MAASTRICHT (Rijkstelefoonkantoor)

(Amby, Gronsveld, Heer, Heugem, Limmel, Meerssen, Oud-Vroenhoven, St. Pieter en Rijckholt)

 

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 10.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 2.30 nm., van 7.0 nm. tot 8.- nm (*)
Het lokale telefoonnet is dag en nacht geopend, met dien verstande, dat gedurende den nacht van 10.- nm. tot 7.- vm. alleen door abonne's, die daartoe een waarborgsom gestort hebben, tegen verhoogd tarief gesprekken gevoerd kunnen worden.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2. Station der Mij. tot Expl. van S.S. - 3. Politiepost Vrijthof - 4. Politiepost St. Pieterspoort. - 5. Station der Stoomtramman, Kon. Emmaplein. - 6. Bij-Post- en Telegraafkantoor Wijk - 7. Bij-post- en Telegraafkantoor St. Pieter.

(*) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare Rijksspreekcel.

 

 507   Accountantskant., Haagsch, J. Hagers & J.H. Schöpping, Heijlerhofflaan 2
 186   Alard, Ern., Juwelier, Gr. Staat 16
 577   Alard, H., Stationstr. 9
 353   Alard, fils & Co., H., Export., Alexander Battalaan 51 (8.30-12.30, 2-6)
 203   Allgem. Elektr. Gesellsch., Bahn- Bauamt, Bouwbur. O.L. Vrouwekade 10
 233   Alsdorf, M., (N.V. Maasstr. Zeepfabr., voorh. A. Croon & Co.), O.L.Vr. plein 17
 318   Amby, Secretarie der gemeente, (L.J. Mulders, Amby
 629   Armenraad, Bureau, Minckelersstr. 16 (9-12 vm.)
 566   Aubel, Em. v., Benzinedepôt, Scharnderweg 26, Heer
 139   Aubel, H. v., Dir. Kon. Ned. Papierfabr., Biesenweg 1 (7-8)
 222   Aubel, Jos, v., Limmel, Meerssen
 375   Aubel, Gebrs. v., Bierbrouwerij, Oeverenwal 4 (8-12½ en 2½-7)
 331   Au Corset Gracieux, Markt 22
 498   Auto-Garage Central, Kapoenstr.
 423   Aux Quatre Saisons, Café, Wijker Brugstr. 13

 732   Backer, Fr. de, Café en Logementhouder, Bosscherweg 54, Oud-Vroenhoven
 484   Baeten, Guill., Kristal, glas, porcelein en luxeart., Nieuwstr. 11
 466   Ballieux-Riemersma, P., Co-mest., M. Brugstr. 16
 663   Balma, H.G.A., Papenweg 124, St. Pieter
 376   Balma, Fa. V., Sigarenfabr., Gubbelstr. 19
 275   Bancken, F.J., Opz. Publ. Werken en brandmeester, Lindenkruis 9
 124   Bank v. Leening, (dir. G. Castermans), Brusselschestr. 60
 526   Bartelink, F., Dir. der registratie en domeinen, St. Lambertuslaan
 200   Bauduin-v. Halen, Mevr. C., St. Lambertuslaan 4a
   50   Bauduin, Jos., Dir d. Gem.-Bedrijven, Capucijnenstr. 66
 357   Bauduin, Jos., Vermicellifabr., Gr. Looierstr. 22 (8-12, 2-6)
 126   Bauduin, Jules, Notaris, Witmakerstr. 2 (9-12½, 2-6)
   29   Bauduin, Mr. P., Adv. en proc., Capucijnenstr. 73
 399   Beaumont, André de, Industrieel, Wilhelminasingel 2a (9-12½, 3-6½)
 112   Beaumont, Henri de, N.V. fabr. v. IJzeren meubelen, Steenstr., Meerssen (9-12, 3-6)
 641   Beaumont, Wed. H. de, Brusselschestr. 34
 596   Beaumont-Goffin, Chs. de, Bourgognestr. 5
 408   Beaumont, Hyac. de, Wijnh., Wilhelminasingel 49
 442   Beckers, J., Hotelhouder en rijtuigverhuurder, Kesselskade 62
 524   Beckers, J.H., Apotheker, Kleine Staat 18
 177   Beerman, E.P., Restaurant du Casque, Vrijthof 52
 175   Begraafplaats der gemeente Maastricht, Algemeene
 254   Begrafenis-onderneming voor binnen- en buitenland, Naaml. Venn., Dir. G. Dielemans, Bosschestr. 92
 240   "Belvédère", N.V. Stoomsteenfabr. en kiezelexpl., Dir. Jos. Lalieu, Bosscherveld (7-12, 1-8)
   52   Bemelmans, Mevr. De Wed., St. Pieter
   42   Beneden-Vrijdal, Fr. v., Huish., luxe- en gasart., Wolfstr. 29-31
   67   Berg, Wed. L. v.d., in Aardappelen, Markt 66
 169   Bergen, Jos. v., Banketbakker, Wolfstr. 14
 121   Bergh, R. v.d., Boterhandelaar en kolonialew., W. Brugstr. 6
 560   Bertin, Em., Kok en winkelier, Wolfstr. 21
 581   Bioscoop Royal, fa. Benoit, Putzeijs & Hardy, Gr. Staat 55
 185   Bloem-Rutten, A.Th., Kapitein der Inf., Prins Bisschopsingel
 558   Bogman, R., Smederij, W. Grachtstr. 11
 457   Boileau, N., Bassin 23d
 151   Bonhomme, Fa. Arn., Expedit., Maastr. Stoombootmij., Helstr. 15, (7-9)
 243   Bonhomme & Schols, A., Steenkolenh., Gr. Looierstr. 23, (9-1, 3-7)
 299   Bonhomme, Guil., Direct. der Maastr. Stoomvaartmij., Breedestr. 27
 365   Bonhomme, A., St. Lambertuslaan 6
 608   Bontemps, Gez., Kolon. waren en suikerwerken, Stationstr. 26
 329   Boosten, G., Rijtuigverhuurder, St. Maartemlaan 17
 417   Boosten & Stols, Stoomboekdrukkerij, Moesmarkt 16
 425   Boots, J.W., in Rijwielen, auto's en acetyleenverlichtingstoestellen, Parallelweg 153
 310   Bosch, Ernest, Scharnderweg, Heer
 391   Bosch, N.A., (brouwerij "De Keijzer"), Wijker-Grachtstr. 19
 311   Botercontrôle-station Maastricht, (Dir G. Verhaegh), Spoorweglaan 9 (8-12, 2-6)
 345   Botermijn, Zuid-Ned. Zuivelbond, (Dir L. Henrar), nabij h. station S.S. (Dinsdags en Vrijdags 7.30-1)
 694   [Idem]
 198   Bozon, Wed. A., Rundslagerij, Gr. Gracht 60
 261   Brand, F., Exportbierbrouwerij "de Kroon", Capucijnenstr.
 144   Brandweer, Gr. Staat 3
 723   Breejen v.d. Bout, Fa. T. den, Baggerondernemingen, Spoorweglaan 7
 371   Breuls, C., Apotheker, Stationstr. 45
 441   Broex, Dr., Contr. geneesh. der Rijksverz. bank, Prins Bisschopsingel 33
 163   Brount-Tans, L., Spekslagerij en Varkenshandel, Gr. Gracht 20
 306   Brouwers, P., Gehucht Weert Meerssen
   39   Brouwerij Ceres, Bosscherweg 9 (8½-12, 2-7)
   56   Brouwerij de Valk, (fa. M.J. Marres Zn.), Boschstr. 105
 195   Brouwerij en Mouterij De Drie Leeuwen, fa. Prick-Lijnen, Jos.A.H. Eberhard, Achter de Molens 2
           (8-12.30, 2-6,30)
   71   Brouwerij "Het Witte Haantje", Gebrs. M. & E. Rutten, Statensingel 2 (9-1, 3-7)
   34   Bruckwilder, A., Achter 't Vleeschhuis 2
 525   Budé & Smeets, Fa., In bouwmaterialen, Akerstr. 9, (7-6.30)
   40   Burgerl. Armbestuur, beheerende het gesticht Calvarieberg (Ziekenhuis, Gebrekkigenhuis en inr. voor
           Krankzinnigen)
 180   Burgerl. Armbestuur, Geneeskundige dienst v.h. Ziekenhuis
 519   Burgers-Stassar, Fa. A., Schoenmag., Gr. Staat 42
 383   Bury, Fr., Banketbakker, Groote Staat 58

