RILLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- am., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 8.- nm. Zon- en Feestdagen: 8.- vm tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd In het Hulptelegraafkantoor.

  5    Burgemeester, L.J. Lucasse

  1    Colpaart, J.A., Koopman en Commissionnair

  4    Koeman, C., Jachtopziener
  3    Koning Wzn., W., Dir. der Bathpolders

  2    Nagelkerke, G., Koopman en Commissionnair

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

  6    Straub, L.K., In granen, meel en kolon.waren

....    Telegraafkantoor. (°)

top


ROCKANJE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7,- nm. Zon- en Feestdagen: 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel Is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


RODEN (Drenthe) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: 8.- vm. tot 9.- vm. (Ook op Nieuwjaarsdag.)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Burgemeester

  3    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Roden".

  2    Kymmell, Mr. J.W., Huize Mensinga

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

....    Telegraafkantoor. (°)

top


ROELOFARENDSVEEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Oudewetering)

Diensturen: Werkdagen: 1 October-31 Mei: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.-nm. tot 3.30 nm., van 6.- am. tot 7.30 nm., 1-30 Juni: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 4.- nm., van 5.- nm. tot 8.30 nm., 1 Juli-31 Augustus: van 8.- vm. tot 9.- nm., 1-30 September: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 4.- nm., van 5.- nm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen: 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

    6    Ami, C.P., Koopman in groenten

    8    Bakker, Th., Hôtelhouder
    4    Bonda, J., Koopman, Oudewetering

    5    Dijkgraaf en Hoogheemraden v. Bijnland, Oudewetering
  16    Dobbe, N. J., Commissionair In groenten

    9    Huigsloot, Jan, Groenteninzouter en cominissiekooper
  14    Huigsloot, Gebrs., Bloemisten en tuinders

    3    Jong Czn., P. de, Handel in versche en ingezouten groenten
  12    Jong, T. de, Koopman

  ....    Rijkstelegraafkantoor. (°)
  11  | Ruiten, H. v., Groenteninzouter
        | Ruiten Hz., S. v., Commissionair in groenten
  10    Ruiten, S. & L. v., Motordienst op Rotterdam.

  ....    Telegraafkantoor. (°)

  13    Tuindersbond "Eendracht maakt macht"

    7    Volwater, B., Koopman in groenten
  15    Volwater, N. Th., Koopman en motorschipper

    1    Wagenaar, Th., Café, Inzouterij en groentenh.
    2    Wereld, J. v. d., Koopman

top


R0ERM0ND (Rijkstelefoonkantoor)

(Maasniel en Swalmen)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm. Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. - 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.

      2    Adriaanse, F., Gemeentesecret., Godsweerdersingel
  191    Aefferden, Burggraaf Charles v., Steenweg 16
  127    Aefferden, Jhr. Mr. Edm. v., Swalmerstr.
  226    Alers, W., Slager, Neerstr. 24
  224    Alingh Prins, Mr. J., Adv. en proc., Munsterplein 3
  139    Ambachtsschool, Godsweerderstr.
  168    Ambten. v. h. Openb. Ministerie, Mr. T.V. Löben Sels, Pollardstr. 5
    72    Andel, Joh. v., Willem II singel 25
  237    Auto Garage, Centrale, Fa. P. Op 't Root, Godsweerdersingel 27

    43    Baert, J.M.H., Apotheker, Varkensmarkt 15
    33    Beaumont, Eduard de, Wapenfabr., Willem Il singel
  182    Beaumont, Lambert de, Houth. en Bouwmaterialen, Willem II singel
  117    Beel, Dir. Slachthuis
  180    Beerenbroek, Mr. 0., Swalmerstr. 56
  174    Belten, Catharina, Handel in kruideniersw., Zwartbtoek 8
  146    Beiten, Gez., Kapellerlaan 1
    15    Beurskens, Gebr., Aannemers, Hamstr. 14a
  204    Bioscoop Theater, Roermond's, Dir. Henri Storms, Hamstr. 56
  172    Boven, J.H.H. v., Notaris, Christoffelstr. 2
  116    Brandmeester, H. Lemmens, Kapellerlaan 76
    87    Bremmers en Wackers, Gebr., Graanbeurs, Markt 27
  152    Bremmers & Wackers, Gebr., Bierbrouwerij, Maasniel
  148    Brinkman, H.J.T., Notaris, Willem II singel 2
  106    Broek & Co. P. v. d., Kassiers, Munsterplein 2
    60    Broek-Veugelaers, P. v. d., Slager, Willem II singel
      4    Brugwachter der Maasbrug
  105    Burghoff, Emile, aan de Molens, Kant.

