MEERKERK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Beek, C. v. , Kaashandel, Tolstr.

4    Heiden, G.J. v.d., Kleermakerij en handel in manufact., Gorinchemschestr,
5    Hoop & Vervoorn, Fa. de, Kaashandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
3    Ruijter, P.A. de, Wijnhandel,   Gorinchemschestr,  

1    Sterk, A., Kaashandel, Tolstr.

..    Telegraafkantoor (°)

top


MEERLO (Hulptelefoonkantoor)

(Tienray)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm. (*), van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het perceel van Mej. de Wed. J.Vissers, D. No. 22 te Tienray.
*) Het aanvragen van telefoongesprekken van dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

1    Janssen, Th., Koopman in hooi, stroo en aardappelen, Tienraij

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Vissers, Wed.J., Publiek Telefoonstation, Tienraij

top


MEERSSEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Tienray)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

3    Hartog, J., Koopman, Beekstr.

1    Meeuwissen, E., Notaris

2    Nagelschmidt, R., Appelsiroopfabriek

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Maastricht

top


MEEUWEN (alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


MEGCHELEN (alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


MEIJEL (alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 1 2.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


MELISSANT (alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm.,  van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Mijnders, L.,Wz., N., Comm. in landbouwproducten

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


MENALDUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen alsmede op Nieuwjaarsdag: Geen dienst. *
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
* Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt op Zon-, en Feestdagen alsmede op Nieuwjaarsdag beproefd van 8-9 vm.

 

2    Jong & Goslinga, de, Comm. in arrdappelen en groenten

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Stapenséa, S.G., Koopman

..    Telegraafkantoor (°)

top


MEPPEL (Rijkstelefoonkantoor )

(Staphorst en de Wijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 7.-- vm. tot  10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm.  tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor --- 2. Meppelersluis

 

105    Armbestuur, Burgelijk, Voorz. A. Dikkers, Woldstr.
106    [Idem], Secretaris H. Heetjans, Kruisstr. 45

156    Bakkers, Fa. Gebrs., Drogisten, Chem. fabr., Kruisstr. 21
  83    Beenen, J., Rest. Station Staatsspoor, Stationsweg 72
103    Beijer, A.J., Kol. waren, comest. enz., 2e Hoofdstr. 19
    9    Beijer Ezn., A., Adj. -Dir. der Drentsche Stoomboot Mij., kantoor Stoombootkade 11
    8    Beijer, E., Dir. der Drentsche Stoomboot Mij., woonh. Maatkade 4
  22    Beijer, W.H.,  J. ter Braake, Molenstr. 1
196    Beijerman, J., Secretaris Armenraad, Zuideinde
  31    Beudeker, G., Maatkade 10
184    Bloksma Rzn., J., Vleeschwarenfabr., Woldstr. 58
115    Blom, Fa. Jan, 1e Hoofdstr. 63
116    Blom, Fa. Jan, Groeneveld 3
167    Boddendijk & Zn., M., Smederij, kachel- en rijwielhandel, Prinsengr. 15
  81    Boom, J.A., Boom's Landbouwmag., Kruisstr. 37
114    Boom, J.H., Apotheker, 2e Hoofdstr. 22
140    Boom & Co., E., Drogisterij en Chemicaliën, 2e Hoofdstr. 27
  15    Boom & Zn., J.A., Uitgevers "Meppeler Courant", 2e Hoofdstr. 25
  79    Bos, Wed. A., Waag en veestallen, Esingerweg 10
189    Bosch, B. v.d., Gasgracht
  11    Bosch, J. v.d., Graan, meel en voederart., Brouwerstr. 16
  86    Bosma. T., Vleeschh., Woldstr. 17
175    Bosman, A.,  Café, Zuideinde 25
  58    Bosscher & Hilberts, N.V. Meppeler Stoomolieslagerij en graanhandel Hoogeveenschevaart 4
125    Botermijn, Dir. A. Odding, Weteringstr. 1
159    Brandmeester-Gener., Maatkade 3
182    Brandweer, Bergplaats v. h. materieel, Gr. Markt
  95    Brink, B. ten, Boekdrukker, Uitgever der Nieuwe Meppelder Courant
  45    Brink, D. ten, Koopm. in granen, Molenstr. 14
  60    Brink, H. ten, woonh., Zuideinde
160    Brink, H. ten, Boekh. en uitgever, 2e Hoofdstr. 13
  59    Brouwer, Wolter, Prinsengr. 26

172    Coöp. Stoomzuivelfabr., Dir. D.J. de Winter, Kolderveen
179    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht", te Nijeveen, Dir. J. Kok
180    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Rogat", Dir. J. Osinga, de Wijk

150    Dedemvaartsche Stoomtram Mij., (Station Meppel), Stationweg 60
162    Delden, B. v., Notaris, Stationsweg 1
149    Dhont, A.M., Arts. Pr. Hendrikstr. 1
    1    Dijk Lzn., J. v., Effecten, wissels en ass. kant. v. 9 tot 12 en (behalve der Zaterdags) 2-4 u.,
           Bleekerseiland 5
  90    Dijk Lzn., L. v., IJzerwaren, 2e Hoofdstr. 16
  32    Donker, R., Hoogev. vaart 1
  82    Doornbos, Mr. W., Adv. en Proc., Zuideinde 64
    9    Drentsche Stoomb. Mij., Stoombootkade 11
  57    Drentsche Stoom-, Wasch-, Strijk- en Bleekinr., Heerengr. 136
113    Drost, Jac., Bloemisterij "Semper Florens", Hoogev. vaart 9

