POORTVLIET (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.--nm. , van 2.-- nm. tot 3.-- nm. van 6.-- nm. tot 7.-- nm.
Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het  hulptelegraafkantoor.

 

  2    Boogaart, W.J., Fabrikant

  4    Hôtel "de Gouden Leeuw"

  3    Murre, A., Boomkweeker en Commissionair

....    Rijkstelegraafkantoor (1)

....    Telegraafkantoor (1)

top


  POSTERHOLT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.--nm. , van 2.-- nm. tot 3.-- nm. van 6.-- nm. tot 7.-- nm.
Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het  hulptelegraafkantoor.

 

  1    Gerardts, J., Burgemeester

....    Rijkstelegraafkantoor (1)

....    Telegraafkantoor (1)

top


PRINCENHAGE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot  1.--nm. , van 2.-- nm. tot 3.30 nm. van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het  hulptelegraafkantoor.

....    Rijkstelegraafkantoor (1)

....    Telegraafkantoor (1)

  1    Wermenbol & Co., K.J., kassiers

zie voor nummers van aansluiting ook onder Breda en Ginneken    

top


PUIFLIJK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.--nm. , van 2.-- nm. tot 3.-- nm. van 6.-- nm. tot 7.-- nm.
 Zon-, en Feestdagen: geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het  hulptelegraafkantoor.

 

   1    Hoogstraten, B.C., Handel in ruwe tabak

....     Rijkstelegraafkantoor (1)

....     Telegraafkantoor (1)

top


PURMEREND (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en telegraafkantoor.--2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.  3. C. Molenaar Purmerbuurt.

 

  15    Afslagvereen., (Groenten)
    1    Amer. Petroleum Cy., (fa. A. Switzer) Breestraat D17
  33    Autogarage van D.G. van Os

  26    Bakels, A., Arts Heerengracht
  64    Beek Jr., Jacob van, Zoutzieder
  71    Beetz Jr., W.F., Kaashandel Heerenstraat
  96    Bleekemolen & Co., J.M., Groentenexport
  52    Boon, M.D., Hôtel en Stalhouderij : "De Vergulde Roskam"
  11    Brantjes Kz., Fa, K., Koemarkt
    3    Brantjes Kz., fa. K., Molen aan de Purmerweg
    7    Brantjes & Co., Fa., Purmerweg
  55    Brantjes, Louis J.S.M., Vice Consul van Noorwegen, Nieuwegracht
105    Bruijn, H. de, in Brandstoffen
116    Bruinewoud, J., glazenwasscherij en schoorsteenvegerij
  25    Buisman Rz., Fa. H., Kanaalkade
  30    Buiten Tz., Jan, in Manufacturen, Hoogstraat
  73    Bur. Gem.-werken, reinigingsdienst en telefoon
  91    Busch, J.F.M., Deken & Pastoor

  17    Cavaljé, F.C.A.H.L., Burgemeester

  31    Daey Ouwens, T.C., Notaris, Hoogstraat
    9    De Doele Hôtel, Wed. S.A. Hupkes, Koemarkt
  25    Drost, K., Assurantiën en Hypotheken, Kanaaldijk
  79    Dunselman, Hôtel. Koemarkt

  25    "Eensgezindheid", Stoombootdienst, Amsterdam--Purmerend, Kanaalkade
  86    Eijk, J., in ardappelen, groenten, fruit en inmaker van Beemster augurken

  53    Fortuin, Gebr., Heerenkledingmagazijn

    8    Gasfabriek, Purmerweg
  21    Gasthuis, Gouw
  76    Geerlings, J.W.H., Rijksveearts
  43    Gemeente-secretarie, (werkdagen van 9-4, zaterdags van 9-2)
  34    Giffen, K. van, peperstraat
  65    Gottmer, F., Fa. Schut & Gottmer
  23    Groen & Zn., Fa. S., Aardappelen-, groenten- en fruithandel, Westerstraat
  59    Groot, R. de, Hôtel "Paradijs" Stalhouderij

