ROOSENDAAL (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. (*) Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm., van 7.- nm. tot 8.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post-en Telegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in de sigarenkiosk van Gebrs. Van Wely, Nieuw Stationsplein, (Geopend van 8.30 vm. tot 9.- nm.).
Eene Automatische spreekcel is gevestigd in het station.
(*) Gedurende de sluitingsuren van het Post-en Telgraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare spreekcel.

 

  82    Aalst, S.J. v., Veehandel, Dwarskade 27
  48    Acker, J. v., Expediteur, Brugstr. 51
  57    Akkermans, C.J., Hôtel Cockx, Oranjeplein 5
148    Anneé, P., Aannemer, Zeeuwsch Koffiehuis
  77    Anthonissen, A., Veehandel, Groote Markt 84
  61    Anthonissen, Ed., Herbergier en Varkenskoopman, Wouwschestr. 155
154    Antwerpsch Centraalbureel v. inlichtingen aan vluchtelingen filiaal, Brugstr. 23
122    Automatische Spreekcel, station

  86    Balthazaar, A.C.M., Juwelier, Markt 12
153    Bastiaansen-Raaijmakers, C.W., Huiden-en Lederhandel, Veemarktstr. 2
  12    Biggelaar, A.M. v.d., Grossier in tabak en kol. waren, Achterstr. D8
  52    Biggelaar-van Chaam, M.P.M. v.d., Handel in bouwmat. en steenk., Veemarktstr.
  41    "Boerenbond"
  85    Bom, C.A.M. v.d., Boomkweker, Wouwschestraatweg S3
  44    Braakman & Co., H., Expediteurs, Stationsplein A165
  16    Braat, A.W., Koopm. Gr. Markt 33
129    Brabers, A.J., Arts, Markt 18
  90    Broos, Phzn., J.B., Slager, Hoogstr. 3
  27    Broos & Zn., Jac., fa. Frs. Broos-Vermunt, steenkolenh., Hulsdonkschestr. 41
  78    Broumels, P.J.J., Slager, Molenstr. B121
113    Bruijn, Jos. de, Wijnhandel, Achterstr. 3
119    Bruijn, L.C.C.M. de, Kantoorboekenfabr., v. Gilsestr. 2
  74    Bruijn Schoonheijt, J.A. de, In bouwmaterialen, Kade 183
    5    Buysen, Aug.C.C., Hôtel Kuijpers, Varkensmarkt B197
  30    Buysen, Wed. A.J., Hôtel de Zwaan, Markt A17

103    Castelot, G., Kandijfabr. en Suikerraffinaderij, (kantoor 9-12, 2-7), Vught, K101
139    Cinema Americain, J. Bruglemans, Brugstr. 46
144    Claessens, A., Varkenskoopman, Café Sport
  59    Cockx, C., Veehandelaar, Villa “Louisa”, Nispenscheweg 68
  70    Cockx, Ch., Veehandel, Oranjeplein 4
140    Cockx, Fr., Veehandelaar
  64    Cockx, Louis, Veehandel, Boulevard 17
  38    Coenen, Aug.. Burgemeester, Vughtstr. A131
101    Coop. Stoomzuivelfabr. “Vol Verwachting”, Wouwscheweg S34

    3    Damen & Co., A., Expediteur, Brugstr. 69
  87    Daverveldt, P.J.C. , koopman, v. Gilsestr. 50
  37    Daverveldt & Co., Fa. Ch.J., Expediteur, Brugstr. (8 vm.-8.30 nm.)
  79    Dekkers, A.A., Banketb., Achterstr. 5
112    Dekkers, A.S., Vleeschhouwer, Gr. Markt 75
143    Dekkers-v. Sprundel, J., slagerij, Markt 6
100    Dir. v.h. Post-en Telegraafkantoor, E.T.J.P. Neomagus, woonhuis
  93    Dorst, C.v., Houthandel, Borgerhoutstschestr. 53
  62    Driesum, J. v., Handel in steenkolen, Brugstr. G79o
  35    Dun, H. v., Stationsrest.

