LITH (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 12.-- m., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulpelegraafkantoor.

 

2    Janssen, W.H., Stoombootondernemer, Dijk

1    Mourik, M.J.v., Bierbr. Heuvelwijk

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

4    Suijs, Mr. F.H.J., Notaris

..    Telegraafkantoor (°)

3    Wiegersma, J., Arts

top


LOBITH (Hulptelefoonkantoor)

(Herwen en Aerdt en Spijk)
 

Diensturen: Werkdagen: 1 April - 30 September van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1 October - 31 Maar: van 8.-- vm. to 7.30 nm.,  Zon-, en Feestdagen: van 1 April - 30 September: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 4.30 nm. tot 5.30 nm., van 1 October - 31 Maart: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.30 nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  10    Arntz, W., Steenfabrikant
  21    Arntz, W., Steenfabrikant

  14    Baaien, P.v.
  19    Bodewes, Gebr., Scheepsbouwers
  24    Bodewes, Gebr., Scheepsbouwers, woonhuis G.H. Bodewes
  16    Broek, L.v.d.,

    4    Caman. J.H., Zeilmaker

  15    Daams, Th.G.J., Expedit., Ass. en Waalsteenfabrik

  26    Embden, Louis v., (G.v. Embden) Paardenhandel. Huize "Ossenwaard"
    5    Embden, R.v., Café "'t Bergje"
  13    Expeditie-Vereeniging, ged. de maanden Januari en Februari
  17    Idem, ged. de maanden Maart en April
  12    Idem, ged. de maanden Mei, Juni, en Juli
  14    Idem, ged. de maanden Augustus en September
  15    Idem, ged. d maanden October, November en December

    7    Gemeentehuis, Herwen en Aerdt
  25    Gertsen, Th.J., Café "Wacht am Rhein", Hôtel en Restaurant

  13    Harvant, W.F. d', Expedit.
  11    Holl.-Duitsche Steenfabr., Tech. Dir. Herm. G. ter Weele, Spijk
    3    Hôtel "de Harmonie"en Stalhouderij, G.TH. Otten
  12    Huis, D.G.v., Expedit.
  23    Huis, Wed. F.W.V., Exped.

  22    Inspecteur der Dir. Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen

  12    Kempers, Fa. H.

  27    Loo, L.v.d., Scheepsbevrachter

  18    Peters, Leo.W., Steenfabr.
  20    Publiekhuyzen, W., Café
  17    Publiekhuyzen, W.J., Expedit.

  12    Reemen G.v.
  ....    Rijkstelegrafkantoor (°)

    8    Sommerdijk, P.G., Molenaar
    9    Steenfabriek voorheen Terwindt & Arntz, Dir. Nico Arntz, Spijk
    6    Stokman, Gebr., Hôtel de Leeuw, Stalhouderij
  ....    Telegraafkantoor (°)

top


LOCHEM (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijstelefoonnet)

(Laren, G.)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.(¹) Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

(¹) Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare Rijksspreekcel

 

  72    Arve. F.J.ten, Banketbakker, Bierstraat A33

  14    Bak, P.W., Hôtel Bak, Stationsweg A205
100    Barmen 't Loo, Dr. J.H.J.v., Berkeloord A168
  50    Beijers, H.J.W., Stalhouder, Walderstraat A1012
  77    Bello, M.Th., Dir. Eerste Ned. Kroonlederfabr., Zwiepscheweg A516
  79    Berkelbank, de, 't Ei A25
  32    Boerman, G., Winkelier, Bierstraat
  43    Bokkel Huinink, J.A. ten, Arts, Nieuwstad
  66    Bommel, Mevr. Wed. W.v., Lotiehuis
  33    Boterfabriek "de Cloese"
  87    Bouwmeester, Wed.J.W., in kruideniersw., comestibles enz., Nieuwstad A501
  22    Brink & Zn., Fa. H.W.v.d., Koperslagers, loodgieters, Smeestraat A346

  25    Cartier v. Dissel, Dr. E.D., t Ei A40
101    Café, L.te, Bleek A220
  93    Concierge v/h. Volkshuis, Dr. de Rivestraat A399
  37    Coninck Liefsting, B.R., Gemeentesecr., Nieuweweg A263
  36    Crooswijck, J.J.M., Nieuwstad A561

