KATWIJK (Locaal telefoonnet)

(Katwijk a/d Rijn, Katwijk aan Zee, Rijnsburg en Valkenburg Z.-H.)

Aan het Rijkstelefoonkantoor KATWIJK AAN ZEE is aangesloten het locale telefoonnet te KATWIJK, waartoe ook Katwijk a/d Rijn en Rijnsburg behooren.
Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. to 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. to 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor te Katwijk aan Zee.  ---  2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.

 

61    Boer, H. de, Manufacturier en Reeder, Katwijk a/d. Rijn

69    Dijkdrenth Jr., B.J., Reederij, Kuiperij, Comm. in tonnen en touwwerk, Katwijk aan Zee
66    Dorp, Dr. C.G.A. v., Chem. Laboratorium, Pr. Hendrikkanaal
46    Driebergen, J., Vleeschhouwer en spekslager, Tramstr. 13, Katwijk aan Zee
63    Dubbeldam, J., Haringhandel, Lijdweg 3, Katwijk aan Zee
64    Duijn, D. v., Vischhandel, Waaigat 18, Katwijk aan Zee
28    Duijn & Co., v., Export, Rijnsburg
10    Duijvenbode, P. v., Reederij, Zuidstr., Katwijk aan Zee
38    Dulk, A. den, fa. Gebrs. den Dulk, Haring- en Vischh., reederij, Duinoord, Katwijk aan Zee
36    Dulk, C. den, Haring- en Vischh., Reederij, Zuidstr., Katwijk aan Zee
52    Dulk Jaspersz., C. den, Vischhandel, Zuidstr. 45, Katwijk aan Zee
14    Dulk, M. den, Haring- en Vischh., Reederij, Zuidstr. Katwijk aan Zee

58    Elk, Dr. D.L.v., v. Wassenaerstr. 18, Katwijk aan Zee

  2    Gemeentehuis, Administr. gem gasfabr., Katwijk a/d. Rijn 
27    Gem. Gasfabr., Katwijk aan Zee (Uitsluitend voor locale gesprekken)
31    Gem.-Opz., Duinoord 22, Katwijk aan Zee
42    Gertrude, Villa, Pension, A. v. Leeuwen, Katwijk aan Zee
67    Gesink & Zonen, J., Smid, Havenstr. 2, Katwijk aan Zee
21    Gugten, Jac. v.d., Valkenburgerweg, Katwijk a/d. Rijn

11    Haasnoot, D., Dwarsstr., Katwijk aan Zee
18    Haasnoot, G., Mr. Kuiper, Waaigat 22, Katwijk aan Zee
55    Haasnoot Gzn., Jb., in Groenten, fruit, aardapp. enz., Oostpad 3, Katwijk aan Zee
16    Haasnoot, N., Reederij en vischh., Tramstr. Katwijk aan Zee
  9    Haasnoot Nzn., P., Reeder, Nettenpreparateur, visch-, haring- en bokkingh., Zuidstr., Katwijk aan Zee
51    Haasnoot Pzn., Gebrs., Zanderij "de Ridder", Bokking-, haring- en makreelhandel, Katwijk aan Zee
65    Hartz, Louis, Kunstschilder, villa Coby, v. Melskade 3, Katwijk aan Zee
41    Hôtel de Zwaan, Wethouder v.d. Plaskade, Katwijk aan Zee
25    Houtkamp, A.j., Prop. Hôtel du Rin, Wethouder v.d. Plaskade, Katwijk aan Zee
  3    Hueting, Dr. J., II 135, Katwijk a/d. Rijn

53    Kampwachterswoning, Schietterrein
26    Kleen, K., Vleeschhouwer, Zuidstr. 35, Katwijk aan Zee
24    Kruyt, L., Bouwkundige, Wethouder v.d. Plaskade 4

54    Lissesche Bankvereen., Voorstr. 17, Katwijk aan Zee
35    Lotsy, P., Burgemeester, Valkenburg (Z.-H.)

  4    Meerburg, F.E., Voorstr., Katwijk aan Zee
33    Meerburg, P., Noordzeevisscherij en haring-export, Voorstr. 30
40    Mels, W. v., Opzichter Hoogheemraadschap Rijnland, Katwijk aan Zee

34    Ouwehand Dzn., A., Kuiperij en Haringh., Tramstr., Katwijk aan Zee
19    Ouwehand Azn., D., Reeder, Duinoord 15, Katwijk aan Zee
  6    Ouwehand, R., Burgerdijkstr., Katwijk aan Zee

62    Parlevliet, D.B., in Brandstoffen, Havenstr. 34, Katwijk aan Zee
20    Parlevliet, L., Reederij en vischh., Parlevlietstr., Katwijk aan Zee
  7    Parlevliet, N., Burgerdijkstr. 7, Katwijk aan Zee
32    Parlevliet, S., Kaas- en Vischh., Zuidstr. 12
13    Pluimgraaff, C., (fa. A.J. Bloot), mineraalwaterfabr. en bierbottelarij, Zuidstr., Katwijk aan Zee
30    Politie, Insp. v., Duinoord 28, Katwijk aan Zee
  5    Pronk, Jacob, Haringhandel, Pension Lilly, Buitensluisweg, Katwijk aan Zee
47    Publ. Telefoonstation, Telefoongebouw, Katwijk a/d. Rijn