135    Eekma, R., Banketbakker, depôt van wijnen, Terwerda & Tieman, 1e Hoofdstr. 55
  42    Ellerts de Haan, Mr. W.Th., Zuideinde 31
118    Esso, Fa. B. v., Grossier in japonstoffen (kantoor van 8 tot 8), 2e Hoofdstr. 5
  93    Esso, Jacob v., In zakken en metalen, Einde Koekoeksteeg (Kant. 8 -12, 1.30-7.30, overigen tijd tel. No.
          101)
101    [Idem], woning, Prinsengr. 6
183    Esso, Hartog v., Huidenzouterij en wolblooterij, Bloemendalstr.

  30    Focken, J.P.C., Wilhelminastr. 96
  56    Frank, Erven, Woldstr. 46
    6    Frank, Fa. L.I., in bakkerswaren, Kant. Stoombootkade 10. (9-12. 1-5, 6-8. Bij geen heh. No. 151)
151    Frank, Jacob L., fa. L.I. Frank, woonh. Stationsweg 25
  87    Frank, P.H., 1e Hoofdstraat 37
123    Fransen, Jac., Tabaksfabr. "De rustende Jager", Noordeinde 18, (8-12, 1½-7)

  39    Geldersche Credietvereeniging
  76    Gemeente, Gasfabriek, Gasgr. 1
142    [Idem], Reiniging
153    [Idem], Vleeschkeuringsdienst (8-9, 1-2, 5-6), Gr. Kerkstr. 56
  63    Gemeentehuis, Secretaris
145    Gemeentehuis, Burgemeester, 1e Hoofdstr. 20
  75    Gemeentewerken en Telefoon, Dir. v., D. Momsma, Stationsweg 21
  46    Gend & Loos, Directeur v., Gr. Kerkstr. 7
194    Gotfried, I., Rund- en schapenslagerij, Woldstr. 24
158    Goor, Esso v., in Comestibles, Zuideinde 52
163    Groene Kruis, Stoombootkade 1
166    Gulik & Co., H. v., Vischhandelaren, Zuideinde 81

  67    Hartog v. Esso, Fa., 1e Hoofstr. 14
  28    Heerenlogement Koopmans, Kruisstr. 8
  34    Heerspink, E.F.J., Zuideinde 2
164    Hendrikse, J., Dir. der Coöp. Lanbouwersbank en Handelsvereen., Zuideinde 55
  54    Hes, M.J., Grossier in manufacturen, Prinsengr.
    7    Hes, M. de, IJzerh. 2e Hoofdstr. 49
  50    Hillebrand & Co., Kruisstr. 61
173    Hôtel de Vries, Kerkplein 12
152    Hôtel Neuf, Restaurant t.o. het station, G. Stahl
  24    Hôtel Voorthuis, (voorh. Bontekoe), Wed P.H. Voorthuis, Stalhouderij
  16    Houwink, J.J.P., Stationsweg 36
  14    Houwink, R., 2e Hoofdstr. 6
  17    Houwink Hzn., R., Zuideinde 98
185    Huisman, A., Boek- en Muziekhandel, Leesbibliotheek, Zuideinde 32
169    Huisman, F., in Machineriën, appendages, stoomverpakkingen, enz., Koekoeksteeg 34
147    Hulsbergen, M., in Gas- en waterleidingsart., 1e Hoofdstr. 41
  69    Hulsbergen, Wz.W., Grossier in gedistill. en bieren, Kruisstr. 49
128    Hulsbergen, H.M., Archit., Woldstr. 55

  53    Idema, T.C., fa. J. Camphuijsen, Zuideinde 36
  74    Insp. v. Politie, B. Wigboldus, Parallelweg 5

  40    Jakobs, Gebr., Stationsweg 3

117    Kan & Zonen, M., Paardenslagerij, lompen- en beenderenh., N. Hovensteeg 18-20
136    Keur Jr., H., Meubilairinr., 1e Hoofdstr. 10
  35    Keur, J.H., 2e Hoofdstr. 26
  25    Kingma, H. & T., Pr. Hendrikstr. 40
126    Klamer, H., voorh. P. Plantenga, in Kolw. en gruttersw., enz., Weteringstr. 3
  55    Knoppers, J., Apotheker, Gr. Kerkstr. 4
  47    Koning, J., Woldstr. 36
    5    Kon. Pharm. Fabriek., v/h. Brocades & Stheeman, Fabr., Stationsweg 33
    4    [Idem], Apotheek, Woldstr. 19
193    Kooning, K., Scheepsmakelaar, Molenpad
107    Koopman, T., Scheepsmakelaar, Westeinde 1
129    Koops, J., Horlogemaker en in Naaimachines, 1e Hoofdstr. 16
124    Kreumer, J., Varken- en runderslager, Kl. Kerkstr. 2
186    Kroeskop, A., in Rijwielen, Zuideinde 60
143    Kuurman, G., Grutterij, Weteringstr. 13