  92    Haan, P., Hôtel "Het Bruine Paard"
  99    Haars, Wed. T.H., Bierhandel en Mineraalwaterfabriek
  81    Heer Czn., J. de, Sigarenhandel, Kaasmarkt hoek Padjesdijk
  19    Heerenlogement, Hôtel, Wed. Sant--Igesz, Gouw
  58    Hekel, K., ardappelen-, groenten- en fruithandel, Export-slachterij Konijnen

  16    "Hollandia", Melkfabriek, Jaagweg
  20    "Hollandia", Filiaal Melkfabriek, Hoogstraat
115    Horn v.d. Bos, A.J.M. v.d., Arts

  35    Jelgersma, Dr. B., Arts, Kanaaldijk
  97    Jong & Eilander, de, Huish. en luxe artikelen
  33    Jürgens, B.H., Wagenbeurs

110    Kantngerecht, Griffie
  89    Kater & Zn., Fa. J., in IJzerwaren en Huih. artikelen
  10    Kerbert, Fa., Kerkstraat (gesloten tusschen 1 en 3 uur)
112    Kieft, J.N., Confectionair
107    Klopper, Joh., Hôtel wilhelmina
  66    Kolk, J.H. v.d., Dir. Purm. Voorschot en Depositobank
  39    Koning, Chr., Tapijtmagazijn, behanger en stoffeerder
  61    Kuiper, Jan, Groenten en fruit

106    Langen, van, Veehandelaar en Hôtelhouder Koemarkt
  74    Lankelma, Jan, Fa. G. Paardekoper, Grondboringen, Oventegelfabriek
  90    Liduina-gesticht, St.

  54    Maats, Dr. H.C., Arts, Venediën A120
  44    Meinen, G. & A., fa. A. Schnieder
  14    Middelhoff Bzn., F., Fa. Frans Middelhoff, agentschap West Friesche Bank, dubbele Buurt
    5    Middelhoff, F.J.B., Heerengracht
108    Mirck, J.P., Landbouwwerktuigen
    4    Molenaar, C., Purmerbuurt
  95    Mul, Th., Vleeschhouwer, Gouw E147
  47    Mulder, A.J.
  75    Mulder & Quax, Fa., Kassiers en Comm. in eff.
  77    Muusses, J., Breestraat

  60    Nijssen, Fa. P.T., Manufacturen, hoeden, petten en heerenartikelen

  29    Oss, D.G. van, Notaris, Venediën
  98    Ott, P., in Aardappelen, groenten en fruit
  62    Oud. H.C., Comm. in Eff. en ass. Woonhuis
  42    Oud Pzn., H.C., Dubbele Buurt, (kantoor tot 5 uur)
  27    Oud Pzn. & Co., Wed, G., wijnkooperij, Peperstraat

  36    Politiebureau, Kaasmarkt
  82    Politie-Inspecteur, woning, Julianastraat 116
  69    Poll, v.d., Rijwielhandel en gasfitter
111    prins, Tj., Expediteur en verhuizingen
114    Prins & Zonen, J., Groentenhandel
  93    Purmerender Stoom Wasch- en Strijkinrichting, N.V.
  41    Purmerender Voorschot- en depositobank, Padjedijk

  45    Raadhuis, Burgemeesterskamer
  72    Rempt, Jacob, Brood- en Koekbakker, Dubbele Buurt
  63    Rijkenberg. Herm., Kaashandel
   ....    Rijkstelegraafkantoor (1)
  88    Roode, W. van, Vleeschhouwerij, Peperstraat D117
  84    Roelofszen, J., Vleeschouwer, Dubbele Buurt B257
  85    Roskam, E., Vleeschhouwerij "De Drie Meren"