  46    Eijk & Co., W. v., Expediteurs, Dominéstr. 11

124    Fraters-Melsen, M., Heerenconfectie en Manufacturen, Kade 31

  32    Gastel-Laane, Mr. M. v., Veemarktstr. B7
  47    Gasthuis, Overste v/h., Kalsdonkschestr. H142b
103    Gemeente Drinkwaterl., Kantoor, Brugstr. 32
  11    Gemeente Gasfabr.
  13    Gemeentehuis, Secretarie, Markt
  45    Gend & Loos, v., H. Collignon & Cie, Brugstr. hoek Spoorstr.
  29    Gilse, Charles v., Brouwer, Achterstr. D23
  22    Gilse, Mr. A.J.L.M. v., Advocaat, Huize “Vrouwenhof”
  99    Gilse, Mr. A.J.L.M. v., “Boerderij Havendijk”
  26    Gilse, V. v., Wijnh., Molenstr 1
  18    Gilse, Gebr. v., Kandijfabr., Kloosterstr.
152    Gilse v. Loon, V. v., Markt 46
    6    Gilse & Zonen, P.A.G. v., Bankiers, Markt A36
115    Godschalk, Gerardus, Stalhouderij, Gr. Markt 22
102    Goijarts, Antoon, Suikermakelaar, Stationsplein 3
  14    Goijarts & Zonen, F., Suikermakelaars, Brugstr. 73
111    Gruijter & Zn., P. de, Stoomkoffiebranderij, Molenstr. 3

  60    Hal & Zonen, H.L. v., Graanhandel, Molenstr. 51
  34    Heerma v. Voss, A., Boomkweekertuinarchitect, handel in landbouwzaden, Wouwschestr.
  84    Heerma v. Voss, Gebrs., Boomkweekers, Wouwschestr. 38
    9    Hentenaar, IJzendoorn & Co., Messsageries Internationales, Expedit., Brugstr. 59-61
117    Hoff, J.H. v. ‘t., Molenberg 3
136    Hontelé & Zonen, L., Stoomdrukkerij. Dagblad, “de Rosendaler”, Molenstr. 174
149    Hôtel Central, D.B. te Kolsté
  92    Hôtel Goderie, Spoorstr. 4
108    Hôtel “Neerlandia”, Eigenaar W. Orthel, Stationsplein
  17    Huijbregts, M., slager, Markt A7

  68    Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, Stationsplein

  94    Jongenelen, A., stalhouder, Kloosterstr. 21
  53    Jong-Marneth, G.Th. de, Mantelmagazijn, Varkensmarkt B2

  72    Kamp, T.L. v.d., Opzichter der Telegrafie, Woning
  73    Kamp, T.L. v.d.,  Bureel
  67    Kolenkantoor “Roosendaal”, Dir. K.E. Stutterheim en P.A.H. Matthyi
149    Kolsté, D.B. te, Hôtel  Central
  20    Konings, Henri, IJzerh., Markt A23
  42    Konings Roset, G., IJzerh., Varkensmarkt, B193

    4    Laane Czn., Fa. J.A., (H.J.M. Laane), Stoomkoffiebranderij en tabakskerverij, Markt A74
    1    Laane, Fa. W., Bankiers, Markt A74
    2    Laane-van Mierlo, Antoine, Bankier, Markt A74
  69    Laiterie, “Concordia”, Dir. H. Verstegen
  25    Lebret, J.M.C., Suikerfabr., Vughtstr.
138    Lemmens, E., Arts, Dominéstr. 10
104    Lemmens-Cockx, Em., Werktuigkundige, Molenstr. 192
150    Liebergen, A. v., Notaris, Markt 53
151    Lieshout, Wed. H.J. v., Café “Sporzicht”, Dwarskade
127    Linnenbrink, J., Hoofdvertegenw. voor Nederland v.d. Klokgist, Brugstr. 53
  33    Luyckx, J., Bankier, Molenstr. 168

  76    Mansfeld, C.W. v., Slager, Kade 187
107    Mantelmag. “De Duif”, N.V., Groote Markt
  63    Maréchaussée Kazerne, Oranjeplein 163
126    Melsen, A., Veehandelaar, Stationsweg 5
  89    Mertens, J.J.M., Notaris, Markt 7
    9    Messageries Internationales, Hentenaar, IJzendoorn & Co.,  Expediteurs
128    Missiehuis, St. Joseph’s, Hendrik Gerard Dirckxstr. 19
110    Moerings & Zonen, Fa. M., Stoommeubelfabr., Achterstr. D5

100    Neomagus, E.T.J.P., Dir. v.h. Post-en Telegraafkantoor, woonhuis
  75    Nieulande, P. v., In comestibles, Markt A93
  83    Nijs, P.G. de, Graanhandel, Hulsdonkscheweg 49
  21    Noord-Brabantsche Kolen Handelsvereen., Dir. K.E. Stutterheim, N. Parallelweg
  43    Notenboom Wzn., C., in Comest., Achterstr. 2
141    Notenboom-v. Lieshout, Fa., Stoommeubelfabr.

