J. A., Ingenieur Rijkswaterstaat

12    Straaten, A. v.d., Aannemer, Schoolstr.

....    Telegraafkantoor (°)

13    Verschuren, J. B., Café "De Scheepvaart"

11    Visser & Zn., S. A. de, Slagerij

top


HANTUM (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zondagen: Geen dienst. Feestdagen en Nieuwjaarsdag: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


HAPERT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm.; van 2.-- nm. tot 3.-- nm.; van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Claassen, Gebrs., Sigarenfabr. "Aurora"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


HAPS (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm.; van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Arts, W,.Aardappel- en varkenskoopman

  1    Daal, L. v., Handelaar

  2    Janssen, M., Molenaar

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


HARDENBERG (Rijkstelefoonkantoor)

(Heemse)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  3    Baving, W., Hôtelhouder, Voorstr. 18A
  4    Bruins, Fa. H., in Granen, eieren, enz., Achterstr. A 173

11    Coöp. Handelsvereeniging

  8    Frijling, G., herbergier en koopman

  7    Gemeentehuis Heemse

  2    Kattenwinkel, Dr. H.J., Arts

  1    Nijman, G., Exportslachter

  9    Oostenbrink, J.B., Winkelier en eierhandel, Heemse

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

12    "Salland", N.V. Stoomzuivelfabr.

....    Telegraafkantoor (°)

  5    Vinke, K., Winkelier en handel in kunstmeststoffen, Heemse

  6    Zwamborn, J., Notaris Heemse
10    Zweers J. Rzn., H., Winkelier en handelaar in bouwmaterialen, Voorstr.

top


HARDERWIJK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Bakker, E., Stationskoffiehuis en handel in brandstoffen en aardappelen, rijtuigenverhuurder
  8    Bijsteren, J. v., Vischhandel, Havendam
20    Bollée, H. E., Meubelfabr., Donkerstr.
30    Broek, J. A. ten, Banketbakker, Smeepoortstr.
18    Broek & Zonen, Fa. R.P. ten, Meubelfabrikanten, Bruggestr.
33    Buma, W.W. Hupperus, Huize "Nijenhove"

  2    Cozijnsen Gzn., H., Kassier, Donkerstr.

12    Freché, M. H. J., Kleermaker, Schoenmakerstr.

21    Gemeente-Gasfabr., Scheepssingel
31    Gerritsen & v. Meer, Visch- en garnalenhandel
32    Groenestein, G., Banketbakker, Smeepoortstr.

19    Hardewijker Bank, E. J. Vitringa
  5    Herder, Gebr., den, Vischh., Vischmarkt
  7    Hôtel Baars, Smeepoortstr.
24    Hôtel Oranje-Mecklenburg

10    Kamm, H. L., Hôtelhouder, Smeepoortstr.
26    Kempers, M. G. J., Burgemeester, woonhuis

11    Maanen, T. v., Rijwielhandel, Vijhestr.
28    Mellema, J. P., Arts en Chirurg
25    Melms, M., In kolon. waren
27    Mooij, Gebr., Boekdrukkers, Vijhestr.

22    Philips, J., Vleeschhouwerij, Vijhestr. 205
29    Pius-Gesticht, Ziekenhuis voor alle gezindten, Inwendige Geneesk., Chirurgie en Orthopaedie
35    Politiebureau
13    Pruijs, Gebrs., Installateurs van verwarming, verlichting en waterleiding, Donkerstr.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
41    Rouwé, W., Rijwielhandel, Donkerstr.
15    Ruiters, G. H., Confiseur, fabrik. van Kruidkoek, Wolweverstr.

  9    Sanatorium "Sonnevanck"
16    Stadhuis, (Burgemeester, Gemeentebestuur)
  4    Station Nederl. Centraal Spoorw. Mij.