  98    Directie Geldersche Stoomtram Mij., Tramstraat A1071
    6    Dull, W., Villa "de Pol", A116

    1    Eerste Nederl. Kroonlederfavr., voorheen Gebr. Naeff, Bleek A109
  49    Eertink, G.J., Rijwiel-, Motor- en Autohandel, Zwiepscheweg

  53    Fortuin, A.M., Koopm. Walderstraat A1127
  16    Franken, E., Dir. Eerste Ned. Kroonlederfabr., voorheen Gebr. Naeff, Huize de Pillink, A144c

  86    Garde, J.A.A.v.d., Gemeente-Ontvanger, Zwiepscheweg A542
  12    Gasfabriek
  13    Geldersche Croomlederfabr.,  Stationsweg A115
    3    Gemeentebestuur van Laren, Ampsen (gem.Laren)
  29    Graaff, J.de, Slager, Bierstraat A26

  83    Hagens, H., Confectiemag. voor Dames, Smeestraat 332
  38    Haltsma Muller, T., Burgemeester, Zwiepscheweg A459
  56    Hartog, Gebr., Slagers, Walderstraat A1004
  78    Hasseloo, D.W.te, Kruidenier, Walderstraat A773
  54    Hasseloo, H.te, Kruidenier, Blauwetorenstraat A957
  30    Hasseloo, H.J.te, Bakker, Bierstraat A16
  80    Heilbronn, Simon, Paarden- en veehandel, Markt A1135
  84    Heusinkveld, G.J., Brood- en banketbakker, Nieuwstad 490
  82    Hollander, J., Kruideniersw., comestibles, Molenstraat A93
  95    Hoopen, Gebr,ten, Waschinr. Stijgoord, Stationsweg A132
  39    Hôtel 'de Dolle Hoed", Wed. W. Kloosterboer - Hulscher, Laren
  20    Hôtel Stad Lochem, H.J.v.d. Riet, Nieuweweg A147
    7    Hôtel "Wapen van Ampsen", J.D. Onink voorheen A.v.d.Meulen

  23    Koerselman, J.W., Smederij en ijzerhandel, Nieuwstad A357
    8    Kunstmesthandel voorheen L.ten Cate, Naaml. Venn., nabij het Station

    9    Loch, Bank, Markt
  48    Locht, M., Slager, Molenstraat A93

  41    Meijer Drees, J.H.J., Burgemeester van Laren (G.), Zwiepscheweg A515

  76    Naeff, Mr. J.D., Advocaat en Procureur, Nieuweweg A265
    2    Naeff -v.d. Hardt Aberson, Mevr. Wed. H.A., Stationsweg A121
  17    Naef -v. Rossum. Mevr. de Wed. H.A., Huize de Pillink, A144b
    1    Naef, J., Nieuweweg
    4    Nagell v. Ampsen, Mr. A.J. Bron v., Ampsen Gemeente Laren
  68    Ned. Bank, Correspondentschap 1e kl., Kant. Tuinstraat (9½-12½)
  63    Nieuwenhuijs, F.G., Huize Frisia, Tramstraat 1072
  31    Nieuwenhuijs, H.W., Wijnh.,  't Ei A39
  70    Nijstad, H., Antiquair, Kleine Kerkplein A48

  69    Oplaat, G.J., In boter en eieren, Nieuwstad A835
105    Olthoff, Fa, J., Timmerlieden, metselaars en aannemers, Barchemscheweg B676

  88    Pension "Berkeloord", Villapark, Berkeloord A166
    5    Piek, B., Stalhouder, Bleek A275
  27    Postel, T.Mzn., C.I., Winkelier en slijter, Smeestraat A337
  26    Postel, G.J., Winkelier, Smeestraat A333
  89    Postel Hzn., G.J., Architect, Nieuweweg A185
  21    Postel, H., Dir. van Gend en Loos, Blauwe Torenstraat
  42    Postel, Gebrs., Lederfabrikanten, Stationsweg A126
  24    Posthuma, Fr., Apotheker, Molenstraat
  99    Pruissen, G., Dir. der Lochemsche Bank, Nieuweweg A184

