OLDEBROEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm , van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst. (Ook op Goede Vrijdag en Nieuwjaarsdag.)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Drost, K., Handel- en Exportkweeker

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


OLDEMARKT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm , van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Gemeentehuis

1    Meyboom, W.A., Notaris

2    Nijsingh, J., Dir. Roomboterfabr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


OLDENZAAL (Rijkstelefoonkantoor)

(LUTTE)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. van 1.-- nm. tot 2.-- nm. 
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen:
van 8.-- vm. tot 9.-- nm., Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.

 

29    Banning, F., Boekh., boekdrukkerij en boekbinderij
63    Baurichter, C. & H., Kassiers, Kant. 9 --12, 2 -- 5 ½, Zaterd. 9 --12, 2 -- 4
40    Bleckmann, F., (8.30 -- 12, 2 -- 7)
69    Boll, C.H., in Kruideniersw., Grootestr.
54    Boll, H. C., Hôtel-pension, Lutte
23    Boll, Carel, Kruideniersw., Bischopstr.
  4    Braakhuis, J.G., Slagerij, Gasthuisstr.
11    Brasch & Rothensteln. (Kant. 8 --1, 2 -- 6½)
  8    Breekland, D.
79    Bröcking, C., Coiffeur, Steenstr.
78    Bruggeman, G., (Uitgever, Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken)
53    Bruyn, A.G. de, Arts

66    Cate, H.E. ten, Villa "Egheria" op den Tankenberg
26    Cohen, D.H.
59    Cohen, M.H., Grootestr.
41    Cohen, W.H., Fabrik. v. poetskatoen en poetsdoeken
18    Cohen, Meijer., Fabr. Enschedesche straatweg
71    Coöp. Landbouw Vereen., Denekamperstraatweg

83    Davina, H., Brood- en Banketbakker, Markt
34    Dir. der Drinkwaterleiding,  (Kant. 8½ --12, 1½ -- 5)
61    Dir. der Oldenzaalsche Telef. Mij.

77    Ellen, C. ter, Enschedeschestraatweg
10    Ellerbeck, H., Agenturen, Hengelooschestr.

19    Fleumer, Gebr., In kunstmeststoffen en landbouwzaaizaden
  6    Fleumer, Gerard

13    Gelderman, Mevr. de Wed. D.
  1    Gelderman, H.J.H., Huize Kalheupink
37    Gelderman, H.P.
57    Gelderman, Joan
60    Gelderman, P.J., Fabr. Samarang
17    Gelderman & Zonen, H.P.
  3    Gelderman, Mevr. de Wed. C.M., Huize de Haar
56    Geldersch-Overijselsch Locaal spoorw.-Mij., Station der
55    Gemeente-Secretarie, (8½ --12½, 2 -- 5, Zaterd.middag gesloten)
52    Gend & Loos, v., H. Colignon & Co.
75    Gerlach & Co., Expediteurs. (Vertegenw. J. de Vries)

72    Herman, J.J.A., Ned. Herv. Pastorie
14    Holl. IJzeren Spoorw.-Mij., Station A.S.
32    Hôtel de Gouden Leeuw, (H.A. Vastert)
24    Hotel de Ster, (Ensink)

73    Inspecteur der Dir. Bel. Inv. en Acc., kantoor 9 --12 en 2 -- 5)

84    Kan, Harry, Veehandel, Grootestr. 28
36    Kan, Herman, Schoolstr.
35    Kan, H. & J., Vleeschhouwerij
38    Kan, Jonas, Deurningerstr.
20    Kan, Firma W.
80    Kaptein, A.J., Groenten en Fruithandel, Bisschopstr.
12    Kasprowicz, J., Agentschap der Holland-Amerikalijn
58    Kazerne der Kon. Maréchaussée
33    Kersken Jr., H., Expediteur. (Kant. 8½ --12, 1½ -- 6)
45    Kon. Oldenz. Stoomweverij, voorh. J.H. Molkenboer Jr., Kant. 8 --12, 2 --7

51    Leeuw, L. de, voorh. fa. R.J. Kan, Vleeschhouwerij, Ootmarsumschestr.
70    Lied, J. v. d., Banketbakkerij, Deurningerstr. 43
39    Lottgering, J.H., Ass., Grooth. in steenkolen en cokes
  9    Lottgering Jz., Sigarenmag., "El Mundo", Steenstr.

58    Maréchaussée, Kazerne der Kon.
15    Masseur Jr., A.A., Rest. Station
65    Meijer, J., Poetskatoenfabr., Grootestr.
44    Molkenboer, H.J.
45    Molkenboer Jr., J.H., Kon. Oldenz. Stoom-weverij, voorh., (8 --12 en 2 --7)
62    Molkenboer, Scato, Villa Zwarteweg

76    Nolet, Vincent, Arts, Bisschopstr.

82    Olffen, H.J. v., Brood- en Banketbakker Bisschopstr.
74    Ontvangkantoor der Invoerrechten
67    Op de Weegh, P.H., Aannmer.