17    Reederij "Katwijk aan Zee", J. Nijgh, v. Wassenaarstr., Katwijk aan Zee
  8    Rhijn, A. v., Voorstr. Katwijk aan Zee
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
23    Ruiter Zijlker, H.E. de, Arts, Wethouder v.d. Plaskade, Katwijk aan Zee
37    Rutgers v.d. Loeff-Fockema, Mevr., Huize "de Schuur", Katwijk aan Zee

22    Schie, A. v., Rijtuigverhuurder en vrachtrijder, Sluisweg 6, Katwijk aan Zee
56    Schie, H. v., in Manufacturen, Baljuwstr. 35, (filiaal Duinoord 2), Katwijk aan Zee
59    Schutte J. Fzn., Kalkbrander, Valkenburg (Z.-H.)
39    Senff, J., in bouwmat., Duinoordstr., Katwijk aan Zee
66    Societeit voor Chem. Industrie, Pr. Hendrikkanaal

12    Taat, W., Voorstr., Katwijk aan Zee
  ..    Telegraafkantoor (°)
  1    Tiend Mij., Nederl., Dir. T.A.O. en O.J. de Ridder, II 136, Katwijk a/d. Rijn
57    Tol, C., v., Bulbgrower, Califlower in brine, Wijk III No. 192, Katwijk a/d. Rijn
15    Tom, W.W., Voorstr. Katwijk aan Zee
43    Tongeren & Zn., H. v., Katw. Stoom brood- en koekfabr., Tramstr., Katwijk aan Zee

45    Walsem, Dr. A.J. v., Arts, v. Wassenaerkade 3, Katwijk aan Zee
60    Waterreus, J.M.A.,, in Drogerijen, verbandstoffen, verfwaren, enz., Burgerdijkstr. 1, Katwijk a/Zee
29    Wit, Gebrs. de, Motorbootdienst Rotterdam, agent, Haven 5, Katwijk aan Zee

44    Zeehospitium, Katwijk a/Zee
68    Zuijderduijn & v. Zuilen, Schippers op Amsterdam en Zaandam, Tramstr. 61, Katwijk a/Zee

top


Katwijk a/d. Rijn  zie onder  Katwijk

top


Katwijk aan Zee  zie onder  Katwijk


KEKERDOM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm. van 2.-- nm. tot 3.30 nm, van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Houkes, H., Kaasfabr. en eierhandel

2    Kaasfabr. "Onder Ons", J. Sanders

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


Kerk-Avezaath zie onder Tiel

top


KERKDRIEL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 nov.--31 mei: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3,30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  1 juni--31 oct. van 8.-- vm tot 1.-- nm, van 2 nm tot 3,30 nm., van 6 nm tot 9 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van. 1.-- nm tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

2    Baggerman, W., Herbergier

4    Geldens, M., Steenfabrikant
8    Gemeentehuis (Burgermeesterskamer)

1    Heijningen, W. A. v., Koopman

7    Kessel, Gebrs., v., Varkenshandel, woonh.

5   Laheij, ph., Mandenfabr. en comm.

6   Nisselrooij, P.J. v.,  Mandenfabr.

3   Peters, P., Veerhuis, Agent der stoombooten en commissionair

..   Rijkstelegraafkantoor (°)

..   Telegraafkantoor (°)

top


KERKRADE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

  5   Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Mij.

10   Brigade-Commandant der Kon. Maréchaussée

  5   Domaniale Steenkolenmijnen

14   Gemeentebestuur.
  9   Grooten Steinbusch, Fa., Brugmolen

  4   Hôtel Hochstenbach, Wed. F.A. Hochstenbach

16   Josefs Ziekenhuis, St.

13   Kerkhoffs-Dupuits, H., Molenaar
  3   Koekelkorn, F.J., Hôtel en Brouwerij "de Kroon"

11   Leeuw, Gebrs. Oliehandel

15   Nijst, A., Notaris, kantoor

  2   Panhuijsen, Dr. V. A. H., Arts

  ..   Rijkstelegraafkantoor (°)

  1   Société Anonyme des Charbonnages Neerlandais Willem Sophia, Spekholzerheide
  7   Stessen, F. H., Rijtuigverhuurder

  ..   Telegraafkantoor (°)
  8   Tijssen Co., P., Kassiers, Markt
12   Timmers, Gebrs.,  Brouwerij en IJsfabr. "Glucksauf"

  6   Widdenhoven. G.  J.,  Arts

top


KESTEREN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 16 Juni tot 15 Augustus: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., 16 Augustus tot 15 Juni: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

5    Doorn, C. A. v., Café "de Cuip"

2    Lodder,  N., Architect.

7    Muijs v.d., Moer, W. W., Arts.

3    Naaml. Venn. Betuwsche Handelsvereen. "Veilinggebouw"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

8    Scholtus, J. O., Verpakkingsloods
1    Steennis,  H. A. v.,  Burgemeester

..    Telegraafkantoor (°)

6    Veilingsvereen., Kesteren en Omstreken, Verpakkingsloods
4    Voorthuizen, J.W. v.,  Stationskoffiehuis

top


KETHEL ( Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3,-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. (ook op Nieuwjaarsdag)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


KIEL-WINDEWEER (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

1    Naaml. Venn. Aardappel- meelfabr. "de Toekomst"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Wenckebach, P., Commissionnair

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 447 / 448

Transcriptie door: Frank van Thienen / Jos Poot


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net