  227    Centrale Limburgsche Spoorweg (Stoomtramweg) Mij., N. V., Directiekant., Maastrichterweg 5
    25    Chef-telefoniste, Centr.-Bur.
    58    Chemische fabr., voorh. Dr. Haagen, Steel
  137    Cillekens, H., Stoomwasscherij, Voorstad St. Jacob 37
    56    Cillekens-Dreessens, J., Neerstr.
  136    Cillekens-Körner, A., banketbakker, Neerstr. 18
    78    Cloudt-Hover, H., Swalmerstr.
      1    Commissariaat v. Politie, Hamstr.
  135    Coöp. Botermijn "Roermond", Adr.Th. Versteegen, Kraanpoort
  167    Coöp. Roerm. Eiermijn, V.P.N., Hamstr. 7
  203    Coöp. Roerm. Vellingsvereen., Voorzitt. A.J. Veldhuis, Casimirstr.
    44    Corsten, Fa. L., Steenweg
  126    Cox, Jean, Voorstad, St. Jacob
    38    Craghs-Breuer, Jean, Stationsplein
    90    Cremers, Frans, Expediteur, Wilhelminaplein
  242    Crugten, Th. v., Kapellerlaan 13
  201    Cupery, S., Stoomtimmer- en Meubelfabr. "Neerlandia", Roersingel 12
  151    Curvers, Gerard, Schoenmakerij, Steenweg 14
    81    Cuypers & Co., Kapellerpoort

  251    Dahmen, Mr. G.R.W.E., Adv. en Proc., Kant., Hamstr. 17
    35    Dahmen-Tissen, B., Willem II singel
  171    Delsing, Fa. Henri, Houthandel, Zwartbroekstr. 17
  183    Doljer, H., Ingenieur Rijkswaterstaat, Godsweerdersingel 34
    57    Dooren, J.C. v., Adviesbur. v. Electr. en Mechanische Installaties, Zwartbroekstr. 28
  231    Douaneloods, Emplacement, Staatsspoor, Veeladingstr.
  150    Duguesne, Dr. J., Chirurg, Uroloog, Vrouwenarts, Kloosterwandstr. 17
  202    Duijnstee, A.P.F., wnd. Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor, woonh. Kapellerlaan 19
      8    Dupont, F., Architect,Venloschepoort 7
    80    Dutch Paper Pulp Co. Lid., C 384, Maasniel

  138    Eijck-Vogel, Jac., Horloger, hoek Steenweg 2
    95    Engelen, Jean, Slager, Hamstr. 22
    75    Engelen, Leon, Stationsplein 9
  141    Erp, Fa. Gebr. v., (G. Berbers-Streng), Dames- en Heerenkleedingmag., Varkenmarkt 12

    46    Flévez, Th., Markt
    59    Fincken-Lommen, Fa., Roersingel
    54    Francken, P.J., Neerstr.
  244    Franssen, Gebrs., Kerkorgelfabr., Christoffelstr. 10

    31    Garnizoensbur., Hamstr.
  133    Gasfabriek, kantoor
  205    Geelen, F., Arts, Lindanusstr. 6
    34    Geisler, F., Bakker. Hamstr. 4
  240    Geldens.Wed. A., Kapellerlaan 2
    94    Geldersche Credietvereen., Schoenmakerstr. 16
    11    Gend & Loos, v., H. Colignon & Co., Heilige Geeststr. Kant.
    83    Geradts, Mr. Eng., Venlooscheweg 1
  166    Geraedts, Jac., Houthandel, Stationsstr., Swalmen
  195    Gielen, Jacq., Kruidenier, Hamstr. 28
  175    Goossens, G.B., Districts veearts, Godsweerdersingel 20
    22    Griffie der Rechtbank, Pollardstr.
    18    Groot Seminarie, Swalmenstr. 52
    65    Groote Societelt, Munsterplein