197    Laag, P. ter, Notaris, Zuideinde
  66    Leijden, C. v., fabr. Dr. Hoofdvaart
111    Leijderdorff, Jul., Arts, Gem. Geneesheer, Zuideinde 15
  33    Lingmont, Dr. W., Arts, Gemeente geneesheer, Zuideinde 41
102    Lobstein, M., Grossiers in Bakkerswaren en specerijen, Weteringdw. straat 11
132    Lommers, Wed. R., Café en stalhouderij, Parallelweg 1

  80    Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw., Vrachtgoederenbur.
  78    Maréchaussée, Kazerne Kon., Woldstr. 84
112    Meijboom Jzn., H., Grossier in veevoederart. en boterh., Woldstr. 44
  43    Meijboom Jzb., R., 1e Hoofstr. 57
110    Meijer, A.F., Burgemeester, Stationsweg 8
  26    Meppeler Bank, de, voorh. fa. A. Roelink. Abrzn., Zuideinde 62 (Kant. 9-1 en 3-6)
177    Meppeler Kunstmesthandel, N.V., Dir. J. v. Dijk. Kruisstr. 37
174    Meppeler Motorenfabr., fa. N. Timmer & Co., Zwolsche Straatweg (Staphorst)
191    Meppeler Stoomwasch- en strijkinr., A. Top, Woldstr. (Ruinerw.weg)
176    Mesritz, Izak, in Manufacturen, Heerengr. 1 en 2
119    Mesritz, J.M., Schoenwinkel "de Magneet", Zuideinde 3
130    Nieuwenhuis, Joh., Landmeter en taxateur, Werkhorst, Staphorst
  21    Nijland, J., Molenstr. 25

  36    Ogterop, F., Schouwburg, Hôtel en Café-Rest., Zuideinde 94
  48    Ontvanger, Gem., N.H. Roelink, Woldstr. 29

  29    Pasman. L., 2e Hoofdstr. 39
  70    Politiebureau, Inspecteur, Hagenstr. 4
  84    Publieke Spreekcel, Meppelersluis

131    Reese & Beintema, Heerengr. 35
161    Rijkslanbouwwinterschool, Zuideinde 43
......    Rijkstelegraafkantoor (°)
  94    Roode Kruis, Gebouw Volksbelangen, Zuideinde

  37    Schuurman & Klinkert, (B. Schuurman), Leerlooierij en schorsh., Brouwerstr. 43
    2    Sitter, Mr. J.H. de, Zuideinde 13
  12    Slot, T.H., Kassier in granen, effecten en assur., Hagendwarsstr. 1
  61    Sloten Rzn., B. v,. Kleine Akkerstr. 6
187    Sluis, A. v.d., Exportslager, Ruinenwoldscheweg 76
190    Sluis, I. v.d., Exportslachterij, Molenstr.
188    Sluis, S. v.d., Vleeschwinkel en exportslager, Prinsengr. 22
  38    Societeit Tivoli, C. Doornberg, Sationsweg 9
  10    Spanjaard, B., Granen, meel, bakkers-, vetwaren, enz., Weteringstr. 16
  72    Spanjaard, Mevr. Wed. K., Heerengr.
  65    Spanjaard Bzn., S., Stationsweg 19
106    Spijkervet, R., Mag. v. heeren- en kinderkleeding, 2e Hoofdstr. 40        
  18    Spiker, R., 2e Hoodstr. 2
139    Steenbergen, Gebr., Stoombootkade
  85    Steenbergen, P., Emmastr. 98
178    Steenbergen, Fa. H.J.,  in Tabak
  85    Steenbergen, D., Sluisgr. 46
178    Steenbergen, H.J.,  in Tabak en Sigaren, 1e Hoofstr. 31
  91    Stegeman. E., Tabak en Sigaren, 2e Hoofdstr. 17
141    Stheeman, S., huis, Stationsweg 6
  19    Stibbe, P.D., (A.J. Stibbe), Zuideinde 59
  41    Stokhuijzen & Co., 2e Hoofdstr. 38
  44    Stoom-Timmerfabr., "De Tijdgeest", Gasgr. 47
108    Straaten, P. v., Boek- en muziekh., leesbibloith., Gr. Kerkstr. 47
    3    Struben & Co., Bs., Rechteren 2

......    Telegraafkantoor (°)
199    Temmink & Zn., T., Sportartikelen, 2e Hoofdstr. 20
  13    Timmer, B., Oosteinde 6
  73    Timmer Sr., H., Stationsweg 13
  68    Touwen & Co., Heerengr. 43
  27    Tulp, Sijbren, Handelsagent, Parallelweg 3

  52    Verboom, C., Dir. der fabr. v.d. fa. Corn. van Leijden & Zn, Zuideinde 83
  99    Veurman, Mr. J.J., Adv. en Proc., Parklaan 4
  23    Vink, W., In hout en bouwmaterialen, Nooreinde 35 (Kant. 8-12, 1-7)
  39    Visser, A.de, (Kant. 9-4), Zuideinde 17
148    Voorthuis, W.G., Hooihandel, Hygienische modelboerderij "Greta"
195    Vries, S.W. de, Woldstra. 30
  89    Vries, S.W. de, Aanleg v. gas- en waterleiding, 2e Hoofdstr. 30

