OUDDORP (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- vm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij P.J. Maat, A. no 349.

 

1    Akershoek & Co., Fa. Wed. W.

2    Komtebedde, D., Commissionair, Broekweg

4    Olst, M. v., Hofstede "Welgelegen", Smousenhoek

..    Rijkstelegraafkantoor ()

..    Telegraafkantoor ()

top


OUDE BILDTZIJL (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- v.m. tot 1.-- n.m., van 2.-- n.m. tot 3.-- n.m., van 6.-- n.m. tot 7-- n.m. Zon- en Feestdagen: van 8.-- v.m. tot 9.-- v.m.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


OUDEGA-NIJEGA (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor. ()

..    Telegraafkantoor ()

1    Zuivelfabr. der Mij. Hollandia

top


OUDEHASKE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


OUDELANDE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.- m. tot 1 nm., van 2.-- nm. tot 3. nm., van 6.-- nm. tot 7-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

top


OUDENBOSCH (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  9    Aken, J.A.J.M. v., Bierbr. en stroohulzenfabr., Brouwerstr.
21    Antonisse, J., Stalhouder

23    Beetwortelsuikerfabr. "St. Antoine", Dir. A. Goossens
  5    Beetwortelsuikerfabr. "de Mark", Dir. J.J. Franken
19    Bie, A. de, Kassier en Comm. in eff.
15    Bom, F.Th.M. v.d., Boomkweeker, Horticultural agency
11    Bom, H.W. v.d., "Union Nurseries"

13    Couwenbergh, L., Hôtelhouder en Stalhouder, Markt

20    Dam, A., Stalhouder
18    Dirken, B.W., Boomkweeker
10    Dirken & Co., Fa. B.W., (A. v.d. Bom Fzn.), "Juliana" Boomkweekerij

12    Francois, M.C., Hôtel, Tivoli, Bosschendijk

16    Gielen, M., Boomkweeker, Markt

14    Hellemons & Co., L.J., Boomkweekerijen, (9--12, 2--6)

  4    Laane, Fa. W., Bankier
  7    Looymans & Zonen, P.J., Kon. Boomkweekerij

  8    Naaml. Venn. H.W. v.d. Bom & Co.'s "Alma" boomkweekerijen, Dir. U.J. Heerma v. Vos en H.A.M.
        Swellengrebel

  6    Pensionaat St. Louis

  ..    Rijkstelegraafkantoor. ()

  2    Settels, Gebrs., Fenkelstr.
22    Staatsspoorw., Mij tot Expl. v., Stationsgebouw

  ..    Telegraafkantoor. ()

17    Verheul, J.C.A., Rijksveearts
  3    Vuuren, Fa. A.C.A. v., Wijnhandel, Sigaren en gros

top


() Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 540

Transcriptie door: Hans den Braber


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net