HINDELOOPEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Hôtel-Pension Buijs, "de Stadsherberg"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Simonides, J.D. Handel in bakkerswaren
1    Smit, S.J., Hôtel-Rest.-Pension "de Hinde"

..    Telegraafkantoor (°)

top


HIPPOLYTUSHOEF (Hulptelefoonkantoor)

(Wieringen)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

5    Bosker, O.J. Kantoor Waterschappen
6    Buma, T., Beurtschipper v. Wieringen op Amsterdam

7    Haan, M. de, beurtschipper en logementhouder

2    Kaan Czn., P., (Kaan & v. Kelckhoven), Motordienst en zeegrashandel, Dorpstr. Wieringen
1    Kroon, C., in Zeegras, Betstr., Wieringen

8    Mostert & Minnes, Kassiers, Assurantiën, Informatiën

3    Peereboom, A., Burgemeester v. Wieringen
4    Peereboom, A., Zeegras- en schepvischhandel, Wieringen

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HOEDEKENSKERKE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 12.-- m. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

2    Ermerins, J., Gemeente-Secretaris

3    Gelok, N., Commissionair en herbergier

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Verbeek Jr., M.G., Café

top


HOEK (Zeeland) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 4.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.--vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Drongelen, J. v. Aannemer

1    Kaan, Fa. Gebrs., Rijwielfabrik., (Kant. 8-11.30, 2-7)

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HOEK VAN HOLLAND (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.--vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.


14    Altena, P.A. v., Schilder en Stoffeerder, In aanverw. artikelen, Prins Hendrikstr.
  2    Automobile Association & Motor Union

20    Boon, J., Hôtelhouder en rijtuigverhuurder

25    Electr. Grofsmederij, Loodgieter en koperslager, J.H. Rooneij

28    Geest & Co., M.v., Paardenexpediteurs, Harmoniestr.
29    Gemeentepolitie, Agent J. Mensing
18    Idem, Agent J.J. Hoorweg
23    Gosschalk, B., Vleeschhouwer en Spekslager, Fr. Hendrikstr.

21    Hoeven, M. v.d., Koopman, bierbottelaar en stoombootagent
13    Hoeven, M.W. v.d., Emplacement H.IJ.S.M.
16    Hoeven & v. Houwelingen, v.d., Aannemers
  1    Holl.-Amer.Lijn, Nederl. Amer. Stoomvaart-Mij.
  3    Hôtel "Amerika", H.A. Tuijn, Café-Rest.
17    Hôtel Harwich
  2    Hudig & Pieters, Agenten der Creat Eastern Railway, Passage-afdeeling
24    Idem, Expeditiezaken
19    Idem, J. de Neef, Pr. Hendrikstr.
10    Hulpsecretarie der Gem. Rotterdam

11    Ingenieur v.d. Rijkswaterstaat, Directiegebouw.
26    Intern. mij. tot aannemen v. werken.

  8    Meester, T. de, Dir. der Vereen. Gasfabr.
  7    Müller & Co., W.H., Mij. v. ver. duurz. levensmiddelen "Vianda"

15    Naaml. Venn. Openbaar Export slachthuis

27    Overdorp, A., Aannemer en timmerman, Harmoniestr. C132

  9    Poortershaven", Naaml. Venn. "Handelsinrichtingen, Kantoor

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

12    Smit, J., Vleeschh.
22    Soeteman, D., Broeriamen en kistenfabr. "het Westland"
  5    Staalduinen, G. v., Handelaar, Prins Hendrikstr.

  ..    Telegraafkantoor (°)

  6    Verkade, P., Commissaris der loodsen
  4    Vugt & Co., Fa. Louis v., Expediteur

top


HOENSBROEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 4.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.--vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

5    Aubel, Dr. Th.v., akerstr.

1    Beckers, G.A., Notaris

3    Cloots, Leon, in Granen, meel en hulpmeststoffen, Meelfabrik.

4    Haye, w. de la, Stalhouder

2    Maréchaussée-kazerne

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Heerlen.