  30    Wateler, H.M., Kassier, Zuideinde 136
127    Waterleiding te Meppel, Kant., Noordeinde 56
  92    Werven Gzn., F. v., Rijwielen en gros., 2e Hoofstr. 7
170    Werven, Gebrs. v., Nikkelfabr., Parallelweg 15
198    Westerbeek, H., Modemagazijn, 1e Hoofdstr.
154    Westerbeek, H.W., Hotel, café-rest. Woldstr. 5
137    Wolf, Michiel, Veehandel. Emmastr. 46
165    Wolff, D.L., Stoomschoenfabr., Kruisstr. 59
  51    Wolff & Zonen, 1e Hoofdstr. 35

  71    Ziekenhuis, Gem., Havenstr. 22
  64    Zuiden, J. v., 1e Hoofdstr. 65
  77    Zuiden, Gebr. v., Manufacturen, tapijten en gordijnen, 2e Hoofdstr. 8

top


MEREVELDHOVEN (alleen Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.--m. tot 1.-- nm,  van 2.-- nm. tot 3.--nm., van 6.-- nm. tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelefoonkantoor

top


METERIK (zie onder HORST )

top


METSLAWIER (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.--m. tot 1.-- nm,  van 2.-- nm. tot 3.--nm., van 6.-- nm. tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelefoonkantoor
 

2    Elema, R.T., Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Zuivelfabr. "de Onderneming"

top


MIDDELBURG (Rijkstelefoonkantoor)

(Koudekerke)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. van 1 nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is geopend: Dagelijks van 8.-- vm. tot 10.-- nm., terwijl de gelegenheid bestaat voor geabonneerden, die daartoe een abonnement genomen hebben, om ook gedurende den nacht te telefoneren.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.
Een publiek telefoonstation voor interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het wachthuis op de sluis te Veere.

 

168    Adriaanse, Mr. J., Adv.-Proc. Langedelft
  10    Alberts, E.M., Seisdam
  98    Alberts Lzn. & Co., Houthandel v/h. G., Houttuinen
160    Alewijnse Szn., D., in Granen, Langeviele. (9 vm. tot 7 nm.)
123    Algem. Mij., tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen
            belaste waarden, Rouaansche Kaai
293    Altorffer, G.O., Seisbolwerk
  79    Altorffer, J.C. & W., Kortedelft
264    Ambachtsschool, Molenwater
  67    Andel, Mr. L. v., Adv. proc., Rotterd. Kade
222    Arrondissements-Rechtbank, Hofplein
300    Automaat, De, Mij. tot verk. v. Petroleum en benzine, Vert. B. Kruze, Koepoortstr.

262    Bakergem, S.H., v., Handel in fijne vleeschw., spekslagerij, Lange Delft
252    Bakker, B.M., Klarebeek, Noordweg
  53    Begraafplaats
220    Bel, Mr. J.H. v., Groenmarkt
261    Belderok & v. Roo, Stoommeubelfabr. "Zeelandia", behangerij, stoffeerderij en
            verhuizingen, Haringplaats
124    Benthem & Jutting, v. Lange brug
103    Benthem Jutting, C.H.J. v., St. Pieterstr.
301    Berdenis v. Berlekom, W., Rouaanschekade
110    Berlekom, A.W. Bs. v., Molstr.
268    Beste, A. de, Handelsagent, Veersche Singel
273    Beugelink, A., in varkensvleesch, St. Pieterstr.
119    Bijlsma, Dr. R., Molenwater
132    Blaupot ten Cate, J.C., Notaris, Kant. geop. v. 9--4, bovendien Maandag en Donderdag v. 6--8
           n.m., Zaterd. alleen v. 9--12, Lange Delft
113    Bliek, A., In steenkolen, Nieuwstraat
278    Bloemenmag. "Iris", L. Delft
136    Boässon & Co., E.H., Manufacturen en behangselpapieren, Markt
  16    Boässon & Zonen's Effectenkant., Izaak, Langedelft
  72    Boässon & zonen, M.H., Markt
177    Boddaert & Co., Kousteensche Dijk
  91    Boer, F.B. den, Langedelft
292    Boer, W. den, L. Gortstr.
145    Bolle, Dr. J.C., Nieuwstr.
290    Bolier, J., Aardapp. en zuidvruchten, L. Delft
  64    Boogaert, G.A., Nieuwe Aanleg
148    Boogaert, P.J., Seissingel
284    Boogaert, Jhr. H.J. v. Adrichem, Rotterdamschekade
108    Boone, D.M., In bouwmater., Korendijk
235    Boone, D.M., Londenschekade
191    Borstelfabr. en Oliehandel, Gortstr.
109    Bosman & v. Goozen, Werfstr. P 131
296    Botting, J., Slager, Dampoort
104    Bouwmeester, Borsius & v.d. Leijé, Den, Kousteensche dijk
  87    Bouwmeester, H.P. den, Houtkaai
190    Brakel, H. v., Paktouw en bindgaren, machinekamerbeh., Alg. papierh., Lange Geere K 248
           Brakel, H.M. v., In huiden, vellen, lompen & metalen, Lange Geere K 248
183    Brandeler, Jhr. M. v.d., Burgemeester, Dam
  24    Broecke & Juttinu, v.d., fa. D.J. van der Horst Serlé, Lange Delft
  66    Broekert & Co., I. de, Achter de Houttuinen
  22    Brouwenaar & v.d. Kamer, Manufacturen, Langeviele
251    Bruijne, P. de, Britsche Vice-Consul, Dir. v.d. Prov. Stoombootd. op de Ooster-Schelde, 
           Rouaanschekade (9--3, 6--8)
  93    Burgerweeshuis, Kant. Molenwater
249    Buteux, J.J., Wed. A.J. Backer, L. Singelstr.