    63    Haan, C., Hamstr. 15
    23    Haan, F.A., Neerstr.
      3    Hawinkels, G., Swalmen
  194    Heijnen, Ant., Markt 32
  130    Helden Tholen, J. v., Handel in kol. waren, Veldstr. 36
    82    Helwegen, H., Slager, Zwartbroekstr. 27
  120    Hendrickx, Gez., Varkensmarkt
    47    Henssen-Smitsbuilsen, P., Markt
  124    Hermens-Moons, H., Hamstr.
    14    Herten, Dr. J.L., Swalmerstr.
  173    Herten Jr., W., Kapellerlaan 17
  142    Herten-Gordon, Mevr., Godsweerdersingel 36
    84    Hilgers, Frans, (fa. Henri Hilgers), Verfhandel, Marktstr. 12
    70    Hilgers, Dr. Herm., Farbwerke, Minderbroedersingel
  143    Hölzenspies, P.J., in Lakens en Buckskins, Steenweg 21
  115    Höppener-Schmitz, P., Kruisheerenstr. 6
    74    Hoezer-Parren, A., Stalhouder, Boerkade 9
  108    Hôtel "Lion d'or", Aug. Raijmann Dupont, Neerstr.
  154    Hôtel de Harmonie, Hamstr. 5
  107    Hôtel Houben, eig. Aug. en Gertr. Dahmen, Neerstr. 19
    41    Hôtel Munster, E. J. Rijnders, Munsterplein
  235    Hôtel Wed. E. J. Nome, Stationsplein
  104    Hôtel de la Poste, Wed. Jos. Stipper, Munsterplein 5
  169    Hôtel M. Straatman-Spee, Café-Rest., Zwartbroekstr. 19
  187    Hôtel Suisse, Hamstr. 1
  212    Hôtel Wilhelmina, Stationsplein 12
  186    Hoyng, Dr. H., Arts, St. Janstr. 5
  164    Hutten Cartigny, W., in IJzerwaren, machinewerkplaats, Hamstr. 38

  162    Imkamp, A., Tandarts, Willem II singel 7
  230    Inspecteur der Dir. Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen, Begijnhof 18

  157    Jacobs & Cie., Johan, Landbouwmachinefabr., Veeladingstr.
    99    Jacobs-Helwegen, Jean, Spekslagerij en Vleeschhouwerij, Brugstr. 14
  188    Jaegers, Paul, in Granen, Minderbroerssingel 4
    20    Jambroers, J., Antiquair, Swalmerstr 35
    12    Jansen, J.W., v.h. F. Stoltzenberg & Co., Ateliers voor Christelijke kunst, Christoffelstr.9
    37    Janssen v. Son, H., Godsweerdersingel (fabr.)
  184    Janssen v. Son, H., Stationsplein 7
    51    Janssens, Felix, Markt
  125    Janssens-Höppener, Frans, Neerstr.
    51    Janssens Thieme, Ch., Markt 8

  122    Kamp, A.W., Bankier, Kapellerlaan 18
  128    Kanters, Marie, Winkelierster Hamstr. 72
  158    Kappelhoff, J. H. G., Districtscommdt. der Kon. Marechausse'e, Kapellerlaan 35
  159    Kazerne Kon. Marechausse'e, Pollardstr.
  178    Kempen, Jos. v., Verhuizings en transp., Sleeperij, Deemsel 19
    92    Kessel, Henri v., Steenweg
  140    Kessel, Jos. v., Bloemist, Willem Il singel 78
  192    Kliniek der Paters Camillianen, Willem II singel 6g
  153    Kluijtmans Dobbelaere & Co., (R.B. Wilking), Stoomdakpannenfabriek, Swalmen
  102    Knipping, Gebr., Kapellerlaan5
      6    Kock, J. de, Directeur Gasfabr.
      9    Konings, P., Swalmen
  123    Koolen, Fr., Slager, Neerstr. 64
    85    Kranenpoot, John, Schuitenberg
  101    Krekelberg, Fa. M.H., Markstr.
  233    Kuijper, Jhr. E. de, Villa Josephina, Kapellerlaan 127a

