ORTHEN zie onder 's HERTOGENBOSCH


OSS (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

32    Acket. J.A., Handelsdrukkerij
14    Alem, N.V., Hôtelhouder, Molenstraat 

  5    Bergh, Fa. Gebr.v.d., Wal 122
21    Bergh & Co., H.v.d., voorheen H.v.d.Velden & Co., in kol.waren, Kerkstraat
33    Bruin, A.de, Dir. Gend en Loos

17    Cohen de Kadt, Reuzel- en rundvetsmelterij
20    Coppens, P., Kuiper, Arendsvlucht
31    Cremers-Brocks, Koopman en agenturen

  4    Eisbach Czn., J., Fabrik. en kooplieden (fabr. 9-12, 2-6)

35    Gemeentegasfabriek
23    Gemmentehuis
22    Groot- Wolters, A.de, Hôtel da la Station, Stationsweg

13    Haen, A.J., Café "Korenbeurs", Heuvel
27    Hartog, H.
  2    Hartog, H.
28    Hassel, J.M.v., Café-Restaurant "Wilhelmina", t/o Station
38    Hes & Zn., A.D., Kooplieden
11    Hettema, J.B.F., Handel in Kol.waren
41    Hildebrandt, E.P., In vleeschwaren

  6    Jurgens' Margarinefabriek Ant   
15    Jurgens' Margarinefabriek Ant
24    Jurgens' Margarinefabriek Ant
25    Jurgens' Margarinefabriek Ant
26    Jurgens' Margarinefabriek Ant
30    Jurgens' Margarinefabriek Ant
36    Jurgens' Margarinefabriek Ant
37    Jurgens' Margarinefabriek Ant
  6    Jurgens' Vereenigde Fabr. Ant

40    Loosbroek, M.J.v., Fabr.v. cementwerken en handel in brandstoffen
29    Loosbroek, M.W.v., Boek- en Handelsdrukkerij (8-12, 1-7)
10    Loosbroek, Th.v., Houthandel

18    Ploegmakers, Gebr., Koekfabriek

  9    Reuver, M.de, Kuiperij en kistenfabriek
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)
  8    Theunissen, Em.

12    Weerens, C., fa. J.A.Tempel, Drogisterij
19    Weijden, J.v.d., Molenstraat
16    Welten & Zonen, J., Hooi- en strooexport, Molenstraat
39    Wiel, A.v.d., Hoofdopzichter Slachterijen v.d. fa. H.Hartog, Ridderstraat
34    Will, H.W.v., Grossier in kruidenierswaren

  1    Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken
  3    Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken

top


OSSENDRECHT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.--nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, word ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  3    Beukelaar, B.de, Grossier, Dorpstraat
  2    Beukelaar, Fa. Gebrs. de, Peekoffiefabr.

  6    Lek, A.L.v.d., Arts

  4    Maréchaussée-kazerne

  5    Pompstation Waterleiding Mij., "Zuid-Beveland"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Sanatorium der Naaml. Venn. Rust- en Herstellingsoord

....    Telegraafkantoor (°)

top


OTTERSUM zie onder GENNEP

top


OUD BEIJERLAND (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10    Berg & v. Trigt, Fa. v.d., IJzerhandel
14    Berg & Weeda, v.d., Verffabriekanten en bouwkundigen
  8    Broers Jr. & Co., S., Handel in huiden, Voorstraat

10    Centrale Tuinbouw-Vereeniging de Hoeksche Waard, Veilinglokaal der

16    Doesschate, I.G.ten, Notaris

  9    Gasfabriek

12    Hoog, J.de, Hooihandel, Grimhoek
  7    Hoogenboom, A., Kaashandel, Oostdijk
  3    Hoofwerf Azn., Fa. W., Boekhandel en uitgever v.h. Nieuwsblad v.d. Hoeksche Waard en IJsselmonde,
        Molendijk

  1    Koopman, A., Kassier, Comm. in eff., Corresp. der Nederl. Bank, Molendijk

  3    Nieuwsblad voor Hoeksche Waard en IJsselmonde, Fa. W. Hoogwerf Azn.

....    Rijkstelegraafkantoor

  6    Scipper & Zn., K., Groothandel in kaas en spek, Oostdijk
11    Smit, J., Ontwerper en bouwer v. gem. drinkwaterleidingen, Bijl
  2    Smit, Fop, Meelh., Molendijk

18    Taselaar, Fa. A., In kruideniersw. en gedistilleerd
....    Telegraafkantoor (°)
13    Tuk, Joost, Comm. in landbouwproducten

  5    Uil, J.B., Hôtel "de Oude Hoorn", Café-Rest., Marktplein

15    Visser Azn., D., Commissiehandel in aardappelen en fruit
17    Visser, K., Vischhandelaar

  4    Zuid-Holl. Beetwortelsuikerfabriek

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron:539

Transcriptie door: Ineke Smit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net