255    Café-Rest. Central, Jac. v. Leur, Lange Delft
130    Callenfels, H.W.J., Dwarskade
  73    Casembroot, Jhr. Mr. E.A.O. de, Spanjaardstr.
240    Cattepoel, K., Londensche Kaai
700    Chef-Telefoniste, Centr. bur.
232    Cohen & Zn., Fa. J.N., Vleeschhouw., en handel in huiden en vellen, Vlasmarkt
122    Credietvereeniging, Agentschap Middelb., Houtkade (9.30-12.30)

216    Deibel, J.M., Loskade
146    Deinse, Mr. J.F. v., Balans
120    Dekker & Co., L., Middelburgsche Melkinr. de Landbouw, Wal.
  56    Dhont, J.C.M., Dam, Zuidzijde
259    D'huy, Fa. F.F., Boekhandel, Burcht
287    D..uv [sic], C.W., Lange Brug
  41    Dieleman, P., Molenwater
128    Dieren, D.J. v., Inspecteur der Posterijen en Telegrafie, Molenwater
  80    Dierikx, P.J.M., K. Noordstr.
169    Dijckmeester, Mr. H.J., Comm. der Koningin, Abdij
155    Dir. v.h. Rijkstelegraafkant., woning, Seisbolwerk 213
189    Does, P.C. de, Balans
228    Dort & Co., Fa. v., Vischhandel Noordzee, Segeerstr.
  40    Dronkers & Zn., D.J., Handel in Comestibles en Koloniale waren Vlasmarkt
297    Dronkers & Co., A., Kruideniersw., tabak en sigaren, Roode- ....... [sic], Markt
  23    Dronkers & Co., H.J., In steenkolen, Lange Burg

153    Eenhoorn, B., Zeeuwsche Stoomboot Mij., Kinderdijk

299    Fak Brouwer, P., Loskade
  60    Faro & Dhont, Kinderdijk
  89    Feen, Dr. F. v.d., Kortedelft
231    Fokker, Mr. J.A., Rouaanschekade
  37    Fokker, J.P., Houtkaai
213    Fongers Wielrijschool, Lange Delft
188    Frank, Jac., Juwelier, Langedelft

  44    Garde, J.W. v.d., Apotheker, K. Noordstr.
  59    Gasfabriek, Molenwater
  30    Gasthuis, Noordplein
248    Geensen, C., Meubel- en kachelhandel, L. Noordstr.
  11    Gelderen, H. v., Ingenieur v. Walcheren, Seissingel
135    Gem. Apotheek, Noordpoortstr.
  76    Gem. Bouwmeester, Stadsschuur
  12    Gend & Loos, v., Latijnsche Schoolstr.
256    Ghijsen, H.C., Kortebrug
107    Ghijsen, W.L., Noordstr.
  33    Gieben, J.C., Arts, Rouaanschekade
206    Gilde, W., fa. C.P. Gilde, Rijwielhandel en smederij, Seisweg
  62    Goethals, C.A., Heerengr.
250    Graanbeurs
  14    Gravesteijn, W.H., Langedelft
  32    Griffier der Staten v. Zeeland, Abdij
  42    Groenewegen, J., Koffiehuis "de Vriendschap", Gr. Markt
  97    Groninger Brandwaarborg Mij., de, Molstr. h. Dam
134    Groot, M.I. de, Notarishuis Abdij
260    Grootheest, J. v., Zeeuwsche Stoombakkerij, Korte Delft
279    Guyst, C.J.P., L. Noordstr.

