OCHTEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Bor, A., Café, veerhuis en fruithandel

  3    Everdingen, J.H. v., Steenfabrikant

  4    Glabbeek-Arnte, G.W. v., Steenfabrikant

  5    Ogten, H. v., Fruithandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Soest, A.M. v., Café, stalhouderij en fruithandel

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ODOORN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Kreulen, E., Deurwaarder

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Werf, V. v.d., Kalkfabrikant en kunstmesthandel

top


OEDENRODE (SINT) (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  8    Alsem, J.N.L., Hôtel en Pension
  7    Anderegg, Dr. G., Geneesh.

  3    Hagen, Pieter v.d., fa. H.W. v.d. Hagen, In natuurboter
  1    Hagen, Fa. H.W. v.d., Handel in kolon. waren

  2    Maatschappij "Nutricia"
  4    Manger Catz - de Girard de Mielet v. Coehoorn, Mevr. Douair.
  5    Mignot & de Block, Sigarenfabr.

  6    Odagesticht, St., R.K. Ziekenverpleging

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Werf, V. v.d., Kalkfabrikant en kunstmesthandel

top


OEGSTGEEST (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder LEIDEN

top


OENE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.,
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Broekhuizen, K., Dir. Boterfabr.

  2    Heering, H.C., Winkelier

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


OEVER (DEN) (Wieringen)

 (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.,
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Bosker, M., Graan en kunstmesthandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


OIRSCHOT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen van 8.- vrn. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekeel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.


 
2    Grinten, Mr. N. v. d., Griffier Kantongerecht

1    Kuipers, J.H., fa. H. Kuijpers - v. d. Heuvel, Markt

4    Lobach, H., Arts
 
3    Maréchaussée kazerne
 
..    Rijkstelegraafkantoor (°)
 
..    Telegraafkantoor (°) 
5    Teurlincx & Meijers, Fa, C.H, Stoelenfabr.

top


OISTERWIJK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 7.30 nm. Zon en feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm. van 1.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.


 
18    Bergh, F.B. v. d.
16    Bloemink, H.O.C., Arts, Lindeind.
  9    Breda v. Kelckhoven, Mevr., "Huize het Hof"

13    Gasfabriek, fa. George Wilson

  3    Hamers & Co., Sigarenfabr. "Huifkar."
19    Heijden, Dr. E.H.J. v. d., Arts, Lindeind
  6    Heuvel, Dr. A.J. v. d., Arts, Lindeind
  2    Hillen & Co., Fa., Boterfabrik., Boxtelsche Baan
  4    Hôtel "de Linde"

  8    Iersel, M.J. v., Hôtel, Stationsstr.

17    Kuijpers, S.M.M., Lederfabr.
22    Kuijpers, Fa. C.J., Slagerij

20    Mel's Stoomschoenfabr.

12    Oisterwijksche Stroohulzenfabr., M. v. d. Heuvel, Kerkeind
15    Oppenraaij, W.J.P. v., Districts-Schoolopziener.
14    Oss, Fa. Gebrs. v., Vleeschhouwers, Kerkstr.

  5    Perk, G.D., Wijnh., Lindeind

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

11    Sanders, G.H.J., Hôtel-Pension "de Hondsberg."
  7    Sanders, G.H.J., Hôtel-Pension "de Zwaan."

  ..    Telegraafkantoor (°)

  1    Vürtheim, J.J., Villa "Rustoord."

21    Weijers Paternoster's Steenfabriek "Wilhelmina"
10    Wouters, W.J., Notaris, Lind.

top


OLDEBERKOOP (Huipteiefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 11.- vm., van 12.- m. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


 
5    Coöp. Vereen. tot Aankoop v. Landbouwbenoodigdheden
3    Coöp. Voorschot- en Spaarbank
 
1    Hof, B., Hôtel "het Wapen v. Ooststellingwerf"

6    Ouwersloot, H.D.J., Notaris

..    Rijkstelegraalkantoor (°)
 
7    Stoomzuivelfabr. "de Goede Verwachting"
 
..    Telegraalkantoor (°)
 
2    Willinge Prins, E., Villa "Vredewoud."
4    Willinge Prins, P.L., Villa "Lunia"

top


OLDEBOORN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- am. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


 
5    Andringa de Kempenaer, Jhr W.R.L. v., Burgemeester van Utingeradeel
 
      Coóp. Stoomzuivelfabr., Dir. J.M. Zwerver
 
4    Gemeentehuis v. Utingeradeel
 
2    Hoolsma, K.E.
 
3    Monsma, O., Papier- en boekhandel, Oliverschrijfmachines
 
..    Rijkstelegraafkantoor (°)
 
..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 531 / 532

Transcriptie door: Fokke Zwaan / Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net