top


Hof van Delft zie onder Delft

topHOLLANDSCHEVELD
(Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm, van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

topHOLTEN (Overijssel)
(Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

6    Berg Sjzn., S.J., Slager
1    Borch v. Verwolde, Baron A.P.R.C. v.d., Burgemeester, Villa "de Berg."

5    Coöp. Landbouwers handels Vereen. "Holten"

4    Gemeentehuis

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

7    Station H.IJ.S.M.

..    Telegraafkantoor (°)

3    Vrijheid", Coöp. Stoomzuivelfabr. "de

2    Wansink, J.A., Molenaar

top


HOLWERD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Feestdagen en Nieuwjaarsdag: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Dijkman, A., Aardappelhandel

3    Knol, H., Aardappelhandel

1    Poelstra, Mr. P.D., Notaris

....  Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HONSELERSDIJK (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Mei-30 sept.: van 8.-- vm. tot 9 nm. 1 Oct.-30 April: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder NAALDWIJK en POELDIJK.

top


HOOFDDORP-HAARLEMMERMEER (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm..
Feestdagen en Nieuwjaarsdag: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Boo, J.A. de, Beurtschipper, Hoofddorp
  9    Burgemeesterswoning en Gem. Secretarie, Haarlemmermeer

  2    Groot, Ph.J. de, Koffiehuishouder, Hoofddorp
11    Groot & Vincent, de, Deurwaarders, Hoofddorp

  4    Haarlemmermeerpolder, Bestuur v.d., Hoofddorp
  3    Heinsius, C.F.J., Notaris, Hoofdorp

10    Konijnenburg & Co., S.A. v., Bloembollenhandel, Haarlemmermeer

  6    Mansum, Dr.C.J. v., Arts, Kruisweg, Hoofddorp

  7    Nanninga, J.H., Geneesh., Hoofddorp

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)
  5    Treur, D., Koffiehuishouder, Hoofddorp

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder AALSMEER en LISSE.

top


HOOGELOON (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.--vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.--nm tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

top


HOOGERHEIDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.00 nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

 

1    Moors, G.H., Landbouwer

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HOOGEVEEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm.  tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

16    Andel, P. v., Notaris en dir. der onderl. Assur. Mij. voor ijzeren schepen

40    Berguis, J., Arts
10    Blanken Azn., J., Koopman en fabrik.
42    Bruins, A., Groothandel in spek, vet, margarine, enz.

27    Cohen, Gebrs., Zakkenhandel, Julianastr.
38    Compagner, R., Commissionair en scheepsbevrachter
43    Coöp. Exportslachterij, Stationsweg
22    Coöp. Stoomzuivelfabr., Dir. Tiersma

29    Dikkers, A., Handel in gedistill. en wijn, likeurstoker
11    Duijmaer v. Twist, A.J., Arts

  5    Flothuis, J., Hôtel Luinge
  2    Frederiks, H.J., Hôtel Thomas

39    Gemeentebestuur
        Gratama & Co., Gebr., Kon. Rozenkweekerij en Turfstrroiselh.
17    Gratama, J. Freseman, Kassier en Comm. in effecten, Corr. der Ned. Bank
31    Griendtsveen Mosslitter Cy. Ld., The, Turfstrooiselfabr.
  1    Groenewegen & Co., Fa., Kassier en Comm. in effecten

13    Holthe tot Echten, Jhr. H.V. v., Dir. der Drentsche Kanaal Mij.
34    Homan, L., Hotel en Stationskoffiehuis, Stationsweg

  8    Kip, A., Rijwielhandel
  9    Kolthoff, S.A., Partic.
21    Kolthof, Fa. H.B., Grossier in kol. waren

14    Meijeringh, Dr. J.R., Arts

20    Pet, C., Uitgever der Hoogeveensche Courant en Boekhandel
18    Pet, Fa. J., Kruideniers en grossiers in kol. waren

  4    Radijs, H., Apotheker
24    Rhijn, S. v., "De Concurrent", Winkelier en grossier in kol. waren
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

30    Schoonveld, P., Hôtel de la Station
23    Smeman, H., Arts
37    Spanjaard, B., Graan, meel, bakkers art., kassier, assur.
32    Station der Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw.
19    Stoomtimmerfabr. "Hoogeveen", fa. Hofman & v. Dijk
12    Stoom Vermicelli- en Macaronifabr. "de Adelaar", fa. de Bruin & Damhof