....    Telegraafkamntoor (°)

34    Velthuis, A., Koffiehuis en handel in brandstoffen
  3    Verheij, A., Vischh., Vischmarkt
38    Visch Jzn., D., Vleeschhouwer
  1    Vitinga, J. F., fa. I. wedding, Uitgever

23    Willemsen, A. L., Deurwaarder, Frisia E 115
40    Wuestman, A. J., Boekhandelaar en uitgever

top


Hardinxveld (Boven-) zie onder Boven Hardinxveld

top


Hardinxveld (Neder-) zie onder Neder-Hardinxveld

top


Haren zie onder Groningen

top


HARKSTEDE (Hulptelefoonkantoor)

(Scharmer)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Kloosterhuis, G., Café Scharmer

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

36    Backer Overbeek, J.H.W., In ass., Lid v. d. fa. B. v. Loon & Z.
49    Beitschat Tzn., S., Comm. in hout, Trekweg
21    Blok, A., Exportslager, Rommelhaven C 92
89    Blok, Joel,Handelsagent, Z.O. Singel 17a
12    Boomstra, J., v.h. D. Fontein Hzn., Agent, Noorderhaven 106
77    Braaksma, S., Aardappelhandel, Prinsenstr. 8
84    Bruin, G., de, Paardenslager, Kruisstr. 3
68    Bruin, H. de, Exportslager, vetsmelterij, Brouwerstr. 3

92    Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor, H. W. Heijman Jr., woning

82    Feenstra, R.A., Aardappelverkoop Vereen. Westergo, Noorderhaven 91
11    Fekkes, Sikke, Scheepsbevrachter, Noorderhaven 88
67    "Flevo", N. V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie, Vertegenw. G. Smelik, Trekweg
54    Foekens, A., Woonh., Midlummerweg
  2    Foekens, J., Cargadoor, Expedit., Breedeplaats
26    Fontein, Jac., Cargadoor, Expedit., Noorderhaven 104
57    Fontein, Jaczn., F., Woonh., Zuid Oostersingel 21
17    Fontein, Fa. Jan, Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar, Franekereind
35    Fontein Tuinhout, J., In glazuren, Rozegr. 7
  8    Fontein & Tjallingii, Fa., Houthandel, Voorstr.
25    Friesche, Coöp. Vischhandel, Directeur, Roptaweg 64

22    Gem. gasfabr., Dir., Fabrieksplein
88    Gemeentehuis
76    Groot, J. J. de, Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provincien", Frankereind 38

87    Haitsma, J., Cementwerken, Rommelhaven 28a
37    Hannema, Jac., Voorstr. 56
33    Hannema Lzn., S., Noordijs 21
  7    Hannema, Firma Sjoerd, Zoutzieder en koopman, Christoffelsteeg
  9    Harmsen & Co., Fa., F., Cargadoors en Expedit., Voorstr.
10    Harmsen & Zn., Fa. Corr. Ned. Bank, Noorderhaven
92    Heijman Jr., H. W., Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor, woning
34    Hôtel Heerenlogement, A. C. W. v. Riet, Franekereind
78    Houbein, G., In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen, Heiligeweg
62    Huijser, J.A., Bloemisterij, "Semperflorens", N. Oostersingel 1
14    Hulst, J. v., Fabrik., Kantoor, Noordijs
38    Idem, Fabriek, Almenum 188
65    Hulst, S, v., Houtzagerij en Timmerfabr., Noorderkade 7

24    Jong,Fa.W.de,Slager, Voorstr.

29    Kleffens, Mr. A. H. v., Adv. en Notaris, Noorderhaven 17/19
31    Klein, S., Grossier in Kol. waren, Hoogstr. 25
27    Klein, Focke S., Theehandel, Voorstr.
79    Kroon, C., Café-Rest. "Zeezicht", Zuiderhaven
23    Kuhlman Jzn., C., Cargadoor, expedit. en assurantieagent, Zuiderstr. 18

39    Lichtendahl, H., Vischrooker, Dijkswal
36    Loon & Zn., B. v., Houthandel, Rozegr. 17

70    Messcher, A. L., Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch, Kl. Breedeplaats
63    Mispelblom Beijer, Gebr., Kassiers, Voorstr. 54. (Kant.9-1, 2-6)
46    Molenaar, H. L., Graanhand., Zoutsloot
  6    Müller & Co., Wm. H., Hoofdkant., Cargadoors en expedit., Brouwerstr. 12
18    Müller & Co., Wm. H., Inward Department, cargadoors en Expedit., Willemshaven

