MIDSLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm.; van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm., van 8.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente
1    Kuijper, A.J., Hôtel " 't Wapen v. Terschelling"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
2    Roos, J., Schipper

..    Telegraafkantoor

top


MIERLO (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm. van 12.-- m. tot 1.--, nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm; van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


MIERLO-HOUT (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm; van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


MIJDRECHT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm. van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

6    Aartsen, J., Roomkaasfabr., "Pieternel"

1    Bruggen, Dr. D.J. v. Arts

2    Doesburg, Fa. Wed. B. v., Biscuitfabr. "de Lindboom"

4    Gemeentehuis

5    Heijden, J.F.W.J. v.d., Notaris

3    Naaml. Venn. Stoomtimmerfabr. "Croonstad", voorh. C. Verweij & Zn.

..    Rijkstelegraafkantoor
7    Ruiter, A. de, Veearts

..    Telegraafkantoor

Zie voor de nummers in aansluiting ook onder UITHOORN.

top


MIJNSHEERENLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.--., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
De overbrenging van gespreksaanvragen voor dit kantoor kan ook in de tusschentijdsche sluitingsuren op werkdagen tot 7 uur des avonds geschieden.

 

1    Kuile, G.J.B. ter, Burgemeester v. Mijnsheerenland en Westmaas

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Straaten, F. v.d., Notaris

..    Telegraafkantoor

top


MILL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

7    Arntz, H.N.J., Arts

5    Daal, Gebr. v., Aardappelhandel

1    Hout, Gebrs. v., klompenfabr. en houtzagerij

6    Mij. Princepeel

2    Reijnen, A., Molenaar
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

3    Spanjers, H., Varkenskoopman
8    Station der Noord-Brab. Duitsche Spoorw. Mij.

..    Telegraafkantoor
4    Teppema, J.S., Dir. Zuivelfabr.

top


MILLINGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: (*) Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in liet Post- en Telegraafkantoor.10    Arntz, Nico
  7    Arntz, S.W., Veearts.
 
  1    Lier, J.W. v., Scheepsbevrachter
 
12    Makaaij, L., Bakker
  9    Mutter, Th., Rentmeester

10    Naaml. Venn. Mij. voorh. W. Arntz & Co. tot Aanneming v. werken
  3    Naaml. Venn. Scheepswerven, voorh. H.H. Bodewes.
10    Naaml. Venn. Steenfabrieken voorh. Terwindt & Arntz, Dir. Nico Arntz

  6    Pensionaat "Sacré Coeur"
 
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
 
  2  Slagtman, W.J., Zeilmaker
  4  Stoffelen, R. H., Hôtelhouder
 
  ..    Telegraafkantoor (°)
 
  5    Wijck, W.H. v., Gemeentontvanger
 
*) Met de hierbovengenoemde rechtstreeks aangeslotenen kunnen lnterlocale en Internationale gesprekken worden gevoerd gedurende de uren, waarop het Rijkstelefoonkantoor te Nijmegen voor den Interlocalen en internationalen dienst geopend is, dus: op werkdagen: van 8.- vm. tot 10.- nm., op Zon- en Feestdagen van 8.- vm. tot 2.30 nm. en van 7.- nm. tot 8.- nm.

top


MOERDIJK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


 
3    Paans, Gebrs., Scheepsbouwers, Roodevaart
 
..    Rijkstelegraafkantoor (°)
 
2    Schriek & Zonen, Wed. G., Meelh.
 
..    Telegraafkantoor (°)

top


MOERGESTEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 11.- vm., van 12.- m. tot 1.- nm., van 2.- nm. Tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


 
4    Bommel, Fa. C. v., Stoomschoenfabr., Pianostr. 34
1    Bommel, Fa. Wed. J.P. v., Schoenfabr.
 
3    Liefdegesticht
 
2    Rijckevorsel v. Kessel, Jhr. L. v., Pastoor
..    Rijkstelegraafkantoor (°)
 
..    Telegraafkantoor (°)
 
5    Witlokx Bressers, H., Villa Hoogenhuizen

top


MOLENAARSGRAAF (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


 
1    Ballot, H., Notaris
 
..    Rijkstelegraafkantoor (°)
 
..    Telegraafkantoor (°)

top


MONNIKENDAM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 4.- nm., van 6.- nm. tot 8.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm. Zon- en Feestdagen van 1.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Bloem Jzn., G., Ansjovis, engrosh.
 
13    Coöp. Graanmalerij en Koekenslagerij
 
10    Doelen Hôtel
 
  7    Haas, Mevr. Wed. C. de Scheepsbouwerij

  2    Martens, C.. Opz. bij het Hoogheemraadschap Waterland, Zarken
11    Meij, S., Vischhandel, Zuideinde
 
  1    Neijzen, J., Vischhandel
12    Neijzen & Buter, Fa. Vischhandel
 
  3    Oosterhaan, J., Vischh. Noordeinde

  8    Papierstucfabr. "Holland", D. Blankevoort, Gooischekade
 
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
 
  5    Stam, Fa. A., Vischh., Havenstr.
 
  ..    Telegraafkantoor (°)
  9    Tijen, C. v., Arts
 
  6    Winkel, R., Vischh.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 501 / 502

Transcriptie door: Gerrie Overweel / Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net