....    Telegraafkantoor (°)
  3    Thomas & Co., Fa., Turfstrooiselfabrik.
15    Thomas & Co., Fa., Turfstrooiselfabr. "de Hoop" en Electr. Schuierhoutfabr. "de Dageraad"
25    Trompetter, A., Vleeschhouwer en handel in vee
  7    Tuuk, J.H.  v.d., Notaris

36    Velzel Jr., P.J. v., Apotheker
35    Warmels-de Vries, Wed. W., Eierhandel, Haagje
  6    Wijnberg, M.M., Vleeschhouwer
28    Winkel Jbzn., R., Leerlooier en schorshandel

41    Ziekenhuis "Bethesda"
44    Zuiden, Iz.S. v., Rund- Kalfs- en Varkensslager

top


HOOGEZAND ( Rijkstelefoonkantoor)

(Sappemeer, Scharmer, Westerbroek, Zuidbroek)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot  9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm.  tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot  9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm.  tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor --- 2.  Centraalbureel van het locale telefoonet

 

78    Aardappelmeelfabr. "De Woudbloem", Scharmer

54    Bakker, D., Dir. Veenkoloniale Bank, Noorderstr. 61, Sappemeer
70    Beer, S.D. de, in Vleesch, vee en landbouwproducten, Stationstr. 60, Sappemeer
13    Benes, Fa. Wed. J.G., Winschoterdiep B 100
61    Benes, Fa. Wed. J.G., Winschoterdiep C 12
  7    Beukema & Co., Stroocartonfabr., Winschoterdiep Z.Z.
79    Biessum, J.H. v., Groenten export, Stationstr. Sappemeer
76    Bioscooptheater, Winschoterdiep B 19
  6    Bodewes, Georg, Touwslager en zeilmakerij, staaldraad en kettingen, Martenshoek, Winschoterdiep Z.Z.
68    Bodewes, N.V. Scheepswerven v/h Gebrs. G. en H., G 100 Martenshoek
  5    Boon Kzn., Pieter, Winschoterdiep D 52
71    Boon Molema en de Cock, Machinefabr. en Scheepswerf, D 79, Landzijde, Winschoterdiep
59    Buitenhof Jr., F., Borstelfabr., Honing- en Wasperserij, Kielsterweg E 12
10    Buursma, H.E., Grutter, Martenshoek, Winschoterdiep Z.Z.

12    Calcar en Zoon's Distilleerderij v. Brandewijn, N.V., v., Kielsterdiep

11    Dallinga, J.J., Houth. en stoomzagerij, Noorderstr., Winschoterdiep, Sappemeer
57    Dasbach, G.A.Th., Arts, Winschoterdiep A 28
37    Dijkhuis, Hendrik, Kruidenier, Zuiderstr. h. Borgercompaniestr., Sappemeer
83    Dijkhuis, J.G., Uitgever, Noorderstr. 52, Sappemeer
  3    Directeur Rijkstelegraafkant., Winschoterdiep

34    Eekels, Herman, Electro-Techn. Kantoor, Stationsstr. C 123
32    Gasfabr. "Hoogezand", N.V., Kielsterzwarteweg
   1    Gemeentehuis Hoogezand, Winschoterdiep
69    Gemeentehuis Sappemeer
30    Gist- en Spiritusfabr. "Sappemeer", G 819, Sappemeer
85    Goederenbur. Mij. t. Expl. v. S.S. a.h. Station te Hoogezand-Sappemeer
33    Groeneveld, F., Stalhouderij en Rijtuigverhuurder, Winschoterdiep
26    Groeneveld, R.F., Hotel en Stalhouderij, "het Bontehuis", Sappemeer
47    Groninger Aardappelmeelfabr. Naaml.Venn., Dir. W.Dorst en M.Damhof Fabr. " Wilhelmina", Foxhol,
        Gem. Hoogezand, Windschoterdiep landzijde
25    Groninger Bankvereen., Schortinghuis & Stikker, (J.Berg Bzn.), Winschoterdiep. Sappemeer 