  69    Hackenberg, Jacq., Pijpstr.
289    Hackenberg, P.M.J.M., in Gouden- en zilverenwerken, Burg
225    Hamer, G. de, Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Lange Noordstr.
  86    Hansen, F.A., Boomkweeker, Schroeweg
142    Harmsen v.d. Beek, A. ten, Comm. v. politie, Dam
253    Harpe, H., Concierge Stadsschuur afd. Fabricage
  81    Harst, J.C. v.d., Rijwielen en automobielen, Lange Noordstr.
  54    Harst's Handel in kolon. waren, Naaml. Venn. J.G. & J.J. v.d., Groenmarkt
114    Heijningen, H. Th. v., Dir. Gasfabr. en Duinwaterleiding
  17    Heijse, J.A., Molenwater
129    Heijse, Mr. J.J., Adv. en Proc., Hofplein
245    Heijse-Isebree Moens, L.E., Rouaanschekade
185    Hendrikse, C.L., in fijne vleeschw., comest. en delicatessen, Segeerstr.
178    Hendrikse, E.W., Dir. Hendrikse & Co's Bankiers- en effectenkant., woonh. N.Z. Dam
102    "Hendrikse & Co's Bankiers en Effectenkantoor", N.V., Kant. 9--4 en 6--7. Zaterdag 9--2, Houtkade
           N 113
  90    Henkes, Dr. I.C., Speciaal arts voor keel-, neus- en oorziekten, Nieuwe Bolwerk
193    Henning, Corns., Fotograaf, Markt
265    Hertogs, A., Meubelfabrikant, Korte Brug
  95    Hessling, F., Café Rest. "de Gouden Zon", Lange Delft
161    Heusden, Fa. J.M. v., Langedelft
126    Hildernisse, Gebr., Boekhand., Lange Noordstr.
285    Hillen, F.A., Noordsingel
182    Hioolen, W., Groenmarkt
117    Hondius, C.J., Vlasmarkt
156    Hooft, A.G. v.d., Kol. en gruttersw. comest. en wijnen, Noordstr.
263    Hootsmans, Wed. M., Hôtel, Café-Rest. Belge, Stationsstr.
  50    Hôtel Abdij, J. Schlüter
  94    Hôtel "du Commerce", M.W. v.d. Garde, Over het Station
  27    Hôtel "Nieuwe Doelen", Lange Noordstr.
  57    Hôtel, Grand Hôtel-Verseput, Dir. F. Kluivingh, Langedelft
236    Houthandel, v.h. G. Alberts Lzn. & Co., Opslagplaats, Loskade
208    Hubregtse, J., Veehandel, Vlissingschestr.
210    Huis v. Bewaring, Kousteenschedijk
298    Hulst, H. v.d., voorh. C.J. Stomps, Fruitkweekerij, Bloemisterij, Noordweg

166    Informatiebur. d. Vereen. tot bevordering v.h. vreemdelingenverkeer in Walcheren, Gr. Markt
128    Insp. der Posterijen en Telegrafie, woonh., Molenwater
  45    Insp. der Posterijen en Telegrafie, bur., L. Noordstr.
291    Iven, Gebr., L. Delft

175    Jager, Jr., Fa. D. de, Eigenaar Herman J. Kruyder, ijzerh., Huish.- en Jachtart., 
            Landbouwwerktuigen, Lange Delft
  78    Janse, L., Aanl. v. gas- en waterl., huish. art., Nieuwstr.
  92    Jeras & Zonen, Fa. M.K., M.C. Roest, Korte Delft
186    Jeronimus, Alb., Graanhandel, Lid der fa. Jeronimus & v.d. Bergh, kant. Kinderdijk, woonh. Londensche
            Kade
233    Jeronimus Sr., Albt., Rouaanschekade
  25    Jong & Co., de, Kortedelft

205    Kakebeeke, J.M., Nieuwlandscheweg
  82    Kakebeeke Gzn., wed. J.H.C., Havenkanaal
  48    Kakebeeke, L.G., Loskade
    4    Kakebeeke, stal
244    Kamer, Adr. C. v.d., Kol. waren, gedistilleerd, Pottenmarkt
171    kamermans, J., Granen
234    Kamp, Dr. H. v.d., Singelsstr.
280    Kantongerecht, Balans
227    Keg Czn., P., N.Z. Dam
    8    Keiser, v. Sonsbeek, Mevr., Noordstr.
237    Kempen & Zn., J.M. v., mag. v. gouden en zilveren werken, L. Delft
137    kindermann, Dr. J.C., Arts, Langeviele
221    Koole, P., fa. M.K. Jeras & Zonen, Dam
118    Kortekaas, P., Pijpstr.
  58    Kosten, W., Accountantsbur., Nieuwe Haven
283    Kraamer, J., Rijksveearts, Tramsingel, Koudekerke
    5    Kreijmborg & Co., Lange Delft
  20    Kreke, De Kan & Co., v. de., Spanjaardstr.
150    Kröber Jr., Fa. D.G., St. Pieterstr.
300    Kruze, B., Vert. Petroleum en Benzineh. "de Automaat", Koepoortstr.

  43    Langeraad, P. v., Zeeuwsche bierhandel, Heerengr.
  47    Leijdesdorff, L., Markt C 10
  26    Leijé, M.A. v.d., Londensche kaai
238    Littooy Azn., A.D., Bur. "de Faam", Spanjaardstr.
198    Loois Jr., A., Bierkade

  84    Maas, J.A., Makelaar, lid der fa. Maas & de Groot, Heerengr.
  68    Maas & de Groot, Korendijk
258    Maison Brinckman, fa. Wens, Dam
203    Meertens Jr., Firma K., Korte Delft
  85    Meester, T.H. de, Rouaanschekade
184    Meinsma, O.O., Lange Delft
174    Mes, Antoine, Pianofabriek, Gortstr.
106    Mes, A.A. Dam G 29
269    Middelburgsche Courant, (Redactie), St. Pieterstr.
139        Idem, Administratie, St. Pieterstr.
209    Middelburgsche IJzer- en staal handel, N.V., v/h Agelink v. Rentergem & Zn.,
            Schoorsteenvegerssingel. (kant 9--6)
  49    Middelb. Mij. v. Stoomvaart, Rouaansche kaai
230    Mieden v. Opmeer, Jhr. Mr. J.P.F. v.d., Rouaanschekade
187    Mijle, A. v.d., Confiseur, Dam
303    Militair Hospitaal, Houttuinen
133    Miranda, M. de, Hôtel, L. Noordstr.
219    Moolenburgh-Helder, Mevr. de Wed. Mr. H.C., Loskaai
195    Morks, Jan, Lange Delft
226    Muijnck, Fa. de, Instrumentmaker, Lange Brug
164    Munck, H. de, Hotel Café-Rest. "Suisse", Groote Markt
201    Murk, F.J., Kapper, Lange Delft