81    Palthe, Mevr. Wed. K.H.B. Marktstr. 7
68    Palthe, Richard v. Wulfften, Villa "de Klieverik"
46    Postbur. "Inklaring", Station H.Y.S.M.

30    Reimann & Stok, Expedit., Kantooruren 8 --12 en 2 -- 6
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

42    Schlätker, G.A., Kruideniersw.
50    Siemerink, A., Vleeschh. en Speksl.
22    Siemerink, H.F.G., Herstelplaats v. Machinerieën, Rijwiel- en Automobielh.
27    Stege, Wed. J. ter, Stalhouderij
33    Stolle & Co., Expediteurs. (kant. 8½ --12, 1½ -- 6.)

  5   
Stolle Jr., C., huis
43   
Stolle, Gebrs., Bouwmaterialen
  2    Stork, villa Koperboer

....    Telegraafkantoor (°)

21    Wael, N.X.Th.M. Vos de

  7    Ziekenhuis, R.K.
64    Ziemerink, J.S., Stalh.
31    Zwartz, Fa. S.J.

top


OLST (Rijkstelefoonkantoor )
 

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

19    Bakhuis, M., Fabrikant   
  8    Bakhuis & Zonen, R., Vleeschwarenfabr., Dorpstr.
16    Bijsterbosch, B., Banket, Koek-, en Broodbakker
12    Boks, B., Molenaar
14    Bouwhuis, J., Handel in eieren
  5    Broek d'Obrenan, Mevr. J.v.d., Huize "De Haere"

21    Colerus, H., Handelskweeker voor vruchtenboomen       

  9    Geist, M.J., Koffiehuis en agent stoombootdiensten, Veerweg

15    Gemeentehuis
  1    Grient Dreux, A.L. de, Boomkweeker

10    Hoohlugt, Aug.W.J., Graanh., Dijk

20    Jong, B.de, Rijksveearts

  6    Kamphuis, H., Logem. en koffiehuishouder, Stationsweg
22    Klein, Dr. K., Arts

  2    Naaml. Venn. Machinefabr., voorh. Johs. Aberson

18    Olster, Asphaltfabriek, D.I. Zendijk

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  7    Stoomzuivelfabr. "Olst"

  4    Teding v. Berkhout, Jhr. W.H., Gepens. O.I. Hoofd-ambt., Huize "Hoenlo"
....    Telegraafkantoor (°)
17    Treep, G.J., Kruidenier, Dorpstr.

11    Zendijk, D.I., Exportslager en Molenaar, Binnendijks
13    Zendijk, J.A., Vleeschwarenfabr.

top


OMMEN (Rijkstelefoonkantoor )
 

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Bentinck, Mr. A.G.W. Baron, Huize Henau

  5    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Vechtstreek"

  2    Gemeentehuis

  3    Haas, Gebr. de, Exportslagers

  4    Pallandt, Ph. Baron van, Kasteel Eerde, Ambt-Ommen

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


ONDERDENDAM (Hulptelefoonkantoor )
 

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm.  Zon-, en Feestdagen: geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  4    Dusseldorp, W.K., Wijnhandel

  6    Naaml. Venn. Eerste Gron. Auto-Omnibus Onderneming, Dir. J.A.v.d. Veen

  2    Ploegh, J., Hôtelhouder

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  5    Smit & Ploegh, Fa., Handel in ijzererts

....    Telegraafkantoor (°)

  1    Weg, S.J., Steenfabriek
  3    Wiersema, G.K., Comm. in Stroo

top


OOLTGENSPLAAT (Hulptelefoonkantoor )
 

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon-, en Feestdagen:van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Breur & Zonen, M., Stoomdrukkerij

  5    Crezee, P., Comm. in landbouwproducten, Kerksingel

  2    Hobbel, A., Zaadhandel, Noorachterweg
  6    Hobbel, A.D., Zaadhandel
  4    Hobbel, A.N., Hôtelhouder, Kaal
  8    Hôtel "Moelker", L. Moelker

  7    Kempen, L.v., Caféhouder en varkenskoopman

10    Mookhoek, G., Comm. in Landbouwproducten

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  3    Rossum, A.v., Comm. in Landbouwproducten, Slikdijk

....    Telegraafkantoor (°)

  9    Wagner, A., Comm. in Landbouwproducten

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 533 / 534

Transcriptie door: Ruud Feenstra / Ineke Smit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net