75    Have, E. ten, in Bouwmat., Landzijde F72
64    Heeres, Fa.B.J., Grossier, "de Vlijt", Zuiderstr. Sappemeer
20    Hooites & Beukema, Fabr., Kalkwijk
18    Hôtel v. Hiessum, Stalhouderij, Stationsplein
26    Hôtel "het Bontehuis", Stalhouderij R.F. Groeneveld, Sappemeer
22    Hôtel Café Rest., M.C. Faber, B 78
62    Hôtel & Café Wed. J. Groeneveld, Stationstr. 47
23    Hôtel Struvé, Rijtuigverhuurderij, Noorderstr. 50, Sappemeer

55    Israëls, J., Rund-, Kalfs- en Varkenssl., G 62, Martenshoek
52    Israëls, N., Rund-, Kalfs- en Varkenssl., F 89, Martenshoek, Landzijde

74    Jager & Zonen, Fa. J,H,m Schuierhouten en timmerfabr., wagenmakerij, houthandel, 117 Sappemeer
19    Jonker, S., in granen, Winschoterdiep Z.Z.

21    Koe, D.L. de, Notaris, Noorderstr., Sappemeer
14    Koning, H.J., IJzergieterij, Foxham
82    Kremer, D.H., Comest. en kruideniersw., B4, Winschoterdiep
81    Kremer, T.K., Boek- en Handelsdrukkerij, Boek- en Papierhandel, A47 Winschoterdiep

38    Landeweer & Zonen, Fa. D.H., Fabr. v. werktuigen, Martenshoek (Alleen werkd. 9.30 - 12,--; 1.30 - 6.--) 
27    Levie, D.J. de, Arts. Winschoterdiep A 2

28    Maathuis, E. & C., Houthandel, Kielsterdiep F 1
80    Maathuis, E. & C., Houthandel met stoomschaverij en zagerij, Noorderstr. 90 Sappemeer
53    Machinefabr. "Fulton", Martenshoek
84    Melkinr. Hoogeznad-Sappemeer, N.V., Winschoterdiep B 73
31    Meursing, Bzn., W.H., Kassier, Winschoterdiep
46    Molenaar Jzn., H., Stoomborstelfabr. en Tapijthandel, Winschoterdiep
  9    Muinck Keizer, J.M. de, IJzer- en Staalgieterij

45    Naaml.Venn. Aardappelmeelfabr. "Eendracht", Kielsterdiep L 14

16    Post v. Leggelo, R., Houth. en Stoomhoutzagerij, Foxham bij Hoogezand

65    Rijkens Tzn., K., Grossier in kol. waren, handel in granen, meel, enz., Noorderstr. 93, Sappemeer
  ..     Rijkstelegraafkantoor (°)
  4    Royen, I.A. v., Burgemeester, Winschoterdiep Z.Z.
41    Rubingh, A., Martenshoek
67    Ruding Kzn., B.H., Grossier in kol. waren en gedist., Stoomkoffiebranderij "De Kroon" E 42

15    Schiltkamp, A., Vertegenw. v. d. Prov. Groningen in het Centraal bur. v.  h. Ned. Landb. comité, tot aank.
         v. Landbouwbenoodigdh., Stationsstr. 48, Sappemeer
  8    Scholten, Naaml. Venn. Carton en papierfabr. v. h. W.A., Winschoterdiep Z.Z., Sappemeer
43    Scholten's Aardappelmeelfabr. Naaml. Venn. W.A., Fabr. "Tonden" te Foxhol, gem. Hoogezand
44    Scholten's Aardappelmeelfabr. Naaml. Venn. W.A., Fabr. Motké te Zuidbroek
18    Seeger & v. Biessum, Aardappel-export.
56    Simons Dzn., F., In oude en nieuwe metalen, Landzijde E 46
30    Smit & Zn., E.J., Machinefabrik. en scheepswezen, Winschoterdiep Z.Z.
66    Smit, F.J.H., in Heerenkl., slaapkamermeubileering, B 107, Winschoterdiep
42    Staatsspoorw., Station Hoogezand-Sappemeer
58    Stheeman, C., Arts, Winschoterdiep B 109
40    Suuroverste, E., Scheepsbevr., Winschoterdiep

  ..     Telegraafkantoor (°)