45    Naaml. Venn. Houthandel voorh. J. T. Meinesz, Bolswardervaart 1
15    Naaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co., Zuiderhaven
73    Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom, voorh. Oolgaard en Co., Kleine Breedeplaats
         3
30    Nauta, W., Stah., Droogstr. 9
56    Nierstrasz. Dr. E. C. D., Geneesheer, Voorstr. 28
18    Nieuwenhuijs,P.A., Expediteur, Cargadoor en Hoofd-Agent der Cunard-Lijn, Stoombootdienst naar
         Amerika en Canada
48    Idem, woonhuis, Midlumerweg 18
18    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, Wm. H. Müller & Co., Willemshaven 2
58    Nouhuijs, Dr. D. P. v., Geneesheer, Noorderhaven 57

66    Okkinga, S., Notaris, Zuiderplein

72    Pais Jzn., Levie, In groenten, fruit en visch, Kl. Breedeplaats 16
83    Parfumeur, Fa. H., Lingeriefabr. "'t Noorden", St. Jacobstr. 3
44    Politiebureau
92    Post- en Telegraafkantoor, Dir. v. h., H. W. Heijman Jr. woning
16    Posthuma Pzn., J. F., Kassier en Comm. in eff., Zuiderhaven
86    Posthumus, K., Houthandel, Gr. Breedeplaats 4
50    Postma, W. C., Koopman, Rozegr. 18

  1    Repko & Co., Cargadoors Breedeplaats
71    Reus, C., Vert Gron.-Rott. Stoomb. Mij. Hunzebooten, Noorderhaven 82
....    Rijkstelegraafkantoor (°)
52    Roorda, Th., Exportslager en Vellenblooter, Hoogstr. 1
80    Roos, Jan J., Hôtel, Verhuurder v. Zeevolk, Havenplein 3
81    Ruiter Mz., J., fa. J. Herman Snijder, Apotheker

43    Scheepvaart Mij. Holland-Friesland, Agent G. Veenstra, Noorderhaven
42    Scheepvaart- en Steenkolenmij., Noorderhaven 99
23    Scheuer, fa. Gebrs., Vertegenw. C. Kuhlman Jzn., Zuiderstr. 18
35    Simonsz, F., Steenfabrik., Rozegr. 7
32    Simonsz, N., Noordijs 19
  3    Slooten, G. A. v., fa. H. v. Slooten, Handelaar, Zuiderhaven
60    Smeden, J. v., In ijzerw., gereedsch. en geëm. art., Lanen 58
85    Staatsspoorwegen, Mij. t. Expl. v., Vrachtgoederenbur.
40    Station Ned. Tramwegen Mij.
41    Station Staatsspoor.

....    Telegraafkantoor (°)
13    Tjallingii, Frans, Zoutziederij, Zoutsloot 110

  4    Vellinga & Co., T., Cargadoor, expedit., Zuiderhaven
55    Verplegingsgesticht, Zuid Oost Bolwerk
74    Vlietstra, R., Scheepsbevrachter en in Brandstoffen, Franekereind 26
19    Vos, Gebr., voorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding, Br. Breedeplaats
51    Vries, H. de, Vischhandel, Roptaweg 17

59    Wal & Zonen, Fa. A. J. v d., Schelpenzuigerij, duikerwerken, Zuiderhaven 46
61    Waterschapsgebouw der "Vijldeelen Zeedijken Buitendijks", Noorderhaven 47
  5    Wiarda, I. & S., Cargadoors, Expedit. en Import van steenkolen, Brouwerstr. 12
47    Wiersma, J., Handelsagent, Noorderhaven 41
69    Windt, H. de, Handelsagent, Rozengr. 2
64    Windt, fa. H. de, Caféhouder, Schritsen 51

53    Zeilmaker & Co., Koopl., Noorderhaven
20    Zonderland, W., Muziekleeraar, Spekmarkt 82

top


HARMELEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  6    Brinkman, W., In granen, Rijksstraatweg
  1    Buitenhuis, J., Arts, Leidschestraatweg
  8    Burgemeester, A. Blankestijn

  7    Galen, J. v., Beurtschipper en Caféhouder

  4    Hof, M. v., In granen, Rijksstraatweg

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  3    Stelling, H. F., Hôtelhouder

....    Telegraafkantoor (°)

  5    Viveen, J. A., Haanwijk

top


HARSKAMP (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 April tot 30 Sept.: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. 1 Oct. tot 31 Maart: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Kröller, A. G.