 291   Café "de Zwarte Ruiter", filiaalhouder, J.W. Pieters, Herbenusstr. 1
 276   Cahn, J., rundst., Linkulenstr. 9
 715   Can, Aug. v., Bloemist, Tongerschestr. 54
   43   Celliée Muller, Mr. G.J. du, Villa "Flora", St. Lambertuslaan 16
   29   Centr. Werkgevers Risicobank, bijkant., Capucijnenstr. 73
 569   Chambille, Jules, Drogerijen, Chemicaliën enz., Stationstr. 19
 406   Chambille & Fils, Fa. F., Banketb., Stationstr. 47
 281   Chambille fils, Fa. L.E., Banketbakker, Gr. Staat 57
 274   Chambille-v. Aubel, Ed., Prins Bisschopsingel 31
 468   Charlier, E., Voorzitter Armenraad, St. Servaasklooster 39
 493   Claereboets, A., In behangselpapieren, Vrijthof 14
 444   Claes & de Schwartz, Belgische borstelfabr., Scharnderweg, Amby
 118   Claessens, P., Ambt. der Bouwpolitie, Franc. Romanusweg 7
   24   Claessens-Lechat, F., Ingen. Dir. der N.V. kristalglas- en aardewerkfabr. "de Sphinx", voorh. Petrus
           Regout & Co., André v. Hasseltkade 2
 147   Cloedt, L. de, Rijtuigverhuurder, Vrijth. 39
   46   Coenegracht, Fr., Rundslagerij, Boschstr. 96
   63   Coenegracht, Gustaaf, Markt 17a
 609   Coenegracht, Louis, Wijker Brugstr. 24a
 465   Coenegracht, P., Banketbakker, Wolfstr. 13
 713   Cohen, E., Rundslagerij, Kesselskade 55
   96   Cokes-fabr., (Soc. anon. Hollando-Belge pour la fabrication du coke), Bosscherveld
 214   College Apostolique des Missions Africaines, à Keer près Maestricht
 645   Consulaat v. Duitschland, Bijkant., Papenstr. 2
 443   Coöp. Spaar-, Crediet- en Wisselbank, Julianaplein 2
 668   Coöp. Verbruiksvereen. "De Ster", Heggenstr. 16
   88   Corbey, Mejuffr. El., Wilhelminasingel 17
 260   Corten-Becker, Fa., Wijnh., Papenstr. 11
 528   Corten-Sarolea, L., St. Hubertuslaan 3
 129   Credietvereen. "Amsterdam", Agentsch. v.d., Breedestr. 10 (9-12.30, 2.30-4.30)
 677   Cremers, frères, Hoedenfabr., Volksplein
 601   Crets-Straetmans, Edm., Stationsstr. 17
 265   Croix, W. du, Hoofdingenieur-Dir. v.d. Rijkswaterstaat, St. Lambertuslaan
 670   Crolla, Trinette, In fruit, groenten en wild, Achter het Vleeschhuis 39

 712   Dael, G., In Koloniale waren, Wolfstr. 28
 439   Danco-Scheepers, A., Graanh., Spoorweglaan 3
 289   Daniëls, Ch., Drogisterij "Het Roode Kruis", Kl. Staat 7
 108   Daniëls-v. Beneden, Fa., Schoenmag., Kl. Staat 5
 153   Daniëls, L., Banketbakker, Kl. Staat 13
   58   Dasoul & Kemmerling, Fa., Comm. in eff., Spilstr. 1 (9-6)
 486   Dassen, Fa. P., Hoedenfabr., Kl. Staat 11
 729   [Idem]
 728      Idem, Muntstr. 23
 539   Debodt, G., Onderbaas der straatverlichting, Maagdendries 20
 487   Defresne, Jos., Kolenhandel, Scharnderweg D 27, Heer
 701   Dejong-Bergers, H., Glazenmaker, encadreur, Boschstr. 107
 661   Dejong-Felmans, Fa. P., Glazenmaker, encadreur, verfw., Muntstr. 22
 669   Delcourt, Gez., Depôt ververij en chem. wasscherij, Breedestr. 16
 369   Delnoz, J., Smederij, handel in ijzerw., Rechtstr. 80
 585   Delnoz, Fa. M.H., Modeart. en dameshanw., Wijker Brugstr. 21
 432   Demelinne, V., Wissel- en effectenbank, Stationstr. 43
 340   Devahif, O., Dir. Maastr. Zinkwitmij. Alex. Battalaan 20a
 202   Dickhaut-Snel, H., Modes en merceriën, Gr. Staat 31
 401   Dir. v.h. Rijkstelegraafkantoor, J.P. Schoonhoven, St. Lambertuslaan 31
 130   Dirx-v. Aubel, L. v., Kol. waren, drogisterij, Gr. Staat 29
 438   Does, Fa. C.F. v.d., Piano- en auto-pianohandel, Wolfstr. 16
 201   Dolhain-Defresne, M., Kolenh., Bleekerij 5, St. Pieter
 248   Dolk & Co., Meelmolen, Bonnefantenstr. (9-12, 2-7)
 270   Dordt tot Medler, Th. v., St. Lambertuslaan 15
 267   Douane, Goederenloods S.S., Statensingel (8-12, 2.30-6)
 398      Idem, Goederenloods S.S., Meersenerweg, (8-12, 2.30-6)
 459      Idem, Smeermans (8-12, 2.30-6)
 460      Idem, Bassin (8-12, 2-6)
 505   Dresen Jr., J., Electrotechn. bur. Kommelstr. 23
   81   Drummen-Dejongh, Expedit. Batterijstr. 48a (8-12, 1½-8)
 624   Duchateau, J., Steenkolenh. en steenbakkerij, Capucijnenstr. 1
 111   Duchateau-v. Noorden, Jean, banketb., Gr. Gracht 64
 164   Dugrasne, Ed., Kolenh., Kl. Gracht 22 (9-12½, 3-6)
 699   Duizens, E., Aux 4 Saisons, Groenten en fruit, Haringenstr. 5
 541   Dumoulin, Em., Wilhelminasingel 5
 117   Dumoulin, Mr. Eugène, Kapoenstr. 28
 192   Dumoulin, Mathieu, Gas- en waterleiding, Gr. gracht 28
   82   Du Moulin-Lambriex, Wed. L.F.H., IJzerw., kachels, enz., Muntstr. 31

 303   Eekmans, P.J.H., (Fa. Roebroeck-Du Bois), Distilleerderij, Rechtstr. 72
 448   Eerenbemt, L. v.d., Groooth. in papier en suikerwerk, Alexander-Battalaan 83
 499   Efstathopoulos-Genis, St., Dir. Sigarettenfabr. Gebr. Philips, Glacisweg 214, St. Pieter
 515   Electr. Schakelstation, Spoorweglaan
 134   Elckwijk-Mousset, J.N. v., Banketbakker, Brugstr. M 10
 684   Elstlande, A. v., Koopm., Batterijstr. 7
 474   Endepols-Kirsch, Wed., Gr. Staat 18
 105   Endepols-Kirsch, Wed., Rothem, Meerssen
 160   Engleshoven, J. v., Constructiewerkplaats, Bleekerij 14, St. Pieter
 514   Erven, W., Aannemer, Statensingel 72

 685   Faüel, M.C., Lage Kanaaldijk 186, St. Pieter
 623   Fisset, P., Koopman in vee, Franschensingel 65
 357   Fles, Fa. Ch., Vermicellifabr., Gr. Looierstr. 22 (8-12, 2-6)
 471   "Flora", Bloemisterij, Leon Frissen. Wolfstr. 2
   89   Florop, W. v., Kol. waren, Brugstr. 14
 638   Fotografisch Atelier "Velox", Gr. Staat 47
 157   Fouquet, L., Breedstr. 5
 531   Foyer, L., (Maison Louis), Heerenconfecties, Gr. Staat 43
 545   Freij, W., Scheepsbevrachter, handel in kiezel en zand, Boschstr. 1
   77   Frenay, Guill., Brusselscheweg 140c (Caberg)
   22   Frings, L., Comestibles, W. Brugstr. 30
 296   Frissen, Leon, Bloemisterij, Abtstr. 9
 662   Frissen-v. Florop, Jos., Kol. waren, versche groenten, enz., Achter de Molens 3
 277   Frissen-Pieters, Fa. M., Bloemisterij, Wolfstr. 18
 711   Froeling, J.A.F., Kapitein der Inf., Scharnderweg 8, Amby