    7    Openbare werken, Geb. v.
  72    Opzichter der Telegrafie, T.L. v.d. Kamp, woning
  73    Opzichter der Telegrafie, Bureel

    8    Politiebureau, Brugstr.
133    Politiepost, Veemarkt
  10    Poll-Suijkerbuijk, Aug., uitgever Boekh. Bureau v.d. Grondwet, Molenstr. B185 en 185a
106    Poppelaars & Zonen, J.N., Confiseurs, Markt 88
100    Post-en Telegrafkantoor, Dir. v.h., E.T.J.P. Neomagus, woonhuis
120    Put, A. v.d., Slagerij, Molenstr. 95

125    Raaijmaakers, G.G.C., Dir. Kandijfabr. G. Castelot, Markt C24
  49    Ram & Cie., de, Beetwortelsuikerfabr.
  31    Rassers, Mr. A.W., Adv. en Poc., Brugstr.
  88    Rassers, P.L., Expediteur. Dominéstr. 3.
   ...    Rijkstelegraafkantoor (°)

  49    Scholten v. Aschat, K., Suikerfabr., Wouwschestr.
  19    Schoonheijt, B.L.G., Distill. en wijnkooper, Markt
  55    Schul, Charles, Makelaar, Vughtstr. 20
  24    Schul, François, Suikermakelaar, Vughtstr. A133
  98    Simons, C., Grossierderij “de Nieuwe Zaak”, Kade 42
134    Smeets, J., hoeden-en pettenfabr., Achterstr. 8
145    Smeijers, J., Logement “de Vrachtwagen”, handel in Russische Pony’s, Molenstr. 115b
122    Spreekcel, Automatische, Station
  58    Staatsspoorwegen, Bestel-en vrachtgoederenbur.
  23    Steijns, J.J.J.G., Apotheker, Chemist, Achterstr. 1
  56    Stoombootd. Roosendaal-Rotterdam, C.J.B. Verschure, Molenberg F 249
116    Stoomtimmerfabr. “Industria”, Gebrs. Année, Kloosterstr.
  36    Suikerfabr. voorh. Jäger & Co.
  80    Suikerkantoor Roosendaal, (F. Goijaerts & Zonen en Fr. Schul), Brugstr. 51

  96    Tabbers, H.J., Arr. Deurwaarder, Stationsplein 5
   ...    Telegraafkantoor (°)
118    Theunis-de Jong, Fa. Wed., in kolen, waren enz., Achterstr. 35
  15    Tiebackx, A., Kopergieterij, Achterstr.

  91    Vergouwen, P.J.M., in Comestibles, Molenstr. 60
146    Verheijen, J., Molenstr. 11
137    Verheijen-Mastboom, Mevr., Stationsweg
135    Vermeulen, J.M., Assuradeur, Kade 3
109    Vissers & Zonen, L.R., in Granen en bloem, Kade 21
  28    Voermans, G.H., Molenstr. B 183
  95    Voeten, de Erven A., Banketbakker, Molenstr. 16
  54    Vrachtgoederenbur. H.IJ.S.M.
114    Vries, A.G.J. de, Brugstr. 75

  51    Waelkens & Co., G. de, Havendijk
  66    Wauters, Ch., Veehandelaar en Caféhouder, Kade F 55
  39    Wely, Gebrs. v., Sigarenfabr., Kloosterstr. 9
  71    Wely, Gebrs. v., Sigarenkiosk, Nieuw Stationsplein. (Publiek Telefoonstation)
142    Wely, W. v., Havendijk 8
121    Wijnen Riders, Jac., Café Bellevue, rijtuigschilder, Markt 20
  65    Willems, L.E., Veehandelaar, Stationsstr. 3
  50    Wouters, A.L., Steenkolenh., Markt 93a
  81    Wouters, H.C., Distillateur, Molenstr. 170

147    Yzermans, J., Veehandel, Hulsdonkschstr. 1

top


ROOSTEREN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


ROSMALEN zie onder 's-HERTOGENBOSCH

top


ROSSUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

11    Bosch, G.W. v.d., Aannemer

  6    Gameren, H. v., Herbergier, Waaldijk

10    Herpen, Johs. v., Logement en Stalhouderij
  2    Hijner, A., Notaris

  3    Latestein, L. v., Caféhouder

  7    Naaml. Venn. Heeseltsche Steenfabr., voorh. W.P. de Vries & Co., Dir. P. de Vries, Kerkstr. 78a
  1    Naaml. Venn. Steenfabr. "Hoogewaard", voorh. Gebrs. de Vries, Dir. A. de Vries
  5    Naaml. Venn. Steenfabr. "Rossum"

  8    Randwijck, M. Baron v., Burgemeester

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  9    Vries., W. de, Maashoeve
  4    Vries & Co, W.P. de, Aannemers en steenfabr.

top


ROSWINKEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Boelken Rzn., K., Voorzitter, Veenschap
3    Brigade-Commandant der Kon. Maréchaussée

4    Geers, K., Landbouwer

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)
2    Tonsbeek, H.G., Predikant

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 560-561 (ged.) / 561 (ged.)

Transcriptie door: Ed Boeren / Herman de Wit


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net