  2    Memelink, J. H., rentmeester

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkamntoor (°)

top


Harten zie onder Wageningen

top


HASSELT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  6    Aller, J. v., Scheepswerf en Stoomzagerij
  8    Appelo Cz., D., Dekkleedenfabr., Heerengr.

  1    Coöp. Stoomzuivelfabr., "Juliana"

10    Gemeentehuis

12    Hellenthal, W., Hooi- en houthandel, Nieuwstr.
  5    Holtrust, B. J., Slager en varkenskoopman, Prinsengr.

  2    Keizer & Co., Fa., Hooihandel
11    Klooster Wzn., W. ten, Fouragehandel

13    Prins v. Wijngaarden, J., Loods, Buitengr.

....    Rijkstelegraafkantoor
  7    Rozendal, J., Stoombootondernemer, Hôtel en Café-Rest.

....    Telegraafkantoor

  3    Vecht, H. J. v. d., in Grint en bassalt, Eiland

top


Hatert zie onder Nijmegen

top


HATTEM (Rijkstelefoonkantoor)

(Wapenveld)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

16    Baarslag, H. J., In kolon. waren en comestibles, Kerkstr.
  1    Berghuizer Papierfabr., v/h. B. Cramer, Wapenveld
12    Blom, B. C., Hôtel "Het Vosje", Stalhouderij

14    Daendels, L. H., Huize "de Hezenberg"

  3    Gemeentehuis, Secretarie v. 9.30--12.30, 2--4. (Alleen op Werkdagen)

17    Hall, Mr. A. F. v., Huize Konijnenberg
  9    Hall, B. v., "de Gelderkamp", Apeldoornscheweg
  7    Hall, J. v., Houthandel, Villa Astra, Hezenbergerweg
  5    Hoefer, F. A., Archivaris, Korte Kerkstr.
11    Hôtel Schenk

  8    Levy, A., Emaillefabr. "Gelria" (Kant. 8--6)
13    Lucas, Dames, Pension de Viersprong, Apeldoornscheweg C 297

15    Noordman, D.J.,Schilder,behanger, woningbur. en assurantiekantoor, Ridderstr.

....    Rijkstelegraafkantoor

10    Slenderbroek, A., Slager, Kruisstr.
  4    Sligcher, J., Fabr.

....    Telegraafkantoor
  2    Textielindustr. Mij. "Apeldoorn:, Fil.

  6    Vergeer, H., Rund- en Varkensslagerij, Ridderstr.

top


HAVELTE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Coöp. Zuivelfabr. "Havelte"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


Hazerswoude zie onder Boskoop, Koudekerk en Leiden

top


HEEG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Hoop op Zegen", Dir. M. J. Pel

  1    Lankhorst, A., woning

  2    Lankhorst, A., Zuivelfabriek

  5    Mulder, R., Notaris

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

  4    Visser, A. B.

top


Heelsum zie onder Renkum

top


Heemse zie onder Hardenberg

top


HEEMSKERK (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zondagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


HEEMSTEDE (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm.; van 5.30.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

Zie voor nummers van aansluiting onder BENNENBROEKen HAARLEM

top


HEEN (DE) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm.; van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij A. C. v. Agtmaal, Benedensas H 117

 

  1    Agtmaal, A. C. v., Publiek Telefoonstation, Benedensas H 117

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


Heenvliet zie onder Hellevoetsluis

top


Heer zie onder Maastricht

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 400-404

Transcriptie door: Michel Serné


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net