 427   Gaajitaan-Hellwig, G.A., Agentuur- en Commissiehandel, Markt 41
   83   Gadiot, Mr. Jos., Subst. Off. v. Justitie, Brusselschestr. 40
 631   Gadiot, P., Ingenieur, Stationstr. 42
   35   Gasfabr., Gemeente, (Dir. Jos. Bauduin C.I.), Capucijnenstr. 3
 172   Geldern, Mr. R. von, Adv.-proc., Wilh.singel 33a
 146   Geldersche Credietvereen., (Agentschap), Dir. H. Seydlitz, O.L. Vrouweplein 21 (8½-12½, 2½-4)
   35   Gem.-Gasbedrijven, Gasfabr., Telefooninr., Electr. bedrijf, Paardentram, enz., Dir. Jos. Bauduin, C.I.
           Capucijnenstr. 3
 288   Gemeente-Secretarie, (Secretaris, Bur. Militie, Burgerl. Stand, Financiën, Gem. Ontvanger)
 210   Gend & Loos, v., (H. Colignon & Co.), Dir. K. Routs, hoofdkant. Markt 12 (7-9)
 652   Gennisse, A.C., Timmerfabr. "Electra", Lage barakken W.32
 247   Geusau, Jhr. Mr. E. Alting von, Adv. en Proc., Witmakerstr. 7
 710   Gips, P., Visch- en Comestibleshandel, Spilstr. 21
 346   Gillissen, Th., Vischh., Rechtstr. 55
 681   Gils, Leonard v., Schipper en Sleepdienst, St. Pieterskade 6
 339   Glasfabr. "Stella", Meerssen (7.30-12, 2-6.30)
 663   Coffin, Fa. Chs., Kleermaker, Gr. Staat 11 [sic!]
   45   Goffin, Cl., Boek- en handelsdr., O.L. Vrouweplein 23
 179   Goudberg, J., Veehandel., Wilhelminasingel 59
 237   Gouvernement, Provinciaal, Bouillonstr. 1
 256   Gozé, J., Kolenh., Koekschroefstr. 8
 395   Grabal, Charles, Rijwielen, wapens, jacht-, sport-, en fotoart. Maastr. Brugstr. 27
   87   Grand Bazar, Carl Schwing-Valkenborg & Co., Kl. Staat 24
   68   Gregoire, Fa. J. Wishaupt & H., Banketbakkers, Markt 10
   18   Grob-Willems, Mej., Comestibles, Groote Gracht 6
 731   Groen & Salomon, Brahma Bananen Mij. en Zuidvruchten, W. Grachtstr. 36-38
 257   Gr. Societeit en Emulatie, Vrijthof 36
 488   Grossier, L., Fa. R. Schoepp, Apotheker, Gr. Gracht 24
 720   Grossimlinghaus, H., In kolon. waren, Rechtstr. 47
 536   Groutars, Leopold, Ingenieur, Techn. Bur. "Mercurius", Kruisheerengang 4
 413   Grund & Co., Fa., Auto-Garage Renault, O.L. Vrouwekade 10
 573   Gulpener Bierbottelarij, J. Lumens, Alex. Battalaan 34
 271   Gusgens, J., Apotheker, Muntstr. 25
 477   Gymnasium en Hoogere Burgerschool, Concierge, Dir. der H.B.S. (H.F.J. Houben), Rector v.h. Gymn.
           (Dr. A. v. Oppen)

 170   Haanenbrink, Mr.P.H., Notaris, Linkulenstr. 15
   62   Habets, H., Poelier, Achter 't Vleeschhuis 27
 100   Habets, L.J., Behanger en stoffeerder, Muntstr. 37
 562   Haenen, Charles, Notaris, Scharnderweg 9, Amby
 152   Haenen-Beekman, Jos., Kaas- en vischh. Kesselskade 65
 377   Haex, Ch., Assuradeur en Comm. in eff., Minckelersstr. 313
 582   Heax, Ch. s., Assuradeur en comm. in eff., Pr. Bisschopsingel 29
 420   Haex, Mr. L., Adv. en Proc., Helmstr. 10
 449   Haex-v. Halen, Mevr. C., Prins Bisschopsingel 19
 161   Hahmes, Fa. P., Drogisterij, St. Servaasklooster 32 (8-12, 1-7)
 225   Hahmes, Fa. P., Drogisterij, Muntstr. 3
 481   Hamelers, J., Café, O.L. Vr. Kade 7
 266   Hamers, Gebr., Kol. waren, Markt 55
 109   Hamers & Co., Gebr., IJzergieterij, André v. Hasseltkade 14 (7-12, 1-6½)
 349   Hardy, P.M.H., Apotheker, Wijker Brugstr. 10
 176   Hasselt & Co., C. v., Epicerie l'Etoile, Mag. v. Kolon. waren, Kleine Staat 22
 309   Hasselt & Co., C. v., (fa. Ad. Becker), Stoomkoffiebranderij, kol. waren, kant. Wijker Grachtstr. 40 (8-12,
           2-6.30)
 513   Heer, Secretarie der Gemeente, Heer
 671   Heesterman, J., Opz. v.d. Rijkswaterstaat, Bourgognestr. 17
 236   Helmans & Co., Fa. M., Huiden- vet- en darmhandel slagerijinstallaties, Bosscherweg (8-12, en 2-7)
   19   Hellendell, Alex, Runderslagerij, Moesmarkt 2
 551   Hemstege, Dr. J.H.Th., Stationstr. 44
 547   Hengelosche Electr. en Mechanische Apparatenfabr., Bouwbur., Batterijstr. 48
 278   Henrar, L., Dir. v.d. Zuid-Nederl. Zuivelbond (Botermijn) Gr. Staat 37
 482   Henrotay, Aug., Bourgognestr. 8
 226   Hering, Vrijthoff & Co., Bankiers, Papenstr. 13 (9-1, 3-7)
 397   Hermans, Arm., Agenturen, commissiehandel, Bourgognestr. 25
 312   Hertog, E., Koopman in paarden, Bourgognestr. 14
 123   Heumann, Max., Breedestr. 3
 286   Heunders-Jaspers, J., Varkensslagerij, Markt 73
 437   Heunders-Schiman, E., Varkensslagerij, Breedestr. 20
 564   Heusch, Edg. Baron de, Scharnderweg Heer
 262   Heusden, Jos. v., Pâtisserie St. Servais, Gr. Gracht 44
 431   Hoeberechts, Const., Landbouwwerktuigen, O.L. Vrouwestr. 18
 334   Hoeberechts, Dr. E., Arts, Wilhelminasingel 31
 508   Hoeberechts, Fa. L., In huish. art., Muntstr. 15
 137   Hoeberechts, Georges, IJzerh., Muntstr. 13
 148   Hoeberechts, Louis, Zadel- en koffermakerij, reisart., verbandstoffen enz., Maastrichter Brugstr. 24
 709   Hoen, Jos., Café-Rest. "l'Univers", Kl. Staat 12
 546   Hoeven, Fa. Wed. v.d., in Chocolade en bonbons, Moesmarkt 7
 407   Hollman, Alph., Apotheker, Markt 71
 456   Hollman, Edm., Wijnh. St. Jacobstr. 11
 122   Hollman, Ern., Wijnh., Witmakerstr. 25
 607   Hollman, Jr., Karel, Wilhelminasingel 57
 666   Hollman fils, Fa. Chs., Wijnh. Bouillonstr. 14
 659   Holvoet, Mevr., Tongerschestr. 41
 412   Hoogenboom, A.Th., Ingenieur v.h. sein- en lichtbur. der Mij. t. Expl. v. S.S., Wilhelminasingel 67
 361   Hollman-de Beaumont, E., Agentuur en Commissiehandel, St. Pieterstr. 40
 477   Hoogere Bruger School en Gymnasium, Concierge, Dir. der H.B.S. (H.F.J. Houben), Dir Rector v.h.
           Gymn. (Dr.A. v. Oppen)
 415   Hoorens, J., Expedit. en winkelier, Alex. Battalaan 72
   48   Horn, C., Rundslagerij, Kesselskade 59
 476   Hôtel à la Bourse, A. v.d. Brüle, Markt 37
 229   Hôtel "Continental", G.B. Demmers, Kl. Staat 20
 693   Hôtel v. Dijk, (P. v. Dijk), Markt 2
 367   Hôtel de l'Empereur, Grand, F.E. Wahlen, Stationstr. 2
 475   Hôtel de la Meuse, W. Spronck, Stationstr. 28
 369   Hôtel de la Renaissance, (J. Surber), Rechtstr. 21
   99   Hôtel Derlon, (B.H. Nijenhuis, Gérant), O.L. Vr. Plein 6
   14   Hôtel eu Levrier et de l'Aigle Noir, Grand, (B.G. Krusemeijer) Boschstr. 76
 159   Hôtel Suisse, (J.H. Boosten), Vrijthof 11
 473   Hôtel Swelssen, (W. Swelssen), Wijkerbrugstr. 28
 336   Hôtel Wilhelmina, Grand, H. Polak, Wilhelminasingel 46-48
 380   Hôtel Willems, (Wed. H. Willems), Stationstr. 42
 298   Houben, H., Dir. der H.B.S., St. Lambertuslaan 1
   30   Houtappel-Lemmens, Henri, fa. Edm. Houtappel, Wijnh., Kesselskade 41
 579   Houtappel, H., IJzerhandel, Hoenderstr. 3 (7-12, 1-7)
 586   Houtappel-Nyst, L., in Cognac, St. Hubertuslaan 16 (8-12, 2-6)
 689   Houtzagers, W.C., Vert. der N.V. Utr. Asphaltfabr. voorh. Stein & Takken, Glacisweg 273, St. Pieter
 463   Houx, H., Aannemer-architect, Kleinegr. 8
 263   Houw, H., Steenfabr., Ringoven, Oud-Vroenhoven
 424   Hove, J. v.d., Hôtel-Café-Rest. du Centre, Vrijthof 50
 626   Huijds-Dael, M., In kolon. waren, Kon. Emmaplein 12
 103   Huis van Bewaring, Minderbroedersberg 6
   76   Hulst & Wessels, v.d., Behangsel-papieren, Rechtstr. 77 (Mag. v. 8-12, 2-7)
 282   Husson, L.H., Pompenmaker, lood- en zinkwerker, Papenweg 218, St. Pieter
 129   Hustinx, Alph., Agent der Credietverg. "Amsterdam", Breedestr. 10
 618   Hustinx, Ed., O.L. Vrouwepl. 22
 450   Hustinx-Hollman, Mevr. Alph., Breedestr. 12
 182   Hustinx-v.d. Venne, Leon, fa. Alph. Hustinx-Holman, Bierbrouwerij, Linkulenstr. 14
 184   Hustinx-Roberti, Koffiebranderij, kol. waren, hoofdkant. Kapoenstr. 2 (9-1, 3½-7)
 387   Hustinx-Roberti, Kol. waren, Rechtstr. 59
   92   Hustinx-de Man, Eug., Witmakerstr. 5
   21   Hustinx-Du Moulin, Eug., Agentuur- en Commissiehandel, Depot der Nationale White Oil Cy, Ltd.,
           Brusselscheweg 120
 208   Hustinx, Fa. Nicolas, Kol. waren, Helstr. 16
   73   Hustinx, Pierre, Zeepfabr., Looiersgr. 4
 572   Hustinx-Laboyrie, R., Spoorweglaan 10
   31   Hustinx Zonen, Wed. R.w., Kol. waren, Wolfstr. 8