17    Veenhoven, Mr. R.Ph., Adv. en Proc., Winschoterdiep B 54
29    Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, Noorderstr. 30, Sappemeer 
77    Veilingsvereen. "Hoogezand-Sappemeer"' Stationstr., Sappemeer
35    Velde, W. v. de, Notaris, Winschoterdiep Z.Z.
80    Vries Mzn., de, In ijzerwaren, Martenshoek A 99

36    Werkhuis, Kielsterzwarteweg
24    Wildervanck, Mr. W.C., Winschoterdiep
51    Wilhelmi & Co., Fabr. v. Staaldraden voor rijwiel-, auto- en massieve banden, (fabr. Hevea), Kielsterdiep
         E 47a
73    Wolters, S.H., in Kol. waren, comest., chemicaliën, G 60, Martenshoek
72    Wolters, L., Grossier in kolon. waren, Likeurstokerij, A 29
63    Wortelboer & Co., Fa., Scheepsbouwers, Westerbroek

top


Hoogkerk zie onder Groningen

top


HOOGWOUD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

2    Boer, H. de, Notaris

1    Coöp. Malerij "de Volharding"

3    Pool Rz., Joh., Arts

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


HOORN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., 
van 1.-- nm. tot 2.-- nm. 
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen:
van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- Telegraafkantoor.

 

  15    Amer. Petroleum Cy., Depôt Hoorn, G. Jz. Wonder
  85    Automobiel-verhuurinr. Demmendaal, Gouw 19

  88    Bakker, A., Boke- en Kantoorhandel, Handel in kristal, glas-porcelein en aardewerk,
           Nieuwstr. 19/21
  82    Bakker, P., Hôtel " 't Onvolmaakte Schip", Uitsp. en stalh., Breed 2
  80    Balk Wzn., W., Secr. Holl. Mij v. Landbouw, Afd. Hoorn en Omstreken, Koepoortsweg 92
  74    Beek, Jacob v., Zoutzieder, A.B.C. 32
  46    Beek, Joh.A., Machinale Hout- en IJzer-bewerking, Fabr. v. Werktuigen v. d. Zuivelber., Turfhaven
  24    Belt & Zn., H., Behangers, Stoffeerders en Beddenmakers, Groote Noord 91
  63    Bennemeer, D., Comm. in Effecten, Ramen 30
  70    Berg, Dr. H.L.E., Arts, Groote Noord 31
120    Bervoets, Gebrs., Heerenkleeding, Nieuwsteeg 32
    7    Best & Co., P., (C. Best), Kaash., Gr. Oost 8. Kant. Appelsteeg 8 rood
  56    Best & Zn., P., Kas- en Zaadh., Kant. Groote Oost 32
130    Betonfabr. "Drechterland", R.Ypma & C. Tonneman
119    Blocquerij, J.C. v.d., Gr. Oost 53
110    Blokker Pzn., Jacob, in IJzer- en houtwaren, kinderwagens, Landbouwwerkt. en Zuivelgereedsch.,
           Breed 14
116    Böckmann, Fa. J.H., In auto's, rijw. en naaimach., Kl. Noord 24
  78    Booij, F.L., Notaris, Noorderstr. 8
  90    Bronsveld, D.W.C.L., Dir. der Rijks Hoogere Burgerschool, Draafsingel
    6    Brul, P. v.d., Heerenkleederen, Groote Noord, h.
  62    Buren Lonsinck, J.W. v., Wethouder, Voorzitter der Gascommissie, Groote Oost 13-15

  81    Calaco Belmonte, Dr. J.A.B., Arts, Onder de Boompjes 20
  59    Comm. v. Politie, Gr. Noord 10
  26    Cramer, H.J., Bouwkundige, Groote Oost 38

  32    Dell, J.C.C., Vleeschhouwer, Kerksteeg 19
126    Dell, Fa. D., Varkenssl., Kerkplein 31
  95    Demmendaal, N., Vleeschhouwer, Gouw 19
  30    Dijk, P. v., Kassier, comm. in eff. en assur., Groote Oost 46
  20    Donker, Mr. C.P., Advocaat en notaris, Gr. Noord 83
  86    "Drechterland", Betonfabr., Dir. Jb. Zeijlemaker, 't Jeudje 18 (kant. 9.30-12,1.30-4.30)

