OOSTBURG  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

  3     Bortel, Mr. P.J. v., Adv.-Proc., Breedestr.

  4    Gemeentehuis (9-12 vm.)

....    Rijkstelegraafkantoor ()
  1    Risseeuw Azn.,  J.,  Comm. in eff., Brouwerijstr.

  2   Sanderse & Co.,  in Effect., Brouwerijstr.

....    Telegraafkantoor ()

top


Oostdorp zie onder Bergen (N.-H.)

top


OOSTERBEEK  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Juli - 31 Augustus: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., 1 September - 30 Juni: van 8.-- vm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

  1    Augurkiesman, D.W., Pension Beau Sjour

  4    Giessen Jr., C. v.d., Machinefabrikant

  2    Jurgens, A.I.I., Huize "de Oosrprong"

....    Rijkstelegraafkantoor ()

....    Telegraafkantoor ()

  3    Wolzak, G., Drukkerij, Uitgever Nieuwe Oosterb. Courant 

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder ARNHEM

top


OOSTEREND (Texel)  (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

....    Rijkstelegraafkantoor ()

....    Telegraafkantoor ()

  1    Wapen v. Amsterdam", "Het, Logement Y. Koppen

top


OOSTERHESSELEN  (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

top


OOSTERHOUT  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

  2    Dagblad Oosterhout", "Het, Kerkstr.
14    Donker, H., Biljartfabr., Leijsenhoek
21    Dorst, H.J. v., Deurwaarder

  8    Fick, Gebrs., Kassiers en comm. in effecten, St. Janstr.

22    Gasfabriek, Kantoor

24    Hagenaars, H.M., IJzer- en metaalgieterij, Rulstr.

  7    Kienhuis, J.A., Stalhouder, Keiweg

18    Ligtvoet & Co., G.F., Automobielen, rijwielen en motorrijwielen

19    Martens & Zn., H.H., Steenhouwerij, Cementsteenfabr. en handel in bouwmaterialen, Rulstr.

  5    Meerwijk, L.J.C. v., Notaris, Rulstr.

17    Naaml. Venn. Stoomkuiperij voorheen Aug. Simons & Zonen
10    N.-B. Beiersch Bierbrouwerij, Bredascheweg

13    Oldeneel tot Oldenzeel, Mr. A. Baron v., Griffier b. h. Kantongerecht, Schoolopziener
20    Oldeneel tot Oldenzeel, geb.  Ingen Housz, Baronesse W. v.
  1    Oomen, Jan, Fourageh., Stoomhooiperserij, Markt

  4    Pol & Co., Gebrs. v.d., C.A. Mertens-Minderop, Kassiers en comm. in eff., Corresp. der Nederl. Bank, Leijsenhoek

  3    Riel, M. v., Htel Koppelpaarden, Leijsenhoek
....    Rijkstelegraafkantoor ()

23    Schenkels, Gebr. Schoenfabrikanten, 2e Kegelstr.
12    Smits, Mr. A.J.M., Heuvelstr.
11    Smits, Familie H.M., Heuvelstr.
  6    Smits van Gils, A.J., Fabr. v. suikerwerken, Keiweg
25    Stuij & A. v.d. Leur, D., Sluisbouw

....    Telegraafkantoor ()

16    Verschure Czn., J.C.J., Villa Mathilda, Keiweg
  9    Verschure, J.M., Stoombootondern. en koopm., St. Janstr.
15    Verschure & Zn., Johs. M., Margarinefabr. Torenstr.

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder BREDA

top


OOSTERHOUT (Gld.) zie onder Nijmegen


OOSTERLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.--nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.


1    Have, Jac. .v.d., Commissionair

..    Rijkstelegraafkantoor ()

..    Telegraafkantoor ()


OOSTERWOLDE (Fr.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


7    Cop. Aankoopvereeniging
3    Cop. Stoomzuivelfabr. "Oosterwolde en Omstreken"
6    Cop. Vereen. tot aankoop v. Landbouwbenoodigdheden "Oosterwolde en Omstreken"

5    Leefsma, G., Koopman

..    Rijkstelegraafkantoor ()

4    Station der Nederl. Tramweg-Mij.

..    Telegraafkantoor ()

1    Zee, Wed. L.S. v.d., Hotel "de Gouden Klok", Stalhouderij
2    Zon", Htel "De


OOSTERZEE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


..    Rijkstelegraafkantoor ()

..    Telegraafkantoor ()

1    Zuivelfabriek "Lemsterland", Cop. Stoom-


OOSTHUIZEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


6    Ammers, W. v., Kaashandel

2    Eijssen, J. Hzn., Kon. fabr. v. verduurzaamde kaas, Dorpstr.

1    Kaaskooper & Zn., Kooplieden

..    Rijkstelegraafkantoor ()

..    Telegraafkantoor ()

3    Vogel, W.J., Notaris


OOSTKAPELLE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen van 9.-- vm. tot 10.30 vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.


1    Lantsheer, A., "Zeeduin"
3    Lantsheer-Hovy, Mej. M.J.F.W., Dorpstr.

2    Naaml. Venn. "Duinbeek"

..    Rijkstelegraafkantoor ()

..    Telegraafkantoor ()

4    Wisse Pzn., S., Rijwielhandel


OOSTRUM zie onder Venraij


() Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 535 / 536

Transcriptie door: Fokke Zwaan / Luuk Keunen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net