 451   Idzerda, C.A., Brusselschestr. 58
 178   Immekeppel-Deckers, Fr., (fa J.H. Eberhard). verfw., chemic. enz., Kleine Staat 16
 220   Indemans, Dr. J.W.M., Arts, Breedestr. 25
 150   Ingenieur v.h. Gem. Electriciteits- en Telefoonbedrijf, P. Klijnen
 350   Insp. der Posterijen en Telegrafie, J.C.J.C. Wijffelman. Woonh. Alex. Battalaan 85
 435      Idem, Bur. Lage Barakken (8.30-12, 1.30-5)
 656   Instituut "Ste Marie", Boschstr. 69
 193   Invoerrechten, en accijnzen, Directie en Inspectie, Langs de Maas 20 (9-12, 2.30-5)

 429   Jacob-Peereboom, H., Rijwiel- en automobielh., Platielstr. 14
 255   Jacobs, Chr., Rundslagerij, Brusselschestr. 31
 319   Jansen, Th., Dir. der Maastr. Crediet- en Handelsbank, Stationsstr. 21
 619   Janss, Th., Apotheker, Groote Staat 48a
 523   Janssen, Mr. Fr., Adv.-proc., Stationsstr. 12
 426   Janssen, Pierre, Vrijthof 49
 216   Janssen-Meijs, Fa. Vve, Merceriën, bonneteriën en tapisseriën, Gr. Staat 10
   61   Janssens & Zn., Fa. Wed. A., IJzerw., Achter 't Vleeschhuis 13
 405   Janssens-Moors, Fa. Jos., Grof- en fijnsmederij, Breedestr. 35
 321   Jaspar, Mr. E.J.H., Adv.-Proc. St. Servaasklooster 20
 617   Jaspers, S., Spekslagerij, Achter het Vleeschhuis 35
 649   Jaspers Co., L., in bouwmaterialen, Alex. Battalaan
 625   Jeuken, Nic., Mineraalwaterfabrik., Markt 42
 403   Jongen-Meese, R., Kaas- en vischh., Wijker Brugstr.
 491   Jungsläger, J., Dames- en Heerenmodeart., Wolfstr. 25

 532   Kamm-Luyten, Fa., Visch, kaas, comestibles, fruit, enz., Boschstr. 95
 644   Kayser, J., Architect, Stationstr. 25
 561   Kemmerling, V., Wijnhandel, Kon. Emmaplein 3
 187   Kemmerling & fils, V.A., Wijnh., Batterijstr. 29 A
 145   Kerbusch, J.H., Rijtuigverhuurder, Brusselschestr. 45
 338   Kissels, Arth., In steenkolen en bouwmat., Wilhelminasingel 52
   16   Kleedingmag. Rotterdam, fa. Levie & Leek, Groote Staat 5
 584   Klijnen, Hubert, Accountant en cand. Notaris, Spoorweglaan 11
 411   Klijnen, Jean B.H., Cand. Notaris, Promotor en assuradeur, Maastr. Brandverz. Mij., Stationstr. 36
 150   Klijnen, P., Ingenieur v.h. Gem. Electriciteits en telefoonbedrijf, Spoorweglaan 17
 517   Klooster der Liefdezusters v.d. H. Carolus Borromeus, Onder de bogen 14
 511   Kloots, Jos., Fruit- en groentenhandel, Kl. Gracht 25
 244   Knols, Aug., Aannemer, Kl. Gracht 11
 242   Kösters, J.M., Rijtuigverhuurder, Battarijstr. 7 D [sic!]
 604   Kolenmag. "Oranje-Nassau", (Magazijnhouder) Hub. Einmal), Statensingel
 204   Komeet", Naaml. Venn. Zeepfabr. "De, voorh. Dumonceau frères, St. Pieter (7-12 en 2-6.30)
 139   Kon. Nederl. Papierfabr., (Dir. H. v. Aubel), Biesenweg 1 (7-8)
 335   Konijnenburg, Louis v., Notaris, Minckelersstr.
 469   Koppen, M., Dir. N.V. Ned. fabr. v. Kunstmaalsteenen, enz., Alex. Battalaan 97
 578   Kortlandt, H.C.A., Ingenieur der Stroomverkoop Mij., Bourgognestr. 11
 683   Krekelberg, J., Kolon. waren, Engros mag., Boschbarakken 24
 125   Krekelberg, Jacq., Kol. waren, Hoofdkant., Kl. Staat 6
 606   Krekelberg, Fa. M., Markt 18
 253   Krischer, Fa. P., Brandstoffen, Bassin 23 (9-12, 2-7)
 293   Krischer, Fa. P., Brandstoffen, St. Pieterskade 12
 535   Kroll, H., Schilder, Brusselschestr. 43
 342   Kruyff, H. de, Kolon. waren, Groote Gracht 11
 622   Kruyff, W. de, In visch en kolon. waren, Hoogebrugstr. 69

   33   Laatsman & Co.,Fa. C.T., Wijnh., Capucijnenstr. 64bis (9-12, 2½-6)
 612   Laboyrie, J.L., Inspecteur Alg. Mij. v. Levensverz. en lijfrente, Alex. Battalaan 22b
 598   Lahaye, Cl., fa. M. Lahaye, Sigarenmag., Vrijthof 53
 381   Lalieu, Jos., Dir. N.V. Stoomsteenfabr. en kiezelexpl. "Belvédère", woonh. Brusselschestr. 87
 240      Idem, Kant. fabr. Bosscherveld (7-12, 1-8)
   85   Lambooy, H., Agent en commissiehandel, Kapoenstr. 17 (9-10, 1-4, 7-10)
 495   Lambriex, Mevr. Wed. Eug. Kl .Gracht 32
 227   Lambriex-de Beaumont, M., Hout- en bouwmater., Bogaardestr. 22 (7.30-12, 1.30-7)
 183   Lambriex, J.G., N.V. fabr. v. metaalwaren, verzinkerij en vertinnerij, Maagdendries 4 (8-12, 2-7)
 378   Langemeijer, K., Koopm., Stationsstr. 33
 133   Lansberg, L., Maastr. lompen- metaal en gummihandel, Hoogfrankrijkstr. 1a
 518   Laumen, J., Kapper, Boschstr. 75
 301   Lebon, H., Rijtuigverhuurder, Ruiterstr. 2
 211   Le Bron de Vexela, J., Keizer Karelplein 11
 325   Leenaers-Marres, A., Brouwerij, Hooge Brugstr. 42
 313   Leenaerts, Louis, Drogisterij- en verbandzaak "Het roode Kruis", Wijker Brugstr. 8
 548   Leers, Th.A.A., vert. der Achener exp. bierbr., O.L. Vrouweplein 30
 106   Leiter-Nypels, Drukker-uitgever Minckelerstr. 3 (Vrijdag 7-9, overige dagen 7-7)
 140   Leiter-Nypels, Boekhandel voorh., firmant A.C.M. Broeckx, Gr. Staat 38
 654   Lejeune, L.G., Aannemer, Breedestr. 1
 392   Lelie", "De, Stoomwasscherij, ververij en chem. wasscherij. Gr. Looiersgr. (8-12, 2-5)
 359   Lemmens, Gez., Comestibles, Gr. Staat 59
   80   Lenaerts, J., Poelier, Spilstr. 19
 368   Leunissen-Tilly, J., Comest., Rechtstr. 25
 605   Levy, Fa. B., O.L. Vrouwestr. 19
 205   Lhoest, L., Industrieël, St. Pieter
 630   Libens, Armand, St. Lambertuslaan 38
 327   Liebergen, A. v., Sectie-Ingenieur v.d. Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw., v. Heylerhofflaan 7
 285   Liège & Co., Fa. D. de, Spiegel- en glasmanufactuur, Rechtstr. 33
   13   Lier, W.J. v., Gala-Bioscoop, Concertzaal, Kl. Gracht 24
   93   Limburger Koerier, Tijding- zaal en Kantoren v.d., Uitgever Mij. "Neerlandia", voorh. o.a. fa. Weijerhorst,
           Wolfstr. 9 (8.30-8)
   32   Limburgsche Credietvereen., Dir. J.D. Schoon, Keizer Karelplein 4
 575   Limburgsch Landbouw-Syndicaat, A.H. Spauwen, Akerstr.
 510   Limpens, J., Aannemer, Capucijnenstr. 29
 614   Linsen, P., Boom- en Rozenkweekerij "Floralia", Oude Heerderweg D. 95a, Heer
 155   Lodewiek, Wed. H., Mag. v. kristal, porcelein, lampen, enz., Spilstr. 25
 416   Loomans, A., Bierbrouwerij, Moesmarkt 13
 613   Loontjens-Veugen, W., Behangerij, stoffeerderij, Bouillonstr. 13
 527   Lustermans, P., Aannemer, Rechtstr. 42