  71    Eeltjes, P., Vleeschh., Breed 55
  22    Eerde, S.R. v., Groote Oost 56
  89    Elburg, A. v. d., Dir. Hoornsche Crediet- en Eff. bank, Koepoortsweg 73

115    Ferwerda en Tieman, Wijnhandel, Groote Noord 8

  19    Gasfabr. en waterleiding, Kantoortijd van 8-7
105    Gasthuis, St. Jans, Koepoortsweg 35
  92    Geerts, P., Boekhandel, Groote Noord 97
  25    Gemeente-Architect, Draafsingel
    2    Gemeentehuis, Burgemeesterskamer
  27    Graftdijk, C., kistenfabr., Kleine Oost 28
  99    Groot, Gebr., Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, Kleine Noord 9

  13    Holl. IJzeren Spoorw. Maatsch., Station en Vrachtgoederenkant.
107    Honig, B.J.J., Sigarenfabr., Koepoortsweg 23
  18    Hoolwerff, G.H. v., Apotheker, Groote Noord 34
  99    Hoornsche Courant, Gebr. Groot, Kl. Noord 9
    A    Hoornsche Crediet en Effectenbank, Dal 8, ( niet voor locale gesprekken)
  87    Hoornsche Melkinrichting, Groote Noord 5
  23    Hoornsche Tuinbouwinr., de, Gebrs. K.C. Visser, Bloemisterij, tuinaanleg, enz. Draafsingel 23
  51    Horjus & Co., Stoombootondern., Korenmarkt
  75    Hôtel "Bellevue", J.Lippits, Noorderstr. 14
  14    Hôtel Café Rest. "de Witte Engel", H. Kroon Pzn., Groote Noord 140
    8    Hôtel "de Doelen", Stalh., G. v. d. Pol
  15    Hôtel Park, (Parkhôtel), G.Jz. Wonder 

102    Jans, A., in Aardapp., groenten, fruit enz., Groote Noord 71
  52    Jong's Exporthandel, K.H. de, Kantoor, Groote Noord 20
  52     idem, woonh. A.A. Hartman, Groote Noord 20
    3    Jong's Exporthandel, K.H. de, Appelsteeg
111    Jong, M. de, Grotte OOst 6
114    Jong & Eilander, De, Luxe en huih. art., Groote Noord 134
    1    Jongh, A.A. de, Kaasmarkt

  17    Kaag, P., in Tabak, koffie, thee en sigaren, Breed 38
  58    Kazerne
    9    Kernkamp & Zn., Manufacturen en Mantels, Nieuwstraat 15
  69    Kleef, D. v., Stoombootagent, In aardappelen, fruit en groenten, Oude Doelenkade 13
  21    Kloppenburg, Jb.C., Apotheker, Kleine Noord 25
100    Koldewijn, J.C., Banketbakker, Ged. Turfhaven 64
109    Kroon Dzn., H., Sigarenfabrik., Breed h. Kl. Noord
  68    Kroon & Zonen, T., Kaash., Groote Oost 42

125    Leur, F.M. de, Rijksveearts, Koepoortsweg 10
  84    Ligthart, P.A., Grossier in steenkolen, Breed 44
123    Lippits, G., Apotheker, Kleine Noord 5

  93    Meinen, G.H.A., Heerenkleeding, Groote Noord 58

  61    Naaml. Venn. West-Friesche Gecondens. Melkfabr., 't Jeudje 15
  72    Nierop, Joh., Banketbakker en kok, kl. Noord 21
  31    Nieuwe Courant, de, A. Houdijk, Groote Oost 14
  42    Noë, J.C., Koepoortsweg 24
  53    Nooij, P., Visch-, Fruit- en Comestiblesh., Groote Noord 41
  29    Noord-Holl. Landb.-Crediet, Hoofdagentsch., Roodensteen

  37    Omes, C., Café-Rest., " De Keizerskroon", Breed 31
  83    Oortman Gerlings, Ch., Koepoortsweg 96

117    Pauw, J., Administrateur en Assur., Turfhaven 1
    5    Polak, S.M., Vleeschh., Gr. Noord 73
  36    Polak & Zn., E.M., Vleeschhouwer, Kerkstr. 9
  11    Politie-Bur., Nieuwsteeg
  68    Potgieser, Fa. J.J., Grossier in kol. waren, Kaasmarkt 14
  96    Publiek Station Groentenafslag, Land- en Tuinbouwvereen. "West-Friesland", Keern

