MONSTER (Rijkstelefoonkantoor)

('s-Gravezande)

Diensturen: Werkdagen: van 1 mei:-15 Oct. van 8.-- vm. tot 9.-- nm. (*), van 16 October - 30 April: van 8.-- vm. tot 1.--nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm - 7.30 nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.--nm  tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
(*) Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare Rijksspreekcel.

 

12    Beukel, M v.d., Koopman, Vaart 

  6    Electr. Mij., Eerste Westlandsche
10    Electr. Smederij, D.J. Onderwater

  3    Gemeentehuis
15    Goemans, P., CafÚ Overheide

  8    Hoeven, W.M. v.d., Wijk B 6

  1    Keijzer, C.A., Koopman
  4    Kerbert, J.J.,  Tuinder, Poeldijkscheweg            

  7    Luik, A.L.T. v., (Zuid Holl. Mij. tot redding v. schipbreukelingen, Rotterdam) 

....    Rijkstelegraafkantoor (░)

13    Straalen, L.v., Koopman
  2    Sutorius, G.M., Burgemeester

....    Telegraafkantoor (░)

11    Veilinggebouw
  9    Verhoog, M., Koopman en Commisionair

14    Wel, C. v.d., Tuinier 's-Gravenzande  
  5    Wilde geb. A. v. Spronsen, Wed. P. de, Stalhouderij, Choorstr.

top


MONTFOORT (Rijkstelefoonkantoor)

(Linschoten en Willeskop)

Diensturen: Werkdagen: van  8.-- vm. tot 1.-- nm. ,  van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm., van 8.30 nm - 9.-- nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.--nm  tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- Telegraafkantoor.

 

  7    Eerste Ned. Wielenfabr., H.J. v., Rooyen & Zoon

10    Gelder, G.A. de, Notaris, Hoogstr.

  2    Koolemans Beijen, G.J.W., Steenfabr., Willeskop
11    Kurver, R., Vleesch- en fruithandel, Linschoten

  6    Los, T., Dir. N.V. "de Nijverheid", Steenfabr.

  3    Meijer, J., Kaash., Hoogstr.

....    Rijkstelegraafkantoor (░)
  5    Rossum, L.G. v., Graanh. en Stalhouderij, Hoogstr.

12    Spreij & Zonen, Houthandel, filiaal
  8    Stadhuis, (9--12.15 en 2--4)
  9    Straver, Th., Tabak- en sigarenfabr., Hoogstr.

....    Telegraafkantoor (░)

  4    Vos, G. de, Stalh., Lange Kerkstr.

  1    Wiegerinck, Gebrs., Steenfabrik. Hoogstr. 

top


MOOK zie onder Cuyck en Nijmegen 

top


MOORDRECHT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van  8.-- vm. tot 1.-- nm. ,  van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.,   Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.--nm  tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- Telegraafkantoor.

 

  2    Bier, J., Bloemist,  Kerklaan
  1    Bots, J.M.A., Pastoor

  3    Dirkzwager Dz.,  N.,  Zeilmaker, Westeinde

....    Rijkstelegraafkantoor (░)

....    Telegraafkantoor (░)

top


MUIDEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van  8.30 vm. tot 1.-- nm. , (*)  van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.,   Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
(*) Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingtijd daarvan beproefd.

 

  4    Bouvy & Zn., J.J., Zoutzieders, Heerengracht  A 98
  7    Buskruitmakers v. Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, De Gezamenl.

  8    Gemeentehuis

  6    Naaml. Venn. Scheepsbouw Mij. voorh. fa. H. Schouten, IJzeren en houten scheepsbouw,
        Hellingstr.  B 29

....    Rijkstelegraafkantoor (░)

....    Telegraafkantoor (░)

  5    Veeren, A.W. v., Grutter, Heerengracht A 75
  1    Velden Fockens & Co., v. d., Verffabr., Heerengracht A 41

top


MUIDERBERG (hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: (1 Juni -- 31 Aug ) van 8.-- vm. tot 1.-- nm.(░) , van 2.-- nm. tot 3.30 nm, van 6.-- nm. tot 8.-- nm. (1 Sept. -- 31 Mei) van 9.-- vm. tot 1.--. nm., van 2.-- nm tot 3.30 nm., van 6.--nm. tot 7.30 nm., Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het hulptelegraafkantoor.
(░) Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  3    Beek, C.L. ter., H˘tel "Het Rechthuis"

  1    Fort Coehoorn, Directiegebouw der Genie

  4    IsraŰlitische Begraafplaats, Het bestuur der, Opzichter N.S. Swaap

  5    Pension "Lindenhorst"

  6    Raadt, J.L. de, Burgem. v. Muiden
....    Rijkstelegraafkantoor (░)

....    Telegraafkantoor (░)

top


 MURMERWOUDE (hulptelefoonkantoor)

(AKKERWOUDE, DANTUMADEEL, DANTUMAWOUDE

Diensturen: Werkdagen:  van 9.-- vm. tot 11.-- vm. , van 12.-- m. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.-- nm. , van 6.--nm. tot 7.-- nm., Zon-, en Feestdagen; Goeden Vrijdag en Nieuwjaarsdag:geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het hulptelegraafkantoor.