   70   Maasmolen", Meelfabr. "de, (Edm. Franquinet), Meel- en graanh. (9-5)
 614   Maastr. Boek- en Handelsdrukkerij, Kapoenstr. 14
 213   Maastr. Broodfabr., (Dir. H. Hamers), Ridderstr. 1a
 223      Idem, Papenstr. 1a
 320      Idem, Wijker Brugstr. 9
 128   Maastr. Crediet- en Handelsbank, (Dir. Th. Jansen), Markt 19 (9-12.30, 3-5)
 506   Maastr. Kolenhandel, M. Grachtstr. 16a
   59   Maastr. Spijker- en Draadnagelfabr., Dir. Eug. Regout Jr., Oud-Vroenhoven (8.30-5)
   32   Maastr. Hypotheekbank, v. Nederland, (dir. J.D. Schoon), Keizer Karelplein 4
 540   Maastr. Machinefabr. en Techn. Bur., Bosscherveld
 600   Maastr. Vermicelli en Macaronifabr., v/h Pagnier & Co., Batterijstr. 11
 343   Maastr. Zinkwit-Mij., (Dir. O. Devahif), Franciscus Romanusweg (8.30-6)
 492   Mij. "Holland", fa. Levie & Leek, Kleinegr. 9
 691   Mij. t. verkoop v.d. electr. stroom der staatsmijnen in Limburg, Batterijstr. 48
 166   Maison Chic, Dames confectie, Gr. Staat 22
 555   Maison Groutars, Gr. Staat 35
 686   Maison de la Miséricorde, C.J. Hillen, Rector, Capucijnenstr. 45
 542   Manege en Rijtuigverhuurderij, J. v.d. Boom, Pikeur, Calvariestr. 38
 212   Maréchaussée-Kazerne, Minderbroedersberg
 199   Maris Zonen, L., Wisselkant., Maastrichter Brugstr. 7
 615   Markens, Gebr., Verkooplieden, Wilhelminasingel 50
   60   Marres, Auguste, Brouwerij, Kl. Gracht 4
 347   Marres, Clément, huize "Steenstraat", Steenstr. 4, Meerssen
   28   Marres, Constant, Wijnh., Distilleerderij, Boschstr. 31 (8-12, 2-7)
 597   Marres-Gielen, P., St. Lambertuslaan
   41   Marres Houtappel, Eugène, Stoombierbrouwerij, O.L.Vr. plein 4
 113   Marres, Jos., zoutziederij, Brusselschestr. 87 (8-1, 2-7)
 534   Marres Roebroeck, Eug., Stationstr. 1
 632   Marres Zn., Jos., Stationstr. 31
 197   "Mastreechter Staar", Kon. Zangvereen., St. Servaasklooster
 218   Matador", "Maison Le, A. Kreymborg & Co., Confectiemag., Gr. Staat 36
 363   Maussen, W.H., Manufacturen, confectie, Wijkerbrugstr. 34/36 (7-10), kant. Wijkergrachtstr.12 (8-8)
 580   Meijer-Dupuits, J., Boekhandel, Groote Straat 27
 428   Melkinr. "Zuivere Melk", Coop. Maasstr., Tongerscheweg
 552   Mentrop, T., Zeepfabr., Oude Heerderweg
 239   Merckelbach, J., Notaris, Tongerschestr. 6
 567   Mesker, P., Leeraar Gymnasium en H.B.S., Heijlerhofflaan 1
 354   Mesters, J., Aannemer, Alex. Battalaan 70
 107   Meuffels, Fa. H.G., koffiebranderij, kol. waren, Boschstr. 68
 410   Micheels, Marius, Handel in wapens en jachtart., Helmstr. 4
 452   Michon, M., Aannemer, Tafelstr. 18
   72   Mientjens, F.B., Rundslagerij, Markt 16
 324   Minis Thz., J., fa. Th. Minis-Burgers, Agentuur en Commissiehandel, Heggenstr. 7
 635   Mitrailleurs-afd., Kazerne, St. Pieterstr.
 634   Mitrailleurs-afd., Stal, Jekerstr.
 516   Mourmans, P., (fa. Claessens-Gilissen), Distilleerderij, Wijnh., Maasstr. Brugstr 9
 553   Mulder, P.H., Fruithandel, Amby
 259   Muller v. Engelshoven, Fa. J.A., In Gedistill., likeuren, wijnen en minerale wateren, Vrijthof 46
 307   Muller, W., bloemisterij, Maaspuntweg 35
 557   Murkens, L.J., Rundsl., Gr. Gracht 61
 633   Muurtegelfabr., "Mosa", Steenstr, 82, Meerssen (7.30-12, 2-6.30)
 206   Muziekschool, Stedelijke, St. Jacobstr. 13

 543   Naaml. Venn. "Gemeenschappelijk Grondbezit", Dir. J.W. Huijnen, Lage Barakken 2F
 651   Naaml. Venn. Ned. Cartonnagefabr. en Handelsdrukkerij, Boschpoort 55
 469   Naaml. Venn. Nederl. Fabr. van kunstmaalsteenen, enz., Heugemerweg
 240   Naaml. Venn. Stoomsteenfabr. en kiezelexpl. "Belvédere", Dir. Jos. Lalieu, Bosscherveld (7-12, 1-8)
 268   Narinx-Ruwet, J., Fruit- en boterh., Spilstr. 2
 162   Nederl. Bank, Agentsch. der, Agent P.H.A. Jellinger, Markt ..4 [huisnummer is 14 of 44]
 323   Nederveen, E., Chem. wasscherij en ververij "Urania", Hoogebrugstr. 15
 433   Nederveen, G., Groothandel in roomb., Kortestr. 5
 719   Néve, P., Pr. Bisschopsingel 12
 591   Niesten-Lamberti, F, Kantoorboekhandel, Bosschstr. 103
   23   Nievergeld, J.H.C., Apotheker, Breedestr. 33
 231   Nijssen-Stols, J., spiegels, lijsten, kunst- en luxe art., Muntstr. 33
 314   Nijst, Fa. Ernest, Wijker Grachtstr. 22F (8.30-12, 2.30-7)
 461   Nijst, Dr. J., Arts, Vrijthof 21
 610   Nijst, L., Rundslagerij, Achter 't Vleeschhuis 34
   78   Nijst, P., comest. Maastr. Brugstr. 28
 326   Nijst-Janssens, L., Café-Rest. Wijker Brugstr. 38a
 394   Nijst-Stossberg, Theod., Rundslagerij, Rechtstr. 23
 673   Nooten, G. v., Broodbakkerij, Brusselschestr. 103
 141   Norddeutscher Lloyd Bremen, Passage agentuur Jules Schaepkens & Co., Boschestr. 28 (8-12,
           1.30-6.30)

 707   Olieslagers, E., Kleermaker, Wolfstr. 10
 280   Ooglijders in Limburg, Inr., voor, Pr. Bischopsingel 20
   17   Oomen, H.J., Exped. Bassin 9 (8-12, 1.30-8, Maandag en Donderdag tot 6.30)
 727   Oosting, Mr. P., Subst. Off. v. Justitie, St. Lambertuslaan 42
 181   Oppen, E. van., voorh. Ferd. v. Oppen, IJzergieterij, Kommelstr. 17 (8-12, 3-7)
 603   Oppen, Emile v., Pr. Bisschopsingel 9
 480   Oppen, Henri v., fa. G. Thiessen, wijnh., Gr. Gracht 18 en Batterijstr. 52
 533   Oppen, Mr. Dr. Charles v., Adv.-Proc., Secret. v.d. Voogdijraad, Keizer Karelplein 1
 400   Oppen, Mr. L.B.J. v., Burgemeester, St. Pieterkade 14
 690   Oppen, Mr. Robert v., Adv. en proc., Brusselschstr. 51
 568   Overbosch, J.L.G., Arts, Minckelersstr. 6a