  155    Laer Niessen, H. v., Manufacturen, Markt 14
    53    Langenhoff, Jos., Bergstr.
    79    Lemmens, Mr. A..Swalmenstr.
  241    Liefdegesticht, Kloosterwandstr. 22
  243    Lienaerts, E., Handelsvenn. v.h. H. Behrens Groningen, Willem II singel
  208    Limb. Landbouwbond, de, Stationsplein
  177    Linssen, J.L.H., Notaris, Swalmenstr. 3
  134    Löben Sels, Mr. F. v., Willem II singel 70
  207    Loenen-Schoenmakers, H. v., Heerenmode-art., Steenweg 23a
  149    Loomans Bomen, Wed. H., Comest. en kol. waren, Schoenmakersstr. A 13
  131    Loven-Everts, G., Marktstr.
    52    Lucas, Gebr., Neerstr.

  232    Magnee de Horn, B., Kasteel te Horn
      7    Meisenhofen, H.A., Comm. v. pol., Godsweerdersingel
  156    Melkinrichting, Maastrichterweg
  121    Meuter, Mej. M., Heeren- en damesmodeart., Schoenmakerstr. 5
    16    Michiels v. Kessenich, Jhr. Mr. F.G.H., St. Jansstr.
    28    Michiels v. Kessenich, Jhr. Mr. G., Steegstr. 16
    45    Michiels v. Kessenleh, Jhr. Mr. L., Steenweg
  170    Mooren, Jac., Slager, Swalmerstr. 42
    93    Mullenbruch, Frans, Coiffeur Scheenmakerstr. 18
    76    Muller, Frans, Kapellerlaan

  228    Naaml. Venn. Roerm. Koloniaalhandel, v. h. M. Boost-Tonnaer, Varkensmarkt 2
  103    Nederl. Moutfabr., Kant., Steel
    73    Nicolas & Zonen, F., St. Jansstr.
    26    Nieuwe Koerier, Administratie en Redactie, Munsterstr. 6
    64    Nijskens, A.H., Bouwmater. en cementsteenfabr., Kant. Willem Il singel 21a, (8-12, 1.30-7)
  176    Nijskens, A. H., woonhuis, Wilhelminaplein 16
    89    Nusselein, P., Steenweg
  235    Nome, Wed. E. J., Hôtelhoudster, Stationsplein

  112    0fficier v. Justitie, (Parket)
    97    Oor & Zonen, (J. Oor), Kapellerlaan 20
  237    Op 't Root, Fa. P., Motor- en rijwielh., Centr. autogarage, Godsweerdersingel 27
  119    Opbroek-Hoezer, G., Stalh., Veldstr. 9

  211    Peel Centrale, Hoofdgebouw b.d. Maasbrug
  200    Peeters & Quaedvlieg, Wijn- en likeurh., Hamstr. 26
  110    Pensionaat "St. Louis", Lindanusstr.
  109    Poels, Mart. P.H., Steenweg 25
  181    Poulussen-Cremers, H., Kapellerlaan 70
  189    Poulissen-Cremers, H., Dames en Heerenmodeart., Lingerieën, enz., Steenweg 20
  163    Pront, H.B.C., Bloem- en Handelskweekerij "Flora", Hamstr. 13 en Parallelweg 49
  190    Protestantsche Ziekenverpleging, Frans Douvenstr. 5

      5    Raadhuis, Markt
    98    Raadhuis, Swalmen
  129    Ramakers, G., Rund- en Varkensslager, Hamstr. 10
    21    Raymann-Heijnen, H.F.H., Hofleverancier, Heilige Geeststr. 14-16
  111    Reij, Jean v., Swalmerstr.
  113    Reij, Jacques v., Neerstr.
  160    Reijners, Leo, Boekdrukker en papierh., Brugstr. 8
  252    Renten, Jacq, Handel In Mijnhout, Spoorlaan 15
    55    Reyners-Mulleners, P., Schuitenberg
     ....    Rijkstelegraafkantoor. (°)
    64    Roerm. Cement- en Kunststeenfabr., kant. Willem II singel 21a, (8-12, 1.30-7)
  145    Roerm. Stoombroodfabr., Vischmarkt 2
    26    Roerm. Stoomdrukkerij, Munsterstr.
    29    Roerm. wijnhandel, N. V., Hamstr. 26
  245    Roijer, Mr. B.H., Swalmerstr.
  161    Romen & Zonen, J. J., (Beckers & Versterren), Veldstr. 17. (8-12, 2-7)
    67    Rossem, P.A. Hugo v., Roersingel 4