158    Naaml. Venn. Centr. Kleeding mag., Lange Delft
218    Naaml. Venn. Mantelmag. "De Duif", Noordstr.
  75    Mederl. Bank, Agentsch., L. Gortstr.
  38    Nonhebel, G.K.A., Langedelft
  77    Noske, W.C., Singel C 50a
    6    Nuesell, Henri J., Kleermaker, Mil. en Burgerkleeding, Livrei, N.Z. Dam

  21    Oordt, H. v., Hoofdingen. Dir. Rijkswaterstat, Koepoortstr.
212    Oosterhuis, R., Banketbakker en Kok, Lange Delft
  45    Opz. der Telegrafie, Bur. Lange Noordstr.
  47    Os, Fa. S. v., Vleeschhouwer, Markt C 10
173    Os, S. v., Giststr.
179    Oss, C. v., Vleesschouwer, Vlasmarkt
  39    Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Heerengr.

140    Pagter, P. de, Vleeschhouwer, en spekslager, Dwarskade
  29    Papegaaij & Zn., R.A., Banketbakker, Lange Burg
241    Papegaaij, R.A., Noord Bolwerk
196    Pienbroek, M.J. v., Apotheker, Markt C 3
207    Pieters, J.A., Stoommineraalwater- en limonadefabr., distill. en likeurst., Vlaschmarkt (7--12, 1.30--6)
271    Poel, C.M. v.d., brandstoffenh., Langebreestr.
152    Polak, Gebrs. Electrot. Bur., L. Noordstr.
    7    Polak & Zn., en Jesayis, Fa. M.L., Gortstr.
157    Polderbestuur v. Walcheren, Abdij
  13    Politie-Bur., Markt
143    Politiebur., Giststr.
128    Posterijen en Telegrafie, Insp. der, woonh., Molenwater
127    Posterijen en Telegrafie, Adj. Insp., A.J.F. Wouters, woonh. Turfkade 182
163    Postkantoor, Noordstr.
  70    Proos, M.P.A., Seisplein

125    Raad v. Beroep, Ongevallenverz. Hofplein
267    Rechter-Commisaris, Arr. Rechtb., Hofplein
116    Reijnierse, A., Loskade
  19    Reilingh, Dr. H., oogarts, Loskade
101    Rekkers, Fa. Corns. J., Fr. Boässon, Giststr.
200    Riel, G.J. v., Varkensmarkt
159    Rijcke Jr., W.A. de, Stalhouderij "de Hoop", Vlissingschestr.
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
155    Rijkstelegraafkant., Dir. v.h., woning, Seisbolwerk 213
  36    Roose, W., Stalhouderij, verhuurder v. paarden en rijtuigen, Bree

105    Sanders, S.J., Stalhouderij "de Vijf Ringen", Spanjaardstr.
100    Scheps, E., Med. Docts. Arts, Rotterd. kade
  50    Schlüter, J., Abdij Hôtel
  71    Schorer-Plaat, E., Huize Toorenvliedt
121    Schoute, Dr. D., Chirurg, Seissingel
294    Schwartzenberg & Hohenlanzberg, Mr. G.F. Baron thoe, Hofplein
  97    Sluijs & Co., Het Ned. Handelsinform. Bur. v.d., Molstr. hoek Dam
281    Smidt, A. de., Noordsingel
199    Smit Azn., Mr. Jan, Koepoortstraat
147    Smits, R.M., Boekh., Dam Korte Delft
223    Snijders, herman, Molenwater
  46    Snoep & Co., Ververijstr.
214    Snouck Hurgronje, Jhr. Mr. Dr. W.A.J., Bolwerk
115    Snouck Hurgronje, Jhr. Mr. W.H., Loskaai
112    Societeit "St. Joris" Balans
  63    Societeit "de Vergenoeging", Markt
165    Sorge, Adriaan v., in Aardappelen de Fruit, Korendijk
  15    Spaarbank, Bogardstr.
194    Sprenger, W.J., L. Noordstr.
239    Sprenger, Mr. F.J., Dam
180    Sprenger, Mr. G.J., Gortstr.
  83    Staatsspoorw., Mij. tot Expl. v., Station
  31    Stadhuis, Markt
181    Stoom- & Chemische Wasscherij "Middelburg", Loskade
217    Straaten, Gebr. v., Wagenaarstr., (kant. 9--12; 2--5)
229    Strengholts, Electro-Bioscope Gr. Markt
277    Strien, A. v., broodbakkerij, Burg
151    Struve, H.T., Notaris, Molstr.