 672   "Pabulator", N.V. Veekoekenfabr. Dir. Jos. Loerkens, Bourgognestr. 33
 483   Pagnier, J.M.H., Alex. Battalaan 71
 374   Pagnier fils & Co., Fa. J., Vermicellifabr., Bosscherveld, Oud-Vroenhoven
 196   Paleis v. Justitie, Concierge, Officier v. Justitie, Griffier v.h. Kantongerecht
 494   Pans, Alph., Banketbakker, Brugstr. 1a
 279   Pappers, H.G., rijtuigverh., Heidenstr. 12
 190   "Patria", Naaml. Venn. Stoomtimmerfabr., (voorh. Joseph Groutars), Maastr. Grachtstr. 18 (7-12, 1-6)
 680   Paulussen, Mr. H., Adv.-proc., St. Servaasklooster 30a
 216   Peereboom, G.H., Passage-Agentsch. van StoomvaartMijen, Groote Saat 10
   44   Petri, Hôtel, Breedestr. 11
 636   Pfaff, G.J.H., Gem. Secretaris, Papenstr. 4D
 464   Phillippens, Aug., Banketbakker, Markt 58
 446   Philips, Walter. St. Lambertuslaan
   32   Philips & Co., Ed., Kassiers, Keizer Karelplein 4
 165   Philips, Gebrs., Tabak- en sigarenfabr., Wolfstr. 15-17
 414   "Phoenix", Steenfabr., Bosscherveld 48 D, Oud-Vroenhoven
 418   Pichot du Plessis, M., Wijnh., Brusselschestr. 56
 297   Pieters, Ant., Hoenderstr. 22
 246   Pieters-Dolhain, Jos., Granen, kol. waren, enz., Brusselschestr. 115
 501      Idem, filiaal Hoogebrugstr. 26
 269   Pieters, W., Graanh., Kol. waren, Gr. Staat 9
 716   Pieters-Teuwen, Fa , In kolon. waren, Brugstr. W. 38
 667   Pluijmaeckers, Fa. Marie, Kol. waren, Markt 17B
 372   Poel, Jac., te, Goedkoope winkel, Kl. Staat 15
   97   Politie, Hoofdbur., stadhuis
 390      Idem, Hulpbureau, Wijk
 119      Idem, Post, Vrijthof
 120      Idem, Post, St. Pieterspoort
 300   Poppel, J. v., Rest. a.h. station der Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw.
 358   Porseleinfabr. "Mosa", Steenstr. 82, Meerssen (7.30-12, 2-6.30)
 348   Postbur. "Inklaring", Station der Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw.
 350   Posterijen en Telegrafie, Insp. der, J.C.J.C. Wijffelman, Woonh., Alexander Battalaan 85
 435   Posterijen en Telegrafie, Insp. der, J.C.J.C. Wijffelman, Bur., Lage Barakken (8.30-12, 1.30-5)
 188   Postkant., St. Jacobstr. 4
 544   Postmes, F., In kol. waren, visch, boter en kaas, Gr. Gracht 56
 722   Prick, J.H.G., Affrêtements, Bosscherweg
 687   Prick-Welkenhuijsen, Sigarenh., Gr. Staat 50
 393   Prickaerts, Fa. H.J., IJzer & Staalh., Wilhelminasingel 64 (8-12, 2-7)
   25   Publieke Werken, Bur. Raadhuis, Dir. J.G.H. Schoth

 402   Quaedvlieg, Mr. Felix, Adv.-Proc., Stationstr. 7 (9-12, 3-6)
 373   Quaedvlieg, J.M.H., Notaris, Wijker Brugstr. 20 (8.30-12.30, 2.30-5.30)
 703   Quaedvlieg, J.M.H.O., Notaris, W. Brugstr. 22
 305   Quis, J. Th., Notaris, Gr. Gracht 76 (9-12.30, 3-6.30)

 620   Reekum, Dr. G. v., Arts, Brusselschestr. 118
 315   Regout, Alfred, Kasteel Rijckholt, Rijckholt
   38   Regout, Ernest, St. Lambertuslaan 8
 154   Regout, Ernest, Assurantiekant., Vrijthof 45
 356   Regout Jr., Eugene, Smeermaezerdijk, Oud-Vroenhoven
 726   Regout, Franz, St. Lambertuslaan 8
   20   Regout, Jules, Brusselschestr. 84
 273   Regout, Leopold, villa "Ceres", Bosscherweg 11
 658   Regout, Mr. L.H.W., Huize Kruisdonk, Meerssen
 251   Regout, Prosper, Kl. Gracht 6
 116   Regout-Berger, Pierre, Industr. Boschstr. 54
 489   Regout-Berger, P., Kasteel Hoogenweerth, Gronsveld
 194   Regout-Coenegracht, Jos., Gr. Gracht 82
   79   Regout-Lieutenant, J., villa Canne, St. Pieter
 676   Regout-Petry, Gustaaf, Kasteel Veashartelt, Meerssen
 385   Regout-Stevens, Gustave, huize Betleëm, Limmel (Meerssen)
 308   Regout & Co., Alfred, Vloertegelfabr., Franciscus Romanusweg 2 (7-11.30, 1.30-6) (Bur.)
 104   Regout & Co., Jules, Dekenfabr. Kl. Looierstr. 18 (8-12, 1.30-6.30)
 167   Regout, Mevr. Maxime, St. Lambertuslaan 10
 143   Regout, Mevr. Paul, Minckelerstr. 10
 135   Reinigingsdienst, Gemeente, Lindenkruis 3
 219   Rendorp. Jhr. Mr. C.L., Brusselschestr. 74
 419   Richez, J., Dir. de la Soc. An. Hollando-Belge pour la fabrication du coke, Platielstr. 1a
   98   Riemersma-v. Glabbeek, Fa., Hout- en bouwmaterialen, Bur. Maagdendries 2 en 3 (7-7)
 215   Rijke-Ruiten, Ad., Hondstr. 7
 294   Rijkslandbouwproefstation, (Dir. Dr. D. Knuttel), Kommelplein 24 (8-12.30, 2-5.30)
    ...    Rijkstelegraafkantoor (°)
 401   Rijkstelegraafkantoor, Dir. v.h., J.P. Schoonhoven, woning, St. Lambertuslaan 31
 583   Rijn & Co., Fa. A. v., Import-Export, Agentuur en commissieh., Capucijnenstr. 57
 721   Rijswijk, D. v., Herbergier, Boschstr. 1
 530   Rijt, J.G. v., Secretariaat v. Ambachtschool en leerlingstelsel, Alex. Battalaan 1
 110   Roberti, Alexander, Handelsagent, St. Pieter
   69   Roebroeck, Dr. M., Arts, Brusselschestr. 55
 209   Rombouts, Dr. G.Ch.F., Arts, Geneesheer-directeur v.h. gest. Calvariënberg, Abtstr. 10
 723   Ronde, H.A.H. de, Civiel-Ingenieur, Spoorweglaan 7
 655   Rood, A.H. v., Ingenieur, Meerssenerweg 138
 503   Roovers, J.H., Manufacturen en gros. Breedestr. 43
 587   Rosier-Jetten, Jos., Café Central, Rest., Gr. Staat 4
 388   Ruland, Dr. M.M.J., Arts, Wilhelminasingel 58
   53   Rutten's Bierbrouwerij "de Zwarte Ruiter", Brusselscheweg 129A (8.30-12.30, 2.30-6)
 455   Rutten-Delvoie, H., Brusselscheweg 129
 171   Rutten, Pierre, Industriëel, Brusselschestr. 75
 287   Rutten, Jos., Koffiebranderij en handel in kol. waren, Kesselskade 63
 404   Rutten-Wolters, Gustave, in assurantiën, Boschstr. 108
 470   Ruys de Beerenbrouck, Jhr. Mr. Ch.J.M., v. Heylerhofflaan 8