  78    Sanders Ez., Fa. B., Bijkantoor, Comm. in effecten
103    Schilder, K., Vooruitstraat
102    Schilder, K. J., Purmerender Brood- en Koekfabriek "Ons Belang"
  67    Schinkel. N.H., Bioscoophouder
  30    Schuitemaker, J.D., Weerwal D93
  57    Schut, A,C.H.
  46    Sigling, Ph.M., Heerengracht
  87    Slooten, K. van, Slager. Peperstraat
  70    Smelik, D.N., Essaieer- en stoomaffinage-inrichting
  56    Smit, Oscar, Comm. in effecten
  38    Station Hollandsche Spoorwegen Mij.
109    Stavast, G., Fabrieksbaas en Chef-fitter der Gem.-Gasfabriek
  40    Steensma, K., Koestraat
  22    Stuijt, Gebr., Kanaalkade
  28    Stuijt, J.J., Bierkade
    2    Stuijt, P.W., Koemarkt
    1    Switzer, Fa. A., Stoomtabkaskerverij en koffiebranderij, Breestraat D17

    6    Tadema, W., Fabr. van IJskasten, Koemarkt B112
  ....    Telegraafkantoor (1)
  13    Timmerman, J., voorheen L.J.H. Jepkes, Wijnhandelaar, Peperstraat   
  18    Tramweg-Mij., 2e Noord-Holl., Station

  37    Veldhuizen, W., Achterdijk
  24    Veldhuizen. W., in Steenkolen, Heerengracht
101    Visser, J., Hôtel-restaurant, Stalhouderij "De Amsterdamsche Poort"

  51    Westmijze, J., Kaasmarkt
  32    Wiebols, B. & W., Breestraat
113    Wit Hzn., D. de, Mach. Oliën, vetten, Chem.-Techn. fabr. "de Bataaf"
117    Wolf Tzn., Corns.H. de, fine vleeschwaren, kruideniers en grutterswaren, fouragehandel
  68    Wolf, G. de, Tapijtmagazijn
  12    Wolf, Fa. Grietje de, Koemarkt

top


PUTTE  (N.B.) (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.--nm. , van 2.-- nm. tot 3.-- nm. van 6.-- nm. tot 7.-- nm.
Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het  hulptelegraafkantoor.

 

PUTTEN (GLD.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot  1.--nm. , van 2.-- nm. tot 3.30 nm. van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het  hulptelegraafkantoor.

 

    4    Boterfabrike Putten, Fa. Floris Vos & Co., vertegenw. door  I. Staal

    2    Dam, J. vam, Stalhouwder, Dorpstraat

    3    Geneesheer-directeur van het Sanatorium voor Longlijders

    6    Nieuwenhuizen, H. v.d., Veearts, Huize "Holskamp"

  ....    Rijkstelegraafkantoor (1)
    1    Rossum, J.W. van, Stalhouder, Dorpstraat

  ....    Telegraafkantoor (1)

    5    Zanden, A. van, Dorpstraat

top


PUTTERSHOEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm.,van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst. (Ook op Nieuwjaarsdag.)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Adriani Dr. D.H.N., Gemeente-Geneesheer, Schouteneinde 27

5    Coöp. Suikerfabriek "Puttershoek" Blaakschendijk

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Sleepdienst, Naaml. Venn.

..    Telegraafkantoor (°)

3    Vlieger, J.C. de, Hôtel St.Joris

1    Zevenbergen, G. Land- en vlasbouw

top


RAALTE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm.,van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.,
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

  5    Brinkman, W., Bakker en handel in kol. waren

  8    Geertman & Schuttelaar, Fa., In Granen en ijzererts
17    Gemeente, Gasfabr.
  3    Gemeentehuis, Secretarie

  7    Hooglugt, J.L., Commissionair in granen
13    Hove, H.W. ten, Koopman

  4    Jansen, W.H., handel in Kol. waren en eieren
10    Jorink, W.L.D., Hôtelhouder en stalhouderij

11    Kerkhoven, H., Café-Restaurant
  1    Kerssemakers, W.H.P., Burgemeester, Huize Langkamp

15    Nord, Dr. A.H.J., Arts, Zwolscheweg

18    Olthof, M.H., Vleeschh. en varkenssl.

14    Pronk, H., Stoomhoutzagerij en aannemer

  9    Reinders, J.G., Vleesschouwer en varkensslager, Heerenstr.
  6    Remmers, J.W.J., Handel in kol. waren en kunstmeststoffen
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