  85    Reerink Jzn., G., Bella Vista, Stationsweg A141
  90    Reudink. H.G., Varkensslager, Kastanjelaan A257
  94    Riet, A.M.v.d., Bakker, Gr. Kerkplein 9
  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)
103    Rochussen - v. Natzmer, Mevr. Wed. A.P., Villa Gruno, Nieuweweg
  71    Romswinckel, C.A.F.F.R.J., Barchemscheweg
  59    Roos, I.L., Vleeschhouwer. Markt A1079

  10    Scheen, J.H., Boekdrukker- Uitgever, Wal A106
  51    Schekman, Fa. G.J., Exportvarkenshandel, Tramstraat A795
  46    Schepers, C.W.J., Boekhandel, Nieuwstad A358
  60    Schiethart, L., Notaris, Nieuwstad A866
106    Schimmelpenninck v.d. Oije, A.J., Nieuwstad A651
  47    Schrader & Co., Comm. in ef., Huize "Bergoord", Barchemscheweg
  74    Selkers - Jennes, Mevr. Wed. A., Villa Nova, Stationsweg 203
  35    Slagman, H., Hôtel de Luchte
  19    Societeit "de Eendracht", Harmonie en schouwburg, Restaurateur, J.D. Jens, Wal A353
  92    Spaan, Fa. J. & L., Drogerijen, Chemicaliën en verbandart., Bierstraat A21
  18    Spaarbank, De, Dr. de Rvestraat A339
  62    Staatsspoowegen Mij. tot Expl.v., Station
  61    Stadhuis
  34    Staring, A., Secr. v.h. Waterschap v/d. Berkel, Huize de Koppel
  52    Station Geld. Overijs. Stoomtram, Dir. W.F. Lefeber
  64    Stoomzuivelfabr., Lochemsche Coöp., Stationsweg A125

  ....    Telegraafkantoor (°)

107    Veldhuis, W.P. te, In kruidenierswaren, comestibles, sigaren en tabak, Kastanjelaan A195
  44    Volker, C.E., Arts. Kerkstraat 291
  55    Vromen, S., Koopman, Walderstraat A1121

  58    Weyl, J.J., Boterh., Blauwetorenstraat A701
  81    Wiegers, H., Paardenhandelaar, Stationsweg A133
  15    Wijler, Wed. L.A., Vleeschhouwerij, Molenstraat A86
  75    Wilgenhof, J.W., Varkensslager, Bierstraat A35
  28    Wttewaall, Mr.F.W.R., Burgemeester

  65    Ziekenhuis", Vereen. "Het, Zwiepscheweg A561
102    Zijlstra Hz., J., Filiaal, Kruidenierswaren en comest., Molenstraat A68
  73    Zonnenberg, T.B., Varkensslager, Bierstraat A35
  91    Zuur, Ido, Techn.bur. Gelris, Nieuwstad A858
104    Zwaag, J.M.v.d, Villa Ngeepit, Berkeloord

top


LOENEN a/d. VECHT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1    Ader, W., Koopman, Rijksstraatweg

4    Eerdmann, Mr. R.H., Huize "Terra Nova", Loosdrecht

6    Fikkert, G., Notaris, Rijksstraatweg

7    Posthuma, L.L. Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

3    Velde, E.A.H.A.v.d., Burgemeester

8    Wilms, W.H., Baggermaterieel, Rijksstraatweg
5    Witstijn Hzn., A., Expert

top


LOLLUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zondagen: Geen dienst. Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Stoomzuivelfabriek

..    Telegraafkantoor (°)

top


Lonneker zie onder Enschedé en Hengelo

top


Loo (Het) zie onder Apeldoorn

top


LOON OP ZAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm.  van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Jong, C. de, Stoomschoenfabr. "Neerlandia"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Schoenmakers, Gebrs., Stoomschoenfabr.

