MAARSSEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

17    Boot, W., Stalhouder, Maarsseveen
12    Brink, J.B., Kweeker, Amsterd. straatweg

22    Concurrent", Lijnkoekenfabr. "De, Dir. A.R.E. Sormani

19    Dorresteijn, J., Vleeschhouwer, Achterstr.

27    Gasfabr., Dir. A. Faber
28    Gemeentebestuur v. Maarssen, Raadhuis

15    Harmonie", Hôtel "de
  8    Hartog, Dr. A.M., Arts, Emmaweg
23    Hesterman, J.W., Huize "Leeuwenburg. Maarsseveen"
18    Huize "Vechtoever", Rustoord v. verpleegsters v.d. Noord-Holl. Vereen. "Het Witte Kruis"

  3    Kan, C.G., 

  5    Linge, Dr. A.R. v., Binnenweg 85

  4    Nederl. Kininefabr. v-h. v.d. Woude, v. Linge
26    Nieuwenhuizen, D.H. v., Raadhuisstr.
  6    Nijs & Co., de, Schoenenfabriek

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  2    Scheuer, J.B., Villa "Hazenburg"
10    Sormani, A.R.E., Dir. Lijnkoekenfabr. "de Concurrent"
14    Staatsspoorw., Mij. tot Expl. v., Stationsgebouw

  ..    Telegraafkantoor (°)

16    Venker, A.M., Arts, Heerengr. 32, Maarsseveen
21    Vijsel, J. v.d., Huize "Bolenstein"
20    Voorst v. Beest, C.W.E. v., Huize "Herteveld"
11    Voorst v. Beest, J.P. v., Kerkweg

13    Waterleiding "De Vechtstreek"
  7    Wolff, C.E., Fabr. v. dynamo's, motoren en electr. installatiën, a/h. Zandpad

  9    Wolff, C.E., woonh. "Wolfshoek", Rijksstraatweg

top


Maarsseveen zie onder Maarssen

top


MAARTENSDIJK (ST.) (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Rijkstelegraafkantoor.

 

  3    Damme, Joh. v., Koopman en Commissionair

  4    Fouw, Jac. de, Koopman

  5    Hoek, C. v.d., Koopman en Commissionair, Haven

  2    Polderman, G., Hotel en stalhouder

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  1    Ruiter, Z. de, Hotel- en stalh., Kaaistr.

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


Maasbracht zie onder Echt en Linne

top


MAASBREE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Secretaris Boerenbond

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


MAASDAM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst (ook op Nieuwjaarsdag)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Klaar, L.E.M., Burgemeester

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


MAASDIJK (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Beukel, C.P.v.d., Beurtschipper en Commissionair

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Straten Jr., G.v., Rijwielhandel

....    Telegraafkantoor (°)

top


MAASLAND (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: 1Mei tot en met 30 September op Maandag, Woensdag en Vrijdag: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm. van 4.-- nm. tot 8.-- nm. Overige werkdagen: van 9.-- vm. tot 1-- nm.,  van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Bestuur v.d. Groenten- en Vruchtenveilings-Vereen Maasland en Omstreken

  3    Geest, P.J.v., Dir. der Naaml. Venn. stoomzuivelfabr. "Ons Bestaan", kantoor, Langeboom

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


MAASNIEL zie onder ROERMOND

top


MAASSLUIS (Rijkstelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9-- nm.,  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. post- en Telegraafkantoor. - 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.

 

35    Asphaltfabr., Naaml. Venn. Ned., voorheen v.d. Wettern, Wissdorff & Kley, Kantoor en baaswoning

  8    Brand, G.J., Med. Docts., Arts, Veerstraat  H81
  B    Dirkzwager, H., fa. M. Dirkzwager Gzn., Wijk B 107 (niet voor locale gesprekken)
10    Dirkzwager, W., Dir. Eerste Holl. Vensterglasfabr., Haven
40    Dirkzwager's scheepsagentuur, Haven
26    Doelman Czn., C., Noorvliet N.Z. F86
  1    Dommisse, C.P.J., Burgemeester, woonhuis, Haringkade D54

28    Eerste Holl. Vensterglasfabr. (Niet voor locale gesprekken)

16    Freni, P.J., Dir. v.d. Gasfabriek, Burgemeester v.d. Lelylaan A213

20    Gaasbeek, J., Reeder, Zandpad 73
17    Gasfabrie, Zandweg B208
18    Gelderen, N.v., Reederij, Kuiperij, Haring- en Vischhandel, Piet Heinstraat 196
24    Gemmente-Architect, Bur., Lage Boonenstraat F249
22    Gemeentehuis, Hoogstraat 89
  4    Chislain, C., Noorvliet Z.Z. G100

13    Haasnoot, N., Reeder en Koopman, Govert van Wijnkade D110
  6    Hnadels Maatschappij, Burgemeester de Jonghkade 207
  3    Holl. IJzeren Spoorw. Mij., Station

27    Janzen, A., Koopman, Noordvliet N.Z. F38

  C    Klinge & Poortman voorheen mij. voor Zeevisscherij, (Niet voor locale gesprekken)

  E    Lelij, J.M.v.d., Wedde E110 (Niet voor locale gesprekken)

14    Maassluische Waterl. Mij., Watertoren
25    Marel, G.v.d., in Effecten, Veerstraat 43

40    Noeuwe Berging Mij., Haven

39    Onder de Linden, A.A., Metselaar en aannemer, Noordvliet Z.Z. G86

  2    Politiebur., Markt 1
  P    Poortmant, A.L., Haringkade D61 (Niet voor locale gesprekken)
31    Poortman, J., Reeder v.d. fa. Klinge en Poortman, Govert van Wijnkade 98

29    Raalt Nzn., J.N.v., Machinefabr. en grofsmederij, Pres. Steijnstraat 130
19    Reederijkantoor voorheen M.Dirkzwager Gzn., N.V., Haven B28
11    Richter Uitdenbogaardt, W., Reeder en Scheepsbouwmeester, Govert Wijnkade D66/67
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

34    Schuijt, J & A.v.d., Expediteurs, Haven B50
  G    Smit & Co's, Sleepdienst, L., Agentuur, (in sluitingstijd van Maassluis aan het Rijstelegraafkantoor te
         Rotterdam verbinding te vragen met: G te Maassluis)
38    Smit & Co's, Sleepdienst, L., agentuur, Govert van Wijnkade (v. loc. verk. Tel. 20)
  7    Sonneveld & Janzen, Haringhandel en Vischhandel, Govert van Wijnkade D78
23    Spek, Johs. v.d., Haringhandel en Reeder, Govert van Wijnkade D83
36    Sperling Jr., Fa. W.A.v.d. Tak, Burgemeester de Jonghkade 32
  5    Steur, Gebr., Wijnh., Schoolstraat 46a
15    Stigter Lzn., J., Koopman en Expediteur, Hoogstraat 92
12    Stoomsmederij en Machinefabr. "Maassluis", Joh. Bolger

....    Telegraafkantoor (°)
  9    Thiebout, Dr. W., Arts, Haven B40

32    Volker Azn., Fa. L., Booner Haven

30    Ziekenhuis, Gemeentelijk
37    Zwanenburg, Th., Expert b.d. scheepvaart Inspectie, van de Lelykade

Zie voor nummers van de aansluiting onder Rotterdam

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 485 / 486

Transcriptie door: Fokke Zwaan / Ineke Smit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net