 

  2        Co÷p. Stoomzuivelfabriek "Dokkumer Walden en omstreken", Akkerwoude

  3        Gemeentebestuur v. Dantumadeel

  1        Hellema, Mr., H.W., Notaris, Lina's Hoeve, Dantumawoude

....        Rijkstelegraafkantoor (░)

....        Telegraafkantoor (░)

top


MUSSELKANAAL (Rijkstelefoonkantoor)  

Diensturen: Werkdagen:  van 8.-- vm. tot 1.-- nm. , van 2.-- nm. tot 3.30 nm, van 5.30 nm. tot 7.30 nm. , Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. , van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  3    Bekkering, A., Groothandel in kunstmeststoffen en landbouwmachines
  8    Berg., J. v.d., Stoomtimmerfabr., Valthermond
  2    Boer, P. de, Logementhouder
  6    Branbergen, J.,  Biscuit en wafelfabr.
  5    Brongers, F., Logementhouder

14    Kah, H., Graanhandel
10    Koster, Erven, Uitgevers

13    Middel, H., In boter en eieren, Comm. in aardappelen

....    Rijkstelegraafkantoor (░)

  1    Schot, H., Logementhouder
  7    Slim, H. Commisionair
15    Steeman, Joh.F.H., Koperslager, gasfitter en rijwielhandelaar

....    Telegraafkantoor (░)

12    Wallage, B., Huidenzouterij en lomperij
  9    Wallage Lzn., J., Paardenslagerij
11    Weemhoff, H.A., Logementhouder

top


NAALDWIJK (Rijkstelefoonkantoor)

(HONSELERSDIJK en de LIER)

Diensturen: Werkdagen:  van 1 Aug. tot 31 Mei: 8.-- vm. tot 9.-- nm. , van 1  Juni tot 31 Juli: van 8.-- vm. tot 9.30 nm.*) Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. , van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

(*) Gedurende de sluitingstijden van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare Rijksspreekcel.

 

27    Adrichem, Th.  v., Banketbakker
16    Afd. Honselersdijk der Vereen "Westland", Naaldwijksche weg, Honselersdijk
18    Afd. de Lier der Vereen "Westland", de Lier
  2
    Afd. Naaldwijk der Vereen "Westland", Haven

  1    Bos, W.  v.d., Koopm. in groenten, Havenstr.
28    Bosch, D.,  v.d., Smid, Havenpl. 4

  9    Co˘p.Zuivelfabr. "Delfland" 

23    Electrische Centrale
31    Ende, A.J.  v.d., Rijwiel- en motorhandel, Molenstr. 42

39    Exportveiling Poeldijk

21    Gemeentebestuur, Heerenstr.
  8    Groot, K.A. de, Koopm;, 's Gravenzandscheweg

17    Hoen, J. 't, Koopm., Zuidweg
15    Hogenboom A., Administr., graan-en kaash., Prinsengr., Honselersdijk 
  7    H˘tel Torenburg. Eig.  E.A. Fransen

  3    Kester, J.A.H., Vleesch-houwer
32    Klapwijk, J., Vrachtrijder
35    Kuijvenhoven, A., Fabrikant v. kisten en broeiramen
24    Kuijvenhoven, P., Heerenstr. 22
30    Kweekerij "Gruno", Honselersdijk
  5    Kweekerij "Nieuw Honsel", Honselersdijk

  4    Lalleman G., Metsel. en aannemer
34    Lenteren E. v., Fruit- en groentenkweeker

29    Maanen, A.O.A. v., Exporteur van fruit en groenten
20    Modderman, H.J.H., Burgemeester, Heerenstr.

26    Nieuwkerk, J.N. v., Koopman en comm. in fruit en groenten, Wilhelminaplein 22

13    Olsthoorn, A., Stalhouder, Prins Hendrikstr.

19    Prooije, Gebr. v., Druivenkweekers

....    Rijkstelegraafkantoor (░)

22    Schie, W.A. v., Arts, Dijkweg

....    Telegraafkantoor (░)
14    Timmers, Dr. P.,  Med. Doct. en Arts, Heerenstr. 42

37    Veilingvereen. "Westland", Afd. de Lier
25    Veilingvereen. "Zwartendijk"
  6    Verhagen, A.L., Graanh., Pr. Hendrikstr.
33    Verhagen, C., In granen en mesting
12    Vroeg, A.A., Timmerm. en Aannemer, Wilhelminaplein

10    Welling, A.M., Vruchtenkweeker    

top


(░) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 503-504

Transcriptie door: J. de Graaf


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net