OUD-SCHOONEBEEK (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.


Oudshoorn zie onder Alphen (Z.H.)

top


OUD-VOSSEMEER (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

3    Ampt, M. J. Hôtel en rijtuigverhuurder

4    Graaff, M. de, Beurtschipper en koopman

2    Ooms, M.P., Veehandelaar

1    Rampaart, M.M., Logement en Rijtuigverhuurder

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


Oud-Vroenhoven  zie onder Maastricht

top


OUWERKERK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

3    Giljam, B., Dijkgraaf Polder Vier Bannen

2    Hartog, G. C., Beurtschipper

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

4    Romeijn, Job. J., Landbouwer.
1    Romeijn,   J.   W., Handel in granen

..    Telegraafkantoor (°)

top


OVERASSELT ( Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3,-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


OVERSCHIE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Berg Czn., J. v. d., Fabr. v. kippen-, vogel- en hondenvoeder, Dorpstr.

  9    Eerste Rotterd. Filmfabr.

  8    Gemeentehuis

  2    Helbers, C.G., Dir.Overschiesche Motorenfabr.

10    Maatje, G.A.F., Modelmaker.

  3    Overschiesche Motorenfabr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  4    Roomsch-Catholieke Pastorie

  7    Speelman, M.C.&P., Graanhandel

  ..    Telegraafkantoor (°)

  6    Wensveen & Zonen, J., Motorbootdienst

  5   Zuid-Holl. fabr. v. Veebrood en Veevoeder

top


OVERVEEN ( Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 1 Sept. tot 30 Nov.:  van 8.-- vm. tot 8.30 nm. Van 1 Dec. tot 31 Aug: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2..-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder HAARLEM

top


OVEZANDE ( Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd  daarvan beproefd.

 

2    Jonge, F. de, Commissionair in aardappelen en fruit, kunstmesthandel

3    Rijk, C., Herbergier, Koopman, Commissionair en Boomkweeker,
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Voorzitter v.d. Gezondheidscommissie, D.Mulder

top


PANCRAS (ST.)  ( Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 1 Sept. tot 30 Nov.:  van 8.-- vm. tot 8.30 nm. Van 1 Dec. tot 31 Aug: van 8.-- v m. tot 1.-- nm., van 2..-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd  daarvan beproefd.

 

2    Kroonenburg, J., (fa.J.Kroonenburg & Co.), Groentehandel

1    Oudes, A., Bloembollenkweker, Bovenweg

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)
3    Timmerman, N., Graanhandel

top


PANNERDEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.--  nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen:  van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Bodewes, Gebr., Scheepsbouwers

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


PAPENDRECHT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

12    Bakker, C., Scheepsbouw
  5    Basalt-Mij., Chef D.de Kluiver, Kerkbuurt

  6    Duijvendijk, A.C.v., Scheepsbouwmeesters, Veerdam
  3    Duijvendijk, Wed. A.v.,Scheepsbouw en dwarshelling

  2    Graaff Dzn., L.de, Boekhouder Russische Houth., Veerdam

  8    Naaml. Venn. "Concordia", Mij. t. aanneming v. werken en verhuring v. materialen voorh.
        J.Visser Gzn.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  9    Roeloffs,, J.W., Basalthandel
11    Rossum, M. en A. v., Machine en Motorenfabr.         

   ..   Telegraafkantoor (°)

  7    Versloot & Zn., J., Groothandel in brandstoffen
  8    Visser Gzn., Jan, N.V. "Concordia", Mij. t. aanneming v. werken en verh. v. materialen
         voorh.
  1    Visser, G., Dir. Alblasserd. Waterl. en lid der fa. Visser & Smit, woonh.
10    Visser, J.T., Bouwkundige en Aannemer
10    Visser, Mart., Architect en Aannemer, Kantoor
10    Visser & Smit, Fa., Architecten, Uitvoerders en Dir. v. drinkwaterleidingen, Kantoor

top


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Paterswolde zie onder Groningen

top


PEIZE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


PERNIS (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 November -- 30 April: van 8.-- vm. tot 1.-- nm. (*), van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 8.-- nm. 1 Mei tot 31 October: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

* (Gedurende de sluitingsuren van het hulptelefoonkantoor kunnen, op werkdagen tot 10 uur en op Zon- en Feestdagen tot 8 uur des avonds door en met de op dat kantoor rechtstreeks aangeslotenen, interlocale en internationale gesprekken worden aangevraagd. Het is evenwel niet zeker, dat aan die aanvragen op Zon- en Feestdagen altijd kan worden voldaan).

 

2    Fabriek v. Chemische Producten, Vondelingenplaat

3    Godron, A.J., Chemisch Ingenieur, Vondelingenplaat

4    Naaml. Venn. Eerste Havenexpl. Mij. Rotterdam-West, Dir. A. Prins

7    Rijksambtenaren Vondelingenplaat
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

6    Weerd, v.d., Tholen & Co., de, Exportveiling

5    Zeeuw, J.L. de, Graanhandelaar en assuradeur
1    Zwanenburg, M., Reeder

top


Peursem zie onder Giessen-Nieuwkerk

top


PHILIPPINE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Maréchaussée-Kazerne

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


PHILIPSLAND (ST.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Gemeente-Secretarie

3    Quist, B.J., Hôtel, Beurtschipper, Voorstr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
2    Ruijter, A. de, Koopman

..    Telegraafkantoor (°)

top


PIERSHIL (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


PIETER (ST.) (Maastricht)

In het Bijkantoor voor den Post- en Telegraafdienst te St. Pieter (Maastricht) is, in aansluiting met het Rijkstelefoonkantoor te Maastricht, eene openbare Rijksspreekcel gevestigd.
Diensturen: Werkdagen van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.

Zie voor de nummers van aansluiting onder Maastricht

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 543 / 544 / 545

Transcriptie door: Jos Poot / Gertie van Lienen-Visser / Luuk Keunen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net