12    Vonke, H.A., Molenaar en handel. in granen

16    Witkamp, J., Rijksveearts

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Heino

top


RAAMSDONK (dorp) (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.30 vm. tot 12.30 nm., van 2.30 nm. tot 4.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

top


RAAMSDONKVEER (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

23    Blanken, H., Electriciteits Mij. "Raamsdonk", Postweg

  4    Dongen, C. v., Comm. in paarden en hooi
25    Dongen, Pzn., P. v., Meelhandel
13    Dongen-Rector, P.A. v.,
11    Dongen, Fa. P. & J. v., Graanh.
16    Dutch Paper Pulp Co. Ltd.

12    Heere, Mevr. Wed. Mr. G.J.H.
13    Huijsman & Lankhuyzen, Hooi- en stroohandel

  9    Klijn, C.J. de, Graanh.
  3    Kommers, C.F., Stalhouderij
14    Kommers, P.H., Aannemer

  6    Lankhuyzen, S.D., Kassier
15    Lanhuyzen & Co., Fa. S.D., Kassier. kant.
20    Lips, Dr. C.A.A.H.M., Arts

17    Maréchaussée Kazerne, Deijlstr.
  7    Meer, J.P.G. v.d., Notaris

21    Naaml. Venn. Electriciteits Mij. "Raamsdonk"

  5    Quirijns, A.P., Med. Docs., Arts, Wilhelminalaan

22    Reijer, A.P. de, Hôtel en stalhouderij, Prins Hendrikstr.
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
19    Ruijtenberg, N.V., Scheepsbouwwerven voorh. P. & A., Werf "de Vondeling"

18    Simonis de Kok, Fa. W.J., IJzerwaren, verlichtingsart., rijwielen, benzinehandel.
24    Simonis v. Son, G.H., Koopman, Wilhelminalaan
  1    Suylekom & Zn., D.P. v., Scheepsbouwwerf "de Donge"

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Verschure, J.M., fa. M. Verschure & Zn., Stoombootondern.

  8    Zijlmans, M.Chr., Industriëel (woning)
10    Zijlmans, M.Chr., Industriëel (pakh. Sandoel)

top


RANDWIJK (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Barten, J.H., Fruithandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Wal, Jac.v.d., In granen en Kolon. waren

top


RAUWERD (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Dam, J.v., Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


RAVENSTEIN (Rijkstelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1    Bogaard, H.A.H.v.d., Notaris, Markt

5    Herckenrath & Coenen, Graanhandel, Marktstraat

3    Meulemans & Co., J., Graanhandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Stekelenburg, L.v., Graanhandel, Landpoortstraat
7    Stekelenburg & Zonen, Fa. L.v., Graanhandel
1    Suermondt, I., Leerlooier, Nieuwstraat

..    Telegraafkantoor (°)

6    Wiel, A.v.d., Burgemeester

top


REEK (Alleen Hulptelefoonkantoor ) 

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


REEUWIJK  zie onder GOUDA

top


REIJEN (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Boumans, J., Lederhandel, Kerkstraat
7    Brigade Commandant Kon. Maréchaussée

3    Coöp. Stoomzuivelfabriek "de Hoop"

6    Electr. Werktuigenfabriek

1    Heuvel J.C.v.d., Steenfabrikant

5    Lederfabr. "Noord-Brabant"

2    Naaml. Venn. Nederl. Stoomlederfabr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

8    Wezel. A.v., Lederfabrikant, woonhuis

top


REKKEN (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het  Hulptelegraafkantoor.

 

2    Gestichten voor verpleging van Zwakzinnigen

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Slot Jr., Dr. W.L., Predikant

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 547-548 / 549 / 550

Transcriptie door: Ineke Smit / Ine van den Munckhof / Ineke Smit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net