 332   Salm, Gebr., Scharnderweg, Meerssen
 409   Salm, S., Stationsstr. 39
 559   Samuel, J., Rundsl., Bouillonstr. 5
 447   Samuel, Maurice, Rundslagerij, Gr. Gracht 23
 382   Sauter, Aug., fa. Sauter & Polis, Wijnhandel, Wolfstr. 32
 127   Sauter & Polis, Wijnh., Kl. Gracht 17 (8½-12, 2-6½, andere uren tel. no. 433)
 736   Saxen, Jr., Fa. I. v., Agent. en Commissieh., Papenweg 222, St. Pieter
 141   Schaepkens & Co., Jules, Expedit.-Comm., Stoombootdienst Antwerpen-Maastricht-Luik, Boschstr. 28
           (8-12, 1.30-6.30)
   57   Schaepkens v. Riempst, Dr. L., Vrijthof 18
 724   Schappin-Bouwens, P., Hôtel de Chêne, Boschstr. 104
   90   Schenk, Erven Math., Aannemer, Baterijstr. 40
 115   Schenk, Fa., Cementsteenfabr., Meerssenerweg
 602   Schijndel, W. v., Agent der sleepdienst en Scheepsbevrachter, Oude Visschermaas 1
 234   Schlingemann, F.L., Ing. v.d. Rijkswaterstaat
 232   Schmedding, Dr. A.H.M., Gr. Looierstr. 30
 702   Schoenbazar, 4 gulden, (G. v. Alphen), Groote Staat 41
 507   Schöpping, J.H., Dir. Verzekeringsbank "de Maas", Heijlerhofflaan 2
 611   Scholberg, B.S., Deurwaarder, Brusselschestr. 82
 574   Schols, Dr. P., Boschstr. 60
   91   Schols, Victor, CLichéfabr., Prins Bisschopsingel 17
 692   Schoon, J.D., Keizer Karelplein 3
 678   Schoon, Mr. E.A., Adv.-Proc., St. Jacobstr. 7
 521   Schoonbrood, Gebr., Glas, kristal, porcelein, fijn aardewerk, enz., en détail, Groote Staat 34
 522      Idem, engros, Alex Battalaan 35
 401   Schoonhoven, J.P., Dir. v.h. Rijkstelegr. kantoor, woning, St. Lambertuslaan 31
   75   Schoth, J.G.H., Dir. der Gem.-werken, woning St. Hubertuslaan 4
 640   Schous, Mr. M.L.G., Adv. en Proc., Julianaplein 2
 168   Schouwburg
 158   Schreinemacher, Const., Assurad., Breedestr. 26 (9-12, 2-6)
 217   Schreinemacher, Wed. Dr. Em. Breedestr. 2
 304   Schreuder, G., Kapt.-Districtscommandant der Kon. Maréchaussée, Alex. Battalaan 41
 674   Schreurs-Wagemans, Th., fa. M. Schreurs & fils, Marchand-Tailleur, Breedestr. 22
 252   Schrijnemakers, H.M.J., Kuiperij, vaathandel en winkelier, Markt 51
 509   Schürmann, Geb., Holl. Vleeschhouwerij, Wijker Brugstr. 29
 697   Selst, H. v., Geldersche Vleeschhouwerij, Gr. Gracht 37
 570   Semmeling, Wed. E., in groenten en aardappelen, Markt 36a
 316   Severens, Jos., Tavern Joseph, Café-Rest. Vrijthof 6
 704   Severijns, Michel, Hout- en bouwmaterialen, Rechtstr. 19
 571   Severijns, P., In Bouwsteenen en Grafmonumenten, Akersteenweg 1, Heer
 648   Severijns-Reijnders, Paul, Electr. Houtzagerij, hout en bouwmat., Huegemerweg
   15   Seydlitz, H.J., Dir. v.h. agentsch. der Geldersche Credietvereen., St. Lambertuslaan 9
   54   Singels, J.C., Adj.-Insp. der Posterijen en Telegrafie, Pr. Bisschopssingel 13
 189   Slachthuis, Openbaar, (Dir. J. Lemmens, veearts), Franschensingel 64
 136   Slavanie, Buitensocieteit, St. Pieter
 386   Slijpen en Zuster, Fa. P., Merceriën, corsetten, mode-art., enz., Kortestr. 2
 264   Sluiswachterswoning, B.A. Daenen, Maastr. Brugstr. 1
 258   Smeets, Aug., Granen en meel, Wilhelminasingel 17
 101   Smeets, Herfst & Co., Exporteurs, Gr. Looijerstr. 16
 725   Snakkers, H., Bierbottelarij, Brusselschestr. 69
   96   Société anonyme Hollando-Belge pour la fabrication du coke, Bosscherveld
 333   Société Céramique, Hooge Barakken 3
   64   Societeit Momus, Vrijthof 8
 250   Societeit Union, Vrijthof 30
   49   Societeit v. Navigatie, Dir. Joh. H. Verhulst, Bassin 19a, (8-12, 2-6.30)
   95   Soeten, Fr., Comm. v. politie, St. Servaasklooster 23
 337   Sonsbeek, Mr. J.C. v., Griffier b/h. Kantongerecht, Woning, Prins Bisschopsingel 3
 563   Soudeijker, A., Café "'t Witte Haantje", Statensingel 2a
 556   Spauwen, A.H., agent v.d. Zuid-Nederl. zuivelbond (Maastr. botermijn), Dorpstr. 58, Gronsveld
 230   Sphinx", Naaml. Venn. Kristal-, Glas- en Aardewerkfabr., "de, voorh. Petrus Regout & Co., Portier
           Boschstr. (steeds geopend) en Bur. Aardewerkafd., (8-12, 1.30-6.30)
   74      Idem, Bur. der Glasafd., Boschstr. (8-12, 1.30-6.30)
 352      Idem, Aardewerkfabr. te Limmel
 500   Spreekcel in het Tramstation, Openbare, Koningin Emmaplein
 283   Staatsspoorw., Mij. tot Expl. v., Statensingel (7-7)
 341      Idem, Loods I (7-7)
 366      Idem, Bur. v.d. Sectie-ingenieur, Parallelweg 192
 138      Idem, Sein- en lichtbur. Parallelweg 150
 698      Idem, Dir. v.d. uitbreidingswerken v.d. Station Maastricht (A.H. v. Rood)
   37   Stadsmagazijn, Capucijnenstr. 3
 191   Stadspark, Restauratie i.h.
 639   Starmans-Claessens, G., Machinale bakkerij, Boschstr. 79
 706   Starmans-Smeets, Th., Graanhandel, Steenenbrug 1
   47   Startz, Fa. E.J., Kol. waren, O.L.Vr. Plein 28
   84   Startz & Zn., Fa. Edm., (H.J.B. Rikmenspoel), Kol. waren, Boschstr. 98 (8-7)
 434   Startz-Herfst, E.P.J., Boogaardestr. 43
 472   Stassar, Math., Rundslagerij, Brusselschestr. 97
 680   Stassar-Schmeits, Wed. Th., Rundslagerij en veehandel, Achter het vleeschhuis 12
 235   Stassen, Fa. Wed. H., Kolenh. Havenstr. 8
 355   Stassen, Jos., Graanhandel, Kesselskade 61
 290   Stassen-Marres, Fa. H., In kolen, hout en bouwmaterialen, Langs de Maas 35 (8-12, 2-7)
 228   Stegen, Jean, Carosserie, Scharnderweg, Amby
 502   Stegen, Jos., Glas, porcelein en aardewerk, gros en detail, Markt 15
 364   Stevens, Fern., Villa Kampveld, Amby
 351   Stevens, Mevr. Gustave, Stationsstr. 23
 328   Stevens, Edgard, Kol. waren, petroleum, enz., Heerderweg C 6 (9-12, 2.30-6.30)
   86   Stichting "de Steurs", Kruisheerengang 8
 490   Stille, Aug., St. Hubertuslaan 8
 657   Stols, M., Banketbakker, Brusselsche str. 7
 621   Stols-Sledsens, F., Granen, meel, zemelen, Rechtstr. 31
 245   Stossberg, Jos., Broodbakker, Gr. Gracht 58
 576   Stossberg-Pieters, J., Agentuur- en commisiehandel, Statensingel 77
   55   Straaten, A. v., Rijtuigverhuurder, Tongerschestr. 43
 696   Straaten, D. v., opzichter der Telegrafie, Pr. Bisschopsingel 26
 207   Sträter, Dr. E., Boschstr. 88
 549   Straetmans, Jos., Wilhelminassingel 8
   36   Straetmans-Batta, Mevr. G., Tongerschestr. 49
 588   Stroom, Jos., Landmeter en rentmeester, Wilhelminasingel 51
 370   Stuers, Jhr. Mr. Victor de, Brusselschestr. 77
 589   Stulemeijer & Co., Fa. F.J., Constructeurs v. werken in gewapend beton, Werk Heerderbrug
 149   Stutz, Fa. P., (Opvolger J.G. v.d. Eerenbeemt), fotogr., Helmstr. 8

 211   Telefoon-Inrichting, woning Voorman, Chr. Schreurs, Groote gr. 15
   ....    Telegraafkantoor (°)
 350   Telegrafie, Insp. der Posterijen en J.C.J.C. Wijffelman, Woonhuis Alexander Battalaan 85
 435      Idem, Bur., Lage Barakken (8.30-12, 1.30-5)
 458   Theunissen, G., Aannemer, Biesland, Oud-Vroenhoven
 628   Thewissen-Daniels, F., Sigarenmag. "Het Duifje", Wolfstr. 37
 480   Thiessen, Fa. G., (Henri v. Oppen), Wijnhandel, Gr. Gracht 18 en Batterijstr. 52
 131   Thijs, J.A., Kol. waren, Gr. Staat 26
 467   Thijssen, Jos., In aardappelen, Hoenderstr. 30
 679   Thijssens, Wed., In visch, comestibles, fruit, enz., Spilstr. 23
 421   Tielens, Ph., fa. Maison Jules Crets, Wijnh., Breedestr. 7 (8-12,2-6½)
 384   Tielens & Co., Gebr., Papierfabr., gehucht Weert Meerssen (8.30-4)
 284   Tielens-Dumoulin, J., Capucijnenstr. 114
 593   Tienen en Konings, v., Aannemerskeet, Emplacement S.S.
 156   Tilly, Fa. Gebr., W. &. N., Meubelmag., Breedestr. 24
 538   Tilly, Louis, Hôtel "Aux Pays-Bas", Vrijthof 7
 554   Tilman, E., St. Lambertusl. 13
 479   Tissen-Daenen, V., Distill., likeurst. en gros en détail, Vijfharingenstr. 6
 422   Top, Ph., Dir. der Belastingen, Brusselschestr. 89
 478   Tramlijnen naar Glons-Maeseyck en Tongeren-Lanaeken, Goederenstation, Boschpoort
 142   Tripels, Mr. F., Adv.-Proc., Brusselschestr. 36