108    Riel Jr., C. v., in Sigaren, Kaasmarkt 4
  54    Rijks-Landbouw-Proefstation, Keern
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
128    Rijkswaterstaat, Bureau, Kaasmarkt 5 (9-12, 1½-5)
  64    Rijkszuivelconsulent in de Provincie Noord-Holland, Laboratorium en Bureau, Breed 11 (8.30-12,
          1.30-5)
  61    Roomboter- en Kaasfabriek Friso, 't Jeudje 15
  35    Roos, A., In groenten, fruit en aardappelen, Groote Oost
  47    Rozendaal, Gebrs., Groote Noord 11 en Kruisstr. 20 

  38    Sand, V.W.H. v. d. , Hôtel " de Roskam", Stalhouderij, voorh. L. de Goede,
           N. Veemarkt
  77    Sanders B.Ezn., bijkant. comm. in eff., vertegenw. D. Davidson, Groote Noord 25
  94    Schagen, K., Varkensslachter, Breed 42
  39    Scheffelaar Klots, G.J., Bloemist, d'Ampte 6
  98    Schermer, P.J., Kerkstr. 11
  16    Schermer & Zns., B., Likeurstokers, distillat. enz., hoofdkant., Kl. Noord
  55    Scholten, G., Stoomfabr. v. metaalw., koper- en metaalgieterij en draaierij, Nieuwstr. 9
112    Sindram, H.J., Leeraar M.O. en Accountant, Groote Oost 48
105    St. Jans Gasthuis, Koepoortsweg 35
  57    Spaander & Co., A., Heeren- en Kinderkl., Gr. Noord 93
124    Stadhuis, (Bodenkamer)
  73    Idem, (Gem. secretarie)
  45    Stads Ziekenhuis. Kerkplein
  97    Stoomtabaksfabr., en Koffiebranderij "De Bonte Hond", L. Visser, Groote Noord 13
  60    Stumpel, H., Uitgever "Onze Courant", Boekhandel en kantoorboekh., Groote Noord 72, Stoomdrukkerij,
           Groote Noord 38
118    Stumpel, H., Stoomdrukkerij, Draafsingel 40 

    ..    Telegraafkantoor (°)
127    Thiel, M.J. v., E. W. I., Ingen. der Kennemer Electr. Mij., Groote Noord 62
  40    Tool, C., Vleeschhouwer, Kleine Noord 23
  76    Trompetter Dzn., Fa. G., Huiden en wol, Dubbele Buurt 9

  44    Utermöhlen & Co., Wijnh., Veemarkt 13

  91    Vermande Zonen, Boekhandel en Boekdrukkerij, Groote Noord 86
  79    Visser B.Czn., C., aannemer in groenten, aardappelen en fruit, Gouw 12
122    Visser, IJ, In aardapp., groenten en fruit, Gerritsland  35
  67    Vlaar, S., In granen, Nieuwland
100    Vries, Bernard de, lid der fa. S.J. de Vries, woonh. Gr. Oost 35
  43    Vries Rzn., H. de, Nieuwendam 9
  10    Vries, S.I. de, in Lingeries en Manufacturen, Nieuwsteeg h. Gouw
  41    Vroom en Dreesmann, Manufacturiers, Gr. Noord 68

101    Waal, Jac. de, Kaashandel, Muntstr. 18
121    Woestenburg Jaczn., Fred., Gas- en waterfitter, Kaasmarkt
  33    Wolff Courrech & Zn's Bank, v. d., Gr. Noord 89
130    Ypma & C. Tonneman, R., Betonfabr. "Drechterland"

  28    Zeehandelaar, L., Fa. Wed. Zeehandelaar en Zn., Mag. v. goud, zilver, diamanten en 
           koralen, Nieuwsteeg
  65    Ziekenverpleging, Draafsingel
105    Zusterhuis (Liefdegesticht) der R.K. Wijk en Gezinsverpl., Lamen 1

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 433-434 / 435 / 436-437

Transcriptie door: Hans den Braber / Dick Warrink / Gertie van Lienen-Visser


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net