    10    Sanders, J.L.Th., Burgemeester, Godsweerdersingel
    68    Schaffhausen, P., Stalhouder, Neerstr.
    66    Scheuler, Joan F., Willem II singel
  144    Schmasen, Th., Woonh., Swalmerstr. 12
    50    Schmasen & Nacken, Bankiers, Swalmerstr. 12, (kant. 9-12.30, 2-4.30)
    36    Schmitz, R., Willem II singel
  185    Schoenmakers, A., Expediteur, Willem II singel 33a
    77    Schuren, Joseph, Stalhouder, Neerstr.
  132    Severijns, Jos., Wilitm II singel 46
    13    Severijns & Zn., Expediteurs, Willem II singel 46. (Kant. 8.30-7)
    71    Sitter, E.K.J. de, comm. in eff., Steegstr. 9, kant. Willem II singel 6 (9-1; 3-5), tel. No. 94.)
    91    Slachthuis, Godsweerdersingel
    39    Smeets, R., Godsweerdersingel Kant., (Stoommeelfabr.)
    61    Smeets, R., Steel, (Watermolen)
  223    Smeets-Lucker, Alb., Behangerij, stoff., beddenfabr., Willem II-singel 24
    30    Smitshuysen, Ed., Deurwaarder, Swalmenstr.
  221    Speeken & Co., Jos., Grossiers, Poelartstr. 17
    32    Staatsspoorw., Goederenbur.
  104    Stapper, Wed. Jos., Munsterplein 5
  197    Steegmans, G., Handelsagent, Willem II singel 56
  114    Stienon, Collard 0., Maastrichterweg
  165    Stienon, Georges, Godsweerdersingel
  129    Stigchels, Jos., Swalmerstr.
  206    Stijn, Dr. L., Geneesheer, Stationsplein 5
    42    Stoombootdienst Roermond-Rotterdam, Agenten Severijns & Zn., Kant. aan de Maas
  196    Stork, J.H., in Garen, band en modeart., Hamstr. 6
    19    Strens, Eug., Notaris,. Steegstr.
    96    Strens, L., Burgemeester v. SwaImen en Maasniel, huize Graterhof, Swalmen

    69    Telders, Jean, Zwartbroekstr.
     ....    Telegraafkantoor. (°)
    88    Timmermans, H., Steenweg
    49    Timmermans, W., Arts, Munsterstr. 7
    24    Truijen, Mr. P.W.H., Willem II singel

    86    Vallen, J.H., Kasteel "Hillenraad"
  118    Veldhuis & Co., El. Galvanisch Vernikkeltabr., Metaalslijperij en emailleerinr., Koolstr. 6a
  236    Verhoeven, B., Fa. A. Story, grossier in manufacturen, Markt 4
  199    Verstraelen, H., Aannemer, Parallelweg 11
  147    Volkhemer, J.H.P., Bierbrouwerij, Neerstr. 59

  179    Wassenberg, J., Beschuit- en banketbakker, Willem II singel 26
    40    Waterleiding, Kant., Christoffelstr.
  238    Waterreus, M., Drukker-uitgever "Land- en Vee". Minderbroederstr. 11
  234    Welters en Zonen, H., Autogarage, Zwartbroekstr. 21
    62    Winkel, H. v. de, Aan de Molens
    17    Winkel Höppener, Th. v. d., Stationsplein 3

    27    Ziekenhuis, Pollardstr. (Louisahuis)
  222    Zimmerman Jr., C.A., Chefmachinist, N.V. Mij. Peel Centrale, Willem II-singel 71
  239    Zuure, B., Magazijn "De Zon" Schoenmakersstr. 19

top


ROODESCHOOL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Aldershof, J., Café "Roodeschool"

  ....    Rijkstelegraafkantoor. (1)

  ....    Telegraafkantoor. (1)

top


ROORDAHUIZUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm., Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  1    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht"

  2    Okkinga, S., Stroo- en hooihandel en fokker v. stamboekvee

....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

....    Telegraafkantoor. (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 557-559

Transcriptie door: Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net