 684   Ummels-Thans, M., in Steenkolen, St. Maartenslaan 41
 643   Unique 5 Guldens Schoenmag., G. v. Alphen, M. Brugstr. 31

 174   Vaessen-Henssen, L., Lompen en metaalh., Stokstr. 29
 668   Velde, Dr. J.J. v.d., Arts, Ass v.d. Contr. Geneesh. Rijksverz. bank, A. Battalaan 54
 675   Vereen. "Pro Infantibus", O.L. Vrouwekade 12
 454   Verhaegh-Kirsch, A., Sigarenh., Vrijthof 1
 462   Verheggen, J., Capucijnenstr. 118
 114   Verheij, G.H., Rundslagerij, Groote Gr. 41
 102   Verhulst, Joh. H., Dir. Soc. v. Navigatie, woonh. Wilhelminasingel 34
 496   Vermeeren, Gebr. L. & H., Expediteurs, Statensingel 53 en 54 (7-12, 1.30-7)
 695   Vermin fils, Fa. Alphonse, Gr. Staat 63
   27   Veugen-Duysens, L.H., Vischhandel en poelier, Gr. Gracht 10
 302   Victoria Tavern, Wijker Brugstr. 26
 718   Vissers, Jos., Aannemer, St. Pieter
 308   Vloertegelfabr., (Alfr. Regout & Co.), Franciscus Romanusweg 2 (7-11.30, 1.30-6)
 272   Volksbelang", Maastr. Coöp. Vereen. "Het, Kant. en bakkerij, St. Antoniusstr. 6-14, (9-12; 2.30-5.30)
 344      Idem, Mag. Bogaardenstr. 27
 504      Idem, Winkel, Rechtstr. 90
 730      Idem, Winkel, Steenenbrug 12
 646   Voogdijgesticht St. Jozef, Heer
 537   Vos, J.H., Boek- en Papierhandel, Gr. Staat 51
 389   Vrancken, Léon, Rijtuigverhuurder, Spoorweglaan
 241   Vredenburg-Compris, Abr., Rundslagerij, Brusselschestr. 24
 717   Vrencken & Co., W., Kuiperij en fruithandel, Bassin 21c
 292   Vries, S. de, Rundslagerij, Gr. Gracht 1
 497   Vroom & Dreesman, Fa., in Manufacturen, Groote Staat 7

 249   Wagemans, A., Merceriën en modeart., Spilstr. 17
 436   Wahlen, L., Rijtuigverhuurder, Spoorweglaan 1
   65   Walthausen, Fa. A., Rijtuigverhuurder, Wilhelminasingel 20
 132   Waterleiding-Maatsch., Administr., Stationstr. 5 (9-12.30, 2.30-6)
 360   Waterleiding-Maatsch., Pompstation, Heugemerweg
   94   Wayenburg, J.M. v., Markt 20
   26   Werff & Co., H. v.d., Commissiehand. Batterijstr. 38 (9-11, 2-5)
 317   Wesly, Benoit, Papierhandel en gros, Kesselskade 48
 317   Wesly, Leon, Vleeschh., Kesselskade 48
 295   Wesly, M., (Fa. Cahn), Rund- en kalfs slagerij, Boschstr. 47
 708   Wesly & Co., Papierwaren, Tafelstr. 20 (9-12, 3-7)
   29   Wet-Risico, Bijkantoor, Capucijnestr. 73
 362   Wetzel, O., Banketbakker, Maastr. Brugstr. 3
   66   Weyenbergh, H., Rijtuigverhuurder, Breulingstr. 12
 350   Wijffelman, J.C.J.C., Insp. der Post. en Tel., Woonh., Alex. Battalaan 85
 435      Idem, Bur. Lage Barakken (8.30-12, 1.30-5)
 671   Wijkverpleging, Vereen. Protestantsche, Bourgognestr. 17
 485   Wijnands, Willem, Expediteur en steenkolenh., Kerkstr. 78, Limmel
 529   Wijnans, Mr. A., Adv.-Proc., St. Servaasklooster 33
 637   Wijngaard, Emile, Brusselschestr. 76
 642   Willems-Wagemans, H., in Suikerwerken, Groote Staat 61
 173   Willms, F., Varkensslagerij, Gr. Gracht 32
 616   Windt, Jr., W. v.d., Handelsagent, Depôt Biscuitfabr. "Nutrix", Wilhelminasingel 10
 379   Wingers, H., In kolon. waren, kaas, visch en zuidvruchten, en gros en détail, Kl. Stokstr. 4
 647   Wisbrun & Liffmann, Damesmodeart., Gr. Staat 19
 550   Wishaupt, H., constr. werkpl., Heijdenstr. 7
 238   Wishaupt, Fa. M.J., Constructie-werkplaatsen, Gr. Gracht 78
   51   Wishaupt-Pereboom, Wed. H., Droge vleeschwaren en comestibles, Kaarsenmarkt 2
 592   Wittelings, P., Rundslagerij, Achter 't Vleeschhuis 29
 322   Wittert v. Hoogland, Mevr., Wilhelminasingel 60
 682   Wolffensperger, L.J.Th., Luitenant der Inf., Glacisweg 241, St. Pieter
 445   Woninggids en Administratiekantoor "Limburgia", Dir. M. Dujardin Jr., Brugstr. W 40

 453   Zeguers' Electriciteitswerken, Bur. Maastr. Brugstr. 21
 650   Zuiderhoudt, M., villa Wijckerveld, Meerssen

top


MADE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.--nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1   Blijleven Azn., Th., Aannemer

  ..   Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..   Telegraafkantoor (°)

  2   Verhagen A., Aannemer

top


MAKKINGA (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.--vm, van 12.--m. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1   Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht"

  ..   Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..   Telegraafkantoor (°)

top


MAKKUM (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.--nm, van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  3   Alta, R.P., Houthandel

  2   Kingma, Gebrs., Kassiers en Olieslagers

  1   Maas & Zn. Kalkfabrik.

  ..   Rijkstelegraafkantoor (°)

  6   Tichelaar, Grbrs., Plateelbakkers

  7   Vries & Co., L.J. de, Dakpannenfabr.

top


MALDEN zie onder NIJMEGEN

top


MAREN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm, van 1.-- nm tot 2.-- nm
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

top


MARKELO (Hulptelegraafkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3.30 nm., van 6,-- nm. tot 7.30 nm. 
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

6    Buursink, G., Molenaar

4    Coõp. Landbouwvereen. "Markelo"

5    Dollekamp, H.J., Varkenshandelaar

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

3    Stokkentreeft & Zonen, I.H.

7    Teesselink, H.W,. [sic] Notaris

..    Telegraafkantoor (°)

1    Wanrooy, J.S.B., Arts

top


Marssum zie onder Leeuwarden

top


MARUM (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 10,-- vm., van 12,-- m. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3,-- nm., van .30 nm. tot 7,-- nm.
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


MAURIK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 11,-- vm., van 12,-- m. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3,-- nm., van 6,-- nm. tot 7,-- nm.
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Binsbergen & Co., Graanhandel, Marktweg

3    Odijk, A.W. v., Manufacturen, confectie, bedden- en dekenmag., Voorstr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Steenfabriek "de Hel", (A.J.J. Jurgens)

..    Telegraafkantoor (°)

top


MEDEMBLIK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 16 Aug. tot 14 Juni: van 8,-- vm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm., tot 9,-- nm. van 15 Juni tot 15 Aug.: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Bijleveld, D., Aardappelen- en fruith., Westerhaven
18    Boekel, C., Koopman
  3    Boekel, C., Koopman, Pakhuis, Marktpl.

16    Directie voor de verbouwing v.h. Rijkskrankzinnigengesticht

  7    Fransen & Zn., Fa. Wed. J., Koperslager, Bagijnenhof

  9    Gagel Wzn. J., Aardappel- en Groentenhandel

  8    Houwert, N.C., Graanh., Bagijnenhof

  6    Idema, A.A., fa. K.H. Idema, Boekh. en Uitgever Medemblikker Courant, Nieuwstr.

15    Kooij Pzn. & C. Trompetter, P., Stoomconservenfabr. "Noord-Holland", Oudevaartsgat
10    Krankzinnigengesticht. Rijks-.
  4    Kroon & Co., J.B., In verfwaren, enz., Oosterhaven

19    Meurs, P., Koopman, Markt
11    Molenaar, K., Koopman
12    Molenaar, K., Koopman, Marktplein

  2    Pels, J., Verfh., Nieuwstr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Spruijt, C., Land- en tuinbouwprod. en gros, pakh. Markt
17    Steinmetz, W.G.F., Rijksbouwk. opz., Bagijnhof, Wijk 2, No. 160

..    Telegraafkantoor (°)

top


MEEDEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3,-- nm., van 6,-- nm. tot 7,-- nm. 
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina's in oorspronkelijke bron: 487 - 493 / 494

Transcriptie door: Robert Buzink / Aart-Jan Elsenaar


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net