  18    Tak & Co., J.A., Groenmarkt. Kant. 9--1.30 en 3--7)
192    Tak, Mevr. Wed. A., Koepoortstr.
    ..    Telegraafkantoor (°)
  45    Telegrafie, Opz. der
    9    Theune en J. de Kam, A., Sleepers Domburgsch Schuitvlot
243    Thoulon v.d. Koog, Mr. M. v., Rouaanschekade
254    Turk, Mevr. M. Hurgronje, Houtkade

144    Veer Gzn., Mr. A.A. de, Vlissingschestr.
257    Vereen. Kinderzorg, Veerschesingel
  74    Verhage, J., voorh. Broeders Koffiehandel, Rotterd. kaai
  28    Verheijden, Dr. A.W., Langedelft
  35    Verpleeghuis, Langeviele
286    Vertregt, J.A., Noordstr.
202    Vervaat, P.A., Dam Z.Z.
  96    Vitrite Works Ltd., Commercie Werf
270    Vlieger, J.J. de, Bier- en wijnh., Rotterdamschekade
204    Vries Sr., D. de, Dir. Stoombootdienst Annie I en II op Amsterdam, Kinderdijk. (kant. 9--12, 2--5, v.
            April--Aug. 2--6 nm.)
275    Vries, Fa. Wed. P.D. de, Stoombootonderneming "Zeeland", Rouaanschekade (kant. 9--12, 2--6)
  51    Vroom & Dreesmann, Manufact. Mag. "De Zon", L. Delft
246    Vroon, L.J., L. Noordstr.

197    Waghto, A.T.A., Rouaanschekade
131    Wapp, J.J., Arts, L. Noordstr.
138    Waterlander & de Stoppelaar, Kuiperspoort
170    Weijl, L., Arts, Noordzijde Dam
155    Wethmar, W.F.K., Dir. v.h. Rijkstelegraafkant., woning Seisbolwerk 213
167    Wielemaker, J., Stalhouder, Verhuurder v. paarden en rijtuigen, Volderijlaagte
211    Wiener, J.A., lid der fa. Wiener & Co., Lange Burg
  99    Wiener & Co., S., Lange Delft
141    Wijtenburg, P.J., Rijwielen- en automobielhandel, garage, verhuren en repareeren van auto's, Lange
           Delft
  61    Witt Hamer, Mr. M.J. de, Dam Noordzijde
247    Wolders, G., Rijw. en electr. art., Hoogstr.
274    Wolff, Ch.J. de, brood- en dessertbakkerij. Londenschekade
176    Wolff, Isaac de, St. Janstr.
127    Wouters, A.J.F., Adj.-Insp. der posterijen en telegrafie, woonhuis Turfkade 182

304    Zeegers-Aukes, Jos., Kant. A. Jurgens Margarinefabr., Korte Delft
  88    Zeeuwsche Bank, Dir. J.W. de Oude, Lange Noordstr. C. 19. (Kant. 9--5; Zaterd. 9--2)
123    Zeeuwsche Hypotheekbank, Rouaansche kade
172    Zeeuwsche Kolen Mij., Dir. L.A. Stofkoper, Goesche Korenmarkt
288    Zeeuwsche Rijwiel Comp., Markt
154    Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesth., voorh. S. & M. Boogerd, Oostkerkplein. Kant. v. 9--12, 1--5 en 6--7
162        Idem, Hooischuur, Loskade
    3    Zip, J.A., Singel
149    Zip & v. Teijlingen, J.A., kant. 9--1.30 en 4.30--6.30, Dam. (woonh. Jhr. A.A. v. Teijlingen)
272    Zuivelconsulentschap v. Zeeland, Wagenaarstr.

top


MIDDELHARNIS (Rijkstelefoonkantoor)

(Sommelsdijk)

Diensturen: werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

15    Boomsma & S. v.d. Plaat, B., Dir. Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij, Voorstr.
10    Born, J.C., Veehandel, Kade
23    Buuren, P.A. v., Notaris

18    Gemeentehuis
  6    Gouswaart, L., Comm. landbouwproducten, Spuistr.

14    Hanson, Joh., Hotelhouder

12    Kolff & Zn., Wed. C., Reeders en wijnh., Voorstr.
20    Koogh, J. v.d., Landbouwer, Voorstr.
24    Kooman, H., Koopman, Dirksland, uienloods, Tramstation
17    Korteweg, Mej. A.W., Voorstr.

  4    Meijer, K.J., Hotelhouder
13    Mijs, A.A., Landbouwer en administr. Sommelsdijk

  5    Nipius, Fa. J.J., Manufacturen, Kaai

  9    Oudgaarden, P. v., Kassier. (Kant. van 9--1 en 2--4)

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
11    Ruiter, L.F. de, Kassier

16    Slis & Zn., P.L., (J.J. Slis), Reeders, Voorstr.
19    Steijn & Co., Fa. v., Kassiers, Ring A 121-124

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


MIDDELIE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


MIDDELSTUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Nanninga & Zonen, Fa., Houthandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Zuivelfabriek "Middelstum"

top


MIDDENBEEMSTER (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Jonges Pz., D., Hotelhouder, Handel in wijnen en cognac

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 495 / 496-497 / 498-500

Transcriptie door: Ine van den Munckhof / Dick Warrink / Dick Koster


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net