..    Telegraafkantoor (°)

top


LOOSDRECHT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm.  van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.  Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

4    Burgemeester en Wethouders

1    Hacke v. Mijnden, C.J., Wijk D No. 19
2    Hacke v. Mijnden, C.J., Wijk D No. 31

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

5    Sprenger, A., Vita-Nova
3    Swinderen, Jhr. Q.J. v., Burgemeester

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder HILVERSUM

top


LOOSDUINEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen:  1 tot 31 Mei: van 8.-- vm. tot 9.30 nm.(*)  van 1 Juni-30April: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.;  
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. to 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

(*)  Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare Rijksspreekcel.

 

35    Berg, Ph. v.d., Kweeker, Witweg
16    Bergh, S.J. v.d., Notaris, huize "Ockenburgh"
22    Berkendael, N.V. ten Siethoff's Kindermelkfabr. en modelstal, Techn., Dir.
31    Bodegom Jzn., C. v., Aannemer v. Betonwerken, Nieuweweg
43    Bochove, Gebrs. S. & H. v., Veetransporteurs
12    Bos, G.h. v.d., Grossiers in kol. waren, Wilhelminastr.

29    "Eigen Hulp", Naaml. Venn. Wasscherij, Dir. J.I. de Bert, Haagweg 331
30    Ende, J.P.A. v.d., Houthandel, Nieuwenweg

10    Flinterman, G.C., Tuinder, Rusthoek

25    Gasfabr., Noorsche Gas Mij., Nieuwenweg
32    Gemeentebedrijven, K. Bakker, Opzichter, Willem III str. 4
13    Gemeentehuis, Secretarie
34    Gerlach, Meijer, W., Kweekerij "Groenoord"
37    Grimbergen, H.M., Smederij, Wilhelminastr. 24
23    Groentenveiling", Vereen. "de Loosduinsche, h. Leijweg en Loosduinscheweg
24    [idem]
17    Groot, J. de., Schelpkalkbranderij "de Hoop", Willem III str.

36    Hartman Jr., C., Timmerman en aannemer, Willem III str.
  4    Hartman, Hendrik, Bouwk. aannemer, inr. voor grondboren
33    Holland, W., Electro-Techn. Bur., Emmastr. 28
  7    Hovy, Mr. H.W., Burgemeester
14    Huisbos, L., Timmerman en Aannemer

  9    Kortekaas, J.A., Fruitkweker, Haagweg 237
19    Krankzinnigengest. "Bloemendaal", Het Centr. Bestuur v.d. Vereen. tot Christel. verzorging v.
         Krankzinnigen in Nederl.
21    Kruijdenberg, J., Winkelier, Wilhelminastr.
27    Krul Pzn., N., Vleeschhouwer en Spekslager, Emmastr. 36

  5    Lazaron, S.P., Café-Restaurant en Hotelhouder
  3    Luijendijk, D., Wind- en stoomkorenmolen
18    Luijendijk, D., Beurtschipper, Pr. Hendrikstr.

40    Marrewijk, G.J. v., Kweekerij, Polderlaan 4
41        Idem, woonh. Haagweg 353

42    Naaml. Venn. Steijn & v.d. Wees Kweekerij, Willem III str.
  1    Noort, H. v., Schilder en fotograaf

28    Politieagent, J. v. Holten

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°) 

15    Schaffers, W.J., Dir. Zeebadhotel "Koningin Wilhelmina"
39    Sierkan", Boerderij "de, Houtweg 129
20    Snijder, A.Th., Arts, Haagweg 323a
44    Spronsen, A. v., Kweeker, Willem III str. 115
  8    Spronsen, H.W. v., Groentenkweeker, Houtweg 3
38    Steijn & Hegge, Groentenexport, Haagweg 325
  2    Stoffels Jzn., D., voorh. C. Hartman Jr., Aannemer en timmerman

  ..    Telegraafkantoor (°) 

26    Verhagen, L.J.J., Brood- en banketbakker, Emmastr.

  6    Westlandsche Crediet-, Deposito- en Effectenbank, Hertog hendrikstr.
11    Westlandsche Stoomtramweg Mij., Emmastr. 98

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder 's GRAVENHAGE

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron:  481-482 / 483

Transcriptie door: Ineke Smit / Frank van Thienen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net